Намерено в статии: 34

Мълниезащита на ВЕИ централи

Мълниезащита на ВЕИ централи

... устойчивостта на мълниеносен ток чрез възпроизвеждане на ефекта от удар от мълния върху системите. При симулацията се използват импулсни ... на щети по вятърната турбина и предпазване от токов удар. В случай на удар от мълния, системата трябва да е в ...
 

Средства за електрическа защита

Средства за електрическа защита

... място, свързан с потенциала от експозиция на техниците на токов удар, причиняване на изгаряния, пожари и взривове. Ежегодно се ... оборудване под напрежение. Предпазното заземяване защитава техниците от токов удар при работа с оборудване, което не е под ...
 

Иновативни продукти за защита на електротехници

Иновативни продукти за защита на електротехници

... (например в шахти) и заклещване, както и токов удар. Разработчиците на предпазни средства за служителите в сегмента на ... , разработени за електротехници, могат да включват защита срещу токов удар, както и да улесняват работата с тежки инструменти. ...
 

Електробезопасност в минната индустрия

Електробезопасност в минната индустрия

... електрическата система. Следователно, защитата срещу опасност от електрически удар трябва да бъде проектирана по такъв начин, че ... при извършването на тези дейности. За да се избегне токов удар от открити, намиращи се под напрежение проводящи части, ...
 

Защита на строителни работници от инциденти с електричеството

Защита на строителни работници от инциденти с електричеството

... , огнеупорна каска и предпазни очила и антифони. Рискът от токов удар може да се намали, ако се напомня на работниците ...
 

Електробезопасност на плувни и спа съоръжения

Електробезопасност на плувни и спа съоръжения

... на електроинсталациите във водни съоръжения е опасността от токов удар, който може да причини сериозни поражения върху ... Мокрите кожа и повърхности значително увеличават риска от токов удар. Забранено е потапянето на работещи електроуреди във вода, ...
 

Електроинсталации в болници

Електроинсталации в болници

... за електроразпределение СН, генератори, автоматизирани системи за защита от токов удар и за включване на резервно захранване, табла НН, отделни ...
 

Пожарна безопасност на резервно и аварийно електрозахранване

Пожарна безопасност на резервно и аварийно електрозахранване

... да не е достатъчна защита срещу токов удар или временно свръхнапрежение - както се случва при удар на светкавица например. В такива ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top