Резултати от търсене на: безжични контролери на ОВК устройства

Мениджмънт на електроенергията в интелигентния дом

... устройства предлагат разнообразни възможности по отношение на мениджмънта на консумацията, опосредствани от различни сензори, безжични ... контролери, чиито функции варират от просто включване/ изключване на осветителни тела до комплексно управление на ... ... още

https://tech-dom.com

Нови технологии в жилищните ОВК приложения

... използване на мобилни устройства за управление на ОВК оборудването. Нарастваща интелигентност Ангажиментът от страна на ОВК производителите ... стайни контролери научават навиците и предпочитанията на потребителя, заедно с характеристиките на жилището, ... ... още

https://tech-dom.com

Безжично управление на жилищни ОВК системи

... controllers - WDC), както и безжични контролери на ОВК устройства (wireless HVAC device controller - WHO). Безжичните контролери на ОВК устройства са тествани в търговски ОВК инсталации, където са използвани ... ... още

https://tech-dom.com

BACnet комуникационен стандарт за сградна автоматизация и контрол

... роля в еволюцията на ОВК индустрията. Големите глобални производители на технологии за сградна автоматизация, и по-специално разработчиците на ОВК контролери, започват да предлагат ... ... още

https://tech-dom.com

Микроконтролери със свръхниска енергоконсумация

... на постояннотоковата консумация на електронните устройства и по-специално на ... nA. Към тази група е изборът на подходящи свързвания на външните елементи и прибори на ... управление на жични и безжични сензори, в електродомакински уреди, ОВК системи ... ... още

https://engineering-review.bg

Съвременни подходи и решения в областта на осветлението

... да доведе до значителни икономии на енергия. Посредством жични или безжични контролери, сензори и електронни устройства осветителните и ОВК системи могат да бъдат ... ... още

https://tech-dom.com

Иновации в интелигентната сградна автоматизация

... на дигитални и безжични технологии във физическите уреди и устройства ... ОВК, пожарогасителни инсталации и др., и позволяват отдалечено известяване на ... комуникация, които позволяват на съвместимите устройства, като контролери за осветление, сензори ... ... още

https://tech-dom.com

Иновации на пазара на индустриални решения за енергийна ефективност

... включва и интеграцията на сензори, микропроцесорни управления, програмируеми контролери и други компоненти, влагани доскоро само в компютърните устройства. Датчиците за присъствие ... ... още

https://energy-review.bg

KNX-RF стандарт за безжична сградна автоматизация

... обикновено се захранват от мрежата. Аспекти на внедряването на KNX-RF устройства Разработването на радиочестотни KNX устройства не изисква специални KNX компоненти. С ... ... още

https://tech-dom.com

Автоматично управление на сградни инсталации

... на сградата. Съществуването на паралелни системи и липсата на гъвкавост на специфичните за приложението контролери води до снижаване на ... различни типове крайни устройства - например жични и безжични, без да се налага използването на външни модули или ... ... още

https://tech-dom.com

Резултати от търсене на: безжични контролери на ОВК устройства

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top