Резултати от търсене на: рекуперация на въздух

Намерено в статии: 79

ОВК системи при пандемия

ОВК системи при пандемия

... . "Устройствата за рекуперация могат чрез течове да пренесат вируса, прикрепен към частици, от зоната на отработения въздух към зоната на подаване на въздух. С ...
 

Двигатели и задвижвания за експлозивна среда

Двигатели и задвижвания за експлозивна среда

... определено и маркирано. Защитените двигатели тип Ex nA се допуска да бъдат използвани в опасни участъци ... Ex p двигателите допълнителните разходи, свързани с подаването на въздух за продухване (закупуване, инсталационни и експлоатационни разходи), ...
 

Енергийна ефективност на топилни пещи

Енергийна ефективност на топилни пещи

... използват вторични горива за поддържане на системите за рекуперация на отработените газове в непрекъснатото генериране на горещ въздух. При кислородното обогатяване се добавя ...
 

Индустриални термопомпени системи

Индустриални термопомпени системи

... рекуперация при относително ниски температури (обикновено между 5°C и 35°C) за доставка на гореща вода, подаване на горещ въздух, загряване на ... циркулираща гореща вода и генериране на пара ...
 

Климатични и вентилационни камери хигиенно изпълнение

Климатични и вентилационни камери хигиенно изпълнение

... отопление и охлаждане, системите за оползотворяване на топлината (рекуперация), вентилаторите, овлажнителите, изсушителите, шумозаглушителите и ... отговарят на специални хигиенни изисквания като операционни зали например, доставката на въздух е свързана ...
 

Изолатори за електропроводи

Изолатори за електропроводи

... пещи разполагат с автоматично управление на температурата и възможност за рекуперация на енергията от димните газове. Това ... въздух. Без никакви структурни изменения - само чрез различни скорости на охлаждане на стъклените зони на изолаторните тела - на ...
 

3D принтиране в ОВК индустрията

3D принтиране в ОВК индустрията

... гъба, но същевременно позволява свободното преминаване на въздух през него. Така водата се изпарява от ... С цел проучване на възможностите за внедряване на 3D принтиране в производството на вентилация с рекуперация на топлина (HRV системи ...
 

Енергийна ефективност на парокондензатни системи

Енергийна ефективност на парокондензатни системи

... са няколко технологии за реализирането на този подход - топлообменници тип въздух/въздух, въздух/вода, с директен или ... едно предприятие за производство на зърнени храни, след инсталирането на система за рекуперация на отпадната топлина общата топлинна ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top