Резултати от търсене на: автоматика

Automatica и MSRM инициират платформа за изкуствен интелект

Водещото международно изложение за интелигентна автоматика и роботика Automatica и Munich School of Robotics and ... още

http://automation-bulgaria.com

ТУ-София открива нова лаборатория по вградени системи за управление

На 20 октомври т. г. Факултет по Автоматика, Технически университет-София (ТУ-София), открива нова факултетна лаборатория ... още

http://automation-bulgaria.com

Калин Иванов пое ръководството на Сименс Мобилити – България

... заема на висши ръководни позиции. Завършил е Факултета по автоматика на Технически университет – София и има следдипломна квалификация по ... още

http://industryinfo.bg

АЕЦ Козлодуй търси началник за отдел "Интегрирана система за управление"

... образователно-квалификационна степен магистър в направление електротехника, електроника и автоматика. За длъжността се изисква професионален опит - пет години стаж ... още

http://industryinfo.bg

УХТ-Пловдив е новият член на ТИЗ

... професионални направления, сред които машинно инженерство, електротехника, електроника и автоматика, комуникационна и компютърна техника, енергетика, хранителни технологии и др ... още

http://industryinfo.bg

Ректорът на ТУ-София откри конференцията "Дни на науката 2020"

... са предвидени тематични кръгове, които покриват следните научни секции: Автоматика, системи за управление и роботика; Електротехника и електроника; Компютърна ... още

http://industryinfo.bg

Дигитална Академия Хайкад със серия от уебинари през април и май

... технически системи, типични за автомобило- и самолетостроенето, включващи електроника, автоматика и механика в единна среда. Участниците в уебинарите ще ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Русенският университет изработва маски с 3D технологии

... сериозен ресурс от оборудване на факултетите Електротехника, електроника и автоматика, Транспортен и Аграрно-индустриален", казаха от учебното заведение. По ... още

http://industryinfo.bg

ПОМПЕН ОФИС продължава да обслужва клиенти

... е завишило складовите наличности на помпи, помпени системи и автоматика, за да осигури буфер при евентуални проблеми с доставките ... още

http://industryinfo.bg

Електрониада 2020 се проведе в Русенския университет

... преподавателите и докторантите от катедра "Електроника", факултет "Електротехника, електроника, автоматика", е насочена към ученици от гимназиалния курс, проявяващи интерес ... още

http://electronics-bulgaria.com

ТУ-София получи I-ва награда на Академичните Оскари

... -София в 6 направления: "Машинно инженерство", "Електротехника, електроника и автоматика", "Комуникационна и компютърна техника", "Енергетика", "Транспорт, корабоплаване и авиация ... още

http://industryinfo.bg

АЕЦ Козлодуй търси инженер по ремонта

... образование степен бакалавър в професионални направления: Електротехника, електроника и автоматика, или Информатика и компютърни науки. От централата изискват най ... още

http://industryinfo.bg

EVN стартира изграждането на нов диспечерски център в Пловдив

... , за да даде възможност за развитие на системите за автоматика и дистанционно управление на обектите от мрежата. още

https://powerindustry-bulgaria.com

АЕЦ Козлодуй търси оператор електрочаст

... притежава средно или средно-професионално образование в направленията електротехника, автоматика или комуникационна и компютърна техника. Изискват се също компютърна ... още

http://industryinfo.bg

Центърът за професионално обучение Тракия и УХТ ще обучават 250 служители от 8 фирми

... в професионални направления като машинно инженерство, електротехника, електроника и автоматика, комуникационна и компютърна техника и др. Студентите, докторантите и ... още

http://industryinfo.bg

Монтюпе търси инженер роботика

... завършено висше образование с техническа насоченост – електроника, електротехника или автоматика. От компанията имат изискване за 3 г. професионален опит ... още

http://industryinfo.bg

ЕРП Север търси проектант

... автобиографии на притежаващите пълна проектантска правоспособност в секция електротехника, автоматика и съобщителна техника Основни задължения и отговорности: Изготвя работни ... още

http://industryinfo.bg

Министерски съвет търси изпълнител за подмяна на котлите в резиденция "Бояна"

... и инсталира прилежащото технологично оборудване: уреди за измерване, сигнализация, автоматика и др. Всички дейности трябва да следват инвестиционния проект ... още

http://hvac-bulgaria.com

София Тех Парк организира информационен ден по проект DIH²

... ще се проведе в учебна лаборатория по "Роботика и автоматика" в Технически университет-София. София Тех Парк е партньор ... още

http://automation-bulgaria.com

Монтюпе търси мехатроник

... към кандидата са средно/висше образование по електроника или автоматика с 1 г. опит. Основни отговорности: Извършва ежедневен текущ ... още

http://industryinfo.bg

АЕЦ Козлодуй търси инженер релейна защита и автоматика

... Козлодуй търси да назначи инженер релейна защита и автоматика в дирекция "Производство". Изискванията към кандидата са ... бакалавър в професионално направление електротехника или електроника и автоматика. Предимства на длъжността са домашните дежурства и ... още

http://industryinfo.bg

Представители на Ericsson Румъния посетиха Русенския университет

... и професионално развитие. Деканът на факултет "Електротехника, електроника и автоматика" проф. Михаил Илиев запозна гостите с вече изградените партньорства ... още

http://industryinfo.bg

ТУ-София организира международна конференция Автоматика 2019

... се проведе осмото издание на ежегодната международна научна конференция Автоматика. Тематичните направления на конференцията са биоелектроинженерство, електрозадвижване и автоматизация ... още

http://automation-bulgaria.com

Проект за витруални лаборатории бе представен на конференция в Русе

... е част от екипа на факултет „Електротехника, електроника и автоматика" в Русенския университет „Ангел Кънчев" и координатор на проекта ... още

http://industryinfo.bg

АЕЦ Козлодуй стартира лятната си стажантска програма

... , Топлотехника, Хладилна и климатична техника, Електроснабдяване и електрообзавеждане, Електроника, Автоматика, информационна и управляваща техника, Компютърно управление и автоматизация, Машиностроителна ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Сегмент отопление на Данфосс България проведе 3 семинара в страната

... решения като Danfoss Link™, решения за хидравличен баланс, топлофикационна автоматика и богатото портфолио от топлообменници, задвижки и топломери. Данфосс ... още

http://hvac-bulgaria.com

Ре Енерджи Лаб организира лекция за студенти на ТУ-София

... студенти първи и втори курс от ТУ-София, специалност Автоматика. Участие в лекцията взеха доц. д-р инж. Весела ... още

http://industryinfo.bg

Innovation in action представя политиките за насърчаване на иновациите в МСП

... т .г. в конферентните зали на САИ (Съюз по автоматика и информатика “Джон Атанасов”, ще се проведе Иновационен форум ... още

http://industryinfo.bg

Siemens България откри модернизирана лаборатория в ТУ-Габрово

... честванията на 20-ата годишнина от основаването на катедра "Автоматика, информационна и управляваща техника". Модернизацията на лабораторията, осъществена с ... още

http://industryinfo.bg

Елаците-Мед представи лятната си стажантска програма

... суровини; сондиране, добив и транспорт на нефт и газ; автоматика, информационна и управляваща техника; електроенергетика и електрообзавеждане; техника и ... още

http://industryinfo.bg

Електроразпределение Север търси електромонтьор подстанции

... обслужване и настройка на устройства за релейна защита и автоматика (РЗА), вторична комутация, измервателна и специализирана апаратура в ... и ремонти на устройства за релейна защита и автоматика, измервателна и специализирана апаратура в ПС и ВС ... още

http://industryinfo.bg

АЕЦ Козлодуй набира кандидати за стипендиантската си програма

... на ТУ по програмите "Ядрена енергетика", "Електроенергетика и електрообзавеждане", "Автоматика, информационна и управляваща техника". АЕЦ Козлодуй осигурява заплащане на ... още

http://industryinfo.bg

РУ Ангел Кънчев организира Ден на отворените врати

... възможността, която предоставя факултет Електротехника, електроника и автоматика, за получаване на двойна диплома по специалност ... политехнически университет. В специалност "Електроника и автоматика" се очаква да започне обучение за получаване ... още

http://industryinfo.bg

Международно изложение за металообработвщи машини STOM-TOOL 2019

... обработка и почистване на мустаци, стругове с ЦПУ, роботи, автоматика, линии за металообработка, оборудване за заваряване и абразивна обработка ... още

http://industryinfo.bg

Стартира набирането на кандидатури за стипендията на фондация "Юрген Дорман" на АББ

... обучение в ТУ-София или филиал Пловдив във факултети: Автоматика, Електротехника, Енергомашиностроене, Електронна техника и технологии, Машиностроене, Машинно-технологичен ... още

http://industryinfo.bg

РУ Ангел Кънчев участва в обсъждане за създаването на мрежа за цифрово обучение

... -р Росица Георгиева, деканът на Факултет Електротехника, електроника и автоматика - проф. дн инж. Михаил Илиев, деканът на Факултет Природни ... още

http://industryinfo.bg

РУ Ангел Кънчев проведе първата Електрониада

... Електрониада, организирано от катедра Електроника от факултет "Електротехника, електроника, автоматика" на учебното заведение. Първо и второ място заеха отбори ... още

http://industryinfo.bg

Семинар за технологиите на бъдещето се проведе в Русенския университет

... докторанти от катедра "Телекомуникации" на факултет "Електротехника, електроника и автоматика" изнесоха лекция за съвременното състояние на информационните и комуникационни ... още

http://industryinfo.bg

Днес се открива новата лаборатория по роботика и автоматика в Технически университет - София

... на Mitsubishi Electric. „Лаборатория „Роботика и автоматика“ разполага основно с оборудване на Mitsubishi Electric ... Владимир Христов, катедра Автоматизация на електрозадвижванията, факултет Автоматика в Технически университет – София. „В лабораторията ... още

http://industryinfo.bg

Отваря врати учебна лаборатория по роботика и автоматика в ТУ–София, филиал Пловдив

... се открива нова учебна лаборатория по роботика и автоматика в Технически университет–София, филиал Пловдив. Началният час ... в катедра Системи за управление, факултет Електроника и Автоматика във филиала на Техническия университет в Пловдив. Цялото ... още

http://industryinfo.bg

ЕХНАТОН БЪЛГАРИЯ изгради две нови учебни лаборатории по роботика и автоматика

... за студентите нови учебни лаборатории по роботика и автоматика, оборудвани с последните технологии и продукти на ... на Технически университет – София. „Лабораторията „Роботика и Автоматика“, оборудвана с най-съвременните технологии в автоматизацията, ще ... още

http://industryinfo.bg

НЕК търси фирма за рехабилитация на хидрогенератор във ВЕЦ Девин

... (един) проектант, притежаващ пълна проектантска правоспособност по част "Електротехника, автоматика, съобщителна техника" (ЕАСТ) и др. Прогнозната стойност на поръчката ... още

http://industryinfo.bg

ЧЕЗ Електро България с нов изпълнителен директор

... финансов мениджмънт" и е магистър-инженер по "Електроника и автоматика" от ТУ-София. още

http://industryinfo.bg

Монтюпе търси мехатроник

Изисквания: Образование: Средно/висше техническо, електротехника или автоматика Професионален опит: минимум 1 години Познания по механика/електротехника/ ... още

http://industryinfo.bg

Плаващи грайферни багери ROHR-IDRECO Bagger

... против обръщане благодарение на сензора за наклон и вградената автоматика; Отразяването на положението на грайфера спомага за избягване на ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Технически университет – София изпълни 93% от държавната поръчка за прием на студенти

... около 100 места в направленията "Енергетика", "Електротехника, електроника и автоматика", "Общо инженерство" и "Машиностроене". Необходимо е кандидатите да носят ... още

http://industryinfo.bg

Започна лятната стажантска програма на АЕЦ Козлодуй

... на сгради и съоръжения; Строителство на сгради и съоръжения; Автоматика, информационна и управляваща техника; Електротехника; Електроенергетика и електрообзавеждане; Топлотехника ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Девета световна конференция по релейна ЗАУ на енергийни системи

... се проведе Деветата Световна конференция по релейна защита, Автоматика и Управление (ЗАУ) на енергийни системи, ... ; Защита, наблюдение и управление на системата; Противоаварийна автоматика; Комуникации и тяхното приложение; IEC 61850, приложения ... още

http://industryinfo.bg

Столична община обяви търг за поддръжка на технически съоръжения в помпена станция

... нивото на градската канализация. Помпената станция е съоръжена с автоматика по ниво. Изпълнителят трябва да осигури нормална и безаварийна ... още

http://industryinfo.bg

АЕЦ Козлодуй стартира лятната си стажантска програма

... на сгради и съоръжения; Строителство на сгради и съоръжения; Автоматика, информационна и управляваща техника; Електротехника; Електроенергия и електрообзавеждане; Топлотехника ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Национален семинар за електрическо проектиране

Четвърти Национален семинар-конференция на Национална професионална секция "Електротехника, Автоматика и Съобщителна техника" (НПС ЕАСТ) под надслов "Добрата практика ... още

http://electrical-bulgaria.com

Международна конференция Автоматика 2018

... в Созопол ще се проведе ежегодната международна научна конференция “Автоматика”. Събитието е част от форума “Дни на науката ... на ТУ-София”, организиран от факултет Автоматика на Технически универститет София. Конференцията ще се проведе в ... още

http://automation-bulgaria.com

Седма международна научна конференция ТЕХСИС

... основни тематични направления: Машиностроене и транспорт; Електротехника, електроника и автоматика; Информатика, комуникационна и компютърна техника и технологии; Природни и ... още

http://industryinfo.bg

Актавис търси инженер/техник в завод Балканфарма-Дупница

... Изисквания: Висше или средно техническо образование – Автоматизация на производството, Автоматика, Електроника, Електротехника, Механика и др. Квалификационна група за електробезопасност ... още

http://industryinfo.bg

ТУ-София ще проведе курс по проектиране на аналогови филтри

... технологии (ФЕТТ), Факултета по телекомуникации (ФТК) и Факултета по автоматика (ФА) на ТУ-София, студенти от Физическия факултет на ... още

http://electronics-bulgaria.com

Международен панаир за технологии за течно гориво ще се проведе на WIN Automation

... технологии за течно гориво, част от форума за индустриална автоматика, електрическа и електронна техника, технология за обработка на материали ... още

http://automation-bulgaria.com

АЕЦ Козлодуй стартира стипендиантската си програма за студенти

... : Ядрена енергетика – 2 стипендии; Електроенергетика и електрообзавеждане – 1 стипендия; Автоматика, информационна и управляваща техника – 1 стипендия. Одобрените по програмата ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Стомана индъстри проведе образователна бизнес игра със студенти от ХТМУ

... (ХТМУ), специалности "Металургия", "Енергийна и екологична ефективност в металургията", "Автоматика и информационни технологии" и "Индустриален мениджмънт". Инициативата се състоя ... още

http://industryinfo.bg

Фирми от БКДМП изнесоха лекции пред студенти от ЛТУ

... бранша. В Лесотехническия университет бяха проведени лекции на теми "Автоматика и автоматизация на ДПМ" и "Проектиране на жилищен интериор ... още

http://industryinfo.bg

АЕЦ Козлодуй търси енергетик в дирекция "Производство"

... -квалификационна степен – магистър Професионално направление – “Енергетика”, “Електротехника, електроника и автоматика” Компютърна грамотност Ако проявявате интерес към позицията можете да ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Стартира стипендиантска програма за магистри по топлоенергетика

... или магистър по направления: Машинно инженерство; Електротехника, електроника и автоматика; Комуникационна и компютърна техника; Енергетика; Транспорт, корабоплаване и авиация ... още

http://hvac-bulgaria.com

АЕЦ Козлодуй отбеляза 25 години от достигането на 100% мощност на VI блок

... “Електроцех” – Цецо Георгиев, началник-смяна цех “Технологични измервания и автоматика” – Галин Василев, началник-смяна цех “Системи за управление и ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Енерго-Про Мрежи избира доставчик на монофазни изпитващи устройства

... на измервателни трансформатори, вторично изпитване на релейни защити и автоматика, монтирани на изводи/въводи ВН/СрН в подстанции, възлови ... още

http://industryinfo.bg

ПУДООС обяви търг за поддръжка и ремонт на ОВК системи

... охладителни системи, включително ел.табла и контролери, климатици и автоматика, филтри, вентилационни клапи, скрепителни елементи и лагери, термодвойки, охладителна ... още

http://hvac-bulgaria.com

Синхрон-С и направление Сградни технологии на Siemens представиха новости в противопожарната защита

... FIT, системите за газово пожарогасене Sinorix, решения за противопожарна автоматика, както и софтуера за интеграция на системи за сигурност ... още

http://automation-bulgaria.com

Русенският университет организира работилница по приложна електроника

... и докторанти от факултет "Електротехника, електроника и автоматика" на Русенския университет "Ангел Кънчев" организират ... при кандидатстване във факултет "Електротехника, електроника и автоматика". От Русенския университет съобщиха, че ще организират ... още

http://industryinfo.bg

Проведе се петата годишна среща с ключови клиенти и организации от ядрения сектор на ЕнергоСервиз

... запознаят с нови продукти и услуги в областите ядрена автоматика, безопасност и радиационна защита", коментираха организаторите. Сред тях бяха ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Центърът за развитие към ТУ-Варна обяви стажантски позиции за машинни и електроинженери

... на сгради и съоръжения; Строителство на сгради и съоръжения; Автоматика, информационна и управляваща техника; Електротехника; Електроенергетика и електрообзавеждане; Топлотехника ... още

http://industryinfo.bg

Русенският университет и Рено-Румъния сключиха споразумение за работа

... транспортния, аграрно-индустриалния и факултета по електротехника, електроника и автоматика. още

http://industryinfo.bg

Международна научна конференция Автоматика 2017

... град Созопол ще се проведе ежегодната международна научна конференция "Автоматика", част от форума "Дни на науката на ТУ- ... София". Събитието се организира от факултет Автоматика на Технически университет – София. Ще се проведат шест ... още

http://automation-bulgaria.com

Клуб "Роботика" към РУ отбеляза четвъртия си рожден ден

... Машинно-технологичния факултет и Факултета по електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет. Студентите изработват роботи за следене на ... още

http://industryinfo.bg

Arablab стартира на 20 март 2017

... продукти, нанотехнологии, измерване и анализи, лабораторни технологии, роботика и автоматика, и др. Изложението предвижда провеждане на семинари, обучения, както ... още

http://measurement-bulgaria.com

Siemens представя разработки в сградната автоматизация и ОВК управленията на семинар за проектанти

... автоматизация и сигурност на направление Сградни технологии (ОВК полева автоматика, KNX системи, Synco, Desigo CC, Cerberus Pro, Sinorix), както ... още

http://hvac-bulgaria.com

Smart Cities 2017 ще представи технологии и добри практики за интелигентно градско управление

... година със своите M2M решения за интелигентно отчитане, SCADA, автоматика за дома и локализиране на превозни средства, уеб-базирана ... още

http://automation-bulgaria.com

ТУ-София организира курс по проектиране на аналогови CMOS интегрални схеми

... техника и технологии, Факултета по телекомуникации и Факултета по автоматика на ТУ-София, студенти от Физическия факултет на Софийски ... още

http://electronics-bulgaria.com

Екологични решения за индустрията и бита във фокуса на ЕЕ и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet

... за производство на енергия, енергийноефективно отопление, охлаждане и осветление, автоматика за дома, мониторинг и управление на транспорта, проследяване, оползотворяване ... още

http://industryinfo.bg

Факултет "Компютърни системи и управление" на ТУ-София се преименува на "Компютърни системи и технологии"

... "Системи за управление", която към момента е във факултет „Автоматика“. Новото название на факултета ще отразява по-точно спецификата ... още

http://industryinfo.bg

Предлагат увеличаване издръжката на студентите от техническите специалности

... -голямото увеличение е за професионалните направления „Електротехника, електроника и автоматика“, „Машинно инженерство“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване ... още

http://industryinfo.bg

ЛТУ избира доставчик на лабораторно оборудване

... и мултифункционално устройство, работна станция и софтуер, модул по автоматика и управление, както и 3D координатна фреза. Общата прогнозна ... още

http://measurement-bulgaria.com

Семинар за управление и визуализация на технологични процеси се проведе в Русенския университет

... стартиралото в началото на т.г. партньорство между катедра "Автоматика и мехатроника", Актив Ел Инженринг и професионален клуб " ... интернет за всичко", бакалаври и магистри към катедра "Автоматика и мехатроника", както и представители на бизнеса в град ... още

http://automation-bulgaria.com

Катедра "Електроизмервателна техника" на ТУ-София чества 50 годишнина

Катедра "Електроизмервателна техника" при Факултет Автоматика на Технически университет – София ще отбележи с тържество навършването ... още

http://electrical-bulgaria.com

РУ организира конкурс за млади учени

... в изключително широк спектър от научни направления, сред които автоматика и мехатроника, електроника и електротехника, механика и машинни технологии ... още

http://industryinfo.bg

Студенти от РУ разработват задвижване с водородна клетка за градски автомобил

... на транспортния факултет, на факултета по електроника, електротехника и автоматика, аграрния факултет и факултета по бизнес и мениджмънт ще ... още

http://industryinfo.bg

Енерго-Про търси специалист координация на мрежата и статистиката

... и предлага режимни параметри; настройки на релейната защита и автоматика; мерки за оптимизиране на разпределителната мрежа; баланси и прогнози ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Филкаб дари оборудване на Техническия университет в Пловдив

... на дарението е студентите от факултета по електроника и автоматика да се запознаят и тестват в реална среда апаратура ... още

http://industryinfo.bg

Провежда се XXVI научен симпозиум Метрология и метрологично осигуряване 2016

... симпозиумът се организира от катедра Електроизмервателна техника при факултет Автоматика и катедра Прецизна техника и уредостроене при Машиностроителен факултет ... още

http://measurement-bulgaria.com

Фондация „Юрген Дорман” на АББ връчи стипендии на студенти от ТУ – София и Пловдив

... , Георги Дамболов – авиационна техника и технологии, а Мирослава Барахарска – автоматика и управляваща техника. Наградените студенти ще получат годишна финансова ... още

http://industryinfo.bg

АИКБ настоява за увеличаване бюджета за техническите специалности

... на един студент за професионални направления електротехника, електроника и автоматика, машинно инженерство, енергетика, общо инженерство, информатика и компютърни науки ... още

http://industryinfo.bg

Дунапак-Родина търси специалист електроника и автоматика / инженер ЕМА

... на машини и съоръжения за специалист електроника и автоматика / инженер електрически машини и апарати. Изисквания ... с електротехника, електроника или автоматика; Познания и умения по електротехника, електроника, автоматика, хидравлика; Опит с ... още

http://automation-bulgaria.com

IMI търси стажант автоматизация

... приспособления за автоматизация в направление електроника. Изисквания: Специалност Електроника, Автоматика – завършен минимум 3 курс на обучение; Ползване на OrCAD ... още

http://automation-bulgaria.com

Стомана Индъстри търси техник автоматизация

... настройки на ел. и пневматични контролно-измервателни прибори и автоматика; - Отговаря за правилната експлоатация на апаратурата за управление и ... още

http://automation-bulgaria.com

Комет Електроникс търси техник електроника

... с ниско и средно напрежение; Изисквания Техническо образование – електроника, автоматика; Познаване на съвременните електронни елементи; Умения за работа с ... още

http://electronics-bulgaria.com

КИИП провежда Общи събрания на националните професионални секции

... проведат НПС "Конструкции на сгради и съоръжения", НПС "Електротехника, автоматика, съобщителна техника", НПС "Водно строителство", НПС "Отоплителна, вентилационна, климатична ... още

http://industryinfo.bg

Ден на Huawei в Русенския университет

... е организирана по покана на факултет Електротехника, електроника и автоматика. В рамките на деня са планирани срещи с академичното ... още

http://industryinfo.bg

АЕЦ Козлодуй търси метролог

... : Мениджмънт на качеството и метрология; Метрология и измервателна техника; Автоматика, информационна и управляваща техника; Електротехника; Електроника; Хидравлична, пневматична и ... още

http://measurement-bulgaria.com

Монтюпе търси стажанти

... програми в специалности, приложими в сферата на автомобилната индустрия – автоматика и мехатроника, технология на машиностроенето и металорежещите машини, механотехника ... още

http://industryinfo.bg

Прокуратурата избира доставчик на дизелгенератори

... сервизно обслужване на дизеловите генератори с АВР-оборудване и автоматика, както и обучение на служители. Срокът за получаване на ... още

http://electrical-bulgaria.com

Неохим търси инженер КИП и А

... ; Изисквания: Висше техническо образование, професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“; Професионален опит на сходна позиция – 3 години; IV квалификационна ... още

http://measurement-bulgaria.com

EVN търси инженер автоматизация в Пловдив

... и отчети Изисквания: • Висше електротехническо образование, степен Бакалавър, специалност: Автоматика, Компютърни с-ми, Електроника, Електротехника или други приравнени на ... още

http://industryinfo.bg

Метрополитен избира доставчик на оборудване за автоматика и телемеханика

... резервни части, измервателна апаратура, инструменти и оборудване за служба "Автоматика и телемеханика за движението на влаковете и съобщителни връзки ... още

http://industryinfo.bg

Народното събрание избира доставчик на дизел-генератор

... в експлоатация на дизел-генератор с АВР-оборудване и автоматика за нуждите на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание ... още

http://electrical-bulgaria.com

Откриха търг за газификация на учебен център на НАП Боровец

... газ и прилежащото им оборудване – уреди за измерване, сигнализация, автоматика; изграждане на сградна газова инсталация; изграждане на площадков газопровод ... още

http://hvac-bulgaria.com

Млади учени могат да кандидатстват в конкурс за индустриални и технологични проекти

... , по които може да се кандидатства с проекти, са: автоматика, електроника и електротехника; механика и машинни технологии; роботика; биотехнологии ... още

http://industryinfo.bg

Siemens търси техник КИП и А

... позицията: - Средно или средно специално образование - Електротехника, Електроника и автоматика, Автоматизация на производството; - Работа с измервателни уреди; - Работа с ... още

http://measurement-bulgaria.com

Булгартабак търси стажанти "Енергийно стопанство" и "Климатизация и вентилация"

... всички технически университети в България и чужбина, специалност Електротехника, Автоматика, Енергетика, Топлотехника. • Владеене на английски език. • Работа с програмни ... още

http://industryinfo.bg

Каменица планира модернизация в Пивоварна Хасково

... на чистата култура, тръбопроводи, помпи, контролно-измервателни прибори и автоматика. още

http://industryinfo.bg

Трета научна конференция с международно участие АВТОМАТИКА 2015

... ще се проведе третата научна конференция с международно участие АВТОМАТИКА 2015, част от форума „Дни на науката на ТУ ... -София“ Созопол’2015, организирана от Факултет Автоматика на ТУ-София. Програмата на събитието ще включва пленарна ... още

http://automation-bulgaria.com

Четвърто издание на конференцията Техсис

... основни научни секции - Машиностроене и транспорт, Електротехника,електроника и автоматика, Информатика, комуникационна и компютърна техника и технологии и Природни ... още

http://industryinfo.bg

Уникално ново специално издание на Инженеринг ревю за Hi-Tech автоматизация

... в различни направления и теми: • задвижване и управление; • захранване; • автоматика, полеви устройства, логика, специализиран софтуер; • системи и компоненти за ... още

http://industryinfo.bg

Семинар по приложна електроника се проведе в Русенския университет

... лаборатория на катедра Електроника към факултет Електротехника, електроника и автоматика, взеха участие експерти, студенти и ученици. Основателите на лабораторията ... още

http://electronics-bulgaria.com

БТПП отличи иновативни проекти и компании

... на хора и превозни средства. Третото отличие получи Системи Автоматика Технологии (САТ) за разработката на хибридна централна система за ... още

http://industryinfo.bg

Тангра лансира нова серия климатични камери с термопомпен модул

... замърсявания и др. Климатичните камери се окомплектоват с пълна автоматика и управление. още

http://hvac-bulgaria.com

Нова ценова листа на направление Топлофикационна автоматика на Данфосс

... на своя сайт новата ценова листа на направление Топлофикационна автоматика за 2015 г. В документа с обем 87 стр ... още

http://hvac-bulgaria.com

Visteon Electronics проведе семинар в Русенския университет

... пристваха близо 130 студенти от факултета "Електротехника, електроника и автоматика". Инж. Николай Лавров, мениджър софтуерен инженеринг, представи структурата и ... още

http://electronics-bulgaria.com

Международната научна конференция Унитех 2014 през ноември

... електротехника и електроенергетика, електроника, компютърни системи, химия и екология, автоматика, конструиране на машини и уреди, технологии в машиностроенето, хидравлика ... още

http://industryinfo.bg

Започва международната научна конференция Унитех 2014

... електротехника и електроенергетика, електроника, компютърни системи, химия и екология, автоматика, конструиране на машини и уреди, технологии в машиностроенето, хидравлика ... още

http://industryinfo.bg

ТУ-София откри обновена с оборудване на Siemens България лаборатория

... системи за управление” към Катедра „Системи и Управление“, Факултет „Автоматика” на Технически университет - София. Новото оборудване включва мощни контролери ... още

http://automation-bulgaria.com

ПУДООС откри търг за поддръжка на ОВК системи

... оборудване ще бъдат ел. табла и контролери, климатици и автоматика, филтри, вентилационни клапи, скрепителни елементи, лагери, термодвойки, охладителна кула ... още

http://hvac-bulgaria.com

Факултет ''Автоматика'' на ТУ София чества 40-годишнина

... по случай 40-годишнината от създаването на факултет "Автоматика", съобщиха от учебното заведение. Факултетът е основан през ... г. от катедра Промишлена автоматика в рамките на Електротехническия факултет. Днес факултет "Автоматика" е един от големите ... още

http://automation-bulgaria.com

ФЕЕА на Русенския университет чества 40 години

Факултетът по електротехника, електроника и автоматика (ФЕЕА) на Русенския университет "Ангел Кънчев" отбелязва 40 години ... още

http://industryinfo.bg

Bosch Security Systems подготвя серия от семинари за системи за пожароизвестяване

... ч. "Обучението е насочено към проектантите от секция Електротехника, автоматика, съобщителна техника и всички останали проектанти, за които би ... още

http://industryinfo.bg

Международна конференция ''Автоматика и информатика'' 2014 ще се проведе в София през октомври

... информатика" 2014, организирана от Съюза по автоматика и информатика "Джон Атанасов", ще се проведе между 1 ... още

http://automation-bulgaria.com

Топлофикация София избира доставчик на автоматика за абонатни станции

... за избор на фирма, която ще извърши доставка на автоматика за абонатни станции. Кандидатите в процедурата трябва да имат ... още

http://automation-bulgaria.com

Данфосс получи награда GreenTec за 2014 г.

... ожесточена“, каза Ларс Твеен, Президент на Данфосс, Направление Топлофикационна автоматика. Проектът подпомага възприемането на нова визия за енегоснабдяване на ... още

http://industryinfo.bg

Карел Райчев, мениджър Дизелови генератори CPG във фирма ИПО: Изборът на дизелов генератор е комплексен процес

... на дизеловите генератори, които включват двигателя, генератора, системата за автоматика и окончателната сглобка. За разлика от други производители на ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Автоматика 2014

Автоматика 2014 - 13 - 15 Юни 2014 Място: Созопол - България Организатор: Факултет Автоматика на ТУ-София сайт на изложението още

http://industryinfo.bg

П и М Консултинг предлага ефективни решения за водния сектор

... системи и съоръжения П и М Консултинг предлага и: автоматика за управление на процесите; проектиране, сервизно и абонаментно обслужване ... още

http://water-bulgaria.com

ТУ Варна получи дарение от Siemens

... от Siemens България за обучение на магистрите от специалност "Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи – Siemens PLC технологии за ... още

http://automation-bulgaria.com

29 април - Иновативни системи за пожароизвестяване, озвучаване и оповестяване

... безплатно и е насочено към специалисти от секция "Електротехника, автоматика, съобщителна техника", уточняват организаторите. За участие в семинара е ... още

http://industryinfo.bg

Инженер – продажби

... Изисквания: - висше техническо образование (предимство имат специалности, свързани с автоматика и/или машиностроене) - комуникативност - креативна, инициативна, отговорна и амбициозна ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

БСК организира дискусия за реиндустриализацията и клъстеризацията

... инициатива на инициатива на Клъстерите "Електромобили" и "Мехатроника и автоматика". В рамките на дискусията ще бъдат направени презентации от ... още

http://industryinfo.bg

EVN България отличи дипломанти от ТУ София - Филиал Пловдив

... образование във факултет по "Електроника и автоматика" със специалности "Компютърни системи и технологии", ... "Електроника", "Електротехника", "Автоматика, информационна и управляваща техника" и "Индустриално ... още

http://industryinfo.bg

Откри се 13-тата специализираната изложба MachTech & Metal

... B2B изложби IFAM и Intronika, насочени към области като автоматика, роботика и мехатроника (IFAM) и в сектора на професионалната ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Двустранно споразумение за сътрудничество бе подписано между Westinghouse Electric Company и ТУ София

... факултетите на университета, сред които енергомашиностроителния факултет и факултет Автоматика в дисциплини, които са от особено значение за изграждането ... още

http://industryinfo.bg

Нов Център по роботика и автоматика бе открит в пловдивския филиал на ТУ-София

Нов Център по роботика и автоматика бе открит днес във филиала на ТУ-София в ... още

http://industryinfo.bg

Нова лаборатория беше открита във факултет ''Електротехника, електроника и автоматика'' в РУ

Нова лаборатория за студентите от факултет "Електротехника, електроника и автоматика" беше открита в Русенския университет. В нея ще се ... още

http://industryinfo.bg

Нова серия пневматични разпределителни острови представи ASCO Numatics

... водещата компания ASCO Numatics, специализирана в производството на обширна автоматика за флуиди, управление на дебит и пневматични решения. Вентилите ... още

http://water-bulgaria.com

Бибус търси инженер продажби

... . Изисквания: - висше техническо образование (предимство имат специалности, свързани с автоматика и/или машиностроене) - комуникативност - креативна, инициативна, отговорна и амбициозна ... още

http://automation-bulgaria.com

ТУЕС отпразнува 25-годишен юбилей

... . В училището се подготвят средни специалисти в професионално направление Автоматика и електроника по професия програмист със специалност Системно програмиране ... още

http://electronics-bulgaria.com

Данфосс публикува нова брошура за ротационни вентили

Направление Топлофикационна автоматика на Данфосс публикува нова брошура на български език за ... още

http://hvac-bulgaria.com

Новата лаборатория ни позволява да сме в крак с новостите в сферата на автоматиката

... . Чавдар Иванов Дамянов, ръководител на катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника” при Техническия факултет ... нейното предназначение? Новата лаборатория по "Индустриална автоматика" е предназначена да обслужва както конкретни дисциплини ... още

http://automation-bulgaria.com

Данфосс публикува брошура за пластинчати топлообменници

... топлообменници, съобщиха за HVAC-Bulgaria.com от направление Топлофикационна автоматика на компанията. Брошурата със заглавие "Следващо поколение топлообменници за ... още

http://hvac-bulgaria.com

НОИ откри търг за изграждане на климатизация и доизграждане на общообменна вентилация

... смукателния и нагнетателния въздуховоди, рекуператор, филтърни касети, съответните връзки, автоматика и защитни блокировки. Прогнозната стойност на поръчката е 35 ... още

http://hvac-bulgaria.com

Данфосс реализира нов топлофикационен проект в Китай

Направление Топлофикационна автоматика на Данфосс реализира нов топлофикационен проект в Китай на ... още

http://hvac-bulgaria.com

8-10 октомври - Научна конференция за роботика, автоматизация и мехатроника

... и комуникационни технологии, Българското общество по роботика, Съюзът по автоматика и информатика “Джон Атанасов”, клъстер Мехатроника и автоматизация и ... още

http://automation-bulgaria.com

ДА ДРВВЗ избира фирма за сервизно обслужване и ремонт на пожароизвестителни системи

... ръчни бутона, 7 броя звукови сигнализатори и табло пожарна автоматика; пожароизвестителна система с централа тип FS-5024 с ... ръчни бутона, звуков и светлинен сигнализатор и табло пожарна автоматика. Прогнозната стойност на поръчката е 10 730 лв. Срокът ... още

http://industryinfo.bg

21-25 септември - IX Национална студентска научно-техническа конференция

... да споделят своите открития, разработка изобретения. Тематичните направление са: автоматика и автоматизация, електроенергетика и електрообзавеждане, електроника, електротехника, индустриален и ... още

http://industryinfo.bg

Данфосс ще топлофицира двумилионен град в Китай

... градове", коментира Атли Бенонисън, вицепрезидент на направление Топлофикационна автоматика на Данфосс. Проектът за енергийна ефективност ще се осъществява ... Аншан", сподели Ларс Твиин, президент на направление Топлофикационна автоматика на Данфосс. още

http://hvac-bulgaria.com

Клиентите ни ценят като компетентни търговци и инженерингови партньори

... -бързо, по-точно и по-екологично, ще изисква кореспондиращата автоматика. Предимствен дял ще имат ниско материалоемки изделия с висока ... още

http://automation-bulgaria.com

Подмяна на отоплителна инсталация в жилищна сграда

... възможност, слънчеви колектори и система за БГВ със съответната автоматика за съвместна работа с АС; • монтирайте качествени топломери или ... още

http://hvac-bulgaria.com

Данфосс и НАСА-Д приключиха пролетно-летния цикъл съвместни семинари

... и Бургас завърши съвместната семинарна програма на Направление Топлофикационна автоматика на Данфосс и фирма НАСА-Д. Основна тема на ... още

http://hvac-bulgaria.com

Данфосс проведе обучение за проектанти в Пловдив

Направление Топлофикационна автоматика на Данфосс проведе семинар-обучение за ОВК проектанти в ... още

http://hvac-bulgaria.com

НАСА-Д представя апартаментни абонатни станции на Данфосс

... абонатни станции на българския пазар”, коментираха от Направление Топлофикационна автоматика на Данфосс, които участват съвместно с НАСА-Д на ... още

http://hvac-bulgaria.com

Данфосс и НАСА-Д проведоха семинар в Сливен

Направление Топлофикационна автоматика на Данфосс и фирма НАСА-Д проведоха съвместен семинар, ... още

http://hvac-bulgaria.com

Данфосс издаде справочник за топлофикационна автоматика на български

Данфосс издаде справочник за топлофикационна автоматика на български език, който включва обзорен преглед на предложените ... още

http://hvac-bulgaria.com

Данфосс достави топлообменници в система за използване на геотермална енергия в Холандия

Направление Топлофикационна автоматика на Данфосс достави 4 топлообменника на оранжерийния производител VB- ... още

http://hvac-bulgaria.com

Силно българско участие на Hannover Messe

... Трейд Българският производител на цифрови устройства за релейна защита, автоматика и телемеханика, устройства за мониторинг и контрол, както и ... още

http://industryinfo.bg

Данфосс издаде брошура за екологично градско отопление

Направление Топлофикационна автоматика на Данфосс издаде брошурата "ЕКОПОЛИС - Отоплението на устойчивия град", ... още

http://hvac-bulgaria.com

IFAM 2013 – В2В изложение за измервателна техника, автоматика, роботика, мехатроника и др.

... Експо Център – ИЕЦ, София ще се проведе изложението за автоматика, роботика, мехатроника, роботизирани системи за изпитване, контролинг, измервателна техника ... още

http://automation-bulgaria.com

IFAM 2013 – В2В изложение за измервателна техника, автоматика, роботика, мехатроника и др.

... Експо Център – ИЕЦ, София ще се проведе изложението за автоматика, роботика, мехатроника, роботизирани системи за изпитване, контролинг, измервателна техника ... още

http://electrical-bulgaria.com

IFAM 2013 – В2В изложение за измервателна техника, автоматика, роботика, мехатроника и др.

... Експо Център – ИЕЦ, София ще се проведе изложението за автоматика, роботика, мехатроника, роботизирани системи за изпитване, контролинг, измервателна техника ... още

http://industryinfo.bg

IFAM 2013 – В2В изложение за измервателна техника, автоматика, роботика, мехатроника и др.

... Експо Център – ИЕЦ, София ще се проведе изложението за автоматика, роботика, мехатроника, роботизирани системи за изпитване, контролинг, измервателна техника ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

6 - 8 март 2013 - Делова борса насърчава бизнеса в дните на индустриалните изложби в ИЕЦ, София

... направления: машиностроене, металургия, леярство и инструментална екипировка - MachTech & METAL, автоматика, роботика и мехатроника - IFAM, електронна промишленост и телекомуникации – INTRONIKA ... още

http://industryinfo.bg

6 - 9 март SECURITY EXPO 2013

... MachTech&Metal - машиностроене, металургия, леярство и инструментална екипировка; IFAM - автоматика, роботика и мехатроника; INTRONIKA - електронна промишленост и телекомуникации; PLAST ... още

http://industryinfo.bg

Иновативен продукт срещу кражби и ново поколение паркинг система ще бъдат представени на Секюрити Eкспо 2013

... MachTech&Metal - машиностроене, металургия, леярство и инструментална екипировка; IFAM - автоматика, роботика и мехатроника; INTRONIKA – електронна промишленост и телекомуникации; PLAST ... още

http://industryinfo.bg

Студентите демонстрираха постижения в роботиката

... към Техническия университет в София под ръководството на факултет "Автоматика" демонстрира последните постижения на своите членове по време на ... още

http://automation-bulgaria.com

6-8 март - Студентите демонстрират постижения в роботиката

... към Техническия университет в София под ръководството на факултет "Автоматика" ще демонстрира последните постижения на своите членове по време ... още

http://industryinfo.bg

Рецептата за успеха е качествени продукти, надеждни партньори и добър екип

... Тунис. Дипломира се в Техническия университет в София, специалност Автоматика и телемеханика. Специализира в Централен научно-изследователски институт за ... още

http://industryinfo.bg

Семинар на Данфосс и КИИП Русе

... На 13 Февруари т.г. Направление Топлофикационна автоматика на фирма Данфосс и КИИП-Русе проведоха ... включени всички новости от производствената гама на Направление Топлофикационна автоматика, като след предварително съгласуване на темите, специален ... още

http://hvac-bulgaria.com

Семинар на Данфосс и КИИП Русе

... На 13 Февруари т.г. Направление Топлофикационна автоматика на фирма Данфосс и КИИП-Русе проведоха ... включени всички новости от производствената гама на Направление Топлофикационна автоматика, като след предварително съгласуване на темите, специален ... още

http://industryinfo.bg

Данфосс издаде нова брошура за компоненти с топлофикационно приложение

Направление Топлофикационна автоматика на Данфосс издаде нова брошура, в която са представени ... . "Брошурата включва всички актуални продукти от областта на топлофикационната автоматика, представени с описание на продуктите на български език и ... още

http://hvac-bulgaria.com

Данфосс издаде нова брошура за компоненти с топлофикационно приложение

Направление Топлофикационна автоматика на Данфосс издаде нова брошура, в която са представени ... . "Брошурата включва всички актуални продукти от областта на топлофикационната автоматика, представени с описание на продуктите на български език и ... още

http://industryinfo.bg

АЕЦ Козлодуй търси фирма за техническо обслужване на металорежещи машини от машинния парк

... обслужването и ремонта на механиката, хидравликата, електросиловото оборудване и автоматика, включени в конструкцията на всяка машина. Срокът на изпълнение ... още

http://industryinfo.bg

АЕЦ Козлодуй търси фирма за техническо обслужване на металорежещи машини от машинния парк

... обслужването и ремонта на механиката, хидравликата, електросиловото оборудване и автоматика, включени в конструкцията на всяка машина. Срокът на изпълнение ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Данфосс проведе семинар в Далкия Топлофикация Варна

На 24 януари т.г. Направление Топлофикационна автоматика на Данфосс проведе разширен семинар-обучение за специалисти ... определен интерес към всички новости в областта на топлофикационната автоматика. В това отношение Данфосс като утвърдена фирма, която ... още

http://hvac-bulgaria.com

Данфосс проведе семинар в Далкия Топлофикация Варна

На 24 януари т.г. Направление Топлофикационна автоматика на Данфосс проведе разширен семинар-обучение за специалисти ... определен интерес към всички новости в областта на топлофикационната автоматика. В това отношение Данфосс като утвърдена фирма, която ... още

http://industryinfo.bg

Данфосс публикува ръководство за апартаментни абонатни станции

... с апартаментните абонатни станции. През 2013 г. направление Топлофикационна автоматика на Данфосс подготвя поредица от семинари, на които ще ... още

http://hvac-bulgaria.com

Данфосс публикува ръководство за апартаментни абонатни станции

... с апартаментните абонатни станции. През 2013 г. направление Топлофикационна автоматика на Данфосс подготвя поредица от семинари, на които ще ... още

http://industryinfo.bg

Управителят на САТ с награда за принос в областта на науката и техниката

... в областта на науката и техниката и Съюза по автоматика и информатика. Фирма САТ е сред водещите компании в ... още

http://automation-bulgaria.com

Управителят на САТ с награда за принос в областта на науката и техниката

... в областта на науката и техниката и Съюза по автоматика и информатика. Фирма САТ е сред водещите компании в ... още

http://industryinfo.bg

Топ BMS проекти 2012

... също така и специализиран софтуер за програмиране на ниво автоматика - Desigo XWorks”, допълват от компанията. Системата ... желана резолюция и времеви период. Системата обхваща табла автоматика, оперативна и силова част, климатични камери, студов ... още

http://automation-bulgaria.com

Топ BMS проекти 2012

... също така и специализиран софтуер за програмиране на ниво автоматика - Desigo XWorks”, допълват от компанията. Системата ... желана резолюция и времеви период. Системата обхваща табла автоматика, оперативна и силова част, климатични камери, студов ... още

http://industryinfo.bg

Голяма отстъпка очаква участниците в специализираните изложби на IEC

... , леярство и инструментална екипировка, IFAM – среща на специалистите по автоматика, роботика и мехатроника, както и PLAST - бизнес срещи на ... още

http://industryinfo.bg

Община Банско търси изпълнител на проектирането и строителството на пречиствателна станция

... проекти с архитектурна, конструктивна, технологична, електро части, КИП и автоматика/SCADA, ВиК, ОВК, вертикална планировка. Необходимо е да се ... още

http://water-bulgaria.com

Системата за сградна автоматизация в Парадайз център

... Клима. "BMS e изцяло базирана на серията за сградна автоматика на Siemens - oператорската станция e Desigo Insight, станциите за ... още

http://automation-bulgaria.com

Системата за сградна автоматизация в Парадайз център

... Клима. "BMS e изцяло базирана на серията за сградна автоматика на Siemens - oператорската станция e Desigo Insight, станциите за ... още

http://industryinfo.bg

Система за сградна автоматизация в MALL Bulgaria

... O модули, сформиращи така наречената модулна серия за автоматика. Разработката включва компактен дизайн, високоскоростен обмен на данни ... Сименс. „Предлаганият софтуер за програмиране на ниво автоматика е изключително гъвкав и богат на редица готови ... още

http://automation-bulgaria.com

Система за сградна автоматизация в MALL Bulgaria

... O модули, сформиращи така наречената модулна серия за автоматика. Разработката включва компактен дизайн, високоскоростен обмен на данни ... Сименс. „Предлаганият софтуер за програмиране на ниво автоматика е изключително гъвкав и богат на редица готови ... още

http://industryinfo.bg

Данфосс и Инстал Инженеринг проведоха семинар за топлофикационна автоматизация

Направление Топлофикационна автоматика на Данфосс и фирма Инстал Инженеринг проведоха съвместен семинар ... още

http://automation-bulgaria.com

Данфосс и Инстал Инженеринг проведоха семинар за топлофикационна автоматизация

Направление Топлофикационна автоматика на Данфосс и фирма Инстал Инженеринг проведоха съвместен семинар ... още

http://hvac-bulgaria.com

Данфосс и Инстал Инженеринг проведоха семинар за топлофикационна автоматизация

Направление Топлофикационна автоматика на Данфосс и фирма Инстал Инженеринг проведоха съвместен семинар ... още

http://industryinfo.bg

Съвместен семинар на Данфосс и НАСА-Д в гр. Варна

Съвместен семинар на направление Топлофикационна автоматика на фирма Данфосс и НАСА-Д се състоя на ... още

http://hvac-bulgaria.com

Съвместен семинар на Данфосс и НАСА-Д в гр. Варна

Съвместен семинар на направление Топлофикационна автоматика на фирма Данфосс и НАСА-Д се състоя на ... още

http://industryinfo.bg

Община Банско търси изпълнител на проектирането и строителството на пречиствателна станция

... проекти с архитектурна, конструктивна, технологична, електро части, КИП и автоматика/SCADA, ВиК, ОВК, вертикална планировка. Необходимо е да се ... още

http://industryinfo.bg

Данфосс изтъква значението на топлофикацията като основа за устойчиво развитие на градовете

... , вицепрезидент по продажбите и маркетинга на направление Топлофикационна автоматика. Като пример може да се посочи това, че ... растеж“, каза Ларс Твеен, Президент на направление Топлофикационна автоматика на Данфосс. Данфосс е световен лидер в областта ... още

http://hvac-bulgaria.com

Данфосс изтъква значението на топлофикацията като основа за устойчиво развитие на градовете

... , вицепрезидент по продажбите и маркетинга на направление Топлофикационна автоматика. Като пример може да се посочи това, че ... растеж“, каза Ларс Твеен, Президент на направление Топлофикационна автоматика на Данфосс. Данфосс е световен лидер в областта ... още

http://industryinfo.bg

Топлофикация София търси изпълнител за изграждане на инсталация за аварийно осветление

... осветление, зарядно устройство, главно правотоково табло за аварийно осветление, автоматика за превключване на аварийното осветление към батерията, кабелни връзки ... още

http://electrical-bulgaria.com

Данфосc проведе семинар в Топлофикация Бургас

... началото на месец ноември т.г. направление Топлофикационна автоматика на фирма Данфосс проведе семинар в Топлофикация Бургас, ... иновативен характер и приложение в областта на топлофикационната автоматика и ОВиК системите. Георги Георгиев, инженер по ... още

http://hvac-bulgaria.com

Данфосc проведе семинар в Топлофикация Бургас

... началото на месец ноември т.г. направление Топлофикационна автоматика на фирма Данфосс проведе семинар в Топлофикация Бургас, ... иновативен характер и приложение в областта на топлофикационната автоматика и ОВиК системите. Георги Георгиев, инженер по ... още

http://industryinfo.bg

Топлофикация София търси изпълнител за изграждане на инсталация за аварийно осветление

... осветление, зарядно устройство, главно правотоково табло за аварийно осветление, автоматика за превключване на аварийното осветление към батерията, кабелни връзки ... още

http://industryinfo.bg

Международна конференция Сградна енергийна ефективност и ВЕИ

... , съобщиха за HVAC-Bulgaria.com от КИБ. Направления "Топлофикационна автоматика" и "Системи за отопление и регулиране" на фирма Данфосс ... още

http://hvac-bulgaria.com

Международна конференция Сградна енергийна ефективност и ВЕИ

... Добрев, съобщиха за IndustryInfo.bg от КИБ. Направления "Топлофикационна автоматика" и "Системи за отопление и регулиране" на фирма Данфосс ... още

http://renewables-bulgaria.com

Международна конференция Сградна енергийна ефективност и ВЕИ

... Добрев, съобщиха за IndustryInfo.bg от КИБ. Направления "Топлофикационна автоматика" и "Системи за отопление и регулиране" на фирма Данфосс ... още

http://industryinfo.bg

Международна конференция Сградна енергийна ефективност и ВЕИ

... и туризма Делян Добрев, съобщиха от КИБ. Направления "Топлофикационна автоматика" и "Системи за отопление и регулиране" на фирма Данфосс ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

BMS системата в Галерия Мол Бургас

... Modbus и Mbus протоколи. Доставихме и инсталирахме полевата автоматика, доставихме и програмирахме DDC контролерите и операторската ... проектиране, прозиводство, монтаж и пуск на табла автоматика (DDC табла). Изготвихме документация за цялата система ... още

http://automation-bulgaria.com

BMS системата в Галерия Мол Бургас

... Modbus и Mbus протоколи. Доставихме и инсталирахме полевата автоматика, доставихме и програмирахме DDC контролерите и операторската ... проектиране, прозиводство, монтаж и пуск на табла автоматика (DDC табла). Изготвихме документация за цялата система ... още

http://industryinfo.bg

Кондензиращ газов котел UltraGas

... Ultraclean с най-ниски емисии в околната среда, интелигентна автоматика TopTronic за лесно управление и каскадиране, компактна, модулна конструкция ... още

http://hvac-bulgaria.com

ПУДООС избира фирма за поддръжка на ОВК системи

... включва ел. табла и контролери, въздушни компресори, климатици и автоматика, филтри, вентилационни клапи, скрепителни елементи, лагери, термодвойки, охладителна кула ... още

http://ecology-bulgaria.com

ПУДООС избира фирма за поддръжка на ОВК системи

... включва ел. табла и контролери, въздушни компресори, климатици и автоматика, филтри, вентилационни клапи, скрепителни елементи, лагери, термодвойки, охладителна кула ... още

http://hvac-bulgaria.com

ПУДООС избира фирма за поддръжка на ОВК системи

... включва ел. табла и контролери, въздушни компресори, климатици и автоматика, филтри, вентилационни клапи, скрепителни елементи, лагери, термодвойки, охладителна кула ... още

http://industryinfo.bg

Комплексните системи на Данфосс снижават разхода на енергия в топлофикационните мрежи с 20 до 30%

... бъде използван в топлофикационните системи. Направление Топлофикационна автоматика на Данфосс е водещият доставчик на изделия, ... централна отоплителна и охладителна техника, направление Топлофикационна автоматика на Данфосс осигурява на клиентите си в ... още

http://hvac-bulgaria.com

Офисът на Адара Инженеринг във Варна с нов адрес

... . Адара Инженеринг предлага помпи и помпени системи, елементи за автоматика и пневматика, модули и системи за сградна и промишлена ... още

http://automation-bulgaria.com

Офисът на Адара Инженеринг във Варна с нов адрес

... . Адара Инженеринг предлага помпи и помпени системи, елементи за автоматика и пневматика, модули и системи за сградна и промишлена ... още

http://water-bulgaria.com

Офисът на Адара Инженеринг във Варна с нов адрес

... . Адара Инженеринг предлага помпи и помпени системи, елементи за автоматика и пневматика, модули и системи за сградна и промишлена ... още

http://industryinfo.bg

Котел на пелети BioLyt от фирма Hoval

... с максимална енергийна ефективност -CO2 неутрален енергиен източник -Интелигентна автоматика TopTronic® за лесно управление и комбиниране в системи -Компактна ... още

http://hvac-bulgaria.com

Със системите за сградна автоматизация се постига по-добър комфорт и се повишава енергийната ефективност на системите в сградата

... O модули сформират т. нар. модулна серия за автоматика. Серията предлага специализиран операторски панел за наблюдение на ... на достъп. Предлаганият софтуер за програмиране на ниво автоматика е изключително гъвкав и разполага с редица готови разработени ... още

http://hvac-bulgaria.com

Система за сградна автоматизация в офис сградата на Алфа Банк

... също така и специализиран софтуер за програмиране на ниво автоматика - Desigo XWorks. Софтуерът се характеризира с изключителна гъвкавост и ... още

http://automation-bulgaria.com

Адара Инженеринг официален представител на фирма ARGAL

... и дистрибутор на Schneider Electric за промишлена и сградна автоматика. още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Адара Инженеринг официален представител на фирма ARGAL

... и дистрибутор на Schneider Electric за промишлена и сградна автоматика. още

http://industryinfo.bg

Пет нови специалности предлагат в Технически университет - Варна

... за бакалаври по Възобновяеми енергийни източници, Роботика и мехатроника, Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи. Професионалните бакалаври ще могат ... още

http://industryinfo.bg

ВЕИ специалност откриват в ТУ-Варна

... обявен прием за бакалаври и по Роботика и мехатроника, Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи, Ремонти и експлоатация на ... още

http://renewables-bulgaria.com

Siemens и Ню Систем реализираха съвместен проект в Галерия Мол Бургас

... Siemens. Освен това, Ню Систем достави и инсталира полевата автоматика, програмира DDC контролерите и операторската станция”, заявиха от Siemens ... още

http://automation-bulgaria.com

Siemens и Ню Систем реализираха съвместен проект в Галерия Мол Бургас

... Siemens. Освен това, Ню Систем достави и инсталира полевата автоматика, програмира DDC контролерите и операторската станция”, заявиха от Siemens ... още

http://industryinfo.bg

Голяма отстъпка очаква участниците в специализираните изложби на IEC

... , леярство и инструментална екипировка, IFAM – среща на специалистите по автоматика, роботика и мехатроника, както и PLAST - бизнес срещи на ... още

http://automation-bulgaria.com

Голяма отстъпка очаква участниците в специализираните изложби на IEC

... , леярство и инструментална екипировка, IFAM – среща на специалистите по автоматика, роботика и мехатроника, както и PLAST - бизнес срещи на ... още

http://electronics-bulgaria.com

Голяма отстъпка очаква участниците в специализираните изложби на IEC

... , леярство и инструментална екипировка, IFAM – среща на специалистите по автоматика, роботика и мехатроника, както и PLAST - бизнес срещи на ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Голяма отстъпка очаква участниците в специализираните изложби на IEC

... , леярство и инструментална екипировка, IFAM – среща на специалистите по автоматика, роботика и мехатроника, както и PLAST - бизнес срещи на ... още

http://measurement-bulgaria.com

ИТА КОМ и Данфосс обновиха абонатните станции в студентски общежития на ТУ София

... фирма ИТА КОМ в пряко сътрудничество с направление Топлофикационна автоматика на фирма Данфос в България. В проекта участва и ... още

http://automation-bulgaria.com

BMS система в разширението на завода Schneider Electric

... участието ни в проектирането, изработването и доставката на табла автоматика, монтаж на полево оборудване, окабеляване пуск и настройки на ... още

http://automation-bulgaria.com

ИТА КОМ и Данфосс обновиха абонатните станции в студентски общежития на ТУ София

... фирма ИТА КОМ в пряко сътрудничество с направление Топлофикационна автоматика на фирма Данфос в България. В проекта участва и ... още

http://hvac-bulgaria.com

BMS система в разширението на завода Schneider Electric

... участието ни в проектирането, изработването и доставката на табла автоматика, монтаж на полево оборудване, окабеляване пуск и настройки на ... още

http://hvac-bulgaria.com

ИТА КОМ и Данфосс обновиха абонатните станции в студентски общежития на ТУ София

... фирма ИТА КОМ в пряко сътрудничество с направление Топлофикационна автоматика на фирма Данфос в България. В проекта участва и ... още

http://industryinfo.bg

BMS система в разширението на завода Schneider Electric

... участието ни в проектирането, изработването и доставката на табла автоматика, монтаж на полево оборудване, окабеляване пуск и настройки на ... още

http://industryinfo.bg

Данфосс и НАСА-Д проведоха съвместен ОВК семинар

На 17 май т. г. направление Топлофикационна автоматика в Данфосс и дистрибуторската им компания НАСА-Д проведоха ... НАСА-Д, и инж. Георги Георгиев от направление Топлофикационна автоматика на Данфосс. На семинара присъстваха представители на повече от ... още

http://hvac-bulgaria.com

Данфосс и НАСА-Д проведоха съвместен ОВК семинар

На 17 май т. г. направление Топлофикационна автоматика в Данфосс и дистрибуторската им компания НАСА-Д проведоха ... НАСА-Д, и инж. Георги Георгиев от направление Топлофикационна автоматика на Данфосс. На семинара присъстваха представители на повече от ... още

http://industryinfo.bg

Филкаб организира презентация на полски производители на електроапаратура

... присъстваха студенти и преподаватели от Факултет по Електроника и Автоматика на Техническия университет в Пловдив. Те се запознаха с ... още

http://electrical-bulgaria.com

Филкаб организира презентация на полски производители на електроапаратура

... присъстваха студенти и преподаватели от Факултет по Електроника и Автоматика на Техническия университет в Пловдив. Те се запознаха с ... още

http://industryinfo.bg

Изложение за електронна, компютърна и управляваща техника започна в Русенския университет

... от университета бакалаври и магистри по хардуерно инженерство, електроника, автоматика и управляваща техника, телекомуникации, енергетика и възобновяеми енергийни технологии ... още

http://industryinfo.bg

Данфосс ще доставя управляващи мотор-вентили и задвижки за когенерационни инсталации

Направление Топлофикационна автоматика на Данфосс ще доставя на компанията Schnell интелигентни управляващи ... биогазови инсталации в Германия. Наскоро главният финансов директор на автоматика за ОВК приложения на Данфосс, Дийтмар Хертиш, убеди немската ... още

http://hvac-bulgaria.com

Данфосс ще доставя управляващи мотор-вентили и задвижки за когенерационни инсталации

Направление Топлофикационна автоматика на Данфосс ще доставя на компанията Schnell интелигентни управляващи ... биогазови инсталации в Германия. Наскоро главният финансов директор на автоматика за ОВК приложения на Данфосс, Дийтмар Хертиш, убеди немската ... още

http://industryinfo.bg

Данфосс ще доставя управляващи мотор-вентили и задвижки за когенерационни инсталации

Направление Топлофикационна автоматика на Данфосс ще доставя на компанията Schnell интелигентни управляващи ... биогазови инсталации в Германия. Наскоро главният финансов директор на автоматика за ОВК приложения на Данфосс, Дийтмар Хертиш, убеди немската ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

ВиК София търси доставчик на помпени агрегати пред Народния театър

... нормалното им функциониране, включително контролер, филтри, ел. табла и автоматика и др. Срокът за получаване на офертите е 2 ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК София търси доставчик на помпени агрегати пред Народния театър

... нормалното им функциониране, включително контролер, филтри, ел. табла и автоматика и др. Срокът за получаване на офертите е 2 ... още

http://industryinfo.bg

Фирма Siemens се представи на изложението БУЛКОНТРОЛА 2012

... нарушават комфорта, твърдят от компанията. Представена бе и периферна автоматика за ОВК контрол като новите вентили и задвижки Acvatix ... още

http://automation-bulgaria.com

Фирма Siemens представена на изложението БУЛКОНТРОЛА 2012

... нарушават комфорта, твърдят от компанията. Представена е и периферна автоматика за ОВК контрол като новите вентили и задвижки Acvatix ... още

http://hvac-bulgaria.com

Фирма Siemens ще бъде представена на изложението БУЛКОНТРОЛА 2012

... комфорта, твърдят от компанията. Ще бъде представена и периферна автоматика за ОВК контрол като новите вентили и задвижки Acvatix ... още

http://industryinfo.bg

TME взе участие на Automaticon 2012

... Elektronik) по традиция взе участие на Международния панаир за автоматика и измервания Automaticon 2012, който се проведе за 17 ... още

http://automation-bulgaria.com

ОВК инсталациите в зала Арена Армеец София

... зависимост от натоварването от посетители в тези зони, разработената автоматика осигурява постигане на зададените параметри за микроклимат чрез пренасочване ... още

http://hvac-bulgaria.com

Системата за сграден мениджмънт в зала Арена Армеец София

... логика. Всички обхванати инсталации се управляват от 27 табла автоматика, разположени максимално близо до агрегатите. Всички табла влизат ... и е изградена от три нива: -Ниво полева автоматика, състоящо се от сензори за температура, налягане, въглероден ... още

http://automation-bulgaria.com

Система за сградна автоматизация и ОВК инсталации в СОК Камчия

... въздух, свободно програмируеми контролери и друга най-подходяща съвременна автоматика. Това ни дава основание да смятаме, че сме постигнали ... още

http://automation-bulgaria.com

Семинар на Siemens и КИИП София-град

... . Siemens и КИИП Регионална колегия София-град, секция „ Електротехника, автоматика и съобщителна техника” организираха семинар на тема “Представяне на ... още

http://electrical-bulgaria.com

Семинар на Siemens и КИИП София-град

... . Siemens и КИИП Регионална колегия София-град, секция „ Електротехника, автоматика и съобщителна техника” организираха семинар на тема “Представяне на ... още

http://automation-bulgaria.com

Райзинг-БМС домакин на семинар в ТУ-София

... автоматизация на швейцарския производител Sauter и по-специално полева автоматика, контролери и BMS система за сградно управление. Гостите на ... още

http://hvac-bulgaria.com

Многофункционален комплекс ARTEKS PREMIUM

... , на които има инсталиран същия rack. Пожароизвестителната инсталация и автоматика е с адресируеми датчици и е свързана към центъра ... още

http://electrical-bulgaria.com

Електро инсталации в Софарма Бизнес Тауърс

... европейски концепции за сградна автоматизация. За максимална гъвкавост сградната автоматика е изградена от напълно самостоятелни подсистеми, работещи в синхрон ... още

http://electrical-bulgaria.com

ОВК системи в Софарма Бизнес Тауърс

... европейски концепции за сградна автоматизация. За максимална гъвкавост сградната автоматика е изградена от напълно самостоятелни подсистеми, работещи в синхрон ... още

http://hvac-bulgaria.com

Сградни инсталации на Софарма Бизнес Тауърс

... европейски концепции за сградна автоматизация. За максимална гъвкавост сградната автоматика е изградена от напълно самостоятелни подсистеми, работещи в синхрон ... още

http://automation-bulgaria.com

Откриха нова учебна лаборатория в Техническия университет - София

... ще се обучават около 400 студенти годишно от Факултет Автоматика (бакалаври и магистри) и от Факултета за английско инженерно ... още

http://industryinfo.bg

Предстои откриването на нова учебна лаборатория в Техническия университет - София

... ще се обучават около 400 студенти годишно от Факултет Автоматика (бакалаври и магистри) и от Факултета за английско инженерно ... още

http://industryinfo.bg

Многопозиционен металообработващ CNC център от АМК

... се от серво инвертори, CNC, PLC, потребителски интерфейс и автоматика. Третия модул е хидроагрегатът, с чиято помощ се задвижва ... още

http://industryinfo.bg

Италиански фирми представят широка гама производствени сектори на МТП Пловдив 2010

... ; машини и оборудване за рециклиране и оползотворяване на пластмаса; автоматика за врати и портали; почистващи препарати за автомобили и ... още

http://industryinfo.bg

Семинар в Пловдив организират съвместно КИИП, BOSCH Security Systems и Telelink

КИИП Регионална колегия Пловдив, секция Електротехника, автоматика и съобщителна техника и фирмите BOSCH Security Systems и ... още

http://industryinfo.bg

Семинар в Пловдив организират КИИП, BOSCH Security Systems и Telelink

КИИП Регионална колегия Пловдив, секция Електротехника, автоматика и съобщителна техника и фирмите BOSCH Security Systems и ... още

http://industryinfo.bg

Достойнствата на релето

... видите , че релето е един надежден елемент в съвременната автоматика. Не се отказвайте от неговите предимства! То е служило ... още

http://industryinfo.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top