Технологични новости при прекъсвачите

... от потреблението на електроенергия разчита на захранване с променлив ток (AC). Както е известно, големината и ... движещи се части, вграждани в конвенционалните прекъсвачи за променлив ток, със силова електроника и специализирани софтуерни алгоритми, ... ... още

https://engineering-review.bg

Нови пластмасови табла AX от Rittal

... . Предпазната изолация от клас II за до 1000 V променлив ток гарантира повишена лична защита. Защитната изолация и високата степен ... ... още

https://energy-review.bg

Видове зарядни станции за електромобили - технологични особености и предимства

... променливо- и постояннотоково. Зарядна станция, използваща трифазен променлив ток, може да предостави нива на мощност до 43 kW ... решения. Този вид зарядни устройства преобразуват променливия ток от мрежата в постоянен, необходим за директно ... ... още

https://energy-review.bg

Електроинсталации в ядрени централи

... централата със снабдителната мрежа. Външната енергийна система обикновено предоставя променлив ток във всички експлоатационни режими и състояния на централата. Тя ... ... още

https://energy-review.bg

Съвременни кондензатори

... движение на натрупаните йони към електролита и съответно ток през товара. Специфични параметри на суперкондензаторите са енергията ... на електродвигателите чрез пропускане за кратко време на променлив ток през допълнителна намотка могат да се използват и ... ... още

https://engineering-review.bg

Стъклопластови тръбопроводи

... от външния диаметър на формата, а външният е променлив и се определя от зададената дебелина на стената ... продукти. Стандартните стъклопластови тръби не провеждат електрически ток. Някои производители предлагат и проводящи стъклопластови тръбопроводни ... ... още

https://engineering-review.bg

Инверторни топологии за PV инсталации

... и напрежение на трифазния АС изходен ток. Преобразуването от постоянен към променлив ток се осъществява чрез важен компонент за ... инвертора. От изходната страна може да се получи променлив ток с променлива ширина и постоянна амплитуда на вълната. ... ... още

https://energy-review.bg

Разпределителни трансформатори

... използват за прехвърляне на електрическа енергия под формата на променлив ток чрез електромагнитна индукция от една верига към друга при ... има свързан товар, то в нея ще протече ток. Този ток е равен на вторичното напрежение, разделено на импеданса ... ... още

https://energy-review.bg

Технологии за инспекция на топлообменници

... и покрития и др. Технологията включва пропускането на променлив ток през бобина (сонда), която, поставена в близост ... дистанционно поле от вихрови токове се използва нискочестотен променлив ток. Методът е предпочитан за приложение при феромагнитни ... ... още

https://energy-review.bg

Оборудване за подстанции СН/НН

... и доставят на частни потребители едно- или трифазен променлив ток (типичните стойности на напрежението за двата типа захранване ... стойност, се изискват два прага за максимален униполярен ток със следните характеристики: първи праг с дефинирано времево ... ... още

https://engineering-review.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top