Резултати от търсене на: дистанционно отчитане

Софийска вода, Станислав Станев: Прилагаме най-модерните технологии за откриване на течове

... плюс е времето, което технологиите спестяват. Умните водомери с дистанционно отчитане, които предлагаме, пестят време както на нашите служители, така ... ... още

https://engineering-review.bg

Автоматизация на ВЕИ системи

... RTU с времеви печат за обработка, съхранение, сигнализация, отчитане и показване в реално време. Това е с ... на състоянието, които са специализирани в интернет-базирано дистанционно обслужване. Центърът за мониторинг обединява и анализира данните, ... ... още

https://energy-review.bg

IoT технологии за мониторинг на фотоволтаични инсталации

... поради това в повечето случаи основата на системата за дистанционно наблюдение е SCADA. В тези системи параметри като ... отделни устройства, свързани към мрежата. IoT и интелигентно отчитане Освен че осигуряват възможност за сигнализиране за проблеми в ... ... още

https://energy-review.bg

Облачни платформи за сграден мениджмънт

... таблет, позволяват многоточково управление в реално време и отчитане на данни от ОВК системите, осветлението, измервателните ... приложения предлагат възможности за управление и конфигуриране дистанционно на системи и услуги в множество сгради и ... ... още

https://tech-dom.com

Новости в микроконтролерите

... от приложенията на дадения на ред 4 е интелигентното отчитане на потреблението на ел. енергия, газ и вода. ... управление на врати и прозорци на купето (Body Control), дистанционно отключване (Кeyless Entry), управление на климатизацията, задействане на ... ... още

https://engineering-review.bg

Инфрачервени термометри

... дистанционно управление на наблюденията с телескоп; проверка на механично и електрическо оборудване за места с повишена температура; отчитане ... на калибрирането и управлението по температурни стойности; отчитане на особено горещи огнища при борбата с ... ... още

https://engineering-review.bg

Системи за отвеждане на дим и топлина

... закрити паркинги и др. Електрически задвижващи устройства с дистанционно управление В случай на пожар димът и токсичните газове ... ръчно, чрез превключвател или автоматично - чрез датчици за отчитане на разликите в дима и топлинна диференциация. Ако ... ... още

https://tech-dom.com

Тенденции в решенията за управление на машини

... достъп от различни устройства като смартфони и таблети; дистанционно администриране на програмното осигуряване; отдалечен достъп до бази ... , данни и функции – за всичко, от простото отчитане на крайни положения вкл./изкл. отворено/затворено, до ... ... още

https://engineering-review.bg

Датчици за измерване на температура – новости

... нужди на отделните звена. С наличните средства за дистанционно изследване на обекти въз основа на излъчването им в ... търсената величина става просто и ефективно. Технологии за отчитане на темпера-турата в различните производства Термодвойките са ... ... още

https://engineering-review.bg

Системи за радиационен мониторинг

... непрекъснат мониторинг на гама-лъчението на място и дистанционно се наблюдава преминаване от пасивни дозиметри като термолуминесцентните ... за цялото тяло, за предмети и др. За отчитане на бета-лъчението се използват пластмасови сцинтилационни детектори, ... ... още

https://energy-review.bg

Резултати от търсене на: дистанционно отчитане

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top