Намерено в статии: 22

Енергийна ефективност на осветлението в обществени сгради

Енергийна ефективност на осветлението в обществени сгради

... дял в общата консумация на електроенергия от публичния сграден фонд. Масовото използване на осветителните инсталации в тъмната ... за повишаване на енергийната ефективност на публичния сграден фонд залагат на инструменти за по-добро разбиране ...
 

Ретрофит и модернизация на ОВК системи

Ретрофит и модернизация на ОВК системи

... ще трябва да бъде заменена. Голяма част от съществуващия сграден фонд, както търговски, така и жилищен, не разполага с адекватна ...
 

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

... стимули за подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд. Основен фокус се поставя върху управлението на енергията ... съюз за подобряване на енергийната ефективност на големия сграден фонд в Европа. В резултат на действието на директивата ...
 

КЦМ Технолоджи приоритетно развива дейности по направленията електрообзавеждане и автоматизация

... за разширение в други части като механично оборудване, инфраструктура, сграден фонд и др., при оперативни и капитални ремонти. Предимствата са ...
 

ГД ЕФК, Калин Маринов: Мерките по ОПИК 2014-2020 ще понижат енергийната интензивност на българската индустрия

ГД ЕФК, Калин Маринов: Мерките по ОПИК 2014-2020 ще понижат енергийната интензивност на българската индустрия

... дейности, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията, свързан с производствения процес, придобиване на системи ...
 

Вече са одобрени първите 202 проекта за подобряване на производствения капацитет в МСП по ОПИК 2014-2020

Вече са одобрени първите 202 проекта за подобряване на производствения капацитет в МСП по ОПИК 2014-2020

... работи, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд, свързан непосредствено с производствения процес; придобиване на системи за ...
 

Нови стандарти, материали и технологии в сферата на пасивното строителство

Нови стандарти, материали и технологии в сферата на пасивното строителство

... технологична тенденция в областта на енергийната ефективност в съвременния сграден сектор. “Пасивна къща” (Passive House) е водещ ... от най-често прилаганите видове реновиране на сградния фонд: обновяване, извършвано постепенно в продължение на години. ...
 

Сградни концепции за Internet of Things

Сградни концепции за Internet of Things

... и усъвършенстват разнообразни технологии за превръщане на пасивния сграден фонд в активни интелигентни сгради от бъдещето е проста. ... осигурява, те се свеждат до цялостен и ефективен сграден мениджмънт, който позволява централизиран контрол на всяко ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top