Резултати от търсене на: дистанционно отчитане

МОБАЛ "д-р Стефан Черкезов" търси изпълнител за подмяна на част от водопроводна мрежа

... водомер BTV25, като се препоръчва той да е с дистанционно отчитане. Прогнозната стойност на поръчката е 83 333 лв. без ... още

http://water-bulgaria.com

Многофункционален вентил Energy Valve

... включва дебитомер с автоматична гликолна компенсация и коректно отчитане на мощността. Освен отличните регулиращи свойства и ... се използва и като топломер/студомер, осигурявайки прецизно дистанционно отчитане и управление на енергията. Дори е възможно ... още

http://hvac-bulgaria.com

AirUVpuri за дезинфекция на въздух

... +AC:15+AC:16+А1:18 Опция: дистанционно управление Опция: брояч за отчитане на работните часове Гаранция: 24 м. Гаранция ... още

http://lighting-bulgaria.com

Преустановява се обходът на инкасатори по домовете за визуален отчет

... бъдат отчитани дистанционно", се каза в съобщение на Министерството. Оттам препоръчват при липса на монтирани водомери с дистанционно отчитане клиентите да ... още

http://water-bulgaria.com

Връчиха XVI-ите Награди на германската икономика в България

... наблюдение на качеството на въздуха, устройство за дистанционно отчитане на водомер и станцията за дистанционно наблюдение на нивото на водата. Наградата ... още

http://industryinfo.bg

Софийска вода въвежда нови дигитални услуги за крайния потребител

... "Тя е достъпна чрез водомер с модул за дистанционно отчитане, изпращащ ежедневно данни за преминаващите количества вода към ... Софийска вода. От дружеството поясниха, че досега услугата дистанционно отчитане на водомери е била достъпна само за цели ... още

http://industryinfo.bg

Софийска вода инсталира интелигентни водомери с функции за управление от разстояние

... инсталирането на по-висок клас водомери с модул за дистанционно отчитане. Интелигентните водомери се свързват със специално разработено приложение, което ... още

http://water-bulgaria.com

Комикон с премиерно участие на Smart Cities 2019

... вода и управление на помпени станции, дистанционно следене параметри на промишлени инсталации и процеси, дистанционно отчитане на прибори, управление на подаването ... още

http://automation-bulgaria.com

ЧЕЗ стартира проект за подобряване сигурността на електрозахранването

... Разпределение обяви нов проект за инсталиране на дистанционно обслужвани електромери в Бояна, Симеоново и Банкя ... за индивидуалните монтажи. "Автоматизираната система ще позволява дистанционно отчитане на изразходваната електроенергия, ще следи какво е ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

ЧЕЗ инсталира дистанционно обслужвани електромери в Нови Искър и Банкя

... сигурност и качество на захранването. Автоматизираната система ще позволява дистанционно отчитане на изразходваната електроенергия, ще следи какво е натоварването на ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

ЧЕЗ подобрява електрозахранването в 4 софийски села

ЧЕЗ инсталира дистанционно обслужвани електромери в Доброславци, Нови Искър, Волуяк и ... на електрозахранването в района. "Автоматизираната система ще позволява дистанционно отчитане на изразходваната електроенергия, ще следи натоварването на мрежата и ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Фирма за енергиен мониторинг от ЮАР търси български партньори

... за управление на данни за енергиен мониторинг и автоматично дистанционно отчитане на потреблението на вода, ток, газ и енергия от ... още

http://industryinfo.bg

ВиК-Плевен избира доставчик на водомери

... на водомери за питейна вода с възможност за дистанционно отчитане, водомерни шахти с вградени водомери за питейна вода ... , радиомодули за дистанционно отчитане, измерващи потока устройства и регистратори на данни. ... още

http://measurement-bulgaria.com

ВиК Пазарджик избира доставчик на водомери за питейна вода

... водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане за нуждите на дружеството. Доставките ще бъдат извършвани за ... още

http://water-bulgaria.com

Енерго-Про търси специалист смарт система

Задължения: Работи със СМАРТ системата за дистанционно отчитане и управление на средствата за търговско измерване (СДОУСТИ) Администрира, ... още

http://industryinfo.bg

Енерго-Про търси специалист смарт система

Задължения: Работи със СМАРТ системата за дистанционно отчитане и управление на средствата за търговско измерване (СДОУСТИ) Администрира, ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Варна търси доставчик на водомери и измервателни средства

... доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане на водомери, водомерни шахти с монтирани водомери за ... питейна вода с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал и устройства за измерване на потока ... още

http://measurement-bulgaria.com

Енерго-Про търси специалист дистанционен отчет

Задължения: Работи със системите за дистанционно отчитане и управление на средствата за търговско измерване (СДОУСТИ) Води ... още

http://industryinfo.bg

ЕВН търси инженер – управление на системи за дистанционно отчитане

... въвеждане на измервателни уреди в системата за дистанционно отчитане Въвеждане на топологията на мрежата Изготвяне на балансови ... справки за повреди и манипулации на измервателни уреди Дистанционно изключване и включване на електромери Експорт и ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Монтана избира доставчик на водомери

... водомери за питейна вода и компоненти за система за дистанционно отчитане. Четвъртата обособена позиция обхваща доставката на водомерна шахта. Прогнозната ... още

http://measurement-bulgaria.com

ЕВН Топлофикация обяви търг за доставка на топломери

... на изпълнител, който да извърши доставка на топломери за дистанционно отчитане, уплътнения и температурни сензори за нуждите на дружеството. ... да се отчитат с използвани от ЕВН уреди за отчитане. При доставка на измервателни уреди трябва да се ... още

http://hvac-bulgaria.com

Започва дистанционно отчитане на вредните емисии от автомобили в София

... съобщи, че е поканила испанската лаборатория RSLab да извърши дистанционно отчитане в реално време на вредните емисии във въздуха, пускани ... още

http://ecology-bulgaria.com

Енерго-Про търси отговорник координация мрежи и СТИ

... измерване (СТИ) Организира снемането на данни от СТИ за дистанционно отчитане в случаите на затруднена комуникация Контролира дейностите по монтаж ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Енерго-Про търси електромоньор средства за търговско измерване

... на електромер и цифреност на брояча Извършва повторно отчитане по искане на клиент с констативен протокол Работи ... , независими производители, както и от СТИ за дистанционно отчитане в случаите на затруднена комуникация Осъществява проверка на ... още

http://industryinfo.bg

Комет Електроникс изгради тестова среда за безжична комуникация по стандарта LoraWAN

... , домашна и сградна автоматизация, локализиране на обекти, приложения за дистанционно отчитане на консумацията на енергия, вода, газ и др. Комет ... още

http://electronics-bulgaria.com

Wago оборудва мрежови станции за интелигентна мрежа

... тя позволява записването на различни измервателни данни и тяхното дистанционно отчитане", обясняват Wago. Wago е дала своя принос в технологията ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

ВиК Добрич обяви конкурс за доставка на водомери

... с монтирани водомери и радио модули за дистанционно отчитане, както и доставка на дистанционно отчитащи управляеми турбинни водомери, чийто показания се ... още

http://water-bulgaria.com

Дружество Елин Пелин обявява търг за газово оборудване

... с вграден коректор за температура налягане и взъможност за дистанционно отчитане. Обявени са 100 бр. необходими микротермални разходомери за газо ... още

http://measurement-bulgaria.com

Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението

... параметри посредством система от екрани, барграфи, трендове, цветова сигнализация; дистанционно отчитане на измервателни средства; събиране на аналитични данни за енергийната ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Водоснабдяване Дунав избира доставчик на водомери и модули за дистанционно отчитане

... за питейна вода и модули за дистанционно отчитане. Водомерите трябва да разполагат с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал и/или импулсен ... още

http://measurement-bulgaria.com

ВиК Пазарджик търси фирма за доставка на водомери за питейна вода

... на водомери за питейна вода, компоненти за системи за дистанционно отчитане и водомерни шахти. Доставките ще се извършват по периодични ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Бургас избира доставчик на водомери

... ³/ч –15м³/ч; водомери с възможност за електронно и дистанционно отчитане с DN от 15 мм – 300 мм и Qn ... още

http://measurement-bulgaria.com

АЕЦ Козлодуй избира доставчик на компоненти за изработка на абонатни станции

... станции за битови клиенти. Необходими са ултразвукови топломери с дистанционно отчитане за осигуряване на безпрепятствено включване на нови потребители и ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

ЕВН разширява обхвата на проекта си за електромери с дистанционно отчитане

... си за поетапно въвеждане на електромери с дистанционно отчитане в областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково ... на допълнително техническо оборудване в трафопостовете. Дистанционното отчитане предоставя на потребителите редица предимства, включително: ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

600 нови улични LED лампи инсталирани във Варна

... към светлинната среда. Новите лампи ще бъдат управлявани дистанционно чрез софтуер за улично осветление, който позволява пълен ... и подробен анализ на системните дейности, проследяване и отчитане на разхода на електрическа енергия. След реализирането на ... още

http://lighting-bulgaria.com

Проведе се първият национален семинар за водомерното стопанство

... монтиране на 30 хиляди апартаментни водомера с дистанционно отчитане в кв. Железник, който, въпреки значителната ... мониторинг във водоснабдителните мрежи" и интелигентното решение за дистанционно отчитане на водомери – Ready, представено от Диана ... още

http://water-bulgaria.com

MTU представи нови пропулсивни системи и уреди за управление на яхти

... представен пулт за капитански мостик с уреди за дистанционно управление, проектирани от италианския производител Pininfarina. Имаше ... дисплеи, контролните пултове и стрелковите уреди за отчитане, съгласно която те са събрани заедно и същевременно ... още

http://industryinfo.bg

Община Варна стартира проект за интелигентно улично осветление

... ще заменят старите натриеви лампи и ще бъдат управлявани дистанционно с помощта на софтуера CityTouch на Philips. Подмяната ... и подробен анализ на системните дейности, проследяване и отчитане разхода на електрическа енергия на всяко осветително тяло. ... още

http://lighting-bulgaria.com

Модерни сензори осигуряват по-ефективни водомери

... водния поток с помощта на захранван с батерия, дистанционно управляван брояч. Измервателният датчик се намира зад стъклена ... предаване на измерените стойности към дистанционен уред за отчитане. Приемането на данните се осъществява чрез дистанционен уред ... още

http://measurement-bulgaria.com

БАВ организира национален семинар "Водомерно стопанство в отрасъл ВиК"

... уреди за конкретни условия, както и добрите практики за дистанционно отчитане. Лекторите от БАВ ще запознаят участниците в семинара с ... още

http://water-bulgaria.com

Зам.-министър Николай Нанков взе участие в семинара "Водомерно стопанство в отрасъл ВиК"

... мениджър "ДМА/ПМА Програми". По темата "Водомери с дистанционно отчитане" ще говорят Пеньо Пейков, главен инженер на ВиК Стара ... подходящите уреди за конкретни условия, добрите практики за дистанционно отчитане и др. Председателят на БАВ Иван Иванов ще ... още

http://measurement-bulgaria.com

ЕСО разширява система за дистанционно отчитане на електромери

... AMR система за дистанционно отчитане на електромери изградена. Новите модули трябва да осигурят дистанционно отчитане и добавяне на ... нови драйвери за отчитане на нов тип/вид ... още

http://measurement-bulgaria.com

ВиК Троян търси доставчик на компоненти за система за дистанционно отчитане на водомери

... ) откри търг за доставка на компоненти за система за дистанционно отчитане на водомери съобразно периодични количествени заявки за срок от ... още

http://measurement-bulgaria.com

НКЖИ избира доставчик на електромери

... обществена поръчка за доставка на електромери и устройства за дистанционно отчитане на електроенергия. Необходими са: електромер трифазен (5/120А ... трансформатори 150/5- 5 бр.; мобилен терминал за отчитане на ел. енергия - 6 бр. Прогнозната стойност ... още

http://electrical-bulgaria.com

ВиК Стара Загора избира доставчик на водомери за дистанционно отчитане

... за питейна вода, водомери с радио модули за дистанционно отчитане, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода ... с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал и устройства за измерване на потока. ... още

http://measurement-bulgaria.com

ВиК Стенето избира доставчик на водомери

... доставка на водомери за студена вода с възможност за дистанционно отчитане. Прогнозната стойност на поръчката е 55 000 лв. Срокът ... още

http://measurement-bulgaria.com

ВиК Силистра избира доставчик на водомери и системи за дистанционно отчитане

... питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане. Доставката включва едноструйни сухи водомери за студена ... компоненти за системи за дистанционно отчитане на водомери; водомери с възможност за дистанционно ограничаване на водоподаването и ... още

http://measurement-bulgaria.com

БАВ организира семинар "Контролно-измервателни прибори и апаратура в отрасъл ВиК"

... уреди за конкретни условия, възможностите и добрите практики за дистанционно отчитане. Основните теми на семинар са: институционална и законодателна уредба ... още

http://measurement-bulgaria.com

В МГУ бе открита лаборатория по газови технологии

... на бизнеса. Лабораторията е оборудвана със система за смарт отчитане на потреблението на газ в стопанския и битов сектор ... , но и за газоразпределителните компании в ЕС. Чрез тях дистанционно може да се отчита дебита на газа, да се ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Радиочестотни приемници и предаватели в интегрално изпълнение

За намаляване на размерите, теглото и цената на изделията и повишаване на надеждността им в устройствата за радиокомуникация масово се използват интегрални схеми (ИС). Статията в сп. Инженеринг ревю запознава с техническите характеристики и ... още

http://electronics-bulgaria.com

Вода и доверие на кредит – кредитен водомер срещу нелоялни абонати от Акварор

... в измерването на водните количества, като например водомерите с дистанционно отчитане и комбинирания водомер срещу „законната” кражба на питейна вода ... още

http://water-bulgaria.com

Акварор ще презентира решение срещу нелоялни ВиК абонати на Вода София

... нови тенденции във водопроводните инсталации - като например водомерите с дистанционно отчитане и комбиниран водомер срещу законната кражба на питейна вода ... още

http://water-bulgaria.com

ЧЕЗ избира доставчик на балансови електромери

... RTR512.7-6L/Y, както и със системата за дистанционно отчитане и управление ADD–SMART IMS (SIMS), базирана на ... ADDAX технология, която осигурява комуникация и поддържа всички функции (отчитане, сверяване на часовника и други). Прогнозната стойност на ... още

http://electrical-bulgaria.com

РУ избира доставчици на различни видове измервателни уреди

... доставка на радиочестотен спектрален анализатор, проследяващ генератор, система за дистанционно отчитане на енергия, маршрутизатори, контролер за управление на безжични точки ... още

http://measurement-bulgaria.com

Дистанционно наблюдение и контрол в минната промишленост

... представя технологиите за мониторинг на електрическото оборудване, мониторинг и отчитане на изходния поток вода от мината, мониторинг и контрол ... още

http://automation-bulgaria.com

ВиК Смолян избира доставчик на водомери, холендри и филтри

... ролков брояч и с възможност за допълнително оборудване за дистанционно отчитане. Прогнозната стойност на поръчката е 66 000 лв. Срокът ... още

http://measurement-bulgaria.com

Електронни разпределители WHE5..

... ), както и две версии за дистанционно отчитане (чрез системите AMR и Walk-by): ... на системата Walk-By, която предлага отчитане показанията на всички прибори от близко ... един път месечно. 2. Автоматично безжично отчитане (AMR) по всяко време по ... още

http://measurement-bulgaria.com

Енерго-Про търси отговорник мрежови и измервателен район в Добрич

... на СТИ - Организира снемането на данни от СТИ за дистанционно отчитане в случаите на затруднена комуникация и контролни отчети по ... още

http://measurement-bulgaria.com

KNX-RF стандарт за безжична сградна автоматизация

... на осветлението и ОВК, щори, системи за сигурност, пожароизвестяване, дистанционно отчитане на потреблението на електроенергия др. Статията в новия брой ... още

http://automation-bulgaria.com

ВиК Перник избира доставчик на водомери

... водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане. Необходими са едноструйни, многоструйни, волтманови и комбинирани водомери за ... още

http://measurement-bulgaria.com

ВиК Русе откри търг за доставка на водомери за дистанционно отчитане

... на водомери с радиомодули за разширяване на системата за дистанционно отчитане. Прогнозната стойност на поръчката е 300 000 лв. Срокът ... още

http://measurement-bulgaria.com

Енерго-Про търси електромонтьор във Варна

... на електромер и цифреност на брояча - Извършва повторно отчитане по искане на клиент с констативен протокол - ... снабдители, независими производители, както и от СТИ за дистанционно отчитане в случаите на затруднена комуникация - Осъществява проверка на ... още

http://electrical-bulgaria.com

ВиК Монтана избира доставчик на водомери

... ; едноструйни водомери; бутални (обемни) водомери; компоненти за система за дистанционно отчитане и др. Прогнозната стойност на поръчката е 550 000 ... още

http://measurement-bulgaria.com

Сп. ТД Инсталации ще представи: KNX-RF протокола за сградна автоматизация

... , вентилацията и отоплението; контрол на системата за сигурност, пожароизвестяване; дистанционно отчитане на потреблението на електроенергия; управление на комуникационни уреди, аудио ... още

http://automation-bulgaria.com

ВиК-Плевен с процедура за доставка на електрическа енергия

... като привилегирован потребител на обекти с измервателни уреди с дистанционно отчитане, мониторинг и поддръжка на системата за мониторинг на обектите ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

ЕВН България Топлофикация избира доставчик на компоненти за система за дистанционно отчитане на измервателни уреди

... , която ще извърши доставка на компоненти за система за дистанционно отчитане на измервателни уреди. Срокът на действие на квалификационната система ... още

http://measurement-bulgaria.com

ВиК Благоевград търси доставчик на водомери и разходомери

... е за доставка на водомери за студена вода с дистанционно отчитане. Предварителната стойност на поръчката е близо 123 хил. лв ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Търговище избира доставчик на водомери с дистанционно отчитане

... водомери за питейна вода с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал, радио модули за дистанционно отчитане и устройства за измерване на потока ... още

http://measurement-bulgaria.com

ЕВН избира доставчик на електронен трифазен четирипроводен електромер

... и повишена степен на защита. Системата за дистанционно отчитане и управление на потреблението на електрическа енергия ... е инсталиран и се експлоатира специализиран софтуер за дистанционно отчитане на измервателните уреди, управление на потреблението, ... още

http://measurement-bulgaria.com

Siemens достави ултразвукови топломери и система за дистанционно отчитане на Топлофикация Русе

... топломери за абонатни станции и система за тяхното дистанционно отчитане, съобщиха за Measurement-Bulgaria.com от компанията. ... са монтирани в абонатните станции. Системата за дистанционно отчитане към топломерите включва преносим терминал, антена и ... още

http://measurement-bulgaria.com

ВиК Пазарджик откри обществена поръчка за доставка на водомери

... водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане. Необходими са едноструйни, многоструйни, бутални, волтманови и комбинирани водомери ... още

http://water-bulgaria.com

Siemens представи нов модел водомери с дистанционно отчитане

Siemens пусна на пазара нов модел механични водомери за топла (WFW40..) и студена вода (WFK40..). Те могат да се окомплектоват допълнително с импулсни модули (сух контакт WFZ44 и сух контакт с NAMUR WFZ43). Водомерите са насочени към приложения за ... още

http://measurement-bulgaria.com

Енерго-Про търси електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Варна

... на контрол на СТИ, както и от СТИ за дистанционно отчитане в случаите на затруднена комуникация - Изгражда присъединителни съоръжения и ... още

http://electrical-bulgaria.com

Топлофикация София избира доставчик на ултразвукови топломери

... ще извърши доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане, ръчно преносими терминали за отчитане на топломери в абонатните станции и софтуер ... още

http://measurement-bulgaria.com

ВиК Стенето търси компоненти за система за дистанционно отчитане на водомери

... поръчка за доставка на компоненти за система за дистанционно отчитане на водомери. Участниците трябва да имат минимален годишен ... радиомодули и да са съвместими със софтуера за дистанционно отчитане на водомери SENSUS READ.5. Прогнозната стойност на ... още

http://measurement-bulgaria.com

НКЖИ избира доставчик на електромери

... Железопътна инфраструктура откри търг за доставка на устройства за дистанционно отчитане на електроенергия. Необходими са: часовник тарифен - 20 бр., електромер ... още

http://measurement-bulgaria.com

Топломерите и студомерите WSM5../WSB5.. на Siemens вече с дистанционно отчитане

... ../WSB5.. вече се предлагат във версии с възможност за дистанционно отчитане чрез M-Bus комуникация, съобщиха за Measurement-Bulgaria.com ... още

http://measurement-bulgaria.com

ВиК Ловеч избира доставчик на водомери и система за дистанционно отчитане

... който ще извърши доставка на водомери, система за дистанционно отчитане и обучение на персонал. Те са необходими за нуждите ... и софтуер за конфигуриране и опериране на система за дистанционно отчитане чрез радио сигнал на 230 бр. водомери. Изпълнителят ... още

http://measurement-bulgaria.com

Подмяна на отоплителна инсталация в жилищна сграда

... по радиаторите. Не е задължително да са с дистанционно отчитане. • използването на външни, вътрешни щори и енергопестящи ... тази за индивидуален топлоизточник, но остава неудобството за отчитане и разпределение на консумацията. При реализация на ... още

http://hvac-bulgaria.com

ВиК Перник избира доставчик на водомери и компоненти за дистанционно отчитане

... за питейна вода и на компоненти за системи за дистанционно отчитане. В първата обособена позиция се включват доставка на едноструйни ... още

http://measurement-bulgaria.com

Адаптивно външно осветление – структура и функционалност

... на излъчваната светлина от всеки уличен осветител; • Дистанционно и точно измерване на употребената електрическа енергия от всеки ... улични осветители; - почистване на улични осветители. • Отчитане на времето на работа на лампата във всеки осветител ... още

http://lighting-bulgaria.com

Райкос Тех представя най-малкия водомер с дистанционно отчитане

... път в България най-малкия в света водомер с дистанционно отчитане на показанията. „Водомерът WKV-E02F на SIKA ... дисплея на уреда или чрез безжична система за дистанционно отчитане, която позволява администриране на показанията без необходимост от ... още

http://measurement-bulgaria.com

Schrack Technik представя система за енергиен мониторинг

... система за енергиен мониторинг, която позволява дистанционно наблюдение на параметрите на електрозахранването и отчитане на консумираната електрическа енергия. На щанд ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Технологии за интелигентни домове ще бъдат представени на изложението Smart Buildings

... оборудването в сградите, системи за сигурност, вентилация и климатизация, дистанционно отчитане на потреблението на електроенергия, управление на аудио- и видео ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Русе довършва подмяната на водомерното стопанство на Мартен

... реда на ЗОП, водомери, свързани в система за дистанционно отчитане. Доставките ще бъдат извършени от същия доставчик, ... материали, предназначени за цялостно завършване на системата за дистанционно отчитане на Мартен. Евентуална смяна на доставчика ще ... още

http://water-bulgaria.com

29-31 май - Райкос Тех ще представи на Булконтрола най-малкия водомер в света с дистанционно отчитане

... за първи път най-малкия в света водомер с дистанционно отчитане на своя търговски партньор SIKA по време на ... LCD дисплея на уреда или чрез безжична система за дистанционно отчитане, която позволява администриране на показанията без необходимост от ... още

http://measurement-bulgaria.com

ВиК Шумен търси доставчик на водомери

... питейна вода, както и на компоненти за системи за дистанционно отчитане. Водомерите трябва да са преминали първоначална метрологична проверка и ... още

http://measurement-bulgaria.com

Електроенергийните системи еволюират, но това става поетапно

... 21 000 интелигентни електромера за ниско напрежение. Дистанционното отчитане в България има по-различни приоритети от това в ... и дългове. Очаква се съществуващата база електромери с дистанционно отчитане в Европейския съюз да нараства с 18% годишно ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

АЕЦ Козлодуй търси проектант на филтри за техническа вода

... водомери за студена вода с резбово присъединяване, с дистанционно отчитане, клас на защита IP 65 (работа в мокри ... комбинирани водомери за студена вода с фланшово присъединяване, с дистанционно отчитане, клас на защита IP 68 – 4 бр. Поръчката ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Дейзи Технолоджи с отличие за два иновативни продукта

... дистрибуцията на фискални устройства, ПОС системи, електромери, системи за дистанционно отчитане на енергия и други електронни продукти, бе отличена в ... още

http://industryinfo.bg

Дейзи Технолоджи с отличие за два иновативни продукта

... дистрибуцията на фискални устройства, ПОС системи, електромери, системи за дистанционно отчитане на енергия и други електронни продукти, бе отличена в ... още

http://electronics-bulgaria.com

Топлофикация София избира доставчик на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане

... поръчка за доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане, ръчно преносими терминали за отчитане на топломери в абонатните станции и софтуер ... още

http://measurement-bulgaria.com

Топлофикация София избира доставчик на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане

... поръчка за доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане, ръчно преносими терминали за отчитане на топломери в абонатните станции и софтуер ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Пазарджик стартира търг за доставка на водомери за питейна вода

... водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане. Необходими са едноструйни, бутални (обемни), многоструйни, волтманови и комбинирани ... още

http://measurement-bulgaria.com

ВиК Пазарджик стартира търг за доставка на водомери за питейна вода

... водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане. Необходими са едноструйни, бутални (обемни), многоструйни, волтманови и комбинирани ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Пазарджик стартира търг за доставка на водомери за питейна вода

... водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане. Необходими са едноструйни, бутални (обемни), многоструйни, волтманови и комбинирани ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Русе инсталира 1000 водомера с дистанционно отчитане в Мартен

... , за да подмени 1000 обикновени водомера с такива с дистанционно отчитане. Остава подмяната на още малко, за да се въведе ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Русе инсталира 1000 водомера с дистанционно отчитане в Мартен

... , за да подмени 1000 обикновени водомера с такива с дистанционно отчитане. Остава подмяната на още малко, за да се въведе ... още

http://industryinfo.bg

Българска делегация се запозна с управлението на румънска ВиК компания

... началото на годината монтиране на индивидуални водомери за дистанционно отчитане на доставяната до живеещите в етажна собственост вода, ... Пред тях бяха демонстрирани възможностите на системата на дистанционно наблюдение и контрол на данни в реално време ... още

http://water-bulgaria.com

Българска делегация се запозна с управлението на румънска ВиК компания

... началото на годината монтиране на индивидуални водомери за дистанционно отчитане на доставяната до живеещите в етажна собственост вода, ... Пред тях бяха демонстрирани възможностите на системата на дистанционно наблюдение и контрол на данни в реално време ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Кърджали търси доставчик на водомери с дистанционно отчитане

... водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане. Предложените водомери трябва да са преминали първоначална метрологична проверка ... още

http://measurement-bulgaria.com

ЧЕЗ е инвестирала над 3,3 млн. лв. в електромери с дистанционно отчитане

... годината са монтирани 716. "Поставянето на електромери с дистанционно отчитане е част от стратегията ни да подобряваме обслужването ... за България. Компанията започна да поставя електромери с дистанционно отчитане през 2009 г. с началото на проекта за ... още

http://measurement-bulgaria.com

ЧЕЗ е инвестирала над 3,3 млн. лв. в електромери с дистанционно отчитане

... годината са монтирани 716. "Поставянето на електромери с дистанционно отчитане е част от стратегията ни да подобряваме обслужването ... за България. Компанията започна да поставя електромери с дистанционно отчитане през 2009 г. с началото на проекта за ... още

http://industryinfo.bg

ЧЕЗ е инвестирала над 3,3 млн. лв. в електромери с дистанционно отчитане

... годината са монтирани 716. "Поставянето на електромери с дистанционно отчитане е част от стратегията ни да подобряваме обслужването ... за България. Компанията започна да поставя електромери с дистанционно отчитане през 2009 г. с началото на проекта за ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

ВиК Кърджали търси доставчик на водомери с дистанционно отчитане

... водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане. Предложените водомери трябва да са преминали първоначална метрологична проверка ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Кърджали търси доставчик на водомери с дистанционно отчитане

... водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане. Предложените водомери трябва да са преминали първоначална метрологична проверка ... още

http://industryinfo.bg

Texas Instruments представи нова комуникационна платформа за Smart Grid

... -Fi, 1GHz и 2.4GHz ZigBee, в приложения като дистанционно отчитане и типичните функции на измервателните уреди за комунални услуги ... още

http://automation-bulgaria.com

Texas Instruments представи нова комуникационна платформа за Smart Grid

... -Fi, 1GHz и 2.4GHz ZigBee, в приложения като дистанционно отчитане и типичните функции на измервателните уреди за комунални услуги ... още

http://electrical-bulgaria.com

Texas Instruments представи нова комуникационна платформа за Smart Grid

... -Fi, 1GHz и 2.4GHz ZigBee, в приложения като дистанционно отчитане и типичните функции на измервателните уреди за комунални услуги ... още

http://industryinfo.bg

4,5 млн. евро за енергийна ефективност получават Мини Марица-изток от фонд Козлодуй

... експлоатация на система за енергиен мениджмънт и дистанционно отчитане на електромерите и устройствата за анализ на ... и багерите, енергиен мениджмънт на оборудването, чрез дистанционно отчитане на показанията и анализ на качеството на електроенергията, ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

4,5 млн. евро за енергийна ефективност получават Мини Марица-изток от фонд Козлодуй

... експлоатация на система за енергиен мениджмънт и дистанционно отчитане на електромерите и устройствата за анализ на ... и багерите, енергиен мениджмънт на оборудването, чрез дистанционно отчитане на показанията и анализ на качеството на електроенергията, ... още

http://industryinfo.bg

EVN продължава въвеждането на комбинирано дистанционно отчитане на електро- и топлоенергия в Пловдив

... отчет и монтаж на общи топломери и водомери с дистанционно отчитане в абонатните станции на топлофицирани сгради. До този ... момент над 9000 електромерa с дистанционно отчитане са инсталирани по проекта в Пловдив, като по ... още

http://measurement-bulgaria.com

EVN продължава въвеждането на комбинирано дистанционно отчитане на електро- и топлоенергия в Пловдив

... отчет и монтаж на общи топломери и водомери с дистанционно отчитане в абонатните станции на топлофицирани сгради. До този ... момент над 9000 електромерa с дистанционно отчитане са инсталирани по проекта в Пловдив, като по ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

EVN продължава въвеждането на комбинирано дистанционно отчитане на електро- и топлоенергия в Пловдив

... отчет и монтаж на общи топломери и водомери с дистанционно отчитане в абонатните станции на топлофицирани сгради. До този ... момент над 9000 електромерa с дистанционно отчитане са инсталирани по проекта в Пловдив, като по ... още

http://industryinfo.bg

EVN България продължава въвеждането на комбинирано дистанционно отчитане на електро- и топлоенергията в Пловдив

... отчет и монтаж на общи топломери и водомери с дистанционно отчитане в абонатните станции на топлофицирани сгради. До този ... момент над 6500 електромера с дистанционно отчитане са инсталирани по проекта в Пловдив, като по ... още

http://electrical-bulgaria.com

EVN България продължава въвеждането на комбинирано дистанционно отчитане на електро- и топлоенергията в Пловдив

... отчет и монтаж на общи топломери и водомери с дистанционно отчитане в абонатните станции на топлофицирани сгради. До този ... момент над 6500 електромера с дистанционно отчитане са инсталирани по проекта в Пловдив, като по ... още

http://hvac-bulgaria.com

EVN България продължава въвеждането на комбинирано дистанционно отчитане на електро- и топлоенергията в Пловдив

... отчет и монтаж на общи топломери и водомери с дистанционно отчитане в абонатните станции на топлофицирани сгради. До този ... момент над 6500 електромера с дистанционно отчитане са инсталирани по проекта в Пловдив, като по ... още

http://measurement-bulgaria.com

EVN България продължава въвеждането на комбинирано дистанционно отчитане на електро- и топлоенергията в Пловдив

... отчет и монтаж на общи топломери и водомери с дистанционно отчитане в абонатните станции на топлофицирани сгради. До този ... момент над 6500 електромера с дистанционно отчитане са инсталирани по проекта в Пловдив, като по ... още

http://industryinfo.bg

Топлофикация София избира доставчик на водомери за студена вода

... , да са оборудвани с устройство с импулсен изход за дистанционно отчитане на показанията, а показващото устройства трябва да е цифрово ... още

http://water-bulgaria.com

Топлофикация София избира доставчик на водомери за студена вода

... , да са оборудвани с устройство с импулсен изход за дистанционно отчитане на показанията, а показващото устройства трябва да е цифрово ... още

http://industryinfo.bg

Електронни топлинни разпределители WHE5.. от Siemens

... или чрез инфрачервен порт, както и две версии за дистанционно отчитане: - Безжично отчитане на данните, с помощта на системата Walk-By ... на Siemens, която предлага отчитане показанията на всички прибори от близко разстояние в или ... още

http://hvac-bulgaria.com

НЕК търси ултразвуков дебитомер за флуиди

... измерване на флуиди. Апаратурата трябва да позволява местно и дистанционно отчитане на разхода, да не се влияе от материала на ... още

http://measurement-bulgaria.com

НЕК търси ултразвуков дебитомер за флуиди

... измерване на флуиди. Апаратурата трябва да позволява местно и дистанционно отчитане на разхода, да не се влияе от материала на ... още

http://industryinfo.bg

Уредите за дялово разпределение намаляват разходите за отопление

... среда, дружеството разработва все повече системата за дистанционно отчитане на уредите за дялово разпределение. Термостати с ... три години. Уреди за дялово разпределение с дистанционно отчитане Новите радиоуреди за дялово разпределение на иста България ... още

http://hvac-bulgaria.com

ВиК Стенето - Троян избира доставчик на водомери

... на водомери за студена вода, които притежават възможност за дистанционно отчитане. Необходими са водомери Qn 1 м; 1,5 м ... още

http://measurement-bulgaria.com

ВиК Стенето - Троян избира доставчик на водомери

... на водомери за студена вода, които притежават възможност за дистанционно отчитане. Необходими са водомери Qn 1 м; 1,5 м ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Стенето - Троян избира доставчик на водомери

... на водомери за студена вода, които притежават възможност за дистанционно отчитане. Необходими са водомери Qn 1 м; 1,5 м ... още

http://industryinfo.bg

Енергоизмервателни уреди от Данфосс

... от мрежа 230 V AC или 24 V AC - Дистанционно отчитане чрез M-Bus, радиовръзка, RS 232, RS 485 или ... още

http://hvac-bulgaria.com

ВиК Дупница търси доставчик на водомери

... водомери за студена вода и компоненти за система за дистанционно отчитане, подробно описани в техническите спецификации. Системата трябва да бъде ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Дупница търси доставчик на водомери

... водомери за студена вода и компоненти за система за дистанционно отчитане, подробно описани в техническите спецификации. Системата трябва да бъде ... още

http://industryinfo.bg

За или против задължителната подмяна на всички уреди за дялово разпределение с прибори за дистанционно отчитане

... годишно, независимо от начина на отчитане. При ежемесечно дистанционно отчитане това контролно посещение не е обвързано ... момент съществуват варианти на отчитане, при които се комбинира дистанционно отчитане на разпределителите с отчитане “на база” нa ... още

http://measurement-bulgaria.com

EnOcean стандартът за безжична комуникация в сгради

... , вентилацията и отоплението; контрол на системата за сигурност, пожароизвестяване; дистанционно отчитане на потреблението на електроенергия; управление на комуникационни уреди, аудио ... още

http://automation-bulgaria.com

Техем започна национална кампания за дистанционно отчитане

... ноември т.г. и ще акцентира върху възможностите за дистанционно отчитане на отопление и вода. Цената на радиоразпределителя, който Техем ... още

http://electrical-bulgaria.com

Техем започна национална кампания за дистанционно отчитане

... ноември т.г. и ще акцентира върху възможностите за дистанционно отчитане на отопление и вода. Цената на радиоразпределителя, който Техем ... още

http://hvac-bulgaria.com

Техем започна национална кампания за дистанционно отчитане

... ноември т.г. и ще акцентира върху възможностите за дистанционно отчитане на отопление и вода. Цената на радиоразпределителя, който Техем ... още

http://measurement-bulgaria.com

Техем започна национална кампания за дистанционно отчитане

... ноември т.г. и ще акцентира върху възможностите за дистанционно отчитане на отопление и вода. Цената на радиоразпределителя, който Техем ... още

http://industryinfo.bg

Ново решение за отчитане на енергията от Siemens

... порт, както и две версии за дистанционно отчитане. "Възможно е както безжично отчитане на данните с помощта на системата Walk ... -By, която предлага отчитане показанията на всички прибори от близко разстояние във или ... още

http://hvac-bulgaria.com

Ново решение за отчитане на енергията от Siemens

... порт, както и две версии за дистанционно отчитане. "Възможно е както безжично отчитане на данните с помощта на системата Walk ... -By, която предлага отчитане показанията на всички прибори от близко разстояние във или ... още

http://industryinfo.bg

ЧЕЗ инвестира над 1,2 млн. лв. в електромери

... за клиентите на компанията. Те позволяват автоматизирано дистанционно отчитане на консумираната електроенергия, изключват възможността за грешки ... г. са монтирани над 20 300 електромера с дистанционно отчитане. София, Кюстендил, Лом, Ихтиман, Дупница, ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

ЧЕЗ инвестира над 1,2 млн. лв. в електромери

... за клиентите на компанията. Те позволяват автоматизирано дистанционно отчитане на консумираната електроенергия, изключват възможността за грешки ... г. са монтирани над 20 300 електромера с дистанционно отчитане. София, Кюстендил, Лом, Ихтиман, Дупница, ... още

http://electrical-bulgaria.com

ЧЕЗ инвестира над 1,2 млн. лв. в електромери

... за клиентите на компанията. Те позволяват автоматизирано дистанционно отчитане на консумираната електроенергия, изключват възможността за грешки ... г. са монтирани над 20 300 електромера с дистанционно отчитане. София, Кюстендил, Лом, Ихтиман, Дупница, ... още

http://measurement-bulgaria.com

ЧЕЗ инвестира над 1,2 млн. лв. в електромери

... за клиентите на компанията. Те позволяват автоматизирано дистанционно отчитане на консумираната електроенергия, изключват възможността за грешки ... г. са монтирани над 20 300 електромера с дистанционно отчитане. София, Кюстендил, Лом, Ихтиман, Дупница, ... още

http://industryinfo.bg

Мини Марица-изток започва работа по втори проект с финансиране от фонд Козлодуй

... на системата за електрозахранване: енергиен мениджмънт на оборудването чрез дистанционно отчитане на показанията на електромерите и анализ на качеството на ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Мини Марица-изток започва работа по втори проект с финансиране от фонд Козлодуй

... на системата за електрозахранване: енергиен мениджмънт на оборудването чрез дистанционно отчитане на показанията на електромерите и анализ на качеството на ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Габрово набира оферти за доставка на водомери и компоненти за дистанционно отчитане

... водомери за питейна вода и компоненти за система за дистанционно отчитане до складовата база на дружеството по предварителна заявка. Водомерите ... още

http://measurement-bulgaria.com

ВиК Габрово набира оферти за доставка на водомери и компоненти за дистанционно отчитане

... водомери за питейна вода и компоненти за система за дистанционно отчитане до складовата база на дружеството по предварителна заявка. Водомерите ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Габрово набира оферти за доставка на водомери и компоненти за дистанционно отчитане

... водомери за питейна вода и компоненти за система за дистанционно отчитане до складовата база на дружеството по предварителна заявка. Водомерите ... още

http://industryinfo.bg

ИНТЕГРАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В BMS

... , дизел-агрегати, UPS-и; измерване и дистанционно отчитане на изразходваната енергия – електро, топло/студо, ... управление на тарифите, измерване и дистанционно отчитане на консумираната електроенергия; отчитане на настъпили аварийни събития; управление ... още

http://automation-bulgaria.com

ИНТЕГРАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В BMS

... , дизел-агрегати, UPS-и; измерване и дистанционно отчитане на изразходваната енергия – електро, топло/студо, ... управление на тарифите, измерване и дистанционно отчитане на консумираната електроенергия; отчитане на настъпили аварийни събития; управление ... още

http://industryinfo.bg

Пазарен ръст на интелигентните измервателни уреди

... фирми доставчици. Конкуренцията между производителите, ютилити компаниите, фирмите за дистанционно отчитане и фирмите за автоматизация е твърде висока и се ... още

http://measurement-bulgaria.com

Пазарен ръст на интелигентните измервателни уреди

... фирми доставчици. Конкуренцията между производителите, ютилити компаниите, фирмите за дистанционно отчитане и фирмите за автоматизация е твърде висока и се ... още

http://industryinfo.bg

Новите топломери - задължително с дистанционно отчитане

... и те да са по-модерни, с дистанционно отчитане, допълват от Асоциацията. Предимствата на устройствата с дистанционо ... при нередности подават сигнал към доставчика. Устройствата с дистанционно отчитане са и вариант да се премахнат изравнителните сметки. ... още

http://industryinfo.bg

Новите топломери - задължително с дистанционно отчитане

... и те да са по-модерни, с дистанционно отчитане, допълват от Асоциацията. Предимствата на устройствата с дистанционо ... при нередности подават сигнал към доставчика. Устройствата с дистанционно отчитане са и вариант да се премахнат изравнителните сметки. ... още

http://hvac-bulgaria.com

KNX стандартът за сградна автоматизация

... контрол на системата за сигурност, пожароизвестяване; дистанционно отчитане на потреблението на електроенергия; управление на ... например), допълнително увеличава тяхната надеждност. Дистанционно отчитане на тарифни уреди Безжичната версия на ... още

http://automation-bulgaria.com

ОВК системи в Софарма Бизнес Тауърс

... комфорт. Всички измервания на енергии в сградите са с дистанционно отчитане. Управлението на сградите се осъществява от BMS, изграден на ... още

http://hvac-bulgaria.com

Спектрални анализатори

... предимства на FFT технологията обикновено се посочват бързото отчитане на формата на сигнала, способността да се ... следящ генератор, предварително усилване, ватметър, софтуер за дистанционно управление. Захранването може да бъде външно, от вграден ... още

http://electronics-bulgaria.com

Спектрални анализатори

... предимства на FFT технологията обикновено се посочват бързото отчитане на формата на сигнала, способността да се ... следящ генератор, предварително усилване, ватметър, софтуер за дистанционно управление. Захранването може да бъде външно, от вграден ... още

http://measurement-bulgaria.com

Сградни инсталации на Софарма Бизнес Тауърс

... комфорт. Всички измервания на енергии в сградите са с дистанционно отчитане. Управлението на сградите се осъществява от BMS, изграден на ... още

http://automation-bulgaria.com

Челопеч Майнинг планира увеличаване на производството след 2012 г.

... ще осигурява повишена безопасност, пълноценна база за анализ, отчитане на резултатите, контрол и по-висока ефективност.”, информира ръководителят ... 2008 г. в рудника е въведена система за дистанционно взривяване. Във връзка с това по-голямата част от ... още

http://industryinfo.bg

Резултати от търсене на: дистанционно отчитане

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top