Актуални продукти и решения в сградното водоснабдяване

... Сред тях са умните детектори за течове, интелигентните сградни водопроводи, модерните сензори и устройства, базирани на IoT и ... изкуствен интелект и др. Интелигентни сградни водопроводи Иновации като свързаните сензорни мрежи и AI-базираните ... ... още

https://tech-dom.com

Технологии за локализиране на течове от водопроводи

... използват магнити за създаване на поле около метални водопроводи. Аномалии като напречни или надлъжни пукнатини и корозирали ... Въпреки че георадарната техника е метод за оценка на водопроводи в реално време, прилагането й изисква квалифициран оператор, ... ... още

https://engineering-review.bg

Фитинги за водопроводи

Фитингите се използват във водопроводните системи за свързване на прави тръбни участъци, адаптиране към различни размери или форми, разклоняване или пренасочване на тръбната система и, ако е необходимо, осигуряване на метод за съединяване в случаите ... ... още

https://engineering-review.bg

Регулатори на налягане за водоснабдяването

... , така че загубата на налягане през разпределителните и обслужващите водопроводи е много по-ниска, което води до по-високи ... ... още

https://engineering-review.bg

Изграждане на помпени станции

... ефективното комбиниране на основните елементи – водоизточник, резервоари за съхранение, водопроводи и помпи. Местоположението на помпената станция и водочерпещата структура ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Технологии за инспекция на подземни ВиК тръби

... (rapid magnetic permeability scan, RMPS) в стената на метални водопроводи се създава магнитно поле от два силни постоянни магнита ... ... още

https://engineering-review.bg

Превантивна поддръжка на водопроводи

... да се използват за оптимизация на процесите. Инспекция на водопроводи Поради различните топологии и хидравлични характеристики на преносните тръбопроводи ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Подземно полагане на PE тръби

... за тръбата. Когато се правят сервизни връзки от PE водопроводи, не се изисква специално уплътняване. ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Покрития за подземни водопроводи

... един от начините за контрол на корозията на подземните водопроводи. Това е високоефективен подход, при условие че ... ефективна възможност за контрол на корозията на подземните водопроводи. Защитните покрития следва да са корозионно устойчиви и ... ... още

https://engineering-review.bg

Пречистване на води в хотели

... питейна вода, когато има съмнения, че доставяната от общинските водопроводи води е силно замърсена или дори заразена с патогени ... ... още

https://tech-dom.com

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top