Забавители на горенето

... ) и поликарбонат (PC, например трифенилфосфат, резорцинол- и бисфенол А-бис-(дифенил) фосфат). Последните са широко използвани в ИТ корпуси ... ... още

https://engineering-review.bg

Тенденции в биодинамичното осветление

... Съгласно актуална пазарна прогноза на агенцията за проучвания BIS Research за глобалния пазар на биодинамично осветление в ... регулаторни органи и институции, сочи още проучването на BIS Research. Сред основните приложни сфери на концепцията е ... ... още

https://tech-dom.com

Най-новите разработки са с коренна промяна в концепцията на омекотяване

... вода за индустриални нужди, така и за питейни нужди. БИС-ТРЕЙД ООД Адрес: гр. София, 1444, Бистрица, ул. Стефан ... ... още

https://tech-dom.com

Публикуваха нови издания на европейските стандарти за улично осветление БДС ЕN 13201

... да отговарят на изискванията на съответните стандарти”, обясниха от БИС. ... още

https://tech-dom.com

Нови стандарти в индустрията - БДС EN 12405-3:2016

... на м. февруари т. г. Българският институт за стандартизация (БИС) публикува стандарт БДС EN 12405-3:2016 “Разходомери за ... енергията са дадени в EN 12405-2, уточняват от БИС. Продължава в следващ брой. ... още

https://engineering-review.bg

Нов екологичен ISO стандарт за земеделски машини

Международната организация по стандартизация (ISO) публикува нов стандарт, който очертава принципите на устойчивото развитие, приложими за тракторите и земеделската и горска техника, съобщиха от Българския институт ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Термокамера и термодетектор от Bosch: за лесно измерване и документиране

... Характеристики GIS 1000 C Professional •Диапазон на измерване -40 bis +1000°C •Точност, повърхностна температура: ±1°C •Точност, околна ... ... още

https://engineering-review.bg

Нови изисквания относно ограничаването на употребата на опасни вещества в ЕЕО

... произтичащи от употребата на хексабромоциклододекан (HBCDD), бис(2-етилхексил)фталат (DEHP), бутилбензилфталат (BBP ... полибромирани дифенилови етери (PBDE), диизобутилфталат (DIBP), бис(2-етилхексил)фталат (DEHP), бутилбензилфталат (BBP), дибутилфталат ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Ивелина Пенева: Очакваме ОПИК 2014-2020 да подпомогне над 9000 предприятия

... на следните институционални бенефициенти – БАИ, ИАНМСП, БИМ, ИА БСА, БИС, ДАМТН и АУЕР. Целта на подкрепата е да се ... ... още

https://engineering-review.bg

Енергийна ефективност на отоплителни системи в сгради и системи за климатизация

... равна на 1. инж. Стойка Начева, секретар на БИС/ТК 41 "Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна техника" ... и на БИС/ТК 43 "Хладилна и криогенна техника", Български институт ... ... още

https://energy-review.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top