Намерено в статии: 31

Електробезопасност в минната индустрия

Електробезопасност в минната индустрия

... електрическата система. Следователно, защитата срещу опасност от електрически удар трябва да бъде проектирана по такъв начин, че ... при извършването на тези дейности. За да се избегне токов удар от открити, намиращи се под напрежение проводящи части, ...
 

Защита на строителни работници от инциденти с електричеството

Защита на строителни работници от инциденти с електричеството

... , огнеупорна каска и предпазни очила и антифони. Рискът от токов удар може да се намали, ако се напомня на работниците ...
 

Електробезопасност на плувни и спа съоръжения

Електробезопасност на плувни и спа съоръжения

... на електроинсталациите във водни съоръжения е опасността от токов удар, който може да причини сериозни поражения върху ... Мокрите кожа и повърхности значително увеличават риска от токов удар. Забранено е потапянето на работещи електроуреди във вода, ...
 

Електроинсталации в болници

Електроинсталации в болници

... за електроразпределение СН, генератори, автоматизирани системи за защита от токов удар и за включване на резервно захранване, табла НН, отделни ...
 

Пожарна безопасност на резервно и аварийно електрозахранване

Пожарна безопасност на резервно и аварийно електрозахранване

... да не е достатъчна защита срещу токов удар или временно свръхнапрежение - както се случва при удар на светкавица например. В такива ...
 

Тенденции в развитието на вятърната енергетика

Тенденции в развитието на вятърната енергетика

... предоставя възможност за контрол на напрежението и самовъзстановяване след токов удар. Въпреки настоящите енергийни загуби, с развитието на технологиите до ...
 

Акумулаторни електроинструменти

Акумулаторни електроинструменти

... допълнително се осигуряват 1-2 удара. Въртящият момент при удар е по-голям от 200 Nm при някои модели ... при докосване на фазата от свредлото да бъде предизвикан токов удар. За избягването му работещият трябва да държи инструмента за ...
 

Помпи за плувни басейни

Помпи за плувни басейни

... от мощност. Обикновено като допълнителна защита срещу риск от токов удар служи изолацията на вала на помпа, а срещу отлагания ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top