Намерено в статии: 44

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... електрофорезното боядисване може да се прилага каскадно промиване със сепарация и възстановяване на твърдите частици боя и течността (ултрафилтрат ...
 

Рециклиране на строителни отпадъци

Рециклиране на строителни отпадъци

... -високо ще е качеството на получените материали. Степента на сепарация обаче силно зависи от наличните условия на площадката (например ...
 

Инсталации за сортиране на отпадъци

Инсталации за сортиране на отпадъци

... (барабанни, дискови и осцилиращи сита), въздушната сепарация (зигзагообразни, ротационни и противотокови класификатори), балистичната сепарация, магнитното разделяне и сепарацията с вихрови ...
 

Маслени сепаратори за производствени отпадъчни води

Маслени сепаратори за производствени отпадъчни води

... в повечето случаи включва втори етап на водно-маслена сепарация и някаква форма на усъвършенствано (обикновено биологично) пречистване за ...
 

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

... , картофи и др.). Процесът включва няколко етапа – хидролиза, ферментация, сепарация и пречистване. В случай че се използват лигноцелулозни отпадъчни ...
 

Шредери – технологични новости

Шредери – технологични новости

... преди сортиране на отпадъците. Предварителното шредиране преди процеса на сепарация е свързано с две ползи. Първо, шредиращите машини намаляват ...
 

Производство на гориво от отпадъци (RDF)

Производство на гориво от отпадъци (RDF)

... намаляване размера на частиците на отпадъците, пресяване и магнитна сепарация. В някои инсталации пресяването предшества шредирането, а в други ...
 

Управление на течни радиоактивни отпадъци

Управление на течни радиоактивни отпадъци

... утаяване, сорбция, йонообмен, евапорация и/или мембранна сепарация, което позволява изпълнението на условията за изпускането им ... методи за третиране като утаяване или мембранна сепарация гарантира по-пълното разделяне на третираните течни отпадъци ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top