Резултати от търсене на: термопомпени агрегати

Намерено в статии: 29

Сградни инсталации в Колайдър Активити Център

Сградни инсталации в Колайдър Активити Център

... и студова енергия за обекта се произвежда от система термопомпени агрегати “въздух-вода” и един водо-воден чилър в комбинация ... с водния чилър сградата е оборудвана и с два термопомпени агрегата, които могат да поемат товара при необходимост от ...
 

Индустриални термопомпи - част 2

Индустриални термопомпи - част 2

... бромид и вода. Ключови предимства на абсорбционните термопомпени системи са, че могат да реализират много ... в генератора. Алтернативни конфигурации Подобно на абсорбционните термопомпени агрегати работят и термокомпресорните термопомпи, при които пара ...
 

Индустриални термопомпи – част 1

... Важно условие за икономическата ефективност на индустриалните термопомпени агрегати е нетните оперативни спестявания (разликата в ... , са подходящи за задвижване на индустриални термопомпени агрегати. Механичните парокомпресорни термопомпи (MVC) с ...
 

Кул Консулт: Предлагаме комплексни решения за повишаване на енергийната ефективност на ОВК системите

Кул Консулт: Предлагаме комплексни решения за повишаване на енергийната ефективност на ОВК системите

... терминални устройства. Не трябва да изпускаме и високотемпературните термопомпени агрегати, които дават възможност за подмяна на генератора на ... на топла вода от соларни системи и от термопомпени инсталации. Изборът на вариант е строго индивидуален и ...
 

Роберт Бош: Директивата за екодизайн на отоплителни котли е най-значимата промяна на пазара досега

Роберт Бош: Директивата за екодизайн на отоплителни котли е най-значимата промяна на пазара досега

... до отоплителни котли, отоплителни когенерационни агрегати и отоплителни термопомпени агрегати, осигуряващи топлинна енергия за водни ... високоефективните термични соларни системи, ще имаме термопомпени агрегати въздух-вода. Новата термопомпа от Бош ...
 

Екодизайн на топлоизточници и водоподгреватели

От тази година държавите членки на Европейския съюз са задължени да приведат в действие нова регулация за екодизайн за топлоизточници и водоподгреватели. В настоящия брой на сп. ТД Инсталации ви представяме новостите в изискванията за екопроектиране ...
 

Хибридни ОВК системи

Хибридни ОВК системи

... подменят вътрешния реотан и външния променливотоков кондензатор с термопомпени компоненти. Съществуващите газови отоплители могат винаги да ... ОВК система може да включва множество допълнителни агрегати и подсистеми с разнообразни функции, сред които ...
 

Инсталации в МБАЛ Черноморска – Бургас

Инсталации в МБАЛ Черноморска – Бургас

... и останалите елементи на системата - съвременни енергоспестяващи въздух/вода термопомпени агрегати, климатични камери за обработка на въздуха, оборудвани с рекуператори ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на термопомпени агрегати Намерено в справочници: 2

БМС Инженеринг

... на: Климатични, Вентилационни, Отоплителни инсталации (абонатни станции, слънчеви инсталации, термопомпени агрегати); Системи за индивидуален стаен контрол (IRC) с вентилаторни конвектори ... още

btcatalogue.bg

Металпласт

Фирмата е ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ТЕРМОПОМПЕНИ АГРЕГАТИ, също така извършва изследователска дейност в сферата на хладилните ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top