Резултати от търсене на: енергиен мониторинг

Намерено в справочници: 55

УниТех Контрол

... доставя компоненти и изгражда системи за електро-енергийна ефективност, енергиен мониторинг, енергиен мениджмънт и сградно управление (BMS). още

energyinfo.bg

ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов ЕТ

... честотни регулатори, софтстартери; мрежови анализатори за енергиен мониторинг, сървъри, комуникационни конвертори; автоматични регулатори на ... реактивната мощност. • SCADA системи за електроенергиен мониторинг на промишлени, административни и др. обекти ... още

energyinfo.bg

Резалта България ЕООД

... да изпълнява енергийни обследвания и да внедрява системи за енергиен мониторинг, които спомагат за ясна представа за сегашното състояние на ... още

energyinfo.bg

Атикс

... и визуализация на бизнес процесите; Energy AnalytiX - приложение за енергиен мониторинг, анализ, мениджмънт; архив, визуализация и анализ на данни в ... още

btcatalogue.bg

Fronius International

... само инвертори, устройства за съхранение, системи за измерване и енергиен мониторинг, но също и цялостни системни решения и пълен набор ... още

btcatalogue.bg

ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов

... , разединител-предпазители,товарови прекъсвачи; апаратура за енергиен мониторинг - мрежови анализатори, комуникационни конвертори, сървъри ... с вграден софтуер за мониторинг, преносими тестови прибори за енергиен анализ; токови трансформатори разделящи ... още

btcatalogue.bg

Компания за енергийно обследване-Зенит /КЕО-Зенит/

... подготовка, въвеждане и документиране на Системи за енергиен мениджмънт по международния стандарт ISO 50001. ... характеристики. Удостоверяване за енергийни спeстявания; Внедряване на енергиен мониторинг. Изготвяне на програми и годишни отчети по ... още

btcatalogue.bg

Вайд-Бул

... : Пълна гама измервателни устройства за постигане на енергиен мениджмънт. Софтуер за следене и мониторинг. Системи за компенсация на реактивната енергия ... още

btcatalogue.bg

Симлоджик ЕООД

... за газ анализ в това число и емисионен мониторингЕнергиен мениджмент и мониторинг • Електрически и пневматични задвижвания • Схеми и документация • Ретрофит ... още

energyinfo.bg

Сигма ЕООД

... на гео-пространствени данни; - системи за енергиен и материален мониторинг; - системи за диспечеризация; - системи за ... сградна автоматизация; - системи за видео мониторинг; - системи за оперативно управление на производството (MES ... още

energyinfo.bg

ЕЛЕКТРОН СЕРВИЗ

... задачи. Изграждане на системи за мониторинг. Компоненти за системи за мониторинг. Комуникационни модули (RTU) Релейни ... експлоатация и супервизия. Мониторинг в реално време. Оптимизиране на процесите. Мониторинг - услуги: Мониторинг в реално време на ... още

energyinfo.bg

Уником Микросистеми

... : Проектиране, изграждане и сервизно обслужване на системи за: енергиен мениджмънт; дистанционен мониторинг и управление на процеси в реално време; управление ... още

btcatalogue.bg

Йонелко

... локални и WEB мрежи за мониторинг, контрол и управление на електропотреблението. Сървър за мониторинг, архивиране и анализ. Измерване ... 0.4 - 20 KV. Изграждане на мрежи за енергиен мениджмънд, дистанционно отчитане, архивиране, анализ и оптимизиране на ... още

btcatalogue.bg

Орион Инвайърмент

Оборудване и системи за: мониторинг качеството на атмосферния въздух и емисионен мониторинг; хидрометеорологичен мониторинг и системи за ранно предупреждение от наводнения; количествен ... още

btcatalogue.bg

Комикон

... & SCADA. Решения за енергиен мениджмънт, домашна и сградна автоматизация. Телеметрични системи за безжичен контрол и мониторинг на отдалечени инсталации. Внедряване ... още

btcatalogue.bg

Енергоефект Консулт ЕООД

... сертифициране на сгради * обследване на индустриални системи. * контролен мониторинг на ефекта от въвеждане на мерки за енергийна ефективност ... * обучения на енергийни мениджъри * внедряване на системи за енергиен мениджмънт * сертифициран KNX партньор още

energyinfo.bg

Дикс БГ

... ефективност (ЗЕЕ) и проекти за енергийна ефективност. Разработка на енергиен одит при кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на ... :2018. Проектиране, доставка, изработка и внедряване на системи за мониторинг на енергопотреблението (CEM). още

btcatalogue.bg

Сигма

... ; системи за диспечеризация; промишлени мрежи; системи за енергиен и материално-ресурсен мониторинг; системи за контрол на достъп и безопасност на ... още

btcatalogue.bg

ЕнергоСервиз

... тръби на блоковете и Системата за оперативен мониторинг и поддръжка на параметрите на водохимичния режим ... инструменти, облекло, отпадъци и други; Системи за радиационен мониторинг; Системи за измерване на неутронен поток. ЕнергоСервиз е ... още

btcatalogue.bg

ЙОЛАНИ

... тях и отстраняването им. * Инсталиране, поддръжка и мониторинг на дизелови генератори * Осигоряване на аварийно захранване ... * Периодична проверка и профилактика на ДГ * Мониторинг на механични и електрически параметри на дизелгенератора Резервни ... още

energyinfo.bg

Намикон 2001

... , дебеломери за покрития, Дозиметри-Радиометри и Системи за мониторинг; акустично-емисионен мониторинг, червени и флуоресцентни пенетранти - наливни и спрей флакони ... още

btcatalogue.bg

Ехнатон

Цялостни инженерингови проекти за управление и мониторинг на производството. Системна интеграция и управление на ... - оптични и акустични устройства за предохранителна сигнализация и мониторинг; TDK LAMBDA – импулсни захранвания и DC/DC преобразуватели ... още

btcatalogue.bg

Гига Електроникс

... кабелни LAN мрежи. Решения за измерване и мониторинг на микроклимат. EMC/EMI измервателни решения. ... предназначение. Радиопеленгатори. Решения за радиоразузнаване, радио мониторинг. Решения за откриване на подслушвателни устройства. Тестови ... още

btcatalogue.bg

ЕХНАТОН

Цялостни инженерингови проекти за управление и мониторинг на производството. Системна интеграция и управление на ... - оптични и акустични устройства за предохранителна сигнализация и мониторинг; TDK LAMBDA – импулсни захранвания и DC/DC преобразуватели ... още

energyinfo.bg

ЕНЕРГОСЕРВИЗ АД

... , персонал, инструменти, облекло, отпадъци и други * Системи за радиационен мониторинг *Системи за измерване на неутронен поток ЕнергоСервиз е дистрибутор ... още

energyinfo.bg

Делта Инструмент

... анализатори, преносима тестова апаратура, и цялостни системи за мониторинг и контрол. Дистрибутори на водещи производители като: ... (отклонение) и ъгъл на завъртане; софтуерни системи за мониторинг, контрол и оптимизация на енергийни мрежи; A. Eberle ... още

energyinfo.bg

Це Це Ес - България ООД

... предлага измервателна апаратура и изгражда цялостни системи за непрекъснат мониторинг на димни газове от горивни инсталации и околен въздух ... още

energyinfo.bg

Фригокомерс Интернешънъл

... , пресостати, електронни и капилярни термостати, електроника и софтуер за мониторинг и управление на супермаркети, управление на многокомпресорни станции, кондензатори ... още

btcatalogue.bg

Вайд-Бул ЕООД

... ремонти в предприятията, съгласно европейска Директива CEE 89/655 • Енергиен мениджмънт –мрежови анализатори, токови трансформатори, кондензаторни уредби, контролери и ... още

energyinfo.bg

Стимар 1 ЕООД

... . Кондензатори за индукционни пещи. Изграждане на системи за индустриален енергиен мениджмънт. Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи, съгласно ... още

energyinfo.bg

Глобал - Тест ЕООД

... влагоанализатори. CASELLA е специализирана в производство на уреди за мониторинг на прах, шум, метеорологично оборудване.ГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕООД е ... още

energyinfo.bg

Апекс Солар ООД

... (PV) и слънчеви термални системи. Дизайн, компютърна симулация и мониторинг на слънчеви енергийни системи. Технико-икономическа оценка на инвестициите ... още

energyinfo.bg

Релпол България

... : RELPOL – Полша: релета – индустриални, миниатюрни, субминиатюрни, интерфейсни, полупроводникови, таймери, мониторинг релета, контролери, програмируеми електронни релета, импулсни захранващи блокове, контактори ... още

btcatalogue.bg

Локатор-К

... , преносими заземители, персонални газ-детектори и др. Уреди за мониторинг, измерване и контрол на електромагнитни полета (EMF). Термовизионни камери ... още

btcatalogue.bg

АМЕЕС

... екологизация на процесите и съоръженията в енергетиката и химията; мониторинг на вредни емисии в ТЕЦ; водохимични процеси в ТЕЦ ... още

btcatalogue.bg

Делта Инструмент

... анализатори, газсигнализатори, преносима тестова апаратура, и цялостни системи за мониторинг и контрол. Калибриране на уреди за контрол на електробезопасност. още

btcatalogue.bg

Унитех-Контрол

... и реализация на високотехнологични решения и системи за измерване, мониторинг и контрол. Автоматизация на измерванията, обработка и анализ на ... още

btcatalogue.bg

ОПТИМ-АЛ

... на складови и логистични процеси; Warehouse Management System (WMS), Мониторинг и Контрол на производството. Услуги - проучване, разработване на софтуер ... още

btcatalogue.bg

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

... . Токови сензори за DC вериги с MODBUS комуникация за мониторинг на фотоволтаични системи. GSM модеми с вградени цифрови и ... още

energyinfo.bg

Siemens България, Направления Енергия и газ & Сервиз на енергийно оборудване

... промишлени електроцентрали и компресори за нефто-газовата промишленост; -Дистанционен мониторинг и диагностика на турбини и турбинни компоненти. още

energyinfo.bg

Индустриален сервиз

... контрол. Индустриална автоматизация – сензори, контролери, операторски панели, програмиране, дистанционен мониторинг и управление. Системи за резервирано захранване – токоизправители, UPS системи ... още

energyinfo.bg

СДС Сървиз ООД

... • Регулаторно и предпазно оборудване за природен газ • Одориращи станции • Мониторинг и контрол • Мултигаз детектори • Уреди за откриване на течове ... още

energyinfo.bg

Намикон 2001

... ; - Грапавомери; - Дебеломери за покрития; - Денситометри; - Дозиметри, Радиометри, Системи за мониторинг; - Ендоскопи (гъвкави и твърди); Видео; - Измерители на проводимост; - Измерителни ... още

energyinfo.bg

Т и Д Инженеринг ЕООД

... изграждане на фотоволтачини електроцентрали – до ключ, включително системи за мониторинг и диагностика • Изграждане на индустриални мрежи от програмируеми контролери ... още

energyinfo.bg

Сивико

... , обучение за работа и поддръжка. Внедряване на системи за мониторинг SCADA: * Сертифициран интегратор на Ignition, която предлага интегрирани SCADA ... още

energyinfo.bg

МЕГЕР България EООД

... * Високоволтов усилвател * Високоволтов мост * Изпитване на масло Апаратура за мониторинг на водопроводни мрежи и локализиране на скрити течове още

energyinfo.bg

Симплекс

... (MES). Супервайзорно управление и събиране на данни (SCADA). Eнергиен мониторинг. Eнергиен мениджмънт. Повишаване на производителността, качеството и енергийната ефективност ... още

energyinfo.bg

Енергомонитор

... . Консултации и обучения за внедряване на интелигентни системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението с цел постигане на енергийни ... още

energyinfo.bg

Индустриална Автоматика

... на процеси: Запис на данни в реално време и мониторинг; Бази данни с Уеб интерфейс; Вградени системи на базата ... още

btcatalogue.bg

Фортис Визио

... към изготвяне на анализи и оценки на околната среда, мониторинг на биоразнообразието и управление на отпадъците. още

btcatalogue.bg

Реко Инженеринг

... авторски надзор при строителството. Изготвяне на програми за собствен мониторинг. Консултации. Консултантски услуги, които предлагаме включват: Изготвяне и оценка ... още

btcatalogue.bg

Т и Д Инженеринг

... изграждане на фотоволтачини електроцентрали – до ключ, включително системи за мониторинг и диагностика. Изграждане на индустриални мрежи от програмируеми контролери ... още

btcatalogue.bg

СПЕКТРИ

... дейност, доставки на резервни части и оборудване за измервания, мониторинг и анализ на вибрации, шум, налягане, сила, изместване и ... още

btcatalogue.bg

ЕЕС – Енергийно Ефективни Системи

... оборудване •Енергийни измервания, изпитване и анализ на консумацията •Енергиен мениджмънт и мониторинг •Измерване и удостоверяване на енергийни спестявания •Обучение на ... още

energyinfo.bg

Ем Джи Про

... автоматизация; Автоматизация на машини и процеси в промишлеността; Енергиен мениджмънт; Системи за мониторинг; Проектиране. Дистрибуция: - atvise - СКАДА базирана на чиста ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top