Резултати от търсене на: отчитане консумацията на вода

Система за измерване с добавена стойност

... за сградните приложения. Например ток, газ, топлина, вода, сгъстен въздух и температура могат да бъдат измерени ... да се адаптира лесно към съответните изисквания. За отчитане на консумацията, специфична за определени устройства и процеси, няколко ... ... още

https://energy-review.bg

Пестене на енергия в хотели

... да намали консумацията на електричество след възвръщане на първоначалната инвестиция ... на програма по мониторинг и отчитане на енергийната консумация. Анализирането на резултатите е в основата на реализирането на реални спестявания и оптимизирането на ... ... още

https://tech-dom.com

Новости в микроконтролерите

... на uC, например вградените таймер и часовник консумират типично няколко стотици nA. Независима от ядрото периферия ... на дадения на ред 4 е интелигентното отчитане на потреблението на ел. енергия, газ и вода. Бързо нарастващите приложения на ... ... още

https://engineering-review.bg

Интелигентните сгради и енергия - нови перспективи за бизнес и ресурсна ефективност

... контрол на осветление, отопление, вентилация, климатизация, контролиране на ел. товари, отчитане консумацията на електроенергия, топлоенергия, вода и ... инсталации, линии за производство на пелети Производство на соларна енергия за собствено ... ... още

https://tech-dom.com

Интелигентни системи за измерване на водопотреблението

... много по-евтини алтернативи за предоставяне на данните за консумацията на вода на потребителите. Това може да стане през ... дружествата от водния сектор е дали интелигентното отчитане на водопотреблението трябва да е разпределено или централизирано. ... ... още

https://tech-dom.com

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксиди

... формата на бели кристални гранули, които се разтварят във вода преди ... формирането на изпаряващи се продукти, които причиняват малфункция на катализатора; • алкални метали (Na, K ... СНКР – около 570 кг. Консумацията на енергия е сравнително ниска и при ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

ISO 14046 – Управление на околната среда – Воден отпечатък – Принципи, изисквания и указания

... елементи за разбирането на това как потреблението на вода може да се подобри чрез отчитане на използваните обеми и ... , свързани с консумацията на вода. • Подобряване на ефективността на ниво продукт, процес и организация. • Обмен на знания и най ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Микроконтролери със свръхниска енергоконсумация

... nA. Към тази група е изборът на подходящи свързвания на външните елементи и прибори на ... например при дадена честота консумацията на flash паметта в микроконтролерите ... интелигентни” измервателни прибори за електричество, вода, газ (Smart Meters), в ... ... още

https://engineering-review.bg

Автоматично управление на електрозахранването в сгради

... отопление и климатизация на помещенията, затопляне на вода, осветление и използване на компютри и други електронни ... съществуват няколко метода за отчитане на консумацията на електроенергия от отделните електроуреди на базата на общ, сборен отчет. ... ... още

https://tech-dom.com

Екологични проекти и енергийна ефективност в дейността на Монделийз България

... тръбопроводите за топла вода и шоколадови маси. Инсталирана е автоматизирана система, даваща възможност за отчитане, анализ и контрол на консумацията на енергия по ... ... още

https://energy-review.bg

Резултати от търсене на: отчитане консумацията на вода

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top