Намерено в справочници: 76

Тинотех

... и системи за отопление с ВЕИ, използващи термопомпи вода/вода и различни видове слънчеви системи, включително и термодинамични ... профилирани е проектиране и производство на термопомпи вода- вода и слънце/въздух-вода основно за отопление и БГВ на ... още

btcatalogue.bg

Енергоконсулт-СР

... газ и биомаса, системи от слънчеви колектори за топла вода, комбинирани системи с частично компенсиране на отоплението за ... хотели с възможност за задоволяване на нуждите от топла вода и частично компенсиране на отопление, големи инсталации за ... още

energyinfo.bg

Инстал Инженеринг СВ

... на предварително изолирани тръбопроводи за минерална вода, гореща вода, пара, питейни водопроводи и проводи ... PPR-GF / тръбопроводи за гореща вода, а също така и напорни тръбопроводи за ... питейна вода с диаметри до 1000 мм. ... още

btcatalogue.bg

Проклима сълюшън

... части; Термопомпи с газов двигател; Термопомпени системи – въздух/вода, вода/вода, земя/вода; Инсталации на директно изпарение; Изграждане на VRV инсталации; Доставка ... още

btcatalogue.bg

Актемиум БЕА Балкан ЕООД

... станции,съоръжения за съхранение на вода, системи за отвеждане на вода, инсталации за пречистване на руднична вода, напоителни и инфилтрационни съоръжения ... още

energyinfo.bg

Айсгард

... колектори, буферни съдове и др. Термопомпени системи NIBE – въздух-вода, вода-вода, геотермални и др.; Високотемпературни ATEX сертифицирани нагревателни кабели QUINTEX ... още

btcatalogue.bg

Аквафор България

... , приложими във всяка област, където е необходима чиста вода. Над 30 милиона клиента в 45 държави използват продуктите ... на АКВАФОР: POU сорбицонни филтри за питейна вода, системи за ултрафилтрация и обратна осмоза; POE филтри и ... още

btcatalogue.bg

СТИКО БГ

... и продажба на центробежни помпи за чиста и отпадъчна вода. Внос и продажба на оборудване за пречистване на чиста ... и отпадъчна вода. Внос и продажба на филтри и филтърни системи за ... още

btcatalogue.bg

Варум 1994

... шлаух, разпределители, цилиндри, пневматични инструменти, манометри, термометри - за вода, въздух, масло, пара, за химията, агресивни флуиди - ... и постоянен ток, куплунзи (щекери); магнетвентили за: вода, въздух, масло; пресостати и релета за вакуум ... още

btcatalogue.bg

Аква-90 Инженеринг

... с висок клас на точност; ултразвукови нивомери за вода. Измерване на скорости с хидрометрични витла в реки, ... достъпни тунели. Доставка на широка гама пробовземащи устройства за вода - портативни и стационарни. Доставка на дъждомерни станции. Доставка ... още

btcatalogue.bg

СТЕРЛИНГ ЗИХИ БЪЛГАРИЯ

... на продуктите на концерна SIHI Group. Центробежни помпи за: - вода - с общо индустриално приложение; - киселини и основи; - гореща ... вода до 230°C без охлаждане; - горещи масла до 400° ... още

energyinfo.bg

Thermaflex

... източници в областите:* Геотермална енергия* Питейна вода* Отопление* Охлаждане* Слънчева енергия Множество референции ... ефективен начин.Интелигентното решение за:* Топла минерална вода* Топлофикация* Отоплителни мрежи* Биогаз инсталации* Геотермални ... още

energyinfo.bg

Енергомонитор

... реално време на потреблението на електроенергия, природен газ, вода, температура и влажност в хотели, административни сгради, ... . * Energomonitor Relaysense Water – измерване консумацията на вода чрез отчитане на импулсния брояч на съвместим водомер. ... още

energyinfo.bg

Прохема

... товари. Обемно обезпрашаване. Контрол на индустриални миризми. Пречистване на вода чрез обратна осмоза. Очистка на битово-фекални води чрез ... мембранен биореактор. Магнитна обработка на вода. Специални покрития и смазочни продукти. още

btcatalogue.bg

Енергоконсулт - СР

... др.), системи от слънчеви колектори за добив на топла вода, както и комбинирани системи с частично компенсиране на ... Gasokol - слънчеви колектори и системи за добив на топла вода и компенсиране на отоплението. Наши партньори са MAIR Heiztechnik ... още

btcatalogue.bg

Еко Газ Инженеринг

... промишлени газови инсталации. Отоплителни инсталации с пара и гореща вода. Парни и водогрейни котли, Вентилация и климатизация, ВиК, ... Пожарогасене. Продажба на тръби фитинги и вентили за вода, пара, течен и природен газ, Отоплителни тела, Соларни ... още

btcatalogue.bg

Аквастар-Сис

Доставка на измервателни уреди за измерване на: вода, топлоенергия, горива и масла, индустриални флуиди; Морски ... горива; Системни решения за дистанционно отчитане на консумацията на вода, топлоенергия, газ и електроенергия, горива и масла, ... още

btcatalogue.bg

ГРЕЙНИС ВОДОРОД БЪЛГАРИЯ

... на метали, керамика, стъкло и др. Нагряване на вода в парогенератори, бойлери и парни котли за изгаряне в ... , парни котли, бойлери, турбини, парни двигатели, - гориво - вода, с автономно захранване, инсталации за бързорастяща бамбукова биомаса, биогаз ... още

btcatalogue.bg

Апостолови МА

... на вакуумно-тръбни слънчеви системи и колектори за топла вода. още

energyinfo.bg

POLYTECHNIK, Luft-und Feuerungstechnik GmbH

... подаваща система), и с различен топлоносител; -топла и гореща вода, пара и синтетично термо-масло. Предлагат се системи както ... още

energyinfo.bg

Промишлена енергетика-Варна

... , газови и отоплителни инсталации, тръбопроводи за пара и гореща вода. още

btcatalogue.bg

Ню Систем

... и климатични инсталации, измерване разход на енергия, отопление/охлаждане, вода; Инженеринг и поддръжка на системи за сградна автоматизация и ... още

btcatalogue.bg

ПНЕВМАТИК 2003

... : пневмтични шлаухи и спирали; Italtecnica: пресостати за въздух и вода; PAP втулки; Скоби за водни съединения; Скоби с болт ... още

btcatalogue.bg

Роберт Бош

... оборудване. ТЕРМОТЕХНИКА: Енергоспестяващи решения за отопление, охлаждане и топла вода Bosch: кондензни газови котли, битови климатични системи, обемни и ... още

btcatalogue.bg

Айсберг 1992

... , охладителни и замразвателни тунели, климатични сушилни, инсталации за "ледена вода", акумулатори на студ, топлоизолации. още

btcatalogue.bg

Белимо България

... - и трипътни вентили с ел. задвижване за регулиране на вода, пара и други флуиди. Бътерфлай клапи с ел. задвижване ... още

btcatalogue.bg

Газтерм

... в производството на високо-технологична измервателна техника за газ, вода и електричество, технологии за контрол, комуникационни системи и софтуер ... още

btcatalogue.bg

Сигма България

... SIGMA-HRANICE и SIGMA-1868 за циркулация на гореща вода, потопяеми в чисти и замърсени води, резервни части и ... още

btcatalogue.bg

АРЕИ България ООД

... улични лампи и оборудванe Системи за изчистване на питейна вода чрез OR. още

energyinfo.bg

CINK Hydro Energy k. s.

... в инсталирането на водноелектрически централи на тръбопроводи за питейна вода, за което притежава съответните сертификати. CINK Hydro Energy е ... още

energyinfo.bg

ИНДУМАТИК ООД

... • SPRAYSTREAM® - Оръдия за водна мъгла • PNR - индустриални дюзи за вода и водна мъгла Пневматични елементи и инструменти: • Системи за ... още

energyinfo.bg

Уудуърд ИДС България

... задвижващи системи вкл. и за минната индустрия • Обработка на вода (озониране) За фотоволтаични проекти Woodward IDS предлага комплексни решения ... още

energyinfo.bg

Прайм Инженеринг

... , утайки и химикали, филтри за течности, UV дезинфекция на вода, факли за биогаз, оборудване за пречиствателни станции за отпадни ... още

energyinfo.bg

АСТЕЛ

... свойства, химичен анализ, разтворен кислород, частици във въздух и вода. Земеделие и хранително-вкусова индустрия. Анализ на зърно и ... още

energyinfo.bg

АЛУКЬОНИГЩАЛ ЕООД

... . Алу Кьониг Щал предлага соларни решения за затопляне на вода, за помощно отопление, както и за затопляне на плувни ... още

energyinfo.bg

Ню Систем ООД

... , вентилации, осветление - Интеграция на системи за сигурност - Мерене на вода, електрическа и топлинна енергия - Управление базирано на KNX (EIB ... още

energyinfo.bg

Енергетика ЛД

... на енергоефективни системи. Слънчеви инсталации за производство на топла вода и ел. енергия . Термопомпени системи за отопление. • Обследване на ... още

energyinfo.bg

Келмапласт-България ЕООД

... подводни стоманени тръбопроводни системи за пренос на петрол,газ вода и други флуиди. Висококачествените продукти на Canusa са произведени ... още

energyinfo.bg

ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА ВАРНА АД

... технологични инсталации, в т.ч. на тръбопроводи за пара, вода, газове, режимно-технологични настройки на горивни инсталации, газификация на ... още

energyinfo.bg

Ес Ай Ви.БГ

... и организации от отраслите на енергетиката, топлоенергетиката, дистрибуцията на вода и управлението на отпадни води. Със своя основен продукт ... още

energyinfo.bg

Вилмат

... потребител може да следи използваните от него електричество, газ, вода, пара и др. в реално време. Системи за сигурност ... още

energyinfo.bg

Газтерм ООД

... в производството на високо-технологична измервателна техника за газ, вода и електричество, технологии за контрол, комуникационни системи и софтуер ... още

energyinfo.bg

Памуков ЕООД

... за природен и втечнен въглеводороден газ, пара и гореща вода. • Разработка на технологични проекти за изграждане на индустриални инсталации ... още

energyinfo.bg

КАЛОВАТ ЕООД

... и внос на соларни инсталации за производство на топла вода за БГВ и електрическа енергия. В последствие дейността на ... още

energyinfo.bg

Софиана

... ; сферични и електромагнитни вентили; обдухващи пистолети за въздух и вода; манометри и термометри; преобразуватели на налягане - обикновени и програмируеми ... още

btcatalogue.bg

Флоусърв ЗИХИ България

... продажба на: центробежни помпи за индустрията; помпи за гореща вода и горещи масла до 400 градуса без охлаждане; помпи ... още

btcatalogue.bg

Атикс

... на данни в реално време за консумирана/ произведена енергия, вода, газ, емисии на газове; MobileHMI - Наблюдавайте технологичните процеси, където ... още

btcatalogue.bg

Крисметал

... ) и др.). Предназначението им е за тръбопроводни инсталации за вода, пара, пропан-бутан, природен газ, химически и абразивни флуиди ... още

btcatalogue.bg

Сектрон

... на достъп и хотелска сигурност, системи за детекция на вода или газ, системи за периметрова охрана, комуникационни системи, интегрирани ... още

btcatalogue.bg

Фригокомерс Интернешънъл

... на хранителни продукти и на инсталации за охлаждане на вода, вино, мляко и други течности. още

btcatalogue.bg

Електро Соларни Системи

... , термо помпени инсталации и слънчеви инсталации за подгряване на вода. Монтаж на съоръжения за мониторинг и управление на електропреносни ... още

btcatalogue.bg

Роберт Бош - Направление Термотехника

Енергоспестяващи системи за отопление, охлаждане и битова гореща вода BOSCH: газови котли, битови климатични системи, котли на твърдо ... още

btcatalogue.bg

Хидро Крафт

... уредби, септични и дренажни колектори, пречиствателни станции за питейна вода и отпадни води, третиране и обработка, чрез омекотяване (обратна ... още

btcatalogue.bg

Филтър

... продажбен сервиз на оборудване за производство на пара, топла вода, комбинирано производство на електричество и топлина, приложими в индустрията ... още

btcatalogue.bg

Родера Терм

... на дървесен чипс; Пиролизни котли; Термопомпи; Бойлери за топла вода; Буферни съдове; Слънчеви колектори; Алуминиеви радиатори и лири и ... още

btcatalogue.bg

Фоник

... , търговия и сервиз на автоматични омекотители и филтри за вода на Eco Water Systems USA. Подходящи за еднофамилни къщи ... още

btcatalogue.bg

Ивсистем Инженеринг

... за измерване на масов и обемен разходи на флуди - вода, водна пара, сгъстен въздух, природен газ и други технически ... още

btcatalogue.bg

Биорок България

... за еднофамилни къщи и по-големи обекти. Резервоари за вода от 100 литра до 50000 литра. Филтри за дъждовни ... още

btcatalogue.bg

М & С - Марян Петров

... , базирани на оползотворяване, възстановяема енергия от слънце, въздух, земя, вода и биомаса. още

btcatalogue.bg

Фрескор

... VRV и VRF, както и термопомпи тип AW (въздух-вода) за отопление и охлаждане от доказани световни марки, производители ... още

btcatalogue.bg

Техмаш

... за киселини и химикали; за масла и горива; за вода, газ и флуиди и фитинги за тях. Изработка на ... още

btcatalogue.bg

Инфо енерджи консулт

... съдове под налягане и тръбопроводи за пара и гореща вода. Инфо енерджи консулт ООД извършва обследване и сертифициране за ... още

btcatalogue.bg

ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов

... , соларни контролери на заряда, инвертори за соларни помпи за вода,соларни потопяеми помпи, хибридни соларни инвертори; активни филтри на ... още

btcatalogue.bg

Химмаш

... налягане или под налив – резервоари за течности (горива, киселини, вода и др.), за газове (въздух, пропан-бутан и други ... още

btcatalogue.bg

ПОМПЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ

Всички видове помпи - за вода и всякакви течности, противопожарни хидрофорни уредби, генератори за ток, ... още

btcatalogue.bg

Веолия Енерджи Сълюшънс България

... лидер за услуги и технологични решения в областите енергия, вода и отпадъци, свързани с оптимизиране на енергийни разходи, третиране ... още

btcatalogue.bg

Клас-Бойчев

Проектиране, изграждане, преустройство и поддръжка на тръбопроводи за газ, вода, пара, въздух, газови, отоплителни и технологични инсталации и съоръжения, ... още

btcatalogue.bg

ДМ Арматурен

... в продажба на спирателна и присъединителна арматура за питейна вода, отпадъчни води и за газ, както и за ОВиК ... още

btcatalogue.bg

Хидак

... и влагосъдържание в масла, процесни и автоматични филтри за вода и нисковискозни течности, компактна хидравлика, маслени помпи, сферична арматура ... още

btcatalogue.bg

АВАНГАРД КОНСУЛТ

... и киселинно устойчиви; Технически корк; Филцово киче; Маркучи за вода, въздух, кислород и пропан бутан; Tранспортни ленти и плоски ... още

btcatalogue.bg

Бис-Трейд

... за вентилационни и климатични системи, филтри и филтродържатели за вода и течности, омекотителни инсталации, системи за обратна осмоза. още

btcatalogue.bg

КАЛОВАТ

... и внос на соларни инсталации за производство на топла вода за БГВ и електрическа енергия. В последствие дейността на ... още

btcatalogue.bg

ХЕРБОРНЕР ПУМПЕНТЕХНИК

Помпи за вода: помпи за пречиствателни станции, корабни помпи, помпи за водни ... още

btcatalogue.bg

Тех Трейд България

... , пистолети за бензин/дизел/газ и др. - Оборудване за вода, въздух, химикали - тръби, маркучи, фитинги, спирателна, регулираща, предпазна и ... още

btcatalogue.bg

Таньо Добрев 78

... на метални тръби и тръбопроводи за високо налягане,топла вода и др. Кожухотръбни топлообменници, Ама филтри" Ниагара". още

btcatalogue.bg

Ендрес+Хаузер България

... , хранителна, фармация и биология, енергетика, металургия, нефт и газ, вода и отпадъчни води. още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top