Енергийна ефективност на осветлението в обществени сгради

... тази посока са провеждането на енергийни одити или обследвания, идентифицирането на възможности за икономия на електроенергия, ... с осветлението е свързано с провеждането на енергийни обследвания, които да идентифицират потенциала за енергоспестяване в ... ... още

https://tech-dom.com

Съвременни приложения на инфрачервената термография при механични системи

... в много производствени предприятия включват провеждане на обследвания с термовизионни камери за прецизно инспектиране на ... в системата. Базови термографски изследвания При тези обследвания се събира базова информация за оборудването, включително ... ... още

https://engineering-review.bg

АБЕА, Лияна Аджарова: Енергийната ефективност е ключова за конкурентоспособността на промишленото производство

... обекти на крайни енергийни потребители. Фирмите за енергийни обследвания на сгради и промишлени системи са тези, които ... . Съществуват ли схеми за насърчаване извършването на енергийни обследвания на малки и средни предприятия? Какво включват те? ... ... още

https://energy-review.bg

Термографската диагностика позволява навременно откриване на проблемни зони, дефекти и повреди

... е осезаема физическа величина - температура. Визуализирайки температурното излъчване на обследвания обект във видимо изображение, се получава термографска снимка, позволяваща ... ... още

https://energy-review.bg

Енергоефект Консулт, Михаел Делийски: Водещо във всяка наша стъпка е търсенето на иновационни схеми

... на потенциала за прилагане на ВЕИ. Осъществяваме обследвания за енергийна ефективност на индустриални обекти, ... обучителни семинарни цикли, нашите екипи осъществяват енергийни обследвания във водещи индустриални предприятия в цялата страна. ... ... още

https://energy-review.bg

ГД ЕФК, Калин Маринов: Мерките по ОПИК 2014-2020 ще понижат енергийната интензивност на българската индустрия

... в предприятията – в това число изготвяне и провеждане на обследвания за енергийна ефективност. Отново ще се финансират дейности за ... ... още

https://engineering-review.bg

Иновации на пазара на индустриални решения за енергийна ефективност

... решения се появяват все по-достъпни инструменти за онлайн обследвания, както и софтуерни платформи с все по-богата ... хронологичен план, да архивират, обработват и анализират данни. Виртуалните обследвания сами по себе си не могат да предложат напълно ... ... още

https://energy-review.bg

АУЕР, Красимир Найденов: Белите сертификати са широкоспектърен инструмент за насърчаване на енергийната ефективност

... се предписват в докладите от енергийните обследвания. В съответствие с нашето законодателство енергийните обследвания на предприятия с годишно потребление над ... ... още

https://energy-review.bg

Парламентът прие новия Закон за енергийна ефективност

Списание Енерджи Ревю: Парламентът прие новия Закон за енергийна ефективност ... още

https://energy-review.bg

Решения за измерване в хранително-вкусовата промишленост

... лесно открити и локализирани посредством термовизионна камера. Типично такива обследвания се извършват на хладилните помещения, фурните, въздуховодите, ОВК агрегатите ... ... още

https://engineering-review.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top