Резултати от търсене на: възобновяеми източници

Над 1,8 млрд. лв. ще бъдат събрани във фонд "Сигурност на електроенергийната системa" през 2020 г.

... и над 1 MW по Закона за енергията от възобновяеми източници. ФСЕС е създаден през 2015 г. с цел покриване ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Община Казанлък кандидатства за 1,173 млн. лв. за модерно външно осветление

... заменени с енергоспестяващи, за които е предвидено захранване от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). още

http://lighting-bulgaria.com

ЕРП Север търси специалист ВЕИ

... на ЕРП Север търси да назначи специалист по възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Дирекция Развитие на мрежата ... на производители (на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници) и клиенти към електроразпределителната мрежа Оценява ... още

http://industryinfo.bg

Юнимастърс получи сертификат за зелена енергия от Енерго-про

... Теодора Кирякова, мениджър продажби. "Да използваме енергия от възобновяеми енергийни източници е цел, която сме си поставили още преди 15 ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Кръгла маса на тема "Как да сме енергийно независими"

... "Добри европейски практики за децентрализирано производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)" е инициирано от Грийнпийс – България в партньорство ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

ТУ-Варна организира Ден на отворени врати

... , тренажор - природни бедствия и аварии, Роботика и мехатроника, възобновяеми енергийни източници, агрономство, екология и опазване на околната среда и морската ... още

http://industryinfo.bg

ЧЕЗ Трейд продава зелена енергия на ТМ Ауто

... енергията, използвана от дилъра на Toyota, е произведена от възобновяеми източници. Управителят на ТМ Ауто Райчо Игнатов, на когото бе ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Международно изложение за екотехнологии Pol-Eco System 2019

... управлението на утайки, получаването на енергия от отпадъци и възобновяеми източници и др. Ежегодно събитието се посещава от представители на ... още

http://ecology-bulgaria.com

За 10 години ЕСО ще инвестира 1,3 млрд. лв. в електропреносната мрежа

... 1559 МW нови мощности, от които 450 MW са възобновяеми източници и 1039 MW от ТЕЦ и газови когенерации. Прогнозите ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Eнерго-Про връчи удостоверение за зелена енергия на Йорг 2915

... . "Със закупуването на енергия, произведена от възобновяеми източници, изразяваме намерението си да бъдем активен съмишленик ... продадената електрическа енергия е произведена изцяло от възобновяеми източници. Документът се базира на Гаранции за произход ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Втора младежка Балканска конференция по осветление BalkanLight Junior

... осветлението; Фотометрия и колориметрия; Ергономия и физиология на зрението; Възобновяеми източници на енергия и управление на изкуственото осветление и др ... още

http://lighting-bulgaria.com

Българският износ за Саудитска Арабия се увеличава с над 60%

... . Двустранните бизнес интереси са в секторите: информационни технологии, туризъм, възобновяеми енергийни източници, селско стопанство, строителство, здравеопазване, застраховане, адвокатски услуги, строителство ... още

http://industryinfo.bg

Консултация на тема "Визия до 2050 г."

... потенциала на различните технологии за отопление и охлаждане чрез възобновяеми източници и чрез мултидисциплинарен подход показва начина, по който да ... още

http://hvac-bulgaria.com

Граммер получи удостоверение за зелена енергия от Енерго-Про

... потвърждават, че продадената електрическа енергия е произведена изцяло от възобновяеми източници. още

http://powerindustry-bulgaria.com

ЧЕЗ Трейд връчи сертификат за зелена енергия на Дунав прес

... % от енергията, използвана от русенската печатница, е произведена от възобновяеми източници. Дунав прес е водещ производител на картонени опаковки, предназначени ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Енерго-Про връчи удостоверение за 100% зелена енергия на Meat (R)evolution

... ще реализира своята дейност изцяло с електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници. "От самото създаване на компанията и най-вече ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Нова сграда на фирма в Индустриален и логистичен парк – Бургас

... . В портфолиото й са също така проекти за възобновяеми енергийни източници за добив на енергия от слънце и биомаса. Специализацията ... още

http://industryinfo.bg

Нови решения за пестене на разходи и оптимизирано използване на ресурси на Smart Cities и ЕЕ и ВЕИ

... как да произвеждат енергия за собствени нужди от различни възобновяеми източници, както и да намалят значително разходите за отопление, вентилация ... още

http://automation-bulgaria.com

Международна конференция "Зелена енергия" в Амстердам

... , зелена икономика, климатични промени и възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност, съхранение на енергия, ... , фотоволтаици, екологично инженерство, хибридни възобновяеми енергийни източници, батерии, иновативни технологии, бъдещи предизвикателства ... още

http://renewables-bulgaria.com

Безплатен пропуск за посетителите на ЕЕ и ВЕИ 2019

... регистрация на международното изложение за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници ЕЕ и ВЕИ, което отваря врати на ... ще научат кои са най-разпространените и достъпни възобновяеми източници. Ще могат да се запознаят с новости, даващи ... още

http://renewables-bulgaria.com

ИАНМСП и посланикът на Аржентина в България обсъдиха възможности за сътрудничество

... които са енергетиката, по-специално добивът на енергия от възобновяеми източници, както и селското стопанство. още

http://industryinfo.bg

БФИЕК провежда "Индустриален триатлон: Климат, енергетика и околна среда"

... намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници. Участие в събитието ще вземат представители на Министерство на ... още

http://ecology-bulgaria.com

ISH 2019 ще се проведе от 11 до 19 март във Франкфурт

... за управление на водоподаването и използването на възобновяеми енергийни източници за отопление на питейна топла вода. ... енергийно ефективни технологии за отопление и възобновяеми енергийни източници ще демонстрират иновативни решения за производство ... още

http://hvac-bulgaria.com

България е изпълнила целта си за дял на възобновяемата енергия за 2020 г.

... от Евростат. През 2017 г. дялът на енергията от възобновяеми източници в общото енергопотребление на територията на ЕС е достигнал ... още

http://renewables-bulgaria.com

Откриха соларна лаборатория в Професионалната гимназия в Бобов дол

... която фокусът е насърчаване на производството на енергия от възобновяеми източници. "Чрез тази лаборатория учениците от техникума в Бобов дол ... още

http://industryinfo.bg

ЕСО привлече финансиране от 58 млн. лв. за междусистемен електропровод

... държави и да подпомогне реализацията на произведената електроенергия от възобновяеми източници на територията на Североизточна Гърция и Южна България, заявяват ... още

http://industryinfo.bg

Одобриха изменения в наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата

... на производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта, което да позволи постигане на заложените в ... още

http://renewables-bulgaria.com

AHR Expo ще представи разнообразие от ОВК продукти

... инструментариум; слънчеви, геотермални и други продукти, свързани с възобновяеми енергийни източници. Очакват се над 60 000 посетители и 2100 водещи ... още

http://hvac-bulgaria.com

ЕВБР с нова стратегия за по-зелен енергиен сектор

... години са увеличаване на инвестициите във възобновяеми енергийни източници, насърчаване на прехода към по-чисти източници на енергия и улесняване на ... още

http://renewables-bulgaria.com

ЕП даде окончателно зелена светлина за новата цел от 32% дял на възобновяемата енергия

... да представят конкректни мерки за подпомагане на енергията от възобновяеми източници в срок от поне 5 години, включително времето, обемите ... още

http://renewables-bulgaria.com

Над 125 изложители на Renexpo Interhydro 2018

... на дискусия ще бъдат новата Директива за енергията от възобновяеми източници и новите схеми за подпомагане. още

http://renewables-bulgaria.com

Ecomondo 2018 с акцент върху редуцирането на пластмасовите отпадъци

... категориите "Води и ресурси", "Устойчиво строителство" и "Енергия от възобновяеми източници". още

http://ecology-bulgaria.com

ЕК представи нова стратегия за биоикономиката

... биоикономиката цели да подобри и разшири устойчивото използване на възобновяеми източници за преодоляване на глобалните предизвикателства като изменението на климата ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕКООБЩИНА 2018 отличи Пловдив и Павликени за устойчиво управление на отпадъците

... за реализирания мащабен проект за изграждане и инсталиране на възобновяеми енергийни източници в Многопрофилна болница за активно лечение-Кнежа и ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВИФИ стартира обучение за сертифициран европейски енергиен мениджър

... : Сгради; Отопление; Климатизация; Електрически системи; Компресиран въздух; Осветление; Когенерация; Възобновяеми източници; Мениджмънт на енергийните данни; Енергийно снабдяване и търговия с ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Фирма за енергиен мониторинг от ЮАР търси български партньори

... на потреблението на вода, ток, газ и енергия от възобновяеми източници. Има разработена софтуерна платформа, посредством която може да се ... още

http://industryinfo.bg

Енерго-Про връчи удостоверение за зелена енергия на Мауер Локинг Системс

... , се присъедини към компаниите, закупуващи изцяло енергия, произведена от възобновяеми източници. Албена Лазарова, регионален търговски директор в Енерго-Про Енергийни ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Министерството на енергетиката е финализирало законодателните мерки от пакета "Чиста енергия за всички европейци"

... Европа в прехода към декарбонизация. Той обхваща възобновяемите източници, енергийната ефективност, енергийния пазар и управлението на ... до 2030 г. и директивата за енергия от възобновяеми източници със заложен дял от 32% в крайното потребление. ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Модулна система EPIC MH Gigabit Modul от Lapp

... на промишлено оборудване Industry 4.0 Производство на роботи Възобновяеми източници на енергия Железопътен транспорт/транспортно машиностроене Технически спецификации Класификация ... още

http://electrical-bulgaria.com

Експерти обмениха опит в областта на енергийната ефективност на форум в София

... енергийни спестявания. Зам.-директорът на Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" (ФЕЕВИ) Асен Шарлийски представи дейността на институцията и основните ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Двудневен форум за енергийна ефективност стартира в София

... (АУЕР), Българо-Австрийска консултантска компания, Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници (ФЕЕВИ), Софийска енергийна агенция Софена и др. Събитието стартира ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

ВЕИ с над 18% дял в крайното енергийно потребление на България

... от биомаса. Така делът на инсталираните мощности от възобновяеми източници спрямо общата инсталирана мощност от 12 070 мегавата ... енергийни източници, а във втория бяха представени най-новите решения в широкия спектър от възобновяеми индустрии, ... още

http://renewables-bulgaria.com

Международен симпозиум за ОВК технологии се проведе в Истанбул

... проектиране на сгради за средиземноморски климат, енергийни системи с възобновяеми източници и системни ОВК решения за високи сгради. В симпозиума ... още

http://hvac-bulgaria.com

Енергийната борса започва търговия с електроенергия в рамките на деня

... за наддаване е 10 евроцента. "Производителите, включително тези от възобновяеми източници, търговците и консуматорите ще могат да се възползват от ... още

http://industryinfo.bg

XIII международен симпозиум за ОВК технологии в Истанбул

... проектиране на сгради в средиземноморски климат, енергийни системи с възобновяеми източници и решения за ОВК в сгради с голяма височина ... още

http://hvac-bulgaria.com

Екологична устойчивост в енергетиката и възобновяемите източници на EnergyMed 2018

... г. ще се проведе 10-ото Изложение за възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност EnergyMed в Наполи, Италия, ... продукти в областта на енергетиката и възобновяемите енергийни източници. Събитието е основна точка от програмата за екологично ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Решения за топлина и енергия от възобновяеми източници представят на ЕЕ и ВЕ

... енергийна ефективност чрез оптимизирано производство на енергия от различни източници; системи за пестене на енергия в хотелиерството, големите офис ... още

http://hvac-bulgaria.com

Водеща изложба за енергийна ефективност и устойчивост edie.Live 2018

... ефективност, производство и управление на биомаса, употребата на възобновяеми енергийни източници, екологични продукти и услуги, здраве и безопасност при работа ... още

http://industryinfo.bg

Белград ще е домакин на петото издание на Renexpo Water & Energy

... дружества, местни власти и финансови институции, инвестиращи ресурси във възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и управление на води. Тази година ... още

http://renewables-bulgaria.com

Ветроенергиен парк "Свети Никола" спести близо 400 хил. тона въглеродни емисии през 2017 г.

... енергия. Но ще е необходимо време преди възобновяемите източници да могат да заместят конвенционалните. В България, както ... "Св. Никола", ЕЙ И ЕС управлява и други възобновяеми и конвенционални мощности с общ електропроизводствен капацитет 756 MW ... още

http://renewables-bulgaria.com

Овергаз и МОН провеждат конкурс за най-добър млад инсталатор

... " в различни специалности като "Газова техника", "Топлотехника" и "Възобновяеми енергийни източници". Първият кръг на конкурса се проведе през февруари т ... още

http://industryinfo.bg

Европейският енергиен съюз участва в конференция за енергетиката в България

... на целите си до 2020 г. за енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници, намалени емисии на парникови газове, енергийна сигурност и ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Cree купи Infineon RF Power за 345 млн. евро

... в ключови области като електрическа мобилност, самоуправляващи се автомобили, възобновяеми енергийни източници и технологии за свързания свят. "Придобиването подсилва лидерската ... още

http://electronics-bulgaria.com

Philips Lighting намали с 20% въглеродните емисии през 2017 г.

... 325 килотона CO₂ и увеличи използването на електроенергия от възобновяеми източници от 67% на 80% през 2017 г., обявиха от ... 2020 г., да използва 100% от своята електроенергия от възобновяеми източници и да генерира 80% от приходите си от устойчиви ... още

http://lighting-bulgaria.com

Национален семинар за предизвикателствата към българската енергетика

... управлението на енергийната система при съществуващо базови мощности и възобновяеми източници на енергия, както и демографските рискове пред развитието на ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Дубай изгражда най-голямото съоръжение за енергия от отпадъци в света

... , разумно потребление на ресурси, и включване на алтернативни и възобновяеми източници в енергийния микс. още

http://ecology-bulgaria.com

Heineken ще използва 70% възобновяема енергия в производството

... , използвани в опаковките и да се стимулира използването на възобновяеми енергийни източници в заводите на доставчиците. Името на програмата "Drop ... още

http://renewables-bulgaria.com

12-а Международна конференция за съхранение на енергия от възобновяеми източници IRES

... 12-ата Mеждународна конференция за съхранение на енергия от възобновяеми източници IRES от 13 до 20 март т. г. Събитието ... още

http://renewables-bulgaria.com

Карлсберг обяви резултатите по програмата си за устойчиво развитие за 2017 г.

... г., а 46% от необходимата електроенергия се осигурява от възобновяеми източници. Карлсберг Груп понижава и количеството на изпозвания воден ресурс ... още

http://ecology-bulgaria.com

Над 1600 изложители ще участват в Mostra Convegno Expocomfort 2018

... електрически и топлинни енергийни системи и на конвенционалните и възобновяеми енергийни източници. Важна тема ще бъде също така и енергийната ... още

http://hvac-bulgaria.com

ЕП одобри нови цели за дела на възобновяемата енергия и енергийната ефективност

... 35% дял от крайното енергопотрепление да е генериран от възобновяеми източници и 12% енергиен дял от ВЕИ в транспорта до ... още

http://renewables-bulgaria.com

Schneider Electric преминава на 100% възобновяема енергия до 2030 г.

... : RE100 – за използване на 100% електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници до 2030 г. с междинна цел от 80% до ... още

http://renewables-bulgaria.com

Вятърните централи могат да станат водещ източник на електроенергия в Европа

... обясняват този факт с бързото понижение на разходите за източници на възобновяема енергия. IEA предвижда бързото развитие на сектора ... още

http://renewables-bulgaria.com

Microsoft сключи мащабна сделка за доставка на вятърна енергия с Vattenfall

В началото на ноември т. г. Microsoft обяви своя втори проект с Vattenfall, един от най-големите търговци и производители на електро- и топлоенергия в Европа. Microsoft ще изкупува 100% от енергията, генерирана от разширен вятърен парк, намиращ се в ... още

http://renewables-bulgaria.com

Устойчивото развитие на градската среда ще е водеща тема на Ecomondo 2017

... ще бъдат технологии за оползотворяване на органични отпадъци, когенерация, възобновяеми енергийни източници, пестене на енергия, възстановяване на замърсени терени и ... още

http://ecology-bulgaria.com

България и Куба ще си сътрудничат в перспективни сектори

... предпочитаните сектори за партньорство са производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, туризъм и др. "Между нашите две страни има ... още

http://industryinfo.bg

Европарламентът предлага да се повишат целите на ЕС за възобновяема енергия до 2030 г.

Делът на енергията от възобновяеми източници да бъде най-малко 35% от брутното крайно потребление ... част от продължаващата реформа на директивата за енергията от възобновяеми източници, която е основен елемент от политиката на ЕС в ... още

http://renewables-bulgaria.com

Енерго-Про извършва реконструкция на електроразпределителната мрежа в Добричко

... се поеме нарастващата консумация на електроенергия и производство от възобновяеми източници в района на с. Карапелит. Заедно с подмяната на ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Виа Експо предлага преференциални цени при ранна регистрация за ЕЕ & ВЕ 2018

... ускорява внедряването на технологии за производство на енергия от възобновяеми източници, за намаляване на разходите за отопление и охлаждане на ... още

http://renewables-bulgaria.com

Енерго-Про връчи удостоверение за зелена енергия на Дунав прес

... 100% от енергията на компанията е произведена от възобновяеми енергийни източници. Документът бе връчен на изпълнителния директор на Дунав прес ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Schneider Electric придобива Asco Power Technologies

... вече произвежда автоматични превключватели за преминаване между различни източници на захранване – резервни, възобновяеми и т .н., за други пазари. Превключвателите ... още

http://industryinfo.bg

ОВК инсталации в пасивни сгради

... енергийна ефективност сградата. Пасивните къщи съчетават традиционните слънчеви възобновяеми енергийни източници с много добре херметически затворена и изолирана обвивка, така ... още

http://hvac-bulgaria.com

Бизнесът на свободния енергиен пазар получава 20-30% по-евтина електроенергия

Темите за енергийната ефективност, възобновяемите източници и климата заемат специално място и в Иновационната ... намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, е пример за съвместна работа между институциите и ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Конференция "Енергийни граждани в Европа – къде сме ние?"

... и малки предприятия, които произвеждат и продават енергия от възобновяеми източници индивидуално или колективно, чрез организации като кооперации или сдружения ... още

http://industryinfo.bg

Конференцията ЕЛМА ще се проведе през юни в София

... , датчици, системи за управление, силова електроника, енергийни системи, възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и качество на електроенергията, измервателни технологии, нови ... още

http://electrical-bulgaria.com

Район "Кремиковци" реализира проект за използване на ВЕИ в общински сгради

... газове и да се увеличи делът на енергията от възобновяеми източници в потреблението на енергия. Така ще се редуцират и ... още

http://renewables-bulgaria.com

Палфингер получи удостоверение за зелена енергия

... в Червен бряг се използва изцяло енергия, генерирана от възобновяеми източници. "Името на Палфингер в цял свят се свързва с ... още

http://renewables-bulgaria.com

Рекорден брой чуждестранни гости посетиха Hannover Messe 2017

... предприятието, както и електроенергийните системи на бъдещето, основани на възобновяеми източници. Партньорската държава Полша призова за по-голямо внимание върху ... още

http://industryinfo.bg

Международно изложение за ВЕИ технологии Renexpo Western Balkans

... Белград ще се проведе поредното издание на изложението за възобновяеми енергийни източници Renexpo Western Balkans. Събитието се организира от REECO ... още

http://renewables-bulgaria.com

Microchip представи DEPA чип с два отделни ШИМ контролера и микропрограмно управление за DC-DC преобразуване

... натрупва енергия в акумулаторите на съоръженията за добив от възобновяеми енергийни източници или в тези на автомобилите. Всички основни работни ... още

http://electronics-bulgaria.com

Wago оборудва мрежови станции за интелигентна мрежа

... ) за интелигентно разширяване на електропреносната мрежа и интеграция на възобновяеми източници на енергия. "Също като конвенционалните локални мрежови станции iONS ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Сладоледена фабрика Дени получи удостоверение за снабдяване със зелена енергия

... своята дейност. Според дружеството нарастващият интерес към използване на възобновяеми източници е израз на отговорното решение на компаниите към опазване ... още

http://industryinfo.bg

МРРБ обяви енергийната ефективност и интелигентните градове за приоритетни области

... , свързани с намаляване на енергийното потребление, използването на възобновяеми енергийни източници и изграждането на интелигентни градове са основни приоритети на ... още

http://industryinfo.bg

Лидер Лайт ще представи енергийноефективни светодиодни осветители на Smart Cities

... ще вземе участие в изложението за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници Smart Cities, съобщиха за Lighting-Bulgaria.com от ... още

http://lighting-bulgaria.com

Започна 13-ото Изложение за енергийна ефективност и възобновяема енергия в София

... врати за 13-ото Изложение за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа, което се организира от Виа ... още

http://industryinfo.bg

Усъвършенствана серия за улично осветление акцент в участието на Лидер Лайт на ЕЕ и ВЕ

На предстоящото издание на Изложбата за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, което ще се проведе от 7 до 9 март ... още

http://lighting-bulgaria.com

Карлсберг Груп постигна целите си за устойчиво развитие през 2016 г.

... % от консумираната от Карлсберг Груп енергия е дошла от възобновяеми източници като биомаса и слънчева енергия. "През 2016 г. продължихме ... CO2/hl. 17,1% от енергията е дошла от възобновяеми енергийни източници , в сравнение с 15,4% през 2015 г ... още

http://industryinfo.bg

ЕП подкрепи намаляване на квотите за емисиите на парникови газове

... - иновационен, ще предоставя финансова подкрепа за проекти за възобновяеми енергийни източници, както и за улавяне и съхранение на въглерод. Членовете ... още

http://ecology-bulgaria.com

България преизпълнява заложените цели за ВЕИ

... напредъка на Общността по отношение на енергията от възобновяеми източници, България изпълнява заложената цел за достигане на 20 ... енергийно потребление в страната са били покрити от възобновяеми източници, като заполжената цел за същата година е била ... още

http://renewables-bulgaria.com

Енерго-Про Енергийни услуги доставя зелена енергия на хотел Park Inn в София

... който ще използва енергия, генерирана изцяло от възобновяеми източници, съобщават от компанията. Търговският директор регион Запад ... очакват интересът към използването на електроенергия от възобновяеми източници в страната тепърва да нараства. Досега ... още

http://renewables-bulgaria.com

Студиото Abbey Road вече се захранва с възобновяема енергия

... по отношение на околната среда. "Използването на енергия от възобновяеми източници е най-голямата стъпка, която една компания може да ... още

http://renewables-bulgaria.com

Google сключи договор за доставка на енергия с Acciona Energia

... на поставената цел за преминаване изцяло към енергия от възобновяеми енергийни източници. още

http://renewables-bulgaria.com

Нови 0,5 GW PV мощности ще бъдат инсталирани в Украйна

... , като с изграждането им общата мощност на фотоволтаични източници в Украйна ще достигне 1 GW. През м. ... изградена високоволтова инфраструктура, необходима при производството на енергия от възобновяеми източници. От декември м. г. Държавната агенция за ... още

http://renewables-bulgaria.com

ЕК ще преразгледа Директивата за енергия от ВЕИ

... публикува предложение за преразглеждане на Директивата за енергия от възобновяеми източници, съдържащо пакет от мерки, целящи да поставят Европа на ... още

http://renewables-bulgaria.com

Tesla официално придоби SolarCity

... доведе до създаването на "единствената в света компания за възобновяеми енергийни източници с вертикална интеграция". Придобиването на SolarCity бе най ... още

http://renewables-bulgaria.com

Австрийски доставчик на решения за ВЕЦ предлага услуги и ноу-хау

... за опазване на околната среда, нови технологии и възобновяеми енергийни източници. Andritz Hydro е член на Andritz-Gruppe и има ... още

http://industryinfo.bg

КЦМ получи 8,03 млн. лв. за намаляване тежестта на разходите за ВЕИ

... тежестта, свързана с разпределяне на разходите за енергия от възобновяеми енергийни източници. Помощта е в размер на 8,03 млн ... още

http://renewables-bulgaria.com

Различни приложения на Anybus SG гейтуеи

... страна на консуматора с контролния център на мрежата от възобновяеми източници. Свързване на интелигентни електрически устройства към PLC системи С ... още

http://automation-bulgaria.com

Елдоминвест получи удостоверение за зелена енергия от Енерго-Про Енергийни услуги

... на компанията електроенергия е произведена изцяло от възобновяеми източници. "Освен че сме утвърден европейски производител на ... ние създаваме широка гама продукти, работещи с възобновяеми източници на енергия - слънцето и въздуха. Гордея се ... още

http://renewables-bulgaria.com

Renexpo Poland ще се проведе през октомври във Варшава

... от REECO, ще е децентрализираното производство на енергия от възобновяеми източници – фотоволтаични и ветрогенераторни технологии, решения за хидроенергия, геотермална енергия ... още

http://renewables-bulgaria.com

ABB и Aibel ще си сътрудничат в сферата на офшорната вятърна енергетика

... надежден начин и е подходяща за свързването на отдалечени възобновяеми енергийни източници, каквито са офшорните вятърни паркове. ABB въвежда HVDC ... още

http://renewables-bulgaria.com

Инсталираха соларни панели на хижа "Тъжа"

... да покажем, че хижите могат да разчитат изцяло на възобновяеми източници за енергийните си нужди и да намалят своя отпечатък ... още

http://renewables-bulgaria.com

Кока-Кола ХБК обяви нови цели за устойчиво развитие до 2020 г.

... да използва 40% от общата енергия от възобновяеми и чисти енергийни източници, да рециклира минимум 40% от опаковките ... и да въведе използването на рециклирани (или произведени от възобновяеми материали) РЕТ опаковки, които ще представляват минимум 20 ... още

http://industryinfo.bg

Съвременни ОВК решения на изложението FOR THERM

... за битова гореща вода, измервателни и регулиращи уреди, възобновяеми и алтернативни енергийни източници, системи за вентилация и климатизация, и др. още

http://hvac-bulgaria.com

АББ печели поръчка на стойност 35 млн. USD за укрепване на мрежата в южна Германия

... форми на енергия. Усвояването на все повече възобновяеми източници на енергия в мрежата налага допълнителна гъвкавост и ... немската енергетична визия и подпомагаме преминаването към възобновяеми източници на енергия, което представлява ключова зона на ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Община Дряново подобри енергийната ефективност на обществени сгради

... градини, подобряване на енергийната ефективност в сградите, въвеждане на възобновяеми източници за отопление в общински сгради и други. Срокът на ... още

http://industryinfo.bg

Батерии за чиста енергия AHI AQUION ENERGY

... AHI™ батериите са идеално решение за фотоволтаични системи и възобновяеми енергийни източници. Характеристики: • Много цикли на живот при 100% разряд ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Клаус Шибел, собственик на Schiebel Antriebstechnik: Европа трябва да покаже, че има и опита, и технологиите

... технология, ние имаме вятърни паркове и други възобновяеми енергийни източници – накратко, ние имаме огромно ноу-хау ... технологии за електроцентрали, филтърните технологии,или възобновяемите енергийни източници – сега ние трябва да превърнем в пари ... още

http://automation-bulgaria.com

Европейско-виетнамската бизнес мрежа организира търговска мисия по зелени технологии

... управление на водни ресурси, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. По време на посещението ЕВБМ ще осигури ... и участие на Европейския щанд на изложението "Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност", което ще се състои ... още

http://ecology-bulgaria.com

Технологии на ABB в соларния самолет Solar Impulse

... една летяща умна мрежа, която използва енергията, събрана от възобновяеми източници, и я предоставя по ефективен начин на потребителите, които ... още

http://industryinfo.bg

Областна администрация Кърджали представи план за отопление с енергия от ВЕИ

... Родопския регион до 2030 г. с енергия, генерирана от възобновяеми източници. Планът е изготвен от Черноморския изследователски енергиен център ( ... и изтъкнаха ползите от подмяната на конвенционални с възобновяеми източници на енергия при отопление. още

http://renewables-bulgaria.com

Столична община подменя горивните инсталации на девет общински сгради

... общински сгради, чрез въвеждане на локални отоплителни системи, използващи възобновяеми енергийни източници", финансиран по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия ... още

http://renewables-bulgaria.com

Международен научен конгрес Clima 2016

... на енергийна и местна среда); устойчиви енергийни системи; възобновяеми и високоефективно енергийни източници; енергийно управление, контрол и оптимизация на интелигентни ... още

http://hvac-bulgaria.com

Ученици от СПГЕ "Джон Атанасов" представиха ВЕИ проекти

... проведе на 14 май т.г. В лабораторията за възобновяеми енергийни източници бяха демонстрирани макети на термопомпи и на "Хибриден ... още

http://renewables-bulgaria.com

Total придобива разработчика на системи за съхранение на енергия Saft

... на четвърти бизнес сегмент, обхващащ производството на енергия от възобновяеми източници. Придобиването на Saft е част от стратегията на компанията ... още

http://renewables-bulgaria.com

Над 100 GW инсталирани PV мощности в Европа

... да изпълнят изискванията на европейската Директива за енергия от възобновяеми източници. "Предвид елиминирането на преференциалните цени за енергия от ВЕИ ... още

http://renewables-bulgaria.com

Delta представи широк спектър от решения за автоматизация и за контрол на енергопотреблението на Hannover Messe

... фабрики, “зелени” сгради, системи за добив на енергия от възобновяеми източници, мрежи от станции за зареждане на електромобили и др ... още

http://automation-bulgaria.com

РУ проведе заключителна конференция по проект за ЕЕ и ВЕИ обучения

... за обучения и образователни дейности по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и технологии". Партньор по проекта е консултантската компания ... още

http://renewables-bulgaria.com

Първа международна конференция за биогаз на Renexpo Western Balkans 2016

... април в рамките на Renexpo Western Balkans. Изложението за възобновяеми енергийни източници, организирано от REECO, ще се проведе в сръбската ... още

http://renewables-bulgaria.com

ВУЗФ и Енергоефект консулт проведоха кръгла маса за подобряване качеството на ЕЕ и ВЕИ проекти

... администрацията в областта на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници". Разгледаните теми бяха съобразени с възникналите практически въпроси ... още

http://renewables-bulgaria.com

Столична община откри търг за доставка и монтаж на котли на дървесна биомаса

... общински сгради чрез въвеждане на локални отоплителни системи, използващи възобновяеми енергийни източници". Поръчката включва и демонтаж и/или изместване на ... още

http://renewables-bulgaria.com

Русенският университет организира ЕЕ и ВЕИ обучения

... и образователни дейности по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и технологии". Организатори са РУ "Ангел Кънчев ... мерки за енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и др. Участие в обучението могат да ... още

http://renewables-bulgaria.com

Русенският университет организира ЕЕ и ВЕИ обучения

... и образователни дейности по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и технологии". Организатори са РУ "Ангел Кънчев ... мерки за енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и др. Участие в обучението могат да ... още

http://industryinfo.bg

Стартира обновяването на сгради по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" в община Павликени

... енергийната ефективност и увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници за отопление и охлаждане в три сгради в община ... още

http://renewables-bulgaria.com

Геотермалната енергия ще е сред акцентите на конференцията ЕЕ & ВЕ 2016

... енергия д-р Джулиет Нюсън ще разясни как геотермалните източници, които на този етап са малко разработени в ... и възможностите за свързване на локални отоплителни системи с възобновяеми енергоизточници. Водещи компании ще участват в паралелното изложение ... още

http://renewables-bulgaria.com

EK въведе пакет от мерки за енергийна сигурност

... производството на енергия в Европа, диверсификация на енергийни източници, доставчици и маршрути, както и разработване на ... енергийната ефективност на тези системи чрез използването на възобновяеми източници, като така да се повиши цялостната енергийна ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Семинар "Енергийна ефективност и възобновяема енергия – споделен опит от Норвегия" се провежда във ВУЗФ

... администрацията в областта на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници", финансиран в рамките на Финансовия механизъм на европейското ... още

http://renewables-bulgaria.com

Разработиха технология за превръщане на въглероден диоксид в метанол

... на количеството въглероден диоксид в атмосферата с помощта на възобновяеми източници на енергия. Метанолът е по-чисто и безопасно гориво ... още

http://ecology-bulgaria.com

Потреблението на ВЕИ в България е намаляло с 1% през 2014 г.

Потреблението на възобновяеми източници в България е намаляло с 1% през 2014 г. ... вече са постигнали своите национални цели за дял на възобновяеми източници до 2020 г. са Естония, Италия, Литва, Румъния, Финландия ... още

http://renewables-bulgaria.com

Германски разработчик на еnergy harvesting технологии предлага партньорство

... електрическа енергия от отпадъчна топлина (еnergy harvesting) от възобновяеми енергийни източници, както и на отпадната топлина от промишлени процеси. Допълнителна ... още

http://renewables-bulgaria.com

Aqua-Therm Москва ще представи най-новите и енергийно ефективни ОВК и ВиК технологии

... ". Симпозиумът "Ефективни отоплителни системи в комбинация с енергия от възобновяеми източници" ще разгледа новостите в сектора на жилищните и търговските ... още

http://hvac-bulgaria.com

Водогрейни котли и топловъздушни генератори на дървесна биомаса D'Alessandro Termomeccanica

... продукти за производството на топлинна и електрическа енергия, използващи възобновяеми енергийни източници, вписващи се идеално в контекста на така наречената ... още

http://hvac-bulgaria.com

Енерго-Про Трейдинг продаде първите издадени в България гаранции за произход на възобновяема енергия

... , който доказва, че определено количество електроенергия е произведено от възобновяеми източници. "Гаранции за произход могат да бъдат закупени и от ... още

http://renewables-bulgaria.com

Около 80 изложители се очакват на Renexpo Western Balkans 2016

... изложители се очаква да вземат участие в изложението за възобновяеми енергийни източници Renexpo Western Balkans, което ще се проведе на ... още

http://renewables-bulgaria.com

Русенският университет и Енкон Сървисис започват ЕЕ и ВЕИ обучения

... образователни дейности по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и технологии" бе представен в Русенския ... ефективност и енергията от възобновяеми източници; добри практики в използването на възобновяеми енергийни източници в сгради. още

http://renewables-bulgaria.com

Сърбия прави първите си стъпки към целта от 500 MW вятърна енергия

... . Сърбия се превърна в производител на енергия от вятърни възобновяеми източници. След като страната си постави за цел произвежданата енергия ... ., което ще отговаря на почти половината енергия, произвеждана от възобновяеми източници през 2020 г. още

http://renewables-bulgaria.com

Стартира търг за оценка на потенциалa за високоефективно комбинирано производство на енергия

... за охлаждане, генерирани на базата на отпадна топлина и възобновяеми енергийни източници. Прогнозната стойност на поръчката е 66 000 лв ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Община Борово с проект за PV зарядна станция за електромобили

... малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" по Програмата за развитие на ... още

http://renewables-bulgaria.com

България и Словакия със сътрудничество в областта на енергийната ефективност

... в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и алтернативните горива; обмяна на опит при ... технологии и оборудване за производство на енергия от възобновяеми източници; обмяна на знания относно насърчаването на енергийната ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Casa Hoval спечели награда за енергийна ефективност

... и кратко време за реализация. Постигнати са и: 73% възобновяеми източници; Classe A 25 kWh/m²; Blower door Test - n50 ... още

http://hvac-bulgaria.com

В БАН се проведе среща за бъдещото технологично развитие на страната

... български биоресурси за икономическо развитие и устойчив растеж; нови възобновяеми източници на енергия; проблеми на съвременните лазерни технологии; роботиката в ... още

http://industryinfo.bg

Търговска мисия за зелени технологии до Виетнам през ноември

... следните сектори: управление на отпадъците, управление на водите, възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност. Желаещите да кандидатстват за участие в ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕК прие обновен списък от 195 ключови проекта за енергийна инфраструктура

... на енергийните пазари в Европа и разнообразяване на енергийните източници и транспортните маршрути, поясняват от ЕК. Сред ... от ЕС и да се увеличи използването на възобновяеми енергийни източници, което ще доведе до намаляване на въглеродните емисии ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

MK Fintel Wind откри първия вятърен парк в Сърбия

... определят нов модел за закупуването на електричество от възобновяеми източници. Това ще осигури по-голяма сигурност за ... инвеститорите във вятърни парково и други възобновяеми енергийни източници", каза сръбският министър на енергетиката и минното ... още

http://renewables-bulgaria.com

Иновативна инсталация за производство на топла вода от ВЕИ намали сметките за електричество в три млечни ферми

... инсталация за производство на топла вода от възобновяеми енергийни източници в рамките на година е намалила драстично ... националния обучителен семинар "Приложение на възобновяемите енергийни източници в животновъдството" в Стара Загора. Инсталацията е ... още

http://renewables-bulgaria.com

Филкаб Солар с нов сайт

... и предимствата на технологиите за производство на електроенергия от възобновяеми източници. От компанията подчертават, че сайтът е насочен както към ... още

http://renewables-bulgaria.com

32 проекта се изпълняват по програма "Иновации в зелената индустрия" в България

... с енергийната ефективност и по-широко използване на възобновяеми енергийни източници в бизнес дейности, както и повишаване на ефективността ... производство на мляко чрез обучение и инсталиране на възобновяеми енергийни източници в избрани ферми. още

http://industryinfo.bg

ВЕИ лаборатория бе открита в Русенския университет

Лаборатория по възобновяеми енергийни източници бе открита в Русенския университет "Ангел ... магистрите по електроника от специалност "Електроника от възобновяеми енергийни източници", уточняват от университета. Оборудването на новата лаборатория ... още

http://renewables-bulgaria.com

Световна конференция за вятърна енергия в Йерусалим

... енергия, които могат да допринесат за използване на 100% възобновяеми източници. Сред темите на конференцията ще бъдат: големи вятърни турбини ... още

http://renewables-bulgaria.com

Дни на зелената енергия по време на МТП Пловдив

... , технологии и добри практики за енергийна ефективност, оползотворяване на възобновяеми енергийни източници и устойчиво енергийно развитие. още

http://renewables-bulgaria.com

Дни на зелената енергия по време на МТП Пловдив

... , технологии и добри практики за енергийна ефективност, оползотворяване на възобновяеми енергийни източници и устойчиво енергийно развитие. още

http://industryinfo.bg

Приключи първият етап от мащабния екологичен проект за ТБО в Созопол

... проект “Енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и за сепариране на твърди битови отпадъци“ в ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕК разреши на GE да придобие Alstom

... момента е вицепрезидент на Alstom, отговарящ за енергията от възобновяеми източници, ще оглави компанията. още

http://renewables-bulgaria.com

ABB преструктурира дивизиите си

... дейности ще бъдат разработването на технологии за интегрирането на възобновяеми енергийни източници и интелегинетни ел. мрежи и микромрежи. Новата дивизия ... още

http://industryinfo.bg

Международно изложение за електроапаратура и автоматизация IEAS в Румъния

... и електротехника (CEEER). Тазгодишните акценти на форума ще бъдат възобновяеми енергийни източници, интелигентни мрежи, енергийна ефективност в транспорта и др. още

http://automation-bulgaria.com

Daikin оборудва сграда с положителен енергиен баланс в Южна Франция

... кв. м., които могат да произвеждат повече енергия от възобновяеми източници, отколкото изразходват. Покривите, стените, прозорците и други области също ... още

http://hvac-bulgaria.com

Увеличеното потребление на ВЕИ намалява вредните емисии в ЕС

... съюз, спестени в резултат от потреблението на енергия от възобновяеми източници, се е увеличавал с по 8,8% годишно от ... още

http://renewables-bulgaria.com

БФА отново възрази срещу промените в енергийното законодателство

... за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници. Според БФА законодателните промени въвеждат ретроактивни и ... инвестиции. "Легитимните очаквания на инвеститорите във възобновяеми източници за стабилна инвестиционна среда и гаранция за ... още

http://renewables-bulgaria.com

ABB пусна в експлоатация електропровода DolWin1 към ветропарк в открито море в Германия

... целта на Германия да увеличи дела на енергията от възобновяеми източници. Ние сме пионери в технологията за високоволтов пренос на ... още

http://renewables-bulgaria.com

Парламентът създаде фонд "Сигурност на електроенергийната система"

... . Парламентът прие и промените в Закона за енергията от възобновяеми източници, свързани с насърчения за енергийни обекти с комбиниран цикъл ... още

http://industryinfo.bg

Промените в закона за енергетиката бяха приети на първо четене в парламента

... прилаганите до момента ретроактивни санкции" за производителите на енергия възобновяеми източници. През тази седмица срещу промените се обявиха и бизнес ... още

http://renewables-bulgaria.com

Баварски компании проучват възможности за инвестиции в България

... IT сектора, автомобилната промишленост, фармацията, производството на енергия от възобновяеми източници и транспорта. Основните въпроси на баварските компании са били ... още

http://industryinfo.bg

ВЕИ организациите се обявиха против подготвяни промени в Закона за енергетиката

... до момента ретроактивни санкции" за производителите на енергия възобновяеми източници и не е бил обсъждан с тях. Браншовите ... 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. По същество ще се наруши изискването за устойчивост ... още

http://renewables-bulgaria.com

Четвъртото издание на Ravage of the Planet ще се проведе в Хърватия

... и социални аспекти на опазването на околната среда, възобновяеми енергийни източници, съвременни решения за мониторинг и контрол на замърсяването и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Предстои ежегодният енергиен форум на НТСЕ

... по опазването на околната среда, ефективно използване на енергията, възобновяеми енергийни източници, водородна енергетика и пр. Във форума ще вземат ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Hitachi и ABB подписват договор за създаване на съвместно предприятие за HVDC в Япония

... -широкото използване на съоръжения за добиване на енергия от възобновяеми източници и предстоящите реформи в електроенергийната система, HVDC намират все ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Проведе се българо-италиански форум, посветен на приоритетите в енергийната ефективност

... мерки за енергийна ефективност са фондът "Енергийна ефективност и възобновяеми източници", който предлага финансиране при благоприятни условия както за бизнеса ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

ЕСО отново ограничава производството на възобновяема енергия

... Електроенергийният системен оператор ограничава производството на електрическа енергия от възобновяеми източници във всички региони на България между 40% и 60 ... още

http://renewables-bulgaria.com

Международна конференция за възобновяема енергия IRENEC в Истанбул

... : икономически, еологични и политически въпроси; възобновяеми енергийни системи и технологии; промяна към 100% възобновяеми източници в секторите; предприемане на действия на ... още

http://renewables-bulgaria.com

Популяризират белите енергийни сертификати на поредица от семинари

... Дуков, изпълнителен директор на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници. "Основна цел на семинарите в рамките на информационната кампания ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Експерти дискутираха технологиите за строителство на пасивни къщи

... критерии, като потреблението и производството на "първична енергия от възобновяеми източници" (PER) е в основата на тази оценка. Новите класове ... още

http://renewables-bulgaria.com

Становище на КЕВР относно прилагането на чл. 31, ал. 5 от Закона за енергията от възобновяеми източници

... чл. 31, ал. 5 от Закона за енергията от възобновяеми източници. Измененията на разпоредбата, които са в сила от началото ... още

http://renewables-bulgaria.com

Въвеждат търговия с бели сертификати за енергийни спестявания

... ще бъдат организирани от Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници. В рамките на проекта за въвеждане на пазар на ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Пръв проект на juwi в Турция

... на Денизли. "Турският енергиен пазар предлага голям потенциал за възобновяеми източници. Ние сме активни в страната от 2013 г. и ... покрие една трета от своите енергийни нужди чрез възобновяемите източници до 2023 г. още

http://renewables-bulgaria.com

Schaeffler се нареди сред най-иновативните компании в Германия

... релсовите превозни средства, системите за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, машиностроителния сектор и др. още

http://machinebuilding-bulgaria.com

KIC Inno Energy представи своите образователни програми в сферата на иновативната енергия

... енергия, добив на суровини, енергийна ефективност, ядрена енергетика, възобновяеми енергийни източници и др.”, уточниха от ОЗИ. Гости на презентацията бяха ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Малинка Николова e новият председател на БСА

... режим, подготовка на цялостен нов Закон за енергията от възобновяеми източници и др. Ключова цел на БСА продължава да бъде ... още

http://renewables-bulgaria.com

Над 1500 фирми участваха на WIN Automation 2015

... и компоненти, системите за производство на електроенергия, включително от възобновяеми източници, механичните задвижващи системи, електроника и оптична електроника, измервателна апаратура ... още

http://automation-bulgaria.com

WIN Automation 2015

... и компоненти, системите за производство на електроенергия, включително от възобновяеми източници, механичните задвижващи системи, електроника и оптична електроника, измервателна апаратура ... още

http://automation-bulgaria.com

В дейностите по проектиране и изпълнение прилагаме най-новите технологични решения

... , по-голям от 5, машини и апарати, използващи възобновяеми енергийни източници и др. Имате широка партньорска мрежа от български и ... още

http://hvac-bulgaria.com

Двустранни бизнес срещи в областта на екологията на Save the Planet 2015

... екологията, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, управлението на отпадъци и рециклирането, ... насочен бизнес форумът, са енергийна ефективност, възобновяеми източници, управление на отпадъци и рециклиране, управление ... още

http://ecology-bulgaria.com

Текат двустранни бизнес срещи в областта на екологията

... основните тематични области на бизнес форума са: енергийна ефективност, възобновяеми източници, управление на отпадъци и рециклиране, управление и третиране на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Успешно издание на Save the Planet отчитат от Виа Експо

... консултантска компания, занимаваща се с производството на електроенергия от възобновяеми източници, компания, специализираща в рециклирането, производител на дробилки за алтернативни ... още

http://ecology-bulgaria.com

Слънчевото затъмнение на 20 март ще изпита електроенергийната система на Европа

... Германия, която получава около 25% от електроенергията си от възобновяеми източници. още

http://renewables-bulgaria.com

Enreg Energia Regenerabila 2015

Традиционното изложение за възобновяеми енергийни източници Enreg Energia Regenerabila 2015 ще се проведе между 4 ... още

http://renewables-bulgaria.com

Отпадъците като ресурс във фокус на Save the Planet 2015

... строителни отпадъци, кръговата икономика, локално добиване на енергия от възобновяеми източници, интелигентни транспортни решения. "Австрия е стратегически партньор на Save ... още

http://ecology-bulgaria.com

БГВЕА подкрепя стратегията за Европейски енергиен съюз

... намали разходите за интегриране на електроенергията от възобновяеми източници във вътрешния енергиен пазар. "Вятърната енергия ... в света по отношение на възобновяемите енергийни източници, съществуващата мрежова инфраструктура изпитва отчаяна нужда от ... още

http://renewables-bulgaria.com

Проект за пасивна детска градина в Бургас

... за отопление и охлаждане, както и с използването на възобновяеми енергийни източници. В сградата ще бъдат внедрени системи за управление ... още

http://industryinfo.bg

Локалният добив на енергия ще е акцент в Конференцията за ЕЕ и ВЕ 2015

... австрийската компания Thermaflex ще представи тенденциите при интегриране на възобновяеми енергийни източници в топлофикационни проекти. Специалисти от Европейската мрежа на ... още

http://renewables-bulgaria.com

Ръст в производството на електроенергия от ВЕИ в началото на годината

Производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (с изключение на ВЕЦ) в България се е увеличило ... още

http://renewables-bulgaria.com

Системи за площно отопление и охлаждане

... им зенова ефективност и широките възможности за използване на възобновяеми енергийни източници. Статията в ТД Инсталации - списанието за сградни системи ... още

http://hvac-bulgaria.com

Шесто издание на EnergyTech в Солун

... издание на международното изложение за конвенционални и възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и алтернативни сградни технологии ... и технологии в областта на алтернативните и възобновяеми енергийни източници - системи на пелети, дърва и ... още

http://renewables-bulgaria.com

ABB и Solar Impulse подготвят околосветски полет със соларен самолет

... дават възможност за генериране на енергия от проекти за възобновяеми източници и подобряват енергийната ефективност, към екипа на Solar Impulse ... още

http://renewables-bulgaria.com

Всички големи предприятия ще подлежат на енергийно обследване

... лица да правят вноски във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ или в други финансови посредници, с които да се ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Промени в Закона за безопасно използване на ядрената енергия са предложени за обществено обсъждане

... орган по Закона за енергетиката, Закона за енергията от възобновяеми източници, Закона за енергийната ефективност, Закона за подземните богатства, Закона ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Български компании с възможност за участие във форум за зелени иновации и инвестиции в Щутгарт

... , зелени технологии, ресурси и енергийна ефективност, интелигентни мрежи или възобновяеми източници", уточняват организаторите. Повече информация може да бъде открита на ... още

http://industryinfo.bg

Елтрак България ще вземе участие в изложението ЕE и ВЕ 2015

... бъдат дискутирани, е „Оптимизиране на производството на енергия от възобновяеми източници (слънце и вятър) и повишаване на приходите“. Юрген Лудвиг ... още

http://renewables-bulgaria.com

Активна е процедурата за кандидатстване по грантовата схема „Производство на горива от биомаса“

... газове и да се увеличи делът на енергията от възобновяеми енергийни източници в потреблението на енергия. Финансиране ще бъде осигурено ... още

http://industryinfo.bg

Полша ще бъде страна партньор на ISH 2015

... бани и енергийно ефективни технологии за отопление, комбинирани с възобновяеми енергийни източници, до решения за екологосъобразна климатизация, охлаждане и вентилация. още

http://hvac-bulgaria.com

Областен съвет за устойчиво енергийно развитие се проведе в Благоевград

... администрация, Агенцията за устойчиво енергийно развитие; Клъстер Възобновяеми енергийни източници, ЮЗУ Неофит Рилски, РИОСВ и др. " ... за енергийна ефективност и Закона за енергия от възобновяеми източници. Според нея органите на държавната власт и ... още

http://renewables-bulgaria.com

Тридневен семинар за разработване на ВЕИ проекти ще се проведе в София

... тема "Разработване на проекти за възобновяеми и нови нетрадиционни енергийни източници. Свободната енергия – мит или реалност ... на електроенергия. Ще бъдат разгледани различните източници на електроенергия за изграждане на собствен енергоизточник ... още

http://renewables-bulgaria.com

Община Русе с проект за въвеждане на ВЕИ в 8 учебни заведения

... „Повишаване на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници за отопление в общински и държавни сгради и локални ... още

http://renewables-bulgaria.com

E.ON ще се съсредоточи върху ВЕИ бизнеса

... E.ON да се съсредоточи върху три основни направления: възобновяеми енергийни източници, електропреносни мрежи и технологии за енергийна ефективност, ориентирани ... още

http://renewables-bulgaria.com

ЕК изготви план за инвестиции на стойност 315 млрд. евро

... , в образованието, научните изследвания и иновациите, в енергията от възобновяеми източници и в МСП и дружествата със средна пазарна капитализация ... още

http://industryinfo.bg

Noark Electric ще участва в изложението For Energo 2014 в Чехия

... лекции с акцент върху бъдещото използване на възобновяеми източници и проекти за енергийна ефективност. Сред другите ... представени теми ще бъдат новите енергийни източници в ЕС, електрическата мобилност, световните енергийни тенденции ... още

http://electrical-bulgaria.com

ИКЕМ и Институтът за нулево енергийни сгради в сътрудничество за развитие на зелени технологии

... , устойчивия транспорт, иновативните технологии, които се захранват от възобновяеми енергийни източници, енергийната инфраструктура и др. Усилията на Института за нулево ... още

http://industryinfo.bg

Иновации в областта на енергията са във фокуса на European Utility Week 2014

... и сигурността на енергийните мрежи, производството на енергия от възобновяеми енергийни източници, изграждането на унми домове и градове и др ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Rutronik разширява портфолиото си с индустриални силови компоненти и решения от Infineon

... няколко MW. Целевите пазари и приложения включват индустриални задвижвания, възобновяеми енергийни източници, железопътни транспортни средства, непрекъсваеми токозахранвания, хибридни и електрически ... още

http://electronics-bulgaria.com

47% намаляване на емисиите CO2 до 2030 г. договориха европейските лидери

... съвет в Брюксел. За същия период електрическият ток от възобновяеми източници и енергийната ефективност е необходимо да се увеличат с ... още

http://ecology-bulgaria.com

Възможности за сътрудничество по време на Belgrade Venture Forum 2014

... насочено към фирми от секторите метали, металообработване и механика, възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност, устойчиво строителство и материали. Организаторите на ... още

http://industryinfo.bg

Andritz Hydro търси партньори в България

... ресурси, машиностроене и изграждане на съоръжения, електротехника и електроника, възобновяеми енергийни източници. още

http://industryinfo.bg

Възобновяемите източници в ЕС с по-малко субсидии от конвенционалните

... изкопаеми горива и ядрена енергетика, а 18% за възобновяеми източници на енергия. За електрическа енергия, произведена от крайбрежни ... "Това изследване най-сетне разби мита, че възобновяемите източници на енергия са по-скъпи от мръсните горива. ... още

http://renewables-bulgaria.com

Международно техническо изложение в Букурещ предстои през октомври

... две мащабни изложения: ExpoEnergiE – Международно изложение за възобновяеми и конвенционални енергийни източници, технологии и оборудване в областта на нефтена и ... още

http://industryinfo.bg

Състоя се финалната конференция по проекта ''Енергийна визия 2020''

... изпълняват в сферата на енергийната ефективност и внедряването на възобновяеми енергийни източници в общинския сграден фонд. Сред гостите на конференцията ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Започва приемането на проектни предложения по програма ЕЕ и ВЕ

... мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми източници на енергия в сгради. Производството на горива от биомаса ... още

http://renewables-bulgaria.com

Bibus ще вземе участие в Международния технически панаир в Букурещ

... две мащабни изложения: ExpoEnergiE – международно изложение за възобновяеми и конвенционални енергийни източници, технологии и оборудване в областта на нефтена и ... още

http://automation-bulgaria.com

Информационен ден представя новостите в закона за енергийна ефективност

... бъде инж. Владислава Георгиева, началник направление „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“, Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция. още

http://industryinfo.bg

106 соларни панела Bosch са инсталирани на покрива на ИСУЛ

... , което е огромно признание за надеждността на енергията от възобновяеми източници", коментират от Роберт Бош. Инвестицията е в размер на ... още

http://renewables-bulgaria.com

Състоя се заключителен семинар по проект ee-WiSE

... Дуков, изпълнителен директор на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници. Като част от програмата на състоялата се техническа сесия ... още

http://industryinfo.bg

Конференция за биогаз във Варшава

... биогаз ще се проведе в рамките на изложението за възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност Renexpo Poland между 23 и ... още

http://renewables-bulgaria.com

Изложение и конференция за възобновяеми източници и енергийна ефективност RENEXPO Poland във Варшава

... Изложението и конференцията за възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност RENEXPO ... организаторите от REECO. Събитието обхваща широк спектър от възобновяеми източници: фотоволтаика, биогаз, водноелектрическа енергия, термопомпи, биогорива ... още

http://renewables-bulgaria.com

В ИСУЛ приключи проект за енергийна ефективност и въвеждане на ВЕИ

... мерки за енергийна ефективност, енергиен мениджмънт и използване на възобновяеми енергийни източници. На покривите на болницата са монтирани фотоволтаични панели ... още

http://renewables-bulgaria.com

Мотто Инженеринг инсталира соларна покривна система на Тържище София

... запитвания и проявяват интерес към изграждането на електроцентрали от възобновяеми източници. С покачването на цената на тока се намалява времето ... още

http://renewables-bulgaria.com

Европейската комисия приветства отмяната на таксата за ВЕИ производители

... мерки с доста негативно въздействие върху инвестициите във възобновяеми енергийни източници в България. Това решение на съда е още ... за 2014 г. и от Закона за енергията от възобновяеми източници, с които в началото на годината бе регламентирана 20 ... още

http://renewables-bulgaria.com

EPIA поиска по-високи ВЕИ цели в ЕС до 2030 г.

... да обяви нови, по-високи цели за използване на възобновяеми енергийни източници в държавите членки до 2030 г. Според неофициална ... още

http://renewables-bulgaria.com

Проксимус Инженеринг ще дистрибутира продуктите на Argoclima

... компании, работещи в сферата на климатизацията и отоплението чрез възобновяеми източници. "Argoclima поставя силен акцент и върху разработената и произвеждана ... още

http://hvac-bulgaria.com

Набират се проекти за наградите Energy Globe 2015

... и водата, енергийна ефекктивност и производството на енергия от възобновяеми източници", допълват организаторите. още

http://industryinfo.bg

Скок на пазара на интегрални схеми с индустриално приложение

... са секторите индустриална автоматизация, LED осветление, ОВК автоматизация, възобновяеми енергийни източници, медицинска електроника и др.. Глобални производители като Texas Instruments ... още

http://electronics-bulgaria.com

Конституционният съд отмени таксата за ВЕИ производители

... за 2014 г. и от Закона за енергията от възобновяеми източници, с които таксата бе регламентирана. Пълният текст на решението ... още

http://industryinfo.bg

В близо 100 детски градини в София могат да бъдат изградени PV инсталации

... възможностите за финансиране на мерки за енергийна ефективност чрез възобновяеми източници. Според учените от БАН детските градини са подходящи за ... още

http://renewables-bulgaria.com

Кръгла маса за прилагането на Директивата на ЕС за енергия от ВЕИ се проведе в представителството на ЕК в София

... за прилагането на Директивата на ЕС за енергия от възобновяеми източници се проведе в представителството на Европейската комисия в София ... още

http://renewables-bulgaria.com

ЕСП публикува доклад за разходите на ЕС за възобновяема енергия

... на проектите, а производствените инсталации за енергия от възобновяеми източници са изградени по план и са действащи. Резултатите ... поставили амбициозни цели по отношение на енергията от възобновяеми източници, които могат в голяма степен да бъдат ... още

http://renewables-bulgaria.com

PHIN Capital group подготвя икономически форум Полша-Балканите

... , към които е фокусиран интереса на компанията са енергетика, възобновяеми енергийни източници и селско стопанство. още

http://industryinfo.bg

27 юни - Информационен ден за новостите в проекта за закона за енергийна ефективност

... бъде инж. Владислава Георгиева, началник направление „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“, Агенция за устойчиво развитие и евроинтегация. още

http://powerindustry-bulgaria.com

23-27 юни - Европейска седмица на устойчивата енергия 2014

... на енергийна ефективност и оптималното използване на решения от възобновяеми енергийни източници в Европа и по целия свят. През т ... още

http://industryinfo.bg

Над 1500 специалисти посетиха първото издание на RENEXPO Western Balkans в Белград

... страни посетиха първото издание на изложението и конференцията за възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност RENEXPO Western Balkans в Белград ... още

http://renewables-bulgaria.com

Над 40 изложители се очакват в първото издание на RENEXPO Western Balkans

... участие в първото издание на изложението и конференцията за възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност RENEXPO Western Balkans между 11 ... още

http://renewables-bulgaria.com

EVN България вече е активен координатор на специални балансиращи групи

... група на ВЕИ ще включва производителите на енергия от възобновяеми източници (ВИ) и от високоефективно комбинирано производство (ВЕКП) на топлинна ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Модерна лаборатория по възобновяеми енергийни източници беше открита в ТУ София

Нова лаборатория по възобновяеми енергийни източници в Техническия университет в София беше официално открита на ... още

http://industryinfo.bg

29 май - Официално откриване на Лаборатория по възобновяеми енергийни източници Роберт Бош в ТУ София

... , фирма Роберт Бош и фирма Кериър откриват Лаборатория по възобновяеми енергийни източници Роберт Бош. Събитието ще се проведе на 29 ... още

http://renewables-bulgaria.com

Бизнес делегация от Германия на тема ''Възобновяеми енергии за сгради''

... Събитето се провежда в рамките на експортната инициатива "Възобновяеми енергии" на Министерството на икономиката и енергията на ... и организации, работещи в сферата на възобновяемите енергийни източници и енергийния сектор, проектанти и фирми, занимаващи ... още

http://renewables-bulgaria.com

11-12 юни - Първо издание на RENEXPO Western Balkans в Белград

Първо издание на изложението и конференцията за възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност RENEXPO Western Balkans ще се проведе ... още

http://renewables-bulgaria.com

Община Балчик с отличие за зелена енергия

... за инвестиране в производството на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди и спестяване на въглероден ... местната администрация за намирането на алтернативни енергийни източници и реализирания проект за осветление на крайбрежната ... още

http://renewables-bulgaria.com

55 изложители участваха в ENREG ENERGIA REGENERABILA 2014

Традиционната изложба и конференция за възобновяеми енергийни източници ENREG ENERGIA REGENERABILA се проведе между 9 и ... ще проведе и седмото издание на търговското изложение за възобновяеми източници Renexpo South-East Europe (19-21 ноември, Букурещ ... още

http://renewables-bulgaria.com

Книгата ''Енергийна криза, възобновяеми енергийни източници, устойчиво развитие'' бе представена в НБУ

Книгата "Енергийна криза, възобновяеми енергийни източници, устойчиво развитие" бе представена в Нов български университет от ... още

http://renewables-bulgaria.com

ИХБ Електрик получи на награда за най-ефективна инвестиция в индустриалния сектор

... в рамките на Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (КЛЕЕВЕИ). ИХБ Електрик, част от Индустриален холдинг България ... още

http://industryinfo.bg

Народното събрание облекчи регулаторния режим за малки ВЕИ централи

... сгради. Депутатите гласуваха промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, с които се премахва регулаторния режим за вписване в ... още

http://renewables-bulgaria.com

Институтът Фраунхофер разработва проект за трансфер на възобновяема енергия през ''супермрежа'' между Африка и Европа

... . "Важно е захранването да остане надеждно при интегрирането на възобновяеми енергийни източници. Електрическата енергия от Северна Африка може да попълни ... още

http://renewables-bulgaria.com

Toshiba разработи енергийни системи за съхранение на ВЕИ енергия с литиево-йонна батерия

... демонстрационен проект за увеличаване на използването на възобновяеми енергийни ресурси на отдалечени острови. Системите са ... става проблемен поради импулсните токове от възобновяемите източници. Енергийните системи за съхранение, базирани на батерии ... още

http://renewables-bulgaria.com

Над 30 български компании от различни бизнес сектори посетиха Катар

... фирми от секторите енергийна ефективност и възобновяеми източници, вятърни електроцентрали, телекомуникации и мрежово обслужване ... строителство и мебелна промишленост, енергетика и възобновяеми източници. Министърът на енергетиката и икономиката на ... още

http://industryinfo.bg

90% от европейците подкрепят по-високи цели за ВЕИ

... се стремят към по-голям дял на енергията от възобновяеми източници до 2030 г., сочи актуално проучване "Евробарометър", извършено от ... ЕС за достигане на дял от 20% енергия от възобновяеми източници в енергийния микс до 2020 г. е съставен от ... още

http://renewables-bulgaria.com

ЕВН предложи на ВЕИ производителите да изплати задължения по отменените цени за достъп

... България Електроснабдяване изпрати до производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, присъединени към електроразпределителната мрежа на дружеството, предложение за уреждане ... още

http://renewables-bulgaria.com

46 лектори от цяла Европа участват в международния форум на Виа Експо

... използват отпадъци за комбинирано производство на енергия и топлина, възобновяеми енергийни източници в топлофикациите, предимствата на технологията за EQTEC газификация ... още

http://renewables-bulgaria.com

Изложба и форум за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

Изложба и форум за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа Дата на провеждане: 5-7 март ... още

http://renewables-bulgaria.com

Изложба и форум за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

Изложба и форум за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа Дата на провеждане: 5-7 март ... още

http://industryinfo.bg

Рамковият пакет ''Климат-Енергетика'' е тема на два съвета на ЕС

... на задължение за целия ЕС делът на енергията от възобновяеми източници в крайното енергийно потребление да е най-малко 27 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Группо АБ ще участва за първи път на Изложбата за ЕЕ & ВЕ

... за първи път на Изложбата за енергийна ефективност и възобновяеми източници, която се провежда между 5 и 7 март в ... още

http://renewables-bulgaria.com

58 ВЕИ централи функционират в област Смолян

Общо 58 енергийни обекти от възобновяеми източници функционират в област Смолян. От тях 29 са соларни ... АУЕР направи презентация на производството на електрическа енергия от възобновяеми източници през 2013 г. В рамките на заседанието бяха представени ... още

http://renewables-bulgaria.com

18-21 март - Тангра ще представи ОВК решения на изложението Mostra Convegno Expocomfort 2014 в Милано

... и индустриални системи за вентилация, климатизация, отопление и възобновяеми енергийни източници. Посетителите ще открият решенията на българския производител на щанд ... още

http://hvac-bulgaria.com

ENREG ENERGIA REGENERABILA 2014 ще се проведе между 9 и 11 април в Арад

Шесто издание на изложбата и конференцията по възобновяеми енергийни източници ENREG ENERGIA REGENERABILA ще се проведе между 9 и ... още

http://renewables-bulgaria.com

Schneider Electric и Areva ще си партнират в областта на решенията за съхранение на енергия

... за да се оптимизира интегрирането на възобновяемите енергийни източници в електропреносната мрежа. Areva ще участва в съвместния ... г. в рамките на демонстрационната платформа за възобновяеми енергийни източници MYRTE в Корсика, където е свързана към ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Европейският парламент гласува окончателно за 30% ВЕИ дял до 2030 г.

... с 40%, достигане на 30% дял на енергията от възобновяеми източници, както и подобряване на енергийната ефективност с 40%. Решението ... още

http://renewables-bulgaria.com

Български компании с възможност за участие в бизнес мисия до Катар

... партньорство в областите енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници, земеделие и др. Бизнес делегацията ... участват фирми от секторите енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници, машиностроене, електроника и електротехника – ... още

http://industryinfo.bg

България е изпълнила ВЕИ целите си за 2012 г.

... 16,4% общ дял на енергията от възобновяаеми източници в брутното крайно потребление на енергия. Това посочва ... напредъка в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници, изпратен от Министерството на икономиката и енергетиката до ... още

http://renewables-bulgaria.com

40% намаляване на емисиите на парникови газове към 2030 г. цели ЕС

... 1990 г., задължение за минимален дял на енергията от възобновяеми източници в ЕС 27%, прилагане на нова система за ... г. Останалите засягат повишаването на дяла на енергията от възобновяеми източници, която се определя като решаващ фактор в прехода към ... още

http://ecology-bulgaria.com

11 млн. нови работни места ще бъдат разкрити във ВЕИ сектора до 2030 г.

Произвеждащите енергия от възобновяеми източници индустрии имат потенциал да генерират около 11 млн. нови ... част от работните места в областта на възобновяемите енергийни източници понастоящем са във фотоволтаичната индустрия, където за последните пет ... още

http://renewables-bulgaria.com

25% от услугите и продуктите на Филкаб през 2013 г. са реализирани от направление ВЕИ

... , електроапаратура и средства за автоматизация. Какъв дял заема направлението Възобновяеми енергийни източници във Вашата дейност? През 2013 година 25% от ... още

http://renewables-bulgaria.com

ЕК акцентира на развитието на енергията от морски източници

... ресурси обхваща всички технологии за добив на енергия от възобновяеми източници от моретата и океаните, освен разположените в морето ... ЕС и да генерира сигурна и надеждна енергия от възобновяеми източници в Европа", коментират от ЕК. Използването на ... още

http://renewables-bulgaria.com

Споразумения за три приоритетни проекта бяха подписани по фонд Козлодуй

... грант за Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници. Първото споразумение за подмяна на три амортизирани ... е с бенефициент Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници към Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ ... още

http://industryinfo.bg

Президентът сезира Конституционния съд за новата ВЕИ такса

... приетите разпоредби в Закона за енергията от възобновяеми източници са в противоречие с основните конституционни ... такава такса нито другите производители на енергия от възобновяеми източници – напр. водноелектрическа енергия, биомаса, нито останалите ... още

http://renewables-bulgaria.com

Европейският парламент потвърди ВЕИ приоритетите за 2030 г.

... Брюксел за широката подкрепа, която среща идеята енергията от възобновяеми източници да се превърне в основен приоритет до 2030 г ... още

http://renewables-bulgaria.com

Турция покрива една трета от енергийните си нужди с ВЕИ до 2023 г.

... покрие една трета от енергийните нужди с енергия от възобновяеми източници. След като увеличи над два пъти инсталираните ВЕИ мощности ... още

http://renewables-bulgaria.com

Столична община обявява конкурс за разработванена модел за еко селище

... на екологични строителни материали и внедряване на възобновяеми източници на енергия за нуждите на селището. Моделът ... , градоустройството, екологичното строителство и възобновяемите енергийни източници ще избере най-добрата. На победителя ще ... още

http://ecology-bulgaria.com

Био-, хидро- и геотермалната енергия ще са във фокуса на събитията за eнергийна ефективност и ВЕИ през март

... XX издание на изложението и форума за енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и управление на отпадъци, които ще се проведат ... още

http://renewables-bulgaria.com

Schneider Electric и DONG Energy ще електроснабдяват заедно отдалечени острови

... острови да увеличат дела на енегрия от възобновяеми източници, като същевременно запазят стабилността и надеждността на ... Основното предизвикателство е в интегрирането на енергията от възобновяеми източници така, че мрежата да остава надеждна и ... още

http://electrical-bulgaria.com

Подготвят двустранни бизнес срещи в рамките на Go green to environment 2014

... , вода и пречистване на водата, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници ще се проведат на 7 март 2014 г. в ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕК одобри финансирането на проекти чрез предоставянето на квоти за търговия с въглеродни емисии

... . „Инвестициите ще позволят на България да разнообрази своите източници за производство на електроенергия и да допринесе за разширяването ... енергия с ниски емисии от природен газ и от възобновяеми източници, както и по-разнообразен енергиен микс. още

http://ecology-bulgaria.com

Hitachi разработва система за съхранение на енергия от ВЕИ с капацитет 1 MW

... и ще позволява стабилно използване на разпределена енергия от възобновяеми източници. С тази разработка компанията се стреми да отговори на ... още

http://renewables-bulgaria.com

Български и чуждестранни инвеститори се противопоставиха на идеята за ''данък ВЕИ''

... (НС) текстове за изменение в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Считаме евентуалното приемане от Народното събрание на непредвидена ... още

http://renewables-bulgaria.com

Над 100 участници се включиха в ''Предложението на Япония за умно общество 2020''

... за оптимизация на предлагането и търсенето на енергия от възобновяеми източници, ефективното използване на електроенергия чрез „интелигентна мрежа“, както и ... още

http://industryinfo.bg

EК препоръча на държавите членки да не извършват законодателни ограничения във ВЕИ сектора

... да реформират съществуващите схеми за подпомагане на енергията от възобновяеми източници. Някои от насоките са вече въвеждане на обществени поръчки ... още

http://renewables-bulgaria.com

ЕБВР критикува България заради неосъществената либерализация на енергийния сектор и държавните ограничения на ВЕИ производството

... правителството, ограничаващи производството на електроенергия от възобновяеми източници, поради които страната ни изгубва доверието ... регулаторна рамка за инвеститорите във възобновяеми енергийни източници, за пореден път официализира стратегическото ... още

http://renewables-bulgaria.com

Световният енергиен съвет прогнозира експоненциален ръст на някои ВЕИ

... значителния прогнозиран ръст в относителния дял на възобновяемите енергийни източници (от 15% днес до между 20% и 30 ... съвет. Докладът прогнозира още експоненциален ръст на някои възобновяеми енергийни източници, който ще достигне 20% в сценария "Джаз" ... още

http://renewables-bulgaria.com

Над 85 млн. евро отпускат от Международния фонд Козлодуй за българската енергетика

... съгласие за подпомагане на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници (ФЕЕВИ) и за изграждането на преносни газопроводни мрежи с ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

ВЕИ са решение за намаляване на вредните емисии според WWF

... CO2 преди 2020 г. Увеличаването на използване на възобновяеми източници в световен мащаб е един от начините за ... мерки за преход от изкопаемите горива към енергия от възобновяеми източници, както и с изясняване на дългосрочните цели, необходими ... още

http://renewables-bulgaria.com

ЕК предлага въвеждане на търгове за ВЕИ мощности

... във връзка със схемите за подпомагане на енергията от възобновяеми източници и новите правила за държавна помощ, които се ... да се гарантира, че подкрепата за възобновяемите енергийни източници е динамична и рентабилна. Въпреки това използването на ... още

http://renewables-bulgaria.com

27 ноември - Индустриални и енергийни въпроси ще бъдат разгледани като част от предложението на Япония за умно общество 2020

... постигната оптимизация на предлагането и търсенето на енергия от възобновяеми източници, за ефективното използване на електроенергия чрез използването на „интелигентна ... още

http://industryinfo.bg

Енерго-Про започва ремонт на електропроводи до Варна

... се наложи ограничение на производството на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) в района при извършването на ремонтните дейности, поради ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

3К участва в Дните на професионалното обучение на ПГЕ Варна

... 3К, специализирана в проектирането, консултациите, доставката и изграждането на възобновяеми източници за производство на електроенергия, взе участие в Дните на ... още

http://renewables-bulgaria.com

Про Еко Строй навлиза на румънския пазар за изграждане на фотоволтаични паркове

... Еко Строй успешно се налага на румънския пазар на възобновяеми енергийни източници, съобщиха за Renewables-Bulgaria.com от компанията. Про ... още

http://renewables-bulgaria.com

250 енергийни инфраструктурни проекта одобрени от ЕК

... така преносната мрежа да поема все повече енергия от възобновяеми източници и като резултат да се намалят емисиите на CO2 ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

10 български предприятия участват в специализираната изложба TEHNOMA

... за строителството, оборудване и технологии за слънчева енергия и възобновяеми източници, системи и сигнализации за пожари. още

http://industryinfo.bg

5-7 март 2014 г. - Изложба и форум за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

В условията на динамични климатични промени и растящи цени на конвенционалните енергоизточници днес повече от всякога излиза на преден план необходимостта от прекрояване на енергетиката и нейното превръщане в устойчива систeма на бъдещите ... още

http://renewables-bulgaria.com

Success Academy провежда семинар за разработване на ВЕИ проекти

... тема "Разработване на проекти за възобновяеми и нови - нетрадиционни енергийни източници. Свободната енергия - мит или реалност ... на електроенергия. Ще бъдат разгледани различните източници на електроенергия за изграждане на собствен енергоизточник ... още

http://renewables-bulgaria.com

Google купува още зелена енергия

... на компанията в бъдеще да използва само енергия от възобновяеми източници. Happy Hereford ще започне работа през 2014 г. Тя ... още

http://renewables-bulgaria.com

Публичен регистър на ВЕИ инсталациите представят в Седмицата на мобилността

... публичен регистър на инсталациите за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). В него ще бъде поддържана актуална информация ... още

http://renewables-bulgaria.com

Община Русе разработи програма за насърчаване на ВЕИ

... въз основа на Закона за енергията от възобновяеми източници, съгласно който органите на местното самоуправление ... краткосрочни програми за използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива. Документът, разработен съобразно указанията ... още

http://renewables-bulgaria.com

Досега доста от ВЕИ централите не бяха ефективно защитени от мълнии

... наблюдава растеж на употребата на електрическа енергия от възобновяеми източници: фотоволтаични и вятърни централи, и хибридни централи ... проектанти и специалисти, работещи в областта на възобновяемите източници. Всички, които са си закупили изданието, ... още

http://renewables-bulgaria.com

Техническа гимназия търси доставчик на лабораторно и учебно оборудване

... учебно оборудване по специалностите Електрообзавеждане на производството, Електрически инсталации, Възобновяеми енергийни източници, Компютърни мрежи и др. Прогнозната стойност на поръчката ... още

http://electrical-bulgaria.com

Българско участие в журито на международен конкурс за пасивни сгради

... Специално внимание ще бъде отделено на използването на възобновяеми източници в концепциите за устойчиво снабдяване с енергия”, ... сертификат за пасивна къща и използване на възобновяеми енергийни източници. При реконструкциите е важно спазването на ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

15 нови проекта са одобрени по програмата за енергийна ефективност и зелена икономика

... проекти са повишаване на енергийната ефективност чрез използването на възобновяеми енергийни източници и въвеждането на енергоспестяващо технологично оборудване, както и ... още

http://industryinfo.bg

80% от ВЕИ централите въведени в експлоатация между 2009 и 2012 г.

Близо 80% от централите в страната, използващи възобновяеми енергийни източници, са въведени в експлоатация между 2009 и 2012 г., ... още

http://renewables-bulgaria.com

Проф. Владко Панайотов се срещна с генералния секретар на EPIA

... на работна група в Европейския парламент, свързана с новите източници на енергия. Тя ще има за цел да предложи ... за действие за по-успешното интегриране на енергията от възобновяеми източници и ще организира тематични срещи с водещи фирми, институти ... още

http://renewables-bulgaria.com

ЧЕЗ регистрира понижени резултати през първото полугодие

... разходи във връзка с изкупуването на произведената енергия от възобновяеми източници, а намалената печалба на ЧЕЗ Разпределение е резултат от ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Представиха Доклад за състоянието на енергетиката в България

... с 9,6%. Увеличено е производството на електроенергия от възобновяеми източници с 51,2% за тримесечието на 2013-та. Общият ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Румъния намали с 33,3% дела на изкупуваната зелена енергия

... държавна помощ за производството на енергия от възобновяеми източници и се заплащат чрез сметките на всички ... на енергия в Румъния. Производителите на енергия от възобновяеми източници получават зелени сертификати за произведената от тях енергия ... още

http://renewables-bulgaria.com

Шнайдер Електрик провежда обучения за енергийна ефективност в 13 общини

... локални системи за отопление и охлаждане с възобновяеми източници. Целта е експертите в местната администрация да ... мерките по енергийна ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници за подобряване на енергийната ефективност на сградите ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Премахва се възможността за ползване на дървесина за производство на енергия

... и да се включи в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). По този начин се цели да бъде постигната ... още

http://industryinfo.bg

13 август - Предстои обществено обсъждане на Наредба за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи

... втечнен природен газ, обектите за производство на газ от възобновяеми източници, както и на крайни клиенти чрез изграден директен газопровод ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Обсъдиха възможностите за по-широко използване на ВЕИ технологиите

... с възможностите за прилагане на съвременни енергоефективни технологии и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в сгради с обществено значение. Основен акцент ... още

http://renewables-bulgaria.com

Представиха новия модел на образуване цената на тока на обществения съвет по енергетика

... приходите от емисии. Средната цена на енергията, произведена от възобновяеми източници, се намалява от средно 286 лв. на 136 лв ... още

http://industryinfo.bg

Ученици на производствена практика във варненския Технически университет

... "Автоматизация на производството". Другата група ученици от специалност "Възобновяеми енергийни източници" ще изслушат лекции и ще проведат практически занятия в ... още

http://industryinfo.bg

Глобален алианс призовава използването на ВЕИ да достигне 100%

... на Европа. "Ползите за едно общество, което използва единствено възобновяеми източници, достигат далеч отвъд плюсовете за околната среда и климатичните ... още

http://renewables-bulgaria.com

Нови преференциални цени за изкупуване на енергия от ВЕИ централи

... на нови преференциални цени за изкупуване на електроенергия от възобновяеми източници с мощност до 10 MW. Цената за ветроенергийните и ... още

http://renewables-bulgaria.com

Стартира нов проект по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия

... подготвени реките за прилагане на опазващи околната среда източници на възобновяема енергия. Минно-геоложкият университет Св ... е да се бъде увеличено използването на възобновяеми енергийни източници чрез предоставяне на методическа и техническа подкрепа ... още

http://renewables-bulgaria.com

1 юли - БФА организира среща на ВЕИ производителите

... цени на енергията, новите преференциални цени за изкупуване от възобновяеми източници и др. Поканени за участие в срещата са всички ... още

http://renewables-bulgaria.com

КлиВенТо проведе поредица от семинари в страната

... иновационните технологии за производство на топлина и студ, използващи възобновяеми енергийни източници. Специално внимание бе отделено на инфрачервеното отопление, чиито ... още

http://hvac-bulgaria.com

ЕСО сътрудничи в изпълнението на проект по програма Интелигентна енергия – Европа

... новите технологии за ускоряване интегрирането на електроенергията, произведена от възобновяеми източници в европейската преносна система - GridTech, съфинасиран със средства от ... още

http://industryinfo.bg

Lapp Group откри нов сервизен и логистичен център в Германия

... потребление на енергия в центъра ще се произвежда от възобновяеми източници", допълниха от ВиВ Изоматик. още

http://electrical-bulgaria.com

29–31 май - Специализирана изложба за контролно-измервателна техника BULCONTROLA

... паралелно организираните ВОДА СОФИЯ, Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергиийни източници. още

http://automation-bulgaria.com

29–31 май - Специализирана изложба за контролно-измервателна техника Булконтрола

... паралелно организираните Вода София, Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергиийни източници. още

http://measurement-bulgaria.com

Специализирана изложба за контролно-измервателна техника Булконтрола

... паралелно организираните Вода София, Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергиийни източници. още

http://industryinfo.bg

Парадайс Електрик Консулт издава първата книга за мълниезащита на ВЕИ централи в България

... ще бъде направено на Изложбата за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, SEE Solar- соларни технологии (29-31 май т ... още

http://renewables-bulgaria.com

Заработи най-големият вятърен парк в Турция

... 135 MW централа в Османие, Южна Турция. Централите на възобновяеми източници в Турция имат потенциал да осигурят електричество за осветление ... още

http://renewables-bulgaria.com

Advantix Systems получи награда от Bloomberg

... фирми от различни отрасли като биоенергетика, енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и др. Жури от експерти в индустрията избра победителите ... още

http://hvac-bulgaria.com

30 май - Обсъждат въвеждането на енергийната ефективност и ВЕИ в индустриалните и непроизводствени системи

... и непроизводствените системи. Акцент ще бъде поставен на възобновяеми енергийни източници в индустриални и непроизводствени системи като възможност за бизнес ... още

http://renewables-bulgaria.com

ЕСО се присъедини към европейския ВЕИ проект GridTech

... новите технологии за ускоряване интегрирането на електроенергията, произведена от възобновяеми източници в европейската преносна система - GridTech", съфинасиран със средства от ... още

http://renewables-bulgaria.com

Европейски производители срещу налагането на мита за китайските соларни модули

... на амбициозните и правно обвързващи цели за енергия от възобновяеми източници до 2020 г.”, се допълва в съобщението. Подписалите писмото ... още

http://renewables-bulgaria.com

15-18 септември - Международна научна конференция EМФ 2013

... хидро и пневмотехниката, енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия, опазване на околната среда, ... технологии; Ядрена енергетика; Енергийна ефективност; Възобновяеми енергийни източници; Хидравлична и пневматична техника, машини и ... още

http://industryinfo.bg

Професионално обучение за инсталатори на енергийни съоръжения

... за техници на енергийни съоръжения и инсталации по специалност Възобновяеми енергийни източници. Възможностите, които организаторът предоставя, са както за присъствена ... още

http://renewables-bulgaria.com

БФА представи ползите от ВЕИ проектите

„ВЕИ се посочват като единствен възможен път за постигане на сигурност и независимост в задоволяването на енергийното потребление като с това не вредят на околната среда”, заявиха от БФА по време на провелата се на 3 април т. г. пресконференция „ ... още

http://renewables-bulgaria.com

25-27 септември - Международното изложение NEXPO с акцент върху ВЕИ

... инвестиции с фокус върху проектите за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. За да създаде възможно най-ефективната платформа за ... още

http://renewables-bulgaria.com

ЕК прие доклад за оценка на напредъка във ВЕИ

... разгръщане на различни технологии за енергия от възобновяеми източници няма да позволи адекватно намаляване на производствените ... разходи, което ще попречи на енергията от възобновяеми източници да допринесе за конкурентоспособността на ЕС", смятат ... още

http://renewables-bulgaria.com

Дупница приема програма за насърчаване на ВЕИ

Програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода до 2020 г. ще ... да се привлекат инвестиции. В програмата са посочени потенциалните източници на възобновяема енергия в района - слънце, вятър, биомаса ... още

http://renewables-bulgaria.com

Спешни промени в енергийния сектор предложи министър Василев

... . Първата от набелязаните мерки предвижда производителите на енергия от възобновяеми източници – фотоволтаици и ветрогенератори, които са били в нарушение на ... още

http://industryinfo.bg

БФА представи данни за произведената енергия от PV централи

... или друг сектор, включително производството на енергия от възобновяеми или конвенционални източници, където са заети хиляди специалисти”, поясняват от асоциациятата ... още

http://renewables-bulgaria.com

АУЕР анализира дейностите си в сферата на ВЕИ

... потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници, въвеждането на електронни административни услуги. Обхватът ... администрация и гражданите по отношение на възобновяемите източници на енергия, който се реализира по ... още

http://renewables-bulgaria.com

Европейският парламент призова за по-голям дял на ВЕИ

... % до 2050 г., използването на силно замърсяващи енергийни източници като въглищата и нефта ще трябва да бъде намалено ... постигне целите си към 2020 г. за производство от възобновяеми източници на енергия, добави Парламентът в гласуваната резолюция. В ... още

http://renewables-bulgaria.com

МС одобри позицията за участие в Съвета на министрите по околна среда на ЕС

... горива и за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници. На форума представителите на държавите членки разглеждат и предложение ... още

http://ecology-bulgaria.com

Шнайдер Електрик представи нова разпределителна уредба

... за индустрията, електроразпределителните дружества, инфраструктурни проекти и такива с възобновяеми източници на енергия. още

http://electrical-bulgaria.com

8-12 април - ETI ще представи нови решения на Hannover Messe

... електроапаратурата, насочени към висока енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници. Сред новите продукти, които ще демонстрира ETI на ... още

http://electrical-bulgaria.com

Китайски представители обсъдиха сътрудничество с България

Представители на общинската администрация на китайския град Шенжън се проведе среща с ръководството на Българската търговско-промишлена палата. Накратко бе представен градът и потенциалните сектори за двустранно сътрудничество. Територията на Шенжън ... още

http://industryinfo.bg

Energy Storage 2013 в Дюселдорф разширява международните си партньорства

... конференцията и търговското изложение за съхранение на енергия от възобновяеми източници Energy Storage 2013, които ще се проведат на 18 ... още

http://industryinfo.bg

Energy Storage 2013 в Дюселдорф разширява международните си партньорства

... конференцията и търговското изложение за съхранение на енергия от възобновяеми източници Energy Storage 2013, които ще се проведат на 18 ... още

http://renewables-bulgaria.com

Съдът обяви ''такса достъп'' за незаконна

... комисията преференциални цени за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, при съобразяване на размера и структурата на преференциалната цена ... още

http://renewables-bulgaria.com

29-31 май - Ноу-хау от Австрия на Екофорума и изложбата за Югоизточна Европа 2013

... ИЕЦ ще се проведе Austria Showcase “Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници". Сградно интегрирани фотоволтаици, интелигентните сгради, управление на отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

5 май - EWEA организира фотоконкурс за вятърна енергия

... Европейския парламент в Брюксел, както и във вестника за възобновяеми източници Recharge и списанието Wind Directions на EWEA. Крайният срок ... още

http://renewables-bulgaria.com

12-16 март 2013 - Aircontec - ISH Energy 2013

... за ефективно съхранение на топлината, интеграция на енергията от възобновяеми източници и инсталациите с интелигентно оползотворяване на енергията стават все ... още

http://hvac-bulgaria.com

12-16 март 2013 - Aircontec - ISH Energy 2013

... за ефективно съхранение на топлината, интеграция на енергията от възобновяеми източници и инсталациите с интелигентно оползотворяване на енергията стават все ... още

http://industryinfo.bg

Проведе се форум за интелигентни електроенергийни мрежи

... интелигентните мрежи за по-голяма интеграция на енергия от възобновяеми източници, както и проблемите и решенията при интегриране на малки ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Иновативни технологии на Енергийна ефективност и възобновяема енергия през май

... , ще се състои и традиционната изложба Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. Като част от новаторските технологии в световен мащаб ... още

http://industryinfo.bg

Организират бизнес делегация във Виетнам

... , части и детайли за асансьоростроенето, лека промишленост, инфраструктура и възобновяеми източници, изграждане и поддръжка на пречиствателни станции, ВиК елементи. още

http://industryinfo.bg

Българският пазар има нужда от рехабилитация чрез ВЕИ

... термални и когенерационни мощности, както и от алтернативни и възобновяеми енергийни източници. Също така е необходимо съществено да се повиши ... още

http://renewables-bulgaria.com

Гласуваха промените в закона за енергийната ефективност

... с гарантиран резултат; финансиране от фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници"; други национални или европейски схеми и механизми за подпомагане ... още

http://industryinfo.bg

Yokogawa и Soteica Visual MESA сключиха стратегическо партньорство

... енергия, но и да внедрят най-добрите конвенционални и възобновяеми източници, за да редуцират емисиите от CO2, NOx и други ... още

http://automation-bulgaria.com

Yokogawa и Soteica Visual MESA сключиха стратегическо партньорство

... енергия, но и да внедрят най-добрите конвенционални и възобновяеми източници, за да редуцират емисиите от CO2, NOx и други ... още

http://industryinfo.bg

МИЕТ предлага за обсъждане изменение на таксите от АУЕР

... Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници. Предлаганият проект е изготвен в съответствие с методиката за ... още

http://industryinfo.bg

МИЕТ предлага за обсъждане изменение на таксите от АУЕР

... Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници. Предлаганият проект е изготвен в съответствие с методиката за ... още

http://renewables-bulgaria.com

Проектите за малки ВЕЦ с финансиране от КЛЕЕВЕИ подлежат на екологична оценка

... в рамките на кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (КЛЕЕВЕИ), подлежат на екологична оценка. Процесът на кандидатстване ... още

http://industryinfo.bg

Проектите за малки ВЕЦ с финансиране от КЛЕЕВЕИ подлежат на екологична оценка

... в рамките на кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (КЛЕЕВЕИ), подлежат на екологична оценка. Процесът на кандидатстване ... още

http://renewables-bulgaria.com

Обсъждат наредбата за регистриране на фирми-инсталатори във ВЕИ обекти

... в енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници - по чл.20а от ЗЕВИ за инсталации с капацитет ... още

http://industryinfo.bg

Обсъждат наредбата за регистриране на фирми-инсталатори във ВЕИ обекти

... в енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници - по чл.20а от ЗЕВИ за инсталации с капацитет ... още

http://renewables-bulgaria.com

АУЕР представи проект за ВЕИ информационна система

... интегрира данните за използването на съоръженията, оползотворяващи възобновяемите източници на енергия, както и за потенциала от ... която е придружена с гаранции за произход от възобновяеми източници, 65.5% през миналата година е била изкупена ... още

http://industryinfo.bg

АУЕР представи проект за ВЕИ информационна система

... интегрира данните за използването на съоръженията, оползотворяващи възобновяемите източници на енергия, както и за потенциала от ... която е придружена с гаранции за произход от възобновяеми източници, 65.5% през миналата година е била изкупена ... още

http://renewables-bulgaria.com

Нова детска градина в Герман ще се отоплява с възобновяеми източници

... енергийна ефективност, с внедряването на съвременни екологични технологии и възобновяеми енергийни източници. Това обяви при представянето на проекта заместник-кметът ... още

http://industryinfo.bg

Нова детска градина в Герман ще се отоплява с възобновяеми източници

... енергийна ефективност, с внедряването на съвременни екологични технологии и възобновяеми енергийни източници. Това обяви при представянето на проекта заместник-кметът ... още

http://renewables-bulgaria.com

МС освобождава от длъжност председателя на ДКЕВР Ангел Семерджиев

... асоциация (БФА) изразява подкрепата на производителите на електроенергия от възобновяеми източници за освобождаването на Ангел Семерджиев от поста. "Българска фотоволтаична ... още

http://industryinfo.bg

МС освобождава от длъжност председателя на ДКЕВР Ангел Семерджиев

... асоциация (БФА) изразява подкрепата на производителите на електроенергия от възобновяеми източници за освобождаването на Ангел Семерджиев от поста. "Българска фотоволтаична ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

МС освобожди от длъжност председателя на ДКЕВР Ангел Семерджиев

... асоциация (БФА) изрази подкрепата на производителите на електроенергия от възобновяеми източници за освобождаването на Ангел Семерджиев от поста. "Българска фотоволтаична ... още

http://renewables-bulgaria.com

Таксата за достъп за ВЕИ производители беше обсъдена на открити заседания на ДКЕВР

... условия за достъп на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници до електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ, ЕВН и Енерго-Про ... още

http://industryinfo.bg

Таксата за достъп за ВЕИ производители беше обсъдена на открити заседания на ДКЕВР

... условия за достъп на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници до електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ, ЕВН и Енерго-Про ... още

http://renewables-bulgaria.com

Япония ще построи най-големия вятърен парк в света на мястото на ядрената централа във Фукушима

... част от инициативата на правителството за увеличение на възобновяемите източници след затварянето на 54 ядрени реактори в страната, ... два възобновиха работа. Фукушима смята да използва само възобновяеми източници до 2040 г. В префектурата е планиран и ... още

http://industryinfo.bg

Япония ще построи най-големия вятърен парк в света на мястото на ядрената централа във Фукушима

... част от инициативата на правителството за увеличение на възобновяемите източници след затварянето на 54 ядрени реактори в страната, ... два възобновиха работа. Фукушима смята да използва само възобновяеми източници до 2040 г. В префектурата е планиран и ... още

http://renewables-bulgaria.com

БГВЕА обяви позицията си по повод подкрепата на правителството за развитието на ВЕИ сектора

... с наскоро обявената подкрепа за развитието на енергията от възобновяеми източници. „БГВЕА приветства реакцията Ви като министър-председател да наредите ... още

http://renewables-bulgaria.com

БФА оповести несъгласието си с последните промени за развитието на ВЕИ в отворено писмо

... се ангажирахте лично с подкрепа за бъдещото развитие на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в България. Този факт бе адмириран от ... още

http://renewables-bulgaria.com

Обсъждат се промени в нормативната база, регулираща монтажа на фотоволтаични модули

... за устройство на територията и Закона за енергията от възобновяеми източници. Следващата среща е обявена за 24 януари т. г ... още

http://industryinfo.bg

Обсъждат се промени в нормативната база, регулираща монтажа на фотоволтаични модули

... за устройство на територията и Закона за енергията от възобновяеми източници. Следващата среща е обявена за 24 януари т. г ... още

http://renewables-bulgaria.com

Производители настояват за отмяна на таксата за достъп за ВЕИ електроенергията

... Българската фотоволтаична асоциация (БФА). Енергията от възобновяеми енергийни източници е единствената възможност за развитие на независимо ... е най-екологичната в сравнение с конвенционалните източници или с ядрената електроенергия, коментира Никола ... още

http://industryinfo.bg

Производители настояват за отмяна на таксата за достъп за ВЕИ електроенергията

... Българската фотоволтаична асоциация (БФА). Енергията от възобновяеми енергийни източници е единствената възможност за развитие на независимо ... е най-екологичната в сравнение с конвенционалните източници или с ядрената електроенергия, коментира Никола ... още

http://renewables-bulgaria.com

Община Сливо поле прие стратегия за развитието на ВЕИ и биогорива до 2022 г.

... прие краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива. Стратегията разглежда периода между 2013 г. ... програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива до 2022 г. още

http://industryinfo.bg

Община Сливо поле прие стратегия за развитието на ВЕИ и биогорива до 2022 г.

... прие краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива. Стратегията разглежда периода между 2013 г. ... програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива до 2022 г. още

http://renewables-bulgaria.com

Одобриха Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници

... за действие за енергията от възобновяеми източници. Документът поставя цели за производството от възобновяеми източници (ВИ) на различни ... всяка технология за производство на енергия от възобновяеми източници в транспортния сектор ще достигне 302 ктне. ... още

http://industryinfo.bg

Одобриха Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници

... за действие за енергията от възобновяеми източници. Документът поставя цели за производството от възобновяеми източници (ВИ) на различни ... всяка технология за производство на енергия от възобновяеми източници в транспортния сектор ще достигне 302 ктне. ... още

http://renewables-bulgaria.com

Консултанти помагат на домакинствата в Перник за въвеждането на ВЕИ

... за производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници на територията на общината. В Пернишко 15 ... програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива. Общинската програма планира изследване за ... още

http://industryinfo.bg

Консултанти помагат на домакинствата в Перник за въвеждането на ВЕИ

... за производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници на територията на общината. В Пернишко 15 ... програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива. Общинската програма планира изследване за ... още

http://renewables-bulgaria.com

Според МАЕ въглищата ще са основен източник на енергия през 2017 г.

... на електроенергия. Въпреки това увеличаването на използването на възобновяеми енергийни източници и по-балансираните цени на газа и въглищата ще ... емисии, които облагодетелстват разработването и използването на енергия от възобновяеми източници. още

http://industryinfo.bg

Според МАЕ въглищата ще са основен източник на енергия през 2017 г.

... на електроенергия. Въпреки това увеличаването на използването на възобновяеми енергийни източници и по-балансираните цени на газа и въглищата ще ... емисии, които облагодетелстват разработването и използването на енергия от възобновяеми източници. още

http://powerindustry-bulgaria.com

Италианска фирма за PV навеси търси партньори

Италиански производител на патентовани фотоволтаични навеси търси вносители/крайни клиенти в България. Това съобщи Агенцията за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина (ИЧЕ). Повече информация за възможно ... още

http://industryinfo.bg

Италианска фирма за PV навеси търси партньори

Италиански производител на патентовани фотоволтаични навеси търси вносители/крайни клиенти в България. Това съобщи Агенцията за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина (ИЧЕ). Повече информация за възможно ... още

http://renewables-bulgaria.com

ЕК предоставя 1,2 млрд. евро за насърчаване на 23 новаторски проекта за възобновяема енергия

... Проектите обхващат широк спектър от технологии за възобновяеми източници — биоенергия (включително усъвършенствани биогорива), концентрирана ... и управление на децентрализирани системи от възобновяеми източници (интелигентни мрежи). След като започнат ... още

http://industryinfo.bg

ЕК предоставя 1,2 млрд. евро за насърчаване на 23 новаторски проекта за възобновяема енергия

... Проектите обхващат широк спектър от технологии за възобновяеми източници — биоенергия (включително усъвършенствани биогорива), концентрирана ... и управление на децентрализирани системи от възобновяеми източници (интелигентни мрежи). След като започнат ... още

http://renewables-bulgaria.com

Хидроенергийната каскада Горна Арда получи статут на национален обект

... ще допринесе значително за диверсификация на енергийните източници и осигуряване на сигурност и непрекъсваемост на ... , увеличаване дела на произвежданата енергия от възобновяеми енергийни източници в съответствие с поетите ангажименти от българската ... още

http://industryinfo.bg

Хидроенергийната каскада Горна Арда получи статут на национален обект

... ще допринесе значително за диверсификация на енергийните източници и осигуряване на сигурност и непрекъсваемост на ... , увеличаване дела на произвежданата енергия от възобновяеми енергийни източници в съответствие с поетите ангажименти от българската ... още

http://renewables-bulgaria.com

ВЕИ технологии залягат в концепцията на София Тех парк

... Тех парк ще разполага със звено, което включва новите източници на енергия и ВЕИ. Останалите ще са фокусирани върху ... още

http://industryinfo.bg

ВЕИ технологии залягат в концепцията на София Тех парк

... Тех парк ще разполага със звено, което включва новите източници на енергия и ВЕИ. Останалите ще са фокусирани върху ... още

http://renewables-bulgaria.com

Представиха официално ISH 2013

... за баня, сградни инсталации, ОВК решения и възобновяеми енергийни източници ISH 2013. То ще се проведе от 12 ... решения в областта на сградните системи, възобновяемите енергийни източници, както и решенията за отопление, вентилация и климатизация ... още

http://hvac-bulgaria.com

Представиха официално ISH 2013

... за баня, сградни инсталации, ОВК решения и възобновяеми енергийни източници ISH 2013. То ще се проведе от 12 ... решения в областта на сградните системи, възобновяемите енергийни източници, както и решенията за отопление, вентилация и климатизация ... още

http://industryinfo.bg

Проведоха информационен ден по трансграничен проект за възобновяема енергия в Русе

... информационния ден бе представянето на първия учебник Възобновяеми енергийни източници и технологии, който е резултат от ... технологиите за производство и мониторинг на възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния-България. Обърнато ... още

http://industryinfo.bg

Проведоха информационен ден по трансграничен проект за възобновяема енергия в Русе

... информационния ден бе представянето на първия учебник Възобновяеми енергийни източници и технологии, който е резултат от ... технологиите за производство и мониторинг на възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния-България. Обърнато ... още

http://renewables-bulgaria.com

Rutronik избран за дистрибутор на 2012 г. от ASJ

... предназначени основно за автомобилната индустрия и за пазара на възобновяеми източници и отговарят на всички необходими изисквания и стандарти за ... още

http://industryinfo.bg

Rutronik избран за дистрибутор на 2012 г. от ASJ

... предназначени основно за автомобилната индустрия и за пазара на възобновяеми източници и отговарят на всички необходими изисквания и стандарти за ... още

http://electronics-bulgaria.com

Европейският парламент гласува 6 млрд. евро за изследвания в областта на зелената енергия

... разбраха каква решаваща роля имат вятърната енергия и другите възобновяеми източници за икономическия растеж на ЕС, технологичното лидерство, борбата с ... още

http://industryinfo.bg

Европейският парламент гласува 6 млрд. евро за изследвания в областта на зелената енергия

... разбраха каква решаваща роля имат вятърната енергия и другите възобновяеми източници за икономическия растеж на ЕС, технологичното лидерство, борбата с ... още

http://renewables-bulgaria.com

SANO epc представи решения за осветление на Intra Lighting и Monodraught

... LED, seamless тип луминесцентни и луминесцентни Т5 светлинни източници, както и с широкото портфолио профили, осигуряващи ... и слънцето, продуктите допринасят за употребата на възобновяеми енергийни източници и опазване на околната среда”, заяви лекторът. ... още

http://industryinfo.bg

Соларпро се представя на RENEXPO South-East Europe

... от най-мащабните международни събития в сферата на възобновяемите източници на енергия в Румъния RENEXPO South-East Europe, което ... още

http://renewables-bulgaria.com

Соларпро се представя на RENEXPO South-East Europe

... от най-мащабните международни събития в сферата на възобновяемите източници на енергия в Румъния RENEXPO South-East Europe, което ... още

http://industryinfo.bg

Започна Петото издание на RENEXPO South-East Europe

... представлява все повече интерес за инвеститорите във възобновяеми източници, а съгласно доклада на Country Attractiveness Indices ... данните на Transelectrica производителите на енергия от възобновяеми източници са получили през първите 2 месеца на ... още

http://renewables-bulgaria.com

Започна Петото издание на RENEXPO South-East Europe

... представлява все повече интерес за инвеститорите във възобновяеми източници, а съгласно доклада на Country Attractiveness Indices ... данните на Transelectrica производителите на енергия от възобновяеми източници са получили през първите 2 месеца на ... още

http://industryinfo.bg

Регулаторната рамка и финансовите предизвикателства обсъждат на годишната конференция за вятърна енергия

... след приемането на промените в Закона за енергия от възобновяеми енергийни източници. Лектори на първата сесия, която се проведе между ... още

http://renewables-bulgaria.com

Регулаторната рамка и финансовите предизвикателства обсъждат на годишната конференция за вятърна енергия

... след приемането на промените в Закона за енергия от възобновяеми енергийни източници. Лектори на първата сесия, която се проведе между ... още

http://industryinfo.bg

Грийнпийс: производителите на електронно оборудване трябва да елиминират мръсната енергия

... за захранване на веригите за доставки с енергия от възобновяеми източници, а не от изкопаеми горива. По този начин те ... ангажиране с емисиите на парникови газове, опасни вещества, конфликтни източници на минерали и фибри. Dell падна от №3 до ... още

http://industryinfo.bg

Грийнпийс: производителите на електронно оборудване трябва да елиминират мръсната енергия

... за захранване на веригите за доставки с енергия от възобновяеми източници, а не от изкопаеми горива. По този начин те ... ангажиране с емисиите на парникови газове, опасни вещества, конфликтни източници на минерали и фибри. Dell падна от №3 до ... още

http://ecology-bulgaria.com

Данфосс изтъква значението на топлофикацията като основа за устойчиво развитие на градовете

... петилетка на Китай поставя силно ударение на възобновяемите източници и енергийната ефективност. С гордост мога да заявя ... отоплението на сгради, както и решения с възобновяеми енергийни източници, като тези използващи слънчевата енергия. Данфосс ... още

http://hvac-bulgaria.com

Данфосс изтъква значението на топлофикацията като основа за устойчиво развитие на градовете

... петилетка на Китай поставя силно ударение на възобновяемите източници и енергийната ефективност. С гордост мога да заявя ... отоплението на сгради, както и решения с възобновяеми енергийни източници, като тези използващи слънчевата енергия. Данфосс ... още

http://industryinfo.bg

Парламентът не прие окончателно измененията, които узаконяват таксата за достъп за ВЕИ производители

... до електроразпределителната мрежа, наложени на производителите на електроенергия от възобновяеми източници. Предвидените промени са част от Закона за експортния контрол ... още

http://industryinfo.bg

Парламентът не прие окончателно измененията, които узаконяват таксата за достъп за ВЕИ производители

... до електроразпределителната мрежа, наложени на производителите на електроенергия от възобновяеми източници. Предвидените промени са част от Закона за експортния контрол ... още

http://renewables-bulgaria.com

БФА организира пресконференция за актуалните проблеми пред ВЕИ сектора

... последните няколко седмици над 1200 производители на електричество от възобновяеми източници са подложени на натиск да сключват договори за достъп ... още

http://industryinfo.bg

БФА организира пресконференция за актуалните проблеми пред ВЕИ сектора

... последните няколко седмици над 1200 производители на електричество от възобновяеми източници са подложени на натиск да сключват договори за достъп ... още

http://renewables-bulgaria.com

Парламентарната комисия по икономическа политика прие на второ четене изменения, които узаконяват таксата за достъп

... в Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници, които узаконяват въведените от ДКЕВР през септември "цени за ... за енергетиката и Закона за производството на енергия от възобновяеми източници. още

http://industryinfo.bg

Парламентарната комисия по икономическа политика прие на второ четене изменения, които узаконяват таксата за достъп

... в Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници, които узаконяват въведените от ДКЕВР през септември "цени за ... за енергетиката и Закона за производството на енергия от възобновяеми източници. още

http://renewables-bulgaria.com

Студенти ще се състезават с идеи за устойчиво градско развитие на София

... сгради, Фабрика на бъдещето и възможността за използването на възобновяеми енергийни източници в града. Амбицията на организаторите е първите три ... още

http://industryinfo.bg

ABB реши 100-годишен проблем за комутация на постояннотокови ел. мрежи

... ще позволи ефективна интеграция и обмен на енергия от възобновяеми източници. Постояннотоковите мрежи ще повишат надеждността на електропреносните мрежи и ... още

http://electrical-bulgaria.com

ABB реши 100-годишен проблем за комутация на постояннотокови ел. мрежи

... ще позволи ефективна интеграция и обмен на енергия от възобновяеми източници. Постояннотоковите мрежи ще повишат надеждността на електропреносните мрежи и ... още

http://industryinfo.bg

ABB реши 100-годишен проблем за комутация на постояннотокови ел. мрежи

... ще позволи ефективна интеграция и обмен на енергия от възобновяеми източници. Постояннотоковите мрежи ще повишат надеждността на електропреносните мрежи и ... още

http://renewables-bulgaria.com

Семинар за управление на ВЕИ проекти и инвестиции

... финансиращи проекти за производство на енергия от възобновяеми източници, както и и към представители на областните, ... на програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. Сред лекторите са: Костадинка Тодорова, енергиен ... още

http://renewables-bulgaria.com

Семинар за управление на ВЕИ проекти и инвестиции

... финансиращи проекти за производство на енергия от възобновяеми източници, както и и към представители на областните, ... на програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. Сред лекторите са: Костадинка Тодорова, енергиен ... още

http://industryinfo.bg

ЕК разследва България заради таксата за достъп, наложена на ВЕИ централите

... трябва да плащат производителите на енергия от възобновяеми източници за достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа. ... тъй като важи единствено за централи с възобновяеми източници. Производителите твърдят още, че тя е определена ... още

http://renewables-bulgaria.com

ЕК разследва България заради таксата за достъп, наложена на ВЕИ централите

... трябва да плащат производителите на енергия от възобновяеми източници за достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа. ... тъй като важи единствено за централи с възобновяеми източници. Производителите твърдят още, че тя е определена ... още

http://industryinfo.bg

7 български компании взеха участие в изложението за металургия, електроника и строителни технологии Технома 2012 в Скопие

... -технологични иновации, оборудване и технологии за слънчева енергия и възобновяеми източници, системи и сигнализации за пожари. На българският щанд с ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Обсъдиха актуaлни въпроси в производството на електроенергия от ВЕИ

На 31 октомври т. г. се проведе кръгла маса по проблемите и предизвикателствата пред производството на електрическа енергия от ВЕИ. Във форума участваха над 150 представители на различни сдружения на бизнеса, народни представители, банкови ... още

http://industryinfo.bg

7 български компании взеха участие в изложението за металургия, електроника и строителни технологии Технома 2012 в Скопие

... -технологични иновации, оборудване и технологии за слънчева енергия и възобновяеми източници, системи и сигнализации за пожари. На българският щанд с ... още

http://industryinfo.bg

Обсъдиха актуaлни въпроси в производството на електроенергия от ВЕИ

На 31 октомври т. г. се проведе кръгла маса по проблемите и предизвикателствата пред производството на електрическа енергия от ВЕИ. Във форума участваха над 150 представители на различни сдружения на бизнеса, народни представители, банкови ... още

http://renewables-bulgaria.com

НИСИ проведе тридневен семинар за разработване на регионални ВЕИ стратегии

... изследвания (НИСИ) организира семинар на тема "Възобновяеми енергийни източници: Регионални енергийни стратегии", който се проведе от ... в областта на добива на електроенергия чрез алтернативни източници, а също така за служители на общинската ... още

http://renewables-bulgaria.com

Siemens ще фокусира ВЕИ бизнеса си върху вятърната и водната енергетика

Siemens обяви, че ще преорганизира бизнеса си с възобновяеми източници на енергия, като се фокусира върху енергията, добивана от ... още

http://renewables-bulgaria.com

Siemens ще фокусира ВЕИ бизнеса си върху вятърната и водната енергетика

Siemens обяви, че ще преорганизира бизнеса си с възобновяеми източници на енергия, като се фокусира върху енергията, добивана от ... още

http://industryinfo.bg

НИСИ организира тридневен семинар за разработване на регионални ВЕИ стратегии

... стратегически изследвания (НИСИ) организира семинар на тема "Възобновяеми енергийни източници: Регионални енергийни стратегии" от 24 до 26 ... в областта на добива на електроенергия чрез алтернативни източници, а също така за служители на общинската ... още

http://industryinfo.bg

Проведе се международното изложение за металургия, електроника и строителни технологии в Скопие

... -технологични иновации, оборудване и технологии за слънчева енергия и възобновяеми източници, системи и сигнализации за пожари. още

http://electronics-bulgaria.com

Проведе се международното изложение за металургия, електроника и строителни технологии в Скопие

... -технологични иновации, оборудване и технологии за слънчева енергия и възобновяеми източници, системи и сигнализации за пожари. още

http://industryinfo.bg

Започна международното изложение за металургия, електроника и строителни технологии в Скопие

... -технологични иновации, оборудване и технологии за слънчева енергия и възобновяеми източници, системи и сигнализации за пожари. още

http://electrical-bulgaria.com

Проведе се международното изложение за металургия, електроника и строителни технологии в Скопие

... -технологични иновации, оборудване и технологии за слънчева енергия и възобновяеми източници, системи и сигнализации за пожари. още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Подготвят българско участие в Mеждународното изложение за металургия, електроника и строителни технологии в Скопие

... -технологични иновации, оборудване и технологии за слънчева енергия и възобновяеми източници, системи и сигнализации за пожари. още

http://renewables-bulgaria.com

Български ВЕИ асоциации представиха в Лондон промените в държавната политика в сектора

... незабавните и сериозни последици за производителите на енергия от възобновяеми източници, които могат да изгубят проектите си, а в някои ... 20% и 20% от потребяваната енергия да идва от възобновяеми източници на енергия. още

http://renewables-bulgaria.com

Български ВЕИ асоциации представиха в Лондон промените в държавната политика в сектора

... незабавните и сериозни последици за производителите на енергия от възобновяеми източници, които могат да изгубят проектите си, а в някои ... 20% и 20% от потребяваната енергия да идва от възобновяеми източници на енергия. още

http://industryinfo.bg

Обучение за eнергийно реновиране на сгради и използване на ВЕИ в Русе

... по енергоефективно реновиране на стари сгради с използване на възобновяеми енергийни източници. Обучението се проведе на 8 и 9 октомври ... още

http://renewables-bulgaria.com

Обучение за eнергийно реновиране на сгради и използване на ВЕИ в Русе

... по енергоефективно реновиране на стари сгради с използване на възобновяеми енергийни източници. Обучението започна днес (8 октомври) и ще продължи ... още

http://industryinfo.bg

България има възможност да заеме едно от челните места в Европа по инсталирани PV мощности

... соларните технологии, техният дял в осигуряването на енергия от възобновяеми източници, особено в тази част на Европа, е все още ... още

http://renewables-bulgaria.com

ВЕИ производители отново протестираха пред ДКЕВР

Втори протест на производители на електроенергия от възобновяеми източници и заети в сектора се проведе пред сградите на ... още

http://renewables-bulgaria.com

ВЕИ производители отново протестираха пред ДКЕВР

Втори протест на производители на електроенергия от възобновяеми източници и заети в сектора се проведе пред сградите на ... още

http://industryinfo.bg

Проведе се семинар за разработка на ВЕИ проекти

... организира семинар на тема "Разработване на проекти за възобновяеми енергийни източници, рискове и практически подход" от 26 до ... в областта на добива на електроенергия чрез алтернативни източници, а също така за служители на общинската администрация ... още

http://industryinfo.bg

Проведе се 13-то издание на енергийното изложение RENEXPO

... се проведе 13-то издание на международното изложение за възобновяеми източници, децентрализирано производство на енергия, интелигентна дистрибуция на енергия и ... още

http://industryinfo.bg

Провеждат семинар за разработка на ВЕИ проекти

... организира семинар на тема "Разработване на проекти за възобновяеми енергийни източници, рискове и практически подход". Днес, 27 септември ... в областта на добива на електроенергия чрез алтернативни източници, а също така за служители на общинската ... още

http://renewables-bulgaria.com

Откриват 13-то издание на RENEXPO

... се провежда 13-то издание на международното изложение за възобновяеми източници, децентрализирано производство на енергия, интелигентна дистрибуция на енергия и ... още

http://renewables-bulgaria.com

Първата българска хибридна ВЕИ система ще бъде представена на Пловдивския панаир

... демонстрират новости в областта на използването на възобновяеми енергийни източници и пестенето на енергия по време на ... компании с иновационни проекти в областта на възобновяемите източници биха предизвикали най-голям интерес сред инвеститорите на ... още

http://renewables-bulgaria.com

Протест срещу въвеждането на временни такси за достъп на ВЕИ производителите до електропреносната мрежа

... ДКЕВР се проведе протест на производители на електроенергия от възобновяеми източници (ВЕИ) и заети в сектора. Над 500 представители на ... още

http://renewables-bulgaria.com

Протест срещу въвеждането на временни такси за достъп на ВЕИ производителите до електропреносната мрежа

... ДКЕВР се проведе протест на производители на електроенергия от възобновяеми източници (ВЕИ) и заети в сектора. Над 500 представители на ... още

http://industryinfo.bg

Първата българска хибридна ВЕИ система ще бъде представена на Пловдивския панаир

... ще демонстрират новости в областта на използването на възобновяеми енергийни източници и пестенето на енергия по време на ... компании с иновационни проекти в областта на възобновяемите източници биха предизвикали най-голям интерес сред инвеститорите на ... още

http://industryinfo.bg

Готови сме да посрещнем новите предизвикателства на пазара

... разпространение системи за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. През годините сме се утвърдили като традиционен ... и увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници, през последните 2 години бяха изградени множество ... още

http://electrical-bulgaria.com

Готови сме да посрещнем новите предизвикателства на пазара

... разпространение системи за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. През годините сме се утвърдили като традиционен ... и увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници, през последните 2 години бяха изградени множество ... още

http://industryinfo.bg

EVN регистрира високо производство на електроенергия от ВЕИ и през август

... ,6 млн. лв. През юли количеството произведена енергия от възобновяеми източници е било 84 103 MWh на стойност 40,5 ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

EVN регистрира високо производство на електроенергия от ВЕИ и през август

... ,6 млн. лв. През юли количеството произведена енергия от възобновяеми източници е било 84 103 MWh на стойност 40,5 ... още

http://renewables-bulgaria.com

EVN регистрира високо производство на електроенергия от ВЕИ и през август

... ,6 млн. лв. През юли количеството произведена енергия от възобновяеми източници е било 84 103 MWh на стойност 40,5 ... още

http://industryinfo.bg

ДКЕВР въвежда временни такси за достъп на ВЕИ производителите до електропреносната мрежа

... определените цени за достъп важат само за енергия от възобновяеми източници. Според решението на ДКЕВР, различните по големина централи ще ... още

http://renewables-bulgaria.com

ДКЕВР въвежда временни такси за достъп на ВЕИ производителите до електропреносната мрежа

... определените цени за достъп важат само за енергия от възобновяеми източници. Според решението на ДКЕВР, различните по големина централи ще ... още

http://industryinfo.bg

Позиция на БГВЕА във връзка с решението на ДКЕВР да въведе временни такси за достъп на ВЕИ производителите до електропреносната мрежа

... Правителството драстично сваля подкрепата за енергия от възобновяеми източници, води към фалит милиарди инвестиции и ... за енергия, произведена от възобновяеми източници. Въпреки че законът за енергия от възобновяеми източници (ЗЕВИ) гарантира на ... още

http://renewables-bulgaria.com

CEE Bankwatch: Европейските средства за чиста енергия ще помогнат за спестяването на енергия и за създаването на нови работни места

... да бъдат инвестирани в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в Централна и Източна Европа през ... показват, че инвестициите в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници водят не само до положителни промени в климата ... още

http://renewables-bulgaria.com

CEE Bankwatch: Европейските средства за чиста енергия ще помогнат за спестяването на енергия и за създаването на нови работни места

... да бъдат инвестирани в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в Централна и Източна Европа през ... показват, че инвестициите в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници водят не само до положителни промени в климата ... още

http://industryinfo.bg

Промени в Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници

... вариант на Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници. Основните промени в плана са в частта Екологична ... топлинна енергия и енергия за охлаждане и енергия от възобновяеми източници в транспорта до 2020 г. За постигане на ... още

http://renewables-bulgaria.com

Промени в Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници

... вариант на Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници. Основните промени в плана са в частта Екологична ... топлинна енергия и енергия за охлаждане и енергия от възобновяеми източници в транспорта до 2020 г. За постигане на ... още

http://industryinfo.bg

Енерго-Про регистрира новите имена на дъщерните си дружества

... опит в производството, доставката и търговията на електроенергия от възобновяеми енергийни източници в Чехия, Турция, Грузия и България, където е ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Енерго-Про регистрира новите имена на дъщерните си дружества

... опит в производството, доставката и търговията на електроенергия от възобновяеми енергийни източници в Чехия, Турция, Грузия и България, където е ... още

http://industryinfo.bg

Уточняват се данните за присъединените централи от възобновяеми източници

... Националната електрическа компания уточняват данните за присъединените централи от възобновяеми източници, както и разходите, които се правят за тях. Това ... още

http://renewables-bulgaria.com

Уточняват се данните за присъединените централи от възобновяеми източници

... Националната електрическа компания уточняват данните за присъединените централи от възобновяеми източници, както и разходите, които се правят за тях. Това ... още

http://industryinfo.bg

Нарастването на дела на ВЕИ ще засили ролята на ВЕЦ и ПАВЕЦ

... политики за насърчаване на възобновяемите енергийни източници чрез законодателни инициативи и финансови инструменти очертват ... дават приоритет на тези инсталации, които използват възобновяеми източници на енергия, доколкото това се позволява ... още

http://renewables-bulgaria.com

Проектозаконът срещу изменението на климата предвижда увеличение на глобите за вредни емисии

... % от горивата у нас да бъдат био или от възобновяеми източници, което допълнително ще намали вредните газове във въздуха. До ... още

http://ecology-bulgaria.com

Екологични проекти на Титан Златна Панега

... енергийна ефективност и постепенното увеличаване използването на енергия от възобновяеми източници, докато по-голямата част от енергийната консумация на завода ... още

http://ecology-bulgaria.com

Фото-водородна зарядна станция за автомобили

... си за получаване на "зелен водород" - водород, произведен от възобновяеми източници на енергия, и насърчаваме развитието на водородната инфраструктура", коментира ... още

http://renewables-bulgaria.com

Проектозаконът срещу изменението на климата предвижда увеличение на глобите за вредни емисии

... % от горивата у нас да бъдат био или от възобновяеми източници, което допълнително ще намали вредните газове във въздуха. До ... още

http://industryinfo.bg

Фото-водородна зарядна станция за автомобили

... си за получаване на "зелен водород" - водород, произведен от възобновяеми източници на енергия, и насърчаваме развитието на водородната инфраструктура", коментира ... още

http://industryinfo.bg

Екологични проекти на Титан Златна Панега

... енергийна ефективност и постепенното увеличаване използването на енергия от възобновяеми източници, докато по-голямата част от енергийната консумация на завода ... още

http://industryinfo.bg

ЦЕРБ стана партньор на Marelli Motori

... високи технологии и иновации в областта на енергията от възобновяеми източници, морския флот и индустрията (асинхронни двигатели, генератори и др ... още

http://electrical-bulgaria.com

ЦЕРБ стана партньор на Marelli Motori

... високи технологии и иновации в областта на енергията от възобновяеми източници, морския флот и индустрията (асинхронни двигатели, генератори и др ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Регистрираха пик на произведената енергия от ВЕИ в Югоизточна България

... ч. е отчетен пик на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Югоизточна България с регистрирани 376 MW ... още

http://renewables-bulgaria.com

ЦЕРБ стана партньор на Marelli Motori

... високи технологии и иновации в областта на енергията от възобновяеми източници, морския флот и индустрията (асинхронни двигатели, генератори и др ... още

http://industryinfo.bg

Регистрираха пик на произведената енергия от ВЕИ в Югоизточна България

... ч. е отчетен пик на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Югоизточна България с регистрирани 376 MW ... още

http://industryinfo.bg

37% увеличение на произведената енергия от ВЕИ през юли отчитат от EVN

Произведената през юли електроенергия от възобновяеми енергийни източници в Югоизточна България е 84 103 MWh на стойност ... още

http://renewables-bulgaria.com

37% увеличение на произведената енергия от ВЕИ през юли отчитат от EVN

Произведената през юли електроенергия от възобновяеми енергийни източници в Югоизточна България е 84 103 MWh на стойност ... още

http://industryinfo.bg

Читателски коментар: Актуални теми от област ВЕИ

... , по повод преференциалните изкупни цени за енергията, произведена от възобновяеми източници, които влязоха в сила от 1 юли т. г ... още

http://renewables-bulgaria.com

EVN е присъединила 552 MW от ВЕИ до 1 юли

... т. г. има присъединени общо 552 MW възобновяеми източници на 883 производителя. Новоприсъединените мощности бележат значителен ръст ... г. Произведената за месец юни електроенергия от тези възобновяеми източници само на територията на EVN България е 61 ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

EVN е присъединила 552 MW от ВЕИ до 1 юли

... т. г. има присъединени общо 552 MW възобновяеми източници на 883 производителя. Новоприсъединените мощности бележат значителен ръст ... г. Произведената за месец юни електроенергия от тези възобновяеми източници само на територията на EVN България е 61 ... още

http://renewables-bulgaria.com

EVN е присъединила 552 MW от ВЕИ до 1 юли

... т. г. има присъединени общо 552 MW възобновяеми източници на 883 производителя. Новоприсъединените мощности бележат значителен ръст ... г. Произведената за месец юни електроенергия от тези възобновяеми източници само на територията на EVN България е 61 ... още

http://industryinfo.bg

ДКЕВР смята да намали още изкупните цени на електроенергията от ВЕИ

... . Според доклада разходите, необходими за построяване на централи от възобновяеми източници рязко са намалели, което води до по-малък срок ... още

http://renewables-bulgaria.com

ДКЕВР смята да намали още изкупните цени на електроенергията от ВЕИ

... . Според доклада разходите, необходими за построяване на централи от възобновяеми източници рязко са намалели, което води до по-малък срок ... още

http://industryinfo.bg

Откриха новоизградена хибридна система на Узана

... соларна система за усвояване на енергия от възобновяеми енергийни източници бе открита по време на Узана поляна ... изпълнението на проект за показване на ефективността на възобновяеми енергийни източници. Съфинансирането на проекта е по Програмата за ... още

http://renewables-bulgaria.com

Откриха новоизградена хибридна система на Узана

... соларна система за усвояване на енергия от възобновяеми енергийни източници бе открита по време на Узана поляна ... изпълнението на проект за показване на ефективността на възобновяеми енергийни източници. Съфинансирането на проекта е по Програмата за ... още

http://industryinfo.bg

Siemens с рекорди в когенерационните технологии

... колебания в производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Благодарение на нашата революционна технология при ... производство на електроенергия от конвенционални енергийни източници в сектор Енергетика на Siemens. Новата ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Siemens с рекорди в когенерационните технологии

... колебания в производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Благодарение на нашата революционна технология при ... производство на електроенергия от конвенционални енергийни източници в сектор Енергетика на Siemens. Новата ... още

http://industryinfo.bg

Енергийно ефективни решения за ОВК системи

... тенденции в ОВК системите са насочени към използването на възобновяеми енергийни източници и съоръжения с висок коефициент на полезно действие ... още

http://hvac-bulgaria.com

Растежът на ВЕИ продължава през следващите пет години

... водна, слънчева или вятърна енергия, както и от други възобновяеми източници, ще отбележи ръст с около 40% през следващите пет ... най-големия абсолютен ръст в производството на електроенергия от възобновяеми източници от 730 TWh до 2017 г. След нея се ... още

http://renewables-bulgaria.com

Растежът на ВЕИ продължава през следващите пет години

... водна, слънчева или вятърна енергия, както и от други възобновяеми източници, ще отбележи ръст с около 40% през следващите пет ... най-големия абсолютен ръст в производството на електроенергия от възобновяеми източници от 730 TWh до 2017 г. След нея се ... още

http://industryinfo.bg

Представят възможностите за кандидатстване с проекти по ОПРКБИ

... по програмата с проекти за енергийна ефективност и за възобновяеми енергийни източници. В зависимост от техния размер и сложност, допустимите ... още

http://industryinfo.bg

Тенденциите за повишаване на енергийната ефективност на ОВК системите са насочени предимно към използването на възобновяеми енергийни източници

... среда. Могат да се комбинират с алтернативни възобновяеми енергийни източници като слънчеви панели за подпомагане на отоплението и ... . Слънчевите термални решения са сред най-рентабилните източници на топлинна енергия за битова гореща вода и ... още

http://hvac-bulgaria.com

По-ниски разходи за отопление с електрически инфрачервени отоплителни панели

... решения е необходимост Все повече специалисти се ориентират към възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) като евтин и природосъобразен начин за производството ... още

http://hvac-bulgaria.com

НСОРБ организира форум за осветление и устойчиво развитие

... насоки за разработване на общинските програми за използване на възобновяеми енергийни източници. още

http://industryinfo.bg

БФА и професионалната гимназия по електроника Джон Атанасов стартираха съвместен проект

... Мобилна практика в немски компании в областта на възобновяеми енергиийни източници е името на проект, по който Българска ... за производство на електричество от слънцето и другите възобновяеми източници. В рамките на проекта гимназисти ще бъдат изпратени ... още

http://renewables-bulgaria.com

БФА и професионалната гимназия по електроника Джон Атанасов стартираха съвместен проект

... Мобилна практика в немски компании в областта на възобновяеми енергиийни източници е името на проект, по който Българска ... за производство на електричество от слънцето и другите възобновяеми източници. В рамките на проекта гимназисти ще бъдат изпратени ... още

http://industryinfo.bg

БТПП организира среща с китайски фирми от областта на енергетиката и ВЕИ

... организации. Фирмите имат интерес в следните области: енергетика и възобновяеми енергийни източници, както и в кожарство и кожухарство, винопроизводство и ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

БТПП проведе среща с китайски фирми от областта на енергетиката и ВЕИ

... организации. Фирмите имат интерес в следните области: енергетика и възобновяеми енергийни източници, както и в кожарство и кожухарство, винопроизводство и ... още

http://industryinfo.bg

НСОРБ организира форум за осветление и устойчиво развитие

... насоки за разработване на общинските програми за използване на възобновяеми енергийни източници. Предварителна програма за събитието може да намерите тук. още

http://industryinfo.bg

Системи за резервно електрозахранване стават все по-интелигентни и ефективни

... е пазарният дял на резервните електрозахранвания, базирани на възобновяеми източници на енергия у нас и какво бъдеще им предричате ... че да бъде рентабилно да се използват и като източници на резервно електрозахранване. Сега UPS-ът зарежда батериите ... още

http://electrical-bulgaria.com

Системите за резервно електрозахранване стават все по-интелигентни и ефективни

... е пазарният дял на резервните електрозахранвания, базирани на възобновяеми източници на енергия у нас и какво бъдеще им предричате ... че да бъде рентабилно да се използват и като източници на резервно електрозахранване. Сега UPS-ът зарежда батериите ... още

http://industryinfo.bg

Ясни са новите преференциални изкупни цени за енергията от ВЕИ

... ., на преференциална цена за продажба на електрическа енергия от възобновяеми източници и водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW ... още

http://renewables-bulgaria.com

Ясни са новите преференциални изкупни цени за енергията от ВЕИ

... ., на преференциална цена за продажба на електрическа енергия от възобновяеми източници и водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW ... още

http://industryinfo.bg

ПРОФИЛ-И изгради соларна инсталация върху покривна паркингова конструкция

... по няколко стотин автомобила. Според Закона за енергията от възобновяеми източници те се считат за покривни фотоволтаични централи, което определя ... още

http://renewables-bulgaria.com

ПРОФИЛ-И изгради соларна инсталация върху покривна паркингова конструкция

... по няколко стотин автомобила. Според Закона за енергията от възобновяеми източници те се считат за покривни фотоволтаични централи, което определя ... още

http://industryinfo.bg

БТПП проведе среща с китайска фирми от областта на енергетиката и ВЕИ

... организации. Фирмите имаха интерес в следните области: енергетика и възобновяеми енергийни източници, както и в кожарство и кожухарство, винопроизводство и ... още

http://renewables-bulgaria.com

Нов софтуер на Siemens прогнозира производство на електроенергия от ВЕИ

... може да прогнозира обема на производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници за над 72 часа с повече от 90 ... още

http://renewables-bulgaria.com

Нов софтуер на Siemens прогнозира производство на електроенергия от ВЕИ

... може да прогнозира обема на производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници за над 72 часа с повече от 90 ... още

http://industryinfo.bg

Фирма Индуматик предлага нов турбинен генератор на DEPRAG

... генерира електроенергия. Изчисленията направени на база германския акт за възобновяеми енергийни източници показват, че може да се постигнат икономии от ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Фирма Индуматик предлага нов турбинен генератор на DEPRAG

... генерира електроенергия. Изчисленията направени на база германския акт за възобновяеми енергийни източници показват, че може да се постигнат икономии от ... още

http://industryinfo.bg

EVN България получава сертификат за значим инвеститор

... средства в енергийна инфраструктура, генериращи мощности, клиентско обслужване и възобновяеми енергийни източници. още

http://industryinfo.bg

EVN отчете инвестиции от над 1 млрд. лв. в България

... сектора на централно топлоснабдяване в Пловдив и във възобновяеми енергийни източници. От 2007 г., когато EVN приватизира Топлофикация ... 150 млн. лв. В сектора на възобновяемите енергийни източници в България EVN реализира два фотоволтаични парка на ... още

http://electrical-bulgaria.com

EVN отчете инвестиции от над 1 млрд. лв. в България

... сектора на централно топлоснабдяване в Пловдив и във възобновяеми енергийни източници. От 2007 г., когато EVN приватизира Топлофикация ... 150 млн. лв. В сектора на възобновяемите енергийни източници в България EVN реализира два фотоволтаични парка на ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

EVN отчете инвестиции от над 1 млрд. лв. в България

... сектора на централно топлоснабдяване в Пловдив и във възобновяеми енергийни източници. От 2007 г., когато EVN приватизира Топлофикация ... 150 млн. лв. В сектора на възобновяемите енергийни източници в България EVN реализира два фотоволтаични парка на ... още

http://renewables-bulgaria.com

EVN отчете инвестиции от над 1 млрд. лв. в България

... сектора на централно топлоснабдяване в Пловдив и във възобновяеми енергийни източници. От 2007 г., когато EVN приватизира Топлофикация ... 150 млн. лв. В сектора на възобновяемите енергийни източници в България EVN реализира два фотоволтаични парка на ... още

http://industryinfo.bg

Японската компания Mitsui&Co разширява бизнеса си в Централна и Източна Европа

... , минерали, инфраструктурни проекти, машиностроене, химическа индустрия, енергетика и възобновяеми енергийни източници, морски и въздушен транспорт, хранително-вкусова промишленост и др ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Японската компания Mitsui&Co разширява бизнеса си в Централна и Източна Европа

... , минерали, инфраструктурни проекти, машиностроене, химическа индустрия, енергетика и възобновяеми енергийни източници, морски и въздушен транспорт, хранително-вкусова промишленост и др ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Японската компания Mitsui&Co разширява бизнеса си в Централна и Източна Европа

... , минерали, инфраструктурни проекти, машиностроене, химическа индустрия, енергетика и възобновяеми енергийни източници, морски и въздушен транспорт, хранително-вкусова промишленост и др ... още

http://renewables-bulgaria.com

Японската компания Mitsui&Co разширява бизнеса си в Централна и Източна Европа

... , минерали, инфраструктурни проекти, машиностроене, химическа индустрия, енергетика и възобновяеми енергийни източници, морски и въздушен транспорт, хранително-вкусова промишленост и др ... още

http://industryinfo.bg

Община Варна подготвя проекти за енергийна ефективност

... , с които до 2020 г. делът на използваните възобновяеми енергийни източници да достигне 16% от общото крайно потребление на енергия ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Варна подготвя проекти за енергийна ефективност

... , с които до 2020 г. делът на използваните възобновяеми енергийни източници да достигне 16% от общото крайно потребление на енергия ... още

http://renewables-bulgaria.com

Община Варна подготвя проекти за енергийна ефективност

... , с които до 2020 г. делът на използваните възобновяеми енергийни източници да достигне 16% от общото крайно потребление на енергия ... още

http://industryinfo.bg

Над 1 млрд. лв. за финансиране на енергийна ефективност подготвя МС

... Добрев, инвестициите в България в сектора на възобновяемите източници на енергия са доста сериозни към момента. В ... следващата година. Трябва много внимателно да стимулираме възобновяемите енергийни източници, за да сме сигурни, че секторът ще продължи ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Над 1 млрд. лв. за финансиране на енергийна ефективност подготвя МС

... Добрев, инвестициите в България в сектора на възобновяемите източници на енергия са доста сериозни към момента. В ... следващата година. Трябва много внимателно да стимулираме възобновяемите енергийни източници, за да сме сигурни, че секторът ще продължи ... още

http://industryinfo.bg

На 12 юни се проведе обществено обсъждане на преференциалните тарифи за енергия от ВЕИ

... преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници. От оповестената информация става ясно още, че ... преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, както и за цени в сектор ... още

http://renewables-bulgaria.com

На 28 юни ще се проведе обществено обсъждане на преференциалните тарифи за енергия от ВЕИ

... преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници. От оповестената информация става ясно още, че ... преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, както и за цени в сектор ... още

http://industryinfo.bg

EК призова за растеж на пазара с ВЕИ

... за увеличаване на търговията с енергия от възобновяеми източници между страните в ЕС. Целта за постигане на ... Комисията. „Трябва да продължим да развиваме енергията от възобновяеми източници и да насърчаваме новаторските решения. Трябва да направим ... още

http://renewables-bulgaria.com

EК призова за растеж на пазара с ВЕИ

... за увеличаване на търговията с енергия от възобновяеми източници между страните в ЕС. Целта за постигане на ... Комисията. „Трябва да продължим да развиваме енергията от възобновяеми източници и да насърчаваме новаторските решения. Трябва да направим ... още

http://industryinfo.bg

Пет нови специалности предлагат в Технически университет - Варна

... на Министерски съвет е обявен прием за бакалаври по Възобновяеми енергийни източници, Роботика и мехатроника, Автоматика, информационни и управляващи компютърни ... още

http://industryinfo.bg

ВЕИ специалност откриват в ТУ-Варна

Бакалавърска специалност Възобновяеми енергийни източници е една от петте нови, по които ще могат ... още

http://renewables-bulgaria.com

Проведе се международната конференция Управление на водите в Централна и Източна Европа

... устойчив начин да се съвместяват политиките за енергията от възобновяеми източници и защитата на свързаните с водата екосистеми. Конференцията се ... още

http://ecology-bulgaria.com

Международната конференция Управление на водите в Централна и Източна Европа - проблеми и предизвикателства

... устойчив начин да се съвместяват политиките за енергията от възобновяеми източници и защитата на свързаните с водата екосистеми. Конференцията се ... още

http://water-bulgaria.com

Международната конференция Управление на водите в Централна и Източна Европа - проблеми и предизвикателства

... устойчив начин да се съвместяват политиките за енергията от възобновяеми източници и защитата на свързаните с водата екосистеми. Конференцията се ... още

http://industryinfo.bg

ТПП Стара Загора организира семинар за енергийно реновиране на сгради и ВЕИ

... на тема "Енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)". Той се проведе на 17 и 18 ... още

http://renewables-bulgaria.com

Българският пазар е динамичен и изисква гъвкавост не само от техническа и инженерна гледна точка, но и от ценова

... значение за нас е разработването на пазара на възобновяеми енергийни източници. Изработването и приложението на концепции в тази ... проекти в областта на електромобилната индустрия и алтернативните източници на енергия. Друга основна цел е развитието на ... още

http://automation-bulgaria.com

Българският пазар е динамичен и изисква гъвкавост не само от техническа и инженерна гледна точка, но и от ценова

... значение за нас е разработването на пазара на възобновяеми енергийни източници. Изработването и приложението на концепции в тази ... проекти в областта на електромобилната индустрия и алтернативните източници на енергия. Друга основна цел е развитието на ... още

http://electrical-bulgaria.com

Българският пазар е динамичен и изисква гъвкавост не само от техническа и инженерна гледна точка, но и от ценова

... значение за нас е разработването на пазара на възобновяеми енергийни източници. Изработването и приложението на концепции в тази ... проекти в областта на електромобилната индустрия и алтернативните източници на енергия. Друга основна цел е развитието на ... още

http://industryinfo.bg

ДКЕВР намалява цената на енергията от ВЕИ

Преференциалната цена, по която се изкупува енергията от възобновяеми енергийни източници, ще бъде намалена от 1 юли т. г. Това ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

ДКЕВР намалява цената на енергията от ВЕИ

Преференциалната цена, по която се изкупува енергията от възобновяеми енергийни източници, ще бъде намалена от 1 юли т. г. Това ... още

http://renewables-bulgaria.com

ДКЕВР намалява цената на енергията от ВЕИ

Преференциалната цена, по която се изкупува енергията от възобновяеми енергийни източници, ще бъде намалена от 1 юли т. г. Това ... още

http://industryinfo.bg

Изложба за вятърната енергия представят в Балчик

Експозиция на снимки и информационни графики за вятърната енергия представят в сградата на Община Балчик. Екоизложбата Енергия от природата: Вятърната енергия днес е дело на Българската ветроенергийна асоциация и дава информация за технологиите във ... още

http://renewables-bulgaria.com

Изложба за вятърната енергия представят в Балчик

Експозиция на снимки и информационни графики за вятърната енергия представят в сградата на Община Балчик. Екоизложбата Енергия от природата: Вятърната енергия днес е дело на Българската ветроенергийна асоциация и дава информация за технологиите във ... още

http://industryinfo.bg

Община Варна подготвя страгетия за устойчиво енергийно развитие

... ефективност и анализ на възможностите за използването на възобновяеми енергийни ресурси. Това става ясно от нова обществена ... на енергийното планиране, анализ на същестувващите и потенциалните източници на електроснабдяване в гр. Варна, общ брой ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Община Варна подготвя страгетия за устойчиво енергийно развитие

... ефективност и анализ на възможностите за използването на възобновяеми енергийни ресурси. Това става ясно от нова обществена ... на енергийното планиране, анализ на същестувващите и потенциалните източници на електроснабдяване в гр. Варна, общ брой ... още

http://industryinfo.bg

400 австрийски фирми представени в България

... , околната среда, както и енергийната ефективност и изграждането на възобновяеми енергийни източници. още

http://industryinfo.bg

ЧЕЗ откри първия си фотоволтаичен парк в България

... емисии годишно. Това е първата инвестиция на ЧЕЗ във възобновяеми енергийни източници в България. Тя е осъществена в рамките на ... още

http://renewables-bulgaria.com

ЧЕЗ откри първия си фотоволтаичен парк в България

... емисии годишно. Това е първата инвестиция на ЧЕЗ във възобновяеми енергийни източници в България. Тя е осъществена в рамките на ... още

http://industryinfo.bg

Информационната кампания на АУЕР продължава в Сливен

... Управление на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници”, с който да популяризира политиката по ... произход на енергия от възобновяеми източници. От Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници (ФЕЕВИ) представят ... още

http://renewables-bulgaria.com

Информационната кампания на АУЕР продължава в Сливен

... Управление на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници”, с който да популяризира политиката по ... произход на енергия от възобновяеми източници. От Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници (ФЕЕВИ) представят ... още

http://industryinfo.bg

Русенският университет организира двудневен ВЕИ семинар

... Русе ще се проведе научно-технически семинар на тема „Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния-България”. Това става ясно ... още

http://renewables-bulgaria.com

Русенският университет организира двудневен ВЕИ семинар

... Русе ще се проведе научно-технически семинар на тема „Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния-България”. Това става ясно ... още

http://industryinfo.bg

Зелената енергетика бележи ръст в България и Румъния

... се нарастване на броя изграждани централи с възобновяеми енергийни източници. Това съобщиха на пресконференция в Русенския ... постиганите резултати. В проведените обучения по възобновяеми енергийни източници и технологии са се включили 21 представители ... още

http://renewables-bulgaria.com

Зелената енергетика бележи ръст в България и Румъния

... се нарастване на броя изграждани централи с възобновяеми енергийни източници. Това съобщиха на пресконференция в Русенския ... постиганите резултати. В проведените обучения по възобновяеми енергийни източници и технологии са се включили 21 представители ... още

http://industryinfo.bg

До няколко години България ще има голяма енергийна борса, смята президентът Плевнелиев

... в момента България добива 16% от енергията си от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). още

http://powerindustry-bulgaria.com

До няколко години България ще има голяма енергийна борса, смята президентът Плевнелиев

... в момента България добива 16% от енергията си от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). още

http://industryinfo.bg

Довършват изграждането на соларен парк край Шишманци

... двете компании проучват възможностите за откриване на фабрика за възобновяеми източници. още

http://renewables-bulgaria.com

Довършват изграждането на соларен парк край Шишманци

... двете компании проучват възможностите за откриване на фабрика за възобновяеми източници. още

http://industryinfo.bg

Делфин Проект Екотехника проектира инсталации за производство на зелена енергия

... за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от възобновяеми енергийни източници по всички необходими части и отговаря за тяхното ... още

http://ecology-bulgaria.com

България изгражда електроенергийна борса по норвежки модел

... меморандум към програмна област Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. В рамките на програмата е включен ... насърчаване на зелените индустрии и възобновяемите енергийни източници. Посланик Скарстейн представи и възможностите за ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

България изгражда електроенергийна борса по норвежки модел

... меморандум към програмна област Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. В рамките на програмата е включен ... насърчаване на зелените индустрии и възобновяемите енергийни източници. Посланик Скарстейн представи и възможностите за ... още

http://industryinfo.bg

TLL Media представи нови проекти на изложенията ЕЕ и ВЕИ и Save the Planet

... на международния конгрес и изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и изложението за екология Save the Planet, които ... още

http://ecology-bulgaria.com

Уъркшоп за зеления бизнес се проведе в София

... март по време на изложението за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Интер Експо център, София. Събитието бе ... още

http://renewables-bulgaria.com

TLL Media представи нови проекти на изложенията ЕЕ и ВЕИ и Save the Planet

... на международния конгрес и изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и изложението за екология Save the Planet, които ... още

http://renewables-bulgaria.com

Уъркшоп за зеления бизнес се проведе в София

... март по време на изложението за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Интер Експо център, София. Събитието бе ... още

http://industryinfo.bg

Приеха окончателно промените в закона за ВЕИ

... от парламента промени в Закона за възобновяемите енергийни източници. Целта на промените е да се облекчи ... , което се поставя, е малките инсталации за възобновяеми енергийни източници е съответните сгради да бъдат свързани с електроразпределителната ... още

http://renewables-bulgaria.com

Приеха окончателно промените в закона за ВЕИ

... от парламента промени в Закона за възобновяемите енергийни източници. Целта на промените е да се облекчи ... , което се поставя, е малките инсталации за възобновяеми енергийни източници е съответните сгради да бъдат свързани с електроразпределителната ... още

http://industryinfo.bg

Семинар за разработване на ВЕИ проекти

Семинар за разработване на проекти за възобновяеми енергийни източници се проведе между 28 и 30 март ... - бивш директор на Дирекция Присъединяване на Алтернативни и Възобновяеми енергийни източници в ДКЕВР, Елеонора Негулова - консултант, председател на ... още

http://industryinfo.bg

Форум SOLAR BALKANS 2012

... , Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници при БАН - Alexander Zachariou, председател на HELAPCO, ... ръководител на центъра на УниКредит Лизинг за възобновяеми енергийни източници Повече информация можете да намерите на сайта ... още

http://renewables-bulgaria.com

Експерти и инвеститори обсъждаха зелената енергия от 28-ми до 30-ти март в София

... инструменти за мониторинг и контрол на енергийните ресурси, включително възобновяеми енергийни източници в областта на строителството. Балканското бюро за подпомагане ... още

http://renewables-bulgaria.com

Европейски организации разработват стандарти за интелигентните електрически мрежи

... %. Те, също така, ще оптимизират усвояването на енергията от възобновяеми източници, в това число и на децентрализираните микропроизводства на електрическа ... още

http://electrical-bulgaria.com

Европейски организации разработват стандарти за интелигентните електрически мрежи

... %. Те, също така, ще оптимизират усвояването на енергията от възобновяеми източници, в това число и на децентрализираните микропроизводства на електрическа ... още

http://electronics-bulgaria.com

Европейски организации разработват стандарти за интелигентните електрически мрежи

... %. Те, също така, ще оптимизират усвояването на енергията от възобновяеми източници, в това число и на децентрализираните микропроизводства на електрическа ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Европейски организации разработват стандарти за интелигентните електрически мрежи

... %. Те, също така, ще оптимизират усвояването на енергията от възобновяеми източници, в това число и на децентрализираните микропроизводства на електрическа ... още

http://industryinfo.bg

Неохим автоматизира управлението на паровата си система

... като кандидатства по кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници” /КЛЕЕВЕИ/ към Европейската банка за възстановяване и развитие ... още

http://automation-bulgaria.com

Неохим автоматизира управлението на паровата си система

... като кандидатства по кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници” /КЛЕЕВЕИ/ към Европейската банка за възстановяване и развитие ... още

http://industryinfo.bg

Хорайзънс търси за свой клиент Мениджър проекти - възобновяеми източници

Обявата е валидна до 20 април т. г. Допълнително информация може да получите тук. още

http://renewables-bulgaria.com

Обучение за инсталатори на малки ВЕИ системи

... проект за обучение на инсталатори на маломощни системи от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) върху сгради. Този обучителен семинар е част ... още

http://renewables-bulgaria.com

Електрически автомобил и самолет бяха атракциите на 8-мия форум за ЕЕ и ВЕИ

Осмият международен конгрес и изложба за възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност, който се проведе от 28 до ... още

http://renewables-bulgaria.com

Обучение за инсталатори на малки ВЕИ системи

... проект за обучение на инсталатори на маломощни системи от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) върху сгради. Този обучителен семинар е част ... още

http://industryinfo.bg

Предстои семинар за разработване на ВЕИ проекти

Семинар за разработване на проекти за възобновяеми енергийни източници ще се проведе между 28 и 30 ... - бивш директор на Дирекция Присъединяване на Алтернативни и Възобновяеми енергийни източници в ДКЕВР, Елеонора Негулова - консултант, председател на ... още

http://renewables-bulgaria.com

Увеличават се мащабните фотоволтаични проекти в Русе

... на фотоволтаични централи за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници са подадени за оценка на въздействие върху околната среда ... още

http://renewables-bulgaria.com

Увеличават се мащабните фотоволтаични проекти в Русе

... на фотоволтаични централи за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници са подадени за оценка на въздействие върху околната среда ... още

http://industryinfo.bg

БГВЕА oрганизира пресконференция, посветена на инвестициите в зелена енергия

... и че това е причината, законът за енергия от възобновяеми източници да се променя отново, преди още да е изтекла ... още

http://renewables-bulgaria.com

БГВЕА oрганизира пресконференция, посветена на инвестициите в зелена енергия

... и че това е причината, законът за енергия от възобновяеми източници да се променя отново, преди още да е изтекла ... още

http://industryinfo.bg

Лукойл купува три вятърни парка край Каварна

... Каварна Уест и КЕЙ ЕНД ЕС Енерджи. Според запознати източници цената на сделката може да достигне 21 млн. евро ... средата на миналата година. Неговата цел е да изгражда възобновяеми енергийни мощности първо в България и Румъния, а след ... още

http://renewables-bulgaria.com

Лукойл купува три вятърни парка край Каварна

... Каварна Уест и КЕЙ ЕНД ЕС Енерджи. Според запознати източници цената на сделката може да достигне 21 млн. евро ... средата на миналата година. Неговата цел е да изгражда възобновяеми енергийни мощности първо в България и Румъния, а след ... още

http://industryinfo.bg

ABB се включи в европейския проект Grid4EU

... ще има съществено значение за сигурността на доставките от възобновяеми източници и поддържането на надеждно оперативно ниво на мрежите като ... още

http://electrical-bulgaria.com

ABB се включи в европейския проект Grid4EU

... ще има съществено значение за сигурността на доставките от възобновяеми източници и поддържането на надеждно оперативно ниво на мрежите като ... още

http://industryinfo.bg

Пазарен ръст на интелигентните измервателни уреди

... дължи на последните тенденции за стимулиране на системите за възобновяеми енергийни източници и прилагането на интелигентни мрежи", Европа е съсредоточена ... още

http://measurement-bulgaria.com

Пазарен ръст на интелигентните измервателни уреди

... дължи на последните тенденции за стимулиране на системите за възобновяеми енергийни източници и прилагането на интелигентни мрежи", Европа е съсредоточена ... още

http://industryinfo.bg

Стартира информационната кампания на АУЕР за енергийна ефективност и енергията от възобновяеми източници

... „Управление на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници”. Домакин на семинара бе Областна администрация Враца ... издава гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници. Присъстваха представители на областните и общинските ... още

http://renewables-bulgaria.com

Стартира информационната кампания на АУЕР за енергийна ефективност и енергията от възобновяеми източници

... „Управление на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници”. Домакин на семинара бе Областна администрация Враца ... издава гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници. Присъстваха представители на областните и общинските ... още

http://industryinfo.bg

Обновяват ОВК системите в училища и детски градини

... станции/котелни стопанства, изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), балансиране на отоплителна/охладителна, вентилационна инсталация ремонт ... още

http://hvac-bulgaria.com

Търговците на дребно се ангажират с ефективно използване на ресурсите

... на доставка, устойчивите системи за разпространение и използването на възобновяеми енергийни източници. Участниците във форума се ангажираха да предприемат специални ... още

http://ecology-bulgaria.com

Търговците на дребно се ангажират с ефективно използване на ресурсите

... на доставка, устойчивите системи за разпространение и използването на възобновяеми енергийни източници. Участниците във форума се ангажираха да предприемат специални ... още

http://industryinfo.bg

Успешните политики за енергийна ефективност зависят от всички участници в процеса, смята зам.-министър Добрев

... технологии, мерки и практики в трите области – енергийна ефективност, възобновяеми източници и ефективен транспорт, подчерта Добрев. Програмата финансира безвъзмездно до ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Успешните политики за енергийна ефективност зависят от всички участници в процеса, смята зам.-министър Добрев

... технологии, мерки и практики в трите области – енергийна ефективност, възобновяеми източници и ефективен транспорт, подчерта Добрев. Програмата финансира безвъзмездно до ... още

http://industryinfo.bg

Siemens сред 50-те най-иновативни компании

... за технологиите на Siemens в областта на енергията от възобновяеми източници. Централата с комбиниран цикъл достига ниво на ефективност от ... още

http://industryinfo.bg

Електропреносната мрежа на България не е проектирана за ВЕИ, смятат експерти

... е проектирана да поддържа централи, свързани с възобновяеми енергийни източници. Това каза в интервю за Агенция Фокус ... и завършване в съответствие със Закона за енергия от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и предписанията на съответното дружество, към ... още

http://industryinfo.bg

Електропреносната мрежа на България не е проектирана за ВЕИ, смятат експерти

... е проектирана да поддържа централи, свързани с възобновяеми енергийни източници. Това каза в интервю за Агенция Фокус ... и завършване в съответствие със Закона за енергия от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и предписанията на съответното дружество, към ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Електропреносната мрежа на България не е проектирана за ВЕИ, смятат експерти

... е проектирана да поддържа централи, свързани с възобновяеми енергийни източници. Това каза в интервю за Агенция Фокус ... и завършване в съответствие със Закона за енергия от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и предписанията на съответното дружество, към ... още

http://renewables-bulgaria.com

МИЕТ организира информационен ден за програмата

... на проекти за устойчива енергия, фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници", международен фонд "Козлодуй", както и за оперативните програми през ... още

http://industryinfo.bg

Интелигентна енергия – Европа 2012 ще представи добрите практики при реализацията на ВЕИ проекти

... фонд Козлодуй, оперативните програми и фонд Енергийна ефективност и възобновяеми източници. още

http://industryinfo.bg

Интелигентна енергия – Европа 2012 представи добрите практики при реализацията на ВЕИ проекти

... фонд Козлодуй, оперативните програми и фонд Енергийна ефективност и възобновяеми източници. още

http://renewables-bulgaria.com

28 общини получават 19,7 млн. лева за енергийна ефективност в училища и детски градини

... станции/котелни стопанства, изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), балансиране на отоплителна/охладителна, вентилационна инсталация ремонт ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

28 общини получават 19,7 млн. лева за енергийна ефективност в училища и детски градини

... станции/котелни стопанства, изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), балансиране на отоплителна/охладителна, вентилационна инсталация ремонт ... още

http://industryinfo.bg

ОВК инсталациите в зала Арена Армеец София

... и на директивите на Европейския съюз за използване на възобновяеми енергийни източници при минимални експлоатационни разходи. С организацията на въздухообмена ... още

http://hvac-bulgaria.com

МИЕТ избира асистенти по проекта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

... 2.3. "Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници" в рамките на Приоритетна ос 2 "Повишаване ефективността ... още

http://industryinfo.bg

МИЕТ избира асистенти по проекта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

... 2.3. "Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници" в рамките на Приоритетна ос 2 "Повишаване ефективността ... още

http://renewables-bulgaria.com

На 29-и февруари изтича срокът за подаване на заявления за произведеното количество енергия от ВЕИ през 2011 г.

... (ДКЕВР) заявления за произведеното количество електрическа енергия от възобновяеми източници за периода 01.01.2011 г. – 31. ... и Заключителни разпоредби на Закона за енергията от възобновяеми източници издадените от ДКЕВР сертификати за произход на ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

На 29-и февруари изтича срокът за подаване на заявления за произведеното количество енергия от ВЕИ през 2011 г.

... (ДКЕВР) заявления за произведеното количество електрическа енергия от възобновяеми източници за периода 01.01.2011 г. – 31. ... и Заключителни разпоредби на Закона за енергията от възобновяеми източници издадените от ДКЕВР сертификати за произход на ... още

http://industryinfo.bg

На 29-и февруари изтича срокът за подаване на заявления за произведеното количество енергия от ВЕИ през 2011 г.

... (ДКЕВР) заявления за произведеното количество електрическа енергия от възобновяеми източници за периода 01.01.2011 г. – 31. ... и Заключителни разпоредби на Закона за енергията от възобновяеми източници издадените от ДКЕВР сертификати за произход на ... още

http://renewables-bulgaria.com

Тайвански фирми проявяват интерес към сътрудничество в областта на ВЕИ

Тайвански фирми проявяват интерес към сътрудничество в областите възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) – фотоволтаични системи, хранително-вкусова промишленост, туризъм. Това стана ... още

http://industryinfo.bg

ДКЕВР с още правомощия по отношение на ВЕИ

... и разпределението на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, както и за изграждане на необходимите междусистемни ... съвместни проекти за производство на електроенергия от възобновяеми източници на България и държави-членки на ... още

http://renewables-bulgaria.com

Австрия ще сподели полезни практики в управлението на отпадъци, рециклиране, енергийна ефективност и възобновяема енергия

... момента 30.8% от енергията в страната идва от възобновяеми източници. Страната е известна също и с отличните резултати и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Наближава крайният срок за проекти за инвестиции в зелена индустрия

... насочени към въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници. Основна цел е оказването на инвестиционна подкрепа на ... още

http://industryinfo.bg

Наближава крайният срок за проекти за инвестиции в зелена индустрия

... насочени към въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници. Основна цел е оказването на инвестиционна подкрепа на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Наближава крайният срок за проекти за инвестиции в зелена индустрия

... насочени към въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници. Основна цел е оказването на инвестиционна подкрепа на ... още

http://renewables-bulgaria.com

Публикуваха наръчник за добри практики при използването на ВЕИ от предприятия

... за бизнес модели и добри практики при използването на възобновяеми енергийни източници от предприятия. Това съобщиха от Българската стопанска камара ... още

http://renewables-bulgaria.com

Нужна е още работа за развитието на фотоволтаичната технология в ЕС

... ЕС поставя за цел достигане на 20% дял от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) до 2020 г., някои от европейските страни ... още

http://industryinfo.bg

Нужна е още работа за развитието на фотоволтаичната технология в ЕС

... ЕС поставя за цел достигане на 20% дял от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) до 2020 г., някои от европейските страни ... още

http://renewables-bulgaria.com

АУЕР започна да издава гаранции за произход на енергия от ВЕИ

... АУЕР) връчи първите гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници на производителя Kaliakra Wind Power. Дружеството, в което ... които са й възложени по Закона за енергията от възобновяеми източници. До момента в АУЕР са постъпили повече от ... още

http://renewables-bulgaria.com

Лаборотория за ВЕИ откриха в бургаски университет

... и такива с горивни клетки. В Лабораторията по възобновяеми източници се извършва и научна и изследователска дейност в областта ... Техническия колеж. Отчитането на параметрите на тези възобновяеми източници става в зависимост от метеорологичните условия. още

http://renewables-bulgaria.com

Обсъждат се таксите за гаранции за произведена енергия от ВЕИ

... за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници. Според него Агенцията за устойчиво енергийно развитие ... за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници, да бъдат обединени в една тарифа. ... още

http://industryinfo.bg

Сделките с ВЕИ рекордно високи през 2011 г.

... отстъпи и това даде тласък на пазара на възобновяеми енергийни източници, посочват докладът. „Тенденцията е още по-забележима ... несигурността на пазара и в правителствените политики за възобновяеми енергийни източници. Смятаме, че потокът от сделки ще ... още

http://industryinfo.bg

Сделките с ВЕИ рекордно високи през 2011 г.

... отстъпи и това даде тласък на пазара на възобновяеми енергийни източници, посочват докладът. „Тенденцията е още по-забележима ... несигурността на пазара и в правителствените политики за възобновяеми енергийни източници. Смятаме, че потокът от сделки ще ... още

http://renewables-bulgaria.com

Българският бизнес започва да отделя повече внимание на безопасните и здравословни условия на труд

... особено на онези, занимаващи се с т. нар. възобновяеми енергийни източници, интересът ще се засилва. Ето защо смятаме, че природосъобразният ... още

http://measurement-bulgaria.com

Проектиране на ОВК системи за СПА центрове

... използване на ВЕИ Възможностите за използване на възобновяеми източници на енергия в СПА центровете за подпомагане работата ... климатизацията на СПА центъра. Използване на геотермални източници От много време хората използват свойствата на минералната ... още

http://hvac-bulgaria.com

Решения за повишаване на ефективността на ОВК системите

... оползотворяване на отпадна топлина и използване на възобновяеми енергийни източници. Рекуперация на топлина Рекуперацията на топлина е ... могат да се използват и системи, базирани на възобновяеми енергийни източници – слънце, въздух, вода, земя. Сред ... още

http://hvac-bulgaria.com

Технологични предизвикателства пред развитието на вятърната енергетика

... 2020 г. за 20% електроенергия, произведена от възобновяеми източници, ще изисква добиването на около 50 GW ... тази причина, повишаващото се количество енергия от възобновяеми източници ще постави нови предизвикателства пред електрическата система. ... още

http://renewables-bulgaria.com

Решения за повишаване на ефективността на ОВК системите

... ефективни технологии, оползотворяване на отпадна топлина и използване на възобновяеми енергийни източници. Пълният текст на статията можете да прочетете тук още

http://industryinfo.bg

Отопление на жилищни сгради

... . Живеем във време, в което използването на възобновяеми енергийни източници е все по-широко застъпено”. “След като ... пояснява г-жа Вукашинова. Възможности за използване на възобновяеми енергийни източници “За отопление на еднофамилни къщи все по-често ... още

http://hvac-bulgaria.com

ABB приветства новите европейски изисквания за ефективност

... . Другата страна на енергийната ефективност, освен използването на възобновяеми енергийни източници и енергийно ефективни технологии, е пестенето на енергия. Намаляването ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Създали сме строги бизнес правила и ги следваме успешно повече от 20 години

... ни направление, но имаме също така и конвенционална енергетика, възобновяеми енергийни източници, занимаваме се с хидроенергийни проекти. Притежаваме и няколко ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Основният проблем пред соларния бранш у нас е непредвидимостта

... приетия Закон за енергията от възобновяеми източници? Приетият Закон за енергията от възобновяеми източници е труден за коментиране, честно ... отрицателно спрямо него. Новият Закон за енергията от възобновяеми източници, за съжаление, не е по-добър от ... още

http://renewables-bulgaria.com

България има добро бъдеще във фотоволтаиката

... в самото начало. Но ако Законът за енергията от възобновяеми източници се окаже стабилен и преференциалните тарифи се задържат на ... още

http://renewables-bulgaria.com

Работим за устойчиво развитие на българския пазар

... Себастиан Ньотликс, специалист по производството на енергия от възобновяеми източници. Минимум на всеки 3 месеца провеждаме регулярни ... важна. Особено в областта на енергията от възобновяеми източници, в която имаше доста промени през последните ... още

http://renewables-bulgaria.com

Bosch влиза на пазара на инвертори

... да бъде преобразуван в променлив. Тъй като електроенергията от възобновяеми източници и електромобилите получават все по-широко разпространение, инверторите играят ... още

http://renewables-bulgaria.com

Конференция на Европейската ветроенергийна асоциация в София

... месеца след приемането на новия закон за енергията от възобновяеми източници, който бе приет в началото на май 2011 година ... още

http://renewables-bulgaria.com

Цената на енергията от ВЕИ ще се определя към датата на въвеждане в експлоатация

Преференциалната цена за изкупуване на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) да е действащата към датата на ... на първо четене промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, внесени от ГЕРБ, съобщи БТА. Това са първите ... още

http://industryinfo.bg

България преизпълнява целите за зелена енергия на ЕС до 2020 г.

... и се разглеждат промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, с които да се регламентира присъединяването на мощности по ... още

http://industryinfo.bg

378 MW мощности от ВЕИ договори EVN

... има потвърдени договори за производствени мощности за електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за общо 378 MW. Това съобщи Илина ... още

http://industryinfo.bg

Италианският бизнес прояви интерес за ВЕИ инвестиции у нас

... са се обсъждали възможности за изграждане на инсталации за възобновяеми енергийни източници. Срещата е била организирана от инициативна група на ... още

http://industryinfo.bg

СПГЕ организира информационен ден по европейски проект

... курсове за инсталатори на маломощни системи от възобновяеми енергийни източници върху сгради /Install+RES/ на програма ... ЕС, която популяризира използването на енергия от възобновяеми източници и определя квалификационните изисквания за инсталаторите за ... още

http://industryinfo.bg

ЕТЕМ с успешно участие на Международната изложба за ВЕИ и ЕЕ

... представи успешно на Шестата Международна изложба за възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност за Югоизточна Европа, ... мащабно събитие в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийна ефективност правено досега в България”, ... още

http://industryinfo.bg

Конгрес и изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници

Иновативни технологии и практики, силно международно присъствие, многобройни контакти и паралелни дискусии и инициативи – това ще предложи 7-мото издание на конгреса и изложбата за ЕЕ и ВЕИ. Изложбата Сред първите фирми, заявили участие, са Enercon, ... още

http://industryinfo.bg

Национален семинар за управление на ВЕИ проекти

... производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. Новият закон за енергията от възобновяеми източници. Възможности за финансиране на ... . на първо четене Закон за енергията от възобновяеми източници, промените които се въвеждат със закона и ... още

http://industryinfo.bg

ЕБВР раздаде награди за енергийна ефективност и възобновяема енергия

... индустриални кредитополучатели по Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (КЛЕЕВЕИ) и Кредитната линия на ЕС за енергийна ... още

http://industryinfo.bg

GE стартира конкурс за развитието на Smart Grid технологиите

... и по-ефективни електроразпределителни мрежи в три широкообхватни области: Възобновяеми енергийни източници, Електроразпределителна мрежа и Екологични домове/екологични сгради. Цел ... още

http://industryinfo.bg

Италиански фирми ще търсят партньори на Есенния панаир

... и български предприемачи, работещи в областта на възобновяемите енергийни източници, строителството с екологични материали и рециклирането на отпадъци, заявява ... още

http://industryinfo.bg

Състоя се Денят на българската енергетика

... България в постигането на поставените цели за енергия от възобновяеми източници през 2020 година. Общата европейска визия беше представена в ... още

http://industryinfo.bg

Откриха ВЕЦ с мощност 3,6 MW

... електрическа енергия. Тя е част от каскадата малки и възобновяеми енергийни източници, които се изграждат по течението на река Искър. още

http://industryinfo.bg

Rutronik ще дистрибутира суперкондензаторите на Maxwell на европейския пазар

... области като: промишленост, автомобилно производство, възобновяеми енергийни източници и други ключови сегменти на пазара за ... на бързо развиващия се пазар на възобновяеми енергийни източници, където суперкондензаторите са незаменими", заяви Маркус ... още

http://industryinfo.bg

Enel Green Power въведе в експлоатация втори вятърен парк

... и управление на производството на електроенергия от възобновяеми източници, започна експлоатацията на втория си вятърен парк ... Green Power към развитието на енергийното производство от възобновяеми източници", заяви Франческо Стараче, президент на Enel ... още

http://industryinfo.bg

Международна конференция по енергийна ефективност в Белград

... и осветление. На трето място е използването на възобновяеми енергийни източници като геоермална и слънчева енергия, които намаляват енергийния разход ... още

http://industryinfo.bg

6-то издание на Форум Енергийна ефективност

... за Югоизточна Европа за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. Целта на събитието бе да насърчи инвестициите ... и Международната изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа. Това бе 5-ото ... още

http://industryinfo.bg

6-то издание на Форум Енергийна ефективност

... за Югоизточна Европа за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. Целта на събитието е да насърчи инвестициите ... и Международната изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа. Това е 5-ото ... още

http://industryinfo.bg

БФА апелира за въвеждане на стимулираща пазара тарифа

... на НЕК са сред пречките, които инвеститорите във възобновяеми енергийни проекти срещат. Това е и причината, ... плюс за производството на енергия от възобновяемите енергийни източници, чието добиване е екологично. Предимствата на покривните ... още

http://industryinfo.bg

Резултати от търсене на: възобновяеми източници

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top