Резултати от търсене на резервоари Намерено в реклами: 98

Пи Трейд
... до 40). Основното приложение на “Carat XXL” резервоари е за събиране на питейни, дъждовни и отпадъчни води ... за противопожарни нужди.

Гъвкави резервоари

Гъвкавите резервоари със самоносеща конструкция представляват отлична алтернатива ... още

tech-dom.com

Пи Трейд

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ • РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ • СИСТЕМИ ЗА ДЪЖДОВНА ВОДАоще

tech-dom.com

Бул Системс
... системи

Хидрофорни системи

Cондажни помпи, резервоари

Противопожарни помпени системи

Поливни системи ... още

tech-dom.com

Техно-Пласт
... включва богата гама от полиетиленови контейнери и резервоари за гориво, химикали и хранителни продукти, ... и пригодни за дълготрайна употреба, новите полиетиленови резервоари многократно превъзхождат традиционните метални или стъклопластови аналози ... още

tech-dom.com

Електрис
... КЪМ GRP, БЕТОН

• ПОМПЕНИ СТАНЦИИ

РЕЗЕРВОАРИ

РЕНОВИРАНЕ НА ХИДРО СЪОРЪЖЕНИЯ

www ... още

tech-dom.com

Пи Трейд

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ • РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ СИСТЕМИ ЗА ДЪЖДОВНА ВОДАоще

tech-dom.com

Глобал Тест
... табла

• Лесен мониторинг нивата на пълнене в резервоари

• Измерване на високи температури в промишлеността Testo ... още

tech-dom.com

Пи Трейд

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ • РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ СИСТЕМИ ЗА ДЪЖДОВНА ВОДАоще

tech-dom.com

Пи Трейд

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ • РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ СИСТЕМИ ЗА ДЪЖДОВНА ВОДАоще

tech-dom.com

Пи Трейд
... актуалното продуктово портфолио на компанията е богата гама от резервоари с различнa форма, размери и структура за битово-фекални ... , питейни, промишлени и индустриални води.

Carat-S резервоари

Серията Carat S на GRAF се произвежда ... още

tech-dom.com

Пи Трейд
... актуалното продуктово портфолио на компанията е богата гама от резервоари с различнa форма, размери и структура за битово-фекални ... , питейни, промишлени и индустриални води.

Carat-S резервоари

Серията Carat S на GRAF се произвежда ... още

tech-dom.com

Цендер Пумпен
... от тиня, листа и пясък градински езера, изкопи, утайници, резервоари и шахти, а също така наводнени избени, приземни и ... да изпомпвате остатъци от утайки от дълбоки изкопи и резервоари. Максималната дълбочина на засмукване е 6,5 метра, а ... още

tech-dom.com

Техно-Пласт
... нужди;

• вместимости за селското стопанство;

резервоари за дизелово гориво;

• изграждане на пречиствателни системи ... още

tech-dom.com

Еко Проект
... - RC за полагане без пясъчно легло, фитинги, шахти и резервоари. Компанията внедрява в производство и многослойни РЕ тръби за ... още

tech-dom.com

Пи Трейд

•пречиствателни станции•резервоари за вода

•каломаслоуловители•системи за дъждовна водаоще

tech-dom.com

Пи Трейд
... е с капацитет 200 човека.

•пречиствателни станции•резервоари за вода

•каломаслоуловители•системи за дъждовна вода ... още

tech-dom.com

Фибран България
... .Промишлени приложения напр.при

Цистерни и резервоари

 Комини и изпускателни тръби

още

tech-dom.com

Феникс Инверс
... човека, като се използват различни опции за съчетаване на резервоари с вместимост от 1500 до 5000 литра.

rezervoari.bg ; rotofenix@abv.bg

още

tech-dom.com

Короза Карат
... станция се състои от денитрификационни резервоари,

нитрификационни резервоари, вертикални утаители разположени в един ... p>

потопяема пропилерна бъркалка денитрификационни резервоари [C] и от нитрификационни резервоари [D],

снабдени ... още

tech-dom.com

Пи Трейд
... микробно замърсяване.

•пречиствателни станции

•септични резервоари

•каломасло уловители

•системи за дъждовна ... . Дъждовната вода може да бъде събирана и съхранявана в резервоари и пречиствана чрез филтри, така че да е годна ... още

tech-dom.com

Пи Трейд
... отпадна вода обслужват до 200 Е.Ж. За съществуващи резервоари от стоманобетон се предлага оборудване за пречистване на отпадните ... още

tech-dom.com

Пи Трейд
... отпадна вода обслужват до 200 Е.Ж. За съществуващи резервоари от стоманобетон се предлага оборудване за пречистване на отпадните ... още

tech-dom.com

Анкос 66
... средства за сложни крупни системи, включващи плетеница от тръбопроводи, резервоари, помпи, бутилки и др. Но използването на подобна техника ... още

tech-dom.com

Биотех
... >

помпени станции и ревизионни шахти

пластични резервоари и контейнери

плувни басейни от полистоун

още

tech-dom.com

Техно-Пласт
... нужди;

- вместимости за селското стопанство;

- резервоари за дизелово гориво;

- изграждане на пречиствателни системи ... още

tech-dom.com

Wartsila
... доставени от Wartsila. Освен това, системите за управление на резервоари на Wartsila се използват в много от водещите в ... още

energy-review.bg

Римисар
... производство и монтаж на стъклопластови изделия - тръбопроводи, фитинги и резервоари. Фирмата разполага със собствена производствена база, разположена на територията ... още

engineering-review.bg

Глобал Тест
... табла
• Лесен мониторинг нивата на пълнене в резервоари

Testo 870
Инфрачервена резолюция ... още

engineering-review.bg

Белфри
...
• хвостохранилища
• водни резервоари
• ретензионни басейни
резервоари за петролни продукти

HEXA ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... инсталации, eлектро- и газопреносна мрежа, електроцентрали, петролни резервоари, платформи за добив на нефт, ВиК, превозни ... и нефтопреработка; за тежки агресивни среди, резервоари, цистерни; конвенционални антикорозионни бои и специални покрития ... още

energy-review.bg

ифм електроник
... да измерва ниво и температура в хидравлични и охладителни резервоари с висока точност.
• Голям избор от ... още

engineering-review.bg

Фрониус Интернешънъл
... й приложения са нагревателните елементи в бойлери и буферни резервоари. Технологията разполага с възможности за управление на два нагревателни ... още

energy-review.bg

Парадайс Електрик Консулт
... , цистерни за съхраняване

на газ, нефт, водоснабдяване, резервоари, (цистерни, съдове за

течен газ, газопроводи, водопроводи ... още

energy-review.bg

Белфри
... свободната течна повърхност при открити: торохранилища хвостохранилища водни резервоари ретензионни басейни резервоари за петролни продукти T/F +359 52 603 ... още

ecology-and-infrastructure.bg

ДТЛ Трейд
... масла.
• Почистване на вътрешността на машини и резервоари.
• Изсмукване на повърхностния слой, съдържащ лека фракция ... още

engineering-review.bg

Пи Трейд
... до 40). Основното приложение на “Carat XXL” резервоари е за събиране на питейни, дъждовни и отпадъчни води ... за противопожарни нужди.

Гъвкави резервоари

Гъвкавите резервоари със самоносеща конструкция представляват отлична алтернатива ... още

tech-dom.com

Пи Трейд

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ • РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ • СИСТЕМИ ЗА ДЪЖДОВНА ВОДАоще

tech-dom.com

Байер-БГ
... елиптични дъна. Поточната линия за производство на дъна за резервоари включва два отделни модула, които работят независимо от друг ... още

engineering-review.bg

Ювал 2007
... p>

- Почистване на производствени басейни и резервоари
засмукване на отпадъка, транспортиране, депониране ... на индустриални съоръжения, съдове под налягане, реактори, резервоари, цистерни, топлообменници, тръбопроводи и други силно замърсени ... още

engineering-review.bg

СИАД България
... типично се складират в течно (криогенно) състояние в големи резервоари и се дистрибутират в газообразно състояние в газови бутилки ... още

engineering-review.bg

AUWA Umvelttechnik & Recycling
... в самата производствена линия, няма необходимост от монтиране на резервоари и тръби, като това намалява себестойността на монтажа с ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Бул Системс
... системи

Хидрофорни системи

Cондажни помпи, резервоари

Противопожарни помпени системи

Поливни системи ... още

tech-dom.com

Ювал 2007
... кабел 200м. - Почистване на производствени басейни и резервоари засмукване на отпадъка, транспортиране, депониране на опасните отпадъци ... на производствени басейни от маслени утайки и на резервоари от петролни продукти, почистване на кало и масло ... още

engineering-review.bg

Техно-Пласт
... включва богата гама от полиетиленови контейнери и резервоари за гориво, химикали и хранителни продукти, ... и пригодни за дълготрайна употреба, новите полиетиленови резервоари многократно превъзхождат традиционните метални или стъклопластови аналози ... още

tech-dom.com

Електрис
... КЪМ GRP, БЕТОН

• ПОМПЕНИ СТАНЦИИ

РЕЗЕРВОАРИ

РЕНОВИРАНЕ НА ХИДРО СЪОРЪЖЕНИЯ

www ... още

tech-dom.com

Флоу Контрол България
... )

• Пречиствателни станции, помпи, помпени станции, шахти и резервоари

Inj. Dimitar Mladenov, mobile: +359888408379

още

energy-review.bg

Пи Трейд

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ • РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ СИСТЕМИ ЗА ДЪЖДОВНА ВОДАоще

tech-dom.com

Бул Системс
ПОМПЕНИ СИСТЕМИ ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ CОНДАЖНИ ПОМПИ, РЕЗЕРВОАРИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ПОМПЕНИ СИСТЕМИ ПОЛИВНИ СИСТЕМИ ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКА ... още

ecology-and-infrastructure.bg

ФЛОУ КОНТРОЛ БЪЛГАРИЯ
... , Румъния и Idrotherm2000, Италия) • Помпи, помпени станции, шахти и резервоари инж. Димитър Младенов, мобилен: +359888408379 инж. Адрияна Дакова, мобилен ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Глобал Тест
... табла

• Лесен мониторинг нивата на пълнене в резервоари

• Измерване на високи температури в промишлеността Testo ... още

tech-dom.com

Пи Трейд

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ • РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ СИСТЕМИ ЗА ДЪЖДОВНА ВОДАоще

tech-dom.com

OVENTROP
... "); - плоски колектори ("OKF-СК22", "OKF-CS22"); - резервоари - буферни резервоари; - соларно-буферни резервоари; - бивалентни соларни резервоари; • Соларен пакет "Solcos" - за подгряване на вода ... още

engineering-review.bg

ПиМ Груп
... за регулиране на обема вода в отделните типове резервоари. Възможностите за стартиране и работа на подобни ... табло за управление с комплексна електронна защита пълни резервоари, захранващи няколко хидросистеми за автоматично и ръчно пожарогасене ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Ремси-Е
• Почистване на резервоари за горива и технологични съоръжения • Дегазация и обезопасяване • Ремонт ... опасни отпадъци от нефтопродукти • Обследване и ултразвукова дебелометрия на резервоари и съоръжения • Събиране, транспорт и унищожаване на бракувани ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Пи Трейд

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ • РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА

КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛИ СИСТЕМИ ЗА ДЪЖДОВНА ВОДАоще

tech-dom.com

ЛД
... производство на кухи тела със сложна геометрия: дъна на резервоари, лампи и рефлектори, газови бутилки, джанти за товарни и ... още

engineering-review.bg

Ремси - Е
"• Почистване на резервоари за горива и технологични съоръжения • Дегазация и обезопасяване • Ремонт ... опасни отпадъци от нефтопродукти • Обследване и ултразвукова дебелометрия на резервоари и съоръжения • Събиране, транспорт и унищожаване на бракувани ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Пи Трейд
... актуалното продуктово портфолио на компанията е богата гама от резервоари с различнa форма, размери и структура за битово-фекални ... , питейни, промишлени и индустриални води.

Carat-S резервоари

Серията Carat S на GRAF се произвежда ... още

tech-dom.com

Грундфос България
... Типични области на приложение: • Процесни резервоари на общински ПСОВ • Процесни резервоари на индустриални ПСОВ • Стабилизиране на утайки ... За да предложим завършени решения за процесни резервоари, ние произвеждаме пълна гама миксери и флоумейкъри ... още

ecology-and-infrastructure.bg

САД С.А. - клон България
... тръби, хидравлични съоръжения (басейни за съхранение, резервоари за питейни води, помпени станции); сградни отклонения ... , проектиране и строителство на канализационни съоръжения (резервоари за дъждовни води, подемни станции, пречиствателни станции ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Цендер Пумпен
... от тиня, листа и пясък градински езера, изкопи, утайници, резервоари и шахти, а също така наводнени избени, приземни и ... да изпомпвате остатъци от утайки от дълбоки изкопи и резервоари. Максималната дълбочина на засмукване е 6,5 метра, а ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Бул Системс
"ПОМПЕНИ СИСТЕМИ ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ CОНДАЖНИ ПОМПИ, РЕЗЕРВОАРИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ПОМПЕНИ СИСТЕМИ ПОЛИВНИ СИСТЕМИ ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКА ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Техно - Пласт
... бита; - вместимости за промишлени нужди; - вместимости за селското стопанство; - резервоари за дизелово гориво; - изграждане на пречиствателни системи за битово ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Пи Трейд
... актуалното продуктово портфолио на компанията е богата гама от резервоари с различнa форма, размери и структура за битово-фекални ... , питейни, промишлени и индустриални води.

Carat-S резервоари

Серията Carat S на GRAF се произвежда ... още

tech-dom.com

Цендер Пумпен
... от тиня, листа и пясък градински езера, изкопи, утайници, резервоари и шахти, а също така наводнени избени, приземни и ... да изпомпвате остатъци от утайки от дълбоки изкопи и резервоари. Максималната дълбочина на засмукване е 6,5 метра, а ... още

tech-dom.com

Техно-Пласт
... нужди;

• вместимости за селското стопанство;

резервоари за дизелово гориво;

• изграждане на пречиствателни системи ... още

tech-dom.com

Стерлинг ЗИХИ България
... са проектирани да работят в яйцевидни, конусовидни или цилиндрични резервоари, оптимално размесвайки в двете посоки и нагрявайки утайката в ... още

engineering-review.bg

ЦЕНДЕР ПУМПЕН
... да изпомпвате остатъци от утайки от дълбоки изкопи и резервоари. Максималната дълбочина на засмукване е 6,5 метра, а ... още

engineering-review.bg

Еко Проект
... - RC за полагане без пясъчно легло, фитинги, шахти и резервоари. Компанията внедрява в производство и многослойни РЕ тръби за ... още

tech-dom.com

Пи Трейд

•пречиствателни станции•резервоари за вода

•каломаслоуловители•системи за дъждовна водаоще

tech-dom.com

Феникс Инверс
... човека, като се използват различни опции за съчетаване на резервоари с вместимост от 1500 до 5000 литра. За осъществяването ... /603407, 0888535203 fenixlv@abv.bg, rotofenix@abv.bg www.rezervoari.bg www.fenixinvers.com" още

ecology-and-infrastructure.bg

МЦ-Баухеми
... -RIM PROTECT PLUS– минерална защитна система за резервоари за отпадни води: Висока механическа устойчивост Висока химическа ... осмоза MC-RIMPW– минерална защитна система за резервоари за питейни води: Висока механическа устойчивост Висока ... още

ecology-and-infrastructure.bg

САД С.А.-клон България КЧТ
... тръби, хидравлични съоръжения (басейни за съхранение, резервоари за питейни води, помпени станции); сградни отклонения ... , проектиране и строителство на канализационни съоръжения (резервоари за дъждовни води, подемни станции, пречиствателни станции ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Бул Системс
"ПОМПЕНИ СИСТЕМИ ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ CОНДАЖНИ ПОМПИ, РЕЗЕРВОАРИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ПОМПЕНИ СИСТЕМИ ПОЛИВНИ СИСТЕМИ ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКА ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Техно-Пласт
... бита; - вместимости за промишлени нужди; - вместимости за селското стопанство; - резервоари за дизелово гориво; - изграждане на пречиствателни системи за битово ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Фесто
... технология - повече на биологичния етап на съоръжението, отколкото конвенционалните резервоари с активен въглен. Първоначално обработваната вода се почиства механично ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Биогаз Енерджи
... помпи се инсталират в трапове или на ръба на резервоари. Торът в торовия трап се разбърква един път на ... още

energy-review.bg

Пи Трейд
... е с капацитет 200 човека.

•пречиствателни станции•резервоари за вода

•каломаслоуловители•системи за дъждовна вода ... още

tech-dom.com

Фибран България
... .Промишлени приложения напр.при

Цистерни и резервоари

 Комини и изпускателни тръби

още

tech-dom.com

Бургаснефтепроект
... AutoCAD и AVEVA PDMS на

енергийни средства, резервоари и резервоарни паркове,

бензиностанции, транспортни схеми за ... още

energy-review.bg

Енерик
... монтаж на алуминиеви плаващи покриви за закрити и открити резервоари. Официален представител сме на фирма CTS- Ротердам, Холандия за ... още

engineering-review.bg

Крисметал
... : - - Ротационни пневматични задвижки за Вътрешни вентили (дънни клапи)на резервоари REGO - A3212RA & A3213RA - - Вентил за пълнене течна фаза REGO ... още

engineering-review.bg

Електра Помп
... , честотни регулатори и софтстартери за управление на помпени системи, резервоари, разширителни съдове, поплавъци за чиста и отпадна вода, манометри ... още

engineering-review.bg

Бургаснефтепроект
... AutoCAD и AVEVA PDMS на

енергийни средства, резервоари и резервоарни паркове,

бензиностанции, транспортни схеми за ... още

energy-review.bg

Бургаснефтепроект
... програмни продукти AutoCAD и AVEVA PDMS на енергийни средства, резервоари и резервоарни паркове, бензиностанции, транспортни схеми за нефт и ... още

engineering-review.bg

Бургаснефтепроект
... програмни продукти AutoCAD и AVEVA PDMS на енергийни средства, резервоари и резервоарни паркове, бензиностанции, транспортни схеми за нефт и ... още

engineering-review.bg

Електра Помп
... - тотни регулатори и софтстартери за управление на помпени системи, резервоари, разширителни съ- дове, поплавъци за чиста и отпадна вода ... още

engineering-review.bg

Бургаснефтепроект
... програмни продукти AutoCAD и AVEVA PDMS на енергийни средства, резервоари и резервоарни паркове, бензиностанции, транспортни схеми за нефт и ... още

engineering-review.bg

ВЕТРОРЕЗИНА БАЛКАН
... и корабни

•комини •профили

•съдове •резервоари и др.

Продуктите са най-добре

още

energy-review.bg

Бул Системс
ПОМПЕНИ СИСТЕМИ ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ CОНДАЖНИ ПОМПИ, РЕЗЕРВОАРИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ПОМПЕНИ СИСТЕМИ ПОЛИВНИ СИСТЕМИ ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКА ... още

engineering-review.bg

Електра Помп
... регулатори и софтстартери за упра- вление на помпени системи, резервоари, разши- рителни съдове, поплавъци за чиста и отпадна вода ... още

engineering-review.bg

Ехнатон
... се извършва на база на водно ниво в черпателните резервоари на станцията. Канална помпена станция „Нови Искър” е свързана ... още

engineering-review.bg

Стерлинг ЗИХИ България
... са проектирани да работят в яйцевидни, конусовидни или цилиндрични резервоари, оптимално размесвайки в двете посоки и нагрявайки утайката в ... още

engineering-review.bg

Фесто
... DC ниско напрежение; • Сигурно съхранение на сгъстен въздух в резервоари, които се активират в случай на отпадане на захранването ... още

engineering-review.bg

ВЕТРОРЕЗИНА БАЛКАН
... >

(индустриални и корабни), комини, профили,

съдове, резервоари и др.

Продуктите са най-добре използвани ... още

energy-review.bg

ВЕТРОРЕЗИНА БАЛКАН
... >

(индустриални и корабни), комини, профили,

съдове, резервоари и др.

Продуктите са най-добре използвани ... още

energy-review.bg

ВЕТРОРЕЗИНА БАЛКАН
... >

(индустриални и корабни), комини, профили,

съдове, резервоари и др.

Продуктите са най-добре използвани ... още

energy-review.bg

Хенлих
... и осветителни тела PAPENMEIER LUMIGLAS, Германия - за резервоари, тръбопроводи. Ротационни уплътнители и шевронни набивки CARCO, ... арматура KITO, Германия - за защита на резервоари, съхраняващи запалими течности, изпарения и газове. Инсталации ... още

engineering-review.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top