Резултати от търсене на: нормативна база

Аурубис България търси мениджър енергийни проекти

... Следи законодателните изискванията и поддържа актуални данни за приложимата нормативна база за реализирането на енергийни проекти и за снабдяването с ... още

http://industryinfo.bg

БАВ организира курс "Пречистване на отпадъчни води от населени места"

... дисциплините, които ще бъдат обхванати, са европейска и национална нормативна база в областта, основни химични понятия и лабораторни анализи, състав ... още

http://water-bulgaria.com

ИКЕМ и БЕМФ подписаха меморандум за сътрудничество

... и програми, както и при разработката на политики и нормативна база, бизнес модели и добри практики. още

http://industryinfo.bg

Мини Марица-изток получи сертификат за поддръжка на товарни вагони

... на товарни вагони и материално-техническата и ремонтна база. Сертификатът по ЛОП дава възможност на Мини ... съответствие с изискванията на националната и европейска железопътна нормативна база. Чрез намаляване на поръчките към външни организации ... още

http://industryinfo.bg

Дънди Прешъс Металс търси минен инженер производство

... технологията открит добив на полезни изкопаеми • Познаване на основната нормативна база при разработване на полезни изкопаеми • Компютърни умения – MS Word ... още

http://industryinfo.bg

Енерго-Про Трейдинг продаде първите издадени в България гаранции за произход на възобновяема енергия

... от български компании, но предвид спецификата на нашата подзаконова нормативна база, те могат да се търгуват само заедно с енергията ... още

http://renewables-bulgaria.com

Трета годишна конференция Индустрия, енергетика и околна среда 2015

... проведат дискусии, са: Измерения на енергийната политика на България; Нормативна база и законови регулации; Стратегически пътища на развитие в енергийния ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Неохим търси инженер инвеститорски контрол

... . Изисквания: - Висше техническо образование / машинен инженер / - Познаване на действащата нормативна база, свързана с естеството на работа; - Професионален опит на сходна ... още

http://industryinfo.bg

МЕ извършва проверки на електроразпределителните дружества

... да не е по-дълъг от 31 дни. От нормативна гледна точка това не е незаконно, поясни министър Петкова ... , но класифицира тази възможност като несъвършенство на законовата база и недобра преценка от страна на електроразпределителното дружество, че ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Неохим търси машинен инженер

... . Изисквания: • Висше техническо образование машинен инженер; • Познаване на действащата нормативна база, свързана с естеството на работа; • Професионален опит на сходна ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Народното събрание промени Закона за водите

... общинска и публична държавна. Много е важно да постигнем нормативна база по въпросите за ДДС-казуса, не трябва да има ... още

http://water-bulgaria.com

Адаптивно външно осветление – структура и функционалност

... парникови газове и се намаляват разходите за техническо обслужване. НОРМАТИВНА БАЗА НА АДАПТИВНОТО ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ Предпоставките за прилагането на адаптивно ... още

http://lighting-bulgaria.com

Свидетели сме на интензивното навлизане на иновативни технологии и материали в строителството и неговото трансформиране в един устойчив сектор

... бизнеси и насърчаване на обучения и уеднаквяване на строителната нормативна база в Европа. В световен мащаб тенденциите са все по ... още

http://industryinfo.bg

Асарел–Медет търси проектант за реконструкция на вентилационна система

... В момента вентилацията в основното хале на Централна ремонтна база (ЦРБ) се осъществява посредством 29 броя покривни вентилатори ... условия на труд, съобразени с действащата в момента нормативна уредба в страната. Срокът на валидност на публичната ... още

http://hvac-bulgaria.com

Излезе новият брой на сп. Енерджи ревю

... ниша в зелената енергия – покривните фотоволтаични централи. Съгласно действащата нормативна база, освен че ползват облекчен режим за свързване към мрежата ... още

http://industryinfo.bg

Българска асоциация природен газ

... по-ефективни и екологично чисти енергоизточници; отсъствие на актуализирана нормативна база; монопол върху газовия пазар и цената на синьото гориво ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

БФА с позиция за промените в Закона за енергетика

„България ще влезе в пряко противоречие с европейската нормативна рамка, ако Народното събрание приеме проекта за изменение на ... достъп“. Тази нова такса бе въведена от ДКЕВР на база идентични заявления на ЕРП до регулатора. Така гражданите вместо ... още

http://renewables-bulgaria.com

Семинар представя възможности за износ пред малките и средни машиностроителни предприятия

... за своите продукти?". Основните теми, които бяха дискутирани са нормативна база в България и ЕС за износ на стоки в ... сектора, нормативната база в трети страни за внос на стоки, мита, подготовка ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Семинар представя възможности за износ пред малките и средни машиностроителни предприятия

... своите продукти?". Основните теми, в обсега на дискусията са нормативна база в България и ЕС за износ на стоки в ... сектора, нормативната база в трети страни за внос на стоки, мита, подготовка ... още

http://industryinfo.bg

Мерки за повишаване на енергийната ефективност в системите за вентилация и климатизация

... Следвайки директивата на ЕС, много страни създадоха подходяща нормативна база и финансови стимули за енергоефективни системи за ОВК. ... все още предстоящи! Независимо от липсата на стриктна нормативна уредба и бонуси, с радост отбелязвам, че българските ... още

http://hvac-bulgaria.com

Енергийно ефективни решения за ОВК системи

... директивата на ЕС, много страни създадоха подходяща нормативна база и финансови стимули за енергоефективни системи за ОВК ... вентилация с рекуперация Независимо от липсата на стриктна нормативна уредба и бонуси, българските проектанти, инсталатори и ... още

http://hvac-bulgaria.com

Везни с неавтоматично действие

... цена. В крайна сметка, отговорността за избора на елементна база е на производителя, тъй като съществува рискът в процеса ... в процеса на проектиране да познава добре действащата европейска нормативна рамка в областта. още

http://measurement-bulgaria.com

Делът на свободния пазар в България се увеличава

... за свободна конкуренция между участниците на енергийните пазари. Създадената нормативна база за уреждане на взаимоотношенията между потребителите, предприятията за добив ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Делът на свободния пазар в България се увеличава

... за свободна конкуренция между участниците на енергийните пазари. Създадената нормативна база за уреждане на взаимоотношенията между потребителите, предприятията за добив ... още

http://renewables-bulgaria.com

Делът на свободния пазар в България се увеличава

... за свободна конкуренция между участниците на енергийните пазари. Създадената нормативна база за уреждане на взаимоотношенията между потребителите, предприятията за добив ... още

http://industryinfo.bg

Национално хранилище за ниско- и средноактивни РАО

... ядрено гориво и на радиоактивни отпадъци, изискванията на българската нормативна база и добрите практики в развитите европейски страни. В ... в тази област, като постепенно се е създавала база с многобройни проучвания, върху която стъпват експертите от ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Резултати от търсене на: нормативна база

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top