Резултати от търсене на: нормативна база

Тенденции в MOM/MES решенията

... особено важно в редица индустрии, подлежащи на строга нормативна регулация по отношение на качеството и безопасността, например ... управление на активите и производството в споделена база данни; единна база за архивиране и хронологично проследяване на ... ... още

https://engineering-review.bg

ИКЕМ, Илия Левков: Наш основен приоритет е ускореното навлизане на електрическите превозни средства в България

... Национална зарядна инфраструктура за ЕПС – BULCHARGE, адаптирано законодателство и нормативна база за насърчаване навлизането на ЕПС, устойчива конкурентоспособност на членовете ... ... още

https://engineering-review.bg

Съвременни електрически системи и иновации в жилищните сгради

... устройства слагат край на определянето на сметките “на база” - потребителят плаща само за реално използваната енергия. ... на интелигентния измервателен уред. Според съответната действаща нормативна уредба, заплащането на уреда и поддръжката му ... ... още

https://tech-dom.com

Съвременна нормативна база за мълниезащита

Актуалната нормативна рамка в областта на мълниезащитата се формира от Наредба № ... използват само негорими материали. Токоотводи Съгласно действащата у нас нормативна уредба, трасетата на токоотводите се проектират така, че проводниците ... ... още

https://tech-dom.com

Herz: Качественото оборудване - основно изискване при изграждането на депа за битови отпадъци

... фирмата опит. Подходът при консултиране на клиента е комплексен - нормативна база, заваряване, тестване на готовите шевове, обучение. Една необходима окомплектовка ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Асоциация на търговците на електроенергия в България, Мартин Георгиев: Конкуренцията на свободния пазар повишава ефективността на производителите

... усъвършенства принципите и механизмите на действащата в страната нормативна уредба, регулираща отношенията в електроенергийния отрасъл. Стратегията ... се регистрират за всеки 24 часа на почасова база. За постигане на баланс в системата потребителите ... ... още

https://energy-review.bg

Безопасност при управлението на отработено ядрено гориво

... определени правила на безопасност. Те се определят от действащата нормативна база в това число и от Наредбата за осигуряване безопасността ... ... още

https://energy-review.bg

ВиК - Стара Загора, инж. Румен Райков: Реформите в сектора ще се осъществят само със съдействието на властите

... ВиК услугите трябва да се повишават. Според сега действащата нормативна база сметката за ВиК услугите не следва да надвишава 4 ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Нова наредба за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи

... в искането за проучване на условията за присъединяване на база на необходимите за ползване в обекта приемници на ... на средствата за търговско измерване в съответствие с действащата нормативна уредба, както и избор на комутационната и защитна техника ... ... още

https://energy-review.bg

Стандарти при изграждане на озвучителни системи за спортни обекти - Про Аудио ЕООД

... които доказват реализацията на предварително заложените параметри. Нормативна рамка Технологичните решения, които се разработват от ... евакуация в случай на необходимост. Според действащата нормативна база в обществени сгради с над 100 обитатели трябва ... ... още

https://tech-dom.com

Резултати от търсене на: нормативна база

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top