Резултати от търсене на: околна среда

ВиК - Шумен стартира изграждане на пречиствателна станция за питейни води

... одобрения инвестиционен проект и се финансира от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" (ОПОС), съфинансирана от Кохезионен фонд и Република ... още

http://water-bulgaria.com

Мобилен монитор за алфа и бета частици ABPM 203M

... адаптиран за алфа и бета измерване на частици в околна среда с висока концентрация на радон; Оптимизирано алфа измерване при ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Messe Muenchen представя нова дигитална платформа IFAT impact Business Summit

Организаторите на Международното изложение за управление на питейни и отпадъчни води, отпадъци и суровини IFAT 2020, Messe Muenchen, обявиха новата дигитална бизнес платформа IFAT impact Business Summit, в която от 8 до 10 септември т. г. ще се ... още

http://water-bulgaria.com

Община Самоков въвежда домашни компостери с проект по ОПОС

Община Самоков обяви подписването на договор по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. (ОПОС) във връзка с проект на ... още

http://industryinfo.bg

Община Пирдоп стартира проект за управление на отпадъците по ОПОС

... , съобщиха от районната администрация. Инвестицията, финансирана по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. (ОПИС), е в размер на 373 ... още

http://industryinfo.bg

ОИЦ-Благоевград представи проекта за нова компостираща инсталация

... , съобщиха от Центъра. Проектът се финансира по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. (ОПОС) и е на обща стойност ... още

http://industryinfo.bg

Русе избра изпълнител за доставката на електробуси и зарядни станции по ОПОС

... 46,7 млн. лв., от които по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. (ОПОС) се осигуряват 33,1 млн ... още

http://industryinfo.bg

Община Велинград инвестира 9,6 млн. лв. в компостираща инсталация

... които 6 млн. лв. са предоставени по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. (ОПОС). Срокът за изпълнение е 35 ... с изпълнението на този проект, ще бъдат защитени околната среда, въздухът и климатът на града ни", каза кметът д ... още

http://industryinfo.bg

Стартира проектът за закриване и рекултивация на старото депо в Стара Загора

... администрация. Финансирането за проекта е осигурено по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. (ОПОС) и възлиза на 7,2 ... още

http://industryinfo.bg

МОСВ разработва проект за управление на риска от наводнения за 13,2 млн. лв.

... намаляване на неблагоприятните последици за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност, ... 2022-2027 г." Той се финансира по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. (ОПОС) и е на ... още

http://water-bulgaria.com

Въведоха в експлоатация модернизираната ПСОВ Златни пясъци

... инвестиционни фондове (ЕСИФ). Модернизацията се финансира от Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. (ОПОС), като общата му стойност е ... още

http://water-bulgaria.com

Завърши строежът на ПСОВ - Айтос

... г. и е реализиран с финансиране по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. (ОПОС), национално съфинансиране и собствен принос ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК - Бургас възлага инженеринг на ПСОВ - Карнобат

... за област Бургас" и е съфинансиран по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. (ОПОС). Изпълнителят на поръчката трябва да ... още

http://water-bulgaria.com

Берковица търси доставчик на оборудване за обработка на отпадъци

... разделно събрани отпадъци по проект, финансиран по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. (ОПОС). В рамките на настоящото обявление ... още

http://industryinfo.bg

Енергосервиз разширява представителството за България с Мирион Технолъджис

... представляват системите за радиационен мониторинг на околната среда, на помещения и на вентилационни системи за ... продуктите, са ядрена индустрия, индустриални производства и околна среда, извеждане от експлоатация и дезактивация, лабораторни и ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Община Белослав внедрява подземни контейнери за отпадъци по ОПОС

... инвестиционни фондове (ЕСИФ). Проектът се финансира по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. (ОПОС) и е на обща стойност ... още

http://industryinfo.bg

Завършиха проекта за реконструкция на ПСОВ-Китен

... 22,2 млн. лв., от които по Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) са осигурени 16 млн. лв. Изпълнител на проекта ... още

http://water-bulgaria.com

Многоцветни реагиращи на докосване сензори с IO-Link

... с възможност за индивидуална настройка дори във влажна околна среда Ергономична работа чрез леко докосване на сензора ... IO-Link Регулируема яркост и чувствителност във влажна околна среда или когато операторите носят ръкавици Индикация за състоянието ... още

http://automation-bulgaria.com

Предстои изборът на изпълнител за новата трета клетка на депото в Разград

... от разградския регион, който се финансира по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г. (ОПОС). Очаква се в рамките на ... още

http://industryinfo.bg

Инвестициите във ВиК сектора по ОПОС 2014-2020 г. възлизат на 2,26 млрд. лв.

От началото на програмния период по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. (ОПОС) са сключени 222 договора за ... безвъзмездна финансова помощ, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Общата стойност на проектите е над ... още

http://water-bulgaria.com

Мощни диалогови модули за работни машини

... висока разделителна способност предлагат оптимална четимост дори в ярка околна среда. За управление дисплеите имат свободно програмируеми бутони (варианти 5 ... още

http://automation-bulgaria.com

Започна изграждането на компостиращата инсталация в Карлово

... отпадъци в община Карлово, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). В събитието взеха участие кметът на ... водите Емил Димитров Проектът се финансира по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. (ОПОС), като общият размер на ... още

http://industryinfo.bg

Започва проектирането на новата компостираща инсталация в Лом

... ,4 млн. лв. са осигурени безвъзмездно по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. (ОПОС). В рамките на вече възложената ... още

http://industryinfo.bg

Започна проектирането на новата анаеробна инсталация за отпадъци за бургаския регион

... реализирането му е отпуснато безвъзмездно финансиране по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. (ОПОС). Общините ще участват и със ... още

http://industryinfo.bg

Напредва работата по реконструкцията на ВиК мрежите във Варна

... 138 млн. лв., от които безвъзмездно по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. (ОПОС) се предоставят 96 млн. лв ... още

http://water-bulgaria.com

Инвестират 459 млн. лв. в интегрирания воден проект за област Бургас

... институцията. От МС упълномощават Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г. (ОПОС) да подпише договор с фирмата ... още

http://water-bulgaria.com

Столична община стартира кампания за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво

... твърдо гориво с екологични алтернативи", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС). Целта е подобряване на качеството ... още

http://hvac-bulgaria.com

Отпускат 4,3 млн. евро заем за нова ВиК инфраструктура в Смолян

... млн. евро, като средствата са осигурени от Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 (ОПОС) и инвестиционния кредит, предоставен от ФнФ ... още

http://water-bulgaria.com

Стартира изграждането на инсталация за третиране на битови отпадъци в Гоце Делчев

... ноември. Общата стойност на съоръжението, финансирано по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020", е 9 147 276, 52 лв., от ... още

http://industryinfo.bg

Започва рекултивацията на сметището в Суворово

... . лв., като сумата се отпуска по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. (ОПОС). В рамките на проекта ... постигне намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почва, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води, ... още

http://industryinfo.bg

МС пренасочи близо 70 млн. лв. от ОПОС в подкрепа на българския бизнес

... решение, с което почти 70 млн. лв. от ОП "Околна среда 2014 -2020" (ОПОС) се пренасочват към ОП "Иновации и ... още

http://industryinfo.bg

Газови сензори Seeed

... газови сензори Seeed, ориентирани към разнообразни приложения - промишленост, медицина, околна среда, прибори за отчитане на отровни и запалими газове. Газовите ... още

http://electronics-bulgaria.com

Одобрен е проектът за рекултивация на депото в Благоевград

... договор за предоставяне на безвъзмездното финансиране по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. (ОПОС). Бюджетът на проекта е 1 ... още

http://industryinfo.bg

Международното изложение за управление на води и отпадъци IFAT 2020 се отменя

... не очакват секторът за технологии за опазване на околната среда да се възстанови икономически преди първата половина на 2021 ... още

http://industryinfo.bg

ЕСИФ отчита напредък в проектите на индустрията в Лудогорието

... програма "Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК), ОП "Околна среда" 2014-2020 г. (ОПОС) и др. Общата стойност на ... още

http://industryinfo.bg

Изграждат нова водна камера към водоем "Стролата"

... дружество. Операторът е бенефициент на финансиране по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. (ОПОС). В рамките на проекта са ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК-Кърджали възлага модернизацията на ПСПВ "Енчец"

... средствата по настоящото обявление се отпускат по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. (ОПОС). Прогнозната стойност на поръчката е ... още

http://water-bulgaria.com

Предстои XIV-ият Международен симпозиум и изложение за ОВК в строителството

... и взаимодействия в сградите", "Качество на вътрешната и външна околна среда", "Подходи при разработка на системи с висока енергийна ефективност ... още

http://hvac-bulgaria.com

Започва изграждането на компостиращата инсталация на Троян и Априлци

... ,6 млн. лв. са осигурени безвъзмездно от Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. (ОПОС). Реализацията на проекта трябва да ... още

http://industryinfo.bg

ЕК одобри инвестиция от 177 млн. лв. за системата за управление на отпадъци в София

... отпадъци в София. Средствата се осигуряват от Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). ... е третият етап от проекта в областта на околната среда, финансиран по ОПОС, за подобряване на третирането на ... още

http://ecology-bulgaria.com

ФнФ започва пазарни консултации за новия си инструмент в сектор отпадъци

... отпадъци, съобщиха оттам. Средствата са осигурени по Оперативна програма "Околна среда" 2014 – 2020 (ОПОС), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни ... още

http://industryinfo.bg

МС одобри ОПОС да сключва договори до 20% над бюджета на програмата

... март, МС даде съгласие Управляващият орган на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г." (ОПОС) да сключва договори за предоставяне ... още

http://water-bulgaria.com

Стартира изграждането на компостираща инсталация за зелени отпадъци на Враца и Мездра

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров постави ... лв. Безвъзмездната финансова помощ, осигурена от Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. (ОПОС), е в размер ... на хората и в една по-чиста среда за всички нас. С изпълнението му ще ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха 27 км от новата ВиК инфраструктура в община Плевен

... помощ от 87,9 млн. лв. по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. (ОПОС) , съфинансирана от Европейския съюз. В ... още

http://water-bulgaria.com

Започва изграждането на ПСПВ-Шумен с финансиране по ОПОС

... ,01 лв. без ДДС с финансиране по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. (ОПОС). Пречиствателната станция по проект трябва ... още

http://water-bulgaria.com

Ремонтират 982 км ВиК мрежа и съоръжения за 165 млн. лв.

... , са сключили договори с управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г., съобщиха от Министерството на регионалното развитие ... още

http://water-bulgaria.com

Испански екип търси производител за интелигентното си магистрално осветление

... осветление. Екипът търси компании от секторите строителство, електроника, енергетика, околна среда или ИКТ, за да постигнат търговски споразумения или споразумения ... още

http://lighting-bulgaria.com

околна среда"" href="http://ecology-bulgaria.com/article/2709-mosv-i-pudoos-obiaviha-nachaloto-na-tazgodishnata-kampania-chista-okolna-sreda-" target="_blank"> МОСВ и ПУДООС обявиха началото на тазгодишната кампания "Чиста околна среда"

... дадоха начало на тазгодишното издание на националната кампания "Чиста околна среда". В рамките на кампанията са обявени два конкурса, ... 17 февруари т. г. Целта на кампанията "Чиста околна среда" е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започна изграждането на инсталации за отпадъци на Златица и още шест общини

... бъдат осигурени като безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." Срокът за изпълнение на проекта е ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕБВР осигурява 8,7 млн. евро за инфраструктурата на ВиК Русе

... усилията на ВиК оператора за опазване на околната среда. Договореният кредит е първата инвестиция на ЕБВР в ... фондовете (ФнФ). Средствата са осигурени от Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г., съфинансирани от Европейските структурни и ... още

http://industryinfo.bg

Напредва реконструкцията на пречиствателната станция в община Долна Митрополия

... от двете общини с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз по Кохезионния ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Русе търси фирма за реконструкция на водопроводна и канализационна инфраструктура

... фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020. Общата прогнозна стойност на поръчката е 30 ... още

http://water-bulgaria.com

ПСОВ "Златни пясъци" влиза в експлоатация до ноември 2020 г.

... обща стойност 37 150 155,07, осигурени по ОП "Околна среда" 2014-2020 г., трябва да приключи до 30 юни ... още

http://water-bulgaria.com

Заработи платформата за следене в реално време на КАВ в София

... за измерване спрямо референтните, които използва Изпълнителната агенция по околна среда. Поради тази причина проектът е с продължителност 36 месеца ... още

http://ecology-bulgaria.com

СО подготвя финансирането на ВиК проекти в три агломерации

... проекти за изграждане на ВиК мрежа по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020. Идентифицирани са три агломерации с население над ... още

http://water-bulgaria.com

Община Хасково подписа договор с МОСВ за 5 нови електробуса

... за обществения електротранспорт, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Споразумението беше подписано с министър ... инвестицията е 6 млн. лв., като по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) са осигурени 5 млн. лв. "Проектът ... още

http://industryinfo.bg

Представиха новата система за разделно събиране и рециклиране на отпадъци в Севлиево

... 1,5 млн. лв. са отпуснати по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС). "Това е последната стъпка за ... още

http://industryinfo.bg

ОПОС 2014-2020 финансира ВиК проекти на стойност 1,8 млрд. лв.

През настоящия програмен период по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. ВиК операторите са кандидатствали за финансиране ... още

http://water-bulgaria.com

Общините Вълчедръм и Якимово започнаха изграждане на компостираща инсталация

... 2,08 млн. лв. са осигурени от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" (ОПОС). Целта на инвестицията е да намали ... работни места и ще допринесе за запазването на околната среда", коментираха от община Вълчедръм. Срокът за реализация е 2 ... още

http://industryinfo.bg

Община Сливен модернизира общинския автопарк с 11 нови превозни средства

... в нов общински автопарк, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Кметът на града Стефан Радев ... за модернизация на транспорта се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС). Общият размер на инвестицията ... още

http://industryinfo.bg

Стартира финалната фаза на проекта за воден цикъл на Враца

... . безвъзмездна помощ е осигурена по линия на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) "Благодарение на съвместните усилия на ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК мрежата на Перник и Радомир ще бъде рехабилитирана с евросредства

... бъде обновена със средства по линия на Оперативна програма "Околна среда" в рамките на настоящия програмен период, съобщи заместник-министърът ... още

http://water-bulgaria.com

seeSUSTAINtec поставя акцент върху ВЕИ и филтърни системи за ОВК сектора

... програмния период 2021-2027 г. са дигитализация, устойчива инфраструктура, околна среда и климат. Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност ... още

http://hvac-bulgaria.com

Отпускат 22,8 млн. лева за прединвестиционни проучвания във ВиК сектора по ОПОС

Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството ... . лева. Средствата се отпускат по линия на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС). През настоящия програмен период по ... още

http://water-bulgaria.com

Отпускат 100 000 евро за предприятия в граничните области на България и Сърбия

... изпълнението на допълнителни проекти с фокус в инвестициите за околна среда. още

http://industryinfo.bg

seeSUSTAINtec 2020 ще предложи нова платформа за дигитални и екологични решения

... и сградния фонд; интелигентна енергия; градска мобилност; устойчива градска околна среда; информационни и комуникационни технологии (ИКТ); енергийно ефективно отопление, вентилация ... още

http://automation-bulgaria.com

Варна се включи в европейска инициатива за намаляване на пластмасовите отпадъци

... отдел "Управление на отпадъците и рециклиране", Генерална дирекция по околна среда, ЕК. На форума бе подписана декларация за необходимостта от ... още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ подписа договори за доставка на 56 нови електробуси за Бургас и 60 за Варна

... стойност 463 млн. лв., осигурени по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС). Договорът за доставката на ... партньорите община Бургас и Булгарбус при министъра на околната среда и водите Нено Димов. Модернизацията на градския транспорт ... още

http://industryinfo.bg

МРРБ планира водоснабдяване на туристически комплекс "Леденика"

... . лв. от тях са безвъзмездни средства от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." Проектът на ВиК Враца е на ... още

http://water-bulgaria.com

Варна подобрява ВиК инфраструктурата за 330 000 жители

... . се предоставят като безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." В резултат на реализацията на заложените ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК Стара Загора реализира проект за 122 млн. лв.

... Стара Загора инж. Румен Райков и министърът на околната среда и водите Нено Димов подписаха договор за изграждане на ... на стойност над 122 млн. лв., като оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер ... още

http://water-bulgaria.com

околна среда" очерта стъпките към устойчив растеж" href="http://industryinfo.bg/article/25183-konferenciata-kragovata-ikonomika-i-okolna-sreda-ocherta-stapkite-kam-ustoychiv-rastej" target="_blank"> Конференцията "Кръговата икономика и околна среда" очерта стъпките към устойчив растеж

... Балкан се проведе конференцията "Кръгова икономика и околна среда", организирана от Индустриален клъстер Средногорие. Основна тема ... едновременно с това да насърчава равновесието в околната среда. Сред участниците бяха представители на парламента, ... още

http://industryinfo.bg

Столична община подписа договори за 261,4 млн. лв. по ОПОС

... електрически превозни средства бяха подписани в Министерството на околната среда и водите (МОСВ), съобщиха от Столична община. ... млн. лв., като безвъзмездната помощ по Оперативна програма Околна среда е за 217 млн. лв. Бенефициенти на програмата ... още

http://industryinfo.bg

ВиК Кърджали инвестира 67,8 млн. лв. във водната инфраструктура

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и управителят на ВиК Кърджали ... над 67,8 млн. лв., като по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" (ОПОС) ще бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ ... още

http://water-bulgaria.com

Община Русе получава 35 електрически транспортни средства по ОПОС

Министърът на околната среда и водите Нено Димов, кметът на община Русе Пламен ... от МОСВ. Това е първият проект по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г. (ОПОС) с мерки за адресиране на ... още

http://industryinfo.bg

Откриха регионалната система за управление на отпадъците в община Благоевград

... Предприятието за управление на дейности по опазване на околна среда (ПуДООС), както и с допълнителни средства от ... изисквания за предотвратяване отрицателното въздействие върху околната среда и по-специално замърсяването на повърхностните, на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Заработи новата пречиствателна станция за отпадъчни води във Видин

... ) – гр.Видин - Втора фаза" със средства по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г". Общата стойност на проекта е 19 ... още

http://water-bulgaria.com

Eнерго-Про връчи удостоверение за зелена енергия на Йорг 2915

... енергийния търговец в стремежа към по-чиста и красива околна среда", заяви г-жа Йоргова. Eнерго-Про издава удостоверения за ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Конференция за млади професионалисти във ВиК сектора ще се проведе в Прага

... води (IWA). Темата на конференцията е "Вода за всички - околна среда, надеждно водоснабдяване, пречистване и повторна употреба на води". Програмата ... още

http://water-bulgaria.com

Сливен и Варна изграждат водна инфраструктура със средства по ОПОС

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договори за изграждане на ... във Варна и Сливен със средства по оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС). Договорът с ВиК дружеството във ... още

http://water-bulgaria.com

околна среда"" href="http://ecology-bulgaria.com/article/2681-ix-organizira-konferencia-kragova-ikonomika-i-okolna-sreda-" target="_blank"> ИКС организира конференция "Кръгова икономика и околна среда"

... ИКС) организира конференция на тема "Кръгова икономика и околна среда". Събитието ще се проведе на 10 октомври т. ... индустриално развитие, което да насърчава равновесието в околната среда. Със спазването на принципите на кръговата икономика индустрията ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждат пречиствателната станция на Чирпан

... "Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2" на ОП "Околна среда" 2014-2020. Проектният капацитет на съоръжението е 19 641 ... още

http://water-bulgaria.com

Над 168 млн. лв. инвестиции във ВиК мрежите на Пловдив и Ямбол

... на ВиК мрежи бяха подписани между Министерството на околната среда и водите и управителите на ВиК Пловдив и ... част от средствата са безвъзмездна помощ по Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС), съобщиха от министерството. ВиК Пловдив предвижда да ... още

http://water-bulgaria.com

Откриха ВиК музей във Варна

... -важните инфраструктурни обекти. Музеят е реализиран по оперативна програма "Околна среда 2014-2020". Културният обект е създаден с образователна цел ... още

http://water-bulgaria.com

Перник, Видин и Силистра реализират ВиК проекти със средства по ОПОС

... и канализационна инфраструктура с частично финансиране по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС). Проектът на ВиК Перник включва ... още

http://water-bulgaria.com

Стартира изграждането на компостираща инсталация в Монтана

... Живков и ръководителят на управителния орган на Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) Валерия Калчева дадоха начало на строителството ... има устойчива ангажираност за подобряване качеството на околната среда и от там - на качеството на живота ... още

http://ecology-bulgaria.com

Пловдив и Видин предприемат мерки за по-чист въздух

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договори за подобряване на ... . съответно, като средствата се осигуряват изцяло по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. Изпълнението на проектите ще доведе до ... още

http://ecology-bulgaria.com

56 нови електробуса в Бургас

Община Бургас започва изпълнението на проект по ОП "Околна среда" за модернизация на градския транспорт, включваща закупуването на 56 ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

ВиК Русе реализира проект за 131,8 млн. лв. по ОПОС

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и управителят на ВиК Русе ... 95,9 млн. лв. се осигуряват по Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) 2014-2020 г. Със средствата ще бъде pexaбилитиpaнa ... още

http://water-bulgaria.com

Arburg акцентира на решенията за дигитализация и кръгова икономика на K 2019

... се на четири стълба – зелени машини, производство, услуги и околна среда. Сред експонантите ще бъдат и електрическите Allrounder 470 A ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

Столична община монтира 22 станции за измерване на качеството на въздуха

... за измерване, която ще допълва националната на Изпълнителна агенция Околна среда (ИАОС). Данните от сензорите ще бъдат достъпни в реално ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община инвестира 400 хил. лв. в подобряване на КАВ

... средства в размер на 400 000 лв. по ОП "Околна среда 2014-2020 г.". Договорът за проекта бе подписан от ... министъра на околната среда и водите Нено Димов и кмета на София Йорданка ... още

http://ecology-bulgaria.com

Строят нова компостираща инсталация в Ямбол

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на община Ямбол ... над 3,7 млн. лв., като по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." ще бъде осигурена безвъзмездна финансова помощ ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Враца изгражда водна инфраструктура с финансиране по ОПОС

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и управителят на ВиК Враца ... . лв. от тях ще бъдат осигурени по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС). На събитието присъства и областният ... още

http://water-bulgaria.com

Представиха проекта за изграждане на компостираща инсталация в Пловдив

... отпадъци", който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП Околна среда 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира изграждането на компостираща инсталация в Пазарджик

Министърът на околната среда и водите Нено Димов даде начало на строителството на ... ще се реализира с финансиране основно по Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията е ... още

http://ecology-bulgaria.com

Мобилен монитор за алфа и бета частици ABPM 203M

... адаптиран за алфа и бета измерване на частици в околна среда с висока концентрация на радон; Оптимизирано алфа измерване при ... още

http://measurement-bulgaria.com

ABNOX - системи за прецизно дозиране на смазки с най-висока точност дори след 100 хил. рабoтни цикъла

... дълъг период на експлоатация. Осигуряват коректна работа и чиста околна среда. Системите за прецизно дозиране на ABNOX са с универсално ... още

http://machinebuilding-bulgaria.com

ОПОС предоставя допълнително финансиране в секторите "Въздух" и "Отпадъци"

... на четиринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на ОП "Околна среда" (ОПОС) бе обявено разширяване на обхвата на приоритетните оси ... още

http://ecology-bulgaria.com

Бургас инвестира 13 млн. лв. в мерки за по-чист въздух

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Бургас Димитър ... 13 млн. лв., които се осигуряват по Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) 2014-2020 г. Очаква се с изпълнението на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Trelleborg откри нова производствена сграда в Перник

... уплътняване, изолиране и защита на критични приложения и тежка околна среда. „Новата сграда ще даде възможност да повишим обема на ... още

http://industryinfo.bg

Реконструират пречиствателната станция за общините Плевен и Долна Митрополия

... от двете общини с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС). Проектът обхваща реконструкция и модернизация ... още

http://ecology-bulgaria.com

околната среда и климатични промени"" href="http://ecology-bulgaria.com/article/2657-startira-programa-opazvane-na-okolnata-sreda-i-klimatichni-promeni-" target="_blank"> Стартира програма "Опазване на околната среда и климатични промени"

... на партньорства по програма "Опазване на околната среда и климатични промени", финансирана по линия на ... участие взе донорският програмен партньор – Норвежката агенция по околна среда (Norwegian Environment Agency), както и Норвежкият университет ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Свиленград търси доставчик на техника за зелени отпадъци

... финансова помощ №BG16M1OP002-2.005-0010 по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020г." Мобилната техника трябва да бъде новопроизведена, неупотребявана ... още

http://ecology-bulgaria.com

350 ВиК обекта в страната ще се изградят и реконструират със средства по ОПОС

... оператора, поканени да кандидатстват за финансиране по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020, са подали предсрочно проектите си, съобщават от ... още

http://water-bulgaria.com

ИАОС откри процедура за пробонабиране и анализ на органични замърсители в повърхностни води

Изпълнителната агенция по околна среда откри обществена поръчка с предмет "Извършване на анализ на ... води от Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители". Предметът ... още

http://measurement-bulgaria.com

Европейска конференция за качеството на въздуха се проведе в София

... Във форума в НДК взеха участие министърът на околната среда и водите Нено Димов, кметът на София Йорданка Фандъкова ... кмета Йорданка Фандъкова и екипа ѝ. Във видеобръщение еврокомисарят по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела заяви, че ... още

http://ecology-bulgaria.com

Софийска вода с екологичен сертификат ЕМАS

... ) по схемата на Европейската общност за управление по околна среда и одит (ЕМАS), съобщиха от дружеството. Регистрираното ... на становище на Районната инспекция по опазване на околната среда – София, което удостоверява, че няма наложени имуществени ... още

http://water-bulgaria.com

Мини Марица-изток откри търг за ремонт на силови прекъсвачи

... номинално напрежение 123 kV. Условията на работната среда са максимална околна температура +45; минимална околна температура -25; относителна влажност на въздуха ... още

http://electrical-bulgaria.com

Осем общини изграждат инсталации за отпадъци по ОПОС

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за изграждане на ... които 26 млн. лв. са осигурени по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС). Инсталация за предварително третиране на ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК-Силистра с проект за 78 млн. лв. по ОПОС

ВиК-Силистра кандидатства за финансиране от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" за проект на стойност 78 млн. лв. ... още

http://water-bulgaria.com

ЕК обяви покана за подаване на проектни предложения по програма LIFE за 2019 г.

... г. Програмата е структурирана в две подпрограми – "Околна среда" и "Действия по климата". Обхватът и приоритетните ... 2019 г. в подпрограма "Околна среда" е в няколко направления: традиционни проекти – околна среда и ресурсна ефективност, природа и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община инвестира 44,3 млн. лв. в подобряване на КАВ

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Столична община ... въздух (КАВ) в София със средства по Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) 2014-2020 г. Стойността инвестицията възлиза на 44 ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК Сливен кандидатства за инфраструктурен проект на стойност 112 млн. лв.

... който ВиК Сливен кандидатства за финансиране от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС) за подобряване на ВиК инфраструктурата ... още

http://water-bulgaria.com

Община Велико Търново въвежда мерки за подобряване на атмосферния въздух

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на община Велико ... инвестицията е над 180 000 лв., осигурени по ОП Околна среда 2014-2020 г. Срокът за изпълнение на проекта е ... още

http://ecology-bulgaria.com

Предвиждат реконструкция и изграждане на 39 км водопроводи в Пловдивско

... операторите, подали пресрочно предложения за финансиране по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020", съобщават от Министерството на регионалното развитие и ... още

http://water-bulgaria.com

Циркулационни помпи за соларни инсталации Grundfos Alpha Solar

... гликолови разтвори Температура на течността: 2 .. 130°C при околна температура 60°C или 2 .. 110°C при ... околна температура 70 °C. Температурата на течността трябва да бъде по-висока от температурата на околната среда като ... още

http://renewables-bulgaria.com

Електроразпределение Юг постави 166 платформи за щъркелови гнезда през 2018 г.

... , а инициативата е съгласувана със съответните регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ). Като допълнителна мярка в периода 2009 ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Българският пивоварен сектор инвестира милиони за устойчива околна среда

През 2018 г. общите капиталовите инвестиции на всички членове на Съюз на пивоварите в България (СПБ) са били на стойност 46 млн лв., а за периода 2016-2018 г. вложенията в дълготрайни материални активи надхвърлят 130 млн. лв., от които между 25 и 30 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Монтана, Плевен и Смолян стартират проекти за подобряване на КАВ

... общината Златко Живков. Това е първият проект по ОП "Околна среда" (ОПОС), предвиждащ предприемането на същински инвестиционни мерки, ... вредните въздействия върху здравето на хората и околната среда. Инвестицията по двата договора е общо 533 390 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Тестови камери C&W CCT на фирма TQC

... камера осигурява пълен обхват на работни режими в дадена среда като: Стандартен солен спрей/солена мъгла Висока влажност, ... RH, при постоянна или циклична температури Сухо нагряване до околна температура +70°C Очистване с въздух Ускорено изсушаване с ... още

http://measurement-bulgaria.com

ВиК-Перник инвестира 84 млн. лв. в инфраструктура

... за подобряване на водоснабдяването и канализацията от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020", съобщават от Министерството на регионалното развитие и ... още

http://water-bulgaria.com

Приеха методологии и критерии за подаване на проекти по нови процедури на ОПОС

... на проекти за три нови процедури по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 (ОПОС) в секторите "Отпадъци" и "Натура 2000 ... през четвъртото тримесечие на 2019 г. Министърът на околната среда и водите Нено Димов акцентира върху обявяването на нова ... още

http://ecology-bulgaria.com

околна среда"" href="http://ecology-bulgaria.com/article/2613-bfiek-provejda-industrialen-triatlon-klimat-energetika-i-okolna-sreda-" target="_blank"> БФИЕК провежда "Индустриален триатлон: Климат, енергетика и околна среда"

... Годишен форум 2019 "Индустриален триатлон: Климат, енергетика и околна среда". Събитието ще се състои в София Хотел Балкан от ... в събитието ще вземат представители на Министерство на околната среда и водите, Министерство на енергетиката, Агенцията за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Пловдив избира фирма за реконструкция на ВиК мрежа

... Пловдив - Етап 1", който се финансира по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020", Приоритетна ос "Води", процедура BG16M1OP002-1.006 ... още

http://water-bulgaria.com

За 4 години МРРБ е инвестирало над 75 млн. лв. в областта на ВиК

... инвестирани нови 1,3 млрд. лв. през оперативна програма "Околна среда 2014-2020", които ще бъдат вложени за изграждане на ... още

http://water-bulgaria.com

ВиК-Русе ще вложи над 112 млн. лв. в нова инфраструктура

Инвестицията в проектното предложение за финансиране по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" ВиК-Русе възлиза на 112 млн. лв. ... още

http://water-bulgaria.com

Община Лом строи компостираща инсталация

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на община Лом ... бъдат предоставени като безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."(ОПОС). Срокът за изпълнение на проекта ... още

http://ecology-bulgaria.com

ИАОС проведе тридневна кампания за събиране на опасни отпадъци

... акция за събиране на опасни отпадъци Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) предаде на БалБок Инженеринг общо 64 кг стари ... насърчаване на участието в дейности по опазване на околната среда. Миналата година бяха събрани и предадени около 50 кг ... още

http://ecology-bulgaria.com

ОПОС осигурява 68,2 млн. лв. за водния проект на агломерация Смолян

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и управителят на ВиК Смолян ... първият проект с бенефициент ВиК оператор, финансиран по ОП "Околна среда" 2014-2020 г. Проектът е на обща стойност 91 ... още

http://water-bulgaria.com

СO даде начало на кампания за намаляване на хранителните отпадъци

... бъдат последващо сепарирани и рециклирани", обясни зам.-кметът по околна среда в Столична община Йоана Христова. Кампанията се провежда в ... още

http://ecology-bulgaria.com

Покана за включване в гаранционен механизъм за развитие на ВиК сектора в България

... в гаранционен механизъм, реализиран със средства по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." Целта на гаранционния инструмент е да ... още

http://water-bulgaria.com

Община Габрово получава над 350 хил. лв. за рехабилитация на язовир "Синкевица"

... бъдат отпуснати безвъзмездно на община Габрово по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. (ОПОС) за рехабилитация на яз. "Синкевица ... още

http://water-bulgaria.com

околна среда"" href="http://ecology-bulgaria.com/article/2602-pudoos-otpuska-3-5-mln-leva-za-kampaniata-za-chista-okolna-sreda-" target="_blank"> ПУДООС отпуска 3,5 млн. лева за кампанията "За чиста околна среда"

... по опазване на околната среда (ПУДООС) дадоха начало на Националната кампания "За чиста околна среда", в рамките на която ... съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора. ... още

http://ecology-bulgaria.com

Инсталации за третиране на отпадъци ще бъдат изградени в Елхово и Болярово

... управление на отпадъците и подобряване на качеството на околната среда за хората на територията на двете общини. Понастоящем в ... бъдат осигурени като безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС). още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ откри търг за актуализиране на мрежите и програмите за мониторинг на количеството на водите

Министeрството на околната среда и водите обяви обществена поръчка за актуализиране на мрежите ... безвъзмездна финансова помощ по ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020". Стойността на поръчката е 874 921,33 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Най-четените новини в Ecology-Bulgaria.com през 2018 г.

... изминалата година 1. ПУДООС обяви началото на кампания "Чиста околна среда 2018" 2. Дубай изгражда най-голямото съоръжение за енергия ... още

http://ecology-bulgaria.com

Енерго-Про връчи удостоверение за зелена енергия на Варна Конфекция

... труд. Варна Конфекция подкрепя идеята за една по-чиста околна среда. С цел ограничаване на емисиите на въглероден диоксид компанията ... още

http://renewables-bulgaria.com

Започна набирането на проектни предложения по програма EMPIR

... т. г. се приемат проектни предложения в областите енергия, околна среда, законодателство, изследователски потенциал и поддръжка на мрежи. Вторият етап ... още

http://measurement-bulgaria.com

Започна модернизацията на пречиствателна станция Приморско-Китен

... На събитието присъстваха зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова и кметът на ... държавата, в лицето на Министерството на околната среда и водите, и местната власт, в лицето ... , се осигурява по Оперативна програма "Околна среда". още

http://water-bulgaria.com

Изграждат инсталации за анаеробно разграждане в Бургас и Благоевград

Министърът на околна среда и водите Нено Димов подписа договори за изграждане на ... ., като финансирането ще бъде частично осигурено по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" (ОПОС). още

http://ecology-bulgaria.com

Над 800 км водопроводна мрежа ще бъде изградена с финансиране по ОПОС

Проектите, предложени за финансиране по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" (ОПОС), включват изграждане на 800 км водопроводна ... бъдат внесени от ВиК операторите в Министерството по околната среда и водите още през февруари 2019 г. Пет от ... още

http://water-bulgaria.com

Обявена е процедура за подобряване на качеството на атмосферния въздух по ОПОС

Управляващият орган на ОП Околна среда 2014-2020 г. обяви процедура "Мерки за подобряване качеството ... още

http://ecology-bulgaria.com

МРРБ предвижда над 3 млн. лв. за завършване на ПСПВ в Сливен

... . Проектирането и изграждането им ще бъде финансирано от ОП "Околна среда 2014-2020", като срокът, в който ВиК-Сливен трябва ... още

http://industryinfo.bg

Изграждат инсталации за отпадъци за Карлово, Вълчедръм и Якимово

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договори за изграждане на ... 3,5 млн. лв. се осигуряват по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС). Другото съоръжение ще обслужва 12 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Представиха прединвестиционно проучване за ВиК мрежата на София

... проекти за изграждане на ВиК мрежа по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020. В рамките на РПИП е анализирана съществуващата ... още

http://water-bulgaria.com

Правителството одобри проекта за инсталацията за изгаряне на RDF в София

... подписването на договор между Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС) и Столична община в партньорство ... още

http://ecology-bulgaria.com

СО ще кандидатства за 400 млн. лв. по ОПОС за изграждането на канализация

... (СО) ще кандидатства за максимално допустимия размер по ОП "Околна среда" (ОПОС) за изграждане на канализация, който е 400 ... Йорданка Фанъкова по време на Осмата национална конференция "Околна среда и Програма за развитие на селските райони в периода ... още

http://water-bulgaria.com

Приеха методология и критерии за оценка по процедурата за подобряване на КАВ

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." прие методология и критерии за оценка ... подобряване качеството на атмосферния въздух" (КАВ). Министърът на околната среда и водите Нено Димов заяви, че след реализирането на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира Европейската седмица за намаляване на отпадъците

... мотото "Време e за детокс!". От Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) съобщават, че ще се включат в инициативата по ... още

http://ecology-bulgaria.com

АББ инвестира в нов изследователски център за електрическа мобилност

... съвместимост и надеждност в крайно тежки условия на околната среда и широк обхват технологии на АББ – от соларни ... на превозните средства. Компанията разработва и помещения тип "околна среда", където системите ще бъдат подлагани на крайно тежки условия ... още

http://industryinfo.bg

Нова компостираща инсталация ще обслужва Враца и Мездра

... битови отпадъци. Според договора, подписан от министъра на околната среда и водите Нено Димов и кметовете на Враца и ... . лв. от тях ще бъдат осигурени по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." като безвъзмездна финансова помощ. Срокът за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Чипровци и Георги Дамяново изграждат компостираща инсталация

... 2,5 млн. лв. се осигуряват по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС) като безвъзмездна финансова помощ. Срокът ... още

http://ecology-bulgaria.com

До края на октомври публикуват за обществено обсъждане Националната програма за КАВ

... въздух (2018-2024) бе представена пред Комисията по околна среда и води в Народното събрание. Очаква се документът да ... законодателство за качество на въздуха", коментира министърът на околната среда и водите Нено Димов. Целта на програмата е ... още

http://ecology-bulgaria.com

Подписаха споразумение за финансиране на инвестиции във ВиК сектора

... церемонията по подписването присъства и министърът на околната среда и водите Нено Димов, който подчерта, че споразумението ... подобряване на състоянието на околната среда. Инструментът е реализиран със средства по ОП "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС) ... още

http://water-bulgaria.com

СО работи по план към Стратегията за адаптация към климатичните промени

... мерките за адаптация. Това съобщи зам.-кметът по околна среда в СО Йоана Христова в рамките на форума ... , са шест – градоустройство, енергийна ефективност, транспорт, води, околна среда и туризъм. "Мерките за адаптация към климатичните промени са ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира Зелена олимпиада 2018

Министърът на околната среда и водите Нено Димов даде начало на шестото издание ... БГ и се провежда с подкрепата на Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС). Основната цел на олимпиадата е да насърчи знанията ... още

http://ecology-bulgaria.com

Проекти на стойност над 605 млн. лв. се изпълняват по приоритетна ос "Води" на ОПОС

По приоритетна ос 1 "Води" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." се реализират 15 проекта на обща ... още

http://water-bulgaria.com

Siemens оглави класацията за устойчиви компании на Dow Jones

... отличена във всички три оценявани направления – икономика, околна среда и социална ангажираност в своята категория "Индустриални конгломерати". ... , етичен бизнес, иновации, опазване на околната среда, човешки права и развитие на хората, привличане ... още

http://industryinfo.bg

Изграждат ВиК мрежа в село Буковлък

... Плевен – Долна Митрополия", който се финансира по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.". Инвестицията е в размер на над ... още

http://water-bulgaria.com

ИАОС откри търг за анализ на приоритетни вещества във води и седименти

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) обяви обществена поръчка за извършване на анализ на ... 2 от Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители. Предметът ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВСУ обяви магистърска програма по кръгова икономика

... Джордж Кремлис, почетен директор на Генерална дирекция "Околна среда" на Европейската комисия, под чийто патронаж се ... магистърската програма, Атанаска Николова, зам.-министър на околната среда и водите, Яанченг Мао, началник отдел "Образование ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започна строителството на ПСОВ в Айтос

... се осигурява като безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" (ОПОС). още

http://ecology-bulgaria.com

Аспиратори и вентилационни тавани за професионални кухни

... система за управление, създават приятна и чиста околна среда за персонала на кухнята. Автоматичната вентилационна система ... Атрактивен дизайн Ниска покупна цена Лесна поддръжка Приятна среда за готвачите Ниско тегло Осветено пространство Непромокаемост ... още

http://hvac-bulgaria.com

Севлиево, Дряново и Сухиндол с проект за инсталации за третиране на отпадъци

... и Сухиндол, стана ясно след като министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за реализацията на ... се осигуряват като безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020". Срокът за изпълнение на проекта е 12 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Финансират ВиК проекти с 1,34 млрд. лв.

... 1,35 млрд. лв. бе обявена по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.". Конкретни бенефициенти са 14-те консолидирани ... още

http://water-bulgaria.com

Още седем общини с нови инсталации за третиране на отпадъци

... договора, който бе подписан от министъра на околната среда и водите Нено Димов, проектът включва инсталации за ... бъдат осигурени като безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС). Срокът за изпълнение на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Schneider Electric с признание за подхода си към устойчивото развитие

... бизнеса съгласно Десетте универсални принципа за човешки права, труд, околна среда и антикорупция. Франция е втората по големина национална мрежа ... още

http://electrical-bulgaria.com

България отбелязва спад в емисиите на парникови газове

... между източници и фактори на въздействие върху околната среда – емисии във въздуха, водите и почвите, ... екосистемите и мерките за опазване на околната среда. Съгласно данните в доклада през 2016 г ... сайта на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждат инсталации за отпадъци в Асеновград и Свиленград

... Садово със средства по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020". Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа и договор ... още

http://ecology-bulgaria.com

Ръст в подадените проекти по програма LIFE

... предприятия (EASME) показват, че през т. г. по подпрограма "Околна среда и ресурсна ефективност" на програма LIFE на ЕС са ... биологично разнообразие и управление и информация, свързани с околната среда. За първи път местните общности и съответните им ... още

http://ecology-bulgaria.com

С 15 млн. лв. подобряват ефективността и управлението на отрасъл ВиК

... в отрасъл ВиК". Проектът се финансира по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." и има за цел да развие ... още

http://water-bulgaria.com

Депонирането на отпадъци в София е намаляло до 16%

... от 100% до 16%. Това обяви зам.-кметът по околна среда в Столична община Йоана Христова по време на форума ... още

http://ecology-bulgaria.com

Близо 300 ВиК обекта ще получат финансиране в следващите 5 години

... изградени с европейски средства по линия на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съобщиха от Министерството на регионалното развитие ... още

http://water-bulgaria.com

Международен семинар за LED осветление се проведе в Благоевград

... семинар на тема "LED осветлението – качество, ефективност и чиста околна среда" се проведе на 12 и 13 юни т. г ... качеството на живот на гражданите и опазване на околната среда чрез изграждане на улично светодиодно осветление в определени населени ... още

http://lighting-bulgaria.com

ИАОС търси доставчик на консумативи за дейонизатори

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) обяви търг за избор на изпълнител, който да ... още

http://industryinfo.bg

София бе домакин на среща на генералните директори по околна среда на ЕС

... се състоя неформална среща на генералните директори по околна среда на държавите-членки на Европейския съюз, която бе ... на Европейската комисия и на Европейската агенция по околна среда, се проведе в рамките на Българското председателство на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Кръговата икономика бе основна тема на конференцията "Да печелим от отпадъци"

... "Мониторинг на отпадъците" на Изпълнителна агенция по околна среда Яни Драготинов представи предимствата от преминаването към кръгова ... към СУ представи проект "Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика", ... още

http://ecology-bulgaria.com

Приключи първият етап от проекта за воден цикъл на Долна Митрополия

... изпълнява с европейско съфинансиране по линия на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.". В рамките на проекта е изградена ... още

http://water-bulgaria.com

Конференцията "Да печелим от отпадъци" с фокус върху възможностите за оползотворяване

... вземат специалисти от Българска стопанска камара, Изпълнителна агенция по околна среда, Столично предприятие за третиране на отпадъци, и др. Подробна ... още

http://ecology-bulgaria.com

ИАОС откри търг за разработване на емисионни фактори за отпадъчни води

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) обяви обществена поръчка за разработване на емисионни фактори ... още

http://ecology-bulgaria.com

Бизнес срещи с баварски фирми ще се проведат в София и Стара Загора

... информационни технологии, машиностроене и технологии за опазване на околната среда. Събитието се организира от Германо-Българската индустриално-търговска камара ... още

http://industryinfo.bg

ИАОС избира доставчик на консумативи за живачни анализатори

Изпълнителната агенция по околна среда обяви обществена поръчка с предмет "Сервиз и доставка на ... още

http://measurement-bulgaria.com

Близо 1,6 млрд. лв. предстои да бъдат инвестирани във ВиК инфраструктура

1,59 млрд. лв. по линия на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." ще бъдат инвестирани в изграждане или ... още

http://water-bulgaria.com

Четвърто издание на Европейска седмица на устойчивото развитие

... може да намерите на сайта на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). още

http://ecology-bulgaria.com

Семинар за наноматериали ще се проведе в Пловдивския университет

... фирма ACM2 организират семинар с международно участие на тема "Околна среда, медицина, наноматериали - иновативни методи за пробоподготовка и анализ". В ... още

http://measurement-bulgaria.com

ХIV-а Национална научно-практическа конференция за системата SI

... подобряването на качеството на живот и защитата на глобалната околна среда", поясняват от БИМ. Мотото на тазгодишните чествания на Международния ... още

http://measurement-bulgaria.com

IFAT 2018 с традиционна конференция за устойчивост във водния сектор

... работи (JSWA) (JSWA) и Федерацията по водна околна среда (WEF), ще се проведе между 15 и 18 ... и широкообхватно отрицателно въздействие върху потребителите, околната среда и бизнеса", коментират организаторите. Международната конференция отново ... още

http://water-bulgaria.com

СО представи графици за разделно събиране на отпадъци с достъпна визия

... изгорени и да замърсят въздуха", заяви зам.-кметът по околна среда в СО Йоана Христова. Началото на инициативата за изготвяне ... още

http://ecology-bulgaria.com

Съветът по околна среда на ЕС обсъжда емисионните стандарти за автомобилите

През юни в рамките на Съвета на ЕС по околна среда ще се проведе политически дебат за емисионните стандарти за ... актуални въпроси на членовете на парламентарната комисия по околната среда и водите. "Предложението за емисионните стандарти е част от ... още

http://ecology-bulgaria.com

МРРБ създава фонд за ВиК проекти в малките населени места

... , а разполагаемият ресурс по линия на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." трудно може да реши проблемите в ... ресурс – преди да модернизираме републикански път или градска среда, първо трябва да се обнови ВиК инфраструктурата", коментира ... още

http://water-bulgaria.com

Единодушно преизбраха инж. Иван Иванов за председател на БАВ

... България (АИКБ) в Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г.". Зает е в областта на водния ... още

http://water-bulgaria.com

Френски експерти представиха възможности за устойчиво управление на хранителни отпадъци

... Галио, ръководител на отдел "Потребление и превенция", Агенция за околна среда и контрол върху енергията (ADEME), представи лекция за необходимостта ... още

http://ecology-bulgaria.com

Проведе се първият семинар от инициативата ЕКООБЩИНА 2018

... откриването бе Николай Кънчев, заместник-министър на околната среда и водите. На семинара присъстваха над 40 ... експерт от Главна дирекция Оперативна програма "Околна среда" на Министерството на околната среда и водите. Следващият семинар в рамките ... още

http://ecology-bulgaria.com

В София се проведе неформален съвет на екоминистрите в ЕС

... се проведе неформално заседание на министрите на ЕС по околна среда. Основна тема по време на първия ден от събитието ... още

http://ecology-bulgaria.com

Предстои обявяването на покани за проекти по Програма LIFE

Тазгодишните покани по подпрограми за "Околна среда" и "Действия по климата" на Програма LIFE, които се ... . За първа година проектните предложения за поканата по подпрограма "Околна среда" ще следват двустепенен процес на кандидатстване, въведен с цел ... още

http://ecology-bulgaria.com

БСК и БФИЕК проведоха конференция на тема чиста енергия

... теми на индустриалната конкурентоспособност и предизвикателствата, свързани с енергетика, околна среда и води. още

http://industryinfo.bg

Подписаха договори за водните проекти на Пловдив и Тутракан

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа два договора във водния ... млн. лв. е безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" (ОПОС). Проектът ще осигури достъп до подобрено ... още

http://water-bulgaria.com

Нови технологии за водния бранш на Вода София 2018

... нови технологии за водния бранш. Ръководителят на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." Цонка Дрянкова съобщи, че най-сериозен ... още

http://water-bulgaria.com

ИАОС избира доставчик на консумативи за пробовземна апаратура

Изпълнителна агенция по околна среда обяви обществена поръчка за доставка на консумативи за пробовземна ... /ККАВ/ се регламентира със заповед на Министъра на околната среда и водите №66/28.01.2013 г. В обхвата ... още

http://measurement-bulgaria.com

Откриха пречиствателната станция в Банско

На официална церемония в присъствието на министъра на околната среда и водите Нено Димов и кмета на Банско Георги ... ", който беше иницииран с финансиране по линия на ОП "Околна среда" 2007-2013. Съоръжението е с капацитет близо 30 хил ... още

http://water-bulgaria.com

Водеща изложба за енергийна ефективност и устойчивост edie.Live 2018

... мениджъри по устойчиво развитие и управление на околната среда, координатори по безопасност и здраве при работа, ... основните обсъждани теми ще бъдат управлението на околната среда и водите, енергийна ефективност, производство и управление на ... още

http://industryinfo.bg

Метрото в София ще редуцира вредните емисии с 90 хил. тона годишно

... около 90 хил. тона годишно, съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов по време на инспекция на ... очаква да бъде отворена ос "Въздух" от Оперативна програма "Околна среда", по която общините ще могат да кандидатстват и за ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВСУ провежда обучение за интегрирано управление на отпадъците в общините

... Нено Димов, председателя на Парламентарната комисия по околната среда и водите Ивелина Василева и областния управител на ... с презентация ще се включи и представителят на дирекция "Околна среда" на Европейската комисия Джордж Кремлис. Събитието е част ... още

http://ecology-bulgaria.com

58 млн. лева ще бъдат вложени в модернизацията на ПСОВ Пловдив

... гр. Пловдив", който се изпълнява по линия на ОП "Околна среда 2014-2020 г." Дейностите, заложени в предмета на поръчката ... още

http://water-bulgaria.com

ИАОС търси доставчик на пробовземна апаратура

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва ... още

http://industryinfo.bg

Представени са идейните проекти за ВиК съоръженията с финансиране по ОПОС

... финансирани с европейски средства по линия на Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020", вече са представени. Тази информация бе оповестена ... още

http://water-bulgaria.com

Седем общини изграждат инсталации за преработка на отпадъци

... . са осигурени като безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" (ОПОС). още

http://ecology-bulgaria.com

България и Македония си сътрудничат в опазването на околната среда

... споразумението за сътрудничество в областта на опазване на околната среда, подписано през 2000 г. Това стана ясно на среща ... процес по отношение на преговорите с ЕС по глава "Околна среда". Тъй като двете държави имат споделени речни басейни, ще ... още

http://ecology-bulgaria.com

21-вият Европейски форум по екоиновации ще се проведе в София

... се организира съвместно от Генерална дирекция "Околна среда" на Европейската комисия и Министерството на околната среда и водите, ще осигури платформа ... още

http://ecology-bulgaria.com

Свързват системите за мониторинг на КАВ в София

... ще бъде свързана със системата на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ. Това бе решено на среща на ... министъра на околната среда и водите Нено Димов с кмета на София Йорданка ... още

http://ecology-bulgaria.com

Приключват два от етапите на проекта за воден цикъл на Враца

... на Враца вървят към приключване, съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов след посещение на площадката на ... над 80 млн. лв. са осигурени по Оперативна програма "Околна среда". С изпълнението му ще бъдат рехабилитирани общо 111 км ... още

http://water-bulgaria.com

околна среда 2018"" href="http://ecology-bulgaria.com/article/2403-pudoos-obiavi-nachaloto-na-kampania-chista-okolna-sreda-2018-" target="_blank"> ПУДООС обяви началото на кампания "Чиста околна среда 2018"

... издание на конкурса в рамките на Национална кампания "Чиста околна среда", като размерът на отпуснатите средства е 3,5 млн ... още

http://ecology-bulgaria.com

Класация на най-четените новини в Ecology-Bulgaria.com през 2017 г.

... над 75,5 млн. лв. за опазване на околната среда през 2018 г. 5. БалБок Инженеринг отличи общините от ... 10. Холанд Хайърс предлага позиции за специалисти в сектор Околна среда още

http://ecology-bulgaria.com

ЕК прие нова стратегия за справяне с пластмасовите отпадъци

... ще спомогне за предотвратяване на замърсяването на околната среда с пластмаси и ще стимулира растежа и ... които опазват безопасността на нашите граждани и нашата околна среда, като същевременно поддържат промишлеността ни конкурентоспособна", заяви ... още

http://ecology-bulgaria.com

МРРБ предвиди в бюджета си 18 млн. лв. за ВиК инфраструктура през 2018 г.

... участието си в съвместно заседание на парламентарните комисии по околна среда и води и по регионална политика, благоустройство и место ... още

http://water-bulgaria.com

ИАОС обяви търг за обслужване на Националната автоматизирана система

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) откри процедура за избор на изпълнител, който да ... още

http://automation-bulgaria.com

СО предложи мерки за справяне с високите нива на прахови частици

Заместник-кметът по околна среда в Столична община Йоана Христова представи механизъм , който да ... още

http://ecology-bulgaria.com

България се включи в Европейския индекс за качество на въздуха

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) вече подава в реално време информацията за качеството ... България към новата онлайн услуга на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) и Европейската комисия - Европейски индекс. Данните вече са ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕАОС обяви видеоконкурса "I Live Green"

... насърчава усилията за осигуряване на по-чиста и здравословна околна среда. Тематичните направления на конкурса са четири: устойчиви храни – ограничаване ... още

http://ecology-bulgaria.com

Сключени са 51 договора по ОПОС 2014-2020

... момент обявените процедури по ОП "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС) са ... 54 млн. лв. плащанията по ОП "Околна среда 2007-2013" за същия период. С ... половина българи, коментира министърът на околната среда и водите Нено Димов. Програмата продължава ... още

http://ecology-bulgaria.com

ПУДООС отпуска над 75,5 млн. лв. за опазване на околната среда през 2018 г.

... обяви приоритетите за 2018 г. пред Комисията по околна среда и води в парламента. Отпуснатите средства ще бъдат използвани ... изпълнение на стратегиите и програмите в областта на околната среда. То безвъзмездно финансира екологични проекти на общини, ... още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ подписа договори за четири нови инсталации за отпадъци

... капацитет 4168 тона годишно. Проектите са финансирани от ОП "Околна среда 2014-2020" (ОПОС). С реализирането им се очаква да ... на депонираните отпадъци, да се подобри качеството на околната среда и да се допринесе за кръговата икономика, приоритет на ... още

http://ecology-bulgaria.com

ИАОС представи резултатите от надграждането на геоинформационната система за водите

В началото на седмицата Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) представи резултати от изпълнението на проекта за надграждане ... още

http://ecology-bulgaria.com

Финансовият ресурс по ОПОС в сектор "Води" ще бъде ясен до края на 2017 г.

... сектор "Води" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" (ОПОС). Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова обяви, че ... още

http://ecology-bulgaria.com

Конференция за пречистването на отпадъчни води ще се проведе в София

Национална конференция "ОП Околна среда и Програмата за развитие на селските райони в периода ... още

http://water-bulgaria.com

ЕАОС стартира нова онлайн услуга за следене на качеството на въздуха

... бъде изпращана в реално време от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Индексът представлява интерактивна карта, която показва ... 5 ключови замърсителя, вредни за човешкото здраве и околната среда – фини прахови частици (ФПЧ2.5 и ФПЧ10), ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕК организира конференцията Clean Air Forum

... подобряването на КАВ. "Последните проучвания на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) показват, че фините прахови частици водят до преждевременната ... още

http://ecology-bulgaria.com

Количеството депонирани отпадъци в СО е намаляло с 80%

... отдел "Кохезионна политика и екооценки" в Главна Дирекция "Околна среда" на Европейската Комисия Джордж Кремлис, кмета на Столична община ... (СО) Йорданка Фандъкова и министъра на околната среда и водите Нено Димов. За двете години, откакто ... още

http://ecology-bulgaria.com

Шесто издание на двустранните бизнес срещи Match4Industry

... на автомобила, електроника, строителство и строителни материали, енергетика и околна среда и др. Организаторите очакват в тазгодишното издание да се ... още

http://industryinfo.bg

Европарламентът предлага да се повишат целите на ЕС за възобновяема енергия до 2030 г.

... на Eвропейския съюз до 2030 г., гласува Комисията по околна среда на Европейския парламент. Приетият законодателен текст е част от ... още

http://renewables-bulgaria.com

Обсъжда се въвеждането на нови екологични стандарти за отоплителните уреди на твърдо гориво

... на форума "Общините и държавата – заедно за по-чиста околна среда" в рамките на ХII годишна среща на местните власти ... още

http://ecology-bulgaria.com

Дънди Прешъс Металс търси оператор на съоръжение за съхранение на минен отпадък

... Политиките на Дружеството и в съответствие с наредбите за Околна среда, Здраве и Безопасност; • Отговаря за чистотата и реда в ... още

http://industryinfo.bg

Среща на специалната работна група за повторно използване на водите към ЕК

... работна група за повторно използване на водите към дирекция "Околна среда" на Eвропейската комисия ще се проведе на 6 и ... още

http://water-bulgaria.com

Експерти обсъдиха добри практики за опазването на КАВ на конференцията SOFAIR

... практики в справянето със замърсяването на въздуха в градска среда. Събитието бе организирано от екипа на "Зелена София" ... водите Нено Димов и Джордж Кремлис от Генерална дирекция "Околна среда" в Европейската комисия. По време на изказването си ... още

http://ecology-bulgaria.com

Обявиха победителите в конкурса ЕКООБЩИНА 2017

... събитието бяха Н.Пр. Ерик Льобедел, министърът на околната среда и водите Нено Димов, и зам.-министърът на регионалното ... администрацията, осигурено от МРРБ и МОСВ чрез оперативните програми "Околна среда" и "Региони в растеж". ЕКООБЩИНА ще се проведе и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира втора фаза на проекта за доизграждане на ПСОВ във Видин

... станция за отпадъчни води се изгражда по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020", приоритетна ос 1 "Води", с финансиране от ... още

http://water-bulgaria.com

Kelvion ще представи портфолиото си от термопомпи в България

... газова индустрия, химическа, хранително-вкусова, морска промишленост, климат и околна среда. В България търси контакти с търговски представители на: сервизни ... още

http://hvac-bulgaria.com

Два нови проекта за строителство на язовири са започнали през т.г.

... години. "През 2018 г. със средства от Оперативна програма "Околна среда" предстои стартиране на инвестиция от близо 1,5 млрд ... още

http://water-bulgaria.com

Намаляла е употребата на озонразрушаващи вещества в ЕС

... с предходната година, сочи доклад на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). В доклада са представени агрегирани данни, докладвани от ... още

http://ecology-bulgaria.com

Околна среда" е за ВиК проекти" href="http://water-bulgaria.com/article/2263-nay-goliam-resurs-na-operativna-programa-okolna-sreda-e-za-vik-proekti" target="_blank"> Най-голям ресурс на Оперативна програма "Околна среда" е за ВиК проекти

... по програмен период 2014-2020 г. на Оперативна програма "Околна среда" е съсредоточен във ВиК проектите. Това заяви ръководителят на ... още

http://water-bulgaria.com

До месец стартира проектът за воден цикъл на Смолян

... за неговото изпълнение ще бъде предоставено по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020", а бенефициент е Водоснабдяване и канализация – Смолян ... още

http://water-bulgaria.com

ЕК стартира инициатива "Европейска седмица на мобилността"

... дирекции на Европейската комисия (ЕК) "Мобилност и транспорт" и "Околна среда". Целта на инициативата е да насърчи европейските общини да ... на атмосферния въздух е един от приоритетите в околната среда, обявени от МОСВ за периода 2017-2021 г. ... още

http://industryinfo.bg

Надграждат геоинформационната система за управление на водите

Изпълнителната агенция по околна среда сключи договор с фирма ТехноЛогика за надграждане на геоинформационната ... още

http://ecology-bulgaria.com

Централите на въглища са основният замърсител на въздуха в Европа

... става ясно от доклад, публикуван от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). От ЕАОС са анализирали данни за емисиите от ... въглероден диоксид, серен диоксид и азотни оксиди в околната среда. Според анализа, половината от най-големите източници на ... още

http://ecology-bulgaria.com

ИАОС организира обучения за работа с НИСО през октомври и ноември

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) обяви график за обучения за работа с Националната ... още

http://ecology-bulgaria.com

Публикуваха ръководство за изпълнение на проекти по ОПОС 2014-2020 г.

Управляващият орган на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС) публикува "Ръководство за изпълнение на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Модернизацията на ПСОВ-Златни пясъци ще стартира в края на лятото

... -чист морски туризъм", в която участва министърът на околната среда и водите Нено Димов. Проектът, който е на стойност ... ., ще се реализира предимно със средства по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020", а около 8,4 млн. лв. ще ... още

http://industryinfo.bg

Одобриха Националния доклад за състоянието на околната среда за 2015 г.

... и опазването на околната среда през 2015 г., съобщават от Изпълнителната агенция по околна среда. Структурата на документа ... методологии, прилагани в докладите на Европейската агенция по околна среда и в съответствие с препоръките за усъвършенстване на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започна рехабилитацията на ВиК мрежата на Долна Митрополия

... която се финансира със средства по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.". На церемонията по първата копка ... присъстваха заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков, кметовете на Долна Митрополия ... още

http://industryinfo.bg

Община Плевен търси ръководител екип на проект за воден цикъл

... Митрополия", който се финансира със средства по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. Отговорностите на избрания изпълнител ще включват ... още

http://water-bulgaria.com

Генерирането на битови отпадъци в страната е намаляло според доклад на ООН

... значителен напредък по проследените показатели в сферата на околната среда. В доклада се подчертава, че подобрение се наблюдава ... води, както и в развитието на политическата рамка за околна среда. От ООН са оценили положително и подобренията по ... още

http://ecology-bulgaria.com

Предприемат мерки за ускоряване изпълнението на ОПОС 2014-2020

Главна дирекция "Оперативна програма Околна среда" предприе действия за ускоряване изпълнението ОПОС 2014-2020 г. ... още

http://ecology-bulgaria.com

Проектът за оползотворяване на RDF в София ще стартира през 2018 г.

... за стартиране и приключване на финансирания по оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." проект. Очаква се изпълнението му да ... още

http://ecology-bulgaria.com

Ново обследване на екологичните норми ще се извърши в централите Марица-изток

... от комплекса Марица-изток, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. По време на среща с представители на ... , като за целта ще бъде ангажирана Изпълнителната агенция по околна среда. Министърът заяви, че трябва да се защити икономическият, ... още

http://ecology-bulgaria.com

11-та международна конференция Авангардни Производствени Технологии

... са: Системи за механична обработка и производство, Материалознание и околна среда; Микро- и нанотехнологии и системи; Интелигентни производствени системи; Мехатроника ... още

http://industryinfo.bg

МОСВ предвижда облекчения в екологичните режими за МСП

... блиц контрол в парламентарната комисия по околна среда и водите. Министърът на околната среда и водите Нено Димов, заяви, ... отпаднат тежките процедури по оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС). "Вече се работи с работодателските организации ... още

http://ecology-bulgaria.com

Семинар на тема "Интелигентни градове" се проведе в Пловдив

... които са миграционен натиск, влошена градска инфраструктура, проблеми с околна среда, висока безработица. Българските градове също не правят изключение от ... още

http://industryinfo.bg

Одобрен е инвестиционният проект на ВиК Смолян

Девето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС) се проведе на 8 юни ... още

http://water-bulgaria.com

Експерти споделиха опита на Франция в управлението на битови отпадъци

... на отдел "Събираемост и оползотворяване на отпадъците", Агенция по околна среда и овладяване на енергията (ADEME), който представи основните елементи ... , отдел "Програмиране и планиране", ГД "ОПОС", Министерство на околната среда и водите. още

http://ecology-bulgaria.com

ЕАОС отчете ръст в емисиите на парникови газове от транспорта

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) публикува два нови доклада – "Годишна инвентаризация на парниковите ... още

http://ecology-bulgaria.com

Вторият семинар на конкурса Екообщина ще е посветен на управлението на отпадъци

... в събитието ще вземат експерти от френската Агенция по околна среда и овладяване на енергията и Европейска метрополия Лил, които ... , отдел "Програмиране и планиране", ГД "ОПОС", Министерство на околната среда и водите. още

http://ecology-bulgaria.com

LuWQ 2017 ще се фокусира върху ефектите на селското стопанство върху околната среда

... Националният институт по обществено здраве и околна среда на Холандия RIVM организира международната конференция ... влияние, което оказва земеделското производство върху околната среда с използването на пестициди, микроелементи, органични химикали ... още

http://ecology-bulgaria.com

В сектор "Води" на ОПОС са сключени договори за над 602 млн. лв.

... сключени до момента в сектор "Води" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020", стана ясно по време на конференцията "ВиК ... на стойност 866 млн. лв., заяви министърът на околната среда и водите Нено Динов по време на събитието. До ... още

http://water-bulgaria.com

Актуализират програмите за КАВ на Пловдив, Асеновград и Враца

... хил. лв., ще се финансират безвъзмездно по ОП "Околна среда 2014-2020". Инвестицията за община Пловдив възлиза на близо ... установените норми за съдържанието им във въздуха. "Оперативна програма "Околна среда" има отделени 3 млн. лв. за общини в ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха нова пречиствателна станция в Раднево

... за отпадъчни води на Раднево, финансиран по Оперативна програма "Околна среда". Градът разполага и със старо пречиствателно съоръжение, чиято реконструкция ... още

http://ecology-bulgaria.com

ИАОС стартира нов проект за мониторинг на води

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) започва нов проект ... 2006. "Контролът на качеството на околната среда се засилва с всяка изминала година. ... Инвестицията се реализира по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.". Вземането на проби и ... още

http://ecology-bulgaria.com

ИАОС откри търг за доставка на оборудване за пробовземане

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) обяви обществена поръчка с предмет доставка на спомагателно ... още

http://measurement-bulgaria.com

Стартира нова процедура по ОПОС 2014-2020 за изграждане на анаеробни инсталации

Обявиха нова процедура по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" за проектиране и изграждане на анаеробни инсталации ... още

http://ecology-bulgaria.com

Булаква 2017 представи положителното въздействие от кръговата икономика

... Седларски, вицепремиера Малина Крумова и министъра на околната среда и водите Ирина Костова. Форумът представи приоритетите, ... бе постигнатото през първия програмен период на ОП "Околна среда", в частност изграждането на 50 пречиствателни станции за ... още

http://water-bulgaria.com

ГИГА ЕЛЕКТРОНИКС организира презентация за новостите на свои партньори

... на професионална контролно измервателна и апаратура за симулация на околна среда компания ГИГА ЕЛЕКТРОНИКС организира презентация на водещи производители, които ... още

http://industryinfo.bg

Днес се откриха международните изложения MachTech&InnoTech и Вода София

... акцент е напредъкът по проектите, изпълнявани по оперативна програма "Околна среда 2014-2020". На 5 април пък ще бъде представена ... още

http://industryinfo.bg

Изграждат нова пречиствателна станция в Елхово

... 14 млн. са безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020". Договорът за проекта бе подписан от служебния ... министър на околната среда и водите Ирина Костова и кмета на Елхово Петър ... още

http://water-bulgaria.com

IDC ще проведе IoT конференция в София

... верига за доставки; нови технологии за интелигентни градове и околна среда – каква трябва да е концепцията на модерния умен град ... още

http://industryinfo.bg

ЕВН монтира 242 нови платформи за гнезда на щъркели по стълбове

... платформи. Инициативата е съгласуване със съответните регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ). още

http://powerindustry-bulgaria.com

Системи за точно прилагане на смазки от ABNOX

... точно прилагане на смазки, осигуряващи коректна работа и чиста околна среда представи Хенлих като официален дистрибутор на ABNOX AG (Швейцария ... още

http://automation-bulgaria.com

Сладоледена фабрика Дени получи удостоверение за снабдяване със зелена енергия

... на отговорното решение на компаниите към опазване на околната среда. "Стремим се към производство, което в най-пълна ... по екологичен начин, се стремим да осигурим по-благоприятна околна среда за нас, нашите деца и бъдещите поколения", заяви Цветанов ... още

http://industryinfo.bg

Неохим се сертифицира по ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015

... с управлението на екологичните аспекти и въздействието върху околната среда през целия жизнен цикъл - от закупуването на суровини, ... новите изисквания на стандартите за управление на качество и околна среда ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015", обясни инж ... още

http://industryinfo.bg

ЕК изготви първи доклад за околната среда в България

... публикува първия си доклад по отношение състоянието на околната среда в България и степента на изпълнение на европейските политики ... усилия за справяне с предизвикателствата по опазване на околната среда и са посочени силните и слабите страни при ... още

http://ecology-bulgaria.com

Есен е новата Европейска зелена столица за 2017 г.

... на казузата за подобряване на градската среда и повишаване на осведомеността за нужда ... от промяна на околната среда на ниво град. Журито, отговарящо за ... 20 000 работни места в сектора за околна среда до 2025 г., 95% от населението ... още

http://ecology-bulgaria.com

Иновации и доставчици на решения за превръщане на отпадъци в енергия и ресурси на Save the Planet

... кръговата икономика. Розалина Петрова от Генерална дирекция "Околна среда" на ЕК ще говори за постигнатия напредък в ... Хаусман от Агенцията по околна среда Rijkswaterstaat към Министерството на инфраструктурата и околната среда на Холандия, ще проследи ... още

http://ecology-bulgaria.com

Проверяват речните корита за наличие на замърсявания

Регионалните инспекции по околна среда и води ще извършат проверки на речните корита за ... сметища. Това стана ясно след като министърът на околната среда и водите Ирина Костова издаде заповед за осъществяване на ... още

http://water-bulgaria.com

Община Горна Малина търси консултант за проект за компостиращи инсталации

... отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. Основните дейности по обществената поръчка са ... още

http://industryinfo.bg

ОВК пазарът в Европа се очаква да достигне 31 млрд. долара до 2022 г.

... вниманието си към зелени, енергийно ефективни технологии, щадящи околната среда и съвместими с различни смарт устройства. "С развитието на ... още

http://hvac-bulgaria.com

EАОС публикува доклад за влиянието на климатичните промени в Европа

Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) публикува доклад "Климатични промени, въздействия и уязвимост в ... на осведомеността, съгласуване на политиките за опазване на околната среда между европейските държави и разработване на технологични решения. още

http://ecology-bulgaria.com

Ирина Костова е новият служебен министър на околната среда и водите

... че приоритет за министерството ще бъде Оперативна програма "Околна среда". Досегашният министър Ивелина Василева пожела успех на застъпничката си ... и обеща, че ще продължи дейностите по ОП "Околна среда", по които вече е започнала работа. "Имах честта ... още

http://water-bulgaria.com

Подписаха договорите за водните цикли на Айтос и Приморско

Министърът на околната среда и водите в оставка Ивелина Василева подписа договорите за ... ,27 млн. лв., като безвъзмездното финансиране по "Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г." е в размер на 17 млн ... още

http://water-bulgaria.com

МОСВ отпуска 3,5 млн. лв. за чиста околна среда

... водите обяви стартирането на националната кампания "За чиста околна среда", която е с бюджет 3,5 млн. лв. и ... Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). В програмата могат да участват общини, кметства, училища ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Айтос с процедура за управление на проект за пречиствателна станция

... за ПСОВ се изпълнява в рамките на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.". Предметът на поръчката включва предоставяне на ... още

http://water-bulgaria.com

Стартираха проекта за воден цикъл на Плевен – Долна Митрополия

Премиерът Бойко Борисов, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, кметът на Плевен Георг Спартански ... двете общини. В рамките на финансирания по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." проект ще бъде разширена и модернизирана ... още

http://water-bulgaria.com

Най-четените новини в Ecology-Bulgaria.com през 2016 г.

... . 1. Холанд Хайърс предлага позиции за специалисти в сектор Околна среда 2. Стартира подаването на екопроекти по програма LIFE 3 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира изпълнението на проекта за воден цикъл на Добрич

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Добрич Йордан ... бъдат предоставени като безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020". В рамките на проекта ще бъде рехабилитирана ... още

http://water-bulgaria.com

Подобрява се управлението на опасни отпадъци в Европа

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) публикува доклад "Предотвратяване генерирането на опасни отпадъци в ... още

http://ecology-bulgaria.com

Околна среда 2007-2013" е изпълнена на 99,85%" href="http://ecology-bulgaria.com/article/2188-operativna-programa-okolna-sreda-2007-2013-e-izpalnena-na-99-85-" target="_blank"> Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" е изпълнена на 99,85%

Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." е изпълнена на 99,85%, съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева по ... още

http://ecology-bulgaria.com

ИАОС търси доставчик на апаратура за анализ на водни проби

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) обяви обществена поръчка за доставка на апаратура за ... още

http://measurement-bulgaria.com

Конференцията „Геонауки 2016“ стартира на 7 декември

... са разделени в сесии, които включват: геохимия и петрология, околна среда и природни рискове, геотектоника и структурна геология, палеонтология, стратиграфия ... още

http://industryinfo.bg

МОСВ предложи стандартизирани административни условия за обществени поръчки във ВиК сектора

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) въвежда стандартизирани административни условия за възлагане ... опита на министерството в работата му по Оперативна програма “Околна среда”, с която досега са осъществени редица строителни дейности по ... още

http://water-bulgaria.com

Стартира пилотен проект на модерна система за контрол на речни води

... 7 млн. лв. и е финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020”. Системата за мониторинг на речните води се ... още

http://water-bulgaria.com

Съвременни решения за опазване на околната среда на изложението Pollutec

... индустриални сектори, свързани с опазването на околната среда, ще представят технологии за: управление на ... на бъдещето, опазването на морската и крайбрежната околна среда, екологичното селско стопанство, екологосъобразния мениджмънт на болници ... още

http://ecology-bulgaria.com

Равадиново ще се включи към пречиствателната станция на Созопол

... , която бе изградена със средства, отпуснати по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013". В момента се изгражда колектор, който ще ... още

http://ecology-bulgaria.com

В Айтос ще има нова пречиствателна станция

... споразумение за оползотворяване на финансова помощ от Оперативна програма “Околна среда” 2014 – 2020 (ОПОС 2014 – 2020) за изграждане на нова ... още

http://water-bulgaria.com

София с реконструкции по ВиК мрежа, финансирани от ОПОС и МОСВ

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Столична община подписаха договор за ... от София, която ще бъде финансирана от Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020” (ОПОС 2014 – 2020) и МОСВ. В проекта ... още

http://water-bulgaria.com

ОПОС отпуска средства за доизграждане на водния цикъл във Враца

... бъде завършен в идния програмен период на Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020 (ОПОС), стана ясно от пресцентъра на Министерството ... .лв. В рамките на новия програмен период на ОПОС “Околна среда” 2014-2020 ще бъде изграден нов воден цикъл в ... още

http://water-bulgaria.com

ИАОС организира семинари за осигуряване на качеството на компост

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) организира семинари на 2, 3 и 4 ноември ... Advisory Assistant Program (AAP) на Федералното министерство на околната среда на Германия. Основната цел на проекта е представяне на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Общинските язовири ще бъдат реконструирани със средства по ОПОС

... "Околна среда 2014 - 2020" (ОПОС) предвижда да отпусне средства за ремонт на общински язовири, съобщиха от Министерството на околната среда и ... още

http://water-bulgaria.com

Отпускат над 1 млрд. лв. по ОПОС за ВиК сектора през следващата година

Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020” (ОПОС 2014 - 2020) планира отпускане на безвъзмездна ... още

http://water-bulgaria.com

ИАОС търси фирма за сервизно обслужване на мас-спектрометри

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) търси фирма за сервизно обслужване на мас-спектрометри ... още

http://measurement-bulgaria.com

Индустриален клъстер Средногорие организира конференция по опазване на околната среда

... Балкан за трети път ще се проведе годишната конференция „Околна среда, здравословни и безопасни условия на труд”, организирана от ... на труда и социалната политика, Министерство на околната среда и водите, научни институции, индустриални дружества и др. още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха модернизирана пречиствателна станция в Шумен

... ). Пречиствателната станция е изградена с финансовата подкрепа на ОП “Околна среда”. Общата стойност на проекта е 62 млн. лв., като ... още

http://water-bulgaria.com

ИАОС обяви търг за изграждане на комуникационна свързаност

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) обяви процедура за избор на изпълнител, който да ... . Двете автоматизирани системи са разположени в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), регионалните й лаборатории (РЛ), регионалните инспекции по ... още

http://automation-bulgaria.com

Открити са обновените водни съоръжения на град Габрово

... водни съоръжения на град Габрово, реконструирани по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”. Проектът с една от най-големите ... още

http://water-bulgaria.com

Пускат в действие нови функции на Националната информационна система за отпадъци

От 30 септември т. г. Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) пуска в действие нови възможности на Националната информационна ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха регионална система за управление на отпадъци в Луковит

... на отпадъците в Луковит, изградена със средства по ОП "Околна среда 2007-2013", бе открита от премиера Бойко Борисов и ... министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. Освен от Луковит, в нея ... още

http://ecology-bulgaria.com

Над 1 млрд. лв. инвестиции са планирани във ВиК сектора през 2017 г.

... Ивелина Василева. Средствата ще се предоставят по оперативна програма “Околна среда 2014-2020” (ОПОС), а бенефициенти ще бъдат местните ВиК ... още

http://water-bulgaria.com

ЕК разшири списъка с критерии за екомаркировка

... на иновации и съхранението на ресурси", заяви комисарят по околна среда Кармену Вела. По време на производствения процес на компютри ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Видин търси фирма за доизграждане и въвеждане в експлоатация на ПСОВ

... ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Прогнозната стойност на поръчката е 18 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Видин получи финансиране за довършване на водния цикъл

... на община Видин от Министерството на околната среда и водите чрез Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." за изпълнение на ... още

http://water-bulgaria.com

Rockwell Automation приема номинации за наградите за безопасно производство

... инженерните си отдели и отделите за здраве, безопасност и околна среда (EHS). Това драстично намалява злополуките, като в същото време ... още

http://automation-bulgaria.com

Откриха новото регионално депо край Велико Търново

... община Велико Търново Даниел Панов и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Стойността на проекта е общо ... голяма част от финансирането е осигурено от оперативна програма "Околна среда 2007-2013". Системата заема площ от 165 декара и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Тервел получи 5 млн. лв. за довършване на водния цикъл

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Тервел Живко ... водния цикъл на Тервел със средства по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020". Близо 5 млн. лв. от договора за ... още

http://water-bulgaria.com

Модернизираната ПСОВ-Златни пясъци ще бъде с разширен капацитет

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Варна Иван ... млн. лв. и ще бъде финансирана по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020". ПСОВ-Златни пясъци е открита през юли ... още

http://water-bulgaria.com

ИАОС откри търг за доставка на калибровъчни газове за газанализатори

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) обяви обществена поръчка за доставка на калибровъчни газове ... , въглероден оксид, метан, газообразни хидриди на неметали в инертна среда, бензен, хелий и др. Участникът трябва да е сертифициран ... още

http://measurement-bulgaria.com

Хенлих Инженеринг анонсира изделия за контрол на запрашаването собствено производство

... система и допринасят за повишена безопасност и по-чиста околна среда. Те са ценен продукт за цистерни, вагони, камиони, контейнери ... още

http://industryinfo.bg

Пречиствателната станция на Банско ще бъде готова до края на октомври т.г.

... 26 милиона от тях са предоставени по оперативната програма "Околна среда" (ОПОС) 2014-2020. Наред с пречиствателната станция, ... от първия програмен период", коментира министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. "Причините за забавянето са ... още

http://industryinfo.bg

ИАОС разработва система за докладване на данни за КАВ по ОПОС 2014-2020

Изпълнителната агенция по околна среда получи 699 997.70 лв. за изпълнението на проект " ... (КАВ) съобразно изискванията и регламентите на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) и съгласно европейското и национално законодателство. С отпуснатите ... още

http://ecology-bulgaria.com

ИАОС разработва система за докладване на данни за КАВ по ОПОС 2014-2020

Изпълнителната агенция по околна среда получи почти 7 млн. лв. за изпълнението на проект " ... (КАВ) съобразно изискванията и регламентите на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) и съгласно европейското и национално законодателство. С отпуснатите ... още

http://industryinfo.bg

ИАОС обяви обществена поръчка за сервизно обслужване на живачни анализатори

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) откри процедура за избор на изпълнител, който ще ... още

http://measurement-bulgaria.com

Водният цикъл на Враца ще се изпълнява в рамките на ОПОС 2014-2020 г.

... от правителството допълнителни изменения в текста на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.". Изпълнението на проекта за воден цикъл ... още

http://water-bulgaria.com

Емисиите на парникови газове в ЕС с най-ниско ниво от 1990 г. насам

... годишния доклад за инвентаризация, публикуван от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). "Обнадеждаващо е, че Европа успява значително да редуцира ... още

http://ecology-bulgaria.com

Водният цикъл на Раднево ще бъде завършен със средства от ОПОС

... лв. ще предостави Министерството на околната среда и водите по Оперативна програма "Околна среда" за довършване на водния цикъл на ... края на септември т.г., съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на подписването на договора, ... още

http://water-bulgaria.com

ИАОС откри търг за сервизно обслужване на автоматизирана система за радиационен мониторинг на води

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) откри процедура за избор на изпълнител, който ще ... още

http://measurement-bulgaria.com

Водният цикъл на Шумен ще бъде завършен през август

... на град Шумен, който се финансира по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.". Договорът бе подписан от министърът на ... околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Шумен Любомир ... още

http://water-bulgaria.com

Швейцарски компании с интерес за инвестиции в производството, енергетиката и околната среда

... в транспорт, производство и пренос на електрическа енергия, околна среда, индустрията и услугите. Това съобщи заместник министър- ... българския пазар, беше изразено задоволство от цялостната инвестиционна среда. През 2015 г. Швейцария е сред най- ... още

http://industryinfo.bg

Стартира подаването на екопроекти по програма LIFE

... политиката и законодателството в сферата на опазването на околната среда и борбата с климатичните промени чрез съфинансиране на ... , като близо 294 млн. евро са отделени за подпрограма Околна среда, а останалата част – за подпрограма Климат. Набират се ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нова канализационна мрежа бе открита в Горна Оряховица

... присъстваха министър-председателят Бойко Борисов и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Проектът е на стойност близо ... видими, те осигуряват здравословен начин на живот и чиста околна среда. Грижим се и за р. Янтра, която трябва да ... още

http://water-bulgaria.com

Български компании с възможност за участие в бизнес срещи в Унгария

... областите: доставки за автомобилостроенето, производство на пластмаса и електроника, околна среда и ИКТ. Участниците в събитието могат да проведат различни ... още

http://industryinfo.bg

Министър Василева ще запознае общините с възможностите за кандидатстване по екопроекти

... за екологични проекти, финансирани по Оперативна програма "Околна среда", от Предприятието за управление на дейностите по опазване ... на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд (НДЕФ). ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха новата пречиствателна станция в Бяла

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и министър-председателят Бойко Борисов ... ,8 млн. лв. и е финансирана по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013". Преди изграждането на ПСОВ канализационната мрежа в ... още

http://water-bulgaria.com

Холанд Хайърс предлага позиции за специалисти в сектор Околна среда

... Холанд Хайърс ООД предлага позиции за специалисти в сектор Околна среда, за инженери и за научни работници. Ние откриваме ... може да предложи също много, включително международно ориентирана среда, много култура и възможности за лично развитие. Следете ... още

http://ecology-bulgaria.com

ОПОС 2014-2020 предвижда финансиране на инсталации за биоразградими отпадъци

По Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС) за сектор "Отпадъци" ще бъдат ... още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ отчете напредъка по ОПОС 2014-2020

... шестото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" (ОПОС). На него беше одобрен годишният ... на данни към Европейската комисия и Европейската агенция по околна среда. Освен това, платформата ще осигури и свободен ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започва подготовката на вторите Планове за управление на речните басейни по програма BG02

... водите, а донорски програмен оператор е Норвежката агенция за околна среда. По време на заседанието бе представен напредъкът по общо ... още

http://water-bulgaria.com

Оптимизирайте уличното осветление с Philips IRIDIUM 3 LED

... полезен живот на телата. Стилен дизайн, подходящ за всяка околна среда. Заложете на качеството и нулевите разходи за поддръжка и ... още

http://lighting-bulgaria.com

ИАОС стартира Националната информационна система за отпадъци

На 3 май т.г. Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) започна постепенното въвеждане на Национална информационна система за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Проучванията за нефт и газ в Черно море ще отговарят на екологичните изисквания

... водите Ивелина Василева. Средствата са отпуснати по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013". МОСВ предоставя 750 хил. лв. за ... свързано с издаване на оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), са въведени още през 2011 на фаза ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нови методи за третиране на утайки от ПСОВ в рамките на ОПОС 2014-2020

... нас по данни на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Това стана ясно по ... модернизирани със средства от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.". В рамките ... утайки", заяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева по време ... още

http://water-bulgaria.com

Български компании с възможност за участие в двустранни бизнес срещи в Турция

... и продукти за автомобили), строителство и строителни материали, енергетика, околна среда, електроника, информационни и комуникационни технологии, женско предприемачество. Предишното издание ... още

http://industryinfo.bg

БТПП организира кръгла маса за иновации в университетите

... , сред които: интелигентни сензори за диагностика на медицина, храни, околна среда и корозия; нови методи и машини за шлифоване; екологични ... още

http://industryinfo.bg

ИАОС откри търг за сервизно обслужване на системи за чиста вода

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) стартира процедура за избор на изпълнител, който да ... още

http://water-bulgaria.com

884 нови работни места са създадени от проекти по ОПОС 2007-2013

Изпълнението на проекти по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." е създало общо 884 нови работни ... , но те ще бъдат надградени", заяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. В рамките на новия програмен ... още

http://ecology-bulgaria.com

ИАОС избира фирма за обслужване на апаратура за контрол на качеството на атмосферния въздух и емисионен контрол

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) откри процедура за избор на изпълнител, който ще ... още

http://measurement-bulgaria.com

Duke Energy пусна в експлоатация соларен парк с формата на Мики Маус

... увеселителния парк. "Като компания, загрижена за околната среда, ние непрекъснато предприемаме стъпки за защитата на планетата. ... за съхраняване на природните ресурси", сподели мениджърът по околна среда на Дисни Уърлд Анджи Ренър. Duke Energy ... още

http://renewables-bulgaria.com

Проведе се първият семинар за устойчиво управление на водите в рамките на конкурс „Екообщина“

... сектора, чието осъществяване зависи пряко от Оперативна програма „Околна среда“, обясни заместник-министър Николова. По време на ... изминалия програмен период на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ в сектор „Води“ са изпълнени ... още

http://water-bulgaria.com

Финансират екопроекти със средства от ранните продажби на парникови газове

... екологична насоченост, съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева по време ... продължи да развива сектора. Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" ще осигури общо 3, ... 5 млрд. лв. за чиста околна среда, 2,3 млрд. лв. за сектор ... още

http://ecology-bulgaria.com

14 области с подписани договори за прединвестиционни проучвания за ВиК проекти

... . Договорите ще се реализират в рамките на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", а общата им стойност е близо ... още

http://water-bulgaria.com

Семинар "Оптимизиране на питейно-битовото водоснабдяване и устойчиво управление на отпадъчни води"

... Посолството на Франция в България и Министерството на околната среда и водите и се провежда в рамките на ... и представяне на приоритетите за действие на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020". Ще бъдат разгледани и услугите по водоснабдяване ... още

http://ecology-bulgaria.com

Инж. Иван Иванов беше единодушно преизбран за председател на БАВ

... България (АИКБ) в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Изпълнителен директор е на сдружение „Индустриален ... още

http://water-bulgaria.com

Одобриха ОВОС на инсталацията за РДФ-гориво в ТЕЦ "София"

... оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инсталацията за ... становище. Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева по време ... ще бъде осигурено по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020". От МОСВ очакват до ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира кампанията "Яко е да си еко" 2016

... Инициативата се осъществява със средства по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020". Дейностите по инициативата ще бъдат свързани с ... тестове на теми, свързани с опазването на околната среда. Инициативата ще приключи с награждаване на най-добрите ... още

http://ecology-bulgaria.com

Реформата в отрасъл ВиК е в етап на финализиране

... , което им позволява да са бенефициенти по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. Областите, които не са консолидирани няма ... още

http://water-bulgaria.com

Пет нови пречиствателни станции ще бъдат изградени по ОПОС 2014-2020 г.

... станции и довеждащи колектори, съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева по време на годишната конференция ... ". Пречиствателните станции ще бъдат изградени по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. и като ранни проекти във ... още

http://water-bulgaria.com

Представители на френския и германския бизнес в България се срещнаха с кмета на София Йорданка Фандъкова

... проекти на столицата и осигуряването на по-чиста околна среда. В срещата взеха участие президентът на ГБИТК ... : информационни технологии, фармацевтична индустрия, развитие на градската среда, туризъм и технологии за "интелигентни градове". Очаква ... още

http://industryinfo.bg

МОСВ търси технически лица за управление и изпълнение на ОПОС

Министерство на околната среда и водите обяви обществена поръчка с предмет "Предоставяне на ... технически лица за управлението и изпълнението на оперативна програма "Околна среда". Процедурата предвижда подбор на шест технически лица за управлението ... още

http://ecology-bulgaria.com

ДПРАО и ФОЗС организираха кръгла маса за управлението на радиоактивни отпадъци от АЕЦ

... бяха Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДПРАО) и Фондация за околна среда и земеделие (ФОЗС). „Подобни срещи и дебати наистина трябва ... още

http://ecology-bulgaria.com

Световната банка и МРРБ сключиха договор за консултантски услуги във ВиК сектора

... " с 3 млн. лв. в рамките на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.". Предвижда се извършването на сравнителен анализ ... още

http://water-bulgaria.com

Нови зарядни станции за електромобили в Бургас

... . Той отговаря и на политиката на община Бургас по околна среда, основана на принципите за устойчиво развитие", обясниха от общината ... още

http://renewables-bulgaria.com

Виа Експо обяви преференциални цени за участие в конференцията на Save the Planet

... на отпадъци и опазване на околната среда, Розалина Петрова от Генерална дирекция "Околна среда", Европейска комисия, редица лектори от ... биогаз, както и представители на Министерството на околната среда и водите. По време на конференцията Надин Де ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Карлово търси консултант за разработване на проект за компостиращи инсталации

... за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г." за проект за изграждане на компостиращи ... още

http://ecology-bulgaria.com

ВиК секторът получава 60 млн. лв. за подпомагане на регионалното инвестиционно планиране

Министърът на околната среда и водите Ивелина ... Първият проект, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", е с бюджет близо ... бенефициенти няма да бъдат общините по ОП „Околна среда”, а операторите, които ще носят отговорност ... още

http://water-bulgaria.com

1,2 млрд. лв. ще бъдат предоставени за проекти в областта на околната среда през 2016 г.

... е предвиден от новата Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." – около 1 ... на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд. ... и в кампанията „За чиста околна среда“, която се провежда над 15 години ... още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ и ПУДООС обявиха конкурс за екологични проекти

... се осъществява в рамките на Националната кампания "За чиста околна среда – 2016 г.". Участие могат да вземат общини и ... образователни и възпитателни тенденции, свързани с опазването на околната среда. По нея ще се финансират проектни дейности пряко ... още

http://ecology-bulgaria.com

Официално откриване на новото регионално депо за отпадъци на Ямбол

... Ямбол – Първа фаза" в рамките на Оперативна Програма "Околна среда 2007-2013" и е на обща стойност 31 266 ... има като ефект ограничаване неблагоприятно въздействие върху околната среда на генерираните от населението отпадъци, подобряване показателите на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха модернизираната ВиК мрежа на Сопот

... по проект, получил финансиране по Оперативна програма Околна среда 2007-2013. Работите по реконструкцията и рехабилитацията ... Пловдив в първия програмен период на Оперативна програма Околна среда (ОПОС). "Променена е цялостната екологична обстановка в ... още

http://water-bulgaria.com

Ръст в световния пазар на ОВК оборудване до 2020 г.

... бизнеса", коментира Анхал Сингх, анализатор в отдел "Енергия и околна среда" във Frost & Sullivan. още

http://hvac-bulgaria.com

Министерският съвет одобри насоки за интегриране на екологични политики

... документа "Насоки за интегриране на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в Европейските структурни ... ангажименти по спазване на законодателните изисквания в секторите околна среда и изменение на климата. Очаква се насоките за ... още

http://ecology-bulgaria.com

ИАОС въведе Национална информационна система за отпадъци

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) въведе в действие Национална информационна система за отпадъци, ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Монтана откри търг за проектно предложение за изграждане на компостиращи инсталации

... зелени и биоразградими отпадъци" в рамките на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.". Избраният изпълнител трябва да изготви: прогнози ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нова информационна система ще следи качеството на атмосферния въздух в реално време

... и ще подава данни към Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) и Европейската комисия. С изграждането на ... специализирана техника. Изпълнителната агенция по околна среда към Министерството на околната среда и водите е бенефициент по процедурата ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започват ранните ВиК проекти по ОПОС 2014-2020

Министерството на околната среда и водите оправи покана към четири общини – Асеновград, Добрич, ... станции и ВиК мрежи в рамките на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020". Максималната индикативна стойност на процедурата е над ... още

http://water-bulgaria.com

Smart Cities 2016 поставя акцент върху ресурсно ефективни технологии

... и охлаждане; • интелигентна енергия; • устойчива градска мобилност; • устойчива градска околна среда; • информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за интелигентни градове. Лектори ... още

http://lighting-bulgaria.com

Община Тунджа откри нова канализационна мрежа и ПСОВ

... млн. лв. е финансиран със средства по оперативна програма "Околна среда 2007-2013". В рамките му са изградени: 33 978 ... още

http://water-bulgaria.com

ЕК преведе на България близо 280 млн. лв. по ОПОС 2007-2013 г.

... цел възстановяване на сертифицирани разходи по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013". Така общата сума на преведените от ... в края на програмния период на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013", в рамките на която верифицирани разходи ... още

http://ecology-bulgaria.com

ОИЦ-София проведе информационна среща с Национален ученически екопарламент

... образование за интелигентен растеж 2014-2020" и оперативна програма "Околна среда 2014-2020", както и условията и особеностите на електронното ... още

http://ecology-bulgaria.com

Шест ПСОВ ще бъдат завършени до края на годината по ОПОС

... време на петата национална научна конференция "Оперативна програма „Околна среда“ и Програмата за развитие на селските райони – в ... , проектантите и строителите", заяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева по време на събитието. ... още

http://ecology-bulgaria.com

Представиха нови възможности за ВиК сектора на конференция на БАВ

... . г. се състоя пета национална конференция на тема "ОП "Околна среда" и Програма за развитие на селските райони – в преход ... бъдат и общините, и ВиК операторите. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева също взе участие в конференцията ... още

http://water-bulgaria.com

Национална конференция за изпълнението на проекти по ОПОС и ПРСР

... Национална конференция относно изпълнението на проекти по Оперативна Програма "Околна среда" (ОПОС) и Програма за развитие на селските райони (ПРСР ... още

http://ecology-bulgaria.com

Националната система за мониторинг на околната среда с обновено оборудване

... води и нивата на шум, закупена по оперативна програма "Околна среда 2007-2013" по проект, реализиран от Изпълнителната агенция по ... околна среда. Стойността на оборудването е 41 млн. лв. По ... още

http://ecology-bulgaria.com

България и Азербайджан сключиха споразумение за сътрудничество в областта на околната среда

... защитени територии, оценка на въздействието върху околната среда, изменение на климата, опазване на екологичното състояние ... Международното екологично изложение "Каспийски регион: Технологии за околна среда" (CTE 2015). В рамките на ежегодното събитие ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха новата регионална система за отпадъци в Аксаково

... и Варна. Проектът е финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013", а общата стойност на инвестицията е 28 ... от министър-председателя Бойко Борисов, министърa на околната среда и водите Ивелина Василева, министърa на транспорта Ивайло ... още

http://ecology-bulgaria.com

Одобрени са проектите на меморандуми за три програми за трансгранично сътрудничество

... благоустройството. Основните приоритети на трите програми са "Околна среда", "Техническа помощ" и "Устойчив туризъм". Общият ... четири приоритетни оси - „Устойчив туризъм“, „Младежи“, „Околна среда“ и „Техническа помощ“. 85% от финансирането за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Видин откри нов обект от водния цикъл

... над 72 млн. лева се изпълнява по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013". Вторият обект от водния цикъл на Видин ... още

http://water-bulgaria.com

Приключи водният проект на Стара Загора

... Загора, реализиран със средства по линия на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013". В рамките на мащабната инфраструктурна реализация на ... още

http://water-bulgaria.com

Ново регионално депо бе открито в Плевен

... от МОСВ. Депото за битови отпадъци, изградено по ОП Околна среда 2007-2013, ще обслужва 186 000 души от общините ... още

http://ecology-bulgaria.com

Арексим Инженеринг търси метролог

... си задължения в съответствие с Политиката по качество и околна среда,дългосрочните и краткосрочни цели на фирмата. Да познава и ... още

http://measurement-bulgaria.com

Организаторите на Save the Planet 2016 очакват засилено присъствие на чуждестранни фирми

... за ресурсна ефективност и в стратегията Европа 2020. "ОП "Околна среда" в периода 2014-2020 г. осигурява ресурси за изграждане ... още

http://ecology-bulgaria.com

Павликени с новоизградена пречиствателна станция за отпадъчни води

... на Европейския съюз и държавния бюджет по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013". В рамките на реализацията е извършена и ... още

http://water-bulgaria.com

В експлоатация е обновената ВиК мрежа на Сливен

... . лв. е изпълнена с финансиране по линия на ОП "Околна среда 2007-2013". Проектът обхваща модернизация на ВиК инфраструктурата в ... още

http://water-bulgaria.com

Откриха модернизираната пречиствателна станция в Равда

... 97 млн. лв. и се финансира по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013". "Над 300 млн. лв. са инвестирани за ... най-големия курорт Слънчев бряг", посочи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева по време на откриването на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Приключи рехабилитацията на ВиК инфраструктурата в Банкя

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева официално откри рехабилитираната и обновена ... проект, реализиран със средства по линия на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013", е на обща стойност 69,4 млн ... още

http://water-bulgaria.com

БСК организира семинар за системи за управление по околна среда

... на тема "ISO 14001:2015 - Системи за управление по околна среда – нови изисквания и различия спрямо БДС ЕN ISO 14001 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община планира да оползотворява RDF в ТЕЦ София

... инвестицията за завода се предоставят безвъзмездно по оперативна програма "Околна среда". Използването на отпадъците като ресурс чрез производството на електро ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха регионалната система за управление на отпадъците на Панагюрище

... Областна администрация Пазарджик Стефан Мирев, директорът на Регионална инспекция околна среда и води - гр. Пазарджик Костадин Гешев, представители ... на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на ОП "Околна среда 2007-2013" и е на обща стойност 18, ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕС е на път да надхвърли целите си за намаляване на парниковите емисии до 2020 г.

... г., информират от Европейската комисия и Европейската агенция за околна среда. Информацията е предоставена на базата на доклада "Тенденции и ... доклад е публикуван на сайта на Европейската агенция за околна среда. още

http://ecology-bulgaria.com

Готови са проектите за ПСОВ на Златни пясъци и канализация в Ален мак

... млн. лв. И двата проекта се финансират по ОП "Околна среда". В рамките на първия проект се предвижда пречиствателна станция ... осъществи със средства от новия програмен период по ОП "Околна среда 2014-2020". още

http://water-bulgaria.com

Предстои обявяване на седем процедури по ОПОС 2014-2020

... 326 млн. лв. ще бъдат обявени по новата ОП "Околна среда 2014-2020г.", стана ясно по време на третото заседание ... млрд. лв. По време на заседанието министърът на околната среда и водите Ивелина Василева обърна внимание на т. нар ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изложба на МОСВ за различните източници на замърсяване на въздуха

... от генералните дирекции „Мобилност и транспорт“ и „Околна среда“ на Европейската комисия, а информацията в изложбата ... Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, Европейската агенция по околна среда, Столична община и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Двустранни срещи за търговско коопериране Match4Industry в Коджаели, Турция

... и продукти за автомобили), строителство и строителни материали, енергетика, околна среда, електроника, информационни и комуникационни технологии, женско предприемачество. Таксата за ... още

http://industryinfo.bg

Проектът за рехабилитация на ВиК инфраструктурата във Видин получи акт 16

... държавния бюджет на Република България по линия на ОП "Околна среда 2007-2013". още

http://water-bulgaria.com

Околна среда, здравословни и безопасни условия на труд 2015"" href="http://ecology-bulgaria.com/article/1965-vtora-godishna-konferencia-okolna-sreda-zdravoslovni-i-bezopasni-uslovia-na-trud-2015-" target="_blank"> Втора годишна конференция "Околна среда, здравословни и безопасни условия на труд 2015"

Втората годишна конференция "Околна среда, здравословни и безопасни условия на труд 2015" се проведе ... бизнеса и правителствения сектор, включително заместник-министърът на околната среда и водите Бойко Малинов, генералният секретар на Аурубис България ... още

http://ecology-bulgaria.com

Проведе се първият национален семинар за водомерното стопанство

... започна с панел, посветен на актуалната картина по ОП Околна среда 2014-2020 г. и реформата в сектора. В него ... взеха участие представители на Министерството на околната среда и водите и Комисията за енергийно и водно регулиране ... още

http://water-bulgaria.com

Международни двустранни бизнес срещи за устойчиво развитие през октомври

... на фирми и организации в секторите: управление на отпадъците, околна среда, технологии за материалите, строителни технологии, енергия, транспорт и ... и експерти в сферата на опазването на околната среда и устойчивото развитие от Европа и света. Повече ... още

http://ecology-bulgaria.com

ИАОС избира фирма за обслужване на системи за чиста вода

Изпълнителната агенция по околна среда откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши ... още

http://industryinfo.bg

93% от средствата по ОПОС 2007-2013 вече са разплатени

Разплатени са 93% от бюджета на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013", като към 24 септември т. г. са ... на над 4 млрд. лева, съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. По програмата са изградени общо ... още

http://ecology-bulgaria.com

Приключи първи етап от проекта за РЦУО Самоков

... регион Костенец (Самоков)", който се финансира по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013". Самоков, Костенец, Ихтиман и Долна баня са ... още

http://ecology-bulgaria.com

БАВ организира национален семинар "Водомерно стопанство в отрасъл ВиК"

... предстоящи проекти във водния сектор по линия на ОП "Околна среда", развитието на реформата в отрасъл ВиК, както и с ... на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Комисията за енергийно и водно ... още

http://water-bulgaria.com

Зам.-министър Николай Нанков взе участие в семинара "Водомерно стопанство в отрасъл ВиК"

... . Участие са потвърдили Михаил Чаушев от Главна дирекция ОП "Околна среда" в МОСВ; Йоланта Колева, началник отдел "КРС-ВиК услуги ... още

http://measurement-bulgaria.com

Първо проектно предложение в сектор "Води" по новата ОПОС

Първо проектно предложение по линия на оперативна програма „Околна среда 2014-2020" е постъпило за одобрение, се съобщава на ... още

http://water-bulgaria.com

EK одобри програмата за транснационално сътрудничество "Балкани-Средиземно море"

... има две приоритетни оси: "Предприемачество и иновации" и "Околна среда". В рамките на първата приоритетна ос ще се финансират ... между бизнеса и научните среди. По приоритетна ос "Околна среда" ще се осигуряват средства за устойчиво използване на ... още

http://industryinfo.bg

ЕК организира информационен ден за финансиране на еко проекти по Хоризонт 2020

... програма за 2016 г. "Борба с климатичните промени, околна среда, ресурсна ефективност и суровини" в рамките на програмата на ... финансиране на проекти в областта на екологията и околната среда по линия на програмата за следващата година. Участниците ... още

http://ecology-bulgaria.com

Заводът за отпадъци на София отвори врати

... Борисов, еврокомисарят Кристалина Георгиева и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откриха завода за механично-биологично ... 9 млн. лв., от които 84% са по ОП "Околна среда", ще намали с близо 70% количеството твърди битови отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

Взривозащитени мотори от BARTEC VARNOST

... T5 и T6 - Антикодензационни нагреватели - Нагреватели против ниски температури (околна темп. < -200°C; макс. -50°C ) - NU [ ... Специални условия на работа с високо натоварване, агресивна химическа среда Специални изпълнения на Електро мотори в Ex d/Ех ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Норвежка компания ще изгради соларна инсталация в МБАЛ Гулянци

... инженеринга и изпълнението на проекти, свързани с топлинна енергия, околна среда и безопасност. В общинската болница ще бъде изградена термопомпена ... още

http://renewables-bulgaria.com

Вакуумни помпи и системи за газове и течности KNF

... OEM пазарите Приложения: селско стопанство, автомобилна индустрия, химическа индустрия, околна среда, хранително-вкусова индустрия, горивни клетки, медицина, полупроводникова индустрия, вакуумни ... още

http://measurement-bulgaria.com

Строежът на регионалното депо за битови отпадъци във Велико Търново върви в срок

... се финансира с 33 милиона лева по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”. още

http://ecology-bulgaria.com

Приключи реконструкцията на водния цикъл на гр. Габрово

... министър-председателят Бойко Борисов, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, заместник министър-председателят ... . лв., реализирана със съфинасиране по Оперативна програма "Околна среда", на три етапа е обновена и разширена ВиК ... още

http://water-bulgaria.com

Райкомерс Конструкшън участва в изграждането на новата ПСОВ в Костинброд

... церемония в присъствието на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева бе открита новоизградената пречиствателна ... осъществен със съфинансиране по линия на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" (ОПОС). В рамките на реализацията ... още

http://water-bulgaria.com

Проби с твърди битови отпадъци на новия завод за механично-биологично третиране

... Йорданка Фандъкова и заместник-кмета Мария Бояджийска. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." предостави финансиране за изграждането на завода ... още

http://ecology-bulgaria.com

Кабинетът отпуска допълнителни средства за финансиране на проекти

... на допустими разходи по проекти, финансирани от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." през 2015 г. Това ще позволи ... . евро. Към 15 август т. г. по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." са разплатени 88% от средствата, или ... още

http://ecology-bulgaria.com

Годишна конференция на БЯД "Ядрена енергия за хората"

... експлоатация на АЕЦ; Новости в ядрените технологии; Радиация и околна среда; Правна регулация и законодателство. В рамките на форума ще ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Министър Павлова участва в конгрес за устойчиво развитие в Париж

... , транспорта, публичните услуги, намаляването на вредното влияние върху околната среда и др. В рамките на форума ще се търсят ... още

http://industryinfo.bg

Приключи строежът на завода за преработка на отпадъци в с. Яна

... на битовите отпадъци на Столична община", финансиран по ОП Околна среда 2007-2013 г. още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ публикува общите условия за изпълнение на проекти по новата ОПОС

Общи условия за изпълнение на проекти по ОП "Околна среда 2014-2020" са публикувани на интернет страницата на оперативната ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започват рекултивация на депото в Стралджа

... състояние в сферата на управление на отпадъците. Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ чрез Европейския фонд за регионално развитие финансира ... още

http://ecology-bulgaria.com

Заводът за МБТ на отпадъци с акт 15 до края на август

... на Столична община, изпълняван по линия на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013". Към момента се провеждат единични изпитания на ... още

http://ecology-bulgaria.com

ПСОВ Кърджали получи акт 16

... . лв. е построена със съфинансиране по линия на ОП "Околна среда 2007-2013". Държавната комисия е установила, че съоръжението, реализирано ... още

http://water-bulgaria.com

Финализират водния цикъл на Монтана

... Монтана, изпълняван по линия на ОП "Околна среда", бяха открити от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. Реализациите са ... се покриват екологичните изисквания", допълват от Министерството на околната среда и водите. още

http://water-bulgaria.com

МОСВ провежда информационно събитие за проектите за компостиращи инсталации по ОПОС

... обявените процедури за подбор на проекти по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020", която ще започне на 20 август т ... още

http://ecology-bulgaria.com

Kаменица обяви стажантска програма за пивоварната си в Хасково

... процеси в отдел "Пивопроизводство", опаковане, качество, техническа поддръжка и околна среда, здраве и безопасност на труда. Програмата е насочена към ... още

http://industryinfo.bg

ИАОС откри търг за обслужване на станции за контрол на качеството на въздуха

Изпълнителната агенция по околна среда обяви обществена поръчка с предмет "Комплексно сервизно обслужване на ... още

http://measurement-bulgaria.com

В експлоатация е обновената ВиК инфраструктура в Панагюрище

... водния цикъл на града, изпълняван по линия на ОП "Околна среда 2007-2013". Със средства на обща стойност 56,6 ... на територията на община Панагюрище с помощта на ОП „Околна среда“ се изгражда и съвременна регионална система за управление на ... още

http://water-bulgaria.com

МИВ Инженеринг търси инсталатор ел. системи

... и спазване на фирмените стандарти за качество, ЗБУТ и околна среда • Спазване сроковете зададени по график • Контрол на съпътстващите материални ... още

http://electrical-bulgaria.com

ОПОС финансира проекти за компостиращи инсталации на общини

Оперативна програма "Околна среда" ще финансира изграждането на компостиращи инсталации за разделно събрани ... до 1 август 2016 г., обяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. На 20 август т.г ... още

http://ecology-bulgaria.com

13 пречиствателни станции за отпадъчни води и 4 регионални системи за управление на отпадъците се изграждат в Северна България

... България. Проектите се извършват в рамките на оперативна програма "Околна среда" и са на обща стойност 675 млн. лв., съобщиха ... 11 общини", заяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Чрез ОП „Околна среда“ МОСВ финансира и проект за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Костинброд получи безвъзмездно два имота за изграждане на пречиствателна станция

... отпадъчни води в Костинброд. Като бенефициент по ОП "Околна среда 2007-2013" общината има право на безвъзмездна финансова помощ ... са: да се подобри екологичната обстановка на градската среда, ефективността при използване на водния ресурс, качеството и ... още

http://water-bulgaria.com

Австрийска фирма в областта на околната среда търси партньори

... Австрийска фирма за консултации в сферата на околната среда търси международни партньори в Европа, включително и ... ландшафтна архитектура, дизайн на градска среда, оценка на въздействието върху околната среда и регионалното развитие. Повече информация ... още

http://ecology-bulgaria.com

В Раковски беше открита нова ПСОВ

... официална церемония в присъствието на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева и министър-председателя Бойко ... Раковски. Съоръжението е реализирано със съфинасиране по ОП "Околна среда 2007-2013" като част от проект на обща стойност ... още

http://water-bulgaria.com

Откриха нови обекти по проекта за модернизация на ВиК мрежата в Ловеч

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Ловеч Минчо ... канализационна система на град Ловеч", финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013". Заедно с новоизграденото съоръжение за третиране на ... още

http://water-bulgaria.com

Нова пречиствателна станция бе открита в Луковит

... км водоснабдителна мрежа. Обектите са финансирани чрез ОП Околна среда 2007-2013. На церемонията по откриването присъстваха премиерът ... Бойко Борисов и зам.-министърът на околната среда и водите Павел Гуджеров. "Вложенията в екологична ... още

http://water-bulgaria.com

Нова пречиствателна станция бе открита в Луковит

... км водоснабдителна мрежа. Обектите са финансирани чрез ОП Околна среда 2007-2013. На церемонията по откриването присъстваха премиерът ... Бойко Борисов и зам.-министърът на околната среда и водите Павел Гуджеров. "Вложенията в екологична ... още

http://industryinfo.bg

Габрово с регионална система за управление на отпадъците

... официална церемония в присъствието на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, вицепремиера по европейските фондове ... е реализиран със средства по линия на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013". "Близо 170 млн. лв. са инвестирани ... още

http://ecology-bulgaria.com

АСЕКОБ организира форум по време на "Зелените идеи в действие"

... се представи един успешно реализиран инвестиционен проект по ОП "Околна среда", информират от АСЕКОБ. Повече информация за предстоящото събитие може ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха пречиствателната станция в Кричим

... На официална церемония в присъствието на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, министър-председателя Бойко Борисов и ... проекта, изпълняван със съфинансиране по линия на OП "Околна среда 2007-2013", е изградена 22,6 км канализационна и ... още

http://water-bulgaria.com

Откриха новото депо за отпадъци в Малко Търново

... Търново. Проектът, реализиран по линия на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013", е на стойност над 6,3 млн ... кметът на Община Бургас Димитър Николов, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, министърът на земеделието и храните ... още

http://ecology-bulgaria.com

Строежът и оборудването на завода за МБТ край Яна са на финален етап

... битовите отпадъци на Столична община", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013". още

http://ecology-bulgaria.com

БСК организира пресконференция за отпадъци от ИУМПС

... да се включат министърът на околната среда и водите, изпълнителният директор на Агенцията по околна среда, фирми и организации от бранша ... още

http://ecology-bulgaria.com

Готови са проектите за над 15 ВиК обекта в Столична община

... в София и района, реализирани със средства по ОП "Околна среда 2014-2020". Това заяви кметът на столицата Йорданка Фандъкова ... още

http://water-bulgaria.com

Пещера за първи път с ПСОВ

... . лв., реализиран със средства по линия на Oперативна програма "Околна среда 2007-2013", са рехабилитирани 18,9 км канализация и ... живота на хората, допринася и за опазване на околната среда", заяви по време на откриването министър Василева, като добави ... още

http://water-bulgaria.com

Община Тервел приключва два мащабни еко проекта

... , реализирана с европейско съфинансиране по линия на Оперативна програма "Околна среда". Вече е доставено цялостното оборудване за претоварната станция, като ... още

http://ecology-bulgaria.com

Над 2000 км нова ВиК мрежа е изградена по ОПОС 2014-2020

По линия на ОП "Околна среда 2014-2020" в рамките на новия програмен период са ... 2000 км ВиК мрежа. Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева по време на откриването на ... още

http://water-bulgaria.com

Откриха нов обект по ВиК проекта на Панагюрище

... град Панагюрище, община Панагюрище" по линия на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013". Проектът на обща стойност над 56,6 ... още

http://water-bulgaria.com

Несебър финализира проекта за заустване на водите от ПСОВ – Равда

... , който стартира през 2013 г. Проектът, изпълняван по ОП "Околна среда 2007 – 2013", включва реконструкция и модернизация на ПСОВ – Равда ... още

http://water-bulgaria.com

ЕК ще финансира еко инициативи по програмата LIFE

... средства за реализацията на инициативи в категориите околна среда (Environment) и борба с изменението на ... action). Подпрограмата за околна среда включва три приоритетни области: природа и биологично разнообразие, околна среда и ресурсна ефективност, ... още

http://ecology-bulgaria.com

Първо заседание на комитета за наблюдение на новата ОПОС

... комитетът за наблюдение на ОП „Околна среда 2014 – 2020“ с участието на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. Част ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха новата пречиствателна станция на Мездра

... периода 2012-2015 г. със средства по Оперативна програма „Околна среда”. В рамките на проекта е изградена нова вътрешна канализационна ... още

http://ecology-bulgaria.com

ИАОС избира доставчик на консумативи за апаратура за контрол на атмосферния въздух

Изпълнителната агенция по околна среда откри търг с предмет "Доставка на консумативи за пробовземна ... още

http://measurement-bulgaria.com

МОСВ и ИАОС с проект за оптимизация на административната си дейност

... водите и Изпълнителната агенция по околна среда ще оптимизират дейността на администрациите си, стана ясно по ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха модернизираната ПСОВ в Благоевград

... официална церемония в присъствието на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева бе открита реконструираната пречиствателна ... лева. и се изпълнява в рамките на ОП "Околна среда 2007-2013". Заедно с модернизираната пречиствателна станция за ... още

http://water-bulgaria.com

Околна среда" и ОП "Региони в растеж"" href="http://industryinfo.bg/article/13588-ek-odobri-op-okolna-sreda-i-op-regioni-v-rastej-" target="_blank"> ЕК одобри ОП "Околна среда" и ОП "Региони в растеж"

... програми за страната ни за новия програмен период - "Околна среда" и "Региони в растеж". Бюджетът на новата програма ... , енергийна ефективност, свързаност и здравеопазване. С приемането на "Околна среда" и "Региони в растеж" вече са одобрени и седемте ... още

http://industryinfo.bg

Откриват две ПСОВ на обща стойност на 138 млн. лева

... и утре (18 и 19 юни) министърът на околната среда и водите Ивелина Василева открива две нови пречиствателни станции ... на двата обекта е със средства по оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. Общата стойност на двата обекта в 138 ... още

http://water-bulgaria.com

Италианският бизнес представи успешни практики в областта на енергийната ефективност

... под мотото "По-модерни, по-конкурентоспособни, по-силни: околна среда и енергийна ефективност в България". Форумът бе организиран от ... в областта на енергийната ефективност и опазването на околната среда. "България е страна с високо и неефективно ... още

http://industryinfo.bg

Публична лекция "Енергийният модел на Германия - възможност за България"

... директор на Центъра за изследване на политиките за околната среда. Между 2001 и 2008 г. д-р Йоргенс е ... по наука към Министерството на околната среда на Германия в Консултативния съвет по околна среда на Германия. Преди събитието в Националния ... още

http://industryinfo.bg

Националната екологична конференция постави акцент върху чистотата на въздуха

... Ханс Брюнинкс, изпълнителен директор на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) и Томислав Дончев, вицепремиер по еврофондовете ... лева европейски средства по новата Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" ще бъдат изразходвани за мерки за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Трета годишна конференция Индустрия, енергетика и околна среда 2015

... издание на годишната конференция Индустрия, енергетика и околна среда, организирана от Клъстер Средногорие. Темата на ... . Третата годишна конференция „ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА 2015“ продължава традицията на Индустриален клъстер Средногорие ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Готова е новата канализационна мрежа в Стамболийски

... стойност над 41 млн. лева, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013". В рамките на реализацията е построена и ... се заустваха в реките", заяви заместник-министърът на околната среда и водите Павел Гуджеров на церемонията по откриване на ... още

http://water-bulgaria.com

Откриха новата пречиствателна станция на гр. Трявна

... официална церемония в присъствието на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева бе открита новата пречиствателна ... 1 млн. лв. Проектът е финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" (ОПОС). "Тази инвестиция ще опази водите ... още

http://water-bulgaria.com

Стартира първата фаза на регионално депо за отпадъци край с. Хаджидимитрово

... с. Хаджидимитрово, община Тунджа. Отпуснатите средства по оперативната програма Околна среда (2007-2013) са в размер на 31 324 460 ... още

http://ecology-bulgaria.com

REW Istanbul 2015 с акцент върху зелената енергия от отпадъци

... панаир за рециклиране, иновативни технологии в областта на околната среда и управлението на отпадъците REW Istanbul ще се проведе ... още

http://ecology-bulgaria.com

Връчиха наградите Intersolar Award 2015 и ees Award 2015

... , Ritter XL Solar и GEA Wiegand, Фраунхоферския институт за околна среда, безопасност и енергийни технологии UMSICHT и университета в Карлсруе ... още

http://renewables-bulgaria.com

Проведе се българо-италиански форум, посветен на приоритетите в енергийната ефективност

... българо-италиански форум "По-модерни, по-конкурентоспособни, по-силни: околна среда и енергийна ефективност в България", който се проведе в ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Възможности за бизнес с италиански фирми в областта на околната среда

... тематични срещи с италиански фирми в областта на околната среда и енергийна ефективност в България, съобщиха от Българската асоциация ... фирми е да се запознаят със ситуацията в сектор околна среда и енергийна ефективност у нас и да установят трайни ... още

http://ecology-bulgaria.com

Състоя се четвъртата национална конференция ЕИООС 2015

... участие "Екологично инженерство и опазване на околната среда" 2015. Форумът е организиран от национално дружество ... биотехнология; космически технологии и околна среда; екологичен мониторинг и оценка на околната среда; ВЕИ и биогорива; биомаса ... още

http://ecology-bulgaria.com

Ускоряват инвестициите във ВиК сектора

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и министърът на регионалното развитие ... . Тази дейност ще се финансира със средства по ОП "Околна среда" 2014-2020 г. "Споразумението ще ускори инвестициите във ВиК ... още

http://water-bulgaria.com

Спектри стартира стажантска програма

... умения и любознателност по отношение на съвременните стандарти за околна среда и безопасност. Спектри предлага стаж, по време на който ... още

http://measurement-bulgaria.com

Въвеждат в експлоатация депото във Видин

... на системата се реализира със средства по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013". "Така се финализират дългогодишните усилия на Община ... още

http://ecology-bulgaria.com

Регионалната система в Никопол готова до март 2016 г.

... ) в регион Левски (Никопол)", който се финансира по ОП "Околна среда" 2007-2013 г. Основна цел на събитието бе общините ... още

http://ecology-bulgaria.com

Положителна тенденция в рециклирането отчита доклад на ИАОС

... доклад за състоянието и опазването на околната среда на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) за 2013 г. бе приет ... като основни източници с неблагоприятно въздействие върху околната среда потреблението на енергия и природни ресурси, при което ... още

http://ecology-bulgaria.com

В Несебър заработи нова претоварна станция за отпадъци

... управление на отпадъци в регион Бургас", финансиран по ОП "Околна среда" 2007-2013 г. Община Бургас е основен партньор по ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха новата ВиК мрежа в Созопол

... е част от изпълнявания със средства по Оперативна програма "Околна среда" "Интегриран проект за воден цикъл на Созопол – I етап ... още

http://water-bulgaria.com

Приключи ВиК модернизацията в Луковит

... общинската администрация. Проектът, реализиран със средства по Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013, е на обща стойност над 34 млн ... още

http://water-bulgaria.com

МРРБ и Световната банка удължават споразумението си за отрасъл ВиК

... европейските фондове за новия програмен период на оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) в сектор "Води" се удължава до 31 октомври ... още

http://water-bulgaria.com

МОСВ одобри проект за втори воден цикъл на Смолян

... ще бъде реализиран със средства по новата оперативна програма "Околна среда 2014-2020". Обхватът и стойността на проектa се разширяват ... кмета на община Смолян Николай Мелемов министърът на околната среда и водите Ивелина Василева обяви, че се очаква ... още

http://water-bulgaria.com

БАН подготвя специалисти в областта на еко материалите

... висококвалифицирани специалисти по съвременни материали за опазване на околната среда от дизайн до иновации", съобщиха от Българската академия на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Безплатен превоз до контейнерите на "Книги за смет"

... Uber с цел поощряване на отговорното отношение към околната среда, съобщиха организаторите на екоинициативата от фондация Credo Bonum. С ... още

http://ecology-bulgaria.com

Заводът за отпадъци край с. Яна ще бъде готов до края на лятото

... се реализира в рамките на проект по Оперативна програма „Околна среда“. още

http://ecology-bulgaria.com

ИАОС избира доставчик на калибровъчни газове

Изпълнителна агенция по околна среда откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши ... още

http://measurement-bulgaria.com

Правителството одобри новата ОПОС

... е окончателният вариант на ОП „Околна среда 2014-2020“, като ресурсът на ... лв., обявиха от Министерството на околната среда и водите. Сред новостите за следващия ... и др., уточни министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Общият бюджет ... още

http://ecology-bulgaria.com

Приключи ВиК модернизацията в Аксаково

... отпадъчни води в град Аксаково", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" (ОПОС). В рамките на реализацията с общ ... още

http://water-bulgaria.com

Стартират ранните ВиК проекти по ОПОС 2014-2020

... на ранни ВиК проекти", заяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева участва в откриването на четвъртата ... извън европейското, тъй като наличните средства от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 година са 2.5 млрд. лв., а ... още

http://water-bulgaria.com

Изготвиха образци на документи за ВиК асоциациите

... на регионалното развитие и благоустройството и финансиран по ОП "Околна среда 2007-2013 г." Пакетът включва варианти на трудови договори ... още

http://water-bulgaria.com

ИАОС създава електронен регистър на ЛОС

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) работи по изпълнението на проект: "Изграждане на ... насочен към Изпълнителна агенция по околна среда, Министерство на околната среда и водите, Регионални инспекции по околна среда и води, граждани и бизнес ... още

http://ecology-bulgaria.com

Testo 310: Най-лесният начин за анализ на димни газове

... измерване на димни газове, CO в ок. среда, тяга и налягане. Уредът има две клетки ... моноксид, както и димни газове и околна температура. На базата на тези стойности ... за димни газове, CO в ок. среда, тяга и диференциално налягане, Вие сте оптимално ... още

http://measurement-bulgaria.com

Община Поморие планира изграждането на дъждовна помпена станция

... . Двата обекта ще бъдат финансирани със средства по ОП "Околна среда 2007-2013". още

http://water-bulgaria.com

Откриха новата ПСОВ в Свиленград

... на Свиленград беше открита официално от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева и кмета на Свиленград инж ... Манолов. Предвижда се съоръжението, реализирано с финансиране по ОП "Околна среда 2007-2013", да обслужва 18 хил. души. Новата ПСОВ ... още

http://water-bulgaria.com

Състезание по откриване на скрити течове на БАВ

... на водата, неносеща приходи в България", финансиран по ОП "Околна среда 2007–2013 г.". Екипът победител ще получи награда, осигурена ... още

http://water-bulgaria.com

115 млн. лева за по-чист въздух в 29 общини

... въздух, в рамките на новия програмен период на ОП "Околна среда 2014-2020". Това съобщи заместник-министърът на на околната ... среда и водите Павел Гуджеров при откриването на Форума за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Приключи модернизацията на ВиК мрежата в Севлиево

... на официална церемония с участието на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. В рамките на реализацията са ... на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води“ на ОП "Околна среда 2007-2013". „От придобивката ще възползват около 12 000 ... още

http://water-bulgaria.com

Регионалната система за отпадъци в Перник е на финален етап

... 20 млн. лв. се финансира по Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г. Той се изпълнява в партньорство с ... на инспекцията министър Василева подчерта, че по оперативна програма Околна среда 2007-2013 г. е осигурено финансиране за 20 регионални ... още

http://ecology-bulgaria.com

Предстоят два форума в областта на строителните отпадъци

... са инж. Станислав Николов и Веселин Панайотов, консултанти по околна среда. Събитията са насочени към всички участници в строително-инвестиционните ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Ямбол получи право на строеж за обекти по проекта за регионално депо

... Стралджа. Проектът се реализира със средства по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. и е включен в Националния план ... още

http://ecology-bulgaria.com

Възможност за е-обучения по воден мениджмънт

... рамките на електронното обучение ще бъдат застъпени следните дисциплини: околна среда, стратергическо управление, организиране, иновации, управление на човешките ресурси, финанси ... още

http://water-bulgaria.com

МРРБ съдейства за договорите между ВиК асоциации и оператори

... на реформата в отрасъл ВиК", финансиран по Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013. "В изпълнение на Закона за изменение и ... още

http://water-bulgaria.com

Община Велико Търново търси одитор на проекта за РСУО

... в регион Велико Търново“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” (ОПОС). Общината обяви процедура за ... на проекти, финансирани със средства на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”. Предварителната стойност на поръчката е ... още

http://ecology-bulgaria.com

Инвестират 2,3 млрд. лева във водна инфраструктура

... програмен период на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020". Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на годишната ... страната и представи постигнатото до момента по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013". още

http://water-bulgaria.com

Приключва модернизацията на ВиК инфраструктурата в Етрополе

... водния сектор на град Етрополе”, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013", съобщиха от община Етрополе на заключителна пресконференция ... още

http://water-bulgaria.com

Бъдещето на ОПОС акцент в "Седмица на водата"

Бъдещето на Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) е сред акцентите в програмата на "Седмица на ... още

http://water-bulgaria.com

Biomar от ЕнвироХеми - енергия от отпадъчната вода

... в дългосрочен план: те се грижат за по-чиста околна среда, не зависят от промените на такса „канализация”, не плащат ... още

http://water-bulgaria.com

Наближава крайният срок за представяне на годишни отчети за отпадъци

От изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) напомнят, че 10 март 2015 г. е крайният ... още

http://ecology-bulgaria.com

Обсъждат международното климатично споразумение в Брюксел

... Брюксел се проведе заседание на Съвета на министрите по околна среда с цел постигане на общи решения на държавите ... икономика в страната. "Политиките в областта на околната среда могат да допринесат за постигане на устойчиво икономическо развитие ... още

http://ecology-bulgaria.com

Облекчават процедурите по ОВОС за МСП

... връзка с процедурите по оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), процедурите за предотвратяване на големи аварии с опасни ... за безопасност и техни актуализации в Изпълнителната агенция по околна среда", информират от Министерски съвет. още

http://ecology-bulgaria.com

Създадоха Международна балканска мрежа на местни власти по околна среда

Международна балканска мрежа на местни власти по околна среда бе създадена между отговорни местни институции в областта ... Authorities Interbalkan Network на Асоциацията за опазване на околната среда на общините Атина и Пирея, Република Гърция. Столична ... още

http://ecology-bulgaria.com

239 проекта се изпълняват по ОПОС

... по Оперативна програма „Околна среда“ се изпълняват общо 239 проекта, съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ... разработването на Насоките за интегриране на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата при ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откроиха ключовите теми за развитието на отрасъл ВиК

... страната ни да получи финансиране по Оперативна програма „Околна среда“ през програмния период 2014-2020 г., трябва да ... е в момента, първите инвестиции по Оперативна програма „Околна среда“ в страната ще могат да бъдат реализирани след изготвянето ... още

http://water-bulgaria.com

Общините ще използват отчисленията за отпадъци и за проекти в изпълнение

... само за завършени проекти по ОП "Околна среда", но и за такива в процес ... собствен принос по проекти на ОП „Околна среда” само при окончателното искане за възстановяване ... в съответните регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), където се ... още

http://ecology-bulgaria.com

Lowara подобрява гамата си вертикални многостъпални помпи със защита ATEX

... е предназначен за употреба в потенциално взривоопасна среда. „Пуснатата за първи път през ... с температура до 90° C в околна среда с максимална температура от 40° C”, ... не предлагахме помпи за потенциално експлозивна среда. Като се имат предвид рисковете, ... още

http://water-bulgaria.com

Ново предприятие за управление на отпадъците бе създадено в Несебър

... управление на отпадъците в регион Бургас“, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г. Реализацията на проекта обхваща изграждането на ... още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ инспектира изграждането на завода за отпадъци в село Яна

... политика Томислав Дончев, ръководителят на Главна дирекция „Околна среда” на Европейската комисия Джордж Кремлис, кметът на ... ще бъдат оползотворявани, третирани, ще опазваме околната среда и ще използваме всички възможности да се генерират ... още

http://ecology-bulgaria.com

TerraTec 2015 представя за устойчиви решения за околната среда

... TerraTec, насочено към представянето на устойчиви решения за околната среда, ще се проведе от 27 до 29 януари в ... аспекти на технологиите и услугите за опазване на околната среда през 2015 г. Той се концентрира върху прогнозни решения ... още

http://ecology-bulgaria.com

26 компании номинирани за „Инвеститор на годината“ през 2014 г.

... компаниите са инвестирали в мерки за опазване на околната среда", уточняват от БАИ. Наградите се връчват десет категории, сред ... разширяване на бизнес, за инвестиции в опазване на околната среда и други. още

http://industryinfo.bg

32,2 млн. швейцарски франка за реализиране на екологични проекти

Две проектни предложения по приоритетна ос „Околна среда и инфраструктура“ по Българо-швейцарската програма за ... Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) е отговорно за възлагане и контролиране изпълнението ... още

http://ecology-bulgaria.com

ИАОС провежда семинар за управление на отпадъците

... в София, съобщават организаторите от Изпълнителната агенция по околна среда. Обучението се реализира с подкрепата и участието на експерти ... от Агенцията по околна среда на Германия. Основната тема, която ще бъде ... още

http://ecology-bulgaria.com

12 инсталации за биогаз функционират в България

... момента в България. Това съобщиха от Фондацията за околна среда и земеделие по време на пресконференция, която представи ... ", обясни Албена Симеонова, председател на Фондацията за околна среда и земеделие и съпредседател на асоциация Биопроизводители. още

http://renewables-bulgaria.com

Стартира изграждането на регионалното депо във Варна

... във Варна. Проектът се реализира с финансиране по ОП Околна среда и е на обща стойност 34,4 млн. лв ... още

http://ecology-bulgaria.com

Годишно информационно събитие представи напредъка по ОП Околна среда 2007-2014

... от 200 проекта са завършени в рамките на ОП Околна среда 2007-2014 г. Това стана ясно по време на ... оперативни програми, представители на структури на Министерството на околната среда и водите и бенефициенти. Според оповестените от министър Василева ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира нов етап от строителството на водния цикъл в Шумен

... подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.". На събитието присъстваха зам.-областният управител ... още

http://water-bulgaria.com

Bibus предлага филтърни патронни елементи на Sun Hydraulics

... мотори, хидростатични задвижвания, при машини работещи при силно замърсена околна среда и др. "Компактният дизайн на филтърните патронни елементи на ... още

http://automation-bulgaria.com

МС одобри проекта на ОП Околна среда 2014-2020 г.

Министерският съвет одобри проекта на Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г. Документът определя приоритетите за ... финансиране в областта на околната среда със средства от Кохезионния фонд и Европейския фонд ... още

http://ecology-bulgaria.com

Проведе се конференция за изпълнението на проекти по ОПОС и ПРСР

... Предизвикателства при изпълнението на проекти по ОП Околна среда 2007 – 2013 г. и Програма ... първия програмен период по ОП Околна среда", заяви по време на форума ... получаването на финансиране от ОП Околна среда през новия програмен период до 2020 г ... още

http://ecology-bulgaria.com

27 ноември ще бъде Холандски ден на зеления град в Бургас

... и местния бизнес, студенти, учени, експерти по градско планиране, околна среда и др. още

http://ecology-bulgaria.com

Междуведомствен съвет към МРРБ ще координира реформата във ВиК сектора

... ноември конференция "Предизвикателства при изпълнението на проекти по ОП Околна среда 2007 – 2013 г. и Програма за развитие на селските ... още

http://water-bulgaria.com

Експерти дискутират предизвикателства при изпълнението на проекти по ОПОС

... обявена информация за текущото изпълнение на проектите по ОП Околна среда 2007 – 2013 г. и за развитието на преговорите за ... ОП Околна среда 2014 – 2020 г. Моментното състояние и предстоящите мерки за ... още

http://water-bulgaria.com

Провежда се конференция за изпълнението на проекти по ОПОС

... , насочена към предизвикателствата при реализирането на проекти по ОП Околна среда 2007-2013 г. Форумът е съвместна инициатива на Българската ... още

http://industryinfo.bg

ЕАОС представи нови данни за замърсяването на въздуха в Европа

Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) представя нови данни за замърсяването на въздуха в ... още

http://ecology-bulgaria.com

Взривозащитени мотори от BARTEC VARNOST

... T5 и T6 - Антикодензационни нагреватели - Нагреватели против ниски температури (околна темп. < -200°C; макс. -50°C ) - NU [ ... Специални условия на работа с високо натоварване, агресивна химическа среда Специални изпълнения на Електро мотори в Ex d/Ех ... още

http://automation-bulgaria.com

ЕК възстанови плащанията по ОП Околна среда

Европейската комисия възстановява плащанията по ОП "Околна среда", съобщи министър-председателят Бойко Борисов в Народното събрание. От ... още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ кани експерти за участие в Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества

Министърът на околната среда и водите отправя покана към към експерти и представители ... контрол на рисковете за човешкото здраве и/или околната среда от употребата на определени опасни вещества. При интерес за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Възможност за бизнес сътрудничества на изложението Pollutec 2014

... срещи с представители на организации в областта на околната среда и енергетиката по време на изложението Pollutec 2014, което ... и др. Събитието включва и срещи и с ГД Околна среда на Европейската комисия. Pollutec е един от големите специализирани ... още

http://industryinfo.bg

Конференция Water IDEAS 2014 ще се проведе през октомври

Международна конференция Water IDEAS 2014 ще се проведе в Болоня от 22 до 24 октомври т. г. Събитието се организира от Световната асоциация по водите и ще съдържа технически сесии, уоркшопи и други разнообразни инициативи. Форумът цели да представи ... още

http://ecology-bulgaria.com

България и Грузия ще си партнират в опазването на околната среда

... за сътрудничество в областта на опазването на околната среда, което бе подписано през месец март, получи ... отношение на мониторинга на замърсяването и състоянието на околната среда, управлението на отпадъците, опазване на биологичното разнообразие, ... още

http://ecology-bulgaria.com

244 млн. лв. са изплатени на строителните фирми по ОПОС

... изграждането на различни обекти в рамките на Оперативна програма "Околна среда", обяви председателят на КСБ инж. Светослав Глосов, ... "Строителната индустрия се развива при условия на нарушена бизнес среда, с много финансови загуби и риск от фалити", ... още

http://ecology-bulgaria.com

Експерти разискват актуални въпроси в областта на индустриалната екология

Специализирана конференция на тема "Околна среда, здравословни и безопасни условия на труд 2014" ще ... на поредицата от събития "Индустрия, енергетика, инфорструктура и околна среда", която представя и анализира тенденциите и значението на важни ... още

http://industryinfo.bg

Провежда се първото издание на изложението World Nuclear Exhibition - WNE

... , инженерингов дизайн, проучване и разработка, управление, проверки, поддръжка, безопасност, околна среда и т.н. още

http://powerindustry-bulgaria.com

Предстои първо издание на изложението World Nuclear Exhibition - WNE

... , инженерингов дизайн, проучване и разработка, управление, проверки, поддръжка, безопасност, околна среда и т.н. Организаторите очакват във форума да се ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Продължава строежът на завода за преработка на отпадъци в София

... третиране на битовите отпадъци на Столична община" по ОП Околна среда е завършен с построяването на депо за неопасни отпадъци ... още

http://ecology-bulgaria.com

БАВ проведе семинар за качеството на питейните води

... на финансиране от ЕС, най-вече по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. и Програмата за развитие на селските ... още

http://water-bulgaria.com

АББ се присъединява към програмата на ООН за енергийната ефективност

... присъединяването си към глобалните действия по Програмата за околната среда на ООН за подобряване на ефективността на различни видове ... . Целта на разработената от ООН програма за околната среда е да се намали глобалното потребление на електричество с ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Двустранни бизнес срещи Match4Industry на Santek 2014

... машини, пластмаси и гуми, автомобилни гуми, химически материали, енергетика, околна среда, електроника. Заявки за участие се приемат до 15 септември. още

http://industryinfo.bg

Предстои международна среща на малкия и средния бизнес през септември

... – кофинансиране, участие в общи проекти, обмяна на опит, подпомагаща околна среда, иновации и технологии"; "Международни клъстери и консорциуми на бъдещето ... още

http://industryinfo.bg

Започва семинар по програма LIFE 2014-2020 в София

Еднодневен семинар представя възможностите на екологичната програма на ЕС LIFE за новия програмен период 2014-2020 г. днес в София. Темата, която обединява отделните лекции в рамките на събитието е "Програма LIFE 2014-2020. Възможности за ... още

http://industryinfo.bg

ИАОС търси фирма за обновяване на четири инсталации за мониторинг

Изпълнителната агенция по околна среда провежда процедура за изобр на фирма, която да извърши ... още

http://ecology-bulgaria.com

Eaton представи Intelligent Power Manager 1.43

... бъдат задействани получени SRM данни, причинени от аларми на околна среда или електрозахранване. Това увеличава лекотата на употреба и надеждност ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Пуснаха в експлоатация 20 нови екоавтобуси в София

... официална церемония, на която присъства и министърът на околната среда и водите Светлана Жекова. още

http://industryinfo.bg

Набират се проекти за наградите Energy Globe 2015

... в глобален мащаб по отношение на опазването на околната среда. Крайният срок за номинации е до 22 септември 2014 ... още

http://industryinfo.bg

Най-големият екомузей в България ще бъде открит през септември в Русе

Най-големият екомузей в България ще бъде открит в края на септември, информира главният уредник Венцислав Петков. Към момента са изцяло готови една от залите, аквариумът и четири от диорамите. Екомузеят е част от Регионалния исторически музей в Русе ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Монтана търси доставчик на оборудване на депо за отпадъци

Община Монтана открива процедура за избор на изпълнител на доставката на техника за регионално депо за отпадъци. Необходимо е бъдат осигурени камион за мултилифт контейнери, мотокар и перфоратор за пластмасови бутилки. Предварителната стойност на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Провежда се петото издание на София Диша

В дните до края на месец август се провежда петото издание на инициативата София диша. Организаторите са подготвили атрактивна програма, нови и разнообразни проекти, свързани с културата и изкуството, с екологията като начин на живот, както и с ... още

http://ecology-bulgaria.com

Наложиха временни правила за предаването на битови отпадъци от черни и цветни метали

... и цветни метали, бяха създадени от Министерство на околната среда и водите. Правилата са издадени във връзка с влизането ... бъде намерена на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). още

http://ecology-bulgaria.com

Светлана Жекова e новият министър на околната среда и водите

Новият министър на околната среда и водите в служебното правителство Светлана Жекова официално встъпи ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕК осигурява 100 млн. евро за ''Бърз път към иновации''

Европейската комисия започна пилотна инициатива под наслов „Бърз път към иновации“ с бюджет 100 милиона евро, както и пет награди за иновации по линия на програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020. "Стартиращата ... още

http://industryinfo.bg

Осигуриха 166 млн. лв. за разплащане по проектите в изпълнение по ОП Околна среда

... бюджет за разплащане по проектите в изпълнение на ОП Околна среда, съобщиха от МОСВ. Средствата покриват напълно верифицираните плащания и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започна строителството на регионалната система за управление на отпадъците в Стара Загора

... отпадъците на регион Стара Загора направи министърът на околната среда и водите в оставка Станислав Анастасов. Проектът предвижда изграждане ... на отпадъците в регион Стара Загора, финансиран по ОП Околна среда, е на стойност 52 млн. лв. Партньори по ... още

http://ecology-bulgaria.com

Електростарт, инж. Анатоли Димитров: Нашите продукти осигуряват светлина в повече от 40 държави по целия свят

... България, региона и Европа. Имаме официално внедрена политика по околна среда и всички дейности в компанията се управляват, съобразно изискванията ... още

http://lighting-bulgaria.com

Правителството разреши строителството на главен колектор за водния цикъл на Кърджали

... за управление на областния управител. Проектът, финансиран по ОП Околна среда, има за цел да преустанови изливането на отпадни води ... още

http://industryinfo.bg

Стажант по здравословни и безопасни условия на труд и околна среда в Sensata Technologies

... здравословни и безопасни условия на труд и околна среда ще се запознае с българските и европейските изисквания ... „Инженерна химия“, „Инженерна екология и опазване на околната среда“, „Безопасност на производствата“. Повече информация за обявата вижте ... още

http://electronics-bulgaria.com

МОСВ откри търг за поддръжка на химически анализатори

Министерство на околната среда и водите откри търг за сервизното обслужване на анализатори ... , седименти и отпадъци в лабораториите на Изпълнителна агенция по околна среда. Обектът на поръчката включва: периодични профилактични прегледи (почистване на ... още

http://measurement-bulgaria.com

Проектираха първата вертикална градска ферма в Корея

... ще се грижи за подобряване на качеството на околната среда. Проектът е замислен във формата на гигантско дърво, съставено ... още

http://industryinfo.bg

На 1 август изтича срокът за становища по промените в Закона за водите

... които са публикувани на сайта на Министерството на околната среда и водите. Според направените изменения ще бъде осигурено ... за възстановяване на ресурсните разходи и разходите за околна среда в рамките на възстановяването на разходите за водни ... още

http://water-bulgaria.com

МС предостави терен на община Свиленград за изграждането на пречиствателна станция

Община Свиленград получи терен за изграждането на пречиствателна станция за отпадни води. Те са предоставени от Министерския съвет и с отпаднала нужда за Националната компания "Железопътна инфраструктура". Терените са с площ от около 1,2 дка (вкл. ... още

http://ecology-bulgaria.com

Пречиствателната станция в Ябланица започва работа

... 14 юли. В събитието взе участие министърът на околната среда и водите Станислав Анастасов. Съоръжението е част от мащабен ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕК провежда консултации относно Директивата за питейната вода

Европейската комисия провежда обществена консултация за качеството на питейната вода в ЕС. Намерението бе обявено при оповестяването на европейската гражданска инициатива Right2Water. "Целта на консултацията е органите на ЕС да получат ясен отговор ... още

http://industryinfo.bg

ЕАОС провежда фотоконкурс ''Околната среда и Аз''

... да бъдат използвани в изданията на Европейската агенция по околна среда. Голямата награда в конкурса е 2000 евро, за второ ... този конкурс като страна членка на Европейската агенция по околна среда чрез ИАОС. Всички участници трябва да са навършили 18 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Лукойл Нефтохим Бургас избира фирма за изпитване на компоненти на околната среда

... вземане на проби и изпитване на компоненти на околната среда на обекти от Програмата за отстраняване на минали екологични ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕК разработва рамка за повишаване на екологосъобразността на сградите

... въздействието на новите и обновените сгради върху околната среда чрез повишаване на ресурсната ефективност и подобряване на ... Европейската комисия. Те ще окажат положително влияние върху околната среда, строителния сектор и обитателите на сгради. „По- ... още

http://ecology-bulgaria.com

Многофункционален радиометър RDS-31 S/R

... . Радиометърът RDS-31 S/R измерва еквивалентна доза на околна среда H (10), притежава вътрешна памет за съхраняване на архив ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Община Малко Търново търси съоръжения за регионална система за управление на отпадъците

Община Малко Търново обяви процедура за избор на фирма, която да извърши доставка на машини и съоръжения за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в региона. В поръчката са включени две обособени позиции, които описват ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕК предоставя 239 млн. евро за екологични проекти по програмата LIFE

... информираха от Комисията. През 2014 г. подпрограмата за околната среда ще предостави 238,86 млн. евро за разработване и ... , ефикасното използване на ресурсите, както и управлението на околната среда и информацията във връзка с нея. "При „традиционните“ ... още

http://industryinfo.bg

ИАОС избира фирма за поддръжка на система за мониторинг на води

Изпълнителна агенция по околна среда откри процедура за избор на фирма, която ще извършва ... още

http://automation-bulgaria.com

Най-дългата вертикална градина в света бе включена в Рекордите на Гинес

Най-голямата вертикална градина в света, която се намира по фасадата на жилищна сграда в Сингапур, бе включена в Рекордите на Гинес. Зеленината изпълнява ролята на естествена изолация на жилищата, като намалява пропускането на прах от въздуха, ... още

http://industryinfo.bg

Нов министър на околната среда и водите

... екипа на министерството за утвърждаване на политиките по околната среда и водите. Вярвам, че във всеки български гражданин ... се опитаме да събудим“, каза новият министър на околната среда и водите Станислав Анастасов. Искра Михайлова предаде символично ... още

http://ecology-bulgaria.com

Toshiba показва система за наблюдение на електроенергия

... технологии за Европа и е обвързан с Целите за околна среда на ЕС до 2020-та година, пет години по ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

ЕнергоСервиз представи многофункционален радиометър RDS-31 S/R на Mirion

... . Радиометърът RDS-31 S/R измерва еквивалентна доза на околна среда H (10), притежава вътрешна памет за съхраняване на архив ... още

http://measurement-bulgaria.com

Община Шумен търси фирма за изграждането на ПСПВ

Община Шумен обави процедура за избор на фирма, която да изгради пречиствателна станция за питейни води. Сключеният договор ще бъде според договорните условия на Фидик (жълта книга). Дейностите включват проектиране и строителство на пречиствателното ... още

http://ecology-bulgaria.com

Утре започва конференцията ''Индустрия, енергетика и околна среда 2014''

... Тазгодишното издание на конференцията "Индустрия, енергетика и околна среда 2014" ще се състои на 12 юни в ... на държавните институции, имащи отношение към енергетиката и околната среда; компании, предлагащи иновативни решения; представители на бизнеса; ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

ГБИТК с 11 нови членове от месец май

... фирми за услуги от различни сектори на промишлеността като околна среда, енергетика, елекроника, електроапаратура и др. Всяка от новоприетите компании ... още

http://industryinfo.bg

Южнокорейски инвеститори изграждат завод за отпадъци във Варна

Съоръжение за преработване на отпадъци, което работи с нова биомикробна технология, е обект на преговори между местната администрация във Варна и представители на промишлеността от Южна Корeя. Предложението за сътрудничество е било обявено от ... още

http://industryinfo.bg

Екоинженеринг-РМ търси фирма за възстановителни работи на хвостохранилище

Екоинженеринг-РМ започна процедура за избор на фирма, която да извърши неотложни аварийно-възстановителни работи на стената на хвостохранилище към ПХП "Металург" в Бухово. Основната цел на поръчката е да се изпълнят техническите решения на проекта ... още

http://ecology-bulgaria.com

Провежда се конференцията ''Италия и България: Да строим заедно''

... в София на италианска бизнес делегация от областите инфраструктура, околна среда, енергетика, високо строителство. Част от фирмите от италианска страна ... още

http://industryinfo.bg

Стартира обучение в областта на нулевоенергийните сгради

Тридневно специализирано обучение в рамките на международния проект Mild Home започва днес по обяд в София. Обучението е насочено към архитекти, инженери, урбанисти, еколози и оператори в агенции за недвижими имоти. Темите, които ще бъдат ... още

http://industryinfo.bg

Булаква представи иновациите във водния сектор

... първи за някои от текущите процеси, свързани с ОП Околна среда 2014-2020, с реформите в сектора. Необходими са обаче ... още

http://water-bulgaria.com

Булаква 2014 постави акцент върху новите технологии във водния сектор

... сектор. Основен финансов стълб в това отношение е ОП Околна среда, по линия на която биха могли да бъдат осигурени ... на Министерството на регионалното развитие и Министерството на околната среда и водите представиха планове и стратегии за развитието на ... още

http://water-bulgaria.com

Силен интерес към шестото издание на Булаква

... първи за някои от текущите процеси, свързани с ОП Околна среда 2014-2020, с реформите в сектора. Необходими са обаче ... още

http://water-bulgaria.com

Три иновативни проекта ще получат финансиране от Асарел-Инвестмънт

... ; химическата промишленост; рециклирането на отпадъци и опазване на околната среда; електроника, електрически двигатели. Финалистите в конкурса ще бъдат финансирани ... още

http://industryinfo.bg

Български компании с възможност за сътрудничество със Salini Impregilo

... част посещението на италианска бизнес делегация от строителство, инфраструктура, околна среда, енергетика. Инициативата се организира от ИЧЕ - Агенция за пoдпомагане ... още

http://water-bulgaria.com

Еко Медет търси фирми за мониторинг и поддръжка на хвостохранилища Росен и Устрем-4

Еко Медет е стартирала две процедури за избор на изпълнител на мониторинг и опддръжка на хвостохранилищата Росен и Устрем-4. Според публикуваните изисквания на сайта на АОП за хвостохранилище Росен трябва да бъде избрана фирма за срок от пет години, ... още

http://ecology-bulgaria.com

5-6 юни - Италианска бизнес делегация от секторите строителство, инфраструктура, околна среда, енергетика

... представители на компании от областта на строителството, инфраструктурата, околната среда и енергетиката ще посети София на 5 и 6 ... още

http://industryinfo.bg

12 юни - Конференция ''Индустрия, енергетика и околна среда''

... във фокуса на предстоящата конференция "Индустрия, енергетика и околна среда 2014", която се организира от Средногорие мед Индустриален ... форума, са текущите национални политики за енергетика и околна среда; състоянието на пазара на енергия и позициите ... още

http://industryinfo.bg

Международна студентска научна конференция ''Екология и околна среда'' започва в Шумен

... издание на международната студентска научна конференция "Екология и околна среда" започва днес в Шумен. Двудневният форум се организира ... , обхващат биологичното разнообразие, опазването на околната среда и медицинските растения и тяхното използване. още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ търси фирма за оценката на хидроморфологичното състояние на естествени водоизточници

Министерството на околната среда и водите започна процедура за избор на изпълнител, който ... още

http://ecology-bulgaria.com

Български компании с възможност за партньорство с 80 иновативни фирми от Китай

... и технологиите; възобновяемата енергия, новите материали, опазването на околната среда; механичното инженерство и умните градове. "Участниците ще имат възможността ... още

http://industryinfo.bg

В Стара Загора бе открит център за развитие на екологичната инфраструктура

... и е реализирано с европейско финансиране. ”Опазването на околната среда и развитието на екологичната инфраструктура е особено важно за ... още

http://ecology-bulgaria.com

16 юни - Семинар за европейските политики в областта на водите ще се състои в Брюксел

... ", коментират организаторите. Хелмут Бльох от дирекция Води на ГД Околна Среда ще води семинара, по време на който ще представи ... още

http://water-bulgaria.com

700 дръвчета бяха засадени край с. Владая с подкрепата Техем сървисис

700 от бял бор и бреза бяха засадени от служители, партньорски фирми и приятели на фирмата за топлинно счетоводство Техем. Новата гора се намира над село Владая, в Люлин планина. С инициативата се реализира коледното обещание на дружеството за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Rockwell Automation ще изгради система за управление в новата енергийна централа на Vadxx Energy

... естествените природни ресурси и ще работим за по-чиста околна среда. Екипът ни подкрепя Vadxx в намаляването на риска, съкращаването ... още

http://automation-bulgaria.com

ИАОС откри търг за поддръжка на система за мониторинг на авиационен шум

Изпълнителна агенция по околна среда стартира процедура за избор на изпълнител, който ще извършва ... още

http://measurement-bulgaria.com

Състоя се официалното откриване на ПСОВ Пирдоп

... това съоръжение построените пречиствателни станции, финансирани по ОП "Околна среда 2007-2013 г. станаха 10. В изпълнение остават ... каза по време на откриването министърът на околната среда и водите Искра Михайлова. Пречиствателното съоръжение е част ... още

http://ecology-bulgaria.com

Форум на локалните мрежи на Глобалния договор от Югоизточна Европа предстои на 7 април в София

Трето издание на Форума на локалните мрежи на Глобалния договор от Югоизточна Европа ще се проведе на 7 април в София. Негов домакин ще бъде Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. По време на събитието ще бъде представена новата европейска ... още

http://ecology-bulgaria.com

Пет града са с номинации за европейска зелена столица за 2016 г.

... неговите постижения по отношение на устойчивостта на околната среда. В настоящата надпревара за първи път от ... биологично разнообразие; качество на въздуха; качеството на звуковата околна среда; генериране на отпадъци и тяхното управление и др. ... още

http://industryinfo.bg

Инвестиционните намерения и екологичното законодателство бяха дискутирани в МОСВ

Дискусия, засягаща темите за инвестиционните намерения и екологичното законодателство в България, се проведе в МОСВ по инициатива на министър Искра Михайлова. Участници в срещата бяха членовете на Обществения съвет към МОСВ и всички заинтересовани ... още

http://ecology-bulgaria.com

Холандия организира първата ''безхартиена'' среща на високо ниво

Първата в историята среща без хартия бе организирана от Холандия, на заседанието на Г7 в Хага. Приложение за смартфони, разработено от издателскатa платформа ImgZine, замени традиционната конферентна чанта на форума за ядрена сигурност, съобщи ... още

http://ecology-bulgaria.com

Нов екологичен стандарт бе представен на обучение по проект GuardEn

... чрез предоставяне услуги и съвети за опазването на околната среда. Клъстерите, сформирани във всяка една страна, ще изградят мрежата ... още

http://ecology-bulgaria.com

Преизбраха инж. Иван Иванов за председател на БАВ

... (EUREAU), на тематичната група за разработване на Оперативна програма "Околна среда" за програмен период 2014-2020 г. Инж. Иванов взема ... още

http://water-bulgaria.com

Глобален атлас на екологичните конфликти бе представен в Брюксел

Глобален атлас на екологичните конфликти официално бе показан на 19 март в Брюксел. Атласът представлява интерактивна онлайн платформа, която посочва повече от 1000 места по света, в които са отчетени екологични конфликти. Създаването му е ... още

http://industryinfo.bg

Изложението IFAT 2014 ще се проведе през май

В дните между 5 и 9 май т. г. в Мюнхен ще се проведе тазгодишното издание на специализираното международно изложение за водоснабдяване, отпадни води, управление на отпадъцитие и суровините IFAT. По време на последното издание във форума взеха ... още

http://ecology-bulgaria.com

България в сътрудничество с Грузия в областта на опазването на околната среда

... насочено към мониторинга на замърсяването и състоянието на околната среда, управлението на отпадъците, опазване на биологичното разнообразие, ... въпроси, свързани с евроинтеграцията в областта на околната среда, както и по теми, отнасящи се до опазването ... още

http://industryinfo.bg

Община град Добрич търси оператор на депо за неопасни отпадъци

Община град Добрич е открила процедура за избор на оператор на депо за неопасни отпадъци при с. Богдан. Дейностите, включени в поръчката са приемане на сметоизвозващите автомобили, проверка и регистриране на входящите отпадъци; третиране на ... още

http://ecology-bulgaria.com

МС извърши промени на администрацията в системата на МОСВ

... "Кохезионна политика за околна среда" и дирекция "Фондове на Европейския съюз за околна среда" се обединяват в ... новосъздадената Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда". Главната дирекция е ... още

http://ecology-bulgaria.com

БАВ посочва пред Франция предизвикателствата във водния сектор у нас

... ще говори проф. Ерик Дюмец, директор на Институт околна среда, управление на риска и устойчиво развитие към университета ... създаването на консорциуми, специализирани в сферата на околната среда и устойчивото развитие е пътят към икономически просперитет ... още

http://water-bulgaria.com

Компании от 17 държави ще участват в изложението и форума за Югоизточна Европа на Виа Експо

... на ресурсите (ACR+) и Европейската мрежа на специалисти по околна среда (ENEP) организират Европейския ден за управление на отпадъците. Делегатите ... още

http://ecology-bulgaria.com

Рамковият пакет ''Климат-Енергетика'' е тема на два съвета на ЕС

... съвети по "Транспорт, телекомуникации и енергетика" (част "Енергетика") и "Околна среда", които ще се проведат на 3 и 4 март ... теми, които ще бъдат разисквани от министрите на околната среда от ЕС, обхващат предложението за регламент за изменение на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Връчиха наградите за отговорен бизнес 2013

... право на компанията да участва в Бизнес наградите за околна среда на Европейската комисия през 2016 г. в Брюксел. ... Разпределение България за инвестицията си в опазването на околната среда и биологичното разнообразие. Голямата награда в категорията „ ... още

http://industryinfo.bg

Стартира проект ''Зелено предприемачество за устойчиво развитие''

... получат знания за изграждането на бизнес, отговорен към околната среда, и ще създадат заедно проекти, реализиращи основната идея на ... опит и идеи в сферата на опазването на околната среда и бъдещи бизнес проекти", уточняват от Джуниър Ачийвмънт България ... още

http://ecology-bulgaria.com

60% са чуждестранните компании във Форума и изложба за Югоизточна Европа за ЕЕ & ВЕ, интелигентни градове и управление на отпадъците

... на Министерство на регионалното развитие, Министерство на околната среда и водите и Столична община. Джос Делбеке, генерален ... на ресурсите (ACR+), Европейската мрежа на специалисти по околна среда (ENEP), Съвета за изследване и технологии за енергия ... още

http://renewables-bulgaria.com

Coca-Cola инсталира 1-милионния си хладилник без хидрофлуоровъглерод

... 10 години това ще спести на околната среда над 50 млн. т CO2. “През ... на енергията”, заяви Джеф Сийбрайт, вицепрезидент Околна среда и води на Coca-Cola. Като част ... подкрепата на Програмата за опазване на околната среда на ООН, който се бори срещу ... още

http://hvac-bulgaria.com

Експерти от Световната банка подкрепят реформите в околната среда и хидромелиорациите

... 2014 г. експертите ще насочат вниманието си към секторите "Околна среда", "Транспорт" и "Хидромелиорации". В областта на околната ... среда усилията ще бъдат насочени към изготвянето на отраслова стратегия ... още

http://industryinfo.bg

Европейският парламент гласува окончателно за 30% ВЕИ дял до 2030 г.

... задължителни цели", обясни Ан Делво, докладчик на комисията по околна среда в ЕП. "Във връзка с новите гласувани цели министърът ... още

http://renewables-bulgaria.com

Започва нова фаза на кампанията ''Будно поколение'' относно разхищаването на отпадъци

... показват последиците от ежедневните решения за покупки за околната среда. Въпреки целите за рециклиране в ЕС и успехите в ... още

http://ecology-bulgaria.com

НС одобри създаването на Национален експертен съвет по изменение на климата

... ще вземат участие представители на министерствата на околната среда и водите, на земеделието, на икономиката и ... на Държавна агенция "Национална сигурност", Изпълнителната агенция по околна среда, БАН, Националното сдружение на общините и юридически ... още

http://ecology-bulgaria.com

Приети са промени в Закона за вредното въздействие на химичните вещества

Комисията по околната среда и водите в Народното събрание прие на първо четене ... химичните вещества и смеси. Според заместник-министъра на околната среда и водите Чавдар Георгиев изменението на закона се налага ... още

http://ecology-bulgaria.com

Високотехнологичните промишлени сектори стават приоритетни за Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020

... до финансиране, достъп до единния пазар, иновации и умения, околна среда, интернационализация на бизнеса. Документът предлага и секторен подход в ... още

http://industryinfo.bg

Започнаха строителните работи по изграждането на водния цикъл в Луковит

... 19 км нова канализация. Финансирането е по оперативна програма Околна среда, а съфинансирането - от Кохезионния фонд и от държавния бюджет ... още

http://water-bulgaria.com

Европейският парламент потвърди ВЕИ приоритетите за 2030 г.

... парниковите газове и енергийна ефективност. Членовете на комисиите за околна среда и за енергетика и индустрия гласуваха с 66 срещу ... още

http://renewables-bulgaria.com

Спиридон Александров е новият ръководител на ОП Околна среда

... ръководител на управляващия орган на оперативна програма Околна среда, информират от екипа на програмата. Назначението ... длъжността директор на дирекция Кохезионна политика за околна среда. Досега Спиридон Александров беше началник отдел Мониторинг ... още

http://ecology-bulgaria.com

Зелена заетост е необходима на България показва проучване на Клийнтех България

... архитектура, корпоративна социална отговорност, чисти технологии и иновации, околната среда, управление на отпадъци,производство и реализация на зелени продукти ... още

http://ecology-bulgaria.com

ГДПБЗН–МВР търси доставчик на елементи за изграждане на мълниезащитна инсталация

... –МВР за реакция при наводнения, финансиран по Оперативна ОП Околна среда 2007–2013. В доставките са включени следните елементи - мълниеприемник ... още

http://industryinfo.bg

Седем компании бяха отличени в годишните награди Конкурентна България 2013

... производство на стъклопакети в категорията С ефект върху околната среда и енергийна ефективност. Като най-изряден бенефициент по оперативната ... още

http://industryinfo.bg

Последен строителен договор бе подписан в рамките на проекта за воден цикъл на Враца

... Среченска бара до Враца. Финансирането се осигурява по ОП Околна среда 2007-2013 и е на стойност 55,6 млн ... още

http://water-bulgaria.com

Арт инсталация представя реализирани проекти по ОП Околна среда 2007-2013

Арт инсталация, която представя напредъка по ОП Околна среда 2007-2013, бе открита пред централния вход на НДК ... още

http://ecology-bulgaria.com

Откриха реконструираната пречиствателна станция в Провадия

... са част от проект, реализиран със средства по ОП Околна среда 2007-2013 г., на обща стойност 17,2 млн ... в р. Провадийска. Към момента в рамките на ОП Околна среда са изградени 11 пречиствателни станции, като четири от тях ... още

http://ecology-bulgaria.com

Успешна реализация за първия воден проект във Велико Търново

... 34 млн. лв., а финансирането е осигурено от ОП Околна среда 2007-2013 г. В рамките на проекта е изградена ... още

http://water-bulgaria.com

Лайпцигският панаир с рекордни резултати през 2013 г.

... като допълнение на изложението за електроинженерство Еfa. Събитията за околна среда и енергетика TerraTec и Enertec регистрираха 20% ръст на ... още

http://industryinfo.bg

Състоя се първата конференция за геопространствените технологии за безопасна околна среда

... на иновациите в геопространствените технологии за устойчива и безопасна околна среда, се проведе в София под патронажа на посланика ... Ван Калсър. Във форума взеха участие министърът на околната среда и водите Искра Михайлова, председателят на БАН акад. ... още

http://industryinfo.bg

ОП Околна среда 2007-2013 г. връчи отличията Зелен град

... трите оси на програмата. Тя е бенефициент по ОП Околна среда с проектите за изграждане на пречиствателна станция за отпадни ... още

http://ecology-bulgaria.com

Провежда се заседание на Съвета на министрите по околна среда на ЕС

... водите Искра Михайлова участва в Съвета на министрите по околна среда на Европейския съюз в Брюксел, съобщиха от МОСВ. По ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЕК извършва допитване за актуализиране на INSPIRE

... за политиките и дейностите, оказващи въздействие върху околната среда. Справянето със замърсяването на въздуха, загубата на ... на природни бедствия изисква качествени данни за околната среда, която Директивата INSPIRE има възможност да предостави. ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започна строителството по проекта за воден цикъл във Видин

... осигурени от Кохезионния фонд и Структурни фондове по ОП Околна среда. още

http://water-bulgaria.com

Започва вторият етап от реконструкцията на пречиствателната станция във Варна

... и тласкател. Финансирането на проекта е осигурено от ОП Околна среда 2007-2013 г. ВАРНА ПСОВ ДЗЗД е избран за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Проведе се първи специализиран курс Дипломация и околна среда

... т. г. се проведе първи специализиран курс Дипломация и околна среда, който бе насочен към представители на държавната администрация, бизнес ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започна изграждането на регионална система за управление на отпадъците в Левски

... . Средствата за реализирането му са осигурени от Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 г. и са на обща стойност 43 ... още

http://ecology-bulgaria.com

РИОСВ Перник одобри изграждането на два вятърни парка

Районната инспекция за околна среда в Перник одобри изграждането на вятърните електроцентрали Орисол 3 ... още

http://renewables-bulgaria.com

Проведе се конференция за предизвикателствата при изграждането и експлоатацията на ПСОВ

... на заместник-министър Костадинов през следващия програмен период ОП Околна среда ще продължи да финансира проекти, които са свързани ... този нов подход по отношение на политиката по околна среда и ползите от овладяването на климатичните промени. Според ... още

http://ecology-bulgaria.com

Европейската програма за изследвания и иновации Хоризонт 2020 с увеличен бюджет

... енергия, както и действията, свързани с климата и околната среда. още

http://industryinfo.bg

Еврофондовете ще осигурят около 30% от капиталовите разходи във водния сектор през 2014-2023 г.

... проведеното съвместно заседание на комисиите по регионална политика и околна среда в Народното събрание. В стратегията са представени четири сценария ... още

http://water-bulgaria.com

МОСВ изготвя план за отстраняване на нередностите в управлението на ОП Околна среда

... да се спира изпълнението на проекти, финансирани по ОП Околна среда, заради спрените плащания от страна на Европейската комисия към ... България по програмата, обяви министърът на околната среда и водите Искра Михайлова по повод обявеното от ЕК ... още

http://ecology-bulgaria.com

Инж. Никола Кърнолски стана президент на Европейската мрежа на басейновите организации

... бяха представени презентации от представители на ГД Околна среда и от Европейската агенция по околна среда. В рамките на конференцията беше приета ... още

http://ecology-bulgaria.com

Португалската Групо Лена организира семинар за изграждане и управление на индустриални сметища

... семинара ще бъдат Мигел Енрикес, изпълнителен директор на Лена околна среда и енергия, Педро Карвальо, директор по международно развитие на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Публикувана е българската оценка на въздействието върху околната среда за морския участък на Южен поток

... няма да окаже съществено въздействие върху околната среда през районите, през които преминава. Новият ... строителство, които не нанасят вреда на околната среда при извършването на строителните работи. Разкопаване ... и нейните експерти по околна среда. още

http://ecology-bulgaria.com

Започна изграждането на водния цикъл в Червен бряг

... и от Държавния бюджет на Република България по ОП Околна среда 2007–2013. "Днес ние стартираме проект, който ще допринесе ... още

http://water-bulgaria.com

Община Монтана извършва лабораторни проби на използваните материали във водния цикъл

... цикъл, на водоснабдителното дружество, лабораторията на Изпълнителната агенция по околна среда и на РИОСВ – Монтана. Освен от насипите на ... , екип на лабораторията към Изпълнителната агенция по околната среда взе проби от още три пункта в град Монтана ... още

http://ecology-bulgaria.com

Строителството на 44 проекта по ОПОС е стартирало през 2013 г.

Строителните дейности по 44 проекта в рамките на ОП Околна среда са стартирали от началото на 2013 г. Това стана ... още

http://industryinfo.bg

Почти 250 млн. лв. инвестиции до 2020 г. във ВиК сектора в област Видин

... условие за постигане на споразумение за финансиране по ОП Околна среда. Стратегическият документ е основа за подготовката на предпроектни проучвания ... още

http://water-bulgaria.com

Изграждането на ВиК мрежа в Сливенските минерални бани е включено в РГП на Сливен

... и приет РГП е условие за кандидатстване по ОП Околна среда за новия програмен период 2014-2020 г. още

http://water-bulgaria.com

Обсъдиха възможностите за развитие на икономическите отношения с Испания

... на машини и материали за космонавтиката, опазване на околната среда и всички свързани с това производства, химическа индустрия. Експертите ... още

http://industryinfo.bg

Нова система за управление на отпадъци в Плевенско

... Митрополия, Искър, Пордим и Плевен. Със средства от ОП Околна среда 2007-2013 г. до момента са изградени две депа ... още

http://ecology-bulgaria.com

Представиха напредъка по изграждането на водната инфраструктура във Враца

... официална пресконференция, на която присъства и министърът на околната среда и водите Искра Михайлова. Целта бе да се представи ... на предстоящата среща на Комитета за наблюдение на ОП Околна среда 2007-2013 г. да излезем с ясни послания от ... още

http://water-bulgaria.com

Семинари за устойчиво развитие на регионално ниво се проведоха в Рудозем, Мадан и Кърджали

... достижения в избрани ключови области като опазването на околната среда, преработката на битови отпадъци, както и потенциалът ... на отдел Политика на сближаване и ОВОС към ГД Околна среда в Европейската комисия; Мемнон Папагеоргиу, изпълнителен директор ... още

http://ecology-bulgaria.com

Реконструират водната инфраструкутра на селата Рудник и Черно Море

... Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Вторият етап от проекта за изграждането на ... националния бюджет. Проектът е внесен за оценка от ОП Околна среда 2007-2013 през 2012 г. Прогнозната стойност на поръчката ... още

http://water-bulgaria.com

Откриват пречиствателна станция във Вършец

... средства за изграждане на съоръжението са осигурени по ОП Околна среда 2007-2013, като общата стойност на инвестицията е 5 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Представиха Национален план за управление на утайките от пречиствателни станции за отпадни води

... . Участници във форума бяха представители на Федералната агенция по околна среда на Германия, експерти от МОСВ, РИОСВ, представители на общини ... още

http://ecology-bulgaria.com

Предстои заключителна конференция по проект GO4EMAS

... на системи за управление по околна среда при използване на стандартизирана система за управление по околна среда и одитиране - EMAS. Гост ... да получат безплатни консултации в областта на околната среда и стъпките за прилагане на изискванията на схемата ... още

http://ecology-bulgaria.com

Представиха добри практики за превръщането на отпадъците в ресурс

... Майер – началник отдел Международни връзки в Австрийската агенция по околна среда (ААОС), Виена. още

http://ecology-bulgaria.com

Министър Искра Михайлова посети международното изложение WATEC 2013

... се на Декларация за сътрудничество в областта на околната среда и водите, подписана през ноември 2011 г. Усилията ... 2013, за последните технологични постижения в секторите води и околна среда и проведоха среща с министъра на икономиката Нафтали Беннет. ... още

http://ecology-bulgaria.com

Проведе се дискусия за изпълнението на общински проекти по ОПОС

„Екипът на ОП Околна среда 2007-2013 оказва и ще продължи да оказва пълна ... още

http://industryinfo.bg

Откриват първата клетка на регионалния център за обезвреждане на битови отпадъци в Асеновград

... и Лъки. В събитието участва и министърът на околната среда и водите Искра Михайлова. Стойността на проекта е приблизително ... Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. още

http://ecology-bulgaria.com

Реконструират водната инфраструктура в Димитровград

... 13,2 млн. лева и се финансира от ОП Околна среда 2007–2013. В рамките на проекта ще бъде извършена ... още

http://water-bulgaria.com

Започна изграждането на претоварна станция край Балчик

... регион Добрич, който се реализира с финансиране по ОП Околна среда. Общата му стойност възлиза на приблизително 39 млн. лева ... още

http://ecology-bulgaria.com

Куриерската компания Спиди закупи 20 електромобила

... за социална отговорност в сферата на опазване на околната среда. През първото тримесечие на т. г. бяха подменени обикновените ... още

http://renewables-bulgaria.com

Община Луковит представи интегрирания проект за водния сектор в града

... по време на събитието. Проектът се финансира от ОП Околна среда 2007 – 2013 г., а стойността му е 34 млн ... още

http://water-bulgaria.com

Асарел-Медет планира обществено обсъждане на добива и първичната преработка на метални полезни изкопаеми

... т. 2 от Закона за опазване на околната среда. На срещата могат да присъстват всички заинтересувани ... по доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него ... страницата на компетентния орган по околна среда. още

http://industryinfo.bg

Новата стратегия за ВиК сектора ще го промени генерално

... от Министерството на регионалното развитие в рамките на ОП Околна среда. Представянето на проекта пред участниците в събитието направи Ивайло ... още

http://water-bulgaria.com

ОП Околна среда 2007-2013 отличи най-активните общини

... най-активна администрация по ОП Околна среда. Отличията бяха връчени от министъра на околната среда и водите Искра Михайлова и ... ръководителя на УО на ОП Околна среда 2007-2013 Малина Крумова. „Общините сте основният партньор ... още

http://ecology-bulgaria.com

Съвместна конференция за устойчиво индустриално бъдеще провеждат Девня Цимент и Аурубис България

... на фирмените политики по устойчиво развитие - здраве и безопасност, околна среда, социална политика, с компании от индустриалния и други сектори ... още

http://industryinfo.bg

АЕЦ Козлодуй организира обществено обсъждане на доклада за ОВОС в Румъния

... съгласно Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст. Всички документи, свързани с ... оценката за въздействие върху околната среда, са публикувани в интернет на страницата на Европейската ... още

http://ecology-bulgaria.com

ЧМНО настоява за строг контрол върху изхвърлянето на пластмасови отпадъци

... . Според данните на Програмата на ООН за околната среда на всеки квадратен километър морска площ се падат около ... количества от неразградими отпадъци в морето унищожава и неговата околна среда, подкопава и нашите възможности да ползваме един ценен ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждат регионална система за управление на отпадъците в Малко Търново

... на отпадъците (РСУО). Спиридон Александров от УО на ОП Околна среда 2007-2013 г. и кметът на община Малко Търново ... още

http://ecology-bulgaria.com

Ускоряват изпълнението на проектите по ОП Околна среда

... ранно финализиране на проектите по ОП Околна среда се проведе между министъра на околната среда и водите Искра Михайлова, главния ... МОСВ Росен Асенов, ръководителя на Управляващия орган на ОП Околна среда 2007 – 2013 г. Малина Крумова и представители на ... още

http://industryinfo.bg

Започна изграждането на водната инфраструктура в Нови пазар

... в Нови пазар. В събитието участваха министърът на околната среда и водите Искра Михайлова и кметът на града Румен ... водопроводната мрежа на Нови пазар с финансиране от ОП Околна среда 2007 – 2013 г. Общата стойност на дейностите, включени в ... още

http://water-bulgaria.com

Началник смяна

... & 14001в производството; • Съблюдава спазването на правилата за безопасност и околна среда от производствения персонал. • Задължения към осигуряване на качеството на ... още

http://industryinfo.bg

Започна изграждането на водната инфраструктура в Свиленград

... на проекта от ръководителя на Управляващия орган на ОП Околна среда 2007-2013 Малина Крумова и кметът на община Свиленград ... още

http://water-bulgaria.com

13-15 ноември - B2B събитие в рамките на изложенията Environment и Energy

... фирми в B2B срещи в областите енергетика и околна среда в рамките на изложенията Environment и Energy във ... едно място всички сектори, които са свързани с околната среда – Екофория (отпадъци), Егетика-Експоенергетика (енергии), КСО (корпоративна ... още

http://ecology-bulgaria.com

Проведе се Международна конференция по партньорска програма Зелен мост с българско участие

... . Астана, Казахстан, взе участие и заместник-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев. Целта на форума бе да ... -министър Чавдар Георгиев проведе среща с министъра на околната среда на Казахстан Нурлан Каппаров, по време на която двамата ... още

http://ecology-bulgaria.com

Повече от 2000 души взеха участие в Моят зелен град 2013

... защита на птиците в партньорство с Министерството на околната среда и водите и Столична община. Доброволците в страната почистиха ... още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ утвърди Доклада за ОВОС за новата ядрена мощност в АЕЦ Козлодуй

... от процедурата по оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение, а положителното заключение представлява ... изисквания и критерии на националната нормативна уредба по околна среда”, уточняват от АЕЦ Козлодуй. До Доклада за ... още

http://ecology-bulgaria.com

Включват още две улици във водния цикъл в Монтана

... съоръжения е 55 млн. лв. с финансиране по ОП Околна среда. още

http://water-bulgaria.com

Първа копка на водния цикъл в Кърджали

... се осъществява с отпуснати средства в рамките на ОП Околна среда 2007 – 2013 г. още

http://water-bulgaria.com

Филкаб с отличие за сухата кондензаторна батерия AlpiVar2 на Legrand

... (ККУ), базирани на AlpiVar2 при индустриални условия с агресивна околна среда като химическа промишленост и рафинерии, металургия и специални производства ... още

http://electrical-bulgaria.com

Конфиндустрия България организира дискусия в областта на енергетиката и околната среда в рамките на МТП

... икономическите и технологични условия в секторите енергетика и околна среда в България. По него виждането си ще ... директор на СОЛ България, Винченцо Мауро, сектор Територия, околна среда, Енергетика на Асоломбарда. Своя предприемачески опит от Green ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Стартираха дейностите по изграждането на ПСОВ в Мездра

... съоръжението от Спиридон Александров от Управляващия орган на ОП Околна среда 2007-2013 г., кмета на община Мездра Иван Аспарухов ... още

http://ecology-bulgaria.com

Модернизират пречиствателната станция за питейни води в Габрово

... проекта за воден цикъл на града, финансиран по ОП Околна среда 2007 – 2013 г. Договор за изпълнението на пречиствателната станция ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започна доизграждането на ВиК инфраструктурата в Аксаково

... 13,4 млн. лв. и се финансира по ОП Околна среда 2007-2013 г. Предвидено е да се извърши реконструкция ... още

http://water-bulgaria.com

На 1 октомври се дава официалното начало на водния цикъл в Сливен

Община Сливен дава официално началото на проекта за воден цикъл в града на 1 октомври т. г. Както Water-Bulgaria.com вече информира, ремонтните дейности, включени в него, обхващат три квартала - Клуцохор, Комлука и Централна градска част. Като част ... още

http://water-bulgaria.com

Община Плевен търси оборудване за регионалния център за управление на отпадъците

... в града. Проектът се реализира с финансиране по ОП Околна среда 2007-2013, в рамките на Приоритетна ос 2 за ... още

http://ecology-bulgaria.com

17 октомври - Девня Цимент и Аурубис България организират конференция за устойчиво индустриално развитие

... на фирмените политики по устойчиво развитие - здраве и безопасност, околна среда, социална политика, с компании от индустриалния и други сектори ... още

http://industryinfo.bg

Започнаха строителните дейности по проекта за воден цикъл на Панагюрище

... в рамките на приоритетна ос 1 на ОП Околна среда 2007-2013 г. Основната му цел е подобряването ... кметът Никола Белишки, представителят на Управляващия орган на ОП Околна среда Спиридон Александров, представителят на фирмата-изпълнител – ДЗЗД Аква ... още

http://water-bulgaria.com

Продължава строителството на водния цикъл в Момчилград

Строително-монтажните работи по реализацията на водния цикъл на Момчилград продължават, информираха от общинската администрация. Изпълнението на заложените дейности по изпълнението на проекта от избраната фирма - консорциум ДЗЗД ЮГ, се следи ... още

http://water-bulgaria.com

Международна научна конференция MARES 2020

... океанографска комисия към ЮНЕСКО (IOC/UNESCO), Балканската асоциация за околна среда (BENA), Морския съвет на Европейската Научна Фондация (MB ESF ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започна изграждането на дубльора на левия Владайски колектор

... т. г. Спиридон Александров от Управляващия орган на ОП Околна среда 2007-2013 г. и Цветомир Жеков, кмет на район ... още

http://water-bulgaria.com

Община Русе разработи програма за насърчаване на ВЕИ

... енергийна ефективност, опазване, съхраняване и подобряване на състоянието на околна среда, въвеждане на иновативни ВЕИ технологии, повишаване на квалификацията на ... още

http://renewables-bulgaria.com

Започва двугодишната кампания Do the right mix – Придвижвай се разумно

... в процес на подготовка на втория вариант на ОП Околна среда за периода 2014-2020-та година с амбицията градската ... околна среда да намери място в програмата, така че да могат ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изготвиха план за енергийна ефективност на община Русе за периода 2014-2024 г.

... на парникови и вредни газове, намаляване замърсяването на околната среда и повишаване на енергийната ефективност. При изпълнението на плана ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Община Царево търси консултант на инженеринга на водния цикъл в града

... на града, който се извършва с финансиране по ОП Околна среда. След приключване на процедурата, избраният изпълнител ще осъществява строителен ... още

http://water-bulgaria.com

Откриват реконструираната пречиствателна станция в Лозница

Министрите на околната среда и водите и на земеделието и храните Искра Михайлова ... на града, който се реализира с финансиране по ОП Околна среда. Общата стойност на реконструкцията на пречиствателната станция за отпадни ... още

http://ecology-bulgaria.com

Подписан бе договорът за строителството на водния цикъл в Сливен

... проект за воден цикъл на Сливен, финансиран по ОП Околна среда подписаха кметът инж. Кольо Милев и инж. Иван Мирински ... 63,5 млн. лв., като финансовата помощ по ОП Околна среда е 92.40%. В рамките на проекта ще бъде ... още

http://industryinfo.bg

Русенският кей ще бъде обновен в рамките на екоинициатива

На 1 септември т. г. ще се проведе младежка екоинициатива за обновяването на кея в Русе. Автори на проекта ОКей – да се погрижим за Русенския кей са Тереза Николова и Димитър Дерменджиев, които са преминали обучение в международната младежка ... още

http://industryinfo.bg

Берковица подготвя реконструкцията на пречиствателната станция в града

... водната инфраструктура в града. Проектът се реализира по ОП Околна среда и включва разширение и реконструкция на канализационната мрежа, реконструкция ... още

http://ecology-bulgaria.com

Дадоха начало на изграждането на Претоварна станция за отпадъци - Несебър

... управление на отпадъците в регион Бургас, финансиран по ОП Околна среда 2007-2013 г., на обща стойност 43,2 млн ... още

http://ecology-bulgaria.com

Повече от 1800 екопроверки през юли

... акта са съставили експертите на регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) при извършените 1815 проверки на 1703 ... още

http://ecology-bulgaria.com

Извършват реконструкция на водната инфраструктура в Тервел

... . г. Мащабният проект се финансира с подкрепата на ОП Околна среда и е на стойност близо 17 млн. лева. В ... още

http://water-bulgaria.com

Изграждането на водния цикъл на Сливен започва през септември

... 63 528 000 лв., като финансовата помощ по ОП Околна среда е 92.40%. След приключването му ще бъдат реконструирани ... още

http://water-bulgaria.com

Компания предоставя услуги по интернационализация на фирми

Български компании в областта на възобновяемата енергия, околната среда и устойчивото екологично строителство могат да потърсят съдействие от ... още

http://industryinfo.bg

Изграждането на регионалното депо за ТБО в Габрово навлиза в интензивна фаза

... обща стойност над два милиона лева. Министерството на околната среда и водите е отправило предложение да се създаде пилотна ... още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ обсъди краткосрочните си приоритети на заседание на Обществения съвет

... Дин Онбаши е Кохезионна политика за околна среда, Фондове на Европейския съюз за околна среда, Европейски и международни проекти и ... изпълнение на ЕК. Представена бе презентация за ОП Околна среда, в която бяха включени основните й компоненти - ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започна изграждането на водния цикъл на Исперих

... на проекта, който се финансира със средства от ОП Околна среда, е почти 50 млн. лева. В рамките на проекта ... още

http://water-bulgaria.com

Започва реализацията на водния цикъл в Костинброд

На 30 юли т. г. започнаха реалните строителни дейности по доизграждането и модернизирането на канализационната и водопроводна мрежа на Костинброд. В рамките на цикъла ще се извърши и модернизация на прилежащите им съоръжения, както и изграждането на ... още

http://water-bulgaria.com

Предстои редовно заседание на Oбществения съвет към МОСВ в началото на август

... 2013 г., както и дискусия по подготовката на ОП Околна среда за периода 2014-2020 г. Заседанието на Обществения съвет ... реално време на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите. още

http://ecology-bulgaria.com

МОСВ събира данни за действащите проекти по трансграничните водни течения

До 15 септември т. г. Министерството на околната среда и водите събира информация за разработени или вече действащи ... още

http://ecology-bulgaria.com

Четири фирми кандидатстваха за водния проект на Бяла

... подадените в общината документи. Проектът се финансира по ОП Околна среда и е на обща стойност 32 млн. лв. без ... още

http://water-bulgaria.com

Реконструкцията на водната инфраструктура на Сливен в последен етап

Конкретни мерки по оставащите дейности, свързани с успешното завършване на проекта за реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на Сливен, обсъдиха по време на официална среща кметът инж. Кольо Милев, зам.-кметът по строителство инж. ... още

http://water-bulgaria.com

Трансгранична среща в Белоградчик обсъди проблемите по опазване на околната среда

... , свързани с опазването на околната среда, обсъдиха в Белоградчик участниците в ... по никакъв начин не вреди на околната среда. Представен бе и един от големите проекти ... в областта на околната среда, по които в момента работи община ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира проектът за изграждане на водната инфраструктура в Стара Загора

... , на официална церемония в Стара Загора министърът на околната среда и водите Искра Михайлова и кметът Живко Тодоров направиха ... и се финансира по приоритетна ос 1 от ОП Околна среда 2007-2013. В дейностите по него се предвижда изграждането ... още

http://water-bulgaria.com

Представиха проекта за рехабилитация на водната инфраструктура в Банско

... за реализирането му са осигурени с финансиране от ОП Околна среда 2007-2013, а общата му стойност възлиза на повече ... още

http://water-bulgaria.com

Започна доизграждането на канализационната мрежа в Средец

... на официална церемония в Средец. Финансирането, осигурено по ОП Околна среда 2007-2013, възлиза на стойност 10 млн. лв. „С ... още

http://water-bulgaria.com

Предлагат пилотен проект за разделно събиране на отпадъци от опаковки в София

... на битовите отпадъци финансиран 85% от ЕС чрез ОП Околна Среда 2007-2013. Общата стойност на инвестициите за закупуване на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Процесори CompactLogix 5370 от Allen-Bradley

... възможности за работа в условия на екстремна или агресивна околна среда (NSE версия). Не се нуждаят от специализиран робот контролер ... още

http://automation-bulgaria.com

Стартира екофестивалът УзанаПолянаФест

... в сферата на устойчивото развитие и опазването на околната среда. Организираното от Фондация ТАЙМ – екопроекти събитие е ... Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Организаторите очакват около 3000 души да вземат ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира изработването на новопроектираните ВиК мрежи в Кюстендил

... им като етап от реализацията на финансирания по ОП Околна среда проект за Реконструкция и разширение на ВиК мрежа в ... още

http://water-bulgaria.com

Одобриха реконструкцията на водната инфраструктура в Златоград

Община Златоград получи одобрение за финансиране по ОП Околна среда на проекта за доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна ... още

http://water-bulgaria.com

Вече са подменени 10 км ВиК мрежа в Горно Езерово

... Езерово, където в момента се реализира проекта по ОП Околна среда на стойност 11 млн. лева. До момента в квартала ... още

http://water-bulgaria.com

ЕП подкрепи увеличението на цената за квотите за въглеродни емисии

... приетите от Европейския парламент промени, одобрени от Комисията по околна среда, ЕК „може в извънредни ситуации“ да променя датите на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изграждат водна инфраструктура по бул. Пейо Яворов в Благоевград

... Атанас Камбитов и ръководителя на управляващия орган по ОП Околна среда Малина Крумова. Първата копка постави началото на строителните работи ... още

http://water-bulgaria.com

Стартира изграждането на водната инфраструктура в Кубрат

Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова и кметът на община Кубрат ... 44,2 млн. лв. и се финансира от ОП Околна среда 2007-2013 г. още

http://water-bulgaria.com

Отварят офертите в конкурса за изграждане на дубльор на ляв владайски колектор

... владайски колектор. Финансирането на проекта е осигурено по ОП Околна среда 2007-2013 на обща стойност 34 млн. лв. След ... още

http://water-bulgaria.com

Късометражни екологични филми показват в рамките на европейски проект

... и да бъде подпомогната каузата за опазване на околната среда. Почистването на язовир Копринка, създаването на скаутски лагер и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Стартира нов проект по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия

... ще бъдат подготвени реките за прилагане на опазващи околната среда източници на възобновяема енергия. Минно-геоложкият университет Св. Иван ... още

http://renewables-bulgaria.com

Стартира изграждането на претоварна станция за отпадъци в Карнобат

... други осем общини от региона, с финансиране от ОП Околна среда. „Претоварната станция в Карнобат трябва да обслужва общините Карнобат ... още

http://ecology-bulgaria.com

В София се проведе конференция ''Устойчив бизнес и енергийна ефективност''

... на форума бяха Петър Курумбашев, председател на Комисията по околна среда и води към НС, Еленко Божков, член на ДКЕВР ... още

http://industryinfo.bg

Сформира се бизнес делегация за изложението WATEC в Тел Авив

... и конференция "WATEC - Технологии за води & Контрол на околната среда". Събитието ще се проведе в Тел Авив, Израел от ... още

http://water-bulgaria.com

Семинар представи резултатите по проект за реформи във ВиК сектора

... фонд на Европейския съюз по линия на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Срокът за неговото изпълнение е края ... още

http://water-bulgaria.com

Девня Цимент получи награда за Зелен бизнес 2013 от МОСВ

... които имат широко и дългосрочно положително въздействие върху околната среда”, коментираха от Девня Цимент. Дружеството, което е част ... компанията. Кампанията Зелена България се финансира по ОП Околна среда и се организира за трета поредна година. До ... още

http://ecology-bulgaria.com

Започна изграждането на регионалното депо в Габрово

... управление на отпадъците се реализира с финансиране по ОП Околна среда. Почти 27 млн. лв. без ДДС е общата стойност ... още

http://ecology-bulgaria.com

Проекти за 1,5 млрд. лв. се реализират в момента във ВиК сектора

... , началник отдел в Министерството на околната среда и водите, като припомни, че ОП Околна среда, по която се финансират те, е ... още

http://water-bulgaria.com

Започна изграждането на канализационна помпена станция във Варна

... е част от проект на общината, финансиран по ОП Околна среда. Освен изграждането на канализационната помпена станция и тласкателя, проектът ... още

http://water-bulgaria.com

Загорка бе отличена за най-зелен бизнес

... на националната кампания Зелена България, финансирана от ОП Околна среда. „За нашата компания тази награда е едно ... на CO2 отпечатъка, доброволчески дейности, насочени към околната среда и рециклирането, изграждането на зелен склад, програма Зелен ... още

http://industryinfo.bg

Европейските фондове за регионално развитие 2014 – 2020 бяха във фокуса на еднодневен семинар

... . Приоритетите пред регионалното развитие и опазването на околната среда, както и българските проекти за следващия програмен период ... Кестерен, както и представители на министерството на околната среда и водите, Националното сдружение на общините в ... още

http://powerindustry-bulgaria.com

Проведе се петото издание на БУЛАКВА в рамките на ВОДА СОФИЯ 2013

... генерални планове и параметри на предстоящи проекти от ОП Околна среда за периода от 2014 г. до 2020 г. Специално ... още

http://water-bulgaria.com

Дадоха старт на реконструкцията на ВиК мрежата в Поморие

... . лв. са европейско съфинансиране, отпуснати по ОП Околна среда. Първа копка направиха ръководителят на отдел България в ... , зам.-министърът на околната среда и водите Малина Крумова, ръководителят на ОП Околна среда Мария Лазарова, областният управител ... още

http://water-bulgaria.com

7 фирми кандидатстват за изграждането на ВиК мрежата на бул. Сливница в София

... местност бул. Сливница се изпълнява с финансиране по ОП Околна среда и възлиза на 5,6 млн. лв. В рамките ... на стойност 150 млн. лв. с финансиране от ОП Околна среда. След приключването им до края на 2014 г. ще ... още

http://water-bulgaria.com

Искра Михайлова е новият министър на околната среда и водите

Народно събрание избра Искра Михайлова за министър на околната среда и водите. Тя встъпи в длъжност със заявката проблемите ... ото Народно събрание, председател на Постоянната комисия по околната среда и водите и член на Временната комисия за изследване ... още

http://ecology-bulgaria.com

29-31 май 2013 г. - Австрийски павилион и унгарско национално участие на специализираната изложба и конференция Save the Planet

... , депониране, компостиране, транспортни средства, рециклиране и околна среда и консултантски услуги. В рамките на събитието ще ... на немските инженери), Европейската комисия - Дирекция Околна среда, Асоциацията на градовете и регионите за рециклиране и ... още

http://industryinfo.bg

Предстои петото издание на БУЛАКВА по време на ВОДА СОФИЯ 2013

... генерални планове и параметри на предстоящи проекти от ОП Околна среда за периода от 2014 г. до 2020 г. Специално ... още

http://water-bulgaria.com

Предстои петото издание на БУЛАКВА по време на ВОДА СОФИЯ 2013

... генерални планове и параметри на предстоящи проекти от ОП Околна среда за периода от 2014 г. до 2020 г. Специално ... още

http://industryinfo.bg

Силно международно участие на предстоящото издание на Save the Planet

Организаторите от Виа Експо анонсират силно международно присъствие по време на предстоящото издание на международното изложение Save the Planet, което ще се проведе между 29 и 31 май т. г. Компании от Австрия, Германия, Дания, България, Чехия, ... още

http://industryinfo.bg

29-31 май - Австрийски павилион и унгарско национално участие на специализираната изложба и конференция Save the Planet

... , депониране, компостиране, транспортни средства, рециклиране и околна среда и консултантски услуги. В рамките на събитието ще ... на немските инженери), Европейската комисия - Дирекция Околна среда, Асоциацията на градовете и регионите за рециклиране и ... още

http://ecology-bulgaria.com

Направиха първа копка на проекта за подобрение на ВиК системата на Ловеч

... млн. лв. и се осъществява с финансиране по ОП Околна среда. В тържествената церемония, на която се направи и първата ... още

http://water-bulgaria.com

Софийска вода набира кандидати за стажантската си програма

... отдел Канализационен модел, стажант към отдел Опазване на околната среда и стажант към отдел Канализация. Повече за тях може ... още

http://water-bulgaria.com

Предстои семинар за устойчивото управление на битовите отпадъци

... и 28 май т. г. Управляващият орган на ОП Околна среда, съвместно с екологично сдружение За Земята, организира информационен семинар ... още

http://ecology-bulgaria.com

2-тонна ледена скултура на Земята беше представена пред Народния театър

... контролираме замърсяването на течащите води и опазването на околната среда, защото запасите от питейна вода на Земята са на ... още

http://industryinfo.bg

2-тонна ледена скултура на Земята ще бъде представена пред Народния театър

... контролираме замърсяването на течащите води и опазването на околната среда, защото запасите от питейна вода на Земята са на ... още

http://industryinfo.bg

Проведе се семинар по екологична отговорност и Директива REACH за МСП

... финансиране на проекти в сферата на опазване на околната среда и енергийната ефективност в МСП, бяха обсъдени по ... сертифицирани одитори и консултанти по системи за управление на околна среда и енергийна ефективност. В края на обучението се проведе ... още

http://industryinfo.bg

Представиха европейския опит за бенчмаркинг във ВиК сектора

... Подкрепа за реформа в отрасъл ВиК, финансиран от ОП Околна среда чрез Кохезионния фонд на Европейския съюз. още

http://water-bulgaria.com

Шест научни клъстерa ще подкрепят икономическото развитие в Дунавския регион

... ресурси във връзка с определени нужди: опазване на околната среда, напояване и развитие на селското стопанство и енергетика. Предназначението ... още

http://industryinfo.bg

Проведе се конференция ''Възможности за бизнес и партньорство във водния сектор''

... Water Intelligence, Жан Патрик Марке, директор общинска инфраструктура и околна среда в ЕБВР Лондон, Радослав Русев, управляващ директор във ВиК ... още

http://water-bulgaria.com

Първа копка на проекта за изграждане на регионална система за управление на битови отпадъци в Перник

... Петров и Спиридон Александров от Управляващия орган на ОП Околна среда. В рамките на системата се предвижда изграждането на инсталации ... още

http://ecology-bulgaria.com

За трета поредна година стартира националната кампания Зелена България

... стартира националната кампания Зелена България, финансирана от ОП Околна среда. Кампанията се провежда в три категории: за най ... мотивира и стимулира гражданите за опазване на околната среда. Със средства от оперативната програма се изграждат ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община стартира разделно събиране на отпадъци от опаковки в Овча купел и Кремиковци

Пилотен проект за разделно събиране на отпадъци от опаковки започва през лятото в столичните райони Овча купел и Кремиковци, съобщават от Столична община. Той е част от проектаза изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на ... още

http://ecology-bulgaria.com

Първа копка на пречиствателната станция в Костинброд

... Костинброд, който се реализира с европейско финансиране по ОП Околна среда. Целта на проекта е подобряване и развитие на инфраструктурата ... още

http://ecology-bulgaria.com

Изготвиха стратегия за насърчаване на използването на екологосъобразна инфраструктура

Европейската комисия прие нова стратегия за насърчаване използването на екологосъобразна („зелена“) инфраструктура и за гарантиране, че подкрепата за природните процеси е заложена по начало в териториалното устройство. Зелената инфраструктура е ... още

http://ecology-bulgaria.com

Обединение Актор – Хелектор ще строи завода за отпадъците на Столична община

... механично-биологично третиране на отпадъци се финансира по ОП Околна среда. Основният критерий при класирането е „икономически най-изгодната оферта ... още

http://ecology-bulgaria.com

Класираха кандидатите за изпълнители на водния цикъл в Сливен

... на кмета Кольо Милев. Той се финансира по ОП Околна среда на обща стойност 64 млн. лв. и в рамките ... още

http://water-bulgaria.com

Проведе се заседание на Неформалния съвет на министрите по околна среда на ЕС

... проведе последното заседание на Неформалния съвет на министрите по околна среда на Европейския съюз, в което участва и министърът на ... околната среда и водите Юлиян Попов. Четири основни теми бяха ... още

http://ecology-bulgaria.com

Проведе се 19-ата среща на министрите по околна среда от Вишеградската четворка

... и България и представителите на министерствата на околната среда на Унгария и Румъния обсъдиха актуални за Европейския съюз ... 23 април Неформален съвет по околна среда в Дъблин, Ирландия, и Съвета на министрите по околна среда през юни в Люксембург. ... още

http://ecology-bulgaria.com

Малко Търново изгражда регионална система за управление на отпадъците

... развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци по ОП Околна среда 2007-2013 г. В рамките на поръчката избраната фирма ... още

http://ecology-bulgaria.com

България с официална позиция за Неформалния съвет на министрите по околна среда на ЕС

... България за заседание на Неформалния съвет на министрите по околна среда на ЕС. Заседанието на държавните представители ще се ... дискусия, са свързани с качеството на въздуха в градска среда, постигнатия напредък в областта на климата и енергетиката. ... още

http://ecology-bulgaria.com

Предстои втори етап на изграждането на ВиК мрежата в Модерно предградие

... които Столична община ще кандидатства за финансиране по ОП Околна среда 2014-2020 г. още

http://water-bulgaria.com

Провежда се международен семинар за управление на биоотпадъците в страните от региона

... Манева. Негови организатори са Министерството на околната среда и водите, Европейската асоциация за компостиране (ECN ... България. Представител на Европейската комисия, дирекция Околна среда ще запознае участниците със съществуващата законодателна рамка ... още

http://ecology-bulgaria.com

Министрите на околната среда на България и Румъния се срещнаха в Русе

На 15 април т. г. министърът на околната среда и водите Юлиян Попов проведе среща с румънския си ... и състоянието на текущите проекти в областта на околната среда по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България. На срещата ... още

http://ecology-bulgaria.com

Обсъдиха новите предизвикателства пред бенефициентите по ОП Околна среда

Днес в Министерството на околната среда и водите се проведе среща между министър Юлиян Попов ... Малина Крумова и представители на общините бенефициенти по ОП Околна среда, които са постигнали значителен напредък в изпълнението на проектите ... още

http://ecology-bulgaria.com

Община Поморие подписа договор за рехабилитация на ВиК мрежата

... ,5 млн. лв. се финансира в рамките на ОП Околна среда 2007-2013 г., съобщават от местната община. Договорът предвижда ... още

http://water-bulgaria.com

Стартират дейностите по изграждането на ВиК мрежата в Суходол

... с които общината ще кандидатства за финансиране по ОП Околна среда 2014 -2020 г.“, коментира зам.-кметът по направление Инвестиции ... 6 млн. лв. и получава финансиране от ОП Околна среда и съфинансиране от бюджета на Столична община. С изпълнението ... още

http://water-bulgaria.com

Проведе се първото заседание на Обществения съвет към МОСВ

... заседание на новосформирания Обществен съвет към Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Работната тема на форума бе ... и взаимодействието между засегнатите групи по проблемите на околната среда. За участие в пълния състав на Съвета бяха ... още

http://industryinfo.bg

Състоя се Осмата национална конференция ''Стратегическа инфраструктура България 2013''

... . Сред участниците във форума бе и министърът на околната среда и водите Юлиян Попов, който се включи в първата ... бяха представени и приоритетните оси и подготовката на ОП Околна среда до 2020 г. още

http://ecology-bulgaria.com

Шест проекта от Русе спечелиха финансиране от конкурса За чиста околна среда

... на община Русе получиха финансиране в конкурса за чиста околна среда. Одобрени са предложенията на кметство Сандрово, кметство ... село. Конкурсът се организира от Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите ... още

http://ecology-bulgaria.com

Осем екопроекта спечелиха финансиране в Габрово

... за финансиране в рамките на националната кампания за чиста околна среда - 2013 г. и конкурса Обичам природата - и аз участвам ... още

http://ecology-bulgaria.com

Направиха първа копка на водната инфраструктура в Хисаря

Заместник-министърът на околната среда и водите Малина Крумова и кметът на община Хисаря ... , Веригово и Миромир. Дейностите по проекта, финансиран по ОП Околна среда, включват и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа в ... още

http://water-bulgaria.com

От 2014 г. започва тестовото биологично обработване на отпадъци на площадка Хан Богров

... Фандъкова и Джордж Кремлис, ръководител на отдел в ГД Околна среда към Европейската комисия. На инсталацията ще се обработват годишно ... на битовите отпадъци на Столична община, финансиран по ОП Околна среда, който е и най-големият проект по ОПОС. Общата ... още

http://ecology-bulgaria.com

Столична община с финансиране за екологичен транспорт

... , за да се подобри качеството на възду