Резултати от търсене на: облачни системи

Периферни изчисления (edge computing) в индустриалната автоматизация

... приложения, осигурявайки подобрена гъвкавост и отзивчивост на производствените системи. Автоматизация от следващо ниво Популярна дефиниция твърди, ... експертите е - не. При традиционните мрежови облачни системи данните се изпращат към сървър и след това ... ... още

https://engineering-review.bg

Системи за управление на опасностите

... за детекция на пожарна опасност, пожароизвестителни и пожарогасителни системи, системи за контрол на достъпа и за управление на средствата ... чрез уеб-базиран клиент, когато се съхраняват на облачни или физически сървъри. Към този модул могат да ... ... още

https://tech-dom.com

Роботизирани складови системи - част 2

... и безопасност. Сред водещите приложения на автоматизираните складови системи са динамично развиващи се отрасли като електронната търговия, ... всяко време и от всяка точка благодарение на облачни платформи и удобни уеб-базирани и мобилни приложения. ... ... още

https://engineering-review.bg

По пътя към бъдещето – новите технологии

... индустриалните IoT платформи и изкуствения интелект производствените системи стават все по-предвидими, адаптивни и самодостатъчни ... и свързаните с тях производствени прекъсвания. Облачни решения за управление Потребителите на металорежещи и ... ... още

https://engineering-review.bg

Роботика и интелигентни машини

... , технологиите за облачни и периферни изчисления и мрежовите връзки. Чрез тази интеграция вградените компютърни системи и мрежи могат ... 4.0 предполага широко приложение на кибер-физични системи, IoT и облачни технологии в машините с ЦПУ. Така става ... ... още

https://engineering-review.bg

Дигитализацията като основа на Индустрия 4.0 – работна среща на експерти в базата на РАИС в Пазарджик

... от 1 милиард устройства, които са свързани в нашите системи", посочи инж. Кацаров. Технологиите за дигиталните близнаци ... облак и технологичните новости при задвижванията. "FANUC предлага облачни технологии не само за машини, които са произведени след ... ... още

https://engineering-review.bg

Big Data в автомобилната индустрия

... средства включват и съответните изчислителни инструменти и процесорни системи, благодарение на които генерираните информационни масиви се обработват ... на тези данни на отдалечени сървъри и в облачни платформи. Всички приложения и услуги в един свързан ... ... още

https://engineering-review.bg

Тенденции в MOM/MES решенията

... пирамида на автоматизацията към по-гъвкави интегрирани (embedded) системи със сервизно ориентирана архитектура (service-oriented architecture) и ... търсене на облачни МОМ решения, като експертите прогнозират до 2026 г. делът на такива системи да стане ... ... още

https://engineering-review.bg

Облачни системи за контрол на достъпа

... органи и институции обаче предпочитат създаването на частни облачни системи, така че да останат в пълно владение ... бъдат присъединени към платформата. Подобрена сигурност Облачните системи за контрол на достъпа подобряват сигурността чрез елиминирането ... ... още

https://tech-dom.com

Тенденции в дигитализацията на ХВП

... роботизация, внедряване на свързани и интелигентни производствени системи, облачни платформи, събиране и обработка на големи ... свързват в мрежа отделните елементи на производствените системи и опосредстват многопосочната комуникация между тях. ... ... още

https://engineering-review.bg

Резултати от търсене на: облачни системи

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top