Резултати от търсене на: контрол на осветлението

Решения за управление на електроинсталациите и енергията в умни сгради

... за включване и изключване на щепселните консуматори могат да бъдат обвързани с осветлението, системата за сграден мениджмънт ... мрежи (Smart grid) са базирани на модерна концепция за автоматизиран контрол на системите и електрическата енергия както от ... ... още

https://tech-dom.com

Водещи технологични тенденции в сградното осветление

... и автоматизация на функциите. PLC технологията се оказва отлично решение за контрол на светодиодното осветление при ... редица методологии за дефиниране и измерване качеството на осветлението, унифициращи потребителските предпочитания в единна система. ... ... още

https://tech-dom.com

Умният дом в България – качествен и достъпен

... , където успешна реализация намират BMS системите, системите за контрол на достъпа (RFID), приложими както за напълно нови сгради ... и лакове, където успешно внедрихме система за управление на осветлението. В момента работим по следващ проект с наш ... ... още

https://tech-dom.com

Водещи тенденции при технологичното оборудване за ХВП

... Изискванията за оптимална надеждност и ефективност, стриктен контрол на качеството, безкомпромисна безопасност, висока скорост, прецизност ... за сградна автоматизация и контрол на средата. Що се отнася до осветлението, в хранително-вкусовата ... ... още

https://engineering-review.bg

Сензори в сградната автоматизация

... електричество и светлина, за да осъществяват мониторинг на осветлението, топлинната радиация, температурата, електрически и магнитни полета ... за биометрични данни, част от платформи за контрол на достъпа. В сградната автоматизация се използват още ... ... още

https://tech-dom.com

Осветление в минната индустрия

... -засилен контрол. Въпреки че цените на компонентите намаляват, оперативните разходи се увеличават. Затова чрез въвеждането на енергийноефективни, зелени технологии като LED осветлението ... ... още

https://engineering-review.bg

Енергийна ефективност на осветлението в обществени сгради

... , както и да бъдат централизирано управлявани с помощта на цялостна система за контрол на осветлението. Една такава платформа може да включва датчици ... ... още

https://tech-dom.com

Сградна автоматизация в лечебни и здравни заведения

... регулираното управление спрямо реалните потребности на енергоинтензивни сградни услуги като осветлението, отоплението, вентилацията и ... кабинети, зали и лаборатории. Платформата за контрол на достъпа може да включва биометрични технологии, ... ... още

https://tech-dom.com

Сградни осветителни системи с гласово управление

... гласово управление на осветлението е да позволява дистанционния му контрол, тъй като прекаленото доближаване на говорителя би било почти равнозначно на това потребителя ... ... още

https://tech-dom.com

Нови компоненти за LED осветление

... системи осигуряват автоматично включване на осветлението при влизане в помещението и регулиране на интензитета на светлината в зависимост от ... им документация. Две са възможностите за реализация на осветлението, първата от които е чрез една серия ... ... още

https://engineering-review.bg

Резултати от търсене на: контрол на осветлението

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top