Резултати от търсене на: коефициента на топлопреминаване

Съвременни АЦП и ЦАП

... . С обхват 106 dB и промяна на коефициента на усилване на вградения PGA е 4-каналният TLV320ADC3140 на Texas Instruments с температурен диапазон ... програмируем изходен ток с максимална стойност между 11,7 nA и 12 μA. Изходното число е формирано в ... ... още

https://engineering-review.bg

Компоненти за ESD/EMI защита на електронни схеми

... nA. Отпушването настъпва при VBR (Breakdown Voltage) с протичане на ток от порядъка на 1 mA. Напрежението на ... започва участък III на увеличаване на коефициента (до около -20 dB) поради паразитната индуктивност на проводниците на масата, който в ... ... още

https://engineering-review.bg

Нови стандарти, материали и технологии в сферата на пасивното строителство

... със студен климат това означава коефициентът на топлопреминаване U да е най-много 0.15 ... аспекти: Оразмеряване на отделните компоненти (на елементите на конструкцията на сградата, вкл. изчисление на коефициента U, качеството на прозорците, щорите, ... ... още

https://tech-dom.com

Стандартът EnerPHit за преустройство на съществуващи сгради с елементи на пасивна къща

... под внимание при оценката на коефициента на топлопреминаване. Според заложените изисквания в стандарта, специфичната електрическа консумация на цялата система, базирана на средния преминаващ обемен ... ... още

https://tech-dom.com

Съвременни технологии за покривни изолации

... , стойността му, разходите за полагане, цената на енергията и др. Максималните нормативни стойности на коефициента на топлопреминаване на покриви, тавански плочи при неотопляеми тавани ... ... още

https://tech-dom.com

Интегрални схеми за автомобилната промишленост

... 50 uA и при замасяване на извод SHDN с цел изключване на ИС той намалява на 10 nA. Вградената максималнотокова защита се ... не по-големи от EN (VIL). Чрез промяна на коефициента на запълване на импулсите на входа DIM се изменя IOUT от извод OUT ... ... още

https://engineering-review.bg

Подобряване на характеристиките на топлообменните апарати

... от 1861 г., който съобщава за значително повишаване на коефициента на топлопреминаване при кондензация на пара в тръба, охлаждана от вода, около която ... ... още

https://energy-review.bg

Подобряване на енергийната среда в предприятия за производство на хартия

... които трябва да преследва конструкторът. Коефициентът на топлопреминаване или топлинната проводимост се определят в най ... решение за определяне на коефициента на топлопредаване при кондензация на пара върху външната повърхност на хоризонтална СВТ трудно ... ... още

https://energy-review.bg

Нискоенергийни и пасивни сгради

... и препоръчваната дебелина на изолацията при топлоизолиране от външната страна на външните стени на сутеренни помещения. Изискванията за коефициента на топлопреминаване обикновено са той ... ... още

https://tech-dom.com

Енергийноефективно саниране на сгради

... материалите със стойности на коефициента на топлопредаване по-висок от 0,18. Използването на подобен материал не ... се постига повишаване на стойността на съпротивлението на топлопреминаване. При поставяне на изолацията от външната страна на стената се ... ... още

https://tech-dom.com

Резултати от търсене на: коефициента на топлопреминаване

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top