Резултати от търсене на: светлотехнически параметри

Намерено в статии: 6

проф. д-р инж. Христо Василев: Интелигентното LED осветление акцент на Light+Building

... е част от системата за сградна автоматизация, създава идеалните светлотехнически параметри за работа (цвят, температура и осветеност). Тя е изградена ...
 

Критерии за проектиране и изисквания към офисното осветление

... документ определя препоръчителните стойности на най-важните светлотехнически характеристики на осветлението - разпределение на светлинната ... показва как осветителната уредба ще покрие количествените параметри (Еср - средна осветеност) в процеса на ...
 

Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление чрез димиране на светлинния поток

Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление чрез димиране на светлинния поток

... техническия прогрес: актуализиране и преоценяване на действащите светлотехнически стандарти, нови високоефективни светлинни източници, осветителни тела ... потребление. Динамичен график и свободен избор на параметри за управление на нивото на осветление - ...
 

HID лампи

... по-висока енергийна ефективност и оптимизирани светлинни параметри, както и нови типове баласти с подобрени ... , са намалили броя на EMI проблемите. Светлотехнически параметри В промишлените осветителни уредби широко разпространение намират ...
 

Енергоспестяващо офис осветление

Енергоспестяващо офис осветление

... документ определя препоръчителните стойности на най-важните светлотехнически белези на осветлението - разпределение на светлинната ... показва как осветителната уредба ще покрие количествените параметри (Еср - средна осветеност) в процеса на ...
 

Осветление на електроцентрали

Осветление на електроцентрали

... . Съответно в таблица 3 са представени стойностите на регламентираните светлотехнически параметри в електроцентрали според вече отменения стандарт БДС 1786-84.
 

проф. д-р инж. Христо Василев: Интелигентното LED осветление акцент на Light+Building

... е част от системата за сградна автоматизация, създава идеалните светлотехнически параметри за работа (цвят, температура и осветеност). Тя е изградена ...
 

Критерии за проектиране и изисквания към офисното осветление

... документ определя препоръчителните стойности на най-важните светлотехнически характеристики на осветлението - разпределение на светлинната ... показва как осветителната уредба ще покрие количествените параметри (Еср - средна осветеност) в процеса на ...
 

Резултати от търсене на светлотехнически параметри Намерено в реклами: 0


Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top