Резултати от търсене на: котли на твърдо гориво

Технологични новости при котлите на биомаса

... слой са най-новият вид котли, предназначени за изгаряне на твърдо гориво. Главната движеща сила за разработването на тази технология са редуцираните емисии ... ... още

https://energy-review.bg

Управление на емисии при производството на енергия от биомаса

... охлаждането на котела. След пречиствателните съоръжения, обикновено при температура < 200°C, всички метали са в твърдо състояние, ... след котела. От друга страна, при котли, работещи на пулверизирано гориво, или при някои съоръжения с флуидизиран слой ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксиди

... компонент до формирането на изпаряващи се продукти, които причиняват малфункция на катализатора; • алкални метали (Na, K); ... на некаталитичната. Например ефективността на пречистване на отпадъчни газове от газови котли и инсталации на течно гориво ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Бош Термотехника България, Йордан Дочев: ОВК пазарът у нас се развива благодарение на иновативните технологии

... бъде адаптиран работния процес на кондензните газови котли според персоналния седмичен график на ползвателите. Всички данни ... това доведе до съществен ръст на продажбите в този сегмент. Пазарът на котли на твърдо гориво традиционно беше доминиран от ... ... още

https://tech-dom.com

Технологии за термично оползотворяване на утайки от ПСОВ

... или към отпадъците се добавя твърдо гориво. За да се предотврати изпускането на горещи токсични димни газове, ... повишено производство на електрическа енергия при използване на газови турбини (вместо парни котли) и намаленият обем на димните ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации в сгради

... необходими стойностите за действителния разход на гориво и топлотворната му способност. При котли, работещи на твърдо гориво, топлинната мощност на котела се изчислява спрямо масата ... ... още

https://tech-dom.com

Производство на енергия от животински субстрати

... които се произвежда гориво вследствие на термохимична преработка на оборска тор, включват ... пиролиза); топлообменници и котли; система за разпределение на топлинната енергия (въздуховод ... биореактори. Съдържанието на твърдо вещество в субстрата е ... ... още

https://energy-review.bg

Реинженеринг на промишлени ОВК инсталации - част 2

... изолацията и вентилацията) или смяна на топлоносителя (преминаване към газови системи, котли на твърдо гориво, котли на нафта или внедряване на отоплителни системи с ВЕИ). Често ... ... още

https://engineering-review.bg

Хибридни ОВК системи

... плюс котел на твърдо гориво, като е възможно използването като източник на отопление на котли и камини на пелети и ... ефективни компоненти. Отоплителните печки на твърдо гориво или газ с променлива скорост на вентилатора и многостъпалните кондензатори ... ... още

https://tech-dom.com

Енергийно позитивни сгради

... резервни отоплители, хибридни конфигурации с котли и печки на твърдо гориво или газ, както и за каскадно разполагане на термопомпите, са някои от ... ... още

https://tech-dom.com

Резултати от търсене на: котли на твърдо гориво

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top