Измервателна техника при енергиен одит

... измерване на електрически параметри при извършване на енергиен одит са също амперметрите, волтметрите, уредите за ... Температура Най-често за измерване на температурата при енергиен одит се използват съпротивителни термометри, термодвойки, термистори, ... ... още

https://energy-review.bg

SCADA системи в топлоцентрали

... въведе и локално управление на ниво помещение. Извършването на енергиен одит на системите за централно отопление може да позволи определянето ... ... още

https://energy-review.bg

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... , за сгъстен въздух в съответствие с изискванията на клиента. - Енергиен одит на консумация на сгъстен въздух Вакуум помпи воден пръстен ... ... още

https://engineering-review.bg

Автоматизирани системи за енергиен мониторинг

... за обслужване), одита и консултациите (услуги по енергиен одит, проектиране, пускане в експлоатация и обучение). В ... на общи оперативни елементи. Автоматизираните системи за енергиен мониторинг подпомагат компаниите в систематичното оптимизиране на ... ... още

https://energy-review.bg

Глобал-Тест, Радослав Томов: Вече 25 години задаваме тенденциите на пазара за измервателни уреди

... на соларни/фотоволтаични системи. Нашата компания предлага и цялостен енергиен одит, а именно установяване на текущи разходи в дадено предприятие ... ... още

https://energy-review.bg

Системи за управление на енергийната ефективност в индустрията

... -действие. В етапа на планиране следва да се извърши енергиен одит и да се установи референтна линия спрямо подобни производствени ... ... още

https://energy-review.bg

Повишаване на енергийната ефективност в металолеенето

... мерки за редуциране консумацията на енергия е провеждането на енергиен одит. По този начин обаче се определят единствено теоретични стойности ... ... още

https://energy-review.bg

Енергийно обследване на улично осветление

... Методология на обследването на уличното осветление Качественият енергиен одит на уличното осветление представлява основа за качествен ... анализ на текущото състояние. Качествената методология за енергиен одит се състои от събиране на базисна информация ... ... още

https://tech-dom.com

Възможности за повишаване на ефективността с интелигентни ОВК системи – част II

... съществуващи ОВК инсталации обаче е добре да се проведе енергиен одит. Обследването ще помогне да се идентифицират различни проблеми като ... ... още

https://engineering-review.bg

Възможности за повишаване на ефективността с интелигентни ОВК системи – част I

... от ново поколение разполагат със сензори, решения за енергиен мониторинг и мениджмънт и други технологии, насочени към ... стъпка е провеждането на детайлен енергиен одит на сградата. Обследването се извършва от сертифициран енергиен одитор и спомага за ... ... още

https://engineering-review.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top