Резултати от търсене на: противопожарни аларми

Намерено в статии: 6

Системи за управление на опасностите

Системи за управление на опасностите

В съвременния свят множеството потенциални опасности, които застрашават домовете и имуществото, сградите с различно предназначение и материалните активи в тях, създават предпоставки за разработване и прилагане на цялостни стратегии за управление на ...
 

Internet of Things в пожарната безопасност

Internet of Things в пожарната безопасност

... Things технологиите могат да бъдат интегрирани в съществуващи противопожарни аларми и системи, в лични предпазни средства и ... и инциденти например чрез свързване на платформата към противопожарни аларми или датчици за въглероден оксид (CO), инсталирани ...
 

Генератори за мъгла

Генератори за мъгла

... приложения през последните десетилетия еволюираха от обикновени аларми за врати или прозорци до комплексни интелигентни платформи ... евакуацията. Сред функциите, с които все повече противопожарни системи с интегрирани генератори за мъгла за публични ...
 

Управление на пожарната безопасност в сгради с историческо значение

Управление на пожарната безопасност в сгради с историческо значение

... Това включва не само подходяща инфраструктура (пожар детектори, аларми, варианти за евакуация и мерки за гасене на пожари ... на пушека по цялата сграда (напр. врати на противопожарни изходи, затворени стълбища и др.). В идеалния случай ...
 

Видео пожароизвестяване

Видео пожароизвестяване

... успеваемост на детекция с по-малко фалшиви аларми може да се постигне посредством комбиниране на ... на дим, която генерира прекалено много фалшиви аларми, в сравнение с традиционните и лесни за ... огън при създаването на нови противопожарни системи.
 

Димни пожароизвестители

Димни пожароизвестители

... задействане на одобрени от органите на строителния надзор противопожарни и димоотвеждащи клапи с електрическо или електро-пневматично ... детекторите са висока чувствителност, нисък риск от фалшиви аларми, директна връзка към ПИЦ на Esser. Детекторите са ...
 

Системи за управление на опасностите

Системи за управление на опасностите

В съвременния свят множеството потенциални опасности, които застрашават домовете и имуществото, сградите с различно предназначение и материалните активи в тях, създават предпоставки за разработване и прилагане на цялостни стратегии за управление на ...
 

Internet of Things в пожарната безопасност

Internet of Things в пожарната безопасност

... Things технологиите могат да бъдат интегрирани в съществуващи противопожарни аларми и системи, в лични предпазни средства и ... и инциденти например чрез свързване на платформата към противопожарни аларми или датчици за въглероден оксид (CO), инсталирани ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top