Повишаване на енергийната ефективност на помпени станции

... и нагнетателния тръбопровод. При стандартни системи за питейна вода корпусите на помпите са изработени от чугун, а ... е наличието на капацитет за съхранение на излишните количества вода и оптимизираната експлоатация на помпите. Освен частта от ... ... още

https://engineering-review.bg

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

... се отделят от пречистването на използваната в производството вода (остатъци от обратна осмоза и регенериране на ... на замърсителите чрез превръщането им във въглероден диоксид, вода, азот и други неорганични вещества. Различни проучвания доказват ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Възможности за подобряване на енергийната ефективност в ХВП

... система. Лошото качество на използваната в парните котли вода може да доведе до образуване на котлен камък, ... оползотвори за предварително подгряване на горивния въздух или питателната вода, с което ще се намали общото количество енергия, ... ... още

https://energy-review.bg

Шумозаглушители за ОВК инсталации

... (при които няма влага или рискове от попадане на вода в системата), така и такива с влагозащитени корпуси. На ... почистване с пара под ниско налягане или дори с вода под високо налягане. Производителите разработват и варианти за медицински ... ... още

https://tech-dom.com

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

... включват омекотяване, обратна осмоза и дейонизация. Твърдата вода съдържа неорганични вещества, които могат да окажат ... и в млекопреработвателната индустрия, където огромни количества вода се използват за поддържане на съответствие със строгите ... ... още

https://engineering-review.bg

Електробезопасност при производството на храни и напитки

... и химикали, което често води до навлизане на вода в електрическите съоръжения. Необходимостта от гъвкавост на ... по-строгия характер на стандартите, управляващи навлизането на вода и заземяването и свързването. Първият въпрос, който проектантът ... ... още

https://engineering-review.bg

Дюзи за почистване на резервоари и оборудване

... , както и упорити отлагания могат да бъдат отстранени посредством вода под високо налягане. Тъй като на практика водата навлиза ... . Поради това, че при процедурата се използва само чиста вода, отстранените вещества могат лесно да бъдат филтрирани. Не е ... ... още

https://engineering-review.bg

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... усъвършенствани технологии, насочени към редуциране на потреблението на вода и подобряване на водната ефективност. Предприемането на такива ... от различните производствени процеси, в които се използва вода, най-голямо е потреблението за дейностите по ... ... още

https://engineering-review.bg

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

... газове. Обикновено през лятото поради повишеното потребление на вода и високите температури интензивността на отделящите се от ... пречистване на въздуха. За биоразградими, разтворими във вода замърсители могат да се използват биофилтри. Тези съоръжения ... ... още

https://engineering-review.bg

Сензори санитарно изпълнение за ХВП

... от хранителните продукти, използваните почистващи агенти или вода. Следователно, сензорите в тази зона трябва да ... от своя страна, редуцира необходимите количества детергенти, вода и енергия. Производителността на системата се повишава благодарение ... ... още

https://engineering-review.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top