Резултати от търсене на: топлоизолиране на сгради

Новости в микроконтролерите

... и мониторинг), медицински прибори за контрол на състоянието на пациенти, в интелигентните сгради, електроника в облеклото (Wearable), ... на uC, например вградените таймер и часовник консумират типично няколко стотици nA. Независима от ядрото периферия ... ... още

https://engineering-review.bg

Енергийно ефективна тръбна арматура

... подходи като топлоизолиране на тръбите и елементите на тръбната арматура, нанасяне на защитни енергоспестяващи покрития, специален дизайн на вентилите, ... за да се предотвратят загубите на енергия. В по-стари сгради и помещения обаче голяма част ... ... още

https://energy-review.bg

Отразителна изолация

... често прилагано решение за намаляване на загубите на енергия както в съществуващи сгради, така и в нови топлонепропускливи ... кухини с отразителни ограждащи повърхности, използвани при топлоизолиране на въздуховоди, са с дебелина между 13 и 38 ... ... още

https://tech-dom.com

Топлоизолационните решения от Кнауф Инсулейшън осигуряват оптимално енергоспестяване и комфорт

... сгради с минимално енергийно потребление, но и гарантират комфорта на обитаването им. Това се постига в най-пълен смисъл при топлоизолиране ... и шумоизолиране на сградите с естествени изолационни материали, ... ... още

https://tech-dom.com

Актуални технологии в изолацията от минерална вата

... за топлоизолиране на прави и извити повърхности като покрив, тавански етажи, вътрешни и външни стени, подове на сгради и ... конструкции. Намират приложение и за изолиране на оборудване и тръбопроводи. Добрите й ... ... още

https://tech-dom.com

Интегрални схеми за безжични сензори

... на IS до няколко mA (съществуват WS, в които той е няколко десетки nA ... на работа без смяна на батерията между 3 и 15 години, а максималното надхвърля 25 години. В административни и жилищни сгради ... 50%) са за WS в сгради, следвани от такива в индустрията ... ... още

https://engineering-review.bg

Нискоенергийни и пасивни сгради

... . Обикновено при проектирането на подобни сгради се следват няколко основни принципа. Наред с необходимостта от добро топлоизолиране на сградата е необходимо да ... ... още

https://tech-dom.com

Вентилация на административни и търговски центрове

... и топлоизолиране на въздухопроводната мрежа. Добре е да се име предвид, че като общо правило при проектиране на вентилационни системи за сгради ... ... още

https://tech-dom.com

Енергийноефективно саниране на сгради

... и по-бавно се загрява. Като основни предимства на външното топлоизолиране обикновено се посочват: фактът, че топлоизолацията изцяло ... ново строителство, така и при реконструкция и ремонт на стари сгради. Като недостатъци могат да се посочат немалката ... ... още

https://tech-dom.com

Интервю с Хараламби Калев, мениджър Продажби във Фибран България

... един съвместен продукт на Фибран България и МКБ Юнионбанк. Това е кредит за топлоизолиране с преференциални условия ... до момента проект “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”, съвместна инициатива на МРРБ и ПРООН, която привършва ... ... още

https://tech-dom.com

Резултати от търсене на: топлоизолиране на сгради

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top