Резултати от търсене на: пречистване на води

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... . Системите за рециклиране на отпадъчни води се различават в значителна степен по тяхната сложност, размер и технологии за пречистване. Обикновено те ... ... още

https://engineering-review.bg

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

... прави компромис с ефективността на пречистване на въздуха. За биоразградими, ... на риска от замърсяване на съоръжението. Основното приложение на спиралните топлообменници е за подгряване на получените в резултат на пречистването на отпадъчните води ... ... още

https://engineering-review.bg

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... - UV системи за обеззаразяване на води Пречистване на питейни води - Въздуходувки за обратна промивка на филтри - Дозиране на реагенти, стабилизиране на утайки - Първично пречистване, следвано от пясъчни ... ... още

https://engineering-review.bg

Прайм Инженеринг, Агис Михос: Продуктите ни следват най-новите тенденции в енергийната ефективност

... ферми или десулфуризация на димни газове (FDG), филтриране на минно-минерални води, с използване на барабанни филтри и ... енергийно ефективни решения за промишлеността и за пречистване на отпадъчни води, базирани на технология, която наричаме Water 4.0. ... ... още

https://engineering-review.bg

Актуални тенденции при отоплителните котли

... програми за технологично обновяване на съществуващи сгради също води до значително нарастване на пазара на средства за автоматизация ... си с различни технологии и системи за пречистване на водата. Много модели разполагат със специални филтърни ... ... още

https://tech-dom.com

Управление на отпадъчни води от рудодобива

... биха се генерирали при прилагане на конвенционално пречистване. Методът също така е приложим за потоци отпадъчни води с различен дебит и ... ... още

https://engineering-review.bg

Филтър преси за утайки от ПСОВ

... да бъдат добре адаптирани към последващите процеси на оползотворяване на утайките от пречистване на отпадъчни води. Оптимални резултати могат да бъдат постигнати само ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Платформата за зелена икономика Ecomondo се завръща в Римини от 5 до 8 ноември

... и кръгова биоикономика, рекултивация на замърсени терени и управление на риска, пречистване на води, устойчиви и интелигентни градове ... е увеличаване присъствието на глобални компании от управлението на отпадъците, включване на нови компании, прилагащи ... ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

ОВК системи за кина, театри и зали за сценични изкуства

... от разреждане концентрацията на въглероден диоксид. По-голямото струпване на хора на малко пространство води и до по- ... съвременните прожекционни системи се осигуряват с филтри за пречистване на циркулиращия в кабината въздух. По-старите кина ... ... още

https://tech-dom.com

Икономии на вода в търговски сгради

... на екологичния профил на сградата, което, от своя страна, води до подобряване на имиджа на ... на средства за автоматично управление на водния поток в комбинация с въвеждането на процес по пречистване на водата. Сериозен потенциал на икономии на ... ... още

https://tech-dom.com

Резултати от търсене на: пречистване на води

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top