Резултати от търсене на: дизелгенератори

АЕЦ Козлодуй удължава срока на експлоатация на VI блок

... на обема, парогенератори, помпи, арматура, тръбопроводи, главни циркулационни кръгове, дизелгенератори, строителни конструкции на редица обекти, сградата на реакторно отделение ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Синхрон-С реализира проект за пожарна безопасност в Централна гара София

... над 70 технически помещения - сървърни зали, помещения с електрооборудване, дизелгенератори и трафопостове. Възложител на Синхрон-С е главният изпълнител ... още

http://industryinfo.bg

Прокуратурата избира доставчик на дизелгенератори

Прокуратурата на Република България откри процедура за избор на 2 бр. електро-дизелови генератори - 1 бр. за учебен център "Трендафила" в природен парк Витоша и 1 бр. за почивен дом "Изгрев" в гр. Бяла, обл. Варна. Обектът на поръчката включва ... още

http://electrical-bulgaria.com

НОИ избира фирма за поддръжка на UPS-и

... системи за гарантирано безпаузово независимо електрозахранване (СГБНЕ), включващи съорежения: дизелгенератори, автоматично включване на резервата и непрекъсваеми захранвания (ДГ, АВР ... още

http://electrical-bulgaria.com

ABB изгражда хибридна микромрежа в свое предприятие в Южна Африка

... в случай на прекъсване на основното. Към съществуващите резервни дизелгенератори ще бъдат добавени малка PV централа с мощност 750 ... още

http://renewables-bulgaria.com

ВМС търси резервни части за корабни въздушни компресори

... позиция №2 - съгласно Приложение №2 "Резервни части за корабни дизелгенератори тип „ISOTTA FRASCHINI MOTORI V1312T2ME”. Публичната покана е с ... още

http://industryinfo.bg

Работим по знакови проекти у нас и в чужбина

... производители на електрически табла, с доставчици и инсталатори на дизелгенератори, с инженерингови фирми по изграждане на фотоволтаични паркове, със ... още

http://electrical-bulgaria.com

31 октомври - ИПО организира Ден на отворените врати със съдействието на Cummins Power Generation

... представят най-иновативните тенденции в дизайна и производството на дизелгенератори и тяхното управление. „Присъстващите ще станат свидетели на демонстрация ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Офисът на фирма DTS на нов адрес

... компоненти за изграждане на фотоволтаични системи SOCOMEC и GTEC, дизелгенератори VISA и AKSA, батерии ULTRACELL и автоматични прекъсвачи от ... още

http://industryinfo.bg

Офисът на фирма DTS на нов адрес

... компоненти за изграждане на фотоволтаични системи SOCOMEC и GTEC, дизелгенератори VISA и AKSA, батерии ULTRACELL и автоматични прекъсвачи от ... още

http://electrical-bulgaria.com

Топ BMS проекти 2012

... . "Интегрирали сме чилъри, котли, т. нар. Rooftops и WSHP, дизелгенератори, трите енергийни центъра, топлостудомери; някои подсистеми в сградата като ... още

http://automation-bulgaria.com

Топ BMS проекти 2012

... . "Интегрирали сме чилъри, котли, т. нар. Rooftops и WSHP, дизелгенератори, трите енергийни центъра, топлостудомери; някои подсистеми в сградата като ... още

http://industryinfo.bg

BMS системата в Галерия Мол Бургас

... . „Интегрирали сме чилъри, котли, т. нар. Rooftops и WSHP, дизелгенератори, трите енергийни центъра, топлостудомери; някои подсистеми в сградата като ... още

http://automation-bulgaria.com

BMS системата в Галерия Мол Бургас

... . „Интегрирали сме чилъри, котли, т. нар. Rooftops и WSHP, дизелгенератори, трите енергийни центъра, топлостудомери; някои подсистеми в сградата като ... още

http://industryinfo.bg

Непрекъсваеми токозахранвания

... отделни помещения за акумулаторни батерии (battery rooms) и дизелгенератори, както и с център за управление. В един ... на основни захранващи модули, така и на батерии, дизелгенератори, захранващи и комуникационни системи. Това позволява подмяна на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Резултати от търсене на: дизелгенератори

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top