Резултати от търсене на: климатични инсталации

Намерено в справочници: 52

Ню Систем

... автоматизиране и управление на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, измерване разход на енергия, отопление/охлаждане, ... регулиране и управление на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации; Прибори и системи на Schrack Seconet ... още

btcatalogue.bg

Интерприборсервиз ООД

... и системи за оповестяване и видеонаблюдение; климатични инсталации; товароподемни съоръжения; - Контрол на ... : микроклимат; изкуствено осветление; шум; вентилационни инсталации; климатични инсталации; - Доставка на оборудване, резервни части ... още

energyinfo.bg

АС – ДС ООД

... Системи за енергиен мениджмънт * Отоплителни, вентилационни и климатични инсталации: Изграждане, монтаж, ремонт, поддръжка и сервизно ... Материали и съоръжения за отоплителни, вентилационни и климатични инсталации; Широка гама от продукти в областта на ... още

energyinfo.bg

ВЕНТА ДК

Проектиране, доставка, монтаж и сервиз на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации. Производство на въздуховоди, вентилационни решетки, елементи за климатични инсталации. още

btcatalogue.bg

Лю Мар Стат ООД

... и следгаранционна поддръжка на вентилационни инсталации; • Проектиране, доставка, монтаж, гаранционна и следгаранционна поддръжка на климатични инсталации. • Oбследване за енергийна ефективност и ... още

energyinfo.bg

Лю Мар Стат

... и след гаранционна поддръжка на отоплителни инсталации. Проектиране, доставка, монтаж, гаранционна и ... вентилационни инсталации. Проектиране, доставка, монтаж, гаранционна и следгаранционна поддръжка на климатични инсталации. Oбследване ... още

btcatalogue.bg

Проклима сълюшън

ПРОКЛИМА СЪЛЮШЪН ЕООД предлага изграждане на инсталации за отопление, охлаждане и климатизация; ... Изграждане на VRV инсталации; Доставка и монтаж на климатици и климатични инсталации, инверторни сплит системи, VRF инсталации; Професионално консултиране ... още

btcatalogue.bg

ГИД КЛИМА

... извънгарационно обслужване на термопомпени и климатични инсталации, проектиране, доставка и изграждане на нискотемпературни отоплителни инсталации (подови инсталации), проектиране, доставка и изграждане на ... още

btcatalogue.bg

Венто - К

... и елементи за вентилационни и климатични инсталации с качество съизмеримо със световните стандарти. ... въздушни филтри; шумозаглушители; вентилационни боксове; климатични камери; енергоспестяващи блокове; въздухоотоплителни апарати; кухненски ... още

energyinfo.bg

инж. Христина Иванова

Проектиране отоплителни, вентилационни и климатични инсталации; хладилни инсталации; газоснабдяване и газови инсталации; технологични проекти. Лицензиран експерт по изготвяне обследване на сгради ... още

btcatalogue.bg

Гомапласт М

... -30С до +130С. Използва се в строителството, соларни инсталации, ВИК, климатични инсталации, хладилни инсталации, тръбопроводи, клапани, кранове, връзки в жилищното и промишленото ... още

btcatalogue.bg

Хидро-Хикс България

... консултантска дейност, в областта на обработката на води. Инсталации за филтриране, омекотяване, обратна осмоза, дехлориране, декарбонизация, ... и защита на отоплителни, охладителни и климатични инсталации, от корозия, накипи и биообраствания. още

btcatalogue.bg

АС - ДС

... и битова среда - микроклимат, шум, осветление, прах; вентилационни и климатични инсталации. Откриване и отстраняване на кабелни повреди. Търговия с климатична ... още

btcatalogue.bg

Мега Инженеринг

... процеси в хранително-вкусовата промишленост. Системи за управление на климатични инсталации за помещения и сгради. Изработка на ел. табла. Прахово ... още

btcatalogue.bg

Унитех-Контрол

... околна и работна среда: микроклимат, осветеност, шум; Вентилационни и климатични инсталации. още

btcatalogue.bg

К и К-ДС

Проектиране, доставка, монтаж и сервиз на отоплителни, вентилационни, климатични инсталации и КИП и А, електроинсталации. още

btcatalogue.bg

Балников

Проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, топло и газоснабдяване. още

btcatalogue.bg

УниТех Контрол

... ; физични фактори на работна и околна среда; вентилационни и климатични инсталации. * УНИТЕХ КОНТРОЛ предлага електроизмервателна техника: преносими инструменти; универсални тестери ... още

energyinfo.bg

Енержи трейд

... и сервизно обслужване на газопроводи; газови, отоплителни, вентилационни и климатични инсталации. Технически надзор. Когенерация. още

btcatalogue.bg

HL-Хутерер и Лехнер

... ; писоари, клозетни седала; сутерени; площадки серия PERFEKT; водосточни тръби; климатични инсталации; перални, съдомиялни, сушилни. Принадлежности: канализационни възвратни клапи, вентилационни клапи ... още

btcatalogue.bg

Трокс Австрия

Отопление, вентилация, климатични инсталации. още

btcatalogue.bg

Термодизайнтотал

... и търговия с техника и продукти за отоплителни и климатични инсталации. Оторизиран търговски представител на HENCO - Белгия, FERROLI - Италия, Thermocold ... още

btcatalogue.bg

Енергомонтажи

Отоплителни, вентилационни и климатични инсталации. Газови системи. още

btcatalogue.bg

Криотехникс-63-Петър Клинчев

Проектиране, доставка, монтаж и сервиз на климатични инсталации. Ремонт хладилна техника. Изграждане на хладилни камери. още

btcatalogue.bg

ВЕНТА КЛИМА СИСТЕМС

Производство, доставка и монтаж на вентилационни и климатични инсталации. още

btcatalogue.bg

КАЛОВАТ ЕООД

... в изграждане, доставка и монтаж на климатични и термопомпени инсталации. В настоящия момент КАЛОВАТ ЕООД извършва ... и дистрибуция на пълната гама професионални климатични системи ... още

energyinfo.bg

КАЛОВАТ

... в изграждане, доставка и монтаж на климатични и термопомпени инсталации. В настоящия момент КАЛОВАТ ЕООД извършва ... и дистрибуция на пълната гама професионални климатични системи ... още

btcatalogue.bg

Ви Ей Си България

... на инфрачервени газови и електрически отоплителни инсталации, климатични, вентилационни и отоплителни системи. Собствена ... MTA - водоохлаждащи агрегати, DYNAIR - вентилатори и климатични камери, NORDMANN ENGINEERING - парни овлажнители, MET MANN ... още

btcatalogue.bg

Енерджи-Ка ЕООД

... ” на съвременни високоефективни инсталации, прилагайки всички европейски норми ... климатични и отоплителни инсталации * Проектиране и изграждане на ВиК инсталации * Пожароизвестителни и противопожарни инсталации * Проектира, развива и изгражда инсталации ... още

energyinfo.bg

БГ Терм

Внос, доставка, инженеринг на отоплителни, климатични, вентилационни, водопроводни съоръжения и инсталации и сградно управление. Фирмата извършва инженеринг на инсталациите, които ... още

btcatalogue.bg

ИЗПИТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА ПРОДУКЦИЯ (ИЕП) - Лаборатория при АЛЛ ТЕСТ

... излъчен шум и вибрации; • Изпитване на електрически инсталации в сгради; • Климатични и механодинамични изпитвания; • Климатични и механодинамични изпитвания; • Вибрационна диагностика на ... още

btcatalogue.bg

БМС Инженеринг

... и управление на: Климатични, Вентилационни, Отоплителни инсталации (абонатни станции, слънчеви инсталации, термопомпени агрегати); Системи ... - и студоразпределение; Електро- и осветителни инсталации; ВиК системи; Противопожарни блокировки. Системни ... още

btcatalogue.bg

Екотекпродукти

... хладилни инсталации, за химическата и хранително-вкусовата промишленост, битови и индустриални модулни абонатни станции. Регенеративни топлообменници въздух/въздух за климатични ... на горивния процес. Изграждане и монтаж на слънчеви инсталации. още

btcatalogue.bg

Енергетика ЛД

... Ф. • Проектиране и изграждане на енергоефективни системи. Слънчеви инсталации за производство на топла вода и ел. енергия . ... обекти. • Обследване на енергийна ефективност на котли и климатични системи. • Изготвяне на енергийни сертификати на нови и ... още

energyinfo.bg

Техногаз

... на газоснабдителни системи и газови инсталации - промишлени и битови; отоплителни, ВиК, соларни, климатични и спринклерни инсталации, термопомпи. Доставка, монтаж и сервиз ... още

btcatalogue.bg

ЕВРО - ЛАБ

... електро-физична лаборатория) Измерване и узаконяване на електро инсталации, физични фактори на работната среда, подготовка на ... обществени сгради: Еквивалентно ниво на шум; Климатични и вентилационни инсталации: Скорост на движение на въздушния поток; ... още

btcatalogue.bg

Кливенто

... алуминиева вложка. Проектиране, доставка, монтаж и сервиз на отоплителни, климатични, водопроводни, газови и слънчеви инсталации. още

btcatalogue.bg

Айсберг 1992

... , консултации; хладилни камери и складове, охладителни и замразвателни тунели, климатични сушилни, инсталации за "ледена вода", акумулатори на студ, топлоизолации. още

btcatalogue.bg

АЕТ

... проводник, изолация на кабели, качество на ел.енергия, осветеност, климатични условия. шум. Проектиране на системи за автоматизация, КИПиА, ... електроника и оборудване. Проектиране и изработка на ел. инсталации, ел. табла, телефонни и TV-кабелни мрежи. още

btcatalogue.bg

КОМФОРТ ГАЗ БГ ЕООД

* Газови инсталации в жилищни, обществени, търговски и промишлени сгради, работещи с ... удобство на нашите клиенти, предлагаме: инсталация на газови, отоплителни, климатични и вентилационни системи . Фирмата е сертифицирана за за тези ... още

energyinfo.bg

Херц Арматура

... и HERZ Energietechnik GmbH. Предлага арматура за отоплителни, климатични и водопроводни инсталации - термостатни вентили, щрангрегулираща и спирателна арматура, колектори и ... още

btcatalogue.bg

Фригокомерс Интернешънъл

... домашни хладилници, промишлени херметични и полухерметични хладилни и климатични компресори и агрегати, ресивъри, маслоотделители, течноотделители, ... замразяване и съхраняване на хранителни продукти и на инсталации за охлаждане на вода, вино, мляко ... още

btcatalogue.bg

Тентус България

Инспекция, оценка и почистване на климатични и вентилационни инсталации във всички търговски, обществени, административни и индустриални сгради. още

btcatalogue.bg

Родера Терм

... в проектиране, доставка и монтаж на отоплителни и слънчеви инсталации, климатични и вентилационни системи, хладилна техника. Оторизиран дилър сме на ... още

btcatalogue.bg

Фрескор

... . Дългогодишният ни международен опит и ежедневната работата с климатични/термопомпени системи и инсталации ни позволява да търсим, намираме и предлагаме ... още

btcatalogue.bg

КУЛ Консулт

Проектиране и изграждане на отоплителни, вентилационни, климатични и технологични инсталации. Консултантска и развойна дейност. Енергийна ефективност на сгради и ... още

btcatalogue.bg

Климавент

Проектиране, доставка, монтаж и ремонт на отоплителни, вентилационни, климатични и газови инсталации. още

btcatalogue.bg

Компания за енергийно обследване-Зенит /КЕО-Зенит/

... сертифициране за енергийна ефективност на сгради, промишлени инсталации, доставчици на енергия, на котли, климатични системи; Издаване на Сертификати за енергийни ... още

btcatalogue.bg

ХЕСПА

... защита; електрозащитни средства; трансформаторно масло; осветеност; шум; микроклимат; климатични и вентилационни инсталации; химични агенти; прах. Електромагнитни полета в работна и ... още

btcatalogue.bg

Мега Електроникс АП

... климатици, както и стенни многоблокови мултисплит системи, многозонови климатични системи - VRV и VRF, системи чилър фанкойл ... вентилационни системи по проект, изграждане на сградни газови инсталации, проектиране и узаконяване, монтиране на газови уреди ... още

btcatalogue.bg

Бис-Трейд

... видове филтри за вентилационни и климатични системи, филтри и филтродържатели за вода и течности, омекотителни инсталации, системи за обратна осмоза. още

btcatalogue.bg

СТЕНС1

... екстериорно проектиране;строителни и довършителни дейности;електрически инсталации и оборудване;осветление;компютърни системи и ... и видеодомофонни системи;телефони и телефонни централи;климатични и вентилационни системи;оборудване и декориране; ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top