Резултати от търсене на: разпределена интелигентност

Намерено в статии: 22

По пътя към бъдещето – новите технологии

По пътя към бъдещето – новите технологии

В епохата на дигитализацията индустриалното производство изживява фундаментална трансформация. Технологиите за автоматизация от ново поколение, развитието в промишлената роботика и концепции като Industry 4.0 и Internet of Things са в основата на ...
 

Тенденции при интелигентните електроразпределителни мрежи

Тенденции при интелигентните електроразпределителни мрежи

По-голямата част от световната електроенергийна система е изградена, когато цената на първичната енергия е относително ниска. Тогава надеждността на мрежата се осигурява от наличието на излишни генераторни мощности в системата с еднопосочен ...
 

Разпределена интелигентност в управлението на осветлението

Разпределена интелигентност в управлението на осветлението

Интелигентните системи за управление на осветлението допринасят значително за ефективното функциониране на търговските, публични и офис сгради. С оглед на стремежа на производителите към непрекъснато разработване на нови технологии в областта на ...
 

Висока производителност и „умни фабрики“ чрез Predictive Maintenance.  Широкоспектърна компонентна база от Texas Instruments Inc.

Висока производителност и „умни фабрики“ чрез Predictive Maintenance. Широкоспектърна компонентна база от Texas Instruments Inc.

Прекъсванията на автоматизирано производство водят до сервизни разходи, загуби на време и финанси. При планираната профилактика се извършват дейности по обслужване и подмяна на детайли, въз основа норми на дефектируемост и статистически данни от ...
 

Тенденции в развитието на процесната автоматизация

Тенденции в развитието на процесната автоматизация

Важността на автоматизацията продължава да нараства в процесните индустрии с отпадането на бариерите между средствата за автоматизация, комуникационните и информационните технологии. Днес ефективността на процесните системи се основава на развитието ...
 

Системи за контрол на достъпа

Системи за контрол на достъпа

Системите за контрол на достъпа биват няколко вида в зависимост от функциите, които изпълняват, тяхната структура и обхват на действие. Съгласно предназначението на охранявания обект се използват регистриращи, пропускателни и контролно-пропускателни ...
 

Сензорни интерфейси

Cъбирането на информация от различни видове сензори е съществена част от работата на съвременните системи за автоматизация на производството. За целта се използват разнообразни стандартизирани интерфейси. В зависимост от типа на преносната среда те ...
 

Полеви комуникационни мрежи Profibus

Спецификацията за изграждане на полеви мрежи Profibus се използва в индустриалната автоматизация за обмен на информация между контролери, входно/изходни модули, крайни устройства и друго индустриално оборудване. Протоколът е разработен за ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top