Резултати от търсене на: противопожарни водопроводни системи

Инсталации за спортни сгради и съоръжения

... за питейно-битови, домакински и противопожарни нужди. Водата за питейно-битови ... на Нормите за проектиране на водопроводни и канализационни инсталации в сгради ... технически норми. Най-общо озвучителните системи за спортни обекти се състоят от ... ... още

https://tech-dom.com

Автоматични и полуавтоматични противопожарни водопроводни системи

... нар. автоматични (спринклерни) и полуавтоматични (дренчерни) противопожарни системи. Изборът на конкретна система зависи от предназначението на ... по-малко от 200 кг/м2. Противопожарните водопроводни системи могат да се проектират във всички сгради с ... ... още

https://tech-dom.com

Полиетиленови тръби за водоснабдяване и канализация

... при изграждането на водопроводни и канализационни мрежи, противопожарни инсталации, пречиствателни станции, напоителни системи, дренажни системи и т. н ... и висока плътност. При изграждането на водопроводни системи се допуска използването и тръби и от ... ... още

https://engineering-review.bg

Монтаж на ВиК инсталации при сухо строителство

... шахтови стени и др. с противопожарни изисквания. Пожарозащитни импрегнирани плоскости GKFI. ... В банята това става чрез системи, разработени специално за домашните санитарни ... фуги. Шахтови стени Вертикалните водопроводни и канализационни клонове се полагат ... ... още

https://tech-dom.com

Противопожарни помпени станции

... предвижда помпените станции да захранват външни противопожарни системи, те се проектират за едновременно ... които помпените станции ще захранват вътрешни противопожарни системи, обикновено се предвижда едновременно черпене на ... съседни водопроводни крана. ... още

https://tech-dom.com

Новата мултифункционална спортна зала в София

... . Представляват шест поясни системи, образуващи пространствена дъговидна структура ... и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации. ... и вентилационни инсталации, прилежащите им противопожарни клапи, отдимителни инсталации и ... ... още

https://tech-dom.com

Технически забележки и проблеми при прилагането на Наредба Iз-1971

... около 0,350 МРа) в селищните водопроводни мрежи”, се посочва в писмото. ... оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация ... Наредба са преписани от Наредба 2 Противопожарни строително-технически норми - 1987г., а ... ... още

https://tech-dom.com

Качествена ли е ВиК услугата у нас?

... със специално изпълнение, на които има надпис „противопожарни врати - дръжте затворени”. Те ограничават разпространението ... водопроводни и канализационни инсталации. “В момента се разработва нова Наредба за водоснабдителните и канализационните системи, ... ... още

https://tech-dom.com

Противопожарни водопроводни инсталации в сгради

... е при спринклерни и дренчерни системи, както и при противопожарни водопроводни инсталации с повече от два едновременно ... действащи противопожарни крана, свързването с външните ... ... още

https://tech-dom.com

Вентилация в ресторантски кухни

... към проектирането, изграждането и експлоатацията на противопожарни водопроводни системи Съгласно действащата у нас нормативна уредба, ... документ изисквания, отнасящи се до сградните противопожарни водопроводни инсталации. Не се допуска рециркулация на ... ... още

https://tech-dom.com

Резултати от търсене на: противопожарни водопроводни системи

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top