Резултати от търсене на: димни пожароизвестители

Приключи модернизацията на зала Конгресна във Варна

... се конфигурира от адресируеми оптично димни, комбинирани, ръчни бутонни пожароизвестители, както и необходимите адресируеми устройства ... работа с адресируеми автоматични и ръчни пожароизвестители. Централата управлява адресируеми изпълнителни и входно ... ... още

https://tech-dom.com

siemens предлага широка гама решения за дейта центрове

... пожарогасене Sinorix Silent Extinguishing, Ex пожароизвестители за зони с риск от експлозии и аспирационни димни детектори за зони, които стандартните ... ... още

https://tech-dom.com

Мониторинг и контрол на замърсяването на въздуха

... частици във въздуха. На този принцип се изпълняват някои пожароизвестители, реагиращи на появата на частици във въздуха при горенето ... мониторинг на NOx, SO2, CО и O2 в изходящи димни газове ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Димозащита на сгради

... към пожароизвестителната централа. Основно приложение намират точковите димни пожароизвестители, които биват оптични и йонизационни. Оптичните ... и свободен обем се използват оптични димни пожароизвестители с поглъщане (отслабване) на интензивността ... ... още

https://tech-dom.com

Инсталации за спортни сгради и съоръжения

... елементи на пожароизвестителните инсталации са: пожароизвестителна централа; пожароизвестители (датчици) за откриване на параметрите, съпровождащи ... включване или изключване на вентилация, отваряне на димни люкове, спиране на инсталации) и много други ... ... още

https://tech-dom.com

Пожароизвестителни системи

... Приемни компоненти - автоматични (детектори) и ръчни (ръчни пожароизвестители). Те приемат информация от обкръжаващата среда (входни параметри ... светлината и се анализира съдържанието на димни частици. Аспирационните димни детектори са сред най-точните ... ... още

https://tech-dom.com

Автономни димни пожароизвестители

... но достатъчно ефективна тяхна разновидност, са автономните пожароизвестители. Захранването им се осъществява чрез батерия, което ... , а други едновременно и двете. Видове димни пожароизвестители Фотоелектрични датчици за дим. Фотоелектричните датчици са ... ... още

https://tech-dom.com

Димни пожароизвестители

... пожароизвестителната централа. Основно приложение намират точковите димни пожароизвестители, които биват оптични и йонизационни. Оптичните ... практически еднакви за точковите и лъчовите димни пожароизвестители. Основен фактор е съобразяването с всички ... ... още

https://tech-dom.com

Пожароизвестителни и пожарогасителнисистеми

... с нормална височина и нормална пожарна опасност се подбират димни пожароизвестители, чиито обхват е около 80-90 кв. м. ... това, при този тип системи се препоръчва ръчните пожароизвестители и детекторите да са конфигурирани в отделни зони. Обикновено ... ... още

https://tech-dom.com

Автономни пожароизвестителни системи

... елементарната, но достатъчно ефективна тяхна разновидност са Автономните пожароизвестители Захранването им е чрез батерия, което ги прави ... са познати още като фотоелектрични димооптични датчици, оптично-димни датчици или просто датчици за дим. Всички ... ... още

https://tech-dom.com

Резултати от търсене на: димни пожароизвестители

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top