Резултати от търсене на: климатични камери

Резултати от търсене на климатични камери Намерено в реклами: 32

Трокс Австрия
... >TROX компоненти, устройства и системи в болниците:

¦ Климатични камери TROX X-CUBE

¦ Пожарни клапи оборудвани с ... още

tech-dom.com

Системеър
... DVU-HP

Модулни климатични камери с интегрирана реверсивна термопомпена система ... HP - нов модул за климатичните си камери модел Danvent DV и TIME-ЕС, ... за избор на секционни и компактни климатични камери. Програмата е лесна за ползване и ... още

tech-dom.com

Системеър
... в

параметрите на микроклимата

Модулни климатични камери с

интегрирана термопомпа DVU-HP

DVU-HP е цялостно интегрирано решение, базирано на климатичните камери TIME ec и Danvent DV за въздушни потоци до ... още

tech-dom.com

Венто-К
... областта на отоплителната, вентилационната и климатичната техника

КЛИМАТИЧНИ КАМЕРИ

И РЕКУПЕРАТИВНИ

ВЕНТИЛАЦИОННИ БЛОКОВЕ

още

tech-dom.com

Венто-К
... шума по въздуховодната мрежа на вентилационните и климатични инсталации. Произвеждат се в три модификации: ... и елементи за климатични инсталации с качество съизмеримо със световните стандарти - климатични камери; енергоспестяващи блокове; ... още

tech-dom.com

Системеър
... на висококачествено оборудване за вентилационни и климатични системи

Продуктовото портфолио на ... поддръжка и монтаж:

енергийно-ефективни вентилатори, климатични камери, въздухоразпределителни и отоплителни продукти, чилъри, конвектори, ... още

tech-dom.com

Кабора
... и търговска дейност в областта на: климатични, вентилационни, отоплителни и технологични инсталации за ... промишлени помещения и сгради. Фирмата предлага чилъри, климатични камери, вентилаторни конвектори, въздушни завеси, вентилатори, калорифери, ... още

tech-dom.com

Системеър
... . Продуктите и са разделени на такива за комфорт /вентилатори, климатични камери, чилъри, топловъздушни завеси, въздухоотоплителни и въздухоразпределителни устройства/ и безопасност ... още

tech-dom.com

Венто-К
... с качество съизмеримо със световните стандарти.

Климатични камери K-GS - предназначени са за филтриране, загряване, охлаждане, овлажняване, ... още

tech-dom.com

Системеър
... . Продуктите и са разделени на такива за комфорт /вентилатори, климатични камери, чилъри, топловъздушни завеси, въздухоотоплителни и въздухоразпределителни устройства/ и безопасност ... още

tech-dom.com

Венто-К
... .

. Производство на въздуховоди, коминни тела,

климатични камери, енергоспестяващи блокове,

въздухоотоплителни апарати, вентилационни

още

tech-dom.com

Венто-К
... съизме-

римо със световните стандарти.

Климатични камери K-GS - предназначени са за филтриране, загряване, охлаждане, овлажняване ... още

tech-dom.com

Венто-К
... >

·Въздуховоди и елементи за въздуховодната мрежа

·Климатични камери K-GS

·Енергоспестяващи блокове RVB-GS

още

tech-dom.com

Еар Лукс-В
... и други производства, изискващи „чисти” помещения.

Климатични камери тип “KG Top обезмъглителна технология”

? специално ... с висока хигиенна ефективност

Климатични камери KG Standard

? камери с „плоска” конструкция

? ... още

tech-dom.com

Венто-К
... съоръжения и елементи за вентилационни и климатични инсталации с качество съизмеримо със световните стандарти ... шумозаглушители

· вентилационни боксове

· климатични камери

· енергоспестяващи блокове

· въздухоотоплителни ... още

tech-dom.com

Ковес
... и термопомпени агрегати 15 - 4 500 kW

Климатични камери 1 000 - 140 000 m3/h

Водоохлаждащи ... .21 - 30 kW

Компоктни термопомпени и газови климатични централи 16 - 160 kW

1000 София, ул ... още

tech-dom.com

Трокс Австрия
... България

Изкуството да управляваш въздуха

Климатични камери

Индукционни апарати

TROXNETCOM -AS-i ... още

tech-dom.com

Венто-К
... >

·Въздуховоди и елементи за въздуховодната мрежа

·Климатични камери K-GS

·Енергоспестяващи блокове RVB-GS

още

tech-dom.com

Венто-К
... и елементи

за въздуховодната мрежа

Климатични камери K-GS

Енергоспестяващи блокове RVB-GS

още

tech-dom.com

Софклима
... >

хладилна техника - чилъри и термопомпи, хладилни камери и хладилни витрини, абсорбционни чилъри, економайзери, системи ... се занимава с изграждане на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, консултиране, проектиране, като приоритет е ... още

tech-dom.com

Трокс Австрия
... >TROX компоненти, устройства и системи в болниците:

¦ Климатични камери TROX X-CUBE

¦ Пожарни клапи оборудвани с ... още

tech-dom.com

Системеър
... DVU-HP

Модулни климатични камери с интегрирана реверсивна термопомпена система ... HP - нов модул за климатичните си камери модел Danvent DV и TIME-ЕС, ... за избор на секционни и компактни климатични камери. Програмата е лесна за ползване и ... още

tech-dom.com

Системеър
... в

параметрите на микроклимата

Модулни климатични камери с

интегрирана термопомпа DVU-HP

DVU-HP е цялостно интегрирано решение, базирано на климатичните камери TIME ec и Danvent DV за въздушни потоци до ... още

tech-dom.com

Венто-К
... областта на отоплителната, вентилационната и климатичната техника

КЛИМАТИЧНИ КАМЕРИ

И РЕКУПЕРАТИВНИ

ВЕНТИЛАЦИОННИ БЛОКОВЕ

още

tech-dom.com

Венто-К
... шума по въздуховодната мрежа на вентилационните и климатични инсталации. Произвеждат се в три модификации: ... и елементи за климатични инсталации с качество съизмеримо със световните стандарти - климатични камери; енергоспестяващи блокове; ... още

tech-dom.com

ЛД
... натоварвания, механична устойчивост, приложимост в Ex среда, тестове в климатични камери и др. Серия K8B: електромагнитни вентили с пилотно управление ... още

engineering-review.bg

Венто – К
... И КЛИМАТИЧНАТА ТЕХНИКА Въздуховоди и елементи за въздуховодната мрежа Климатични камери K-GS Енергоспестяващи блокове RVB-GS Въздухоотоплителни/охладителни апарати ... още

engineering-review.bg

Системеър
... на висококачествено оборудване за вентилационни и климатични системи

Продуктовото портфолио на ... поддръжка и монтаж:

енергийно-ефективни вентилатори, климатични камери, въздухоразпределителни и отоплителни продукти, чилъри, конвектори, ... още

tech-dom.com

РЕД СТИИЛ
... на портала при работа на машината в различни климатични периоди, като компенсира топлинните деформации, които възникват ... закрепен елемент (17) за подаване на въздух към споменатите камери (16). • Портална машина, съгласно претенция 1, ... още

engineering-review.bg

Кабора
... и търговска дейност в областта на: климатични, вентилационни, отоплителни и технологични инсталации за ... промишлени помещения и сгради. Фирмата предлага чилъри, климатични камери, вентилаторни конвектори, въздушни завеси, вентилатори, калорифери, ... още

tech-dom.com

Системеър
... . Продуктите и са разделени на такива за комфорт /вентилатори, климатични камери, чилъри, топловъздушни завеси, въздухоотоплителни и въздухоразпределителни устройства/ и безопасност ... още

tech-dom.com

Венто-К
... обслужване на ОВиК инсталации. • Производство на въздуховоди, коминни тела, климатични камери, енергоспестяващи блокове, въздухоотоплителни апарати, вентилационни блокове, кухненски смукатели и ... още

engineering-review.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top