Намерено в статии: 21

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

... предприятията. Алтернативно решение е прилагането на ефективно първично пречистване (флокулация), чрез което да се елиминира голям процент от разтворените ...
 

Филтър преси за утайки от ПСОВ

Филтър преси за утайки от ПСОВ

... бъдат подложени на някаква форма на химическо кондициониране, например флокулация. При обезводняването се получава кек със съдържание на сухо ...
 

Индустриални водни филтри

Индустриални водни филтри

... конвенционална седиментация, утаяване, флотация с разтворен въздух или баластна флокулация. При този метод на третиране филтрирането може да се ...
 

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

... на производствените отпадъчни води. Те включват коагулация и флокулация, флотация, сорбция, йонообмен, екстракция, изпарение, кристализация ... които влияят върху процесите на коагулация и флокулация, са температурата, продължителността и честотата на ...
 

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

... първични (пресяване, утаяване, хомогенизиране, неутрализация, механична флокулация, химическа коагулация), вторични (аеробно и анаеробно ... използваните технологии са: коагулация и/ли флокулация, мембранно третиране (микрофилтрация, нанофилтрация и ...
 

Гравитачна филтрация на отпадъчни води

Гравитачна филтрация на отпадъчни води

... пречиствателни станции обикновено използват процеси като разбъркване, флокулация, утаяване, филтрация и дезинфекция, а в зависимост ... или неадекватната предварителна подготовка на водата (коагулация, флокулация и избистряне) водят до едва 50% ...
 

Рекултивация на депа

Рекултивация на депа

... . Процесът може да включва физично/химично предварително третиране, например флокулация, коагулация, филтрация, обратна осмоза, утаяване и др. Тези методи ...
 

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

... води чрез процеси на третиране като утаяване и химическа флокулация. След като отпадъчните води от пивоварната са преминали през ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top