Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

... оглед оптимизиране на енергийната ефективност. Това е EN 15232 (БДС EN 15232:2012) - Енергийни характеристики на сгради. Въздействие ... и показателите, свързани с енергийната ефективност. EN 15232 е насочен към собствениците на сгради, архитектите ... ... още

https://tech-dom.com

Енергийна ефективност чрез сградна автоматизация в индустрията

... , сложността и липсата на гъвкавост на традиционните системи. Стандартът EN 15232 Новият европейски стандарт EN15232: “Енергийни характеристики на сградите - Влияние ... ... още

https://tech-dom.com

Екологични проекти и енергийна ефективност в дейността на Монделийз България

... Извършена е класификация на сградите спрямо стандарта ЕN 15232 като клас „C”. Повишена е ефективността чрез ... за автоматизация на сградите и енергийна ефективност" (EN 15232 Standard), включващ пълно енергийно изолиране; оптимизация на ... ... още

https://energy-review.bg

Енергийна ефективност на отоплителни системи в сгради и системи за климатизация

... и за енергийна сертификация на сгради; • БДС EN 15232:2012 Енергийни характеристики на сгради. Въздействие на системите ... на ефективността на циркулационни помпи (серията БДС EN 16297). БДС EN 15240:2007 разглежда обследването, което включва всички ... ... още

https://energy-review.bg

Интегрални схеми за безжични сензори

... При изключване на ИС чрез вход EN тя консумира 0,4 mA, ... дадена на фиг. 7, като преобразувателят ЕН (Energy Harvester) осигурява необходимата електрическа енергия ... използват главно за лабораторни разработки на ЕН. Механичната енергия се преобразува с ... ... още

https://engineering-review.bg

Siemens, Сгадни технологии: KNX продукти за сградна автоматизация и стаен контрол

... за постигане на енергийна ефективност клас A, съгласно стандарта EN 15232. Визуализация и управление Siemens предлага огромен избор от дисплеи ... ... още

https://engineering-review.bg

Сградни инсталации на България Мол

... Prisma Plus. Тези табла отговарят на стандарт БДС EN 60439-1, както и притежават гаранцията на Шнайдер ... Simatic. Системата покрива международните стандарти за енергийна ефективност EN 15232”, разказват от фирмата-доставчик Siemens. В реализацията на ... ... още

https://tech-dom.com

Топ BMS проекти на 2012 г.

... , ANSI, ASHRAE, B.I.G.-EU) и енергийна ефективност (EN 15232). Функционалността й позволява проследяване, архивиране и оптимизиране на консумираната ... ... още

https://tech-dom.com

Коментар от Siemens направление Сградни технологии

... процесите. Системата покрива международните стандарти за енергийна ефективност EN 15232, което позволява следене, архивиране и оптимизиране на ... за енергийна ефективност клас А в съответствие с EN 15232. Функциите за спестяване на енергия, осигурени от ... ... още

https://tech-dom.com

Система за сградна автоматизация в офис сградата на Алфа Банк

... , ANSI, ASHRAE, B.I.G.-EU) и енергийна ефективност (EN 15232). Функционалността на системата позволява проследяване, архивиране и оптимизиране на ... ... още

https://tech-dom.com

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top