Резултати от търсене на: водопроводи

Израелски производител на сензори за проследяване на течове търси дистрибутори

... водещи позиции в технологиите за откриване на течове във водопроводи и извършване на непрекъснат мониторинг на водни мрежи. ... Компанията е специализирана в иновации за наблюдение на градските водопроводи и откриване на скрити течове в най-ранен етап ... още

http://water-bulgaria.com

Община Девня възлага ремонт на 1,9 км улични водопроводи

... Девня обяви обществена поръчка за подмяна на улични водопроводи. В рамките на настоящото обявление изпълнителят трябва да ... извърши реконструкция на водопроводи, като са предвидени нови сградни отклонения към ... още

http://water-bulgaria.com

Започва реконструкцията за 5,7 млн. лв. на водопровода във Ветрино

... са заложени дейности по ремонт и реконструкция на улични водопроводи в селата Ветрино и Белоградец, изграждане на нови водопроводни ... още

http://water-bulgaria.com

Напредва работата по реконструкцията на ВиК мрежите във Варна

... и изграждат общо 22,5 км магистрални и довеждащи водопроводи и 81 км канализация. Общата стойност на инвестицията е ... още

http://water-bulgaria.com

Обновяват ВиК мрежата в две села във Варненско

... рамките на проекта ще бъде извършена реконструкция на улични водопроводи в селата Ветрино и Белоградец, изграждане на нови водопроводни ... още

http://water-bulgaria.com

Община Харманли търси фирма за проектиране и ремонт на ВиК мрежа

... разделено на 3 части, а сред изискванията е новите водопроводи да бъдат проектирани с двуслойни полиетиленови тръби за налягане ... още

http://water-bulgaria.com

Община Лозница възлага изграждане на водопровод в с. Синя вода

... и останалите второстепенни клонове, като общата дължина на предвидените водопроводи за полагане е 8 км. Прогнозната стойност на поръчката ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК-София обяви поръчка за полиетиленови тръби

... фасонни части на челна заварка и електрозаварими фитинги за водопроводи за пренос на питейна вода. Доставката на елементите трябва ... още

http://water-bulgaria.com

МРРБ представи приоритетите си за развитие до 2027 г.

... вода е необходимо да се реконструират магистралните водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа, защото преобладаващата част ... смята за важно да се реконструират магистралните водопроводи и разпределителната мрежа. Залага се също реконструкция ... още

http://water-bulgaria.com

Община Баните търси изпълнител за помпена станция и черпателен резервоар

... на минерална вода Баните). От нея помпажно, чрез напорни водопроводи, обект на друго проектиране ще се осъществи захранването на ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода инвестира 40 млн. лв. във ВиК мрежи през 2020 г.

... съществуваща мрежа. За рехабилитация са планирани над 40 км. водопроводи. "В сътрудничество със Столична община ще започнем разширяване на ... още

http://water-bulgaria.com

Ремонтират 982 км ВиК мрежа и съоръжения за 165 млн. лв.

... от МРРБ. Холдингът трябва да инвестира в нови довеждащи водопроводи, язовири и стратегическа инфраструктура за алтернативно водоснабдяване. "Предстои обявяването ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Русе търси фирма за реконструкция на водопроводна и канализационна инфраструктура

... обект: "Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи" и на обект "Етап II – Реконструкция на главни и ... още

http://water-bulgaria.com

Кметът на СО посети контролния център на Софийска вода

... ", яз. "Бели Искър", водните количества, които преминават през магистралните водопроводи, пречиствателните станции, резервоарите и помпените станции, налягането и качеството ... още

http://water-bulgaria.com

Община Кюстендил търси фирма за реконструкция на улични водопроводи

... Кюстендил обяви обществена поръчка за реконструкция на улични водопроводи по три обособени позиции. В предмета на обществената ... поръчка е включена реконструкция на амортизирани водопроводи от уличната водопроводна мрежа, като ще се ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Монтана инвестира 440 000 лв. в ремонти през 2020 г.

... дял от средствата ще се използват за подмяна на водопроводи и резервоари за вода, а останалата част ще се ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Варна откри търг за монтаж и рехабилитация на тръбопроводи

... е за изпълнение на цяла гама аварийни дейности за водопроводи и канализации, към настоящия момент няма предварително определени конкретни ... още

http://water-bulgaria.com

Аварийният ремонт на ВиК инфраструктурата в Перник трябва да приключи до 2 месеца

... на който Перник и Радомир ще имат изцяло нови водопроводи, канализация и пречиствателни станции за питейни води. още

http://water-bulgaria.com

ВиК Ямбол откри търг за доставка на аварийни скоби и фитинги

... обществена поръчка за доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи, стоманени фланци, фланцови съединения, връзки тип "Жибо" и поцинковани ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Ямбол откри търг за доставка на аварийни скоби и фитинги

... обществена поръчка за доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи, стоманени фланци, фланцови съединения, връзки тип "Жибо" и поцинковани ... още

http://industryinfo.bg

Варна подобрява ВиК инфраструктурата за 330 000 жители

... за изграждане на 22,5 км магистрални и довеждащи водопроводи, 81 км канализационни мрежи и нова канално-помпена станция ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Стара Загора реализира проект за 122 млн. лв.

... млн. лв. Със средствата ще бъдат изградени нови външни водопроводи и вътрешна водоснабдителна мрежа с обща дължина от 100 ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Плевен избира доставчик на тръби и фасонни части

... фасонни части по две обособени позиции. HDPE тръбите за водопроводи трябва да са сини или черни, маркирани със синя ... още

http://water-bulgaria.com

Сливен и Варна изграждат водна инфраструктура със средства по ОПОС

... бъдат реконструирани общо 22,5 км магистрални и довеждащи водопроводи, като се предвижда и изграждане и реконструкция на 81 ... още

http://water-bulgaria.com

Перник, Видин и Силистра реализират ВиК проекти със средства по ОПОС

... реконструкция на над 100 км ВиК мрежа и довеждащи водопроводи. С цел повишаване на ефективността на управлението на ВиК ... още

http://water-bulgaria.com

Ново енергоспестяващо улично осветление в Свиленград

... двайсет от най-натоварените улици, основно обновените с нови водопроводи и ново асфалтиране, както и възлови места в града ... още

http://lighting-bulgaria.com

Софийска вода с инвестиции за 46,3 млн. лв. през 2019 г.

... за управление на налягането на един от основните стратегически водопроводи на Столична община, т.нар. III-и водопроводен ринг ... още

http://water-bulgaria.com

350 ВиК обекта в страната ще се изградят и реконструират със средства по ОПОС

... станции за питейни и отпадъчни води, близо 1300 км водопроводи и канализация, 146 помпени станции и други съоръжения в ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК-Силистра с проект за 78 млн. лв. по ОПОС

... . Дейностите по проекта включват и реконструкция на външни довеждащи водопроводи. Крайният срок за кандидатстване за финансиране по програмата за ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Сливен кандидатства за инфраструктурен проект на стойност 112 млн. лв.

... Сливен е предвидено доизграждане или реконструкция на 41 км водопроводи, ремонт на тръбни връзки в 2 резервоара и доизграждане ... още

http://water-bulgaria.com

Предвиждат реконструкция и изграждане на 39 км водопроводи в Пловдивско

... . и включва реконструкция или изграждане на общо 39 км водопроводи и близо 17 км канализация в Пловдив, Асеновград, Карлово ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК-Перник инвестира 84 млн. лв. в инфраструктура

... . В Перник се предвижда реконструкция на над 15 км водопроводи, три нови водоема с общ обем 13 300 куб ... още

http://water-bulgaria.com

За 4 години МРРБ е инвестирало над 75 млн. лв. в областта на ВиК

... отпадъчни води, реконструкция на съществуващи и построяване на нови водопроводи и съоръжения. Броят на обектите и подобектите надвишава 350 ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК-Русе ще вложи над 112 млн. лв. в нова инфраструктура

... . Дейностите по проекта включват подмяна на чугунени водопроводи, реконструкция на канализационни колектори, главни и второстепенни ... водопроводни клонове и съществуващи довеждащи водопроводи. Предвижда се доизграждане на ВиК мрежата в ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК-Русе откри търг за аварийна поддръжка на мрежата

ВиК-Русе обяви обществена поръчка за извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на водопроводната и канализационната мрежа. Предметът на поръчката включва извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода търси оператор поддръжка водоснабдителни съоръжения

... : Извършва проактивна поддръжка на съоръжения по довеждащите водопроводи и основните резервоари Премахва ръжда, почиства и ... боядисва съоръжения по довеждащите водопроводи и сухите камери и резервоарите Извършва косене на ... още

http://water-bulgaria.com

Японски производител на фитинги търси дистрибутори

Японска компания, специализирана в производството на фитинги за тръбопроводи от неръждаема стомана, търси европейски дистрибутори. Фитингите на производителя, който е на японския пазар от 40 години, се отличават със специфичен метод на съединяване. ... още

http://water-bulgaria.com

Община Каолиново откри търг за рехабилитация на водопроводи

Община Каолиново обяви обществена поръчка за рехабилитация на водопроводи с обща дължина 8,01 км. Предметът на ... поръчка се възлага в рамките на проект "Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на Община Каолиново", осъществяван ... още

http://water-bulgaria.com

Община Раднево търси фирма за реконструкция на водоснабдителна система

... отделни проекта. Първият е за реконструкция и рехабилитация на водопроводи в с. Сърнево, като общата дължина на мрежата ще ... още

http://industryinfo.bg

МРРБ предвижда над 3 млн. лв. за завършване на ПСПВ в Сливен

... й бе замразено, тъй като не са изградени довеждащите водопроводи от язовира до станцията, както и тези от ... напорен водоем и преливна система, реконструкция на съществуващи довеждащи водопроводи и на главни клонове с доказани чести аварии, както ... още

http://industryinfo.bg

ВиК-Габрово избира доставчик на тръби

... доставка на тръби за изграждане на външни канализационни системи, водопроводи за питейно-битови нужди и фитинги за тях. Предметът ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода търси специалист техническа поддръжка на съоръжения по водопроводната мрежа

... системата на обектите на компанията Обслужва водомерите по довеждащите водопроводи, включително тези, които имат отношение към отдадената вода за ... още

http://water-bulgaria.com

Община Ботевград търси фирма за реконструкция на водопроводи

Община Ботевград обяви обществена поръчка за реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. на територията на общината. Поръчката е разделена на 4 обособени позиции, които включват земни работи ... още

http://industryinfo.bg

Община Марица откри търг за СМР на водопроводна мрежа

... тръби ф 90 — 21 656,53 л.м. Всички водопроводи са предвидени за изпълнение с полиетиленови тръби висока плътност ... още

http://water-bulgaria.com

Инвестират над 5,6 млн. лв. за реконструкция на водопроводи в община Свиленград

Община Свиленград стартира проект за реконструкция на водопроводи, който ще получи финансова помощ в размер на 5 ... още

http://water-bulgaria.com

Община Гълъбово търси фирма за ремонт на водопроводи и канализация

Община Гълъбово обяви обществена поръчка за реконструкция и рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Помощник, обхващаща 11 броя улици с обща дължина 2988 метра. Реконструкцията включва подмяна на съществуващата водопроводна ... още

http://industryinfo.bg

Община Братя Даскалови избира фирма за изграждане на водопроводи и канализации

... строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация за нуждите на общината. Процедурата е разделена ... още

http://industryinfo.bg

Община Неделино обяви търг за рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа

Община Неделино обяви търг за рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на шест улици в град Неделино. Предметът на обществена поръчка включва рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа по ул. Първи май, ул. Дельо войвода, ул. Шина Андреева, ул ... още

http://water-bulgaria.com

Столична община откри търг за поддръжка на съоръжения към находище на минерална вода

... станция "Център"; помпена станция (ПС) към НМВ "София-център"; водопроводи за минерална вода от ПС до водоналивен пункт "София ... още

http://industryinfo.bg

Община Каолиново търси фирма за рехабилитация на водопроводи

... избор на изпълнител, който трябва да извърши рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на общината. Общата дължина ... водопроводна мрежа в с. Сини вир чрез подмяна на водопроводи по ул. ''Ивайло'', ул. ''Пирин'' и ул. ''Батак''; 5 ... още

http://water-bulgaria.com

Община Свищов инвестира близо 1,6 млн. лв. за нов водопровод

... в бъдеще ще бъдат осигурени допълнителни средства за довеждащите водопроводи на още 4 населени места", допълни Генчев. още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода търси главен инженер външно водоснабдяване

... организацията и контрола при експлоатация на довеждащите водопроводи, резервоари, водохващания и каптажи Осигурява проучването и внедряването ... и материали при осъществяване експлоатацията на довеждащите водопроводи и съоръжения Инициира и ръководи проекти за ... още

http://water-bulgaria.com

Община Якимово обяви търг за подмяна на водопровод

... , както и ще се оставят за връзка за неизградени водопроводи по прилежащите улици. Връзките ще се извършват извън уличното ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Силистра избира доставчик на универсални адаптори за водопроводи

... на универсални фланшови адаптори и универсални муфи адаптори за водопроводи. Съгласно изискванията, конкретните доставки по вид и количество ще ... още

http://water-bulgaria.com

Близо 300 ВиК обекта ще получат финансиране в следващите 5 години

... станции за питейни и отпадъчни води, близо 1300 км водопроводи и канализация, 146 помпени станции и други съоръжения в ... още

http://water-bulgaria.com

Излезе брой 4/2018 на сп. Екология & Инфраструктура

... рубрика Води, разглеждаща основните принципи на превантивната поддръжка на водопроводи. В изданието може да намерите и интересно интервю с ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Асеновград откри търг за изграждане на клетки на депо

... дига, долен изолиращ екран, дренажна система за двете клетки, водопроводи за инфилтрат и битови води и за оросяване и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Софийска вода организира серия от срещи със жители на Столична община

... млн. лева, с които са реализирани 4,7 км водопроводи и 0,5 км канали. В резултат на подобренията ... още

http://water-bulgaria.com

Близо 1,6 млрд. лв. предстои да бъдат инвестирани във ВиК инфраструктура

... г." ще бъдат инвестирани в изграждане или реконструкция на водопроводи, канализация, пречиствателни станции и други съоръжения в 51 населени ... още

http://water-bulgaria.com

WaterGEMS - хидравлика на мрежи за доставка на вода от HAESTAD

... Planner оптимизира моделирането на замяната при рехабилитация на главните водопроводи, изготвяйки подредба по най-лоши показатели на тръбите. SCADA ... още

http://water-bulgaria.com

ICGB откри търг за археологически проучвания по трасето на газовата връзка с Гърция

... кранове, наземните съоръжения и довеждащата към тях инфраструктура (електропроводи, водопроводи, канализация, пътни връзки). Набелязани са за проучване потенциални археологически ... още

http://industryinfo.bg

Община Горна Малина откри търг за реконструкция на водопроводна мрежа

... населеното място и смяна на сградните водопроводни отклонения. Новите водопроводи следва да са полиетиленови тръби с висока плътност PE100 ... още

http://industryinfo.bg

Община Балчик с търг за рехабилитация на ВиК мрежа

... съответствие с одобрен проект. Проектът предвижда реконструкция на улични водопроводи и изграждане на нови сградни водопроводни отклонения към съответните ... още

http://water-bulgaria.com

Брикел откри търг за изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци

... геотекстил, като и изграждане на технологичен път и главни водопроводи. Прогнозната стойност на поръчката е 936 000 лв. Срокът ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Сапарева баня изгражда резервоар за минерална вода

... вливна система, хранителна система от проектирания резервоар до съществуващи водопроводи, преливна система, изпразнителна система, довеждащ водопровод от каптажната шахта ... още

http://water-bulgaria.com

Община Борино обяви търг за реконструкция на водопроводната мрежа

... и полагане на тръби; направа на заварка; дезинфекция на водопроводи; доставка на детекторна лента. Прогнозната стойност на поръчката е ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Варна търси доставчик на поцинковани и PVC тръби и фитинги

... PVC фитинги, водопроводна арматура ½” – 3”, PVC тръби за безнапорни водопроводи ф20 – ф110 за нуждите на дружеството. Предметът на обществената ... още

http://water-bulgaria.com

Два нови проекта за строителство на язовири са започнали през т.г.

... изградят пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, колектори, водопроводи, ще се подменят агрегати и др.", заяви Николай Нанков ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода избира доставчик на апаратура за откриване на течове

... откриване на скрити течове и трасираща апаратура за улични водопроводи, обучение за работа с апаратурата, гаранционно и следгаранционно сервизно ... още

http://measurement-bulgaria.com

Софийска вода обяви поръчка за апаратура за откриване на скрити течове

... откриване на скрити течове и трасираща апаратура за улични водопроводи. Предметът на обществената поръчка включва и обучение за работа ... още

http://water-bulgaria.com

Община Свищов изготвя проекти за обновяване на водопроводната мрежа

... в местните села налага необходимостта от реконструкция на захранващите водопроводи и осигуряване на необходимия дебит за преустановяване водните режими ... още

http://water-bulgaria.com

Община Ботевград стартира търг за реконструкция на водопроводна мрежа

... гарантира сигурността на водоснабдителната система, рехабилитацията на подбрани главни водопроводи като спешни мерки с висок приоритет; икономично изразходване на ... още

http://water-bulgaria.com

Откриха нова пречиствателна станция в Раднево

... с дължина 17,23 км и 16,84 км водопроводи. Пречиствателната станция ще обслужва над 13 140 жители, а ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Гоце Делчев откри търг за подмяна на водопроводна мрежа

... част на Гоце Делчев. Предметът на обществената поръчка обхваща водопроводи само по улиците, за които финансирането вече е осигурено ... в растеж" 2014-2020. Предвидените действия включват изграждане на водопроводи за питейна вода от диаметър ф 125-1106,11 ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Силистра обявява обществена поръчка за доставка на спирателна и възвратна арматура

... за доставка на спирателна и възвратна арматура за водопроводи. Предметът на обществената поръчка е доставка на спирателна ... чугун, азбестцимент и PEHD) и присъединителна арматура за водопроводи. Прогнозната стойност на поръчката е 180 000 лв. ... още

http://water-bulgaria.com

Британски производител на системи за пречистване на вода търси партньори

... калцитни кристали. Технологията вече е прилагана при изграждането на водопроводи за питейна вода в болници, хотели и в други ... още

http://water-bulgaria.com

Девет общини инвестират в развитието на минералните си извори

... предвидените проекти са за изграждане на събирателни резервоари и водопроводи, част от тях са и за помпени станции, надземна ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода търси водомайстор

... съоръжения, качествата и дебитите на постъпващите води към довеждащите водопроводи Изисквания: Средно образование Прецизност Отговорност Умение за работа в ... още

http://water-bulgaria.com

Община Берковица избира проектант и изпълнител на СМР по водопроводна мрежа

... . Предметът на поръчката предвижда проектиране на подмяна на съществуващи водопроводи и сградни водопроводни отклонения с дължина 350 м, както ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК София обяви конкурс за доставка на PEHT тръби и фитинги

... челна заварка с диаметри от Ф90 до Ф500 за водопроводи за пренос на питейна вода. Доставката на тръбите следва ... още

http://water-bulgaria.com

Община Русе обяви търг за реконструкция на улични водопроводи

Община Русе анонсира обществена поръчка за реконструкция на улични водопроводи с обща прогнозна стойност 269 800 лв. Обществената поръчка ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Габрово търси доставчик на водопроводни и канализационни тръби

... доставка на тръби за изграждане на външни канализационни системи, водопроводи за питейно-битови нужди и фитинги за нуждите на ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода с два нови отливни канала за почти 2 млн. лв

... са извършени подмяна и ремонт на общо 326 км водопроводи и 45 км канали. През 2016 г. дружеството планира ... още

http://water-bulgaria.com

Стара Загора подменя водопроводи

Община Стара Загора обяви търг за подмяна на водопроводна мрежа в кв. "Кольо Ганчев" – запад. Реконструкцията предвижда смяна на старите и често авариращи етернитови тръби с нови полиетиленови тръби с висока плътност (ПЕВП). Съединяването на тръбите ... още

http://water-bulgaria.com

Изграждането на язовир Луда Яна се подновява

... предвижда изграждане на модерна пречиствателна станция за питейна вода, водопроводи и други съоръжения. Общият обем на язовира ще бъде ... още

http://water-bulgaria.com

Екипи на Софийска вода подмениха кранове по довеждащи водопроводи в столицата

Софийска вода приключи подмяната на кранове по довеждащи водопроводи в южната част на София, съобщиха от дружеството. Подменени ... още

http://water-bulgaria.com

Община Видин получи финансиране за довършване на водния цикъл

... рехабилитация и разширение на 26,5 км канализация и водопроводи. С новата пречиствателна станция ще се ограничи рискът от ... още

http://water-bulgaria.com

Райкомерс Конструкшън отпразнува 25-годишнината си

... полагане. Пионер е в методите за безизкопно полагане на водопроводи чрез хоризонтален сондаж и технологията на микротунелиране. Във ВиК ... още

http://industryinfo.bg

Община Гълъбово избира фирма за изграждане на канализация

Община Гълъбово стартира процедура за избор на изпълнител, който ще изгради канализация по ул. "Петър Берон" в град Гълъбово. Канализацията за битови и дъждовни води ще бъде с дължина 98 м с гофрирани канализационни тръби DN 315/275 мм. Ще бъдат ... още

http://water-bulgaria.com

Община Луковит откри търг за реконструкция на помпена станция

Община Луковит стартира процедура за избор на изпълнител, който ще извърши реконструкция на водоснабдяване на с. Дерманци - тласкателен водопровод от помпена станция "Царичин" до напорни резервоари. Съгласно одобрените технически проекти е ... още

http://water-bulgaria.com

Мобилна индустриална прахосмукачка CAPPELLOTTO

... на материала вода, тиня или други материали при аварирали водопроводи, нефтопроводи строителни отпадъци при саниране на сгради трошляк при ... още

http://ecology-bulgaria.com

Водният цикъл на квартал Банево в Бургас ще е готов до 3 месеца

... цялостното изпълнение на проекта за изграждане на канализация и водопроводи в квартал Банево в Бургас, съобщиха от местната община ... още

http://water-bulgaria.com

АЕЦ Козлодуй стартира търг за обследване на водопроводи

АЕЦ Козлодуй стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши обследване на вкопани тръбопроводи за техническа вода по система QF чрез магнитни методи. Избраният изпълнител трябва да извърши обследване чрез магнитен метод, за да се ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Силистра откри търг за доставка на тръби и фасонни части

... . ПЕВП тръби за аварийни нужди и изграждане на подземни водопроводи за пренос на питейна вода под налягане: - на рула ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Ловеч избира доставчик на многослойни тръби от PEHD

... и многослойни тръби от PEHD за безизкопно полагане на водопроводи". Съгласно обявлението са необходими многослойни тръби от полиетилен висока ... още

http://water-bulgaria.com

Община Видин откри нов обект от водния цикъл

... на водния проект е извършена подмяна на съществуващи улични водопроводи, сградни водопроводни отклонения и водопроводни арматури по 39 улици ... още

http://water-bulgaria.com

Приключи рехабилитацията на ВиК инфраструктурата в Банкя

... към пречиствателната станция, реконструирани и подменени са 12 км водопроводи и е изградена над 22 км канализационна мрежа, включително ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода избира фирма за изграждане на канализационни клонове

... строителни и монтажни работи по общото изграждане на преносни водопроводи и канализация в с. Войняговци, Нови Искър. Избраният изпълнител ... още

http://water-bulgaria.com

Община Горна Малина избира изпълнител за реконструкция на водопроводна мрежа

... строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация в с. Горно Камарци. Основната дейност в ... още

http://water-bulgaria.com

HAESTAD решения за ВиК дружества

... Planner оптимизира моделирането на замяната при рехабилитация на главните водопроводи, показвайки тръбите с най-лоши показатели. • SCADA интеграция - SCADAConnect ... още

http://water-bulgaria.com

Община Кюстендил избира изпълнител за реконструкция на водопроводна мрежа

... строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи. Прогнозната стойност на търга е над 200 хил. лева ... още

http://water-bulgaria.com

Европейски дни за водопроводни технологии

... успешни технологии и стратегии за поддръжка и рехабилитация на водопроводи и канализационни тръби като съществен елемент на водния мениджмънт ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода обяви търг за подмяна на улични водопроводи

... вода избира фирма, която да извърши подмяна на улични водопроводи в следните локации: - по ул. "732" от ул. "Кумата ... още

http://water-bulgaria.com

МОСВ одобри проект за втори воден цикъл на Смолян

... първия цикъл, тъй като е предвидено изграждането на допълнителни водопроводи и канализация, информират от пресцентъра на общината. На среща ... още

http://water-bulgaria.com

Реконструират ВиК мрежата в Лом

... работи по общо изграждане на преносни водопроводи, канализация и разпределителни водопроводи, както и строителните и монтажни работи ... по реконструкцията на главни водопроводи. В рамките на проекта се предвижда изграждане ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Търговище търси доставчик на аварийни скоби и свързващи елементи

... аварийни скоби от неръждаема стомана и свързващи елементи за водопроводи от чугун и стомана, необходими за обезпечаване стопанската ... неръждаема стомана; Позиция №2 – Свързващи елементи за водопроводи от чугун и стомана. Доставката на аварийни скоби от ... още

http://water-bulgaria.com

Община Брацигово инвестира в реконструкция на ВиК мрежата

... и изграждане на нови канализационни мрежи и съоръжения, съпътстващи водопроводи и два броя ПСОВ в с. Исперихово. Обществената поръчка ... още

http://water-bulgaria.com

Община Смолян инвестира над 3 млн. лв. във ВиК инфраструктура

Община Смолян провежда процедура за избор на фирма, която да извърши изграждането и подобряването на канализационна и водопроводна инфраструктура на територията на общината. Поръчката включва две обособени позиции за изпълнение на строитeлно- ... още

http://water-bulgaria.com

57 отсечки се модернизират по проекта за водния цикъл на Шумен

... проект за воден цикъл на Шумен обхваща модернизацията на водопроводи и канализация по 57 улични отсечки в града. Проектът ... 20 576 м. Над 5200 м ще бъдат паралелните водопроводи, които строителите ще изградят успоредно на канализацията в 10 ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Благоевград търси доставчик на тръби

... на тръби за изграждане на външни канализационни системи и водопроводи за питейно-битови нужди. Необходимата арматура три обособени позиции ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Ловеч избира фирма за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа

... през О.Т.727 до О.Т.710 и водопроводи по вътрешноквартални улици в ж. к. Червен бряг. При ... фланшов водомер ф 150 мм. Общата дължина на уличните водопроводи, подлежащи на реконструкция е 2362 м. Предварителната стойност на ... още

http://water-bulgaria.com

Предстои заседание на Надзорната комисия по проекта за воден цикъл в Габрово

... от ВиК мрежата. Изпълнени са общо 118 км нови водопроводи и сградни отклонения, а 93 улици в града са ... още

http://water-bulgaria.com

Започна модернизацията на ПСОВ в Тервел

... рамките на проекта за воден цикъл са подменени и водопроводи. Цялата инвестиция за обновяване на водната инфраструктура достига близо ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Габрово търси доставчик на тръби

... доставката на тръби за изграждане на външни канализационни системи, водопроводи за питейно-битови нужди и фитинги за тях. Изпълнението ... още

http://water-bulgaria.com

Продължава работата по водния цикъл във Враца

... ", и започна подготовка за прехвърляне на абонатите към новите водопроводи", разказа ръководителят на звеното по изпълнението на проекта инж ... още

http://water-bulgaria.com

Започва национален семинар за качеството и контрола на питейните води

... семинарни панела обхващат дискусии за състоянието на водоизточниците, довеждащите водопроводи и резервоарите в България; състоянието и качеството на водите ... още

http://water-bulgaria.com

Община Джебел избира фирма за изграждане на водопроводна мрежа

Община Джебел започна процедура за избор на фирма, която да изгради водоснабдителна мрежа в с. Устрен. Проектът предвижда извършване на всички необходими дейности по полагането на няколко основни водопровода за махалите Долна махала, Слепова, ... още

http://water-bulgaria.com

Община Невестино избира фирма за изграждане на допълнително водоснабдяване

Община Невестино започна процедура за избор на фирма, която да извърши изграждането на допълнително водоснабдяване за с. Друмохар. В проекта е предвидено изграждането на два нови каптажа в местността Траскето. Те са разположени от двете страни на ... още

http://water-bulgaria.com

Община Омуртаг търси фирма за реконструкция на водопровод

Община Омуртаг започна процедура за избор на изпълнител на реконструкцията на съществуващ водопровод от ВС Кипилово – Омуртаг. Поръчката е с две обособени позиции, първата от тях включва „Реконструкция на напорен водопровод от ПС Кипилово до ... още

http://water-bulgaria.com

Община Маджарово избира фирма за рехабилитация на напорен водопровод

Община Маджарово започна процедура за избор на фирма, която да извърши рехабилитацията на напорен водопровод от помпена станция “Тополово” до напорен резервоар 150 куб. м и рехабилитация на разпределителна шахта и напорен резервоар. В дейностите по ... още

http://water-bulgaria.com

Стартира подмяната на части от водопроводната мрежа в Гоце Делчев

Започва реализацията на проект за подмяна на част от водопроводната мрежа в Гоце Делчев, съобщават от общината. Стойността му възлиза на малко повече от 1 млн. лв. Като част от този проект ще се извърши подмяна на водната инфраструктура на 15 улици ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Плевен избира доставчик на фасонни части

... извършва доставки на стоманени и чугунени фасонни части за водопроводи. Срокът на договора е 12 месеца, като доставки ще ... още

http://water-bulgaria.com

Община Стралджа търси фирма за реконструкция на водопроводна инфраструктура

Община Стралджа обяви процедура за избор на фирма, която ще извърши втори етап от реконструкцията на водопроводната мрежа на село Зимница. В рамките на проекта ще бъдат реконструирани приблизително 11 450 м. "Големите загуби на вода и честите аварии ... още

http://water-bulgaria.com

Работи се усилено по реализацията на проекта за ВиК инфраструктура на Банкя

... изграждане на главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи по трасетата им. Ще бъдат изградени общо 45 ... още

http://water-bulgaria.com

Testo 324 - уред за тестване на налягане и откриване на утечки

... при пускане в експлоатация и проверка на газопроводи и водопроводи. Полуавтоматичното и пълното автоматично измерване спестяват време и гарантират ... още

http://measurement-bulgaria.com

ВиК Ловеч търси доставчик на ПЕВП тръби и фитинги

... HDPE тръби за аварийни нужди и изграждане на подземни водопроводи за пренос на питейна вода под налягане. Според посочените ... още

http://water-bulgaria.com

Община Дългопол търси фирма за рехабилитация и изграждане на водна инфраструктура

Община Дългопол започна процедура за избор на фирма, която да извърши изграждането на канализационна и подмяната на водопроводна мрежи по улиците "Цар Самуил", "Л.Каравелов", "Патриарх Евтимий", "Софроний Врачански", "Филип Тотю", "Панайот Хитов" в ... още

http://water-bulgaria.com

Община Тервел търси фирма за рехабилитация на главен водоснабдителен клон

Община Тервел започна процедура за избор на фирма, която да извърши основен ремонт на главен водоснабдителен клон от мрежата на с. Безмер. Дейностите, включени в поръчката, обхващат подмяната на ВиК инфраструктурата в съществуващото трасе на главен ... още

http://water-bulgaria.com

Италианска компания за ВиК услуги търси партньорства в България

... , реконструира и ремонтира ВиК мрежи. По договор с предприятието "Водопроводи" на област Пулия, извършва строителство и услуги, свързани с ... още

http://industryinfo.bg

ПЕВП тръби за напорни тръбопроводи и газопреносни мрежи на Eurotubi

... Eurotubi Италия – лидер в производството на ПЕВП тръби за водопроводи и газопроводи. Те се произвеждат само от качествени суровини ... още

http://water-bulgaria.com

Презентация на серия некръгли профили, възможности за безизкопно полагане на продукти и резервоари за питейна вода

... , микротунелиране и релайнинг, над земя и под вода) при водопроводи, канализации, напорни тръбопроводи, охлаждащи системи, напоителни системи и отводняване ... още

http://water-bulgaria.com

Община Гълъбово търси проектант за изграждане на водопроводна мрежа

Община Гълъбово започна процедура за избор на изпълнител на проектирането по проект за "Подмяна на водопровод и ремонт на улична мрежа в Гълъбово". Поръчката включва участъци от 16 улици в града, подробно описани в публичната покана на сайта на АОП. ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Ловеч търси доставчик на водопроводна арматура

... Първата включва доставка на спирателна и друга арматура за водопроводи – спирателни кранове, пожарни хидранти, въздушници, възвратни клапи ... фасонни части от сив чугун и стомана за водопроводи. Последната обособена позиция изисква доставка на аварийни ... още

http://water-bulgaria.com

Община Калояново търси изпълнител на изграждането на две пречиствателни съоръжения

Община Калояново започна процедура изобор на фирма, която да извърши изграждането на две пречиствателни станции да отпадни води в селата Житница и Ръжево конаре. Реализирането на съоръженията се финансира по Мярка 321 "Основни услуги за населението ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Несебър избира фирма за изграждане на канална помпена станция

Община Несебър започна процедура за избор на фирма за изграждането на канална помпена станция с напорен тръбопровод от с. Тънково до КПС №15. Предметът на поръчка включна отвеждане на отпадните битови води от канализационната мрежа на селото и ... още

http://water-bulgaria.com

Община Девин търси фирма за рехабилитацията на водна инфраструктура

Община Девин обяви началото на процедура за избор на изпълнител на дейностите по реконструкцията и изграждането на водоснабдителни и канализационни мрежи, системи и съоръжения в с. Гьоврен. В рамките на настоящата поръчка са обособени две отделни ... още

http://water-bulgaria.com

Община Костенец избира фирма за реконструкция на водна инфраструктура

... поръчката са включени ремонти и подмяна водопроводи, както и подмяна на тръби на захранващи водопроводи. Обектите са детайлно посочени в ... още

http://water-bulgaria.com

Община Кърджали избира фирма за реконструкцията на водна инфраструктура

... работи за изграждане и реконструкция на канализации и водопроводи в селата Бойно и Черешица. Дейностите по рехабилитацията ... , свързани с изграждането и реконструкцията на канализации и водопроводи в двете села. Другата обо позиция изисква подмяната ... още

http://water-bulgaria.com

Работещ водопровод от IX в. бе открит във Велики Преслав

... ). "За това време историческите данни сочат, че има изградени водопроводи единствено във Византия и в България. Канализации в европейските ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Бургас търси фирма за подмяната на съществуващ питеен водопровод

Водоснабдяване и канализация Бургас започна процедура за избор на изпълнител за подмяната на съществуващ питеен водопровод по бул. Сан Стефано в участъка от бул. Стефан Стамболов до бл. 79 в града. Дейностите, изисквани от Възложителя, са детайлно ... още

http://water-bulgaria.com

Четири технически семинара представиха най-новите методи за безизкопни технологии

... . „Важно е обаче да започнем с модернизирането на нашите водопроводи и канализация с помощта на иновативните методи, особено там ... още

http://water-bulgaria.com

Община Чупрене избира изпълнител на реконструкцията на водопроводи

... на процедура за избор на изпълнител на реконструкцията на водопроводи в селата Върбово, Търговище и Протопопинци. Дейностите за необходимите ... още

http://water-bulgaria.com

10-12 април - Предстои Каспийска международна изложба и конференция за водни технологии

... , за пречистване на дъждовни и отпадни води, изграждането на водопроводи, както и технологиите за измерване, управление и анализ на ... още

http://water-bulgaria.com

Община Ракитово търси фирма за реконструкцията на ВиК мрежата в града

Община Ракитово обяви началото на процедура за избор на изпълнител на реконструкцията и доизграждането на част от водопроводната и канализационна мрежа на града. Поръчката включва два подобекта - в единия влиза водопроводната мрежа за питейна вода ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода извършва изместване на стратегически водопровод

Софийска вода стартира дейностите за подготовка по изместването на стратегически водопровод (III ринг) в периода между 3 и 11 декември т. г. Изместването се налага поради предстоящото изграждане на Владайски колектор при кв. Бенковски. Водопроводът ... още

http://water-bulgaria.com

Започна доизграждането на Главен канализационен клон I в кв. Симеоново

Днес (2 декември) започнаха дейностите по доизграждането на Главния канализационeн клон I по ул. Симеоновско шосе в кв. Симеоново. Новото съоръжение ще бъде изградено със стъклопластови тръби и ще бъде с дължина 700 м, като успоредно с него ще бъде ... още

http://water-bulgaria.com

Община Плевен търси проектант на вътрешна ВиК инсталация

Община Плевен обяви процедура за избор на изпълнител за изработването на проект на вътрешната ВиК инсталация на детска ясла Гергана и на ОДЗ Яница. Заданието на възложителя включва изработването на два броя технически инвестиционни проекти за ... още

http://water-bulgaria.com

121 млн. евро инвестиции предвижда ВиК-Свищов до 2038 г.

... генерален план предвижда инвестиции и за изграждане на довеждащи водопроводи в селища, които в момента през летните месеци са ... още

http://water-bulgaria.com

Нови инвестиции във водопроводната мрежа на Кърджали

Министерството на регионалното развитие съобщи, че ще предостави средства в размер на 386 700 лв. за втория етап от проекта за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на Кърджали. В рамките на проекта ще бъде реконструиран водопроводът по ул. ... още

http://water-bulgaria.com

Строителството на 44 проекта по ОПОС е стартирало през 2013 г.

Строителните дейности по 44 проекта в рамките на ОП Околна среда са стартирали от началото на 2013 г. Това стана ясно по време на петнадесетото заседание на Комитета за наблюдение (КН) на оперативната програма за периода 2007 – 2013. 38 от проектите ... още

http://industryinfo.bg

Стартира реконструкция на ВиК мрежата в село Малчика

... и второстепенни клонове, 43 сградни водни отклонения и временни водопроводи. Срокът за изпълнение на първия етап е 110 дни ... клонове, още 354 сградни водни отклонения и 45 временни водопроводи по улиците. Реконструкцията трябва да приключи в рамките на ... още

http://water-bulgaria.com

Обсъдиха етапите по реализирането на пречиствателната станция в Сливен

... да бъде подменен, както и да бъдат сменени захранващите водопроводи за висока и средна зона. До момента направените в ... още

http://ecology-bulgaria.com

Проекти за 1 млрд. лв. са включени в генералния план за ВиК системите в Хасково

... намаляване на загубите на вода в част от довеждащите водопроводи за Водоснабдителна група Злато поле, оптимизиране на работата на ... още

http://water-bulgaria.com

Започна изграждането на водната инфраструктура в Свиленград

Официално бе дадено началото на строителните работи за изграждането на водната инфраструктура на Свиленград. Това се случи по време на официална церемония, на която бе направена първа копка на проекта от ръководителя на Управляващия орган на ОП ... още

http://water-bulgaria.com

На 1 октомври се дава официалното начало на водния цикъл в Сливен

... като в това число са включени рехабилитиране на главни водопроводи с обща дължина 3 км и дължина на второстепенната ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода започва мащабен ремонт по бул. Сливница в София

Мащабен ремонт по I-ви водопроводен ринг стартира от днес, съобщават от Софийска вода. В дейностите, включени в него, се предвижда подмяната на спирателен кран под бул. Сливница в близост до ул. Дунав. Ще бъде извършено и изграждане на надземна ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Ловеч избира доставчик на ВиК арматура

... са 3 позиции: спирателна и друга регулираща арматура за водопроводи – спирателни кранове, пожарни хидранти, регулиращи вентили, въздушници, ... фасонни части от сив чугун и стомана за водопроводи; аварийни скоби механични за ремонт на подземно положени ... още

http://water-bulgaria.com

Два участъка от водния цикъл на Габрово готови до края на август

Два участъка от първия етап на изграждането на воден цикъл в Габрово трябва да бъдат завършени до края на август, сочат данните на общинската администрация. Това са полагането на водопровод по ул. Цветарска и в участъка от разклона за кв. Златари ... още

http://water-bulgaria.com

Община Перник търси фирма за инженеринг на ВиК мрежата в града

... обновяването на водопроводната мрежа се предвиждат реконструкция на главни водопроводи – 6,5 км, водопроводни отклонения. Всички улични ... водопроводи от етернитови, стоманени и поцинковани тръби ще бъдат ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода e инвестирала общо 408 млн. лв. във ВиК инфраструктура

... инфраструктура на града – поддръжка, рехабилитация и подмяна на амортизирани водопроводи и канализация, изграждане на нова канализация, системи за управление ... още

http://water-bulgaria.com

Вече са подменени 10 км ВиК мрежа в Горно Езерово

10 км водопроводи и канализация вече са подменени в бургаския квартал Горно ... още

http://water-bulgaria.com

Стартира изграждането на водната инфраструктура в Кубрат

Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова и кметът на община Кубрат Ремзи Халилов направиха първа копка на проекта за изграждане на водната инфраструктура на град Кубрат. Проектът включва строителство и реконструкция на вътрешната ... още

http://water-bulgaria.com

Проведе се първа междинна конференция за напредъка на водния цикъл във Враца

... и рехабилитация на 77,7 км главни и второстепенни водопроводи, подмяна на съществуващите бетонни колектори с HDPE тръби, както ... още

http://water-bulgaria.com

Предстои първа междинна конференция за напредъка на водния цикъл във Враца

... и рехабилитация на 77,7 км главни и второстепенни водопроводи, подмяна на съществуващите бетонни колектори с HDPE тръби, както ... още

http://water-bulgaria.com

Контролтест получи нова акредитация за оценяване на опасни съоръжения

... котли, турбини в ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ, технологични тръбопроводи, напорни водопроводи, топлопроводи, паропроводи, газопроводи, газови бутилки и други", допълниха от ... още

http://industryinfo.bg

МБАЛНП Св. Наум стартира поръчка за външен топлопровод и абонатна станция

МБАЛНП Св. Наум стартира обществена поръчка за проектиране и изграждане на външен топлопровод и абонатна станция за административна сграда. Проектът включва изграждане на отоплително–вентилационна и ВиК инсталация, включваща вентилация - санитарни ... още

http://industryinfo.bg

МБАЛНП Св. Наум стартира поръчка за външен топлопровод и абонатна станция

МБАЛНП Св. Наум стартира обществена поръчка за проектиране и изграждане на външен топлопровод и абонатна станция за административна сграда. Проектът включва изграждане на отоплително–вентилационна и ВиК инсталация, включваща вентилация - санитарни ... още

http://hvac-bulgaria.com

Класираха кандидатите за изпълнители на водния цикъл в Сливен

Резултатите от конкурса за избор на изпълнител на строително-монтажните работи за реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа в рамките на интегрирания проект за воден цикъл на град Сливен бяха обявени по време на нарочна ... още

http://water-bulgaria.com

Започна проектът за нова ВиК мрежа в 3 бургаски квартала

... 42 486 м водопроводна мрежа в трасетата на старите водопроводи. Проектът е на стойност над 30,9 млн. лв ... още

http://water-bulgaria.com

Стартират дейностите по изграждането на ВиК мрежата в Суходол

... с това ще бъде направена и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасетата им. Изпълнител на строително-ремонтните дейности ... още

http://water-bulgaria.com

Община Костенец избира доставчик на водопроводни части

... поръчка за доставка на водопроводни части за реновиране на водопроводи. Небходими са ПЕВП тръби, пожарни хидранти, фланшови накрайници, тройници ... още

http://water-bulgaria.com

Филкаб предлага нагревателни кабели Heat Trace

... възможност за отклоняване на нагревателния кабел – при разклоняващи си водопроводи или снеготопене на покриви (улуци и водостоци) неговото използване ... още

http://electrical-bulgaria.com

ВиК-Стара Загора инвестира над 600 хил. лева в Казанлък

Пълна подмяна на главни водопроводи в Казанлък предвижда Водоснабдяване и канализация - Стара Загора, съобщават ... бъде извършена по безизкопна технология. В резултат на подменените водопроводи през 2012 г., броят на авариите във водопроводната мрежа ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода започва реализация на инвестициите си в Младост

... строителните и монтажни работи по общото изграждане на преносни водопроводи и канализация. По първоначални данни стойността на дейностите възлиза ... още

http://industryinfo.bg

Софийска вода започва реализация на инвестициите си в Младост

... строителните и монтажни работи по общото изграждане на преносни водопроводи и канализация. По първоначални данни стойността на дейностите възлиза ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода избира доставчик на ултразвукови разходомери

... монтаж на ултразвукови разходомери с външни датчици за напорни водопроводи. Разходомерите трябва да измерват по технологията Transite Time, да ... още

http://measurement-bulgaria.com

Софийска вода избира доставчик на ултразвукови разходомери

... монтаж на ултразвукови разходомери с външни датчици за напорни водопроводи. Разходомерите трябва да измерват по технологията Transite Time, да ... още

http://industryinfo.bg

Поръчка за реконструкция на ВиК мрежа в с. Староселци и с. Писарово

... наличната улична мрежа, независимо от настилката, ще се положат водопроводи от тръби полиетилен висока плътност и ще се подменят ... още

http://industryinfo.bg

Поръчка за реконструкция на ВиК мрежа в с. Староселци и с. Писарово

... наличната улична мрежа, независимо от настилката, ще се положат водопроводи от тръби полиетилен висока плътност и ще се подменят ... още

http://water-bulgaria.com

Започва работа по водния цикъл на Тервел

... бъдат положени 12 км канализационни тръби и 10 км водопроводи по повече от 30 улици. Ще бъде реконструирана и ... още

http://industryinfo.bg

Започва работа по водния цикъл на Тервел

... бъдат положени 12 км канализационни тръби и 10 км водопроводи по повече от 30 улици. Ще бъде реконструирана и ... още

http://water-bulgaria.com

В края на март започва смяната на канализацията в 3 бургаски квартала

... канализацията, ще бъдат изградени още пречиствателна станция и нови водопроводи. В трите населени места ще бъде изградена общо около ... още

http://industryinfo.bg

В края на март започва смяната на канализацията в 3 бургаски квартала

... канализацията, ще бъдат изградени още пречиствателна станция и нови водопроводи. В трите населени места ще бъде изградена общо около ... още

http://water-bulgaria.com

Изграждането на канализация приоритетен проект за минно селище Черно море

... изграждане на канализация с пречиствателна станция и подмяна на водопроводи на територията на Черно море. Това обяви зам.-кметът ... още

http://industryinfo.bg

Изграждането на канализация приоритетен проект за минно селище Черно море

... изграждане на канализация с пречиствателна станция и подмяна на водопроводи на територията на Черно море. Това обяви зам.-кметът ... още

http://water-bulgaria.com

Аксаково ремонтира ВиК инфраструктурата

... Море. След реализацията му ще бъдат монтирани 8200 метра водопроводи, 8000 метра битова и към 2500 метра дъждовна канализация ... още

http://water-bulgaria.com

Аксаково ремонтира ВиК инфраструктурата

... Море. След реализацията му ще бъдат монтирани 8200 метра водопроводи, 8000 метра битова и към 2500 метра дъждовна канализация ... още

http://industryinfo.bg

Ремонтират ВиК мрежата в с. Тополи и квартал Виница, Варна

Подмяна на канализацията ще бъде извършена във варненския квартал Виница и в с. Тополи. Проектът на стойност 2,3 млн. лв. ще бъде безвъзмездно финансиран от МОСВ, съобщава в. Черно море. За канализацията на Виница са отпуснати общо 1,08 млн. лв., а ... още

http://water-bulgaria.com

Ремонтират ВиК мрежата в с. Тополи и квартал Виница, Варна

Подмяна на канализацията ще бъде извършена във варненския квартал Виница и в с. Тополи. Проектът на стойност 2,3 млн. лв. ще бъде безвъзмездно финансиран от МОСВ, съобщава в. Черно море. За канализацията на Виница са отпуснати общо 1,08 млн. лв., а ... още

http://industryinfo.bg

Започва подмяната на ВиК съоръженията във Велико Търново

Във Велико Търново започва подмяната на водопроводната и канализационна система от централната към старата градска част в рамките на проекта за водния цикъл на града, съобщиха от местната община. В началото на следващата седмица ще стартира ... още

http://water-bulgaria.com

Започва подмяната на ВиК съоръженията във Велико Търново

Във Велико Търново започва подмяната на водопроводната и канализационна система от централната към старата градска част в рамките на проекта за водния цикъл на града, съобщиха от местната община. В началото на следващата седмица ще стартира ... още

http://industryinfo.bg

Приключи изграждането на четвъртия канализационен колектор в Овча купел

Министър Нона Караджова и кметът на София Йорданка Фандъкова откриха последния от общо четири канализационни колектора, изградени в софийския район Овча купел. Трасето на Главен канализационен колектор I започва от кръстовището на ул. Дон и ул. 758 ... още

http://water-bulgaria.com

Откриха главен канализационен колектор в столичния квартал Горна баня

Заместник-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и заместник-кметът на София по екологията Мария Бояджийска откриха главен канализационен колектор в столичния квартал Горна баня. Колекторът е финансиран от ОП Околна среда 2007-2013 г ... още

http://water-bulgaria.com

Приключи изграждането на четвъртия канализационен колектор в Овча купел

Министър Нона Караджова и кметът на София Йорданка Фандъкова откриха последния от общо четири канализационни колектора, изградени в софийския район Овча купел. Трасето на Главен канализационен колектор I започва от кръстовището на ул. Дон и ул. 758 ... още

http://industryinfo.bg

Откриха главен канализационен колектор в столичния квартал Горна баня

Заместник-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и заместник-кметът на София по екологията Мария Бояджийска откриха главен канализационен колектор в столичния квартал Горна баня. Колекторът е финансиран от ОП Околна среда 2007-2013 г ... още

http://industryinfo.bg

Община Раковски обяви поръчка за осъществяване на надзор на интегрирания воден проект в града

Община Раковски стартира процедура за избор на фирма, която ще осъщести независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по интегрирания воден проект на град Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна ... още

http://water-bulgaria.com

Община Раковски обяви поръчка за осъществяване на надзор на интегрирания воден проект в града

Община Раковски стартира процедура за избор на фирма, която ще осъщести независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по интегрирания воден проект на град Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна ... още

http://industryinfo.bg

Подмениха осветлението на бургаската улица Ал. Стамболийски

... артерия на комплекс Възраждане. Реализираният проект включва подмяна на водопроводи и подземни кабелни мрежи, газификация, полагане на ново асфалтово ... още

http://lighting-bulgaria.com

Подмениха ВиК инфраструктурата и осветлението на бургаската улица Ал. Стамболийски

... артерия на комплекс Възраждане. Реализираният проект включва подмяна на водопроводи и подземни кабелни мрежи, газификация, полагане на ново асфалтово ... още

http://water-bulgaria.com

Подмениха ВиК инфраструктурата и осветлението на бургаската улица Ал. Стамболийски

... артерия на комплекс Възраждане. Реализираният проект включва подмяна на водопроводи и подземни кабелни мрежи, газификация, полагане на ново асфалтово ... още

http://industryinfo.bg

Прилагат за първи път уникална японска технология при ремонта на софийски тръбопровод

Днес в столичния кв. Лозенец в градинката на ул. Богaтица 14 беше поставено началото на проект за рехабилитация на стар канализационен тръбопровод, която беше извършена чрез уникална за България безизкопна технология. Специални гости на събитието ... още

http://industryinfo.bg

Община Хисаря обяви поръчка за реконструкция на водопроводи

Община Хисаря стартира процедура за избор на доставчик, който ще извърши реконструкция на два водопровода в гр. Хисаря и с. Михилци. Проектите включват рязане и фрезоване на асфалтова настилка, демонтаж на ивични бордюри, изкопи, монтаж на тръби РЕ- ... още

http://water-bulgaria.com

Община Хисаря обяви поръчка за реконструкция на водопроводи

Община Хисаря стартира процедура за избор на доставчик, който ще извърши реконструкция на два водопровода в гр. Хисаря и с. Михилци. Проектите включват рязане и фрезоване на асфалтова настилка, демонтаж на ивични бордюри, изкопи, монтаж на тръби РЕ- ... още

http://industryinfo.bg

Прилагат за първи път уникална японска технология при ремонта на софийски тръбопровод

Днес в столичния кв. Лозенец в градинката на ул. Богaтица 14 беше поставено началото на проект за рехабилитация на стар канализационен тръбопровод, която беше извършена чрез уникална за България безизкопна технология. Специални гости на събитието ... още

http://water-bulgaria.com

НСОРБ набира мнения по ОП Околна среда за новия програмен период

... ; изграждане на ВиК инфраструктура – ПСОВ, ПСПВ, ВиК мрежа, довеждащи водопроводи, помпени станции в агломерации с над 2000 е. ж ... още

http://ecology-bulgaria.com

НСОРБ набира мнения по ОП Околна среда за новия програмен период

... ; изграждане на ВиК инфраструктура – ПСОВ, ПСПВ, ВиК мрежа, довеждащи водопроводи, помпени станции в агломерации с над 2000 е. ж ... още

http://industryinfo.bg

Нова водопреносна мрежа в с. Анево

Сопотското село Анево модернизира своята водопреносна мрежа. Освен нови водопроводи в населеното място, в което живеят около 1200 души, ... още

http://water-bulgaria.com

Нова водопреносна мрежа в с. Анево

Сопотското село Анево модернизира своята водопреносна мрежа. Освен нови водопроводи в населеното място, в което живеят около 1200 души, ... още

http://industryinfo.bg

Нова ПСОВ и ВиК мрежа в Костинброд

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Костинброд подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ за интегриран проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и доизграждане и модернизиране на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нова ПСОВ и ВиК мрежа в Костинброд

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Костинброд подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ за интегриран проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и доизграждане и модернизиране на ... още

http://water-bulgaria.com

Нова ПСОВ и ВиК мрежа в Костинброд

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Костинброд подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ за интегриран проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и доизграждане и модернизиране на ... още

http://industryinfo.bg

Започна процедурата за изграждане на водния цикъл в Ракитово

Община Ракитово започна процедурата по реализацията на проекта за изграждането на воден цикъл в града. Обявена е обществена поръчка за подготовка на инвестиционен проект, а конкурсът за избор на изпълнител е насрочен за 26 септември. Общата сума за ... още

http://water-bulgaria.com

Започна процедурата за изграждане на водния цикъл в Ракитово

Община Ракитово започна процедурата по реализацията на проекта за изграждането на воден цикъл в града. Обявена е обществена поръчка за подготовка на инвестиционен проект, а конкурсът за избор на изпълнител е насрочен за 26 септември. Общата сума за ... още

http://industryinfo.bg

Община Стрелча стартира поръчка за реконструкция на водопроводната мрежа

... изпълнител на строителни и монтажни дейности по изграждане на водопроводи за битова питейна вода. Те са част от първия ... още

http://water-bulgaria.com

Община Стрелча стартира поръчка за реконструкция на водопроводната мрежа

... изпълнител на строителни и монтажни дейности по изграждане на водопроводи за битова питейна вода. Те са част от първия ... още

http://industryinfo.bg

ВиК проекти за 110 млн. лв. започва Столична община

... , район Банкя – главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи по трасетата им. Другите включват втори етап за ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК проекти за 110 млн. лв. започва Столична община

... , район Банкя – главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи по трасетата им. Другите включват втори етап за ... още

http://industryinfo.bg

Възстановяват ВиК инфраструктурите на Червен бряг и Нови пазар с европейски средства

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметовете на общините Червен бряг и Нови пазар подписаха договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за строителство и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа. ... още

http://water-bulgaria.com

Възстановяват ВиК инфраструктурите на Червен бряг и Нови пазар с европейски средства

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметовете на общините Червен бряг и Нови пазар подписаха договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за строителство и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа. ... още

http://industryinfo.bg

Представят реализацията на водния проект на Попово

... Попово, като са подменени амортизираните и изградени нови приоритетни водопроводи с дължина приблизително 16,5 км. Общата стойност на ... още

http://water-bulgaria.com

Представят реализацията на водния проект на Попово

... Попово, като са подменени амортизираните и изградени нови приоритетни водопроводи с дължина приблизително 16,5 км. Общата стойност на ... още

http://industryinfo.bg

Продължават строителните работи по интегрирания воден проект в Пирдоп

Продължават строителните дейности по интегрирания воден проект и изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води с извънплощадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща ... още

http://water-bulgaria.com

Продължават строителните работи по интегрирания воден проект в Пирдоп

Продължават строителните дейности по интегрирания воден проект и изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води с извънплощадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща ... още

http://industryinfo.bg

Започват доизграждане на водната инфраструктура на град Средец

... по част от трасетата на канализацията, заедно с главни водопроводи и второстепенна водоснабдителна мрежа. Предварителната стойност на проекта без ... още

http://water-bulgaria.com

Започват доизграждане на водната инфраструктура на град Средец

... по част от трасетата на канализацията, заедно с главни водопроводи и второстепенна водоснабдителна мрежа. Предварителната стойност на проекта без ... още

http://industryinfo.bg

ВиК мрежите на Бяла Слатина, Бяла и Исперих ще бъдат рехабилитирани с европейски средства

Министър Нона Караджова и кметовете на Бяла Слатина, Бяла (област Варна) и Исперих подписаха договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за строителство и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа на трите общини. ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК мрежите на Бяла Слатина, Бяла и Исперих ще бъдат рехабилитирани с европейски средства

Министър Нона Караджова и кметовете на Бяла Слатина, Бяла (област Варна) и Исперих подписаха договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за строителство и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа на трите общини. ... още

http://industryinfo.bg

Водоснабдяване Дунав Разград търси диагностични апарати за локализиране на течове от водопроводи

... доставка на диагностични апарати за локализиране на течове от водопроводи и метални елементи на подземната инфраструктура. Обособени са 5 ... още

http://measurement-bulgaria.com

Водоснабдяване Дунав Разград търси диагностични апарати за локализиране на течове от водопроводи

... доставка на диагностични апарати за локализиране на течове от водопроводи и метални елементи на подземната инфраструктура. Обособени са 5 ... още

http://water-bulgaria.com

Водоснабдяване Дунав Разград търси диагностични апарати за локализиране на течове от водопроводи

... доставка на диагностични апарати за локализиране на течове от водопроводи и метални елементи на подземната инфраструктура. Обособени са 5 ... още

http://industryinfo.bg

Търси се фирма за извършване на ВиК ремонт в правителствения комплекс в Бояна

... 000 лв. Ремонтът включва демонтаж, доставка и монтаж на водопроводи и водопроводни инсталации в различни части на комплекса. Срокът ... още

http://water-bulgaria.com

Търси се фирма за извършване на ВиК ремонт в правителствения комплекс в Бояна

... 000 лв. Ремонтът включва демонтаж, доставка и монтаж на водопроводи и водопроводни инсталации в различни части на комплекса. Срокът ... още

http://industryinfo.bg

Подменят водопроводната мрежа на три села в община Златица

Община Златица обяви обществена поръчка, която включва подготовка на проект за реконструкция на водопроводната мрежа в с. Карлиево, с. Църквище и с. Петрич. Прогнозната стойност на проекта е 60 000 лв., а срокът за получаване на офертите е 18 юни т. ... още

http://water-bulgaria.com

Подменят водопроводната мрежа на три села в община Златица

Община Златица обяви обществена поръчка, която включва подготовка на проект за реконструкция на водопроводната мрежа в с. Карлиево, с. Църквище и с. Петрич. Прогнозната стойност на проекта е 60 000 лв., а срокът за получаване на офертите е 18 юни т. ... още

http://industryinfo.bg

Разширяват сметището във Въглен за 30 млн. лв.

... компостиране на отпадъците, както и цялостната прилежаща инфраструктура - електропроводи, водопроводи, канализационна система и пътища. Новият договор, който бе подписан ... още

http://ecology-bulgaria.com

Разширяват сметището във Въглен за 30 млн. лв.

... компостиране на отпадъците, както и цялостната прилежаща инфраструктура - електропроводи, водопроводи, канализационна система и пътища. Новият договор, който бе подписан ... още

http://industryinfo.bg

Несебър търси кредит за изграждане на ВиК инфраструктурата си

Несебър ще търси и външно финансиране, за да бъдат финализирани инфраструктурните проекти на общината. Това стана ясно по време на обществено обсъждане на проекта за поемане на общински дълг чрез емитиране на облигации. Идеята е общината да ... още

http://water-bulgaria.com

Несебър търси кредит за изграждане на ВиК инфраструктурата си

Несебър ще търси и външно финансиране, за да бъдат финализирани инфраструктурните проекти на общината. Това стана ясно по време на обществено обсъждане на проекта за поемане на общински дълг чрез емитиране на облигации. Идеята е общината да ... още

http://industryinfo.bg

Очакват оценката за водния цикъл на Велики Преслав

... канализация на квартал Кирково и подмяна на амортизираните водопроводи. Очакваната инвестиция за водния цикъл е 12 млн ... води, доизграждане и реконструкция на около 5 км водопроводи и довеждащ канализационен колектор. Експертите коментираха възможности ... още

http://water-bulgaria.com

Очакват оценката за водния цикъл на Велики Преслав

... канализация на квартал Кирково и подмяна на амортизираните водопроводи. Очакваната инвестиция за водния цикъл е 12 млн ... води, доизграждане и реконструкция на около 5 км водопроводи и довеждащ канализационен колектор. Експертите коментираха възможности ... още

http://industryinfo.bg

Нов водопровод ще бъде изграден в Димитровград

1 448 363 лв. за изграждането на външен главен водопровод от кв. Мариино до Меричлери в Димитровград отпусна междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Повече от година питейната вода в града се доставя с водоноски заради високите ... още

http://water-bulgaria.com

Нов водопровод ще бъде изграден в Димитровград

1 448 363 лв. за изграждането на външен главен водопровод от кв. Мариино до Меричлери в Димитровград отпусна междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Повече от година питейната вода в града се доставя с водоноски заради високите ... още

http://industryinfo.bg

Изграждат за първи път канализационна мрежа в бургаския квартал Горно Езерово

... г. Съществуват и улици, по които въобще не минават водопроводи. За отстраняване на авария в даден участък се налага ... още

http://water-bulgaria.com

Изграждат за първи път канализационна мрежа в бургаския квартал Горно Езерово

... г. Съществуват и улици, по които въобще не минават водопроводи. За отстраняване на авария в даден участък се налага ... още

http://industryinfo.bg

Мащабна подмяна на водната инфраструктура подготвят в Горна Малина

... избор на изпълнител на проект за главни и магистрални водопроводи в града и селата Долно Камарци и Стръгел, както ... още

http://water-bulgaria.com

Мащабна подмяна на водната инфраструктура подготвят в Горна Малина

... избор на изпълнител на проект за главни и магистрални водопроводи в града и селата Долно Камарци и Стръгел, както ... още

http://industryinfo.bg

Избират изпълнител за водния цикъл в Козлодуй

... в конкурса за изпълнител на проекта за изграждането на водопроводи и канализация на Козлодуй, който се финансира по ОП ... още

http://water-bulgaria.com

Избират изпълнител за водния цикъл в Козлодуй

... в конкурса за изпълнител на проекта за изграждането на водопроводи и канализация на Козлодуй, който се финансира по ОП ... още

http://industryinfo.bg

Започва работата по интегрирания проект за управление на водите в бургаския кв. Горно Езерово

Община Бургас започва работа по Интегрирания проект за управление на питейните и отпадни води в кв. Горно Езерово, като стартира процедурата за избор на изпълнител на строителството на водопроводните съоръжения. Проектът предвижда изграждането на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започва работата по интегрирания проект за управление на водите в бургаския кв. Горно Езерово

Община Бургас започва работа по Интегрирания проект за управление на питейните и отпадни води в кв. Горно Езерово, като стартира процедурата за избор на изпълнител на строителството на водопроводните съоръжения. Проектът предвижда изграждането на ... още

http://water-bulgaria.com

Започва работата по интегрирания проект за управление на водите в бургаския кв. Горно Езерово

Община Бургас започва работа по Интегрирания проект за управление на питейните и отпадни води в кв. Горно Езерово, като стартира процедурата за избор на изпълнител на строителството на водопроводните съоръжения. Проектът предвижда изграждането на ... още

http://industryinfo.bg

Алтернативно и интегрирано водоснабдяване ще получат няколко села в община Попово

... количества. Ще бъде извършено оразмеряване и ситуиране на напорни водопроводи до водоем Горица, както и на външни довеждащи ... водопроводи до водоеми в селата Бракница, Баба Тонка, Иванча, Берковски ... още

http://industryinfo.bg

Алтернативно и интегрирано водоснабдяване ще получат няколко села в община Попово

... количества. Ще бъде извършено оразмеряване и ситуиране на напорни водопроводи до водоем Горица, както и на външни довеждащи ... водопроводи до водоеми в селата Бракница, Баба Тонка, Иванча, Берковски ... още

http://water-bulgaria.com

Набират се проекти за интегрирано управление на водите в Сърница

Община Велинград обяви обществена поръчка за избор на изпълнител, който да подготви кандидатстването й с проект по приоритена ос 1 на ОП Околна среда. Задачите на изпълнителя ще се състоят в изготвянето на инвестиционен проект за интегрирано ... още

http://industryinfo.bg

Набират се проекти за интегрирано управление на водите в Сърница

Община Велинград обяви обществена поръчка за избор на изпълнител, който да подготви кандидатстването й с проект по приоритена ос 1 на ОП Околна среда. Задачите на изпълнителя ще се състоят в изготвянето на инвестиционен проект за интегрирано ... още

http://ecology-bulgaria.com

Набират се проекти за интегрирано управление на водите в Сърница

Община Велинград обяви обществена поръчка за избор на изпълнител, който да подготви кандидатстването й с проект по приоритена ос 1 на ОП Околна среда. Задачите на изпълнителя ще се състоят в изготвянето на инвестиционен проект за интегрирано ... още

http://water-bulgaria.com

Рехабилитация на ВиК мрежата в Търговище предстои по ОП Околна среда

... млн. лева. Дейностите по него включват подмяна на главните водопроводи в Търговище, подмяна на водопроводна мрежа на десния бряг ... още

http://industryinfo.bg

Рехабилитация на ВиК мрежата в Търговище предстои по ОП Околна среда

... млн. лева. Дейностите по него включват подмяна на главните водопроводи в Търговище, подмяна на водопроводна мрежа на десния бряг ... още

http://water-bulgaria.com

Проектът за изграждане на канализацията в Овча Купел и Горна Баня получи финансиране от ЕС

София получава 33 ммлн. лв по ОП Околна среда за изграждане на канализация в Овча Купел и Горна Баня. В рамките на проекта ще бъде извършена подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията на район Овча купел за старата част и ... още

http://industryinfo.bg

Изграждането на канализацията в Овча Купел и Горна Баня получи финансиране от ЕС

София получава 33 млн. лв по ОП Околна среда за изграждане на канализация в Овча Купел и Горна Баня. В рамките на проекта ще бъде извършена подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията на район Овча купел за старата част на ... още

http://water-bulgaria.com

Модернизират пречиствателната станция в Приморско със средства по европроект

... и Китен, изградена в периода 1930-1978 г. Довеждащите водопроводи и вътрешната водопроводна мрежа в двете селища са изпълнени ... още

http://ecology-bulgaria.com

Модернизират пречиствателната станция в Приморско със средства по европроект

... и Китен, изградена в периода 1930-1978 г. Довеждащите водопроводи и вътрешната водопроводна мрежа в двете селища са изпълнени ... още

http://water-bulgaria.com

Водопроводна арматура

... на процесите и параметрите на водния поток във водопроводи за битово и промишлено водоснабдяване, съоръжения за противопожарно ... създаването на средства за защита на помпени станции и водопроводи от хидравлични удари. Бътерфлай клапи Сред арматурата, ... още

http://water-bulgaria.com

Водопроводна арматура

... регулиране на процесите и параметрите на водния поток във водопроводи за битово и промишлено водоснабдяване, съоръжения за противопожарно обезопасяване ... още

http://industryinfo.bg

40 млрд. лв. инвестиции във ВиК до 2035 г.

... на депутат. Такива ВЕЦ-ове се изграждат на довеждащите водопроводи, като се монтират малки турбини, като използват водата за ... още

http://industryinfo.bg

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top