Резултати от търсене на: възобновяеми източници

Намерено в справочници: 35

Българска фотоволтаична асоциация

... на правната и регулаторна рамка за инвеститорите във възобновяеми източници; • пълно прилагане на Третия енергиен пакет ... увеличаване до 50% на дела на енергията от възобновяеми източници в потреблението; • популяризиране на положителните за обществото ... още

energyinfo.bg

юви Солар ГмбХ, място на стопанска дейност България

... днес. юви е застъпник на идеята за 100% възобновяеми източници и работи активно за реализацията й. юви планира, ... , сигурност на доставките и независимост от конвенционални енергийни източници. Клонове на компанията има във Франция, Италия, Испания ... още

energyinfo.bg

Мотто Инженеринг

... на системи за производство на енергия от възобновяеми източници. Ние предлагаме на нашите клиенти индивидуални консултации ... се развиваме в областта на възобновяемите енергийни източници непрекъснато расте. Ние сме официални представители за ... още

btcatalogue.bg

Енерсис АД

... използвани в системите на: - телекомуникациите - подсигуряване на информацията – UPS - възобновяеми източници на енергия - производството и разпределението на ел. енергия - аварийна ... още

energyinfo.bg

Енергони

... ПРОЕКТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕТО НА ... още

energyinfo.bg

Българска ветроенергийна асоциация (БГВЕА)

... партньор за постигане на устойчиво развитие на енергията от възобновяеми източници. още

energyinfo.bg

Бюро Веритас

... на проекти свързани с парникови газове, атмосферни емисии и възобновяеми източници на енергия (Greenhouse Gas Management) • системи за управление на ... още

energyinfo.bg

ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ЕООД

... консултантски услуги в областта на производството на електроенергия от възобновяеми източници, както и инженеринг, доставка, изграждане и сервизно обслужване. Основен ... още

energyinfo.bg

Би Ар Ес Болканс

... и минна механизация. Телекомуникации компании и оператори, UPS - оборудване, възобновяеми източници на енергия и др. BRS предлага и всякакъв вид ... още

energyinfo.bg

ЕлектроАвтоматика 2005

... -и, АВР-и, STS-и, доставка и монтаж на възобновяеми източници на ел. енергия (фотоволтаици, соларни системи, ветрогенератори) и т ... още

btcatalogue.bg

Термико

... , пропан-бутан, нафта, електричество и твърдо гориво, както и възобновяеми източници на енергия. още

btcatalogue.bg

Кейбъл груп

... , електрически инсталации, сградна автоматизация, бариери. Изграждане на електроцентрали от възобновяеми източници. Орган за контрол на електрически инсталации и физични фактори ... още

btcatalogue.bg

Солар Сървис ООД

... , управление, мониторинг и техническо обслужване на електроцентрали, използващи възобновяеми енергийни източници; Проектиране, производство и продажба на елементи за соларни системи ... още

energyinfo.bg

Тинотех

... Внедряване на отоплителни системи с използване на Възобновяеми Енергийни Източници, използващи пряка или акумулирана слънчева енергия ... терминали, термопомпи, управления и системи с възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Основно перо в дизайнерската и ... още

btcatalogue.bg

Coeler Legal

... , правни услуги с фокус към Проекти на възобновяеми енергийни източници, в частност фотоволтаици. КЬОЛЕР ЛЕГАЛ е една ... на Енергийното право и Правото на възобновяемите енергийни източници в България. Ние сме дългогодишни консултанти на дружества ... още

energyinfo.bg

Енергоефект Консулт ЕООД

... областта на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници * обследване и сертифициране на сгради * ... в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници * обучения на енергийни мениджъри * внедряване ... още

energyinfo.bg

Веолия Енерджи Сълюшънс България

... ефективни енергийни системи, работещи с различни енергийни източници. В България, компанията предлага решения, ... енергийна ефективност; когенерация и интегриране на възобновяеми енергийни източници; оптимизиране на технически, икономически и екологични ... още

btcatalogue.bg

Евродизайн Енерджи ООД

... автономни фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници; изграждане на стационарни, едноосно и двуосно следящи фотоволтаични ... още

energyinfo.bg

Крис 94 ООД

... техника - заземителни устройства и аксесоари. Инженерингова дейност: - инженеринг на възобновяеми енергийни източници; - инженеринг на промишлени и заводски обекти; - инженеринг на ... още

energyinfo.bg

Интелстав ЕООД

... за проекти в областта на производтството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Нашата мисия е да осигурим минимизиране на финансовия ... още

energyinfo.bg

kWpower

“Дистрибутор на възобновяеми енергийни източници от 2008г. Компанията се развива и създава екип от ... още

energyinfo.bg

Енергопроект АД

... мрежи и подстанции; • Транспортни обекти – пристанища и летища; • Възобновяеми енергийни източници – централи на дървесни отпадъци, вятърна енергия, фотоволтаични системи и ... още

energyinfo.bg

Итън Индъстрис ЕООД

... в електрически мрежи, търговски сгради, индустриални приложения и възобновяеми енергийни източници като вятърни паркове и комбинирано производство на топло и ... още

energyinfo.bg

ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ ООД

... средно напрежение 6-400 kV – проучване и проектиране; - Възобновяеми енергийни източници – ветроенергийни паркове и фотоволтаични централи, вкл. изследване за присъединяването ... още

energyinfo.bg

БИКА - Балканска Инвестиционна Консултантска Агенция

... от €40 млн. за инвестиции в проекти за възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност в България. Фондът вече реализира фотоволтаичен ... още

energyinfo.bg

Thermaflex

... в света, която е предназначена да повиши употребата на възобновяеми енергийни източници в областите:* Геотермална енергия* Питейна вода* Отопление* Охлаждане ... още

energyinfo.bg

Веолия Енерджи Сълюшънс България ЕАД

... енергийни спестявания с гарантиран резултат; • Когенерация и интегриране на Възобновяеми енергийни източници; • Енергиен мениджмънт и консултантски услуги. още

energyinfo.bg

Енергоконсулт-СР

... в областта на строителството, строително-монтажна дейност, консултации, възобновяеми енергийни източници. От месец август 200 4год. фирмата е изключителен представител ... още

energyinfo.bg

Енкон Сървисис

Консултантска дейност в областта на енергийната ефективност и възобновяеми енергийни източници. още

btcatalogue.bg

Родера Терм

... продуктите с марка HERZ – комплексния доставчик на системи с възобновяеми енергийни източници. Основни продукти: Котли на дърва и пелети; Котли ... още

btcatalogue.bg

Енергоефект Консулт

... , свързани с прилагането на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. още

btcatalogue.bg

Геробат

... Power Battery, с приложения в UPS индустрията, телекомуникации, възобновяеми енергийни източници, охранителна и пожароизвестителна техника, батерии за циклична употреба и ... още

btcatalogue.bg

Ренюабъл Енерджи Иншурънс Брокер

Застрахователен брокер специализиран в предлагането на услуги за възобновяеми енергийни източници - соларни паркове, вятърни, хидро, биогаз и биомаса централи. още

btcatalogue.bg

Крис 94

... техника;заземителни устройства и аксесоари.Инженерингова дейност:инженеринг на възобновяеми енергийни източници;инженеринг на промишлени и заводски обекти;инженеринг на ... още

btcatalogue.bg

Fronius International

... % от енергийните нужди на света ще бъдат задоволени от възобновяеми енергийни източници. За да направи тази визия реалност, бизнес направлението ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top