Резултати от търсене на: топлинна енергия

БВП на страната бележи спад от 1,8% през първото тримесечие на 2021 г.

Националният статистически институт (НСИ) отчете спад от 1,8% на БВП през първото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година и повишение от 2,5% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. През първите три месеца на ... още

https://industryinfo.bg

Нова инсталация за преработка на отпадъци ще бъде изградена в Благоевград

На официална церемония в Благоевград бе даден старт на дейностите по проект за проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци, която ще обслужва общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево ... още

https://industryinfo.bg

Топлофикация Русе представи анализ на фактурите за топлоенергия за февруари т. г.

През февраури т. г. Топлофикация Русе достави 19 989 MWh топлинна енергия, като за същия месец през 2020 г. дружеството е предоставило топлинна енергия в размер на 18 210 MWh. Анализът на фактурите за топлинна енергия за февруари т. г. показва, че ... още

https://hvac-bulgaria.com

АЕЦ Козлодуй достави 9633 MWh топлинна енергия в периода януари-февруари т. г.

В периода 21 януари – 20 февруари т. г. АЕЦ Козлодуй достави 9633 MWh топлинна енергия на потребителите в град Козлодуй. За същия период на 2020 г. на клиентите е продадена топлоенергия в размер на 8487 MWh. Тогава средномесечната външна температура ... още

https://hvac-bulgaria.com

АЕЦ Козлодуй публикува данни за подадената топлинна енергия през януари

АЕЦ Козлодуй достави до клиентите си 9564 MWh топлинна енергия през януари т. г. През същия месец на 2020 г., когато средномесечната температура по данни на Националния институт по метеорология и хидрология е била по-ниска с 2,83 градуса, ... още

https://hvac-bulgaria.com

В Бургас започна строежът на анаеробна инсталация за преработка на биоразградими отпадъци

В Бургас започна изграждането на анаеробна инсталация за преработка на разделно събрани биоразградими отпадъци. С нея ще се осигури допълнителен капацитет за процеса по сметосъбиране и сметопреработка. Проектът за нейното изграждане се изпълнява в ... още

https://industryinfo.bg

Топлофикация - Враца публикува анализ на потреблението на топлинна енергия през януари т. г.

Топлофикация - Враца публикува анализ на потреблението на топлинна енергия през януари т. г. За първия месец от годината компанията е доставила на своите клиенти 13 663,435 MWh топлинна енергия, което е с 9,20% по-малко в сравнение с януари 2020 г. ... още

https://hvac-bulgaria.com

КЕВР прие доклада за извънредната проверка на Топлофикация София

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие доклада от извънредната проверка на Топлофикация София във връзка със сигнали на клиенти на дружеството за високи сметки за топлинна енергия за месец ноември 2020 г. КЕВР изиска от Топлофикация ... още

https://hvac-bulgaria.com

Топлофикация София публикува бизнес план за 2021 г.

Топлофикация София публикува бизнес план за 2021 г. В него се предвижда с 60% по-добър финансов резултат спрямо 2020 г., както и продължаване на стратегическите цели за цялостно стабилизиране и оздравяване на компанията. Фокусът е поставен както ... още

https://hvac-bulgaria.com

EVN Топлофикация приключи първия етап от изграждането на 5 водогрейни котела в Пловдив

EVN Топлофикация приключи първия етап от изграждането на 5 нови водогрейни котела в Пловдив. Церемонията по разпалването на новоизградените два водогрейни котела на компанията се състоя на 15 декември 2020 г. в Отоплителна централа Юг. Двата котела ... още

https://hvac-bulgaria.com

UltraGas високоефективен кондензиращ газов котел

Hoval представя UltraGas - стоящ газов кондензиращ котел с ненадмината енергийна ефективност до 109,9%. UltraGas е толкова ефективен, тъй като е оборудван с най-съвременната кондензационна технология и патентования топлообменник aluFer. Този ... още

https://hvac-bulgaria.com

EVN Топлофикация възстанови 1 млн. лв. на своите клиенти във връзка с по-ниската цена на природния газ

EVN Топлофикация приключи издаването на изравнителни фактури за сезон 2019/20 г., с което приключва процесът по възстановяване на суми на клиенти във връзка с по-ниската цена на природния газ за минал период и определената нова цена на топлинната ... още

https://hvac-bulgaria.com

МЕ стартира извънредна проверка на Топлофикация София

Министерството на енергетиката (МЕ) стартира извънредна проверка на Топлофикация София и шест от компаниите, които извършват дялово разпределение на топлинната енергия на територията на София. Целта на проверката е да установи дейността на тези ... още

https://hvac-bulgaria.com

КЕВР извършва проверка за възстановените надвзети суми за консумирана топлинна енергия

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще извърши проверка на топлофикационните дружества за установяване на размера на възстановените надвзети суми за консумирана топлинна енергия и спазване на утвърдените цени за периода 1 юли 2019 г. - ... още

https://hvac-bulgaria.com

НСИ отчете 6,1% ръст на заплатите въпреки кризата

Националният статистически институт (НСИ) обяви данни за пазара на труда - наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни т. г. Сравнявайки края на месец март т. г. с юни т. г. Институтът отчита спад на наетите служители с 23,5 ... още

https://industryinfo.bg

НСИ определи най-жизнеспособните сектори в "Демография на предприятията" за 2018 г.

Националният статистически институт представи "Демография на предприятията" за 2018 г. От Института коментираха, че трудът има за цел да разкрие бизнес демографията в жизнения цикъл на предприятията - от тяхното раждане през оцеляването и развитието ... още

https://industryinfo.bg

HomeVent® жилищна вентилация

HomeVent® жилищна вентилация надеждно осигурява непрекъснато подаване на свеж въздух за цялата къща - напълно автоматизирано, денонощно и изцяло без течения. И точно в това се изразява негйното предимство: всички частици от замърсители, прах и ... още

https://hvac-bulgaria.com

КЕВР утвърди пределните цени на топлинната енергия от 1 юли т. г.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обяви окончателните цени в сектор "Топлоенергетика" за регулаторния период 1 юли т. г. - 30 юни 2021 г. В сравнение с цените за предходния годишен период 2019-2020 г. средното намаление за цялата ... още

https://hvac-bulgaria.com

Schneider Electric и EcoDataCenter обединяват сили в изграждането на нисковъглероден център за данни

Schneider Electric обяви партньорството си с EcoDataCenter в изграждането на нисковъглероден център за данни във Фалун, Швеция. Основната цел е това да бъде един от най-устойчивите центрове за данни на скандинавския полуостров. Част от ... още

https://industryinfo.bg

Разходите за труд в индустрията са нараснали с 9%

Националният статистически институт обяви индекса на разходите на работодателите за труд през първото тримесечие на т. г. По предварителни данни общите разходи на работодателите за 1 отработен час на служителите им са нараснали средно с 10,2%, ... още

https://industryinfo.bg

КЕВР определи ретроактивните цени на топлинната енергия

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди сумата, която се възстановява на 22 дружества от сектор "Топлоенергетика" за доставената на клиентите топлинна и високоефективна електрическа енергия през периода 1 юли 2019 г. – 31 март т. г ... още

https://hvac-bulgaria.com

Цената на природния газ за юни намалява с 9,04%

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проведе закрито заседание за утвърждаване на цената на природния газ за юни т. г. Утвърдената цена е в размер на 20,33 лв./MWh, което в сравнение с действащата цена за май т. г. е намаление с 9,04%. ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Преработващата промишленост с най-много новонаети през първото тримесечие

Националният статистически институт (НСИ) регистрира най-голям относителен дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост" - 21,5% и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - 17,2% през първото ... още

https://industryinfo.bg

НСИ отчита ръст на цените в преработващата промишленост през март

Националният статистически институт (НСИ) регистрира спад в общия индекс на цените на производител за март т. г. спрямо февруари. Понижението е с 2,1%. Намаление с по 1% беше отчетено в добивната промишленост и при производството и разпределението ... още

https://industryinfo.bg

КЕВР проведе онлайн заседание за изменение на цените на енергията

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проведе онлайн заседание за изменение на цените на енергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, във връзка с изменение на цените на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

EVN Топлофикация продължава реализацията на проекта си за нови котли

Изпълнението на проекта на EVN Топлофикация в Пловдив за изграждане на 5 високоефективни водогрейни котли продължава, като в момента площадките се подготвят за доставката на съоръженията. На една от площадките в Отоплителна централа Юг се полагат ... още

https://hvac-bulgaria.com

ЕК одобри инвестиция от 177 млн. лв. за системата за управление на отпадъци в София

Европейската комисия (ЕК) одобри инвестиция от 177 млн. лв. за надграждане на интегрираната система за управление на отпадъци в София. Средствата се осигуряват от Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) и Европейския фонд за регионално развитие ( ... още

https://industryinfo.bg

КЕВР обсъди намаляване на цените на топлинната енергия с 20,77%

На 26 март се проведе открито заседание за обсъждане на доклад за изменение в цените на топлинната енергия, съобщиха от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). В заседанието взеха участие представители на Топлофикация-София, Топлофикация- ... още

https://hvac-bulgaria.com

1,8% спад в индекса на промишленото производство за декември 2019 г.

Националният статистически институт (НСИ) регистрира 1,8% спад в индекса на промишленото производство за декември 2019 г. спрямо същия месец на 2018 г. Данните са предварителни и фиксират 4,1% увеличение спрямо предходния месец ноември 2019 г. в ... още

https://industryinfo.bg

МЕ предлага нова наредба за топлоснабдяването

Министерството на енергетиката (МЕ) предлага за обществено обсъждане нова наредба за топлоснабдяването. С проекта на наредбата се цели присъединяването към топлопреносната мрежа да се приведе в съответствие с изискванията, регламентирани в ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Центромет въведе в експлоатация ново оборудване със средства по ОПИК

Центромет успешно реализира проект за енергийно ефективни решения и системи за разширяване производствения капацитет на дружеството с финансовата подкрепа на ОП "Иновации и Конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК). Инвестицията в проекта възлиза на 3 ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

1% спад в индекса на промишленото производство за ноември 2019 г.

Националният статистически институт (НСИ) регистрира спад от -1% в индекса на промишлено производство за ноември 2019 г. спрямо 2018 г. Месечният индекс регистрира измененията в производствената продукция. Годишният индекс от друга страна отчита ... още

https://industryinfo.bg

Индексът на промишленото производство за октомври 2019 е нараснал с 1,1%

Индексът на промишленото производство за октомври т.г. е нараснал с 1,1% спрямо предходния месец на годината, показват сезонно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ). Спрямо същия период на 2018 г. през т.г. се наблюдава ... още

https://industryinfo.bg

ЕК финансира изграждането на високоефективна ТЕЦ в София за 120,6 млн. лв.

Европейската комисия (ЕК) одобри намерението на България да изгради високоефективна централа за комбинирано производство на електроенергия и топлинна енергия, използваща гориво, получено от негодни за рециклиране битови отпадъци, съобщиха от ЕК. ... още

https://industryinfo.bg

EVN Топлофикация Пловдив разширява производството с 5 водогрейни котли

EVN Топлофикация Пловдив започна изграждането на разширение на производствените мощности, съобщиха от дружеството. Инвестицията е на стойност от 23 млн. лв. и предвижда инсталирането на 5 нови водогрейни котли. С проекта ще бъдат намалени вредните ... още

https://hvac-bulgaria.com

Анаеробната инсталация за отпадъци в Бургас е на етап проектиране

Започна процедура по изграждането на модерна анаеробна инсталация за преработка на разделно събрани биоразградими отпадъци в регион Бургас. В момента тече изборът на проектант на съоръжението, съобщиха работещите по реализирането на проекта експерти ... още

https://industryinfo.bg

Пловдив и Видин предприемат мерки за по-чист въздух

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договори за подобряване на качеството на атмосферния въздух с кмета на Пловдив инж. Иван Тотев и с кмета на Видин инж. Огнян Ценков. Проектите са на стойност 13,8 млн. лв. и 12,5 млн. лв. ... още

https://industryinfo.bg

Ховал: При избора на термопомпа трябва да бъдат взети предвид различни фактори

Термопомпите се налагат като устойчиво решение за отопление и охлаждане. За да намерите подходящата термопомпа за вашия проект или дом, ние искаме бързо да преминем през най-важната информация за трите най-често срещани вида термопомпи. "Устойчивите ... още

https://hvac-bulgaria.com

Колко човека работят в българската индустрия?

Към март 2019 г. от всички работещи наети лица по трудово и служебно правоотношение у нас, които наброяват общо 2317480, в българската индустрия работят, както следва: 507 495 човека в преработващата промишленост и 20 819 в добивната. Това сочат ... още

https://industryinfo.bg

Бургас инвестира 13 млн. лв. в мерки за по-чист въздух

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Бургас Димитър Николов подписаха договор, предвиждащ реализацията на мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в общината. Инвестицията възлиза на 13 млн. лв., които се ... още

https://industryinfo.bg

27-о издание на конференцията и изложение за биомаса EUBCE

Между 27 и 30 май в Лисабон ще се проведе 27-ото издание на Европейската конференция и изложение за биомаса (EUBCE). С над 1000 избрани презентации и повече от 3700 автора и съавтора от 80 различни държави, събитието ще осигури платформа за ... още

https://industryinfo.bg

Редица продуктови премиери на изложението ЕЕ и ВЕИ

На 16 април ще бъде открито международното изложение ЕЕ и ВЕИ ("Енергийна ефективност и възобновяема енергия"), което ще продължи до 18 април включително в зали 5 и 6 на ИЕЦ, София. По време на събитието, организирано от Виа Експо, посетителите ще ... още

https://hvac-bulgaria.com

"Ледено предизвикателство“ и софтуер за оразмеряване на топлообменници на ЕЕ & ВЕИ

На 16 април стартира тазгодишното издание на международното събитие ЕЕ & ВЕИ, което по традиция се провежда в ИЕЦ, София. "Изложението и конференцията ще представят новости и ще ви вдъхновят за една положителна промяна", коментират организаторите от ... още

https://hvac-bulgaria.com

Интелигентни решения за управление на осветлението ще бъдат представени на Smart Cities 2019

Разнообразни интелигентни системи за управление на осветлението и сградна автоматизация ще бъдат представени по време на изложението Smart Cities (Интелигентни градове), организирано от Виа Експо между 16 и 18 април т. г. в ИЕЦ, София. Модерните ... още

https://lighting-bulgaria.com

ISH 2019 ще се проведе от 11 до 19 март във Франкфурт

Пазарните и технологични лидери в проектирането на домашни и индустриални сградни инсталации ще представят своите иновативни решения и дебютни продукти по време на водещото световно търговско изложение за ОВК и ВиК сектора ISH от 11 до 19 март т. г ... още

https://hvac-bulgaria.com

Ефективни решения за отопление и енергия на предстоящото издание на ЕЕ и ВЕИ

Няколко месеца преди началото на 15-ата международната специализирана изложба и конференция ЕЕ и ВЕИ (16-18 април, София) организаторите от Виа Експо представиха част от тазгодишните участници в изложбата. "Благодарение на развитието на технологиите ... още

https://hvac-bulgaria.com

КЕВР проведе открито заседание за изменение на лицензията на ТЕЦ Марица 3

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проведе открито заседание за разглеждане на подаденото заявление от ТЕЦ Марица 3 за изменение на лицензия за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия". Заявлението е подадено във ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Софийска вода реновира когенераторната инсталaция на ПСОВ Кубратово

Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води в Кубратово (СПСОВ) завърши ремонта на когенераторната инсталaция. В рамките на инвестицията бяха подменени три двигателя и бе извършена рехабилитация на генераторите на инсталацията. Стойността на ... още

https://water-bulgaria.com

Нараства индексът на цените на производител в промишлеността

Общият индекс на цените на производител през юни 2018 г. нараства с 0,8% спрямо предходния месец на тази година и с 6,8% в сравнение със същия месец на 2017 г., съобщиха от Националния статистически институт. По-високо месечно увеличение на индекса ... още

https://industryinfo.bg

България и Китай изграждат централа за комбинирано производство на енергия

Българската компания Свилоза и китайската Jinan Boiler Group Co подписаха договор за изграждане на нова централа за комбинирано производство на топлина и електрическа енергия. Споразумението бе сключено по време на мероприятията по повод седмата ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Fronius обяви зелената тарифа за електроенергия Lumina на Intersolar

На нов щанд с площ 512 кв. м в рамките на международното изложение Intersolar в Мюнхен Fronius представи решения за секторите за интелигентна интеграция на електроенергия, мобилност и топлинна енергия. Щандът на компанията бе посетен от мнозина ... още

https://industryinfo.bg

Решения за топлина и енергия от възобновяеми източници представят на ЕЕ и ВЕ

Утре стартират изложенията за Енергийна ефективност и възобновяема енергия, Интелигентни градове, които ще продължат до 29 март в Зала 5 на ИЕЦ, София, съобщиха организаторите от Виа Експо. Събитията ще имат силно чуждестранно участие на водещи ... още

https://hvac-bulgaria.com

ЕВН търси фирма за ремонт на парна турбина

ЕВН България Топлофикация обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на резервни части и основен ремонт на турбина SST300. В дружеството има инсталирана когенерационната топлоцентрала с комбиниран цикъл на производство ... още

https://industryinfo.bg

Heineken ще използва 70% възобновяема енергия в производството

Heineken обяви своята нова ВЕИ програма "Drop the C", в рамките на която компанията се стреми да увеличи своя дял на възобновяема топлинна и електрическа енергия в производството от сегашното ниво от 14% на 70% до 2030 г. При изпълнението на ... още

https://industryinfo.bg

КлиВенТо достави отоплителна инсталация в новата база на МЛД Трейдинг

КлиВенТо извърши доставка на отоплителна инсталация за новопостроената база на МЛД Трейдинг в София, съобщиха от компанията. С цел осигуряване на необходимата топлинна мощност в началото на т.г. са доставени стоманен котел на твърдо гориво XT 3G-250 ... още

https://hvac-bulgaria.com

КлиВенТо извърши доставка на парен котел Magnabosco

В началото на отоплителния сезон КлиВенТо пусна в експлоатация парен котел GVR 120 5 bar, съобщиха от компанията. Парният котел е производство на Magnabosco Италия и има резервоар за вода и горелка на отработено масло. Съоръжението бе доставено на ... още

https://hvac-bulgaria.com

Първата сграда с хоризонтална отоплителна инсталация в Пловдив с намален разход на енергия

Първата жилищна сграда в Пловдив, чиято сградна инсталация бе преустроена от вертикален в хоризонтален тип, показа минимален разход на топлинна енергия от общи части, съобщиха от ЕВН Топлофикация. Дружеството преустрои сградната инсталация на ... още

https://hvac-bulgaria.com

София Мед стартира конкурс за оформление на тръби за пренос на топлинна енергия

София Мед в партньорство с Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) обяви конкурс "Тръби v.2.0" за подобряване на външния вид на функциониращи тръби за пренос на топлинна енергия, собственост на Топлофикация София. Целта е да се ... още

https://hvac-bulgaria.com

Deutsche Energiesysteme ще представи енергийно ефективни отоплителни системи на българския пазар

Компанията Deutsche Energiesysteme ще представи решения в областта на икономичното и екологичното повърхностно отопление и на акумулирането на енергия по време на посещението на германска бизнес делегация, организирано от Германо-Българската ... още

https://hvac-bulgaria.com

ЧЕЗ избира фирма за изграждане на геотермална отоплителна инсталация

ЧЕЗ Разпределение България обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка и изграждане на геотермална отоплителна инсталация за производство на топлинна енергия, която ще използва възобновяем геотермален енергиен източник за ... още

https://industryinfo.bg

Започна рехабилитацията на ВиК мрежата на Долна Митрополия

На 2 август т. г. бе дадено начало на строителните работи по рехабилитацията на ВиК мрежата на община Долна Митрополия, която се финансира със средства по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.". На церемонията по първата копка присъстваха ... още

https://industryinfo.bg

70% от отоплението във варненски квартал може да се осигури от слънчева енергия

Данните от проучване, реализирано от Института за нулевоенергийни сгради (ИНЕС) в сътрудничество с чуждестранни експерти, показват, че 70% от отоплението и подгряването на битова гореща вода във варненския квартал "Кайсиева градина" може се покрие ... още

https://industryinfo.bg

Съвети за избор на най-добрата термопомпа

Hoval представят редица съвети, които да помогнат в избор на най-добра термопомпа в отоплителната система. Компанията се позовава на резултати от измерването на термопомпи, публикувани от независимия център Swiss Heat Pump Test Center. "Правилно ... още

https://hvac-bulgaria.com

Конференция и изложение за биомаса EUBCE 2017

Европейската конференция и изложение за биомаса EUBCE ще се състои между 12 и 15 юни т. г. в Стокхолм. Събитието ще предостави възможност за събиране, обмен и разпространение на научни знания в областта на биомасата между учени, технолози и водещи ... още

https://industryinfo.bg

Нов M-Bus модул за устройства, отчитащи потребление

Новият M-Bus модул от WAGO редуцира разходите, опростява процеса на инсталация и спестява пространство. Потребителите могат да свържат до 40 устройства за отчитане потреблението на топлинна и електрическа енергия, вода и газ, директно към M-Bus ... още

https://automation-bulgaria.com

Национален семинар "Енергийни проблеми и естествено осветление"

Национален семинар на тема "Енергийни проблеми и естествено осветление" ще се проведе на 21 март т.г. в Аула "Максима" на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", София. Събитието се организира от Българския национален комитет по осветление ( ... още

https://industryinfo.bg

МЕ насочва усилията си към по-широкото използване на геотермална енергия

В средносрочна перспектива усилията на Министерството на енергетиката ще бъдат насочени към създаването на подходящи условия за по-широко използване на геотермална енергия и биомаса. Това сподели служебният заместник-министър на енергетиката ... още

https://industryinfo.bg

ЕЕ & ВЕ 2017 ще представи решения с висока топлинна и енергийна ефективност

Конференцията и изложение за енергийна ефективност и възобновяема енергия ЕЕ и ВЕ 2017, която ще се проведе от 7 до 9 март, ще представи най-новите разработки и решения за отопление, съобщиха за HVAC-Bulgaria.com организаторите от Виа Експо. В ... още

https://hvac-bulgaria.com

Ховал представи мобилни котелни инсталации за външен монтаж

Ховал въведе новото поколение свободно стоящи мобилни котелни инсталации Cabin Slim, които са подходящи и за външен монтаж, съобщиха от компанията. Топлоцентралата може да се инсталира на открито, в непосредствена близост до сградата, терасата на ... още

https://hvac-bulgaria.com

Google сключи договор за доставка на енергия с Acciona Energia

Компанията Acciona Energia обяви, че е подписала дългосрочен договор с Google за доставка на възобновяема енергия до 2030 г. С доставяната 80 MW годишно електрическа енергия ще бъде захранван чилийският център за данни на Google. Източник на ... още

https://industryinfo.bg

Откриха процедура за повишаване енергийната ефективност в големи предприятия

Управляващият орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 откри процедура за повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия. По процедурата биха могли да кандидатстват с проекти големи фирми, регистрирани по ... още

https://industryinfo.bg

Компания от Словакия търси дистрибутор на продукти и услуги в областта на измерванията

Компания от Словакия която произвежда персонализирани хардуерни и софтуерни платформи за различни индустриални области, търси дистрибутор на продукти и услуги, съобщи EEN. Фокусът на производство е разнообразен, като компанията работи по ... още

https://industryinfo.bg

Отоплител на отработено масло HITON

HITON са здрави и надеждни отоплители на отработени масла, оборудвани със защита от прегряване и защита от препълване с гориво. Регулирането на изходната топлинна мощност се извършва чрез потенциометър. HITON осигурява чиста топлинна енергия от ... още

https://hvac-bulgaria.com

Преходът към възобновяема енергия ще е акцент на изложението New Energy Husum

Търговското изложение New Energy ще се проведе от 16 до 19 март 2017 г. в Хузум, Германия. Във фокуса на събитието ще бъдат технологиите за производство на възобновяема енергия за собствено потребление, алтернативният транспорт с електромобили, ... още

https://industryinfo.bg

Разработват иновативна соларна климатична система с намалено енергопотребление

Изследователи от Нотингамския университет разработват нова соларна климатична система, проектирана да позволи до 50% по-ниско енергопотребление в сравнение с традиционните системи за климатизация. Новата технология ще се захранва от слънчева енергия ... още

https://hvac-bulgaria.com

Оценяват потенциала за високоефективно производство на електроенергия

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане разработката "Всеобхватна оценка на потенциала за прилагане на високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и на районни отоплителни и охладителни ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

21,6% е делът на заетите в преработващата промишленост към края на юни т.г.

21,6 на сто е относителният дял на наетите в преработващата промишленост към края на юни 2016 г., показват предварителни данни на Националния статистически институт за второто тримесечие на годината. Това е най-големият дял на наетите лица, наред ... още

https://industryinfo.bg

MTU Onsite Energy ще участва в конференция за енергийно саниране на сгради в София

Фирмата MTU Onsite Energy ще е част от германската делегация в сферата на енергийна ефективност на сгради, която ще посети България в периода 21-23 юни т. г. Компанията ще участва в бизнес срещи и конференция на тема "Енергийно саниране на сгради – ... още

https://industryinfo.bg

Нестле България представи политиките си за устойчиво развитие и опазване на околната среда

Устойчивото развитие и грижата за околната среда беше централната тема на официалното събитие в Нестле България, което се състоя на 11 май т.г. Участие в срещата взеха и представители на бизнеса, институциите и местната власт, които представиха ... още

https://industryinfo.bg

BGBIOM организира първи семинар по проект Bioenergy4Business

Семинар на тема "Вътрешни котли за отопление в общински сгради/болници" ще се проведе на 22 април т.г. в Дома на науката и техниката в Пловдив. Събитието се организира от Националната асоциация по биомаса (BGBIOM) по проекта Bioenergy4business. ... още

https://industryinfo.bg

Първа международна конференция за биогаз на Renexpo Western Balkans 2016

Първо издание на международна конференция за биогаз ще се състои на 21 април в рамките на Renexpo Western Balkans. Изложението за възобновяеми енергийни източници, организирано от REECO, ще се проведе в сръбската столица на 20 и 21 април т. г. ... още

https://industryinfo.bg

Продуктови премиери на ЕЕ & ВЕ и Smart Cities

Производители и вносители от 10 държави ще вземат участие в изложенията ЕЕ & ВЕ (eнергийна ефективност и възобновяема енергия) и Smart Cities (интелигентни градове). Двете събития, организирани от Виа Експо, ще се проведат от 5 до 7 април т. г. в ... още

https://industryinfo.bg

Siemens представи ново поколение уреди за измерване на топлинна енергия

Направление Сградни технологии на Siemens съобщи, че лансира на пазара ново поколение разпределители на топлинна енергия, които изцяло ще заменят предходните версии. Новите устройства притежават функцията едновременно да предават AMR и Walk-by радио ... още

https://industryinfo.bg

Save the Planet ще представи добри реализирани практики за управление на отпадъците

Редица говорители ще представят добри реализирани практики по време на еднодневната конференция за управление на отпадъците Save the Planet, която ще се проведе на 5 април т.г. в София, съобщиха организаторите от Виа Експо. Презентация относно ... още

https://industryinfo.bg

Обсъждат промени на нормативната уредба за топлофикационния сектор

Работна група с представители на заинтересовани страни започна дискусия за промяна в нормативната уредба, свързана с топлофикационния сектор, съобщиха от Министерството на енергетиката. Дискусията ще засегне проблемите при топлофикационните услуги в ... още

https://hvac-bulgaria.com

АЕЦ Козлодуй избира доставчик на компоненти за изработка на абонатни станции

АЕЦ Козлодуй откри процедура за избор на изпълнител, който да достави компоненти за изработка на абонатни станции за битови клиенти. Необходими са ултразвукови топломери с дистанционно отчитане за осигуряване на безпрепятствено включване на нови ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Елтрак ще представи нови когенерационни системи Caterpillar на ЕЕ & ВЕ 2016

Елтрак България ще представи нови модели високоефективни системи за производство на топлинна и електрическа енергия на Caterpillar по време на изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕЕ & ВЕ), което ще се проведе от 5 до 7 април ... още

https://industryinfo.bg

КЕВР проведе обществено обсъждане за промените в издаването на сертификати за енергия

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) организира обществено обсъждане на проекта за промени в Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин. Промените се предлагат с оглед ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

МЕ провежда дискусия за административната тежест на комбинираното производство на топлинна и ел. енергия

Министерството на енергетиката провежда обществено обсъждане на проект на Наредба за определяне количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлина и електрическа енергия. Комисията за енергийно и водно регулиране ( ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Водогрейни котли и топловъздушни генератори на дървесна биомаса D'Alessandro Termomeccanica

Екотерм Проект ЕАД предлага на българския пазар водогрейни котли и топловъздушни генератори, оползотворяващи дървесна биомаса, на италианската компания D'Alessandro Termomeccanica. Традиците в производството на съоръжения за биомаса в D'Alessandro ... още

https://hvac-bulgaria.com

50% от изложителите на ЕЕ & ВЕ 2016 са от чужбина

50% от изложителите на предстоящото изложение за енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕЕ & ВЕ) са чуждестранни компании, съобщиха организаторите от ВИА Експо. Дванайсетото издание на събитието ще се проведе от 5 до 7 април 2016 г. в ИЕЦ, ... още

https://industryinfo.bg

Alfa Laval доставя широка гама решения за производство на топлинна енергия

Alfa Laval предлага широка гама решения за производство на топлинна енергия, включително високотехнологични продукти и решения за газови и паро-газови централи. "Нарастващото търсене и по-строгите регулации призовават за намиране на нови начини за ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Сърбия прави първите си стъпки към целта от 500 MW вятърна енергия

С официалния старт на вятърния парк "Кула" с мощност 9,9 MW през ноември 2015 г. Сърбия се превърна в производител на енергия от вятърни възобновяеми източници. След като страната си постави за цел произвежданата енергия от ветропаркове да достигне ... още

https://industryinfo.bg

Стартира търг за оценка на потенциалa за високоефективно комбинирано производство на енергия

Министерството на енергетиката откри обществена поръчка за разработване на всеобхватна оценка на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство на енергия. Разработката трябва да включва: всеобхватна оценка на потенциала за ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Siemens с нова брошура за измервателни уреди

Направление Сградни технологии на Siemens представи своята нова брошура за уреди за измерване на потреблението на топлинна енергия и консумацията на вода. Нейният фокус е върху цялостните решения за прецизно измерване и надеждно отчитане на енергия ... още

https://industryinfo.bg

Инсталация за газификация на биомаса ще бъде изградена край село Сенокос

Фирма Агропакт обяви инвестиционно предложение за изграждане на модулен комплекс за газификация на основата на биомаса с комбинирано производство в землището на село Сенокос, Балчишко. От обявата, публикувана на сайта на община Балчик, става ... още

https://industryinfo.bg

София се присъедини към декларацията за намаляване на вредните емисии

Кметът на София Йорданка Фандъкова обяви, че столицата поема ангажимент за изпълнение целите на декларацията на Париж за намаляване на годишните емисии на парникови газове, създаване на условия за използване на възобновяема енергия, привличане на ... още

https://industryinfo.bg

MK Fintel Wind откри първия вятърен парк в Сърбия

MK Fintel Wind официално откри 9,9 MW вятърен парк с очаквано годишно производство 27 млн. kW/h в сръбския град Кула. Това е първият построен вятърен парк в историята на страната. Той се състои от три 178-метрови турбини Vestas, а общата инвестиция ... още

https://industryinfo.bg

32 проекта се изпълняват по програма "Иновации в зелената индустрия" в България

11,5 млн. евро са одобрени за изпълнението на 32 проекта по програма "Иновации в зелената индустрия" в България. Резултатите от изпълнението на програмата бяха представени от държавната норвежка агенция "Иновация Норвегия", която е програмен ... още

https://industryinfo.bg

БАН участва в проект за разработка на фасадна система за нулево енергийни сгради

Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници към БАН участва в проект за разработка на фасадна система с циркулиращ воден поток, предназначена за нулево енергийни сгради. Проектът "Индустриално производство на стъклопакети ... още

https://industryinfo.bg

Биовет проектира когенерираща централа на биомаса

Биовет съобщи, че е започнала проектирането на нова инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия от отпадъци и биомаса. Инвестиционното намерение за изграждане на когенерираща централа бе обявено в края на миналата година, а новото ... още

https://industryinfo.bg

MTU Onsite Energy предоставя решения за конгенерация в Нордерщедт

Населението на създадения през 1970 г. германски град Нордерщедт традиционно се доверява на общинското отопление и разглежда развитието на децентрализираното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия като част от енергийната ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Норвежка компания ще изгради соларна инсталация в МБАЛ Гулянци

Норвежката компания Norsk Energi и община Гулянци подписаха договор за изпълнение на проект "Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ Гулянци", на стойност 302 022 евро. Проектът се осъществява с безвъзмездната финансова помощ по т.нар. ... още

https://industryinfo.bg

Промишлените предприятия са произвели продукция на стойност 63 397 млн. лв. през 2014 г.

През 2014 г. произведената продукция от промишлените предприятия по текущи цени е на стойност 63 397 млн. лв., показва ново проучване на Националния статистически институт за дейността на нефинансовите предприятия през миналата година. В проучването ... още

https://industryinfo.bg

32 общини сключиха договори за енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия

32 общини сключиха договори с Министерството на енергетиката за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия за отопление в общински и държавни сгради. Финансирането на обща стойност над 10,4 млн. евро. е по линия на ... още

https://industryinfo.bg

Omega Air oткри първата си микроцентрала за биогаз

Omega Air приключи успешно проект за разработка на микроцентрала за производство на биогаз, съобщиха от фирма ЛД, официален представител и дистрибутор за страната на словенската фирма. "Целта на проекта бе да се изгради демонстрационно съоръжение с ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Соларната инсталация Bosch в ИСУЛ е спестила над 39 т въглеродни емисии

В рамките на една година соларната система за топлинна енергия в УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ, изпълнена с оборудване Bosch, е спестила 39,06 т емисии въглероден диоксид, съобщиха от Бош Термотехника. В рамките на проекта, реализиран от фирма ИТА КОМ ... още

https://industryinfo.bg

Топлофикация София избира доставчик на ултразвукови топломери

Топлофикация София стартира система за предварителен подбор на изпълнител, който ще извършва доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане. Те са необходими за осигуряване на безпрепятствено включване на нови потребители и точното ... още

https://industryinfo.bg

Набират участници за "Климатична купа за европейски предприятия"

Стартира кампания за набиране на участници в състезанието “Климатична купа за европейски предприятия”, организирано в рамките на проект по програма "Интелигентна енергия - Европа". Целта е участниците в инициативата да намалят въглеродния си ... още

https://industryinfo.bg

Топлофикация Велико Търново с нов изпълнителен директор

Съветът на директорите на Топлофикация Велико Търново избра инж. Венцислав Димитров за нов изпълнителен директор. Димитров работи в системата на енергетиката от над 20 години. През последните четири години е ръководител на отдел "Инвестиционни ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Atlas Copco представи новости в гамата маслени винтови компресори GA 90+-160

Atlas Copco представи последните нововъведения в гамата въздушни маслени винтови компресори GA 90+-160, които ще помогнат на потребителите да достигнат нови нива на производителност и да намалят екплоатационните си разходи, съобщиха от компанията. В ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Silicon Labs представи Wireless M-Bus решение за отчитане на комунални услуги

Silicon Labs представи комплексно Wireless M-Bus решение, предназначено за разработка на системи за безжично отчитане на комунални услуги - електрическа и топлинна енергия, газ и вода, съобщиха за Electronics-Bulgaria.com от фирма Футурел, ... още

https://electronics-bulgaria.com

Европейското роудшоу на направление Сградни технологии на Siemens ще посети София

Европейското роудшоу на направление Сградни технологии на Siemens ще посети София на 8 и 9 април т. г. Компанията ще представи портфолиото на своето направление под мотото "Интелигентност, ефективност и комфорт". Гостите ще имат възможност да се ... още

https://industryinfo.bg

Европейското роуд шоу на Siemens Направление Сградни Технологии пристига в София

Специалното европейско роуд шоу на направление Сградни Технологии на Siemens ще посети хотел Хилтън в гр. София на 8 и 9 април т.г, съобщиха от компанията. Гостите на събитието ще имат възможност да се запознаят с работещи мострeни установки на ... още

https://automation-bulgaria.com

Софийска вода подкрепя "Часът на земята"

Софийска вода стартира инициатива в подкрепа на традиционната кампания "Часът на Земята" на WWF, която тази година е посветена на реките в България. Под мотото "Допиши историята на реките, за да не я допише някой друг" екологичната организация ... още

https://water-bulgaria.com

35 изложители участваха на Enreg Energia Regenerabila 2015

35 изложители от 6 европейски страни взеха участие в седмото издание на изложението за възобновяема енергия Enreg Energia Regenerabila 2015, което се проведе между 4 и 6 март т. г. в Арад, Румъния, съобщиха организаторите от REECO. Събитието, бе ... още

https://industryinfo.bg

Нелбо представя новата метрологична система EcoThermo

Нелбо ще представи новия проект EcoThermo - метрологична система за индивидуално отчитане на топлинна енергия в топлофицирани сгради с централно топлоснабдяване, на 24 март т. г. в залата на БТА в София. В събитието ще участват представители на ... още

https://hvac-bulgaria.com

Energy Storage Europe 2015 в Дюселдорф

Традиционното изложение за решения в областта на съхранението на електроенергия Energy Storage ще се проведе между 9 и 11 март т. г. в Дюселдорф. За първи път през тази година Energy Storage Europe ще се проведе заедно с конференцията International ... още

https://industryinfo.bg

Европейското роуд шоу на Siemens Направление Сградни Технологии посети Пловдив

На 21 февруари т.г. се проведе специалното европейско роуд шоу на направление Сградни Технологии на Siemens, което гостува и в България. Първата спирка от маршрута бе гр. Пловдив, хотел Новотел. Събитието премина под мотото „Интелигентност, ... още

https://automation-bulgaria.com

Седмица до Enreg Energia Regenerabila 2015

Една седмица остава до изложението за възобновяема енергия Enreg Energia Regenerabila 2015, което ще се проведе между 4 и 6 март т. г. в Арад, Румъния. В събитието, организирано от REECO, ще вземат участие изложители от шест европейски държави. Те ... още

https://industryinfo.bg

1181,6 млн. евро преки инвестиции в България през 2014 г.

1181,6 млн. евро (2,8% от брутния вътрешен продукт) са преките инвестиции в България през 2014 г. според предварителни данни на БНБ, съобщиха от БАИ. Най-много инвестиции в страната са дошли от Холандия (746,6 млн. евро), следвана от Австрия (290,6 ... още

https://industryinfo.bg

Европейското роудшоу на направление Сградни Технологии на Siemens пристига у нас

Интелигентност, ефективност и комфорт е мотото, под което ще се проведе специално европейско роудшоу на направление Сградни Технологии на Siemens. То ще гостува и в България, а първата спирка от маршрута му ще бъде гр. Пловдив, съобщиха за ... още

https://industryinfo.bg

Отстъпка за български изложители на Enreg Energia Regenerabila 2015

Български фирми могат да се възползват от 10% отстъпка при регистрация до 30 януари за Enreg Energia Regenerabila 2015, съобщиха за Rebewables-Bulgaria.com организаторите от REECO. Традиционното изложение за възобновяеми енергийни източници ще се ... още

https://industryinfo.bg

Siemens проведе серия от семинари за ОВК решения в страната

Направление Сградни технологии на Siemens България съвместно с регионалните колегии на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране проведе серия от семинари в страната, на които представи продуктите и системите на Siemens за управление на ... още

https://hvac-bulgaria.com

Редсън представи нови инфрачервени системи за отопление на Kuebler

Редсън представи на българския пазар нови иновативни инфрачервени и енергоефективни системи за отопление на Kuebler. "Инфрачервените газови системи за отопление на Kuebler са усъвършенствани до ниво на най-ефективни решения и са гарант за стабилна ... още

https://hvac-bulgaria.com

Изложение Renex South America в Порто Алегре

Търговското изложение Renex South America ще се проведе между 26 и 28 ноември в Порто Алегре (Бразилия). Събитието, организирано от Deutsche, Messe предоставя на доставчиците на ВЕИ технологии в Южна Америка платформа за представяне на нови продукти ... още

https://industryinfo.bg

Интел Енерджи представя нов рекуператор

Интел Енерджи организира представяне на тема "Иновация - рекуператор: Вертикален топлообменник – действие и възможности за икономия на топлина, екологични ползи", съобщават от Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС). "Чрез тази нова ... още

https://hvac-bulgaria.com

Онлайн платформа оценява пригодността на сгради за соларни инсталации

Европейската комисия стартира онлайн портал в рамките на проекта Eagle, който има за цел да извършва автоматично идентифициране и измерване на сградни покриви от даден район и да прави оценка за това доколко подходящи са те за инсталиране на соларни ... още

https://industryinfo.bg

ТУ Варна откри лаборатория за интелигентни осветителни уредби

Нова лаборатория "Интелигентни осветителни уредби" бе открита в Електротехническия факултет на ТУ Варна. Тя е реализирана със средства по проект "Изследване влиянието на топлинния режим върху енергетичните и светлотехническите параметри на ... още

https://lighting-bulgaria.com

EVN България Топлофикация подобрява екологичните показатели на ОЦ Юг

На 14 октомври т. г. EVN България Топлофикация ще разруши 120-метров комин на територията на Отоплителна централа (ОЦ) Юг като част от програмата си за модернизация и подобряване на екологичните показатели на своите съоръжения в Пловдив, съобщиха от ... още

https://industryinfo.bg

106 соларни панела Bosch са инсталирани на покрива на ИСУЛ

106 соларни панела Bosch са инсталирани на покрива на УМБАЛ Царица Йоанна (ИСУЛ) в София като част от цялостния проект за въвеждане на интегрирани мерки за енергийна ефективност, представен през септември. В рамките на проекта е изградена соларна ... още

https://industryinfo.bg

Семинари за мониторинг на енергия и измерване на качеството на въздуха ще се проведат на МТП Пловдив

Семинар на тема "Интелигентен енергиен мениджмънт в училища – VerySchool навигатор" ще се проведе на 30 септември т. г. по време на Дните на зелената енергия на Международния технически панаир в Пловдив. На него ще бъдат демонстрирани софтуерният ... още

https://industryinfo.bg

Лукойл Нефтохим Бургас пусна в експлоатация нови екологични обекти

Нови пречиствателни съоръжения в Лукойл Нефтохим Бургас бяха пуснати в експлоатация на 18 септември по време на официална церемония. В нея участваха кметът на Бургас Димитър Николов, кметът на Камено Стефан Бонев, директорът на РИОСВ в Бургас ... още

https://industryinfo.bg

Изложение и конференция за възобновяеми източници и енергийна ефективност RENEXPO Poland във Варшава

Изложението и конференцията за възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност RENEXPO Poland ще се проведе между 23 и 25 септември т. г. в полската столица Варшава, съобщиха организаторите от REECO. Събитието обхваща широк спектър от ... още

https://industryinfo.bg

ТЕЦ Варна отбелязва 45-годишен юбилей

През 2014 г. се навършват 45 години от създаването на ТЕЦ Варна. Точната дата, на която през 1969 г. е пусната електроцентралата, е 22 август. В момента съоръжението е част от структурите на ЧЕЗ България. Това е втората по големина топлоелектрическа ... още

https://industryinfo.bg

Топлофикация Разград избира доставчик на двигателно масло

Топлофикация Разград обяви процедура за избор на кандидат, който ще извършва периодични доставки на двигателно масло тип Mobil Pegasus 70. Маслото е предназначено за инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Обкетът ... още

https://industryinfo.bg

Тангра изгради ОВК инсталациите в новия руски ресторант Друзя

Тангра изгради вентилационните и климатични инсталации в руския ресторант Друзя, открит през май т. г. в София, съобщиха от компанията. Климатизацията на двете зали, кафенето и детския кът на ресторанта е изпълнена с водоохлаждащ термопомпен агрегат ... още

https://hvac-bulgaria.com

Соларни колектори WOLF

Екотерм Проект представя слънчеви пакети от немския производител WOLF. Продуктите са тествани в реномираната лаборатория Stiftung Warentest mit „GUT“–Германия и са оценени много високо за ефективност, екологичност, срок на експлоатация и постигнат ... още

https://hvac-bulgaria.com

Atlas Copco е сред топ 10 в класацията на Newsweek за устойчиво развитие

Atlas Copco е на седмо място в класацията за устойчиво развитие Newsweek Green Rankings 2014. Класацията, изготвяна от авторитетното американско списание Newsweek в партьнорство с Global Knights Capital, е базирана на данни за корпоративните ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Топлофикация Русе с проект за замяна на твърдо гориво с биомаса

Топлофикация Русе обяви, че ще реализира проект, който предвижда замяна с биомаса на до 20% от използваното в момента твърдо гориво (въглища) в три от парогенераторите. В новата инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия ще бъдат ... още

https://industryinfo.bg

EVN България вече е активен координатор на специални балансиращи групи

От 1 юни т. г. EVN България стартира изпълнението на задълженията си на активен координатор на специални балансиращи групи, съобщиха от електроразпределителното дружество. "Следвайки това задължение, EVN EC ще бъде координатор на три специални ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Новоизградена биогазова централа ще преработва отпадъците от к.к. Албена

Новоизградена биогазова централа в местността Момчил край Балчик ще преработва между 2000 и 3000 тона хранителни отпадъци. Предвидени са 1 млн. лв. за осигуряване на допълнителното оборудване, с което да започне преработката на отпадъците. До края ... още

https://industryinfo.bg

55 изложители участваха в ENREG ENERGIA REGENERABILA 2014

Традиционната изложба и конференция за възобновяеми енергийни източници ENREG ENERGIA REGENERABILA се проведе между 9 и 11 април т. г. в Арад, Румъния. В шестото издание на форума взеха участие 55 изложители от 7 европейски държави на изложбена площ ... още

https://industryinfo.bg

EVN България Топлофикация изгражда нови топлопроводи за 228 000 лв.

EVN България Топлофикация започна изпълнението на инвестиционната си програма за 2014 г. с изпълнението на проект за изграждане на нови топлопроводи в Пловдив, съобщиха от дружеството. Дейностите в него включват разпределителен и присъединителни ... още

https://hvac-bulgaria.com

БАВ търси Експерт по водите

Българската Асоциация по Водите търси Експерт по водите. Кандидатите трябва да подадат мотивационно писмо (expression of interest) и автобиография. И двата документа трябва да бъдат написани на английски език и изпратени в срок до 21.04.2014 г. на ... още

https://water-bulgaria.com

Институтът Фраунхофер разработва проект за трансфер на възобновяема енергия през ''супермрежа'' между Африка и Европа

Немският институт Фраунховер обяви, че координира научноизследователски проект за разработването на решения, които ще позволят интерконтинентално пренасяне на енергия от ВЕИ централи в Африка към Европа. Научните звена на института ще си сътрудничат ... още

https://industryinfo.bg

9 -11 април - Изложение и конференция PV Platform Romania ще се проведе в рамките на ENREG ENERGIA REGENERABILA

Второ издание на търговското изложение и конференция PV Platform Romania ще се проведе между 9 и 11 април в Арад, Румъния, съобщиха за Renewabales-Bulgaria.com организаторите от REECO. Събитието ще се състои паралелно с 6-ото издание на търговоското ... още

https://industryinfo.bg

Комисията по енергетика в НС обсъжда промени в глава Топлоснабдяване на ЗЕ

Изменения в глава Топлоснабдяване на Закона за енергетика (ЗЕ), свързани с повишаване доверието към топлофикационните дружества, реално измерване на топлинната енергия и защита на потребителите обсъждат днес по време на изнесено заседание на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

България е изпълнила ВЕИ целите си за 2012 г.

България е достигнала задължителната национална цел през 2012 г. от 16% дял, регистрирайки 16,4% общ дял на енергията от възобновяаеми източници в брутното крайно потребление на енергия. Това посочва Вторият национален доклад за напредъка в ... още

https://industryinfo.bg

Газов котел UltraGas

Специалният дизайн на aluFer топлообменника увеличава до 5 пъти топлообменната повърхност. Това означава, че 10-20 % от енергията на димните газове може да бъде използвана за увеличаване ефективността на UltraGas. Високата топлопроводимост на aluFer ... още

https://hvac-bulgaria.com

Апартаментни абонатни станции на Данфосс са използвани в нов лондонски жилищен комплекс

Апартаментни абонатни станции на Данфосс бяха инсталирани в 364 апартамента в новопостроения жилищен комплекс Индескън Корт в Лондон, съобщиха за HVAC-Bulgaria.com от Данфосc "Отоплителна техника" България. Проектът за построяването на ... още

https://hvac-bulgaria.com

Президентът сезира Конституционния съд за новата ВЕИ такса

Президентът на България Росен Плевнелиев сезира Конституционния съд с искане да бъде обявена за противоконституционна въведената от 1 януари т. г. такса за производители на вятърна и слънчева енергия. Според държавния глава приетите разпоредби в ... още

https://industryinfo.bg

Топлофикация София избира доставчик на ултразвукови топломери

Топлофикация София откри процедура за избор на фирма, която ще извърши доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане, ръчно преносими терминали за отчитане на топломери в абонатните станции и софтуер за обработка на отчетите. ... още

https://industryinfo.bg

ТЕЦ Марица 3 изгражда нова инсталация за съвместно изгаряне на неопасни отпадъци

ТЕЦ Марица 3 предвижда изграждането на нови съоръжения към съществуващата горивна инсталация за съвместно изгаряне на битови и неопасни производствени отпадъци. Инвестиционното намерение на дружеството е представено в община Димитровград за ... още

https://industryinfo.bg

131 изложители участваха в Renexpo South-East Europe 2013

Шестото издание на изложението за възобновяема енергия и енергийна ефективност Renexpo South-East Europe отбеляза пореден успех, съобщиха за Renewables-Bulgaria.com организаторите от REECO. Събитието се проведе между 20 и 22 ноември т. г. в ... още

https://industryinfo.bg

ЕВН откри търг за метрологична проверка на делими и хибридни топломери

ЕВН България Топлофикация откри процедура за избор на фирма, която ще извъиши метрологична проверка на делими и хибридни топломери. На проверените топломери трябва да бъдат издавани свидетелства за метрологична проверка. Предвижда се топломерите за ... още

https://industryinfo.bg

Топлофикация София изгражда инсталация за изгаряне на модифицирано твърдо гориво

Топлинната енергия, която ще се произвежда от горивото, получено от завода за третиране на битовите отпадъци в София след изграждането на новата инсталация за оползотворяване на модифицирано твърдо гориво (RDF - Refuse Derived Fuel) ще обезпечава ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Osram освети Сикстинската капела с нова LED технология

Osram инсталира ново поколение LED компоненти в Сикстинската капела в Рим. След 500 години произведенията на изобразителното изкуство с изключително висока художествена и историческа стойност могат да бъдат разгледани наистина прецизно. Според ... още

https://lighting-bulgaria.com

Siemens представи технология за идентифициране на загубите на енергия чрез въздушни снимки

Siemens представи нова технология, която идентифицира загубите на енергия в големи сгради и цели квартали чрез система за обработка на изображения, заснети от безпилотен самолет. Софтуерът използва данните от камерите, за да създаде триизмерен модел ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

ТЕЦ Марица изток 2 търси оборудване за оползотворяване на топлинна енергия

ТЕЦ Марица изток 2 обяви началото на процедура за избор на фирма доставчик на оборудване за реализирането на проект за оползотворяване на топлинна енергия от разширителни непрекъснати продувки. Оборудването трябва да бъде доставено съгласно ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

31 октомври - БСК награждава отличените предприятия в проекта GBE Factory

На 31 октомври ще се състои церемонията по обявяване и връчване на наградите по конкурса за реализирани проекти за използване на ВЕИ за собствено потребление в рамките на проекта "Предприятия за производство на зелена енергия" (GBE Factory), ... още

https://industryinfo.bg

Компанията Remontmontaza предлага възможности за бизнес сътрудничество

Компанията Remontmontaza предлага възможности за бизнес и техническо сътрудничество във връзка с производството и монтаж на стоманени конструкции, промишлените процеси, оборудването, монтажа на различни видове тръбопроводи, както и изграждането на ... още

https://industryinfo.bg

AБEA награждава победителите от ВЕИ Шампионската лига

Асоциацията на българските енергийни агенции (AБEA) ще награди победителите в Българската ВЕИ Шампионска лига по време на Международния панаир в Пловдив. Отличието се присъжда на фирми и организации, които са реализирали иновативни инсталации за ... още

https://industryinfo.bg

МИЕ представя европрограмата ''Енергийна ефективност и възобновяема енергия''

Министерство на икономиката и енергетиката организира встъпителна конференция за представяне на програмата "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" на 10 октомври т. г. в хотел Балкан, София. Експерти от министерството ще представят проекта и ... още

https://industryinfo.bg

Топлофикация - Бургас планира производство на топлинна енергия от дървесен чипс

Топлофикация - Бургас има намерение да започне производството на топлинна енергия от дървесен чипс, съобщи инж. Въльо Дучев, изпълнителен директор на дружеството. По думите му основна причина за търсенето на алтернативи е високата цена на природния ... още

https://industryinfo.bg

Започна регистрацията за glasstec 2014

Производителите на машинно оборудване за производство на продукти от стъкло вече могат да се регистрират за следващото издание на специализираното изложение glasstec, което ще се проведе между 21 и 24 октомври 2014 г. в Дюселдорф, съобщиха за ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

1 октомври - Семинар за индустриални компресорни системи на Atlas Copco

Atlas Copco и КИИП ще проведат семинар за индустриални компресорни системи на 1 октомври т. г. в сградата на камарата в Пловдив. Първата част на семинара е посветена на индустриалните въздушни компресори и оборудване за обработка на компресиран ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Автоматизация на инфраструктурни мрежи със „стандартни“ контролери

За оптимално управление на натоварването в електроснабдителните мрежи класическите компоненти като електромери и прекъсвачи на мощността се допълват от нови компоненти. Това, от своя страна, повишава броя на необходимите измервателни точки. ... още

https://automation-bulgaria.com

ИИКТ търси разработчик на система за управление на климатични инсталации

Институтът по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките обяви обществена поръчка за разработване на система за управление и наблюдение на климатични инсталации за регулиране на разхода на топлинна енергия и ... още

https://hvac-bulgaria.com

180 000 клиенти използват системата за електронно разплащане на EVN

Над 180 000 клиенти се регистрираха в системата за електронно разплащане ЕVN Онлайн плюс от старта й преди 1 година, съобщиха от EVN България. ЕVN Онлайн плюс дава възможност за онлайн плащане на консумирана електрическа и топлинна енергия с ... още

https://industryinfo.bg

Нова турбина за комбинирано производство в ТЕЦ София

След близо година и половина подготовка между 5 и 9 август ще бъде монтирана изцяло нова турбина за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в най-старата централа на столицата ТЕЦ София, съобщиха от Топлофикация София. Новото ... още

https://hvac-bulgaria.com

Подмяна на отоплителна инсталация в жилищна сграда

По повод запитване на наш читател за възможностите за подмяна на отоплителната инсталация в 14-етажна жилищна сграда в центъра на София, сп. ТД Инсталации и специализирания портал за ОВК HVAC-Bulgaria.com инициираха дискусия сред фирмите от ОВК ... още

https://hvac-bulgaria.com

Енергоспестяващи технологии с използване на абсорбционни чилъри

Фирма КлиВенТо предлага иновативна технология за отопление и климатизация на сгради и производство на битова гореща вода с използване на кондензационен модулиращ абсарбционен чилър и слънчев концентратор на италианския производител Systema. Ако се ... още

https://hvac-bulgaria.com

Зелените технологии са в основата на 42% от приходите на Siemens

„Близо 33.2 млрд. евро от приходите на Siemens се дължат на зелени и иновативни технологии”, обяви Александър Владков, ръководител Корпоративни комуникации в Siemens България на провелия се в София бизнес форум Зеленият потенциал на България. По ... още

https://industryinfo.bg

КлиВенТо проведе поредица от семинари в страната

От 18 до 21 юни т.г. фирма КлиВенТо, съвместно с италианския си партньор Systems S.p.A., проведе поредица от семинари на тема „Енергийна ефективност – Еволюция” в градовете София, Пловдив, Варна и Велико Търново, съобщиха от компанията. „Семинарите ... още

https://hvac-bulgaria.com

Siemens представи Synco Living Strater Kit за прецизно регулиране на температурата в помещенията

Сименс Направление Сградни технологии представи нова брошура за Synco Living Strater Kit, предназначен за прецизното регулиране на температурата в жилищните помещения и намаляване на разходите за топлинна енергия. "Около 75% от използваната енергия ... още

https://hvac-bulgaria.com

Топлофикация София спечели 6 проекта за технологична модернизация

Топлофикация София спечели безвъзмездна финансова помощ в размер на 21,5 млн. евро от Международен фонд Козлодуй за шест свои инвестиционни проекта, съобщиха от дружеството. В периода 2013 – 2017 г. предстои да бъдат реализирани следните проекти: 1 ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

ЕМФ празнува 50 години

Енергомашиностроителният факултет към Техническия университет в София празнува 50-годишнина от създавеното си. Събитието ще бъде отбелязано с тържествено събрание на 27 юни от 15.30 ч. в зала 2140 на II блок на ТУ-София, съобщиха за IndustryInfo.bg ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Техем представи система за икономия на енергия adapterm

В рамките на участието си на международната изложба ЕЕ & ВЕ в Интер Експо Център, София, Техем представи своята интелигентна система за икономия на енергия adapterm. Използвайки вече изградената радиосистема в сградата, системата намалява до ... още

https://industryinfo.bg

Силно международно участие на предстоящото издание на Save the Planet

Организаторите от Виа Експо анонсират силно международно присъствие по време на предстоящото издание на международното изложение Save the Planet, което ще се проведе между 29 и 31 май т. г. Компании от Австрия, Германия, Дания, България, Чехия, ... още

https://industryinfo.bg

Нови комбинирани вентили, подобряващи комфорта и енергийната ефективност

Siemens разшири портфолиото на продуктите от серията Acvatix с нови автоматични, комбинирани вентили. Те са подходящи за комплексни приложения - от радиатори до цялостни ОВК системи. В комбинация със задвижките Acvatix, компанията предлага решение ... още

https://hvac-bulgaria.com

Обединение Актор – Хелектор ще строи завода за отпадъците на Столична община

Столична община обяви фирмата, спечелила конкурса за строителството на втора фаза от проекта за интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на СО - Проектиране и строителство на завод за механично-биологично третиране на ... още

https://industryinfo.bg

Данфосс достави топлообменници в система за използване на геотермална енергия в Холандия

Направление Топлофикационна автоматика на Данфосс достави 4 топлообменника на оранжерийния производител VB-Group в гр. Грубенворст, Холандия в рамките на мащабен проект за използване на геотермална енергия. В близко бъдеще се очаква доставка на още ... още

https://hvac-bulgaria.com

ЕВН търси доставчик на разходомери

ЕВН България Топлофикация стартира обществена поръчка за доставка и монтаж на разходомерни устройства - 1 топломер за измерване на подаваната топлинна енергия в топлопреносната мрежа на Пловдив, както и 2 водомера за измерване на техническата вода, ... още

https://industryinfo.bg

Стартира изложениете за климатизация, вентилация и газ инсталации АКВА-ТЕРМ 2013

Между 20 и 23 март в Интер Експо Център-София се провежда второто издание на международното специализирано изложение АКВА-ТЕРМ. Първото издание на АКВА-ТЕРМ насочи вниманието към модерните технологии за производство и управление на енергията чрез ... още

https://hvac-bulgaria.com

Специализирано изложение за климатизация, вентилация и газ инсталации АКВА-ТЕРМ 2013

В периода 20-23 Март 2013 г. в Интер Експо Център-София ще се проведе второто издание на международното специализирано изложение АКВА-ТЕРМ. Първото издание на специализирана изложба АКВА-ТЕРМ насочи вниманието към модерните технологии за ... още

https://automation-bulgaria.com

Специализирано изложение за климатизация, вентилация и газ инсталации АКВА-ТЕРМ 2013

В периода 20-23 Март 2013 г. в Интер Експо Център-София ще се проведе второто издание на международното специализирано изложение АКВА-ТЕРМ. Първото издание на специализирана изложба АКВА-ТЕРМ насочи вниманието към модерните технологии за ... още

https://industryinfo.bg

Прилепяем температурен сензор RAM-TR.2000M на специална цена от 16,50 лв. без ДДС

RAM-TR.2000M намира приложение в производството на топлинна енергия (контрол на температурата на водата, контрол на помпи, вентили и др.) и общо приложение в ОВК инсталации. Характеристики RAM-TR.2000M: −електромеханичен температурен контрол; − ... още

https://hvac-bulgaria.com

Електроцентрала на биомаса ще бъде изградена в Две могили

Нова електрическа централа ще бъде изградена в русенската община Две могили. Тя ще работи с биомаса на комбиниран цикъл за производство на електрическа и топлинна енергия, съобщава регионалният сайт RuseInfo. Годишният капацитет на централата ще ... още

https://industryinfo.bg

Kieback&Peter представи иновативна система за контрол на микроклимата

Германската фирма Kieback&Peter, член на EnOcean алианса, представи нова серия самообучаващи се продукти за контрол на микроклимата с автономно захранване под наименованието en:key. „Иновативната серия продукти, базирана на energy harvesting ... още

https://automation-bulgaria.com

Данфосс издаде брошура за екологично градско отопление

Направление Топлофикационна автоматика на Данфосс издаде брошурата "ЕКОПОЛИС - Отоплението на устойчивия град", която вече е достъпна и на български език. Сред темите в нея са: инфраструктура, отворена към различни енергийни източници; път към ... още

https://hvac-bulgaria.com

Сп. Енерджи ревю на издателство TLL Media е медиен партньор на ENREG ENERGIA REGENERABILA

Водещото специализирано техническо списание за енергетика Енерджи ревю е медиен партньор на петото издание на търговския панаир за енергийна ефективност и възобновяема енергия ENREG ENERGIA REGENERABILA. От 6 до 8 март т.г. събитието, организирано ... още

https://industryinfo.bg

6-8 март - ВЕИ изложение ENREG ENERGIA REGENERABILA в Румъния

От 6 до 8 март т. г. ще се проведе петото издание на търговския панаир за енергийна ефективност и възобновяема енергия ENREG ENERGIA REGENERABILA в Експо Arad International в Арад, Румъния. За поредна година събитието, организирано от REECO Group, ... още

https://industryinfo.bg

МИЕТ провежда обсъждане на наредбата за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма предлага за обществено обсъждане проект за изменение на наредбата за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. ... още

https://industryinfo.bg

Проведоха обучение за подготовка на проекти за енергийна ефективност и зелена икономика

На 19 февруари т. г. Българската търговско–промишлена палата, съвместно с Аксент Консултинг, проведоха семинар на тема Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема Енергийна ефективност и зелена икономика по ОП ... още

https://industryinfo.bg

GE и Toshiba подписаха меморандум за партньорство в когенерацията

В края на януари т. г. GE и Toshiba подписаха Меморандум на разбирателство (MOU) за формирането на глобален стратегически съюз, съгласно който двете компании ще разработват съвместно проекти в областта на когенерацията. Според споразумението те ще ... още

https://industryinfo.bg

GE и Toshiba подписаха меморандум за партньорство в когенерацията

В края на януари т. г. GE и Toshiba подписаха Меморандум на разбирателство (MOU) за формирането на глобален стратегически съюз, съгласно който двете компании ще разработват съвместно проекти в областта на когенерацията. Според споразумението те ще ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

EVN търси доставчик на разходомери

ЕВН България Топлофикация откри процедура за избор на фирма, която ще извърши доставка и монтаж на 3 разходомерни устройства. Необходими са 1 топломер за измерване на подаваната топлинна енергия в топлопреносната мрежа на Пловдив, както и 2 водомера ... още

https://industryinfo.bg

15% от топломерите в страната са подменени заради изтекъл срок

Около 15% от общо близо 1,5 млн. разпределителни уреди за отчитане на топлинната енергия, в топлофицираните сгради у нас, са подменени, защото е изтекъл експлоатационният им срок. Това съобщи Ася Ангелова, председател на Асоциацията на топлинните ... още

https://industryinfo.bg

Siemens предлага интегрирани приложения за по-голяма енергийна ефективност в сградите

Намаляването на оперативните разходи чрез икономия на енергия може да се увеличи чрез интеграцията на стайния контрол и първичното производство на студова и топлинна енергия. Автоматичният обмен на данни от устройствата за стаен контрол към ... още

https://automation-bulgaria.com

Siemens предлага интегрирани приложения за по-голяма енергийна ефективност в сградите

Намаляването на оперативните разходи чрез икономия на енергия може да се увеличи чрез интеграцията на стайния контрол и първичното производство на студова и топлинна енергия. Автоматичният обмен на данни от устройствата за стаен контрол към ... още

https://hvac-bulgaria.com

Одобриха Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници

На последното си проведено заседание Министерски съвет прие Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници. Документът поставя цели за производството от възобновяеми източници (ВИ) на различни видове енергия до 2020 г. - ... още

https://industryinfo.bg

Дискутираха методиката за определяне на преференциалните цени на ел.енергия от комбинирани производства

Работна среща с браншови организации, членове на БСК, се проведе на 12 декември в София. Основната тема на събитието беше определянето на цените на топлинната енергия и методиката за определяне на преференциалните цени на електрическа енергия от ... още

https://industryinfo.bg

Дискутират методиката за определяне на преференциалните цени на ел.енергия от комбинирани производства

Работна среща с браншови организации, членове на БСК, се провежда днес в София. Основната тема на събитието ще бъде определянето на цените на топлинната енергия и методиката за определяне на преференциалните цени на електрическа енергия от ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Mitsubishi Heavy Industries и Hitachi сключиха споразумение в областта на термалната енергия

Компаниите Mitsubishi Heavy Industries и Hitachi оповестиха официално подписването на споразумение за съвместно управление на бизнеса в областта на термалната енергия. Двете компании планират да реализират това чрез консолидиране на операциите, на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Mitsubishi Heavy Industries и Hitachi сключиха споразумение в областта на термалната енергия

Компаниите Mitsubishi Heavy Industries и Hitachi оповестиха официално подписването на споразумение за съвместно управление на бизнеса в областта на термалната енергия. Двете компании планират да реализират това чрез консолидиране на операциите, на ... още

https://industryinfo.bg

Данфосс изтъква значението на топлофикацията като основа за устойчиво развитие на градовете

Районната топлофикация ще играе жизнено важна роля, ако Китай и светът искат да се справят със значителните предизвикателства, пред които ги изправя урбанизацията. Това бе основното послание на Данфосс по време на форума на кметове от ЕС и Китай, ... още

https://hvac-bulgaria.com

Данфосс изтъква значението на топлофикацията като основа за устойчиво развитие на градовете

Районната топлофикация ще играе жизнено важна роля, ако Китай и светът искат да се справят със значителните предизвикателства, пред които ги изправя урбанизацията. Това бе основното послание на Данфосс по време на форума на кметове от ЕС и Китай, ... още

https://industryinfo.bg

Kastamonu Entegre влага 100 млн. евро в ново предприятие за MDF плоскости

Турският холдинг Kastamonu Entegre планира да изгради нови производствени мощности на територията на българското предприятие на групата Кастамону - България. Размерът на инвестицията е 100 млн. евро. Проектът за инвестиционните намерения на ... още

https://industryinfo.bg

Fischer Elektronik представи софтуерно решение за топлинна симулация

Fischer Elektronik стартира нова услуга в областта на термичния мониторинг и проектиране на управление на електронни модули и системи - компютърна топлинна симулация. Софтуерното решение е насочено преди всичко към температурните изисквания за ... още

https://electronics-bulgaria.com

Fischer Elektronik представи софтуерно решение за топлинна симулация

Fischer Elektronik стартира нова услуга в областта на термичния мониторинг и проектиране на управление на електронни модули и системи - компютърна топлинна симулация. Софтуерното решение е насочено преди всичко към температурните изисквания за ... още

https://industryinfo.bg

Брикел приключва ремонта на топлофикационното трасе в Гълъбово

Цех Топлофикация на ТЕЦ Брикел приключва в срок предвидените ремонтни работи по топлофикационното трасе и има готовност за осигуряване на топлинна енергия за потребителите на тази услуга, информираха от компанията. Цената на топлинната енергия за ... още

https://hvac-bulgaria.com

Брикел приключва ремонта на топлофикационното трасе в Гълъбово

Цех Топлофикация на ТЕЦ Брикел приключва в срок предвидените ремонтни работи по топлофикационното трасе и има готовност за осигуряване на топлинна енергия за потребителите на тази услуга, информираха от компанията. Цената на топлинната енергия за ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Кръгла маса за зелена енергия и биогорива

На 28 септември между 13:00 и 18:00 ч. в рамките на Международния технически панаир в Пловдив се проведе кръгла маса на тема "Иновации и услуги за енергийна ефективност, зелена енергия и биогорива". Организатор бе Клъстър Зелена синергия. По време ... още

https://hvac-bulgaria.com

Кръгла маса за зелена енергия и биогорива

На 28 септември между 13:00 и 18:00 ч. в рамките на Международния технически панаир в Пловдив се проведе кръгла маса на тема "Иновации и услуги за енергийна ефективност, зелена енергия и биогорива". Организатор на събитието бе Клъстър Зелена ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Добиване на топлинна енергия от слънцето с термодинамични системи с директно изпарение в слънчевия панел

От доста време съществува дилемата за целесъобразността на отоплението със слънчева енергия, както и спекулациите в двете посоки - за и против. Безспорен факт е, че върху нас се изсипва поток от слънчева енергия, а много малка част от нея се ползва ... още

https://hvac-bulgaria.com

Ново поколение ултразвукови топломери или студомери

Представяме Ви новата гама топломери (WSM5) или студомери (WSB5) на Siemens за отчитане потреблението на топлинна или студова енергия. Тя е специално разработена за употреба в жилищни сгради, като притежава подобрени характеристики и функционалности ... още

https://hvac-bulgaria.com

Газов двигател GE с 50 000 ч. успешна експлоатация за немска пивоварна

Захранваната от газ технология на GE в електроцентралата за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в немска пивоварна Bitburger Brauerei премина 50 000 ч. успешна експлоатация. Централата със сертифицирания по ecomagination ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Програма на Siemens в Германия намалява енергийните разходи с 0,5 млн. евро

Програма за енергийна ефективност в производствената база на Siemens в Кемнат, Бавария е намалила годишните разходи за енергия с 20% или с повече от 500 000 евро. Програмата ще изплати инвестиционните разходи от 1,9 млн. евро за 4,5 г., изчисляват ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Мерки за повишаване на енергийната ефективност в системите за вентилация и климатизация

инж. Юлий Армянов, управител на Тангра-АВ Интересът към енергоефективни или енергоспестяващи системи следва кривата на повишение на цените на първичните енергоизточници. Нещо повече, в последните около 20 години все по-убедително се доказва, че ... още

https://hvac-bulgaria.com

EVN с нови онлайн услуги

От 1 август т. г. корпоративният сайт на EVN България предоставя подобрена функционалност и нови онлайн услуги за потребителите, съобщиха от дружеството. Основното подобрение е за най-използваната услуга на сайта – Проверка на сметка за частни ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Когенерационни газово-бутални системи на GE захранват олимпиадата в Лондон

Два нови енергийни центъра, разположени в лондонските предградия Стратфорд сити и Кингс ярд, са готови да снабдяват с 10 мегавата високоефективна електрическа, топлинна и охлаждаща енергия Олимпийските игри и Параолимпийските игри Лондон 2012, както ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Разходомерът VersaFlow Vortex оптимизира процеса на производство и разпределяне на топлинна енергия

Ивайло Иванов, експерт продажби полево оборудване, Ханиуел Разходомерът VersaFlow Vortex оптимизира процеса на производство и разпределяне на топлинна енергия От основно значение за ефективността на топлофикационните дружества в днешни дни е точното ... още

https://hvac-bulgaria.com

Системи за непрекъснат контрол и мониторинг на изходящите димни газове и вредни вещества

Анелия Огнянова, управител на CCS - България Фирма CCS – България е българо-немска фирма с дългогодишен опит в доставките и изграждането на системи за непрекъснат контрол и мониторинг на скоростта, влагата и състава на изходящите димни газове и ... още

https://hvac-bulgaria.com

Комплексните системи на Данфосс снижават разхода на енергия в топлофикационните мрежи с 20 до 30%

Данфосс, направление Топлофикационна автоматика Всяка топлофикационна система сама по себе си е инфраструктура за разпределение на енергия за отопление и охлаждане в сградите на един град. Системата може да използва всички енергийни форми, ... още

https://hvac-bulgaria.com

Високоефективните помпи Wilo осигуряват значително намаление на разходите за електричество

инж. Мартин Петров, мениджър продажби за направление Индустрия, Вило България Wilo произвежда и предлага високоефективни помпи, които вече изпълняват изискванията на европейската Директива за екодизайна (ErP), които ще станат още по-строги през ... още

https://hvac-bulgaria.com

Регулиращи вентили серия 300 line

инж. Илия Илиев, управител на ЛДМ България Фирма ЛДМ България предлага новата серия регулиращи вентили 300 line. Номиналните им диаметри са в диапазона DN 25-300 с налягания PN40 и PN63. Те намират приложение в отоплителната и климатична техника, ... още

https://hvac-bulgaria.com

Профилираните регулиращи вентили се справят независимо от натоварването в инсталацията

инж. Гергана Ангелова, управител на Белимо България BELIMO Automation – Швейцария, предлага разнообразна продуктова гама от регулиращи и on/off вентили с електрическо задвижване за приложение в топлофикационни инсталации, регулиране на пара, БГВ и ... още

https://hvac-bulgaria.com

Siemens с рекорди в когенерационните технологии

Siemens получи разрешение за изграждане на когенерационна мощност за производството на електро- и топлоенергия в Дюселдорф. Новата централа Лаусвард ще използва фирмената технологията за комбиниран цикъл на газова и парна турбина, която миналата ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Енергийно ефективни решения за ОВК системи

Системите за отопление, вентилация и климатизация са едни от най-сериозните консуматори на енергия в сградите. Съответно се предлагат и немалко решения, позволяващи повишаване на тяхната ефективност и намаляване на консумираната енергия. Не са малко ... още

https://hvac-bulgaria.com

Уредите за дялово разпределение намаляват разходите за отопление

Ася Ангелова, управител на иста България Днес в България се наблюдава близо 40% намаление на потреблението на топлинна енергия, съпоставено с потреблението през 1995 г. Това означава, че благодарение на навлизането на дяловото разпределение и ... още

https://hvac-bulgaria.com

Тенденциите за повишаване на енергийната ефективност на ОВК системите са насочени предимно към използването на възобновяеми енергийни източници

Марян Петров, управител на Мариан и Синове - М. Петров Предлаганите от Мариан и Синове - М.Петров системи за отопление, климатизация и производство на топла вода са базирани на термопомпи, слънчеви колектори и съоръжения за изгаряне на биомаса. ... още

https://hvac-bulgaria.com

Ефективно централно отопление

Йорг Золфелнер, председател на УС, ЕВН България EVN се утвърди като технологично дружество с активна енергийно-ефективна политика. Следвайки своята дългосрочна инвестиционна програма, EVN продължава политиката си на енергийна ефективност по ... още

https://hvac-bulgaria.com

По-ниски разходи за отопление с електрически инфрачервени отоплителни панели

Елица Нанева, управител на Пестим енергия Сградният сектор е отговорен за около 40% от общото енергийно потребление, а най-голяма част от това потребление е за поддържането на подходящ вътрешен климат чрез отопление, охлаждане и вентилация. ... още

https://hvac-bulgaria.com

Ново поколение ултразвукови топломери или студомери от Siemens

Siemens предлага нова гама топломери (WSM5) и студомери (WSB5) за отчитане потреблението на топлинна или студова енергия. Гамата е специално разработена за употреба в жилищни сгради, като притежава подобрени характеристики и функционалности: ... още

https://hvac-bulgaria.com

Миксер за въздух ELITURBO от Тангра

Eliturbo е миксер за въздух, който е в състояние да изравни вертикално и хоризонтално температурата и влажността в големи помещения и да намали разходите за отопление с до 30%. Eliturbo използва специален хелиоцентрофужен ротор, патентован от ... още

https://hvac-bulgaria.com

Термопомпените системи и рекуператорите са от изключителна важност за подобряване ефективността на ОВК инсталациите

Велчо Дамянов, управител на Дамвент В днешно време ОВК инсталациите се явяват като един от най-големите консуматори на енергия въобще (електрическа и топлинна). Не случайно върховите товари в консумацията на ел. енергия се получават през зимата при ... още

https://hvac-bulgaria.com

Фирма Индуматик предлага нов турбинен генератор на DEPRAG

Фирма Индуматик, партньор на германския производител DEPRAG, предлага на българския пазар турбинен генератор на електроенергия с патентована технология за генериране на от 5 до 20кВ мощност от отработени газове или отделена топлина, съобщиха от ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Mениджъри от Siemens посетиха EVN България Топлофикация

На 1 юни т.г. група от висши мениджъри на Siemens в Централна и Югоизточна Европа бяха на посещение в EVN България Топлофикация в Пловдив, където се запознаха с новопостроената централа за когенерационно производство на топлинна и електрическа ... още

https://hvac-bulgaria.com

Mениджъри от Siemens посетиха EVN България Топлофикация

На 1 юни т.г. група от висши мениджъри на Siemens в Централна и Югоизточна Европа бяха на посещение в EVN България Топлофикация в Пловдив, където се запознаха с новопостроената централа за когенерационно производство на топлинна и електрическа ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

IT сигурност на енергийната инфраструктура

На 24 май в Берлин се проведе семинар за защита на енергийни инфраструктури от кибер заплахи. Участниците получиха ноу-хау от специалисти, за да управляват най-лошия сценарий при срив на информационната система, съобщи Институтът за енергиен ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Данфосс ще доставя управляващи мотор-вентили и задвижки за когенерационни инсталации

Направление Топлофикационна автоматика на Данфосс ще доставя на компанията Schnell интелигентни управляващи мотор-вентили и задвижки. Интелигентните управляващи мотор-вентили на Данфосс се състоят от управляващ вентил и задвижка. Функцията им е да ... още

https://hvac-bulgaria.com

Данфосс ще доставя управляващи мотор-вентили и задвижки за когенерационни инсталации

Направление Топлофикационна автоматика на Данфосс ще доставя на компанията Schnell интелигентни управляващи мотор-вентили и задвижки. Интелигентните управляващи мотор-вентили на Данфосс се състоят от управляващ вентил и задвижка. Функцията им е да ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

LED осветлението надминава по рентабилност конвенционалните светлинни източници

Уважаеми г-н Монев, фирма Лумитрон е официален дистрибутор на Toshiba Lighting Systems и Citizen Electronics Co. за България. Бихте ли представили най-иновативните технологии за LED осветление от портфолиото на двете компании? Ясно изразена ... още

https://lighting-bulgaria.com

Ще оползотворяваме по-голям обем отпадъци в качеството на енергиен ресурс

Бихте ли представили накратко дейността на компанията, която представлявате? Холсим (България) е част от швейцарската група Холсим – един от световните лидери в производството на цимент, инертни материали и готови бетонови смеси с предприятия в ... още

https://automation-bulgaria.com

ЕВН България Топлофикация обяви конкурс за доставчик на сферична арматура

ЕВН България Топлофикация обявяви конкурс за доставчик на два броя сферична арматура DN 600/ PN 25, предварително изолирана с въздух и дренаж. Получаването на съоръженията трябва да бъде реализирано преди 1-ви август. Детайли за изискванията към ... още

https://hvac-bulgaria.com

ЕВН България Топлофикация обяви конкурс за доставчик на сферична арматура

ЕВН България Топлофикация обявяви конкурс за доставчик на два броя сферична арматура DN 600/ PN 25, предварително изолирана с въздух и дренаж. Получаването на съоръженията трябва да бъде реализирано преди 1-ви август. Детайли за изискванията към ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Промени в закона за водите за гарантиране безопасността на водната инфраструктура предвиждат от правителството

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за водите и предлага на Народното събрание да го приеме. Целта на предлаганите промени е въвеждането на ясни правила за собствеността върху водната инфраструктура, осигуряване ... още

https://water-bulgaria.com

Топлофикация София модернизира управлението на енергиен котел в ТЕЦ София Изток

Топлофикация София инвестира близо 1,2 млн. лв. в модернизацията на управлението на една от най-ефективните мощности на ТЕЦ София Изток - енергиен котел №3, съобщиха от дружеството. Проектът е реализиран от Фесто България. Съоръжението вече ... още

https://hvac-bulgaria.com

Топлофикация София инвестира близо 1,2 млн. лв. за модернизация на котел №3

Топлофикация София инвестира близо 1,2 млн. лв. в модернизацията на управлението на една от най-ефективните мощности на ТЕЦ София Изток - енергиен котел №3, съобщиха от дружеството, цитирано от агенция Фокус. Проектът е реализиран от Фесто. ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Снимка с термовизионна камера показва загубата на енергия в сградата

Клиентите на Топлофикация София вече могат да ползват термовизионна камера за обследване на топлинните проблеми на сградите, в които живеят. За целта е необходимо решение на Общото събрание на етажната собственост и заявление до Топлофикация София ... още

https://hvac-bulgaria.com

Топлофикация-Бургас с най-добра ефективност и висока събираемост на задълженията

Анализ на топлофикационните дружества по време на среща на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм към НС отчете най-добра ефективност на Топлофикация-Бургас, заради поддържаната ниска цена на услугата и висока събираемост на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Електрически лъчисти отоплителни тела

Лъчистото отопление на базата на инфрачервени излъчватели е добре познато и широко използвано при отопляването на помещения с голяма височина, както и на открити пространства. Инфрачервените излъчватели са предпочитано решение поради добрия топлинен ... още

https://hvac-bulgaria.com

Топлоабсорбиращ робот пренася топлина до студени зони

Немски учени представиха иновативна разработка на робот, който може да пренася топлина от източника й до студени зони в жилището. Творението на дизайнерите Андреас Майнхардт и Даниел Абендрот е в състояние да търси топлинна енергия, да я поема и да ... още

https://hvac-bulgaria.com

Обновяват ОВК системите в училища и детски градини

28 общини извън градските агломерации получават общо 19,7 млн. лева за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура. Ще бъдат реконструирани 31 училища и 17 детски градини и ясли. Предвижда се след ... още

https://hvac-bulgaria.com

28 общини получават 19,7 млн. лева за енергийна ефективност в училища и детски градини

28 общини извън градските агломерации получават общо 19,7 млн. лева за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура. Кметовете получиха чекове със стойността на договорите от министъра на регионалното развитие ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

ОВК системите в логистичен терминал на DB Schenker, София

Комплексът DB Schenker е разположен върху 47 дка и се състои от офис сграда с разгъната застроена площ от 9200 кв. м, 2 складови халета – склад за претоварване на пратките (т. нар. разпределително хале ) с обща площ от 2000 кв. м, а другият – ... още

https://hvac-bulgaria.com

Рекуперативна система за отопление бе внедрена в Кауфланд

Най-новият търговски обект от веригата Кауфланд ще използва рекуперативна система за отопление. "Отоплението на помещенията ще се извършва изцяло с отделяната от хладилните витрини топлинна енергия. Посредством тръби, разположени на тавана на ... още

https://hvac-bulgaria.com

Рекуперативна система за отопление бе внедрена в Кауфланд

Най-новият търговски обект от веригата Кауфланд ще използва рекуперативна система за отопление. "Отоплението на помещенията ще се извършва изцяло с отделяната от хладилните витрини топлинна енергия. Посредством тръби, разположени на тавана на ... още

https://industryinfo.bg

Новите топломери - задължително с дистанционно отчитане

Около 30 % от топломерите, поставени на радиаторите в топлофицираните жилища са негодни, показват данни на Асоциацията на топлинните счетоводители у нас. Само 2-3% от всички абонати са подновили устройствата си. Целта е не просто старите устройства ... още

https://industryinfo.bg

Съчетание на конвенционални с енергийноефективни решения за отопление и БГВ в център за обучение на младежи в с. Боровци

Предвижда се в сградата да се осъществи комбинирана активно-пасивна отоплителна система и система за подгряване на топла вода. Ще бъдат инсталирани и 10 броя вакуумно-тръбни слънчеви колектори за топла вода. Центърът за обучение и преход на младежи ... още

https://hvac-bulgaria.com

Новите топломери - задължително с дистанционно отчитане

Около 30 % от топломерите, поставени на радиаторите в топлофицираните жилища са негодни, показват данни на Асоциацията на топлинните счетоводители у нас. Само 2-3% от всички абонати са подновили устройствата си. Целта е не просто старите устройства ... още

https://hvac-bulgaria.com

Dalkia ще строи централи за биомаса в България

Френското дружество Dalkia, което е собственик на Топлофикация Варна, има намерение да инвестира в изграждането на централи за биомаса в България, съобщи генералният директор на дружеството за страната Рено Капри. Когенерационни централи ще ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Dalkia ще строи централи за биомаса в България

Френското дружество Dalkia, което е собственик на Топлофикация Варна, има намерение да инвестира в изграждането на централи за биомаса в България, съобщи генералният директор на дружеството за страната Рено Капри. Когенерационни централи ще ... още

https://industryinfo.bg

Обсъждат се таксите за гаранции за произведена енергия от ВЕИ

Стартира обществено обсъждане на проект на Постановление за одобряване на тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници. Според ... още

https://industryinfo.bg

Топлофикация Русе внедри нова ERP система

Платформата 1C:Enterprise ERP за управление на цялостната дейност внедри Топлофикация Русе. Проектът е с продължителност две години, а неговата стойност е 695,5 хил. лв., съобщиха от дружеството. Предвижда се поетапно да бъдат обхванати всички ... още

https://automation-bulgaria.com

Топлофикация Русе внедри нова ERP система

Платформата 1C:Enterprise ERP за управление на цялостната дейност внедри Топлофикация Русе. Проектът е с продължителност две години, а неговата стойност е 695,5 хил. лв., съобщиха от дружеството. Предвижда се поетапно да бъдат обхванати всички ... още

https://industryinfo.bg

Топлофикация София предвижда изграждането на нови ефективни мощности и мащабни ремонти

През т. г. ще се фокусираме върху ремонтната програма, както и ще започнем замяна на стари мощности с нови по-ефективни, за да можем да предоставим качествена услуга и да остане топлинната енергия най-изгодна на пазара. Това съобщи при представянето ... още

https://industryinfo.bg

Системи за аварийно осветление с централна батерия

Системите за аварийно и евакуационно осветление, захранвани от обща централна акумулаторна станция, са съвременно техническо решение, осигуряващо висока надеждност, широка функционалност, ниски експлоатационни разходи и възможности за интегриране в ... още

https://lighting-bulgaria.com

Решения за повишаване на ефективността на ОВК системите

Една от приоритетните задачи, която днес стои пред архитектите и проектантите при проектирането на всяка една сграда, независимо от нейното предназначение, е да се осигурят ниски енергийни разходи по време на експлоатацията й. Пътищата за ... още

https://hvac-bulgaria.com

GE Energy представи аеродериватните ситурбини

На 11 октомври т. г. в хотел Хилтън, София се проведе медиен тренинг, посветен на аеродериватните турбини на GE Energy. Лектори бяха г-н Пиерпаоло Маца, генерален мениджър на подразделение Аеродериватни газови турбини за Централна и Източна Европа, ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Модернизация на електроцентралите вместо построяване на нови, предлагат от ЦЕРБ

С 10-15% от средствата, предвидени за построяване на нови електроцентрали, могат да се модернизират настоящите и да се удължи животът им с четвърт век. Изграждането на една нова ВЕЦ с мощност 8 МW например струва около 10-12 млн. евро, а ... още

https://industryinfo.bg

EVN България планира да изгради още една електрическа подстанция край Пловдив

EVN България планира изграждане на още една стационарна електрическа подстанция в района на Пловдив, с цел да се подобри качеството на електроснабдяването в района, преди всичко за промишлените потребители. Това стана ясно от думите на представители ... още

https://industryinfo.bg

Загорка оптимизира производството си чрез програма за устойчиво развитие

Загорка е водещ пивопроизводител, притежаващ в своето портфолио марки като Загорка, Ариана, Хайнекен, Desperados, Амстел, Ариана Тъмно, Старобърно и Столично Тъмно. Загорка има близо 110-годишна история, която води началото си от първата пивоварна, ... още

https://industryinfo.bg

Ефикасно и надеждно снабдяване със сух сгъстен въздух

Atlas Copco пуска на пазара 3 нови серии адсорбционни изсушители за въздух. Те са проектирани за осигуряване на ефективност с нисъки загуби на налягане и забавени цикли на сушене. Освен това, високата ефективност и постоянната точка на роса под ... още

https://industryinfo.bg

Еар Лукс – В предлага нова система за вентилация

Отскоро фирма Еар Лукс – В предлага на нашия пазар система за вентилация модел CWL на немската компания WOLF. “CWL се използва за вентилация на административни и жилищни помещения. Отличителна характеристика на системата е възможността за ... още

https://industryinfo.bg

Първата украинска когенерационна централа на биогаз - оборудвана с турбина на GE

Първата когенерационна централа на биогаз в Украйна използва говежда тор за производство на енергия. Централата, която е захранвана от 4000 крави, разполага с газова турбина Йенбахер на Дженерал Електрик (GE). Съоръжението наскоро е в експлоатация ... още

https://industryinfo.bg

Експо Енергетика, Булконтрола и Вода София от 13 до 16 април

От 13 до 16 април 2010 г. Интер Експо Център - София бе домакин на международните специализирани изложби ЕКСПО ЕНЕРГЕТИКА, БУЛКОНТРОЛА и ВОДА СОФИЯ. „39-то издание на БУЛКОНТРОЛА с основни направления Буллабор и Булекология показа нововъведения в ... още

https://industryinfo.bg

ЕВН България и Сименс България представиха проекта за най-модерната когенерация

На 12 март т.г., мениджърите на ЕВН България Топлофикация – г-н Йорг Золфелнер и на Сименс България, г-жа Боряна Манолова, представиха общ проект за изграждане на ново съоръжение. Когенерационната централа за комбинирано производство на ... още

https://industryinfo.bg

Резултати от търсене на: топлинна енергия

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top