Резултати от търсене на: Противопожарните инсталации

КОВАС търси електроинженер-проектант/ светлинен дизайнер

... като електропроектант по експлоатация или поддръжка на електрически инсталации и осветителна техника. Проектантска правоспособност. 3. ... при спазване на технически правила и нормативи, противопожарните и други технически изисквания и правилата за ... още

http://lighting-bulgaria.com

Siemens ще представи специализирани решения за пожароизвестяване и пожарогасене на Firex 2015

... на теми, свързани със сухото пожарогасене и миграцията на противопожарните инсталации. В един от семинарите експертите на Siemens ще обсъдят ... още

http://industryinfo.bg

Xylem представя нови противопожарни бустерни помпени групи Lowara

... и UNI10779 за хидрантни системи. „Противопожарните бустерни помпени инсталации серия GEM се предлагат с електрически ... неръждаема стомана, отговарящи на всички изисквания на противопожарните системи. Благодарение на модулния дизайн на бустерните ... още

http://water-bulgaria.com

Електроинсталациите в Capital Fort

... кабелните трасета, силнотокови и слаботокови инсталации, мълниезащитна и заземителна инсталации”, коментира инж. Иво Борисов, ... асансьори, пожарните помпи, дренажните помпи, противопожарните люкове и аварийната вентилация на стълбищните клетки ... още

http://electrical-bulgaria.com

Несигурността влияе негативно на бизнеса

... да съдържа част „Пожарна безопасност“. Разработването на противопожарните норми към всеки проект осигурява правилни решения ... регистрират и оповестяват възникването на пожар. Пожарогасителните инсталации, освен да гасят, трябва да не нанасят ... още

http://industryinfo.bg

Топ BMS проекти 2012

... управление на противодимна вентилация, мониторинг на състоянието на противопожарните клапи и др.”, допълва той. В процеса ... ) централизирана система за автоматично управление на сградните инсталации и оборудване, внедрена от фирма Телелинк. Системата ... още

http://automation-bulgaria.com

Топ BMS проекти 2012

... управление на противодимна вентилация, мониторинг на състоянието на противопожарните клапи и др.”, допълва той. В процеса ... ) централизирана система за автоматично управление на сградните инсталации и оборудване, внедрена от фирма Телелинк. Системата ... още

http://industryinfo.bg

Пожаробезопасност на електроинсталации в аварийни изходи

... Наред с това противопожарният таван предпазва горимите инсталации от огън отдолу и предотвратява разпространението на ... практическите решения за полагане на електрическата инсталация над противопожарните окачени тавани, се извършват изпитания за пожар ... още

http://electrical-bulgaria.com

Пожаробезопасност на електроинсталации в аварийни изходи

... Наред с това противопожарният таван предпазва горимите инсталации от огън отдолу и предотвратява разпространението на ... практическите решения за полагане на електрическата инсталация над противопожарните окачени тавани, се извършват изпитания за пожар ... още

http://industryinfo.bg

Противопожарна защита на електроинсталации в сгради

... пенообразуватели, тухлички, силикони и модулни прегради. Преминаващите инсталации могат да се изпълнят с кабели и кабелоносещи ... плътност срещу газове. Доказателства за пригодност Преди противопожарните прегради да бъдат вложени, законът изисква тяхната ... още

http://industryinfo.bg

Противопожарна защита на електроинсталации в сгради

... пенообразуватели, тухлички, силикони и модулни прегради. Преминаващите инсталации могат да се изпълнят с кабели и кабелоносещи ... плътност срещу газове. Доказателства за пригодност Преди противопожарните прегради да бъдат вложени, законът изисква тяхната ... още

http://electrical-bulgaria.com

Противопожарни помпени станции

Противопожарните инсталации са сред основните ... също не са малко. Това превръща противопожарните инсталации в едни от най-отговорните по ... от общ контролер. Помпите, предназначени за противопожарните помпени станции, обикновено се изработват от ... още

http://water-bulgaria.com

Резултати от търсене на: Противопожарните инсталации

 

 

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание ТД Инсталации. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top