Резултати от търсене на: енергоспестяващи мерки

Община Ботевград търси фирма за инженерни услуги проектиране и конструиране

... поръчка за изработване на технически проект за внедряване на енергоспестяващи мерки и ремонт на многопрофилната болница за активно лечение в ... още

http://industryinfo.bg

Община Девня откри търг за модернизация на уличното осветление

... откри процедура за избор на фирма, която ще изпълни енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление. Дейностите включват: подмяна ... още

http://lighting-bulgaria.com

Община Елин Пелин откри търг за модернизация на уличното осветление

... за избор на изпълнител, който ще извърши внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление в шест населени ... още

http://lighting-bulgaria.com

Община Рудозем откри търг за внедряване на енергоспестяващо осветление

... за избор на изпълнител, който ще извърши внедряване на енергоспестяващи мерки на уличното осветление на територията на общината чрез доставка ... още

http://lighting-bulgaria.com

Одобриха решения на Samsung за финансиране по програмата REECL

... утвърдени български търговски банки за отпускане на кредити за енергоспестяващи мерки в българските домове. Кредити по програмата REECL ще се ... още

http://hvac-bulgaria.com

Община Ихтиман избира доставчик на LED осветители

... за избор на изпълнител, който ще извърши внедряване на енергоспестяващи мерки на уличното осветление на територията на общината. Избраният изпълнител ... още

http://lighting-bulgaria.com

Община Ловеч обяви търг за обследване на енергийна ефективност на сгради

... технически паспорти, обследване за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, за ... още

http://industryinfo.bg

Европейската комисия подкрепи проекти за енергийна ефективност

... помогнал на местните и регионалните власти да въведат мерки за повишаване на енергийната ефективност и да демонстрират ... Ore Valley Housing Association (проект за въвежадане на енергоспестяващи мерки в Обединеното кралство) и град Сантандер (проект за ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Община Габрово планира модернизация на уличното осветление

... Габрово обяви план за изпълнение на проект "Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово ... още

http://lighting-bulgaria.com

Община Созопол обяви търг за подмяна на уличното осветление

... на поръчката е Проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки и дейности по модернизация, реконструкция, интелигентно управление ... цели на обекта, а именно изпълнението на енергоспестяващи мерки и реализиране на посочените в енергийното обследване ... още

http://lighting-bulgaria.com

ЕВН откри търг за СМР на административна сграда

... Г. Данов" 37. В нея са рилагани частични мерки за повишаване на енергийната ефективност и към момента на ... енергийни характеристики с клас на енергопотребление D. Предписаните енергоспестяващи мерки следва да доведат до възможността за определяне на ... още

http://industryinfo.bg

Старт Инженеринг участва в проект за подмяна и поддръжка на улично осветление в страната

... на проекта са предвидени мерки по подмяна на съществуващите осветителни тела с високоефективни светодиодни и енергоспестяващи светлинни източници, които са ... още

http://automation-bulgaria.com

Община Раковски с търг за обследване на енергийна ефективност

... извърши обследване на енергийна ефективност след изпълнени енергоспестяващи мерки, както и проверка за енергийната ефективност на ... постигнати енергийни спестявания в сгради след изпълнени енергоспестяващи мерки, изготвяне на заявления за издаване на ... още

http://hvac-bulgaria.com

Отпускат финансиране за сградни фотоволтаични инсталации по програма REECL

... вода и термопомпени климатични системи. Финансирането на проекти за енергоспестяващи мерки в жилищния сектор за новия етап на REECL ще ... още

http://renewables-bulgaria.com

Община Средец избира фирма за модернизация на улично осветление

... процедура за избор на фирма, която да изпълни енергоспестяващи мерки по договор с гарантиран резултат и дейности по ... подмяна подлежат осветителни тела (натриеви, живачни и др.) с енергоспестяващи LED (диодни) осветители, конзоли (рогатки) и елементи ... още

http://lighting-bulgaria.com

Столичната община избира изпълнител на мерки за енергийна ефективност в детска градина

... откри процедура за избор на изпълнител, който ще осъществи мерки за енергийна ефективност в ЦДГ №49 "Усмивка". Обектът ... подмяна на съществуващите крушки с нажежаема жичка с нови енергоспестяващи, топлоизолиране на покрива и др. Прогнозната стойност на ... още

http://industryinfo.bg

МС отчете изпълнението на плана за действие по енергийната ефективност 2014-2020 г.

... ефективност до 2013 г. Той съдържа информация за основните мерки със законодателен и друг характер, прилагани в страната. ... направения анализ е отчетено, че в резултат на реализираните енергоспестяващи мерки в страната са спестени 6474 GWh/г енергия за ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Atlas Copco e най-"зелената" индустриална компания в света според Newsweek

... , енергийно ефективни продукти и предприемането на други мерки за намаляване на въздействието върху околната среда са ... социална отговорност в Atlas Copco. Сред иновативните, енергоспестяващи продукти на Atlas Copco са компресорите с променлива ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Bosch Термотехникa и НБУ организираха семинар за енергоспестяващи решения за отопление и топла вода

... представиха на студентите от специалност „Архитектура” актуалните енергоспестяващи решения. Основен акцент бе нарасналото потребление на ... тази причина е целесъобразно усилията за енергоефективни мерки да бъдат съсредоточени към тях. Концернът Бош ... още

http://hvac-bulgaria.com

Европейската комисия предложи нова цел за икономии на енергия

... одобреното законодателство. Комисията не възнамерява да предложи нови мерки, но призовава държавите членки да увеличат усилията си ... пазара и да насърчим по-нататъшни инвестиции в енергоспестяващи технологии в полза на предприятията, потребителите и ... още

http://industryinfo.bg

Община Видин изгради 800 м ново улично осветление

... 800 м са монтирани 28 метални стълба с 56 енергоспестяващи осветителни тела. Инвестицията е направена с общински средства и ... е на стойност 38 600 лв. "Взетите мерки бяха породени от зачестили сигнали от граждани. След подмяната ... още

http://lighting-bulgaria.com

Община Видин поднови част от уличното осветление в града

... с дължина 500 м, а използваните осветителни тела са енергоспестяващи. "Взетите мерки бяха породени от зачестили сигнали от граждани. След ... още

http://lighting-bulgaria.com

Община Харманли откри търг за подмяна на водогреен котел

... на тръбната разпределителна мрежа и оразмеряване на база изпълнени енергоспестяващи мерки. Прогнозната стойност на поръчката е 125 000 лв. Срокът ... още

http://hvac-bulgaria.com

Демонстрационният камион на Siemens пристига в България

... в индустриални приложения. Ще бъдат представени възможности за подходящи енергоспестяващи мерки. Energy Efficiency Demo Truck Road Show 2013 ще бъде ... още

http://industryinfo.bg

Приключи представянето на промените по Енергийна ефективност и зелена икономика

... програмата, могат да се реализират инвестиции в енергоспестяващи технологии и технологии от ВЕИ, технологии за ... производството и неблагоприятното екологично въздействие, както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията, свързани ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Представят промените в програмата Енергийна ефективност и зелена икономика

... Програмата дава възможност за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи технологии и технологии от ВЕИ, технологии за ... производството и неблагоприятното екологично въздействие, както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията, свързани ... още

http://industryinfo.bg

Обследват за енергийна ефективност обществени сгради в Етрополе

... изготвяне на работен проект за въвеждане на енергоспестяващи мерки в съответствие с предвижданията на Обследване за ... относно влиянието върху носещата конструкция на проектираните енергоспестяващи мерки. В ОВК частта на проекта е необходимо ... още

http://industryinfo.bg

Приеха специализираните методики за оценка на енергийни спестявания

... формули и доказват изпълнението на отделни мерки или пакет от мерки за повишаване на енергийната ефективност в ... на енергийни спестявания след прилагане на различни енергоспестяващи мерки като модернизиране на съществуващо оборудване или модернизация ... още

http://industryinfo.bg

Бургас обнови осветителната система на 82 улици в града

... на 82 бургаски улици бяха подменени с нови, енергоспестяващи лампи, включени в автоматизирана система за наблюдение и ... на консумацията на електрическа енергия чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност". Мащабното обновление ще засегне целия ... още

http://lighting-bulgaria.com

Бургас обнови осветителната система на 82 улици в града

... на 82 бургаски улици бяха подменени с нови, енергоспестяващи лампи, включени в автоматизирана система за наблюдение и ... на консумацията на електрическа енергия чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност". Мащабното обновление ще засегне целия ... още

http://industryinfo.bg

Община Криводол търси доставчик на 153 енергоспестяващи осветителни тела

... процедура за избор на доставчик, който ще внедри енергоефективни мерки в ОУ Васил Левски, с. Ракево. Част от ... осветителни тела с нажежаема жичка с осветителни тела с енергоспестяващи лампи и луминесцентни осветителни тела. Срокът за получаване на ... още

http://industryinfo.bg

Представиха възможностите за кандидатстване по програмата Енергийна ефективност и зелена икономика

... Програмата дава възможност за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи технологии и технологии от ВЕИ, технологии за ... производството и неблагоприятното екологично въздействие, както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията, свързани ... още

http://ecology-bulgaria.com

Представиха възможностите за кандидатстване по програмата Енергийна ефективност и зелена икономика

... Програмата дава възможност за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи технологии и технологии от ВЕИ, технологии за ... производството и неблагоприятното екологично въздействие, както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията, свързани ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Представят възможностите за кандидатстване по програмата Енергийна ефективност и зелена икономика

... Програмата дава възможност за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи технологии и технологии от ВЕИ, технологии за ... производството и неблагоприятното екологично въздействие, както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията, свързани ... още

http://industryinfo.bg

Представиха възможностите за кандидатстване по програмата Енергийна ефективност и зелена икономика

... Програмата дава възможност за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи технологии и технологии от ВЕИ, технологии за ... производството и неблагоприятното екологично въздействие, както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията, свързани ... още

http://renewables-bulgaria.com

Програма на Siemens в Германия намалява енергийните разходи с 0,5 млн. евро

... се постигат и чрез използването на последно поколение енергоспестяващи флуоресцентни лампи, които автоматично регулират подаваната светлина въз ... собствените си сгради и се стреми да внедрява мерки за енергийна ефективност. Повече от 100 от общо ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Програма на Siemens в Германия намалява енергийните разходи с 0,5 млн. евро

... се постигат и чрез използването на последно поколение енергоспестяващи флуоресцентни лампи, които автоматично регулират подаваната светлина въз ... собствените си сгради и се стреми да внедрява мерки за енергийна ефективност. Повече от 100 от общо ... още

http://industryinfo.bg

Мерки за повишаване на енергийната ефективност в системите за вентилация и климатизация

... Армянов, управител на Тангра-АВ Интересът към енергоефективни или енергоспестяващи системи следва кривата на повишение на цените на първичните ... ,347 Law No 296 of 27 December 2006). Подобни мерки у нас са все още предстоящи! Независимо от липсата ... още

http://hvac-bulgaria.com

Ново осветление в Севлиево по проект финансиран от МФ Козлодуй

... парникови газове в Община Севлиево. В проекта са заложени енергоспестяващи мерки за замяна на съществуващите осветители с газоразрядни лампи със ... още

http://lighting-bulgaria.com

Ново осветление в Севлиево по проект финансиран от МФ Козлодуй

... парникови газове в Община Севлиево. В проекта са заложени енергоспестяващи мерки за замяна на съществуващите осветители с газоразрядни лампи със ... още

http://industryinfo.bg

Ново LED осветление в Севлиево

... парникови газове, съобщиха от общината. В проекта са заложени енергоспестяващи мерки за замяна на съществуващите осветители с газоразрядни лампи със ... още

http://lighting-bulgaria.com

Ново LED осветление в Севлиево

... парникови газове, съобщиха от общината. В проекта са заложени енергоспестяващи мерки за замяна на съществуващите осветители с газоразрядни лампи със ... още

http://industryinfo.bg

Енергийно ефективни решения за ОВК системи

... 296 of 27 December 2006).У нас подобни мерки все още предстоят. Механична вентилация с рекуперация Независимо ... енергия в сравнение със стандартни конвектори с конкурентни енергоспестяващи системи. При конвекторите голямата част от енергоспестяването се ... още

http://hvac-bulgaria.com

МС прие методика за оценяване на енергийните спестявания след газификация

... въздействат върху енергийното потребление. Методиката елиминира ефекта от други енергоспестяващи мерки и позволява отчитане на дяла от ефекта на газоснабдяването ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

МС прие методика за оценяване на енергийните спестявания след газификация

... въздействат върху енергийното потребление. Методиката елиминира ефекта от други енергоспестяващи мерки и позволява отчитане на дяла от ефекта на газоснабдяването ... още

http://industryinfo.bg

ЧЕЗ със специална стратегия за енергийна ефективност

... обучение на общински експерти за прилагането и управлението на енергоспестяващи мерки по места и участва и в няколко кампании за ... сред приоритетите на ЧЕЗ. Наша цел е каквито и мерки да предприема компанията, да опазваме околната среда и да ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

ЧЕЗ със специална стратегия за енергийна ефективност

... обучение на общински експерти за прилагането и управлението на енергоспестяващи мерки по места и участва и в няколко кампании за ... сред приоритетите на ЧЕЗ. Наша цел е каквито и мерки да предприема компанията, да опазваме околната среда и да ... още

http://industryinfo.bg

Фабриката на Крафт Фуудс в Своге удвои производството си в последните 2 години

... материали, в процеса на производство се прилагат редица превантивни мерки (сита, магнити, металдетектори и т. н.) на ... ефективност на производството – поставянето на изолации и монтаж на енергоспестяващи системи с висок КПД”, разказва г-н Шабанов. „ ... още

http://industryinfo.bg

Тандем инвестира в реализирането на пакет от енергоспестяващи мерки

... г. Тандем инвестира в реализирането на Пакет от енергоспестяващи мерки чрез ЕСКО договор с Енемона. Проектът включва ... започна периодът на мониторинг на резултатите от направените енергоспестяващи мерки. През февруари 2012 г. ще се отчетат данните ... още

http://industryinfo.bg

1 млн. евро влага Каолин в проект за енергоспестяване през 2011 година

... Каолин работи по конкретна програма за реализиране на мерки по енергийна ефективност, сред които контрол и ... суровина, суспензия и готова продукция; внедряване на енергоспестяващи технологии и използване на отпадъчна топлина от технологичните ... още

http://industryinfo.bg

Международен конгрес Екологични и енергийни основи на устойчивото развитие

... политики, перспективите пред въглеродния пазар и зелените мерки в помощ на бизнеса. Във втората секция ... запознаят с възможностите на ютилити сектора да прилага енергоспестяващи мерки при крайните потребители, енергийната ефективност в жилищния ... още

http://industryinfo.bg

Резултати от търсене на: енергоспестяващи мерки

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top