Резултати от търсене на: обратна осмоза

Актуални технологични тенденции в PV индустрията – част 2

... обезсоляване и получаване на питейна вода, са мембранният метод (обратна осмоза, нанофилтрация и електродиализа) и термалният метод (различни видове дестилация ... ... още

https://energy-review.bg

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

... методи на третиране като например мембранна филтрация, обратна осмоза и пречистване с активен въглен. Отпадъчните води ... на използваната в производството вода (остатъци от обратна осмоза и регенериране на йонообменни смоли), от лабораториите ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

... на бутилирана вода например в повечето случаи включват омекотяване, обратна осмоза и дейонизация. Твърдата вода съдържа неорганични вещества, които могат ... ... още

https://engineering-review.bg

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... отпадъчни води (чрез мембранен биореактор или инсталация за обратна осмоза) могат да бъдат рециклирани от други зони и ... обеззаразяване тези методи могат да бъдат съчетани с обратна осмоза. Повечето компоненти на системите за събиране на дъждовна ... ... още

https://engineering-review.bg

Управление на отпадъчни води от рудодобива

... за отстраняване на селен, хром, нитрати и перхлорати. Обратна осмоза Както е известно, това е процес на пречистване, ... частици и сулфати. За ефективността на системите за обратна осмоза са необходими регулярни мониторинг на мембраните и поддръжка. ... ... още

https://engineering-review.bg

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

... пропускливостта и експлоатационния живот на мембраните за обратна осмоза. Затова често е необходимо предварително третиране на ... йонообменна мембрана. За разлика от мембраните за обратна осмоза, които не пропускат никакви йони, йонообменните мембрани ... ... още

https://engineering-review.bg

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

... при бутилирането на вода в повечето случаи включват омекотяване, обратна осмоза и дейонизация. Производството на много други видове напитки обикновено ... ... още

https://engineering-review.bg

Индустриални водни филтри

... третиране преди йонообмен и мембранни системи за обратна осмоза и др. Характеризират се с висока производителност ... , се връща експлоатация. Системи за обратна осмоза При метода на обратна осмоза водният поток преминава през полупропусклива мембрана, ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

... , сорбция, йонообмен, екстракция, изпарение, кристализация, електролиза, мембранни процеси (електродиализа, обратна осмоза, ултрафилтрация). Тези методи могат да се използват самостоятелно или ... ... още

https://engineering-review.bg

Пречистване на води в хотели

... процеса на филтриране. Инсталации за обратна осмоза Инсталациите за обратна осмоза са предпочитан метод за водопречистване в ... могли да увредят деликатната мембрана за обратна осмоза), същинска обратна осмоза (отстраняване на останалите вредни примеси ... ... още

https://tech-dom.com

Резултати от търсене на: обратна осмоза

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top