Резултати от търсене на: вода-вода

Der Standard публикува интервю с главния изпълнителен директор на SCHIEBEL

... благодарение на Corona. Нямаше да имате прясна питейна вода, ако нашите устройства не бяха разпределени по захранващите ... продукция. Искахме да специализираме в рекламни филми заснети под вода, но към момента сме заседнали само в "артистичното" ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Центробежни помпи за вентилация и климатизация

... .A. Те са подходящи за работа с разтвори на вода и гликол за климатични системи. Предимства: Благодарение на високото ... още

https://hvac-bulgaria.com

Завършиха новата Директива за питейни води на ЕС

... материали и продукти, които са в контакт с питейна вода, благодарение на установяването на хигиенни изисквания в целия ЕС ... още

https://water-bulgaria.com

Стенен кондензен газов котел на промоционална цена

... безпроблемна работа на котела в режими отопление и топла вода без опасност от образуване на котлен камък. Управлението ... лесно свързване към отоплителната система и мрежата за топла вода. Коминната система е коаксиална и позволява работа независима от ... още

https://hvac-bulgaria.com

Хидробластиращи агрегати Dynajet

... идеалният инструмент за устойчиво и бързо почистване с вода на големи повърхности. Интегрираната система за автоматично ... струя създава отрицателно налягане, което ефективно изсмуква мръсната вода. Системата за почистване на повърхността DFS може бързо ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Циркулационни помпи EBARA

... ниво на ефективност. Независимо дали е чиста вода или смесена с гликол, студена вода при -10°C или над 110 ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода спечели конкурса на БАВ за най-добра пречиствателна станция

... Заедно с мониторинговата онлайн система качеството на питейната вода от ПСПВ Бистрица, както и в останалите пречиствателни ... станции на Софийска вода, се гарантира от Лабораторно-изпитвателния комплекс (ЛИК), ... още

https://water-bulgaria.com

Контактни температурни сензори от Balluff

... на Balluff са подходящи и за мониторинг на охлаждаща вода, смазочни вещества и сгъстен въздух, което ги превръща в ... още

https://automation-bulgaria.com

Охладителна система за сървърни центрове ServеCool

... топлообменници, адиабатно чрез използване на чиста дъждовна вода и активно чрез охладителни машини. Основният принцип ... използва икономични ресурси за охлаждане - въздух (рекуперация) и вода (адиабатно охлаждане) • през 90% от времето работи, ... още

https://hvac-bulgaria.com

БАВ организира семинар "Пречистване на питейни води" в Старосел

... ще бъдат засегнати темите: Измерване на разход на вода чрез разликата в налягането на дроселиращи устройства Измерване ... ще бъдат засегнати темите: Измерване на разход на вода в безнапорни канали Ултразвуков разходомер с кръстосана корелация ... още

https://water-bulgaria.com

Хоризонтални многостъпални помпи SAER серия OP50

... от Електра Помп, се използва за доставка на чиста вода и химически неагресивни течности. Помпите OP50 са пригодени ... системи с разширителни съдове, за градинарство, напояване, доставка на вода от кладенци. Освен това, благодарение на високия напор, ОР ... още

https://water-bulgaria.com

Провежда се извънредно заседание на Асоциацията по ВиК в Кюстендил

... отношенията и съвместната работа на асоциацията с "Кюстендилска вода". Дневният ред включва приемане на допълнително споразумение към ... бъде обхваната е съгласуване на бизнес плана на "Кюстендилска вода" за 2020-2021 година, в който са заложени ... още

https://water-bulgaria.com

ОВК сензори от Belimo

... : измерват от много ниско до високо налягане на въздух, вода и хладилни агенти Сензори за дебит с ултразвукова доплер ... ги прави идеални за студена, гореща и съдържаща гликол вода. Добре познатото високо качество гарантира надеждност и точност на ... още

https://hvac-bulgaria.com

Термопомпен бойлер CombiVal WPE/WPER

Термопомпеният бойлер CombiVal WPE/WPER затопля битовата гореща вода, като използва голяма част от енергията на околния въздух ... на интегрираната термопомпа. По този начин затопля битовата гореща вода и спестява до 2/3 от общите енергийни разходи ... още

https://hvac-bulgaria.com

МРРБ ще съдейства за проучване на нови водоизточници за с. Караисен

... писмен отговор на депутатско питане, свързано с липсата на вода в селото. Село Караисен се обслужва от ВиК Йовковци ... още

https://water-bulgaria.com

Община Свиленград подмени 21 км водопроводни мрежи в четири села

... аварии на водопроводната мрежа и намаляване на загубите на вода. Стойността на инвестицията по проекта е 5,3 млн ... още

https://water-bulgaria.com

Термопомпа за отопление и охлаждане UltraSource

... По отношение на енергийната ефективност, модел въздух-вода е с коефициенти COP: 4.4 ( ... и EER: 3.1 (A35W7), а модел вода-вода е с COP: 5.0 (B0W35) и ... конкретните нужди за отопление, охлаждане и топла вода, като използва природни ресурси - модулираща ... още

https://hvac-bulgaria.com

Софийска вода възлага реконструкция на съществуващ тласкател за излишна утайка в СПСОВ

Софийска вода обяви обществена поръчка за реконструкция на съществуващ тласкател за ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода търси изпълнител за ремонт на електро- и мълниезащитни инсталации

Софийска вода обяви обществена поръчка за извършване на ремонт на електроинсталации. ... още

https://industryinfo.bg

Потопяеми помпи за пречиствателни станции серия V от Faggiolati pumps

... .p.A. предлага гама потопяеми центробежни помпи за отпадна вода, която обхваща няколко серии помпи с различни работни колела ... още

https://water-bulgaria.com

Модулна система за мониторинг на качеството на водата тип 8905 от Burkert

... измерва при мониторинг на качеството на непречистена или питейна вода. Вода с рН > 7.7 се счита за некорозивна. ... MEMS технологиите позволяват минимални размери и минимално потребление на вода за пробни измервания Съществува във варианти със собствен ... още

https://automation-bulgaria.com

Многофункционален вентил Energy Valve

... се прави с уреди, предназначени да работят само с вода. На пазара съществува голям избор от предварително готови смеси ... температура, както се случва при слънчевите колектори, добавянето на вода в системата, а също и разликата в концентрацията на ... още

https://hvac-bulgaria.com

Автоматична полимерна станция, серия SPP от COSME

... за флокулацията на утайки, трябва да бъде разтворен във вода до постигане на специфична концентрация и да престои около ... и го изсипва в първия сектор на резервоар с вода, оборудван с лопатков миксер за разбъркване. Продуктът се разрежда ... още

https://water-bulgaria.com

Пясъкоуловител тип "ПИСТА", серия DP от COSME

... на конуса, се изсмуква от хидроекстракторна тръба. Пречистената вода изтича от изхода на бункера, разположен в горната ... скорости на потока и висока ефективност при сепарирането на вода и пясък. Приложения: обществена канализация, животновъдни ферми, ... още

https://water-bulgaria.com

Въведоха в експлоатация модернизираната ПСОВ Златни пясъци

... обучение на персонала. Извършват се и анализи на пречистената вода". още

https://water-bulgaria.com

Опростена интеграция в промишлени системи за контрол с PA-Toolkit от Festo

... по-лесно на колебанията както в консумацията на пречистена вода, така и при по-високи нива на замърсявания в ... непречистената вода. Това означава, че с минимални усилия капацитетът на пречиствателните ... още

https://industryinfo.bg

Rutronik представя иновативни решения с UV светодиоди

... решения при стерилизацията, пречистването на въздух и вода, селското стопанство и промишленото производство. Ултравиолетовите ... термични въздействия - например при пречистване на питейна вода. Фотокатализата (химична реакция, предизвикана от светлина), ... още

https://electronics-bulgaria.com

Завършиха проекта за реконструкция на ПСОВ-Китен

... механично и биологично, както и обеззаразяване на пречистената вода. "Предвид близкото отстояние на станцията до черноморското ... и високите изисквания към крайните качества на пречистената вода проектът включва и допълнително трето технологично стъпало ... още

https://water-bulgaria.com

вода в напорни тръбопроводи и безнапорни канали"" href="https://water-bulgaria.com/article/2708-bav-organizira-kurs-izmervane-razhod-na-voda-v-naporni-traboprovodi-i-beznaporni-kanali-" target="_blank"> БАВ организира курс "Измерване разход на вода в напорни тръбопроводи и безнапорни канали"

... ще се проведе специализираният курс "Измерване разход на вода в напорни тръбопроводи и безнапорни канали", организиран от Център ... ще бъдат засегнати темите: Измерване на разход на вода в безнапорни канали Ултразвуков разходомер с кръстосана корелация ... още

https://water-bulgaria.com

Гъвкавост и лесно управление чрез LG Hydro Kit за отопление и охлаждане

... - климатична термопомпена система за загряване и охлаждане на вода с модулата концепция, която предоставя цялостно решение за ... отопление, охлаждане и битова гореща вода. Системата разполага с възможност за свързване както в ... още

https://hvac-bulgaria.com

Софийска вода търси доставчик на спирателни кранове с електрическа задвижка

Софийска вода обяви обществена поръчка за доставка на фланшови спирателни кранове ... за изпълнение на периодични доставки, спрямо нуждите на Софийска вода. Изпълнителят ще трябва да доставя спирателни кранове, фланшови и ... още

https://water-bulgaria.com

Язовир "Студена" е пълен на 82%

... с общо 20,7 млн. куб. м вода. Във връзка с това на 24 юни. ... се отпускат допълнително 250 хил. куб. м вода от язовир "Студена" за питейно-битово водоснабдяване ... ", обявиха от МОСВ. Така общото количество вода за питейни нужди от язовира вече е ... още

https://water-bulgaria.com

Започва реконструкцията за 5,7 млн. лв. на водопровода във Ветрино

... места. Целта е да се подобри качеството на питейната вода и да се намалят загубите. "Работата по проекта ще ... на необходимото налягане за цялостното и пълноценно подаване на вода до всички домакинства", коментираха от общината. още

https://water-bulgaria.com

Хоризонтални многостъпални електрически помпи OP 100 от Saer

... Elettropompe могат да се използват за доставка на чиста вода и химически неагресивни течности. Те са подходящи за домашна ... на налягането, за градинарство, напояване, както и доставка на вода от кладенци. OP100 могат да се използват и като ... още

https://water-bulgaria.com

София Тех Парк започва изграждането на сградата за новия суперкомпютър

... изчислителната машина ще бъдат охлаждани от комбинирана система с вода и въздух. Останалата климатизация ще бъде реализирана с термопомпи ... още

https://industryinfo.bg

Нови термодинамични бойлери EGEA от Ferroli

... EGEA на Ferroli Италия за производство на битова гореща вода, подходящи за жилищни приложения. Термодинамичните бойлери са ... ºC. Основни функции: Термопомпа въздух-вода с интегриран резервоар за топла вода за санитарни нужди Екологичен фреон R290 ... още

https://hvac-bulgaria.com

Therma V – термопомпени решения от LG за всякакъв тип пространство

... през охлаждане и дори отопление на битова гореща вода. В различните си модели, Therma V постигат ... от 5 до 27°C за студена вода, през топла вода от 15 до 65°C, а ... достигне до 65°С температура на изходящата вода, което прави Therma V отлично решение за ... още

https://hvac-bulgaria.com

Обновяват ВиК мрежата в две села във Варненско

... в тези населени места, повишаване на качеството на питейната вода, както и осигуряване на непрекъснат цикъл на водоснабдяване. Изпълнител ... още

https://water-bulgaria.com

ТЕЦ Марица изток 2 търси изпълнител за подмяна на тръбопровод

... 2 обяви обществена поръчка за подмяна на тръбопровод "добавъчна вода" от бл. VIII до БПС-3. Мястото на изпълнение ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода търси технически ръководител аварии и поддръжка

Софийска вода търси да назначи технически ръководител аварии и поддръжка на ... още

https://industryinfo.bg

Община Баните търси изпълнител за изграждане на помпена станция и черпателен резервоар

... бъде с резервоар, който да резервира необходимите обеми минерална вода за захранване на консуматорите от Сондаж № ЗХГ от находище ... от земен насип за запазване на температурата на термоминералната вода. Обемът на черпателния резервоар е 95 000 куб. м ... още

https://water-bulgaria.com

KraussMaffei преоборудва машина Netstal ELION за производството на консумативи за PCR тестове

... промените са преобразуване на предпазния капак, контура на охлаждащата вода и електрическото табло, нанасяне на покритие, подходящо за чисти ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Отопление дори при -30°С с LG инверторни чилъри

... А за да намали дискомфорта от понижената изходящата вода по време на разскрежаване при моделите с няколко ... се разскрежава, останалите кръгове осигуряват подаването на топла вода към инсталацията. Въздухоохлаждаемите топлообменници на уредите са с ... още

https://hvac-bulgaria.com

Софийска вода избира доставчик на въздушници

Софийска вода обяви обществена поръчка за доставка на въздушници по 5 ... още

https://water-bulgaria.com

Община Лозница възлага изграждане на водопровод в с. Синя вода

... поръчка за реконструкция на водопроводна мрежа в с. Синя вода в два етапа. Изпълнителят трябва да ръководи действията си ... още

https://water-bulgaria.com

Помпи ЕБАРА с отворено работно колело

... и предназначени за използване с чиста, сива или отпадъчна вода. Позволяват изпомпване на водата с твърди и влакнести примеси ... вихровo (Vortex) работно колело, подходящо за всеки тип отпадна вода, дори и при голямо съдържание на влакнести материи или ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода търси технически ръководител канализационни колектори

Ръководството на Софийска вода търси да назначи технически ръководител канализационни колектори. Кандидатът ... колектори; Участва при подготовката за обследване чрез отбиване на вода; Работи със специализирана техника за видеодиагностика в оборудван за ... още

https://water-bulgaria.com

Булгартрансгаз публикува доклад за търсенето на добавен капацитет между България и Румъния

... на междусистемно свързване (IP) - Негру вода 1/Кардам, виртуална точка на междусистемно свързване ... в двете посоки на точката IP Негру Вода 1/Кардам и в посока от България ... към Румъния във VIP Негру Вода 2,3/Кардам. Очакваната посока на нетното ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

ВиК-Русе търси доставчик на PVC тръби за питейна вода

... . Тръби и фасонни части от серографитен чугун за питейна вода. Количествата ще се заявяват по преценка на възложителя. Доставката ... още

https://water-bulgaria.com

МРРБ представи приоритетите си за развитие до 2027 г.

... ресурси, поради неизградени водоизточници и/или резервоари за вода, или висока степен на амортизираност на водопроводната мрежа ... С оглед намаляване броя на авариите и загубите на вода е необходимо да се реконструират магистралните водопроводи и ... още

https://water-bulgaria.com

Озонатори от Teknozone Ozone Systems

... , търговски центрове, пречиствателни централи за чиста и отпадъчна вода, промишлени предприятия – за премахване на вредните емисии в ... рибни ферми, цехове за бутилиране на минерална и газирана вода и напитки, цехове за производство на млечни продукти, ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода възлага сервизно обслужване на лабораторни уреди

Софийска вода обяви обществена поръчка за извънгаранционно сервизно обслужване на спомагателни ... на лабораторното оборудване се извършват по заявка на Софийска вода. В рамките на настоящото обявление за техническо обслужване ще ... още

https://water-bulgaria.com

К И Инженеринг влага 29 хил. лв. в проучвателни дейности в Пловдив

... Правителството одобри замяна на концесионер за добив на минерална вода и прекрати три концесионни договора за добив на строителни ... Акварекс-В, който от 2000 г. добива минерална вода от находище Велинград-Чепино, да бъде заменен от дружеството ... още

https://industryinfo.bg

Промоция на газов котел 24 kW и климатик 9000 BTU

... неръждаема стомана AISI 304 Производство на битова гореща вода чрез пластинчат топлообменник Дигитално командно табло Модулация на ... пламъка в режими "отопление" и "битова гореща вода" Изискан дизайн и компактни размери Серийно автоматичен байпас ... още

https://hvac-bulgaria.com

Община Баните търси изпълнител за помпена станция и черпателен резервоар

... станция с резервоар, който да резервира необходимите обеми минерална вода за захранване на консуматорите от Сондаж № 3ХГ (находище ... на минерална вода Баните). От нея помпажно, чрез напорни водопроводи, обект ... още

https://water-bulgaria.com

МРРБ поема финансирането на проучването за водоснабдителната системата "Дунав"

... предпроектно проучване за доизграждане на водоснабдителната система "Дунав", доставяща вода в областите Шумен, Разград и Търговище. В рамките ... г., но към момента поради незавършеността на проекта вода стига само до Разград и няколко общини от областта ... още

https://water-bulgaria.com

НЕТ-БГ реализира проект с термопомпа за обществена сграда в Шумен

... газов двигател AISIN в комбинация със сдвоен модул въздух-вода YOSHI AWS за климатизацията на обществена сграда в Шумен ... двигател AISIN ще доставя и до 50 kW топла вода за битови нужди с температура 65°C основно през ... още

https://hvac-bulgaria.com

Започна изпълнението на интегрирания проект за водите на Пловдив

... . "Този проект е важен, защото ще осигури чиста питейна вода, а улиците няма да се наводняват след дъжд", каза ... Димитров. Община Пловдив очаква след ремонтните дейности загубите на вода да намалеят от 47,74% на 45,27%. Общата ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода инвестира 40 млн. лв. във ВиК мрежи през 2020 г.

... " се проведе първата за годината пресконференция на Софийска вода. В нея взеха участие изпълнителният директор Васил Тренев, ... Георгиев. В рамките на събитието директорите на Софийска вода обявиха предстоящите инвестиции на дружеството в столичната ВиК ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода търси да назначи началник смяна в СПСОВ (с. Кубратово)

Администрацията на Софийска търси да назначи началник смяна в Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води (СПСОВ) в Кубратово. Кандидатът трябва да притежава висше образование профил ВиК, биология или екология, 3-годишен опит по ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода търси технически ръководител за обследване на големи канализационни колектори

Управата на Софийска вода търси да назначи технически ръководител за обследване на големи ... колектори Участва при подготовката за обследване чрез отбиване на вода Извършва заедно с екип обследване на големи канализационни колектори ... още

https://industryinfo.bg

Михалково съдейства за рехабилитацията на общински водопровод

... тръбите, необходими за рехабилитация на въвеждащия водопровод за питейна вода в с. Михалково, община Девин, съобщават от ... компанията за бутилиране на минерална вода. Съществуващият водопровод е етернитов и в лошо състояние. ... още

https://water-bulgaria.com

Кметът на СО посети контролния център на Софийска вода

... на контролния център на Софийска вода. "В Контролния център на Софийска вода в Бистрица в реално време ... Кметът Фандъкова посети и Лабораторния изпитателен комплекс на Софийска вода на Пречиствателна станция "Бистрица", където през 2019 г ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода търси експерт "Контрол на индустриални клиенти"

Функции и отговорности: Следи изпълнението на графика за обследване на търговски клиенти, заустващи в канализационната мрежа, като изготвя справки за пътни листа Оказва съдействие и предоставя информация на определени отдели в компанията Извършва ... още

https://water-bulgaria.com

ВиК Монтана инвестира 440 000 лв. в ремонти през 2020 г.

... се използват за подмяна на водопроводи и резервоари за вода, а останалата част ще се изразходват за оборудване на ... още

https://water-bulgaria.com

Полски производител на оборудване за пречистване на отпадъчни води търси партньори

... отпадъчни води, сепаратори, помпени станции и резервоари за дъждовна вода, търси партньори за сключване на споразумения за дистрибуция и ... още

https://water-bulgaria.com

Доставките на природен газ за страната с нова входна точка

... доставка "Странджа". Досега входната точка за страната бе Негру Вода, припомнят от Министерството на енергетиката. В резултат на постигнатата ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Балони Vetter за уплътняване и тестване на тръбопроводи и канализация

... специална каучукова смес, като от едната страна се подава вода или въздух с определен дебит и налягане. Така се ... следи за евентуални течове и загуби на вода. Другото приложение на балоните е уплътняване при извършване на ... още

https://water-bulgaria.com

ВиК Русе избира доставчик на тръби за питейна вода

... обяви обществена поръчка за доставка на тръби за питейна вода в две обособени позиции: Обособена позиция №1 – Доставка на ... тръби и фасонни части от сферографитен чугун за питейна вода. Доставката на изделията се осъществява след писмена заявка на ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода откри търг за доставка на електроматериали

Софийска вода обяви обществена поръчка за доставка на електроматериали, резервни части ... още

https://electrical-bulgaria.com

ВиК Шумен търси фирма за изграждане на ПСПВ

... максимално широк спектър от работни режими: oбработка на суровата вода чрез макро- и микросита и филтрация в бързи ... филтриране в бързи пясъчни филтри; само дезинфекция на суровата вода; байпасиране на ПСПВ. Прогнозната стойност на поръчката е 21 ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода търси лабораторен специалист - инструментални методи

Функции и отговорности: Извършване на изпитвания на постъпилите в ЛИК проби; Докладване на аналитичните резултати; Разработване и оптимизиране на методи; Водене на записи чрез попълване на приложимите формуляри по качество от СУ на ЛИК; Извършване ... още

https://water-bulgaria.com

Стартира финалната фаза на проекта за воден цикъл на Враца

... и Монтана, съвсем скоро загубите на питейна вода, ще бъдат драстично намалени, а качеството й ... се очаква да намалеят загубите на вода и да са налице условия за ... да имат възможност да ползват питейна вода, която да отговаря на съвременните санитарно-хигиенни ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода избира доставчик на фитинги

Софийска вода обяви търг за доставка на месингови и поцинковани фитинги, ... още

https://water-bulgaria.com

Mitsubishi Electric с нов операторски терминал за екстремни приложения

... индустриални помещения, в които се налага промиването му с вода под високо налягане, или в силово оборудване на открито ... още

https://automation-bulgaria.com

150 посетители разгледаха ПСПВ Бистрица в деня на отворените врати

... ден на отворените врати в пречиствателната станция за питейна вода (ПСПВ) в Бистрица. Събитието се проведе по повод ... пречистване. Сред посетителите бе и изпълнителният директор на Софийска вода Васил Тренев, който подчерта, че прилаганата технология е ... още

https://water-bulgaria.com

Изготвени са прединвестиционните проучвания за ВиК в Столична община

... инвестиции във ВиК инфраструктурата за обособената територия на Софийска вода. По време на събитието ръководителят на проекта инж. Добромир ... още

https://water-bulgaria.com

Ден на отворените врати в ПСПВ Бистрица

... Пречиствателната станция за питейни води (ПСПВ) Бистрица Софийска вода организира Ден на отворени врати в съоръжението, който ... врати в Пречиствателната станция за питейна вода в Бистрица", допълват от Софийска вода. В рамките на събитието посетителите ... още

https://water-bulgaria.com

Промоция на стенен кондензен двуконтурен газов котел ecoTEC PURE

... kW мощност при производство на топла вода - 24-28 kW дебит на топла вода при Δt 30º - 11,5 – 13 ... още

https://hvac-bulgaria.com

Софийска вода търси инспектор "Управление на водопроводната мрежа"

Софийска вода търси да назначи инспектор "Управление на водопроводната мрежа". Отговорности: ... при работа на подизпълнители и аварийни екипи на Софийска вода При необходимост предлага възможности за алтернативно водоснабдяване Отговаря за ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода търси технически специалист към отдел ГИС

Администрацията на Софийска вода търси да назначи технически специалист към отдел ГИС. Кандидатът ... на местоположение и параметри на съществуващи активи на Софийска вода Нанася изпълнени аварии Геокодира информация за клиенти на компанията ... още

https://industryinfo.bg

Откриха демонстрационна сграда с фасада от стъклопакети с циркулиращ воден поток

... която е вграден стъклопакет с две камери (камера с вода и камера с газ). Идеята на разработката е водата ... използва за отопление, охлаждане и осигуряване на битова гореща вода. Това става възможно, тъй като стъклопакетите са свързани с ... още

https://industryinfo.bg

ВиК Кърджали инвестира 67,8 млн. лв. във водната инфраструктура

... предвижда реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за питейна вода в с. Енчец, реконструкция на магистрален водопровод на водоснабдителна ... още

https://water-bulgaria.com

Заработи новата пречиствателна станция за отпадъчни води във Видин

... еквивалент жители в хоризонт до 2041 г. Обработва отпадъчната вода със среднодневен дебит от 1440 куб. м на денонощие ... още

https://water-bulgaria.com

Бош откри център за обучение по термотехника в София

... продукти и системи за отопление, охлаждане и топла вода. Целта на Бош е да усъвършенства уменията на техниците ... център представя съвременните решения за отопление, охлаждане и топла вода, както и домакински електроуреди. Проектът по изграждането му ... още

https://hvac-bulgaria.com

Конференция за млади професионалисти във ВиК сектора ще се проведе в Прага

... асоциация по води (IWA). Темата на конференцията е "Вода за всички - околна среда, надеждно водоснабдяване, пречистване и ... Прилагане на анаеробни процеси", "Технологии за третиране на питейна вода" и др. Конференцията ще бъде съпроводена и от ... още

https://water-bulgaria.com

Планират създаването на Единна информационна система за ВиК услугите

... , сред които и тези за намаляване на загубите на вода. В регистъра ще се съдържа информация за общините в ... още

https://water-bulgaria.com

Steinzeug-Keramо подкрепи 16-ата национална спартакиада на работещите във ВиК сектора у нас

... . Победители станаха представителите на ВиК Варна, следвани от Софийска вода и ВиК Стара Загора. "Изключително се радваме, че Steinzeug ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода търси експерт Фасилити

Софийска вода търси да назначи експерт Фасилити. Изисквания към кандидатите са ... и координира съпътстващи дейности с други звена на Софийска вода АД при изпълнението на СМР Съдейства за поръчването и ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода търси специалист снабдяване

Ръководството на Софийска вода търси да назначи старши специалист Снабдяване. Кандидатът трябва да ... още

https://water-bulgaria.com

Израелска компания за оборудване за третиране на води търси партньори

... специализирана в предлагането на решения за обезсоляване на вода и пречистване на питейни и отпадъчни води, търси ... оборудване за десалинация на морска и бракична вода, третиране на технологична вода и пречистване на производствени и битови ... още

https://water-bulgaria.com

Кюстендилска вода откри търг за доставка на водопроводни части

Кюстендилска вода обяви обществена поръчка за доставка на чугунени водопроводни части, ... , определени по предварителни писмени заявки, съобразно нуждите на Кюстедилска вода, и извършване на бързи доставки при аварийни нужди в ... още

https://water-bulgaria.com

УМБАЛ "Св. Георги" търси доставчик на топлообменник за линеен ускорител

... обяви обществена поръчка за доставка на блок за топлообмен вода-вода, съвместим с наличния линеен ускорител Siemens Primus Mid Energy ... още

https://hvac-bulgaria.com

Софийска вода търси изпълнител на аварийни ремонти

Софийска вода обяви обществена поръчка за отстраняване на аварии високо, средно ... още

https://water-bulgaria.com

Стартира изграждането на нов присъединителен топлопровод в Пловдив

... нова жилищна сграда към централно отопление и битова гореща вода. Движението по улицата е затруднено до приключване на проекта ... още

https://hvac-bulgaria.com

Софийска вода търси инженер канализационни услуги

Управата на Софийска вода търси да назначи гл. инженер канализационни услуги. Кандидатът трябва ... още

https://industryinfo.bg

ВиК Смолян избира доставчик на чугунени тръби

... за здравето употреба при експлоатацията на мрежи за питейна вода с температура до 20˚С. В условията на продължителен ... контакт с питейна вода изделията не трябва да отделят токсични вещества, не трябва ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода се акредитира по най-новия стандарт за компетентност на лаборатории

Лабораторно-изпитвателният комплекс (ЛИК) на Софийска вода се акредитира по последната версия на стандарта БДС EN ... още

https://water-bulgaria.com

Hoval достави климатично оборудване в швейцарски изчислителен център

... в Европа. От компанията припомнят, че адиабатното охлаждане използва вода, която отнема от температурата на въздуха. Използва се свойството ... още

https://hvac-bulgaria.com

Нов международен стандарт за водна ефективност

... и инструменти за оценяване и отчитане на потреблението на вода, както и начини за идентифициране и внедряване на мерки ... още

https://water-bulgaria.com

КлиВенТо достави отоплителни съоръжения за Центъра за рехабилитация в Стара Загора

... от компанията. Съоръженията се използват за осигуряване на топла вода за санитарни нужди. Серията отоплителни котли RSW на Ferroli ... още

https://hvac-bulgaria.com

Завърши изграждането на яз. "Пловдивци"

... , че новият язовир ще осигури в изобилие чиста питейна вода за над 40 хил. души в Рудозем и региона ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода търси оператор "Третиране и обезводняване на утайки"

Отговорности: Осъществява ежедневен технологичен и технически контрол върху работата на калоуплътнители, сгъстители, метантанкове, газхолдер, филтър преси, варово стопанство и помпените станции към тях Контролира и при нужда внася корекции в ... още

https://water-bulgaria.com

Ховал: Термопомпите са енергоспестяващ вариант за отопление, охлаждане и топла вода

... използват не само за отопление на помещения и топла вода - те могат да се използват и за охлаждане на ... се изразходва допълнителна енергия. То е характерно за термопомпите вода-вода. Те използват температурата на водата (кладенец или сондаж), за ... още

https://hvac-bulgaria.com

Belimo достави ОВК решения за комплекс Black Sea Ice Arena

... , сензори и вентили. Отоплителната и климатична инсталация е на вода и са използвани сферични регулиращи вентили, което от своя ... още

https://hvac-bulgaria.com

Софийска вода откри търг за доставка на реагенти

Софийска вода обяви обществена поръчка за доставка на реагенти (флокуланти-полиелектролити). ... още

https://water-bulgaria.com

Kuhn Champignon внедри PR изпълнителни механизми Belimo в новия си завод

... на константен изкуствен есенен климат, регулира се необходимото количество вода и същевременно се спестява енергия, разказват от Kuhn Champignon ... още

https://hvac-bulgaria.com

Хидробластер за работа с гореща вода

... хидробластера URACA JetPower 40 HW за работа с гореща вода под високо налягане. С хидробластиращата машина се почиства ... безопасност: при празен ход и в режим на студена вода нагревателите изключват автоматично; лесен за управление и обслужване: семпъл ... още

https://water-bulgaria.com

Ховал: При избора на термопомпа трябва да бъдат взети предвид различни фактори

... си термопомпи, които използват възобновяеми природни ресурси като земя, вода и околен въздух и ги превръщат в топлинна енергия ... още

https://hvac-bulgaria.com

Софийска вода с инвестиции за 46,3 млн. лв. през 2019 г.

... с Университета по архитектура, строителство и геодезия Софийска вода работи по проект за проучване на реалното потребление на ... въвеждането на дезинфекция с ултравиолетови лъчи на постъпващата сурова вода в ПСПВ "Бистрица", както и внедряването на ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода търси началник смяна в СПСОВ Кубратово

Функции и отговорности: Организира нормалното протичане на технологичния процес в СПСОВ Кубратово Отговаря за спазване на оптимален технологичен режим на машините и съоръженията Обезпечава изпълнението на указаните планови задачи Организира и ... още

https://water-bulgaria.com

Нова пречиствателна станция за питейни води ще заработи в Котел

... Коста Каранашев. Новата станция ще пречиства 200 куб. м вода на час от карстовия извор на р. Изворска, който ... още

https://water-bulgaria.com

Унгарски производител на химически продукти търси български партньори

... химически продукт за разлагане на отпадъци при досег с вода. Продуктът представлява химична смес, която при контакт с ... вода, в рамките на няколко минути, разгражда отпадъци и подпомага ... още

https://industryinfo.bg

Смукателен/вакуумен маркуч за каналопочистващи машини

... /вакуумен маркуч намира приложение за засмукване и пренасяне на вода, солена вода, леки химикали, течности и др. Подходящ е за ... още

https://water-bulgaria.com

ЕВН България Топлофикация търси фирма за доставка на помпи

... обществена поръчка за доставка на помпи за битова гореща вода за абонатни станции. Предметът на поръчката включва доставката на ... още

https://industryinfo.bg

Табла хигиенно изпълнение за стенен монтаж от Eldon

... индустриални сектори. Позволяват бързо и лесно почистване дори с вода под високо налягане и с висока температура. Таблата, изработени ... още

https://electrical-bulgaria.com

Софийска вода търси фирма за отчитане на водомери

Софийска вода обяви обществена поръчка за отчитане на водомери на територията ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода откри търг за разширение и поддръжка на SCADA системи

Софийска вода обяви обществена поръчка за разширение и сервизна поддръжка на ... още

https://automation-bulgaria.com

Софийска вода търси фирма за изработка и монтаж на вливен механизъм

Софийска вода обяви обществена поръчка с предмет "Изработка, доставка, демонтаж и ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода търси доставчик на центробежна самозасмукваща помпа

Софийска вода обяви търг за доставката на центробежна самозасмукваща помпа с ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода търси доставчик на тръби, фасонни части и арматура

Софийска вода обяви обществена поръчка за доставка на на PVC и ... напорни системи за пренос на студена и топла питейна вода; PP-H химико-устойчиви тръби, фасонни части и спирателна ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода с екологичен сертификат ЕМАS

... от дружеството. Регистрираното съоръжение е Пречиствателната станция за питейна вода Бистрица (ПСПВ Бистрица). "Тя отговаря на високите ... качество на работа в станцията", споделиха от Софийска вода. Решението за регистрация е издадено от МОСВ въз ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода въвежда нови дигитални услуги за крайния потребител

... отчитане, изпращащ ежедневно данни за преминаващите количества вода към специално приложение, а клиентът получава непрекъснат ... профил на сайта на компанията", допълниха от Софийска вода. От дружеството поясниха, че досега услугата дистанционно ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода инсталира интелигентни водомери с функции за управление от разстояние

... си в страната услуга за управление на консумацията на вода в дома в реално време. Услугата е достъпна чрез ... още

https://water-bulgaria.com

МОСВ организира редица инициативи по повод Световния ден на водата

... ден на водата т. г. е "Вода за всички!", което съответства на основния ангажимент, ... акцентира върху правото на достъп до вода като основно човешко право и че никой ... на свободен и лесен достъп до питейна вода без опасност от замърсяване", обясняват от ... още

https://water-bulgaria.com

Camozzi обогати гамата си бързоразделители

... са конструирани за свързване на шлаухи или маркучи за вода, въздух или масло, използвани при формите за отливки или ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Софийска вода търси доставчик на филтърни елементи

Софийска вода обяви обществена поръчка за доставка на керамични филтърни елементи ... още

https://industryinfo.bg

Община Баните откри търг за изграждане на помпена станция и черпателен резервоар

... ще работи съществуващата тласкателна помпа, която ще подава вода към съществуващия напорен резервоар и към новата помпена станция ... с резервоар, който да резервира необходимите обеми минерална вода за захранване на консуматорите от находище на минерална ... още

https://water-bulgaria.com

Smart Cities представя решения за умно управление на ОВК системи

... предлага свръхефективни хибридни системи, осугуряващи отопление, битова гореща вода и климатизация на хотели, жилищни кооперации, търговски центрове ... производство на пара, гориво, електричество и топла вода. От Виа Експо разкриват още, че изложители ... още

https://hvac-bulgaria.com

Hoval представи ефективни ОВК системи на Архитектурно-строителна седмица 2019

... комбинация от продукти като кондензни газови котли, термопомпи вода/вода или въздух/вода, солари, вентилация – Blue System (ресурс газ), Green System ... още

https://hvac-bulgaria.com

Вода и енергия"" href="https://water-bulgaria.com/article/2502-bulakva-2019-akcentira-na-temata-voda-i-energiia-" target="_blank"> Булаква 2019 акцентира на темата "Вода и енергия"

... в Интер Експо Център, ще бъде посветено на темата "Вода и енергия", съобщават организаторите от Българска асоциация по водите ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода откри търг за доставка на редуцир вентили

Софийска вода обяви обществена поръчка за доставка на редуцир вентили по ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода търси фирма за доставка на кранове

Софийска вода обяви обществена поръчка за доставка на бътерфлай кранове с ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода избира доставчик на помпени агрегати

Софийска вода обяви обществена поръчка за доставка на нови и резервни ... още

https://water-bulgaria.com

Продължава изграждането на отливните канали в индустриална зона Хладилника – Витоша

... индустриална зона "Хладилника – Витоша", район Лозенец, съобщават от Софийска вода. Проектът, чиято прогнозна стойност е 1 835 000 лв ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода търси оператор поддръжка водоснабдителни съоръжения

Отговорности: Извършва проактивна поддръжка на съоръжения по довеждащите водопроводи и основните резервоари Премахва ръжда, почиства и боядисва съоръжения по довеждащите водопроводи и сухите камери и резервоарите Извършва косене на тревни площи, ... още

https://water-bulgaria.com

Японски производител на фитинги търси дистрибутори

... метод на съединяване. Продуктите намират приложение за тръбопроводи за вода, гореща вода, сгъстен въздух и пара при налягания до 20 ... още

https://water-bulgaria.com

БАВ проведе специализиран курс по измерване на разхода на вода

... ) проведе специализиран курс на тема "Измерване на разход на вода в напорни тръбопроводи и безнапорни канали". Обучението бе предназначено ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода търси старши специалист снабдяване

Отговорности: Обработва заявки за доставки, услуги и строителство, съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП) и действащите вътрешни политики, процедури и правила на компанията; Участва в екипи за изготвяне на документации за участие в процедури ... още

https://water-bulgaria.com

Помпи за минното дело от DÜCHTING Pumpen

... нерудни изкопаеми се налага изпомпването на събралата се руднична вода извън минните шахти, до повърхността. Това се ... специално прокопани за целта подземни камери. Събраната руднична вода се подава към водоотливните помпи от водосборници по ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Софийска вода избира доставчик на каналопочистващ автомобил

Софийска вода обяви обществена поръчка за доставка и поддръжка на един ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода търси теренен специалист към отдел "Канализационни услуги"

... подготовката за обследване на големи канализационни колектори – отбиване на вода посредством саваци, затапване, припомпване Извършва обследване на канализационни колектори ... още

https://water-bulgaria.com

Община Мадан търси фирма за реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи

... т. ч.: осигуряване на добро качество и достатъчно количество вода; достигане и поддържане на високо качество на околната среда ... извършване на аварийни ремонти; намаляване на загубите на питейна вода; елиминиране на проблеми със слабо и/или силно ... още

https://water-bulgaria.com

АЕЦ Козлодуй търси оператор и оператор химичен контрол

... своевременно и качествено анализи, включително и специализирани, на вода и газове по I контур и специално водоочистване на ... своевременно и качествено анализи, включително и специализирани, на вода и газове по II контур, ХВО и спомагателни системи ... още

https://industryinfo.bg

Представиха прединвестиционно проучване за ВиК мрежата на София

... документа става ясно, че в момента 100% от питейната вода на София се пречиства, а 76% от територията на ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода търси специалист техническа поддръжка на съоръжения по водопроводната мрежа

... довеждащите водопроводи, включително тези, които имат отношение към отдадената вода за други ВиК оператори Извършва контролни измервания в точките ... още

https://water-bulgaria.com

Ротационна пластинчата помпа ODE MOCAREEL

... на съвместимост с храни посредством NSF 169 сертификация за вода. Характеристики Входни и изходни връзки 3/8 GAS ... машини Производство на храни и напитки Пречистване на вода Системи за обратна осмоза Химическа промишленост Медицинска индустрия още

https://machinebuilding-bulgaria.com

ИЕЦ обяви преференциални цени за участие в Water Tech Expo – новата самоличност на Вода София

... на единственото в България международно изложение за водния сектор Вода София, съобщиха от Интер Експо Център (ИЕЦ). Фокусът на ... още

https://water-bulgaria.com

ОАЕ с интерес за внос на хранителни и козметични продукти от България

... обработени и консервирани храни, розово и лавандулово масло, бутилирана вода. "За нас е много важно да създадем добри отношения ... още

https://industryinfo.bg

Станции за отпадни води GENIX WL и GENIX VT

... станция, подходяща за депозиране на „сиви“ води, като отходна вода от мивка или душ. Благодарение на издръжливостта си на ... , GENIX VT се препоръчва когато трябва да се пренася вода от перални и миялни машини. GENIX WL и GENIX ... още

https://water-bulgaria.com

Конференция за намаляване загубите на вода във водоснабдителни системи

... конференцията, посветена на темата "Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи". Събитието се организира от Българска ... и тяхното поддържане; Подходи за намаляване загубите на вода, използвайки предимствата на DMA; Софтуерни решения за ... още

https://water-bulgaria.com

Заливъчна маса PYROLIQ

... PYROLIQ от ОБО изолира надеждно от вода, вятър и огън. Устойчива е на газ, вода и пламък. Клас на огнеустойчивост ... още

https://electrical-bulgaria.com

Софийска вода търси технолог в СПСОВ Кубратово

Отговорности: Наблюдава цялостната технологична дейност на производството с цел постигане на максимален пречиствателен ефект на СПСОВ Осъществява ефективен технологичен контрол за обезпечаване на производството с технологична документация, ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода реновира когенераторната инсталaция на ПСОВ Кубратово

... свободния пазар. "Тази инсталация гарантира енергийната независимост, която Софийска вода, част от Веолия, постига в рамките на целия воден ... още

https://water-bulgaria.com

Столична община откри търг за поддръжка на съоръжения към находище на минерална вода

... извърши поддържане на техническите съоръжения към находище на минерална вода "София-център". Предметът на обществената поръчка включва ... извор (КЕИ) "София-център" към находище на минерална вода (НМВ) "София-център"; довеждащ водопровод от КЕИ до ... още

https://industryinfo.bg

Системи за почистване на кошовете на бетоновози

... вкарва в коша посредством позициониращото приспособление и се пуска вода под високо налягане (около 160 kW). Миещата глава се ... други съоръжения и бъркалки. Възможността за използване на отпадъчната вода в процеса на забъркване на бетон освен че пести ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Австрийска фирма за ВиК технологии търси клиенти в България

... системи за почистване на напорни тръбопроводи с въздух и вода LW87. Системата позволява утайки като желязо, манган, ... включително за почистването на тръбопроводните мрежи за питейна вода, поясняват Advantage Austria. Повече информация може да намерите ... още

https://water-bulgaria.com

ДП РВД търси доставчик на термопомпена система

... : Доставка и монтаж на модулна високотемпературна термопомпена система тип "вода—въздух" за отопление на технически блок в ЛЦ за ... още

https://hvac-bulgaria.com

Софийска вода търси началник смяна в СПСОВ Кубратово

Отговорности: • Организира нормалното протичане на технологичния процес в СПСОВ - Кубратово • Отговаря за спазване на оптимален технологичен режим на машините и съоръженията • Обезпечава изпълнението на указаните планови задачи • Организира и ... още

https://water-bulgaria.com

Над 30 000 специалисти от България и Европа ще се включат в МТП Пловдив

... демонстрира иновативен супермощен слънчев колектор. Съоръжението произвежда топла вода, като абсорбира до 30% повече енергия от слънцето ... Други изложители ще покажат модерни решения за обработка на вода в индустрията и бита, а в изложбата " ... още

https://industryinfo.bg

Международен конгрес по водите IWA 2018

... е да демонстрира успешни примери за осигуряване на чиста вода за местата с нарастващо население, почистване на замърсени речни ... води; управление на отпадъчни води; повторно използване на питейна вода; градски водни системи и др. още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода търси ръководител канализационни проекти

Отговорности: Инициира и управлява проекти за подобрение на хидравличните характеристики на канализационната мрежа Организира цялостния процес от предпроектни проучвания до съгласуване на действия за подобряване функционирането на канализационната ... още

https://water-bulgaria.com

Събирателни станции за отпадъчни води FEKAFOS MAXI от DAB Pumps

... изпомпване в канализационната система на чиста, дъждовна и отпадна вода от битови и индустриални сгради. Предимства: • FEKAFOS MAXI са ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода с търг за доставка и монтаж на токоизправителна система

Софийска вода обяви обществена поръчка за доставка и монтаж на токоизправителна ... още

https://electrical-bulgaria.com

Hoval достави решение за отопление и охлаждане на cargo-partner

... покривен апарат TopVent с два топлообменника – един работещ на вода за отоплителния режим и втори, работещ на директно изпарение ... още

https://hvac-bulgaria.com

Софийска вода стартира проекти за рехабилитация на ВиК мрежата

Софийска вода стартира два проекта за рехабилитация на канализационната и водопроводна ... още

https://water-bulgaria.com

Фирма за енергиен мониторинг от ЮАР търси български партньори

... енергиен мониторинг и автоматично дистанционно отчитане на потреблението на вода, ток, газ и енергия от възобновяеми източници. Има разработена ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода завърши проект за нов водопровод в с. Мърчаево

... летните месеци, както и с намалено налягане на питейната вода. С подмяната на довеждащия водопровод ще бъдат осигурени необходимите ... няма да бъдат на дневен ред", подчертаха от Софийска вода. Дружеството планира в следващите 2 години да реализира ... още

https://water-bulgaria.com

Одобриха решения на Samsung за финансиране по програмата REECL

... , Boracay 9 000 и 12 000 BTU, термопомпи въздух-вода EHS Mono (5-16kW), EHS Split (4-16 kW ... ), мултисплит системи (4-10 kW), както и термопомпената система вода-вода DVM S Water (22,4-84,0 kW). Самата ... още

https://hvac-bulgaria.com

Hoval достави решение за отопление, охлаждане и топла вода в завод КOSTAL

... доставка на цялостно решение за отопление, охлаждане и топла вода в новия високотехнологичен завод KOSTAL в град Пазарджик, съобщиха ... още

https://hvac-bulgaria.com

Софийска вода търси главен инженер външно водоснабдяване

Отговорности: Отговоря за организацията и контрола при експлоатация на довеждащите водопроводи, резервоари, водохващания и каптажи Осигурява проучването и внедряването на нови технологии и материали при осъществяване експлоатацията на довеждащите ... още

https://water-bulgaria.com

Проект за енергийна ефективност на детска градина стартира в Търговище

... . слънчеви колектори, предназначени за захранване на бойлер за топла вода. Ремонтните дейности включват още полагане на топлоизолация и минерална ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода търси лабораторен специалист - класически методи

Отговорности: Извършва изпитвания на постъпилите в съответния сектор на ЛИК проби Осигурява проследимост на резултатите от изпитване Докладва аналитичните резултати незабавно след получаването им Води стриктно записи като попълва приложимите ... още

https://water-bulgaria.com

Резервоар за питейна вода E.SYTANK CAT5 от DAB Pumps

... Рециклируеми материали, щадящи околната среда и подходящи за питейна вода. Какво е новото? Прозорец в предната част на резервоара ... съответствие със стандарта UNI EN 1717 (защита на питейната вода от замърсяване) и стандарта EN 13077. Този тип ... още

https://water-bulgaria.com

Приключват мерките за енергийна ефективност на детските градини в община Бургас

... енергоспестяваща отоплителна инсталация, която ще използва дървени пелети. Топлата вода за битови нужди ще бъде осигурена както от новата ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода търси фирма за изграждане на катодна защита на водопровод

Софийска вода обяви обществена поръчка за изграждане на катодна защита на ... още

https://industryinfo.bg

Слънчеви колектори UltraSol

... екологично и изискано решение за отопление и битова гореща вода. Колекторите UltraSol са с висока ефективност и Solar KeyMark ... още

https://hvac-bulgaria.com

Siemens дигитализира водоснабдяването на Виена

... посредством над 103 000 водопроводни отклонения с питейна вода австрийската столица. Контролният център управлява и следи общинската ... на процесите в системата за разпределение на питейната вода. Дигитализацията вдъхва живот в процесите и в детайлните ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода търси ръководител канализационни проекти

Задължения: Инициира и управлява проекти за подобрение на хидравличните характеристики на канализационната мрежа Организира цялостния процес от предпроектни проучвания до съгласуване на действия за подобряване функционирането на канализационната ... още

https://water-bulgaria.com

КлиВенТо достави адиабатни охладители на Рока България

... компанията. Адиабатните охладители FRESCO работят чрез изпарение на студена вода като едновременно охлаждат, очистват и овлажняват въздуха в производствените ... още

https://hvac-bulgaria.com

Софийска вода демонстрира оборудване за поддръжка на ВиК мрежата

... Станислав Станев, директор "Експлоатация и поддръжка" на Софийска вода. Инвестиционната програма за водния цикъл на Столична община е ... екипите по обследване на колектори, на събитието Софийска вода показа и най-новото попълнение в специализирания си ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода търси лабораторен специалист – пробовземане

Задължения: Извършва вземане на проби от питейни, повърхностни и отпадъчни води и утайки Извършва необходимите полеви изпитвания (измервания на място и пробовземане) Отговаря за поддържане на документацията свързана с ежедневната дейност Отговаря за ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода търси доставчик на фланшови спирателни кранове

Софийска вода стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да ... дружеството. Основно място на изпълнение са складове на Софийска вода, находящи се на адрес гр. София, "Военна рампа", бул ... още

https://water-bulgaria.com

Стартира Международният форум за защита от корозия

... теми на събитието е стабилизационната обработка на агресивна питейна вода, съобщиха организаторите от Виа Експо. Редица лектори и ... община представя темата за стабилизационна обработка на агресивната питейна вода с акцент върху факта, че 90% от ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода представи модерната ПСПВ "Бистрица"

... ("Панчарево", "Мала Църква", "Пасарел"), която осигурява основното количество вода за жителите на територията на Столична община. В рамките ... видят как се контролира качеството на водата. От Софийска вода подчертаха, че станция "Бистрица" разполага и с ... още

https://water-bulgaria.com

Corrosion Prevention Balkans ще представи основни проблеми с корозията и мерки за тяхното решаване

... метали от продукти, които са в контакт с питейната вода; Подходи за корозионна защита на алуминий и неговите сплави ... ; Стабилизационна обработка на агресивната питейна вода; Електромагнитни въздействия върху тръбопроводи и др. още

https://industryinfo.bg

ИАОС търси доставчик на консумативи за дейонизатори

... монтаж на консумативи и сервиз за системи за чиста вода (дейонизатори). Обособени са седем позиции: 1. Доставка и монтаж ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода с нов изпълнитлен директор

Васил Тренев бе избран за изпълнителен директор на Софийска вода на мястото на Арно Валто де Мулиак. Арно Валто ... „Неофит Рилски“ в Благоевград. "Ще продължим да утвърждаваме Софийска вода като най-добрия и модерен ВиК оператор в България ... още

https://water-bulgaria.com

Обсъдиха възможности за подобряване на достъпа до вода и санитария

... на тема "Подкрепа за постигане на равноправен достъп до вода и санитария в България". Събитието се проведе в рамките ... на проект "Подобряване на равноправния достъп до вода и санитария в България". Във форума взе участие заместник ... още

https://water-bulgaria.com

БАВ проведе семинар за контрола върху качеството на питейната вода

... услуги в сферата на мониторинга и дезинфекцията на питейна вода. още

https://water-bulgaria.com

HAMMER - защита от воден удар

... HAMMER Ако не бъдат овладени в система с вода или канализация, преходните налягания могат да причинят катастрофални ... разработен специално за професионалистите в сферата на доставката на вода. HAMMER използва доказан алгоритъм за преходен анализ - ... още

https://water-bulgaria.com

БАВ организира семинар за качеството и контрола на питейните води

... ? Как се осъществява контролът върху качеството на питейната вода? Какви проблеми срещат ВиК операторите и защо? Какви ... (Директива за питейните води)? "Доставянето на качествена питейна вода (отговаряща на нормативните изисквания) е основна цел на ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода организира серия от срещи със жители на Столична община

Софийска вода ще проведе поредица от срещи с ... нея", заяви Арно Валто, изпълнителен директор на Софийска вода, по повод инициативата. "Чрез поредица от различни открити ... ясно, че за периода 2011 – 2017 Софийска вода е инвестирала в район Искър общо 2,4 ... още

https://water-bulgaria.com

БАВ бе домакин на форум по процесен бенчмаркинг

... системи по технологичната й схема, а представители на Софийска вода организираха специална презентация на съоръжението. още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода избира доставчик на непрекъсваеми захранвания и батерии

Софийска вода даде ход на процедура за избор на фирма, която ... още

https://electrical-bulgaria.com

Софийска вода търси доставчик на анализатор за питейно-битови води

Софийска вода обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да ... и разработване на метод по EN 1484 "Анализ на вода. Ръководство за определяне на Общ органичен въглерод (ООВ) и ... още

https://industryinfo.bg

Термопомпа въздух/вода Belaria SRM

... енергията на атмосферния въздух за отопление, охлаждане и топла вода. Тя е високоефективна и това я прави изключително атрактивна ... още

https://hvac-bulgaria.com

WaterGEMS - хидравлика на мрежи за доставка на вода от HAESTAD

... на хидравликата и управление на мрежи за доставка на вода. WaterGEMS може да работи в средата на ArcGIS, AutoCAD ... -съвременните модули за управление на мрежи за доставка на вода: Калибриране на мрежовия модел - Darwin Calibrator оценява на милиони ... още

https://water-bulgaria.com

ВиК Пазарджик избира доставчик на водомери за питейна вода

... фирма, която да извърши доставка на водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане за нуждите ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода планира инвестиции в размер на над 51 млн. лв. през 2018 г.

... питейните и отпадъчни води", заяви изпълнителният директор на Софийска вода Арно Валто. Той допълни, че сред приоритетите на ... на управлението на водния ресурс, доставката на питейна вода с високо качество за жителите на столицата и екологосъобразното ... още

https://water-bulgaria.com

МРРБ създава фонд за ВиК проекти в малките населени места

... бъде в размер на 8-10 ст./куб. м вода. Така прогнозно във фонда ще се събират около 50 ... още

https://water-bulgaria.com

Приеха инвестиционна програма на ВиК Русе в размер на близо 3,3 млн. лв.

... 215 000 лв. ще бъдат вложени в доставяне на вода на потребителите, 758 000 лв. са заделени за отвеждане ... още

https://water-bulgaria.com

Румънски производител на химикали за индустриално водопречистване търси дистрибутори

... на корозията във вътрешността на котлите във веригата вода-пара-кондензат. Сред приложните области на химикалите за ... използването на традиционния хидразин хидрат при третирането на вода в парни котли и системи. Повече информация относно ... още

https://water-bulgaria.com

ВиК Бургас избира изпълнител на инсталация за UV дезинфекция

... към обществената поръчка са: - Изчислителен обем на отпадъчната вода за дезинфекция – 5587 м3/ч; - Хидравлична пропускливост ... ; - Коефициент на UV пропускливост (UVT) на отпадъчната вода при дължина на вълната 254 nm–50%; - Неразтворени ... още

https://water-bulgaria.com

Водоснабдителна система с честотен преобразувател Wilo-EMHIL

... EMHIL. Приложение: Водоснабдяване; Използване на дъждовната вода; Напояване и оросяване. Особености/предимства при ... при запитване): Чиста вода без утайки; Производствена вода, вода за охлаждане и климатизация, дъждовна вода. Хидравлична мощност: ... още

https://water-bulgaria.com

Oмекотителни инсталации за водопроводна вода

... ООД предлага различни видове модели омекотителни инсталации за водопроводна вода. Ръчни омекотители Най-малкият е ръчен модел и ... модели не само многократно увеличават обема на обработваната вода, но и позволяват работа в непрекъснат режим при ... още

https://water-bulgaria.com

Мощност и бързина при транспортиране на слабозамърсени води

... PG на Wacker Neuson са проектирани за пренос на вода, несъдържаща големи частици (Ø до 6,5 мм). Благодарение на ... още

https://water-bulgaria.com

Лабораторията на Софийска вода разшири портфейла си с акредитирани изследвания

... Обхватът на изследванията, които лабораторният изпитвателен комплекс на Софийска вода е акредитиран да извършва, е значително разширен, съобщават от ... на близо 40 хил. анализа. Качеството на питейната вода се проследява по целия й път от язовирите Искър ... още

https://water-bulgaria.com

Ново поколение смазочно-охлаждаща течност без бор и формалдехид – Hocut 3270

... осигури изключителна стабилност на емулсията, дори при много твърда вода(40-100°HFCaCO3). Предимства Изключително дълъг живот на емулсията ... съединения: идеален за работа при средно твърда до твърда вода. Не съдържа бор (не е класифициран като SVHC по ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Система за автоматизация на помпени станции WAGO 750 XTR

... трябва да се управляват надеждно така, че питейната вода да се доставя през цялата разпределителна мрежа до потребителите ... функционални библиотеки за CODESYS, предназначени за приложения за вода и технологични процеси. Повече за системата може да ... още

https://water-bulgaria.com

ПСОВ Кубратово с награда за иновации в управлението на водите

... бяха отличени компании в девет различни категории. Софийска вода спечели приза за управление на питейни и отпадъчни ... предоставяни на жителите на Столична община", коментират от Софийска вода. В дейността си дружеството използва много енергоемки активи, ... още

https://water-bulgaria.com

Иновативни решения за водопречистване и локализиране на течове представят на Вода София

... Словакия представя тазгодишното специализирано изложение за ВиК сектора Вода София, което тече в Интер Експо Център, София ... тази година са иновативни технологии за пречистване на вода. Част от разнообразните предложения на изложителите са апарат ... още

https://water-bulgaria.com

Нови технологии за водния бранш на Вода София 2018

... г. ще се проведе 12-ото издание на изложението Вода София със съпътстваща конференция "Инвестиционни предизвикателства пред водния сектор ... още

https://water-bulgaria.com

Откриха Булаква 2018

... провежда в рамките на специализираното изложение за ВиК сектора Вода София, което също бе открито днес и ще продължи ... още

https://water-bulgaria.com

Smart Cities демонстрира решения с мисъл за хората, природата и бизнеса

... , охлаждане, слънцезащита, отчитане на консумацията на електроенергия, газ и вода, аудио/видео приложения, KNX продукти, висококачествени UPS системи за ... още

https://automation-bulgaria.com

Обявиха отстъпка при ранно записване за Вода София 2018

... и чуждестранни компании, които заявят участието си в изложението Вода София до 15 януари 2018 г. 12-ото ... бизнеса с представителите на държавните, обществените и общинските институции. Вода София 2017 ще се проведе паралелно със специализирания форум ... още

https://water-bulgaria.com

Стъклокерамични канализационни системи акцент в участието на Steinzeug-Keramo на Вода София

... в тазгодишното издание на специализираното изложение за ВиК сектора Вода София, което ще се проведе от 27 до 29 ... още

https://water-bulgaria.com

Индустриите, използващи вода в производството, със засилен интерес към Вода София

... проявяват интерес към специализираното изложение за ВиК сектора Вода София, отбелязват организаторите от Интер Експо Център. В ... организаторите. До 26 март включително желаещите да посетят Вода София могат да попълнят формата за безплатно посещение тук ... още

https://water-bulgaria.com

Високоефективна центробежна помпа за високо налягане Wilo-Helix EXCEL

... ; Разрешително за използване в системи за питейна вода за помпи с части в допир с флуида ... и повишаване на налягането; Промишлени циркулационни системи; Технологична вода; Затворени охладителни циркулационни кръгове; Миялни съоръжения; Напояване. ... още

https://water-bulgaria.com

Свободен вход при ранна регистрация за MachTech&InnoTech и Вода София

... за свободен вход за международните изложения MachTech&InnoTech и Вода София, които ще се проведат от 26 до 29 ... и чуждестранни фирми. Изложението за водния сектор в България Вода София пък ще има участие на компании от Германия ... още

https://industryinfo.bg

Хенлих ще представи специализирани решения за индустрията на MachTech&InnoTech и Вода София

... по време участието си в изложенията MachTech&InnoTech и Вода София от 26 до 29 март т.г., съобщиха ... компанията. "На щанд A3 в зала 1 на изложението Вода София от 27 март ще Ви запознаем с тръбните ... още

https://industryinfo.bg

КлиВенТо достави водоохлаждащи агрегати вода-вода на ТСР Инженеринг

... извърши доставка на два водоохлаждащи агрегата вода-вода RGW Ip 80.2 VB AB 0T5 ... поясняват, че термопомпите RGW позволяват производство на студена вода с температури от 5°С до 20°С ... (в режим охлаждане) и топла вода с температури от 25°С до 55°С ... още

https://hvac-bulgaria.com

Иновативни аксесоари за форми

... , електрическите и въздушните свързвания, както и тези за охлаждаща вода, по опростен начин и с високо качество. В допълнение ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Веолия България обяви стажантски програми за млади специалисти

... предлага стаж на двама бъдещи инженери, а Софийска вода стартира обучения за 11 души в следните направления: ... Петрова, директор "Човешки ресурси и администрация" в Софийска вода. Повече информация за възможностите за стаж, които предлага Софийска ... още

https://water-bulgaria.com

Wilo Assistant - целият свят на помпите в едно приложение

... техника за отопление, климатизация и циркулация на санитарна вода. Функции: Интерактивен списък на аналозите за помпи за ... оптимизиране на отоплителните системи и циркулационните системи за санитарна вода; Фенерче: LED светодиодът може да бъде включен ... още

https://water-bulgaria.com

Решения за обработка на сондажни води

... неутрализиращ омекотител "DNT" Проектирани са за третиране на вода с цел омекотяване и неутрализиране на нитрати. В ... Предлагаме индивидуални решения, съобразени със съответния състав на сондажната вода, с цел не само омекотяване, но и неутрализиране ... още

https://water-bulgaria.com

Aqua Nederland ще представи иновациите в пречистването на отпадъчни води

... и пречистването на отпадъчни води, дезинфекция, доставчици на питейна вода, тръбопроводни системи, дебитомери, хидравлика, водни технологии и др. Както ... още

https://water-bulgaria.com

Тангра въведе газови термопомпени решения от Yanmar

... се предлагат във вариант на VRF системи и системи вода-въздух. "Газовите термопомпи имат множество предимства и се очаква ... още

https://hvac-bulgaria.com

Къси пакери и пакери за сградни отклонения от VETTER

... сърцевина от РЕ с преход, който гарантира преминаването на вода по време на санирането. Отвореният куплунг със щифт предотвратява ... още

https://water-bulgaria.com

Хенлих с два щанда на МашТех и Вода София

... по време участието си в изложенията MachTech&InnoTech и Вода София от 26 до 29 март т.г., съобщиха ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода обяви търг за доставка на фитинги

Софийска вода стартира процедура за избор на фирма, която да извърши ... още

https://water-bulgaria.com

Засилен интерес на международни компании към Вода София 2018

... изложението за технологии в сферата на управлението на водите Вода София, съобщиха организаторите от Интер Експо Център. Сред тях ... и общински институции", коментират от ИЕЦ. По време на Вода София 2018 по традиция ще се проведе и 10 ... още

https://water-bulgaria.com

Община Ветрово търси фирма за доставка на термопомпен агрегат

... "Доставка и монтаж на термопомпен агрегат за отопление тип вода-земя, с хоризонтално разположена земна серпентина вкопана на 3 ... още

https://hvac-bulgaria.com

ЕК предлага мерки за подобряването на качеството и достъпа до питейна вода

... означава разполагането на оборудване за снабдяване с питейна вода на публични места, инцииирането на кампании за подобряване ... и обществените сгради да осигуряват свободен достъп до вода за пиене. Друга важна проектопромяна в законодателството цели ... още

https://water-bulgaria.com

ЕВН търси техник-механик отоплителна, хладилна и вентилационна инсталации

... във вътрешни отоплителни инсталации и инсталации за битова гореща вода на топлофицирани сгради, включително и в имоти на ... инсталации за отопление, вентилация, инсталация на битова гореща вода и/или абонатни станции Компютърни умения – MS Office ... още

https://hvac-bulgaria.com

Българските фирми проявяват засилен интерес към Македония

... стопанска камара (МБСК) и на община Кисела вода, Скопие с представители на българския бизнес от секторите ... Темелковски, председател на МБСК. Кметът на община Кисела вода, Скопие, представи общината, индустриалните зони, икономическото състояние ... още

https://industryinfo.bg

NSK направи дарение на УНИЦЕФ

... лечение на недохранени деца, както и осигуряване на чиста вода и достъп до канализация. Освен това, инициативата на УНИЦЕФ ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Стендове за хидравлични проби от URACA

... тестово налягане от 125 до 1000 бара резервоар за вода и помпа за предналягане помпа за предварително пълнене с ... вода задвижване с честотно регулиране EEX-изпълнение по европейския стандарт ... още

https://water-bulgaria.com

Предоставят 12 находища на минерална вода за управление от общини

Списък с находища на минерални води бе одобрен за предоставяне за управление от съответните общини за срок от 25 години. Документът включва 12 находища и беше одобрен от министъра на околната среда и водите Нено Димов. Предоставените минерални ... още

https://water-bulgaria.com

Разработиха нова методология за оценка на активите във ВиК сектора

... заключителна конференция по проект "Подобряване на активите в Софийска вода" чрез разработване на нова методика за оценка на ... управление на рисковете", заяви изпълнителният директор на Софийска вода Арно Валто при откриването на конференцията. още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода търси доставчик на аварийни скоби

Софийска вода обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода търси координатор "Контролна зала - водопроводна мрежа"

Задължения: - Координира дейностите свързани с профилактика, поддръжка и ремонт на ВиК мрежата - Приема и обработва сигнали постъпващи от всички отдели в компанията, общински служби и други институции - Разпределя сигналите и изготвя графици за ... още

https://water-bulgaria.com

Дюзи за хидробластиране от ENZ

... на рафинираната система на лагеруване те практически не изпускат вода, което ги прави изключително ефективни, а насочените напред и ... тръбата и почиства много агресивно. Дюзите работят с малко вода – 10 до макс. 60 л/мин са достатъчни за ... още

https://water-bulgaria.com

Община Панагюрище изгражда водопровод за минерална вода

... на строително-монтажни работи на водопровод за минерална вода и изграждане на резервоар в село Баня. Дейностите ... “ чрез пълноценно използване на природния ресурс – минерална вода“, който се осъществява по пилотна схема Инвестиционна програма Минерални ... още

https://water-bulgaria.com

Хенлих въведе собствена гама въздушни охладители

... намират приложение за охлаждане на масла, етилен-гликол и вода в затворени системи. Въздушните охладители се произвеждат с променливотоков ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода избира доставчик на електроматериали

Софийска вода обяви обществена поръчка за доставка на електроматериали, резервни части ... още

https://electrical-bulgaria.com

Пелетни камини с водна риза AMBRA HYDRO

... стомана. Дебелината на стоманата, контактуваща с огън и вода, е 5 мм, а тази в контакт само ... с вода е 4 мм. Характеристики: Консумация на пелети: ... запитване - комплект за производство на битова гореща вода с код 0153 SIST/P още

https://hvac-bulgaria.com

Стартира строителството на нов водопровод в Каварна

... завършването му близо 100 абонати в квартала ще получават вода от ВиК Каварна. "Хората от 10 години чакат този ... който ще се разреши проблема с липсата на питейна вода в квартала", заяви кметът на общината Нина Ставрева. още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода избира доставчик на трансформатори

Софийска вода обяви обществена поръчка за доставка, демонтаж и монтаж на ... още

https://electrical-bulgaria.com

Софийска вода откри мобилен център за обслужване на клиенти

... клиентите. Арно Валто де Мулиак, изпълнителен директор на Софийска вода, преряза лентата и обслужи първите клиенти на мобилния център ... 10 граждани се възползваха от мобилните услуги на Софийска вода в рамките на първия час. Мобилният център ще посещава ... още

https://water-bulgaria.com

Кондензни котли на Ховал осигуряват топла вода в Бурж Халифа

11 кондензни котела UltraGas на Ховал осигуряват гореща вода в най-високата сграда в света, Бурж Халифа, съобщиха ... от голямо количество и винаги с постоянна температура топла вода. Това беше едно доказателство, че не само в студения ... още

https://hvac-bulgaria.com

Австрийски производител на ВиК оборудване търси клиенти в България

... тръбопроводи, система за почистване с въздух и вода за тръбопроводи за питейна вода, системи за възстановяване на кладенци, системи за ... още

https://water-bulgaria.com

Хенлих предлага ротационни уплътнителни глави Maier

... продукти и осигуряват транспортиране на различни носители като пара, вода, въздух или масло от източника до машината. Предлагат се ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Община Сапарева баня изгражда резервоар за минерална вода

... на изпълнител, който ще изгради резервоар за топла минерална вода и довеждащ и отвеждащ водопровод. Резервоарът ще бъде с ... още

https://water-bulgaria.com

Международна седмица на водата в Амстердам през есента на 2017 г.

... и услуги в областта на преработената, питейна и отпадъчна вода. Повече информация и възможност за контакт с организаторите на ... още

https://water-bulgaria.com

Nestle получава сертификация от Алианса за управление на водите

... (AWS), съобщиха от компанията. Nestle, която произвежда 49 марки вода, включително S. Pellegrino и Perrier, е най-голямата компания ... за бутилирана вода в света с 95 производствени мощности в 34 страни ... още

https://water-bulgaria.com

Община Ветово търси доставчик на термопомпена отоплителна система

... да извърши доставка на термопомпен агрегат за отопление тип вода-земя с вкопана земна серпентина на 3 метра дълбочина ... още

https://hvac-bulgaria.com

Analog Devices и Imec ще разработват съвместно сензорни решения

... се използва в различни области, като например анализ на вода, кръв или урина. още

https://electronics-bulgaria.com

Софийска вода обяви търг за доставка на спирателни кранове

Софийска вода стартира процедура за избор на изпълнител, ... кранове следва да се доставят до складовете на Софийска вода, намиращи се на адрес гр. София, Военна ... 020 000 лв. Повече за условията на Софийска вода може да намерите тук. Крайният срок за ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода избира доставчик на бътерфлай кранове

Софийска вода стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши ... още

https://water-bulgaria.com

Предстои петото издание на форума Седмица на водата в Индия

... в програмата на петото издание на събитието е темата "Вода и енергия за устойчив ръст“. По думи на организаторите ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода търси координатор "Управление и баланс на водите"

... обработва получените данни свързани с количеството на питейната вода в системата за наблюдение и управление на водопроводната ... ) • Поддържа база от данни за количеството на питейната вода и периодично изготвя справки, графици и отчети • Уведомява ... още

https://water-bulgaria.com

Два нови проекта за строителство на язовири са започнали през т.г.

... Рудозем и "Луда Яна" край Панагюрище ще осигуряват чиста вода за населението през всички месеци на годината. Те се ... още

https://water-bulgaria.com

вода"" href="https://water-bulgaria.com/article/2244-bav-organizira-diskusionen-forum-na-tema-zagubi-na-voda-" target="_blank"> БАВ организира дискусионен форум на тема "Загуби на вода"

... форум на тема "Загуби на вода – реално състояние и перспективи" ще ... темите: Колко реално са загубите на питейна вода във водоснабдителните мрежи на населените места в ... на ВиК операторите за намаляване загубите на вода?; Кои са най-ефективните практики и ... още

https://water-bulgaria.com

Кюстендилска вода откри търг за доставка на електрическа енергия

Кюстендилска вода стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Софийска вода търси доставчик на машини за челно заваряване на PE тръби

Софийска вода обяви обществена поръчка за доставка на 2 броя CNC ( ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Софийска вода избира доставчик на многослойни тръби от PEHD

Софийска вода стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши ... още

https://water-bulgaria.com

Реконструираха топлопровод за минерална вода до град Девин

... на 11,5-километровия топлопровод, който доставя топла миенрална вода от находище Беденски минерални бани до град Девин. Ремонтираното ... вече може да се използва пълният капацитет на минералната вода от находището – при дебит 9 литра в секунда в ... още

https://water-bulgaria.com

Михалково откри нов логистичен център за бутилиране на вода

Нов логистичен център за бутилиране на минерална вода откри Михалково при Околовръстен път Пловдив – Южна дъга, съобщиха ... построихме и открихме една прекрасна чешма с естествено газирана вода за хората, тази година изпълнихме и нашата следваща голяма ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода стартира търг за изграждане на вентилационни инсталации

Софийска вода откри обществена поръчка с предмет “Изготвяне на технически проект ... още

https://hvac-bulgaria.com

Проведе се 14-ата Национална спартакиада на ВиК служителите

... отбора на ВиК Варна, последван от представителите на Софийска вода и ВиК-Стара Загора. Организатор на събитието е Съюзът ... още

https://water-bulgaria.com

ДППИ откри търг за ремонт на площадков водопровод

... (HDPE) тръби и да увеличи точките за захранване с вода, за да се увеличи дебита и налягането в съответния ... , като се осигури нормално захранване на пристаналите кораби с вода. Прогнозната стойност на поръчката е общо 430 000 лв ... още

https://water-bulgaria.com

Регистрацията за Water Event 2017 започна

... сектор, правилното управление на водните ресурси и доставките на вода в световен мащаб. Изложението ще се проведе на 12 ... , ареатори, съхранение и употреба на дъждовна вода, управление и рециклиране на отпадъчна вода и др. Water Event 2017 ще се ... още

https://water-bulgaria.com

Българска бизнес делегация ще посети WATEC 2017 в Израел

... бизнес. Насочено е към областите технологии за пречистване на вода, измервателни устройства, наблюдение на течове, технологии за ... и водни системи, водна инфраструктура, интелигентно управление на вода и др. Тазгодишното издание на WATEC се очаква ... още

https://water-bulgaria.com

Ховал достави системно ОВК решение в Резиденшъл парк София

... стенни кондензни котли TopGas. За осигуряване на битова гореща вода пък са подбрани слънчевите колектори UltraSol. Жилищните блокове са ... инвеститора – обща соларна инсталация за подгряване на гореща вода от шест броя солари и 1000 литрови бойлери. ... още

https://hvac-bulgaria.com

Софийска вода реконструира водопровод в столичния ж.к. "Люлин"

Софийска вода извършва проект за реконструкция и изместване на водопровод по ... . "Джавахарлал Неру" до ул. "Полк. Стоян Топузов". От Софийска вода очакват ремонтът на продължи до края на септември, когато ... още

https://water-bulgaria.com

КлиВенТо достави изпарителни охладители Fresco за Теси

... експлоатационни разходи – работи само с електрически ток и вода. Заедно с осигуряването на студен и влажен въздух, ... новата версия на охладител, работещ чрез изпарение на вода. Подобренията осигуряват електронна защита на помпата и електронна настройка ... още

https://hvac-bulgaria.com

Софийска вода ремонтира 346 м водопровод и канализация

Софийска вода извършва реконструкция на водопровода и канализацията по южното платно ... от ул. "Отец Паисий" до бул. "Христо Ботев". Софийска вода подменя остарели тръби за питейния водопровод и прави рехабилитация ... още

https://water-bulgaria.com

Експерти обсъждат загубите на вода в рамките на Международния технически панаир

Дискусионен форум на тема "Загубите на вода – реално състояние и перспективи" ще се проведе на 28 ... .г. стана ясно, че средно за страната загубите на вода са 58%, в някои области – над 75%. Като основна ... още

https://water-bulgaria.com

Община Бургас изгражда нов водопровод

... проект на община Бургас. Той ще осигури необходимата питейна вода за битови нужди в селата и вилните им зони ... от собствени водоизточници, като Маринка и Твърдица са черпели вода от кладенци в землището на с. Извор, а Димчево ... още

https://water-bulgaria.com

Започна нов етап от изграждането на канализация в Горубляне

Софийска вода продължава изграждането на канализация в квартал Горубляне с нов ... на изток от бул. Самоковско шосе", заявиха от Софийска вода. още

https://water-bulgaria.com

Ховал представи онлайн соларен калкулатор

... слънчеви колектори и изчисление на дневното потребление на топла вода за индустриална или жилищна сграда. Възможно е въвеждането на ... на БГВ дава надеждни резултати за изискванията за топла вода", допълват още Ховал. Калкулаторът е напълно безплатен и ... още

https://hvac-bulgaria.com

Софийска вода обяви поръчка за апаратура за откриване на скрити течове

Софийска вода стартира процедура за избор на фирма, която трябва да ... още

https://water-bulgaria.com

ДКСБТ стартира търг за обновяване на отоплителни инсталации

... , който да извърши обновяване на инсталациите за отопление, топла вода и абонатната станция в корпусите на сграда - държавна собственост ... още

https://hvac-bulgaria.com

Hoval представи 7 мита за термопомпите

... този въпрос Hoval пояснява, че при термопомпите въздух/вода, когато външните температури паднат рязко, допълнителния ел. ... а благодарение на най-новите технологии термопомпите въздух/вода постигат ефективно функциониране вече дори при температури под ... още

https://hvac-bulgaria.com

Смес за прегради PYROMIX

... изработка на кабелни и комбинирани прегради. След добавянето на вода готовата маса може да се въвежда в отворите на ... с малка дебелина Постигане на консистенция чрез добавяне на вода Лесен последващ монтаж. още

https://electrical-bulgaria.com

Община Свищов изготвя проекти за обновяване на водопроводната мрежа

... на водоподаването и влошаване на качеството на питейната вода. Недостигът на вода и загубите вследствие на амортизираната водопреносна мрежа в ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода реализира проекти за над 5 млн. лв. през лятото на 2017 г.

... януари 2018 г. Други значими настоящи проекти на Софийска вода са реконструкцията и изместването на водопровод по бул. "Джавахарлал ... са в рамките на новия бизнес план на Софийска вода за периода 2017-2021 г., чиито основни цели са ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода проведе инициативата "Утоли жегата"

... напомни колко важно за здравето е да приемаме достатъчно вода всеки ден“, заявиха от компанията. Самата инициатива се ... на място качеството на питейната вода в София. "Софийска вода следи ежедневно показателите на питейната вода във всички точки от ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода търси доставчик на резервен газов компресор

Софийска вода стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши ... още

https://industryinfo.bg

Извършват рехабилитацията на стената на язовир Студена

... на иновативната технология за работа в експлоатационни условия под вода, която се използва за първи път в България. Целта ... той да продължава да снабдява Перник и региона с вода, докато тече ремонтът. По време на демонстрацията стана ясно ... още

https://water-bulgaria.com

Шведска компания търси производители на метални изделия

... на води, намаляване на въглеродни емисии, намаляване консумацията на вода и енергия, охлаждащи и отоплителни системи и др. Доставчиците ... още

https://industryinfo.bg

Lapp Group представи нов кабел от серията Unitronic

... на кабела се справя чудесно при контакт с гореща вода и водоразтворими почистващи агенти, което обуславя приложимостта на кабела ... хидравлични течности, устойчив е на озон, ултравиолетови лъчи и вода, а температурният му диапазон е от -50 до +90 ... още

https://electrical-bulgaria.com

Започна регистрация за конференцията за управление на утайки Sludgetech 2017

... последните технологии и продукти в областта на пречистване на вода. Говорители на конференцията ще бъдат д-р Ник Милс ... , ръководител “Иновации” за отпадна вода в Water Utilities, Англия и д-р Судир Мърти ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода обяви търг за рехабилитация на хидрофорни помещения

Софийска вода стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода представи проект за обследване на главни канализационни колектори

Експерти от Софийска вода представиха иновативни технологии за мониторинг и обследване на канализационната ... бе проведена от Веселин Димитров, главен инженер в Софийска вода, който обърна внимание и на необходимите промени за развитие ... още

https://water-bulgaria.com

Нова продуктова линия хидробластери Uraca

... URACA се състои от висококачествени агрегати за почистване с вода под високо налягане за професионална употреба. Спектърът на приложение ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

WATEC ще представи технологии за обезсоляване, пречистване и филтриране на води

... на тазгодишното събитие ще е намаляването на недостига на вода и наличните за тази цел решения. Инициативата се ... обезсоляване, пречистване на промишлени отпадъчни води, филтрация на вода и технологии за ултрафилтрация, възможности за финансиране и др ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода търси доставчик на автоматичен потенциометричен титратор

Софийска вода стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши ... още

https://industryinfo.bg

Честотни инвертори за соларни помпи с трифазен вход

... kW. Използват се за захранване на соларни помпи за вода от фотоволтаични панели в места с несигурно или липсващо ... още

https://automation-bulgaria.com

Rittal вече предлага решения за охлаждане на шкафове с хигиеничен дизайн

Rittal обнови топлообменниците си въздух/вода и вече ги предлага в два варианта с хигиеничен ... в хранително-вкусовата промишленост, информират от компанията. Топлообменниците въздух/вода за монтаж на стена могат да са с охлаждаща ... още

https://electrical-bulgaria.com

Съвети за избор на най-добрата термопомпа

... параметъра SCOP за умерен климат достигат две термопомпи въздух-вода на компанията - Belaria Twin I със SCOP 3,9 ... Belaria Twin IR със SCOP 3,8. При термопомпите вода-вода, най-високи стойности на параметъра COP – 6,3 – имат ... още

https://hvac-bulgaria.com

Софийска вода търси инспектор "Управление на водопроводната мрежа"

... при работа на подизпълнители и аварийни екипи на „Софийска вода” АД • При необходимост предлага възможности за алтернативно водоснабдяване • Отговаря ... още

https://water-bulgaria.com

ВиК Ловеч избира фирма за мониторинг на води

... цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на ВиК Ловеч; 2. Извършване на собствен периодичен ... мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на суровата повърхностна вода; 5. Извършване на анализи на сурови подземни води, ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода откри търг за доставка на материали за химични и биологични анализи

Софийска вода стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да ... още

https://industryinfo.bg

ВиК Бургас избира фирма за доставка на помпени агрегати

... агрегати на хоризонтална ос — за транспортиране на питейна вода — едностъпални и двойновтичащи; 2 — Центробежни многостъпални помпени ... агрегати на вертикална ос, за транспортиране на питейна вода; — Сондажни помпи (потопяеми) за вертикален и / ... още

https://industryinfo.bg

Община Ботевград стартира търг за реконструкция на водопроводна мрежа

... със задоволително по качество и количество питейна вода; да се ограничат загубите на вода във водопреносната мрежа; да се гарантира ... още

https://water-bulgaria.com

БАВ организира Национален семинар "Енергийна ефективност"

... целия воден цикъл – добив, довеждане, третиране и доставка на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води. Друг акцент на ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода откри търг за доставка на електроматериали

Софийска вода обяви обществена поръчка за доставка на електроматериали, резервни части ... още

https://electrical-bulgaria.com

Честотни инвертори за соларни помпи с монофазен вход

... . Използват се за захранване на монофазни соларни помпи за вода от фотоволтаични панели в места с несигурно или липсващо ... още

https://automation-bulgaria.com

Байпасни балони VETTER

... подходящи при нужда от извънредно отвеждане на голямо количество вода при аварии на тръбопровода и последващото връщане на водата ... още

https://water-bulgaria.com

ЕнвироХеми България отпразнува 10-годишнината си

... традиционното си участие в тазгодишното издание на международното изложение Вода София (4 – 6 април), фирма ЕнвироХеми България отбеляза официално ... още

https://water-bulgaria.com

Хигиенични центробежни помпи Packo

... и потопяеми помпи и промишлени помпи за бифазен компонент вода-въздух. Серията помпи на Packo за ХВП се използват ... замърсяване • Намаляване на разходите на енергия и потреблението на вода • Оптимална подкрепа за поддръжката на помпата още

https://water-bulgaria.com

Производителят на минерална и изворна вода KMV придобива Кударант Бевъриджис

... бутилираща компания и производител на минерална и изворна вода в Централна Европа Karlovarske mineralni vody (KMV) ... Куадрант Бевъриджис. Кударант Бевъриджис е производител на минералната вода Bellissima и официална бутилираща компания на продуктите на ... още

https://industryinfo.bg

ИКО-ЕЛ представи решения за управление на помпи на Вода София

... решения за управления на помпи по време на изложението Вода София, което се проведе между 4 и 6 април ... събитие с решения за управление на соларни помпи за вода, управление на електрозадвижването и контролери за водни помпи. Продуктите ... още

https://water-bulgaria.com

Ремонтна скоба за питейна вода STRAUB Rep-Flex

... 200 mm в тръбопроводи с питейна, отпадна или промишлена вода под или без налягане. Приложими са за eтернитови, стоманени ... ,0 mm. Маншетът от EPDM за питейна и гореща вода е подходящ за приложения с температура до 100ºC ... още

https://water-bulgaria.com

ДПФЗД откри търг за изграждане на соларни системи за топла вода

... извърши проектиране и изграждане на соларни системи за топла вода. Предметът на обществената поръчка предвижда доставката и монтирането на ... още

https://industryinfo.bg

Направление Сградни технологии на Siemens ще модернизира музей "Виктория"

... включва намаляване на парниковите газове и консумацията на питейна вода. Във връзка с това Siemens ще проектира и инсталация ... . Навсякъде ще бъде извършена модернизация за минимизиране консумацията на вода. още

https://hvac-bulgaria.com

Изложението Вода София ще представи участия от Китай и Турция

... услуги на търговските площи на изложението. Вода София ще бъде посетено от различни ... предприятия и др. Част от изложението Вода София ще постави акцент върху необходимостта и ... представяне на свои продукти и услуги на Вода София, могат да получат 20 % ... още

https://water-bulgaria.com

Днес се откриха международните изложения MachTech&InnoTech и Вода София

... &InnoTech и 11-ото издание на международно изложение Вода София официално стартират днес в Интер Експо Център. ... и наградите на Индустриален клъстер "Електромобили" (ИЕКМ). Изложението Вода София от своя страна приветства над 50 фирми представители ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода инвестира 200 млн. лв. в столичната ВиК мрежа

Софийска вода планира да инвестира 200 млн. лв. в ... не само с предоставянето на качествени услуги и питейна вода. Компанията има намерение още да предложи нови административни ... воден фонд, споделя изпълнителният директор на Софийска вода Арно Валто. още

https://industryinfo.bg

Воден мениджмънт за дома и бизнеса ще представи Вода София 2017

... световни производители, които ще покажат възможности за пестене на вода и опазване на водните ресурси. На изложението ще ... пречистване с активна утайка от Хафи Проджект & Технолоджие. Вода София 2017 ще приветства и водещи световни производители като ... още

https://water-bulgaria.com

Целият цикъл на водата ще бъде представен на Wasser Berlin 2017

... Продуктовата гама ще представя решения от областите извличане на вода, третиране, разпределение, транспортиране, ВиК, пречистване на отпадъчни ... управление на наводнения, IT услуги, използване на вода в индустрията, производство на енергията и др. ... още

https://water-bulgaria.com

Hoval достави цялостно ОВК решение в производствената сграда на Палемонтех

... системно решение за отопление, вентилация и битова гореща вода в производствената сграда на Палемонтех, която беше официално ... мощност към административната част. Нуждите от битова гореща вода пък изпълнява системата за бързо, икономично подгряване на ... още

https://hvac-bulgaria.com

ЕВН откри търг за доставка на помпи за сурова вода

... въвеждане в експлоатация на два броя помпи за сурова вода. Необходимите помпени агрегати трябва да са всеки с комплект ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода ще запознае ученици с тайните на водата

От 22 до 24 март т.г. Софийска вода, Катедра "Обща и приложна хидробиология" към Биологически факултет на ... нея", коментира Владимир Гълъбов, старши мениджър "Комуникации" в Софийска вода. още

https://industryinfo.bg

Софийска вода откри търг за разширение на система за енергиен мониторинг

Софийска вода стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши ... още

https://automation-bulgaria.com

Регистрацията за безплатно посещение на Вода София активна до 2 април

... Делът на новите компании, участващи за първи път на Вода София, надвишава 40%. Фирмите ще предложат нови и модерни ... да се запознаят, са иновативна технология за филтриране на вода, специализирани омекотителни станции за индустрията и бита, обработващи ... още

https://water-bulgaria.com

Профил ще представи машини за заваряване на тръби по време на Вода София

Фирма Профил ще се включи в тазгодишното изложение Вода София съвместно с Ritmo Spa, световният производител на машини ... още

https://water-bulgaria.com

Аква Джет 2011 ще демонстрира иновативни решения на Вода София

... партньорите си по време на изложението за ВиК сектора Вода София, което ще се проведе от 4 до 6 ... още

https://water-bulgaria.com

MID сензор за обемен поток

MID сензорът за обемен поток за измерване на питейна вода се основава на принципа на Фарадей. Проводимата среда, протичаща ... l/min. EPDM O-пръстен за приложения в питейна вода. Възможност за различен тип присъединяване посредством адаптери. С индикация ... още

https://automation-bulgaria.com

Утре стартира международното изложение ISH 2017

... във Франкфурт, Германия. Тазгодишното издание се провежда под мотото "Вода. Енергия. Живот", като ще бъдат обособени две основни тематични ... още

https://industryinfo.bg

Община Гоце Делчев откри търг за подмяна на водопроводна мрежа

... водопроводната мрежа ще подпомогнат намаляване на загубите на питейна вода и ще подобрят водоподаването на близо 6100 жители в ... -2020. Предвидените действия включват изграждане на водопроводи за питейна вода от диаметър ф 125-1106,11 л.м; с ... още

https://water-bulgaria.com

Високоефективна многостъпална центробежна помпа Wilo-Helix V

... повишаване на налягането • промишлени циркулационни системи • Технологична вода • Циркулация на вода за охлаждане • Пожарогасителни системи • Автомивки • Напояване ... Разрешително за използване в системи за питейна вода за помпи с части в допир с ... още

https://water-bulgaria.com

Вода София ще представи широка гама от пречиствателни станции

... производства ще бъдат представени от участниците на международното изложение Вода София, което ще се проведе от 4 до 6 ... Техника Инженеринг ще представят система за превръщане на чешмяна вода в ултра чиста, която може да се използва за ... още

https://water-bulgaria.com

Водоснабдителна система Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

... се и за изпомпване на питейна вода и производствена вода, вода за охлаждане, вода за пожарогасене или вода за други технически цели. Технически ... още

https://water-bulgaria.com

Карлсберг Груп постигна целите си за устойчиво развитие през 2016 г.

... на енергия, емиисиите на въглероден диоксид и консумацията на вода на Карлсберг Груп значително е намаляла през изминалата година ... на енергия, емисиите на въглероден диоксид и използването на вода. Доволни сме, че и трите области показват прогрес по ... още

https://industryinfo.bg

Двойновтичащи помпи Wilo-SCP

... или само помпена хидравлика. Приложение: • Изпомпване на вода за отопление съгл. VDI 2035, водно-гликолови смеси ... , вода за охлаждане и производствена вода • За комунално водоснабдяване, напояване, сградна техника ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода обяви търг за изпълнение на инвестиционни проекти

Софийска вода стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да ... още

https://water-bulgaria.com

Изграждат нов водопровод във Велинград

... за изграждане на нов водопровод за минерална вода "Власа" на община Велинград бе одобрен по ... водопреносна мрежа, вследствие на която загубата на минерална вода в града в момента е около 30%, ... минералните плажове и хотели, ползващи минерална вода. още

https://water-bulgaria.com

Wilo представи решения за пожарогасене съгласно най-модерните технически стандарти

... реална опасност от влошаване на хигиената на тази вода. Ако такива системи са свързани с водоснабдителна система ... за питейна вода, те представляват източник на опасност", разясняват от компанията. ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода търси специалист обследване на големи колектори

... колектори. Задължения: • Участва при подготовката за обследване – отбиване на вода посредством саваци, затапване, припомпване; • Извършва обследване на големи колектори ... още

https://water-bulgaria.com

Община Панагюрище с одобрен проект за реконструкция и модернизация на минерален водопровод

... Баня чрез пълноценно използване на природния ресурс – минерална вода" ще бъде реализиран по пилотна схема Инвестиционна програма ... селските райони, в частност ефективното използване на минералната вода в село Баня. Предвиждат се строително-монтажни ... още

https://water-bulgaria.com

ВиК–Кърджали обяви търг за доставка на помпени агрегати

... помпите ще бъдат внедрени във водоснабдителни системи за питейна вода. Сред условията на обществената поръчка е, че възложителят не ... още

https://industryinfo.bg

Codico представи конектор за външни приложения на Amphenol LTW

... със степен на защита IP68, което предотвратява навлизането на вода и съответно – повредата на устройствата. Серията X-Lok, която ... още

https://electronics-bulgaria.com

Британски производител на системи за пречистване на вода търси партньори

... на екологично чисти системи за пречистване на вода търси дистрибутори и търговски представители. Фирмата е разработила ... корозия. Системата изпуска малки количества цинк в потока вода, което затруднява формирането на калцитни кристали. Технологията ... още

https://water-bulgaria.com

ВиК–Русе обяви търг за ремонт на водомери за студена вода

... обяви обществена поръчка за ремонт на водомери за студена вода. В рамките на обществената поръчка изпълнителят ще получи от ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода обяви търг за доставка на керамични филтърни елементи

Софийска вода анонсира обществена поръчка за доставка на керамични филтърни елементи ... още

https://industryinfo.bg

Повторна употреба на вода в индустрията

... или няколко предприятия, гарантирайки им спестявания от сметките за вода и разходите за пречистване. В зависимост от замърсителите, които ... още

https://water-bulgaria.com

Потопяеми сондажни помпи Zetos K8

... 150 g/m3. Приложения: • Захранване с производствена вода и водоснабдяване от сондажи и цистерни в битови и ... на подпочвени води • Повишаване на налягането • Изпомпване на вода в морски сондажи и пожарогасителни системи • Използване в геотермични ... още

https://water-bulgaria.com

Нискоенергийни методи за изпарително охлаждане

Kлиматичните системи, работещи с технология на изпарително охлаждане с вода като хладилен агент, отговарят на европейските изисквания за количеството ... да отговаря и на изискванията за ниска консумация на вода. Статията в новия брой 9/2016 на сп. ... още

https://hvac-bulgaria.com

RayVio пуска на пазара ултравиолетов светодиод с мощност 60 mW за дезинфекция и стерилизация

... светодиод може да се използва за дезинфектиране на течаща вода, на цели стаи, както и за пречистване на домакински ... биха могли да се обезвредят. "Световните нужди от чиста вода и защита от инфекциозни болести са неотложни", коментира д ... още

https://lighting-bulgaria.com

9 държавни находища на минерална вода се предоставят за управление от общини

Общо 9 находища на минерална вода бяха одобрени от министъра на околната среда и водите ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода търси водомайстор

Софийска вода търси да назначи водомайстор в Кантон Леви Искър, Самоков. ... още

https://water-bulgaria.com

ВОДА АД" href="https://water-bulgaria.com/article/2121-start-injenering-ad-realizira-uspeshno-inovativen-proekt-v-spsov-kubratovo-sofiyska-voda-ad" target="_blank"> СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД реализира успешно иновативен проект в СПСОВ "Кубратово" – СОФИЙСКА ВОДА АД

... отвори в тях, при спазване на изискванията на "СОФИЙСКА ВОДА" АД и без нарушаване на технологичния процес на работа ... и признанието за цялостното изпълнение на проекта от „СОФИЙСКА ВОДА“ АД: "...По време на изпълнението на строително-монтажните работи ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода обяви конкурс за доставка на аварийни скоби и фасонни части

Софийска вода обяви конкурс за доставка на аварийни скоби и фасонни ... още

https://water-bulgaria.com

По-ниска такса за регистрация за изложението Вода София

... от цената за регистрация, съобщиха организаторите на събитието. Вода София ще се фокусира върху теми като рационално използване ... страна ще допринесе за разрастването на професионалния форум. Вода София ще се проведе паралелно с водещото в страната ... още

https://water-bulgaria.com

Японска корпорация инвестира в проект за производство на утаен силициев двуокис у нас

... на природен газ (20 милиона куб. метра годишно), подпочвена вода, ел. енергия и възможност за устване на отпадналата ... вода на законно регламентирано, отдалечено от брега място в морето. ... още

https://industryinfo.bg

Предстоят среща на високо равнище и изложение за ролята на водата при устойчиво развитие в Будапеща

... решения в областта на производство на питейна вода, третиране и доставки на вода. Изложението ще осигури също възможност на изложителите ... още

https://water-bulgaria.com

Скрепер Meva MRS

... за всмукателни канали на съоръжения за питейна и отпадна вода, помпени станции и преработвателни индустрии. Скреперът филтрира твърди материали ... още

https://water-bulgaria.com

Софтуерни решения за управление на водите от Bently Industry

... . По отношение на превенцията на загуба на вода Bently Industry предоставя иновативни софтуерни продукти от придобитата ... свързани със стратегията за превенция на загубата на вода, компанията предлага софтуера за моделиране на канализационните мрежи ... още

https://water-bulgaria.com

Италиански производител на иновативна система за пречистване на вода със соларна енергия търси партньори

... , разработила зелена и устойчива технология за третиране на замърсена вода с помощта на соларна енергия, търси партньори, обяви ЕЕN ... продукт може да произведе до 8 куб.л питейна вода на ден без необходимост от използване на конвенционални енергийни ... още

https://water-bulgaria.com

Вихрови сензори за измерване на поток

... without conductivity (deionised water) Могат да се използват за вода с или без електропроводимост (дейонизирана ... още

https://automation-bulgaria.com

Нова дата на изложението за водни технологии CATEC 2016

... на изложението, са: пречистване на питейна и отпадъчна вода; технологии за помпи, всмукателни системи и оборудване за ... системи; технологии за обезсоляване на вода; защита на източниците на питейна вода; защита от наводнения; сигурност на ... още

https://water-bulgaria.com

Нови възможности за допълнителна квалификация на професионалисти във ВиК сектора

... на курса, са разработени от водещата в технологиите за вода компания DHI. Участниците в курсовете ще получат сертфикати за ... още

https://industryinfo.bg

Нови възможности за допълнителна квалификация на професионалисти във ВиК сектора

... на курса, са разработени от водещата в технологиите за вода компания DHI. Участниците в курсовете ще получат сертфикати за ... още

https://water-bulgaria.com

ВиК Добрич обяви конкурс за доставка на водомери

... Добрич обяви конкурс за доставка на водомери за питейна вода в три обособени позиции. Обемът на поръчката включва доставка ... на водомери за питейна вода с клас на точност В и С, водомерни шахти ... още

https://water-bulgaria.com

Откриха нов резервоар за минерални води в Сандански

... на старото съоръжение за събиране и разпределяне на минерална вода, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ ... инвеститори от региона и ще осигури достъп до минерална вода на всички жители на града, увериха от МОСВ. още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода обяви търг за строителни и монтажни работи на канали

Софийска вода анонсира обществена поръчка за подмяна на съществуващ канал по ... още

https://industryinfo.bg

вода във водоснабдителните системи"" href="https://industryinfo.bg/article/17835-provede-se-osmata-nacionalna-konferenciia-namaliavane-zagubite-na-voda-vav-vodosnabditelnite-sistemi-" target="_blank"> Проведе се Осмата национална конференция "Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи"

... се състоя Осмата национална конференция "Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи", организирана от Българската асоциация ... от фирмата софтуерни решения за намаляване загубите на вода. Участие във форума взеха още представители на БАВ ... още

https://industryinfo.bg

Неохим–Димитровград търси апаратчик химически процеси

... инсталация за предочистка на суровата вода, инсталация за частично и дълбоко обезсолена вода и реагентно стопанство към нея ... , както и прилежащите резервоари за вода. Апаратчикът химически процеси участва пряко при подготовка, ... още

https://industryinfo.bg

вода във водоснабдителните системи"" href="https://water-bulgaria.com/article/2027-osma-konferenciia-namaliavane-zagubite-na-voda-vav-vodosnabditelnite-sistemi-" target="_blank"> Осма конференция "Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи"

... ще се проведе осмата конференция "Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи". Събитието се организира от Българската ... ВиК системи, с акцент върху намаляване загубите на вода. Участие в конференцията ще вземат представители на ВиК ... още

https://water-bulgaria.com

ОПОС отпуска средства за доизграждане на водния цикъл във Враца

... изпълнението на проекта ще предостави по-високо качество на вода на жителите на града и ще сведе авариите до ... се извърши реконструкция на два магистрални водопровода, които доставят вода на Враца от яз. „Среченска бара“, поясниха от МОСВ ... още

https://water-bulgaria.com

По-малко почистваща медия и оптимално почистване

... в България, представя ротационна миеща глава за почистване с вода и пяна HygienicWhirly. Ротационните миещи глави тип HygienicWhirly ... и при работа с пяна; нисък разход на вода поради ротация при ниско налягане; оптимално почистване благодарение на ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Софийска вода с два нови отливни канала за почти 2 млн. лв

... качеството на предоставяната от дружеството услуга - oтвеждане на отпадъчна вода за живеещите на ул. „Богатица” и съседните улици. ... от бул. „Самоковско шосе“. През изминалите пет години Софийска вода е инвестирала над 207 млн. лв. за подобрения във ... още

https://water-bulgaria.com

БР Техника представя нови продукти и услуги в областта на пневматиката и хидравликата в София и Пловдив

... на хидравлично масло за наличие на механични примеси и вода и др. Освен това ще бъде демонстрирана филрационна система ... за премахване на твърди частици и вода на датския производител C.C.Jensen A/S. Основен ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода подмени 37-годишен кран на магистрален водопровод

... кран – част от III водопроводен ринг, който захранва с вода 1/3 от северната част на София, съобщават от ... отстраняване на аварии по магистралния водопровод, очакват от Софийска вода. Строително-монтажните дейности, които включват подмяна и на три ... още

https://industryinfo.bg

Михалково инвестира 1 665 657 лв. за подобряване на производствения процес

... въвеждане на нова бутилираща линия за тиха и газирана вода, съобщават от компанията. Производителят реализира проект за ... увеличаване капацитета за бутилиране на минерална вода и подобряване на производствения процес в основните му ... още

https://industryinfo.bg

Конференцията на БАВ за намаляване загубите на вода предвижда дискусия за превенция на кражби

... Той ще акцентира специално върху нерегламентираното използване на вода в страната, което в последните години добива големи ... размери (цели квартали използват вода нерегламентирано). В този смисъл дискусията ще представи ... още

https://water-bulgaria.com

ТЕЦ Марица изток 2 обяви търг за монтажни работи по помпени станции

... за изграждане на нова технологична схема за захранване с вода на обдухващи апарати на КА-9,10,11,12 ... се подобри режимът на работа на помпите, захранващи с вода обдухващите апарати. Мястото на извършване на строителните и монтажните ... още

https://industryinfo.bg

Белимо България проведе двудневен семинар в София

... участниците с продуктовите гами за регулиране на въздух и вода на компанията, включително изп. механизми за клапи за въздух ... още

https://automation-bulgaria.com

ВиК Варна търси фирма за ремонт на центробежни помпи за отпадна вода

... откри процедура за ремонт на центробежни помпи за отпадна вода. Предвижда се ремонтът да бъде извършван в сервизна база ... още

https://water-bulgaria.com

Среща на високо равнище Water4Growth

... видове партньорства в областта на водоснабдяването и преработката на вода. Основни спонсори на срещата са датската Асоциация за питейна ... и отпадъчна вода и Федерацията по водата и околната среда (Вирджиния, ... още

https://water-bulgaria.com

Каммартон Рентал и Xylem предлагат помпи под наем на българския пазар

... подходящи за всякакви предизвикателства, свързани с отстраняване на вода. От компанията съобщават, че помпите Godwin намират приложение ... могат да решат различни проблеми при използването на вода в производствени процеси и осигуряването на безопасност и ... още

https://industryinfo.bg

Разработват иновативна соларна климатична система с намалено енергопотребление

... , а парите от него се превръщат в охладена вода. Тази охладена вода по-късно се използва за изстудяване на въздуха ... още

https://hvac-bulgaria.com

12-то издание на Watex 2016 ще стартира следващата седмица

... издание на международното изложение за питейна и отпадна вода Watex ще стартира следващата седмица. Традиционно то се ... на оборудване в областта на питейната и отпадната вода, осигурявайки платформа за нови бизнес партньорства и демонстрация ... още

https://water-bulgaria.com

Испанска компания търси партньорство за иновативни технологии за съхраняване и повторно използване на вода

... иновативни технологии за съхраняване и повторно използване на вода по европейска програма Хоризонт 2020, съобщиха от ... системите за пречистване, съхраняване и разпределяне на дъждовна вода от транспортна инфраструктура. Крайният срок за участие ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода търси изпълнител на ремонт на барабани и ролки за филтър преси

Софийска вода обяви обществена поръчка за извършване на ремонт на съществуващи ... .4.1 и MASS BP 2500, собственост на Софийска вода. Ремонтът предвижда изработка и монтаж на нови лагерни шийки ... документи бихте могли да откриете на сайта на Софийска вода. още

https://industryinfo.bg

Софийска вода търси изпълнители за инсталации за пречистване на питейни води

Софийска вода обяви обществена поръчка за затваряне чрез подходящи метални конструкции ... разрези бихте могли да намерите на сайта на Софийска вода. Общата прогнозна стойност на поръчката е 160 000 лв ... още

https://industryinfo.bg

ВиК Русе търси доставчик на тръби за питейна вода

... обяви обществена поръчка за доставка на тръби за питейна вода за нуждите на ВиК Русе. Предметът на поръчката включва ... тръби и фасонни части от сферогранитен чугун за питейна вода за складова база на ВиК Русе. Изискванията за тръбите ... още

https://water-bulgaria.com

Язовир Студена ще бъде ремонтиран, без да се източва

Язовир "Студена", който обслужва нуждите за питейна вода на жители от градовете Перник и Батанци и от ... дейности по рехабилитацията на язовира ще се извършват под вода, без да нарушават или спират дейността на язовира. Това ... още

https://water-bulgaria.com

Daikin отпразнува 10 години Daikin Altherma

... десет години от първото представяне на термопомпата въздух-вода Daikin Altherma, която до момента е инсталирана над 350 ... момента Daikin Altherma е осигурила екологично отопление, битова гореща вода и охлаждане за над 800,000 души. Произведени ... още

https://hvac-bulgaria.com

Софийска вода търси фирма за изграждане на компенсатор за пречиствателна станция

Софийска вода търси фирма за израждане на компенсатор на фактора на ... за участие можете да намерите нa сайта на Софийска вода. още

https://water-bulgaria.com

Изграждането на язовир Луда Яна се подновява

... Яна, който след завършването на строителството ще осигури питейна вода на райони, които в момента са с режим на ... . Той предвижда изграждане на модерна пречиствателна станция за питейна вода, водопроводи и други съоръжения. Общият обем на язовира ще ... още

https://water-bulgaria.com

Стартира рехабилитация на язовир Студена

... на гр. Перник и гр. Батановци, доставяйки им питейна вода. За първи път е пуснат в експлоатация през 1955 ... още

https://water-bulgaria.com

EIP и ino3W с инициатива за разработка на водни технологии

... индустрия и по-специално в областта на питейната вода, интелигентни решения за пречистване, енергийна ефективност, управление ... работи съвместно с дружеството за питейна и отпадна вода American Water, със сингапурското ВиК дружество Singapore Public ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода обяви конкурс за изграждане на битова канализация и реконструкция на уличен водопровод

Софийска вода обяви конкурс за изграждане на битова канализация и реконструкция ... на поръчката, можете да откриете на сайта на Софийска вода. още

https://water-bulgaria.com

Екипи на Софийска вода подмениха кранове по довеждащи водопроводи в столицата

Софийска вода приключи подмяната на кранове по довеждащи водопроводи в южната ... ситуации и намалено неудобство за клиентите", обясняват от Софийска вода. Монтажните дейности са извършени на дълбочина от 4 до ... още

https://water-bulgaria.com

Михалково отбелязва 60 години от основаването си

... т. г. предприятието за бутилиране на естествено газирана минерална вода Михалково ще отбележи 60 г. от създаването си, ... съобщиха от компанията. Михалково бутилира минерална газирана вода от 1956 г. насам в с. Михалково, община Смолян ... още

https://industryinfo.bg

Hoval участва в изграждането на първата енергийно независима многофамилна къща

... партньор за производството на топлина и битова гореща вода в първата енергийно независима многофамилна къща в света, ... от земята. Решението на Hoval за топлина е термопомпата вода/вода с геотермална сонда Hoval Thermalia H19. Топлината, генерирана при ... още

https://hvac-bulgaria.com

Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението

... енергийни консуматори. Обхваща всички енергоносители в предприятието – електричество, газ, вода, пара, температури, токове, напрежения и др., както и определени ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Софийска вода се сертифицира по ISO 9001:2015

Софийска вода успешно се сертифицира по изискванията на стандарта ... комуникация с клиенти и др. „Сертифицирането на „Софийска вода“ АД съгласно ISO 9001:2015 е още една крачка ... ВиК услуги“, заяви изпълнителният директор на Софийска вода Арно Валто. още

https://water-bulgaria.com

Parker Hannifin представи иновативния си пневматичен цилиндър Water Retract Actuator (WRA)

... на заваръчните накрайници има опасност от значително изтичане на вода, която може да повреди продукцията и да окаже ... таблото за управление. След като се прекрати подаването на вода, контролният клапан на пневматичния цилиндър се деактивира. В резултат ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода търси стажант за отдел „Проучване и хидравлично моделиране на канализационната мрежа”

Софийска вода набира стажант към отдел „Проучване и хидравлично моделиране на ... екип. Бихте могли да кандидатствате от сайта на Софийска вода. още

https://industryinfo.bg

Софийска вода и Биологическият факултет на СУ стартираха съвместен проект

... СУ стартираха официално своя двугодишен съвместен проект "Жива вода". В рамките на проекта екип от водещи специалисти ... на проекта в Биологическия факултет мениджъри от Софийска вода споделиха със студентите и преподавателите своите успешни практики ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода търси доставчик на табла за управление на помпени агрегати

Софийска вода обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода откри търг за изграждане на безжична комуникационна мрежа

Софийска вода удължи срока на процедура за избор на изпълнител с ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода избира доставчик на цехово осветление

Софийска вода откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши ... още

https://lighting-bulgaria.com

Софийска вода изгражда канализационен колектор в Лозенец

Софийска вода започна изграждането на канализационен колектор по бул. „Арсеналски“ на ... за безопасност и здраве при работа“, заявиха от Софийска вода. още

https://water-bulgaria.com

Помпи за топлопреносни масла Speck Pumpen

... Hz) Qmax 550 m³/h (50 Hz) За гореща вода с температура до 160°C; по специална поръчка може ... да бъде изработена помпа за вода с температура до 180°C; За топлопреносни масла с ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

КлиВенТо достави термопомпа Enerblue в сграда край язовир Копринка

КлиВенТо достави високоефективна термопомпа вода-вода RED MAX-84-H, производство на италианската компания Enerblue, ... -814/2013 и притежават енергиен клас А. Термопомпите вода-вода/геотермална вода RED MAX имат диапазон на мощност от 35,2 ... още

https://hvac-bulgaria.com

БД Западнобеломорски район избира фирма за изграждане на резервоар и помпена станция

... техническото състояние на водовземните съоръжения от находище на минерална вода "Сандански" в град Сандански. Резервоарът за съхранение на ... вода, който трябва да се изгради, трябва да е с ... още

https://water-bulgaria.com

Термопомпите въздух-вода са бъдещият стандарт за ОВК индустрията

... на пазара все повече се налагат термопомпите въздух-вода, твърдят специалисти от LG. Интелигентното градоустройство и ... са неизбежна предпоставка за преминаване към термопомпи въздух-вода. "Компресорът BLDC използва мощен нео-димен магнит, ... още

https://hvac-bulgaria.com

Капацитивни сензори серия KXS/KXA на Rechner Sensors за машиностроенето

... обекти, за нивоизмерване на твърди (прах, гранулат) и течни (вода, масла, горещи лепила, пасти, киселини и др.) материали. Предимства ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Хидробластираща машина URACA за работа с гореща вода под високо налягане 1000 бара, 20 л/мин, 95 °С

... ефективност. ри празен ход и в режим на студена вода нагревателите изключват автоматично . Като опция се предлага интегрирана ... /плоска струя - тип P Ротационна дюза за гореща вода Удължителен кабел 20 м за дистанционно управление R72 Документация ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

ВиК Пазарджик търси фирма за доставка на водомери за питейна вода

... изпълнител, който да извърши доставка на водомери за питейна вода, компоненти за системи за дистанционно отчитане и водомерни шахти ... още

https://water-bulgaria.com

ИАОС откри търг за сервизно обслужване на системи за чиста вода

... , както и извърши сервизно обслужване на системи за чиста вода (дейнозиатори). Системата на ИАОС разполага с 72 бр. системи ... за чиста вода, като за 49 бр. от тях е планирано да ... още

https://water-bulgaria.com

Сухо монтирани помпи SULZER ABS за отпадни води от серия AFC

... . Те са подходящи за изпомпване на чиста и мръсна вода, отпадни води, съдържащи твърди частици и влакнести материали, както ... още

https://water-bulgaria.com

ВиК Варна откри търг за изпитване на вода за питейно-битови цели

... изпълнител, който да извърши изпитване на вода за питейно битови цели. Избраният изпълнител ... лаборатория, която да извършва изпитвания на вода съгласно изискванията на нар.9/16 ... и пестициди; 2. Изпитване на вода за питейно-битови цели за качеството ... още

https://water-bulgaria.com

6 български ХВП компании на изложението Alimentaria 2016 в Испания

... (производство на шоколадови изделия), Пирин Спринг (производство на минерална вода), ТИП Консултрейд (производство на шоколадови и захарни изделия). През ... още

https://industryinfo.bg

ANDRITZ Separation C-Press: Ефективно обезводняване на утайки

... на сухо вещество с ниска консумация на промивна вода. В сравнение с други обезводняващи технологии C- ... поддръжка Двустепенно последователно почистване за оптимална консумация на вода Дизайн, осигуряващ лесен достъп Приложения Пречиствателни станции за ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Община Мъглиж обяви търг за изграждане на водопровод

... , който да изгради водопровод за водоснабдяване с минерална вода на съществуваща обществена сграда – баня, съществуващ плаж ... изграждането на нови съоръжения за водоснабдяване с минерална вода от естествено находище „Ягода" съгласно изготвения и ... още

https://water-bulgaria.com

Трето международно изложение за водни технологии CATEC

... системи за водоснабдяване; пречистване на питейна и отпадъчна вода; измерване, управление и анализ на водоснабдителни системи; ... на източниците на питейна вода; защита от наводнения; технологии за обезсоляване на вода; сигурност на системи за ... още

https://water-bulgaria.com

9-о изложение за оборудване за хранително-вкусовата промишленост Ibatech в Истанбул

... за пица, системи за автоматизация, системи за пречистване на вода, аксесоари за кухня и др. Панаирът ще бъде домакин ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода избира фирма за ремонт на електродвигатели

Софийска вода откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода избира лаборатория за анализ на проби от води и утайки

Софийска вода стартира процедура за избор на акредитирана лаборатория, която да ... микробиологични показатели за анализ на питейна вода; 2. Радиохимични показатели в питейна вода и подземна вода; 3. Физикохимични и микробиологични показатели ... още

https://water-bulgaria.com

14 области с подписани договори за прединвестиционни проучвания за ВиК проекти

... , Кърджали и Ямбол ще бъдат предоставени от Обединение Тракийска вода 2015. ДЗЗД Уотър Дизайн-БКО ще извърши проучвания за ... още

https://water-bulgaria.com

Осма международна конференция Булаква 2016

... . г. в рамките на юбилейното десето издание на изложението Вода София. Събитието се организира от Българската асоциация по водите ... още

https://water-bulgaria.com

В ИЕЦ стартираха MachTech & InnoTech, Вода София и Булконтрола

... от министъра на икономиката Божидар Лукарски, а Вода София - от зам.-министъра на регионалното ... издание на водещото изложение за водния сектор Вода София - до 7 април. На ... 5 април в рамките на Вода София бе открита и осмата международна конференция ... още

https://industryinfo.bg

Ефективни технологии за ВиК сектора на десетото издание на Вода София

... издание на ежегодната B2B специализирана изложба за водния сектор Вода София 2016. По традиция в рамките на форума, ... година ще бъде официален медиен партньор на събитието. "Вода София утвърди през годините своята роля за ускоряване внедряването ... още

https://water-bulgaria.com

Eкологични решения за водния сектор на Вода София

... данни и онлайн управление. За първи път на Вода София българската компания Индустриал Партс ще представи технологията на ... на икономиката, съоръжения за контрол на замърсяванията. На Вода София, освен българските компании дистрибутори на чужди фирми, ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода използва безизкопна технология за подмяна на водопровод в София

Софийска вода използва безизкопна технология за подмяна на двете тръби на ... при полагането и разпъването на материала", обясниха от Софийска вода. още

https://water-bulgaria.com

Saer разширява продуктовата гама многостъпални помпи серия OP

... от серия OP намират приложение за доставка на чиста вода и химически неагресивни течности в битови и индустриални ... инсталации, напояване, доставка на вода от кладенци и резервоари, както и за автоматично повишаване ... още

https://water-bulgaria.com

Трима студенти от УАСГ със стипендия от Софийска вода

... и геодезия (УАСГ) спечелиха едногодишна стипендия от Софийска вода, съобщиха от дружеството. Даниела Гарилова, Гергана Иванова и ... дейност", заяви Арно Валто, изпълнителен директор на Софийска вода. Той посочи, че канализационната мрежа, за която се ... още

https://water-bulgaria.com

Иновативни и интелигентни технологии за водния сектор на Вода София 2016

... продукти, системи и технологии. "Делът на новите участници на Вода София достига 40%. Това е доказателство за постоянното обновяване ... Сред фирмите, които ще представят свои иновативни решения на Вода София, са Steinzug-Keramo, Saint-Gobain PAM, Georg ... още

https://water-bulgaria.com

Дестилерия за лавандулов цвят ще бъде изградена в с. Попгригорово

... , флорентински съд (декантатор), система за производство производство на гореща вода. Общия капацитет на инсталацията за 20 дни ще бъде ... още

https://industryinfo.bg

Нови технологии от марките на Xylem на Вода София 2016

... , Sanitaire и Leopold, ще бъдат представени по време на Вода София 2016, съобщи българският представител на компанията Алмекс БГ ... чисти от наслоявания и миризми, обясняват от компанията. На Вода София 2016 е бъде представена и технологията за вграждане ... още

https://water-bulgaria.com

Мини Марица-изток откри търг за анализ на трансформаторно масло

... и определяне на киселинно число, съдържание на водоразтворими киселини, вода, пламна температура, газхроматографски анализ на разтгворени газове и др ... още

https://industryinfo.bg

Организират изложението за водни технологии и напояване SMAGUA 2017

... които изложението ще покрие, са извличане и обработка на вода, напояване, оборудване, анализи и автоматизация. Ще бъде ... за контрол, пречистване, обработка и повторна употреба на вода, както и представители на други индустрии (като стопанската, ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода откри търг за ремонт на електродвигатели

Софийска вода откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши ... още

https://electrical-bulgaria.com

Кливенто представи термопомпи с естествен хладилен агент от Enerblue

... предимства на термопомпите са постоянна температура на топлата вода независимо от температурата на външния въздух, на практика ... безплатно производство на студена вода, ефективен дефрост чрез използване на горещи пари за ... още

https://hvac-bulgaria.com

Алмекс ще представи новости от Flygt на Вода София 2016

... , собственост на шведската компания Xylem Water Solutions, на изложението Вода София 2016, съобщиха за Water-Bulgaria.com от компанията ... още

https://water-bulgaria.com

Засилено участие на нови фирми на Вода София 2016

... фирмите, които ще участват в тазгодишното юбилейно издание на Вода София, са нови участници за изложението, съобщават организаторите ... компании от Австрия, Италия, Германия, Румъния, Литва. "Вода София се утвърди като форум на новите решения, платформа ... още

https://water-bulgaria.com

Саниращи пакери Vetter

... глави. Маркучът от вътрешната страна прави възможно изтичането на вода по време на санирането. Отворения предпазен куплунг със щифт ... сърцевина от РЕ с преход, който гарантира преминаването на вода по време на санирането. Отвореният куплунг със щифт ... още

https://water-bulgaria.com

ВиК Силистра избира фирма за ремонт на помпени агрегати

... а втората - за потопяеми помпени агрегати за питейна вода. Същността на услугата е ремонт и пренавиване статорите на ... агерегати и ремонт на потопяеми помпени агрегати за питейна вода, включително пренавиване на двигателите им. Третата обособена позиция ... още

https://electrical-bulgaria.com

Софийска вода търси фирма за подмяна на уличен канал за смесени води

Софийска вода стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши ... още

https://water-bulgaria.com

Община Пловдив откри търг за транспортиране на вода по хидротехнически съоръжения

... за избор на изпълнител, който да извърши транспортиране на вода по съществуващи хидортехнически съоръжения – водохващане на река Първенеца ... да транспортира периодично общо 4 млн. куб. м. вода, необходими за зареждането на Гребен канал – Пловдив. Всяко ... още

https://water-bulgaria.com

ВиК Йовковци обяви търг за метрологичен контрол на водомери

... : 1. Извършване на последваща проверка на водомери за студена вода с номинален разход Qn 1,5 до 10 м3 ... ; 2. Извършване на проверка на волтманови водомери за студена вода с номинален разход Qn, по-голям или равен на ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода избира доставчик на ръчни инструменти

Софийска вода откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши ... още

https://industryinfo.bg

Водогрейни котли и топловъздушни генератори на дървесна биомаса D'Alessandro Termomeccanica

... с производството на парни котли, котли за прегрята вода (като тръбата за вода е едновременно и противопожарна тръба), котли работещи ... още

https://hvac-bulgaria.com

ВиК Русе обяви търг за изпитвания на вода за питейно-битови цели

... за избор на изпълнител, който да извърши изпитвания на вода за питейно-битови цели от водопроводната мрежа на дружеството ... още

https://water-bulgaria.com

Saer Elettropompe представи нови помпи серия L

... . Серия L са циркулационни помпи за гореща или студена вода с линейни фланци, подходящи за инлайн монтаж директно към ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода с ново ръководство

... на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Софийска вода, а Арно Валто де Мулиак - за изпълнителен директор. ... Дамяновски. По време на събранието бе заявен ангажимент Софийска вода да продължи да развива своята стратегия в тясно сътрудничество ... още

https://water-bulgaria.com

ВиК Ямбол обяви търг за метрологичен контрол върху водомери за студена вода

... , който да осигури метрологичен контрол върху водомери за студена вода с номинален разход Qn 1,5 до 150 м3 ... още

https://water-bulgaria.com

АЕЦ Козлодуй стартира търг за обследване на водопроводи

... който да извърши обследване на вкопани тръбопроводи за техническа вода по система QF чрез магнитни методи. Избраният изпълнител трябва ... с повишени напрежения на вкопани напорни тръбопроводи, техническа вода QF между бризгални басейни и ДГС на блокове V ... още

https://water-bulgaria.com

Ехнатон предлага нов контролер за сградна автоматизация от Schneider Electric

... . Контролерът може да визуализира измервания за консумацията на газ, вода и електричество и да проследява потреблението на дневна, месечна ... още

https://automation-bulgaria.com

ЕВН предлага над 30 вида услуги по вътрешни инсталации на топлофицирани сгради

... по вътрешната отоплителна инсталация или инсталация за битова гореща вода в дадена сграда е важна предпоставка за удължаване живота ... още

https://hvac-bulgaria.com

Отстъпка за ранно записване на изложители на 10-ото юбилейно издание на Вода София

... в предстоящото издание на специализираното изложение за воден мениджмънт Вода София до 20 декември т. г., обявиха организаторите ... бизнеса от България и чужбина", коментират организаторите. Паралелно с Вода София 2016 ще се проведат 44-ото издание на ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода проведе кръгла маса за борбата с климатичните промени

... се прилага на практика и в Софийска вода. Веолия е поела три ангажимента за ... 4,2 млрд. кубични метра отпадъчна вода чиста в природата. Това количество е ... за поетапно натоварване. "Заедно със Софийска вода работим по много проекти, свързани с опазването ... още

https://water-bulgaria.com

ODE разширява гамата си вентили от технополимер с нова модулна серия

... са подходящи за контрол на неутрални флуиди, като въздух, вода, инертни газове и пара, и се отличават с широка ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Софийска вода търси дежурен диспечер подстанция

Дежурните диспечери подстанция към отдел ЕМП-Север осигуряват нормалното функциониране на електрическите съоръжения на територията на Софийска пречиствателна станция за отпадъчни води, Кубратово. Функции: • Управлява работата на електрическите ... още

https://industryinfo.bg

Honeywell с промоция за продукти за комфорт, сградна автоматизация и питейна вода

... за сградна автоматизация, комфорт и регулираща арматура за питейна вода: радиаторни глави и вентили, филтри и филтърни комбинации, ротационни ... още

https://hvac-bulgaria.com

Xylem разработва устойчиви решения за водния сектор под мотото "Let's Solve Water"

... включва проектирането и производството на системи за рециклиране на вода в бита и индустрията, както и провеждането на ... разрешаване на най-належащите проблеми, свързани с недостига на вода, подчертават от компанията. "Водата е сред критичните за ... още

https://water-bulgaria.com

ODE с нова серия електромагнитни вентили от технополимер

... са предназначени за контрол на неутрални флуиди като въздух, вода, инертни газове и пара. Моделите са подходящи за широк ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Бизнес срещи между унгарски и български компании в ИЕЦ

... производители на млечни и месни продукти, сладкарски изделия, минерална вода, бъчви от френски, американски и унгарски дъб, виноохладители с ... още

https://industryinfo.bg

вода"" href="https://water-bulgaria.com/article/1885-mladejkiiat-voden-parlament-startira-iniciativata-edin-chas-bez-voda-" target="_blank"> Младежкият воден парламент стартира инициативата "Един час без вода"

... старта на инициативата "Един час без вода" в рамките на кампанията "Спести капка вода – спаси живот". Българският младежки воден парламент ... още

https://water-bulgaria.com

SAER Elettropompe представи нова гама помпи за отпадъчни води с отворено работно колело

... флуиди, течности, съдържащи влакнести и твърди замърсители, утайки, дъждовна вода и др. Моделите от новата серия са достъпни както ... още

https://water-bulgaria.com

Alfa Laval представи по-компактна версия на системата PureNOx

... PureNOx Prime – модернизиранa версия на системата за пречистване на вода в двигатели с EGR (Exhaust Gas Recirculation) и ниско ... е отговаряла на стриктните законови изисквания за пречистване на вода в EGR системи. Чрез новата версия Alfa Laval PureNOx ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Софийска вода стартира стипендиантска програма за бъдещи ВиК инженери

... креативни идеи. Право да кандидатстват за стипендия от Софийска вода имат студенти или студентски екипи, записани редовно обучение в ... идея или проект за повишаване на ефективността на Софийска вода в областите: пречистване на питейни и отпадъчни води, ... още

https://water-bulgaria.com

Danfoss публикува ръководство за избор на управляващ мотор-вентил

... Danfoss включва обикновени и разтоварени от налягане вентили за вода, пара и гликолови разтвори. Те позволяват прецизно регулиране на ... още

https://hvac-bulgaria.com

LG организира четири семинара за промишлена климатизация

... КИИП във Варна пък ще разгледат термопомпените системи „въздух-вода” LG Therma V, системите на директно изпарение от LG ... още

https://hvac-bulgaria.com

Хърватската асоциация по водите организира конференция в сферата на ВиК

... , са: реформите във ВиК сектора в Хърватия; загуби на вода във водоснабдителните мрежи; подобряване работата на водоснабдителните, канализационните и ... още

https://water-bulgaria.com

Иновациите във водния сектор акцент на Efiaqua 2015

... битови и промишлени води, рециклиране и повторно използване на вода, водоснабдяване и канализация, превенция на наводнения, неконвенционални решения, консултанти ... още

https://water-bulgaria.com

Японска компания търси български производители на вино и розова вода

... контакт с български производители на вино и розова вода. Възможностите за партньорство включват постигане на ексклузивитет за ... разпространение на българско вино и розова вода във верига от хотели. Компанията предлага и представителство ... още

https://industryinfo.bg

Симатекс стана представител за България на американската Jonell

... се възползват от решенията на Jonell за премахване на вода от природен газ и течности от природен газ, защита ... смазочни течности, пречистен горивен газ, системи за пречистване на вода, защита на турбини и генератори. още

https://powerindustry-bulgaria.com

Чугунени котли за отопление UNI от OPOP

... в системи с гравитационна или принудителна циркулация на загряваната вода и притежават сертификат за съответствие с Европейска норма EN ... още

https://hvac-bulgaria.com

Проведе се първият национален семинар за водомерното стопанство

... от станалата традиционна международна конференция "Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи", бе открит от инж. ... и редуциране на разходите. Представителите на Софийска вода Павел Михайлов, старши мениджър Техническа поддръжка клиенти, ... още

https://water-bulgaria.com

Високонадежден ъглов седловиден разпределител VXB

... e ъглов седловиден вентил за въздух, пара и вода, който бе създаден да задоволи нуждите на пазара с ... е идеално решение в приложения включващи температурен контрол, гореща вода, пара, промишлени перални машини, стерилизация и почистващо оборудване. ... още

https://automation-bulgaria.com

ИАОС избира фирма за обслужване на системи за чиста вода

... и доставка на консумативи за 19 системи за чиста вода. Обособени са три самостоятелни позиции за: диагностика и отстраняване ... още

https://industryinfo.bg

Международна седмица на водата в Амстердам

... са: мерки за борба с наводненията, загубите на вода и климатичните промени, ефективно управление на градските водни ресурси ... , устойчиви производствени практики за рециклиране на вода в индустрията и др. В рамките на AIWW ... още

https://water-bulgaria.com

БАВ организира национален семинар "Водомерно стопанство в отрасъл ВиК"

... в рамките на традиционната международна конференция "Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи". "Известно е, че именно водомерите ... могат да бъдат в основата на търговските загуби на вода. Във връзка с това съм убеден, че темата ... още

https://water-bulgaria.com

Тайвански фирми представят иновации при многостъпалните центробежни помпи и резервоарите за вода под налягане

... с лидерски позиции на глобалния пазар на резервоари за вода за системи с обратна осмоза и разширителни съдове. Резервоарите ... 2015 г. да представи нова гама метални резервоари за вода, базирани на иновативна технология", поясняват от ТАЙТРА. От TankPAC ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода със система за онлайн мониторинг на качеството на питейната вода

... 000 анализа по над 50 показателя на питейната вода месечно съгласно нормативните изисквания на страната и ... специализирани екипи на акредитирания Лабораторен изпитвателен комплекс към Софийска вода. "От 2014 г. Лабораторният изпитвателен комплекс (ЛИК) ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода откри търг за поддръжка на газови компресори

Софийска вода стартира процедура за избор на изпълнител за поддръжка на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Филтрите с активен въглен са сред водещите технологии за водопречистване при тайванските производители

... улавяне на катализатори и дори микроскопични паразити в питейната вода. Освен във водоснабдяването, филтри с активен въглен се ... индустрия", поясняват от ТАЙТРА. За пречистване на питейна вода най-често се използват битумен, дървен въглен и въглен ... още

https://water-bulgaria.com

Подпорни ролки, подпомагащи заваръчния процес на тръби за вода и газ

... пазар нови аксесоари, подпомагащи заваръчния процес на тръби за вода и газ: Подпорна ролка 355 - Работен обхват: тръби с ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода откри търг за обслужване на климатични системи и агрегати

Софийска вода откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши ... още

https://hvac-bulgaria.com

Аксесоари, подпомагащи заваръчния процес на тръби за вода и газ

... пазар нови аксесоари, подпомагащи заваръчния процес на тръби за вода и газ: SQUEEZER 63-200 HYDRAULIC - Хидравлична стяга за ... тръба - Стопира потока от газ или вода по ПЕВП тръбопроводи; - Обхват на работа: Ø 63÷200 мм ... още

https://water-bulgaria.com

Xylem доставя помпено оборудване за разширението на Панамския канал

... на Тихия океан с 3,8 млрд. литра вода с цел тестване на ефективността на съоръжението преди въвеждането ... система за отдалечен мониторинг Field Smart Technology. Огромните количества вода се транспортират по над 4-километрова тръбопроводна мрежа от ... още

https://water-bulgaria.com

АЕЦ Козлодуй откри търг за изграждане на смукателен тръбопровод

... изграждане на дублиращ смукателен тръбопровод на помпи за декарбонизирана вода в химическа водоочистка на ЕП-2 (ХВО). За ... бъде облекчена експлоатацията и поддръжката на системата за декарбонизирана вода в ХВО. Прогнозната стойност на поръчката е 140 ... още

https://industryinfo.bg

DUMO Algacleaner - ултразвукова система за поддържане на водоеми

... за напояване, плувни басейни, фонтани, езера, резервоари за питейна вода, охлаждащи кули, аквариуми и др. Патогени: басейни за ... напояване, охлаждащи кули, климатици, системи за преработка на вода и др. Биофилм: тръби, филтри, инсталации за високо ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода откри търг за изпълнение на инвестиционни проекти в няколко столични района

Софийска вода откри процедура за избор на изпълнител, който ще изпълни ... още

https://water-bulgaria.com

Тайванският ВиК бранш обединява предприятия с традиции и по-нови високотехнологични компании

... един от най-големите глобални производители на резервоари за вода под налягане", информират от ТАЙТРА. Тайванското предприятие ... диафрагмени резервоари под налягане за питейна и технологична вода. "Корпусът от неръждаема стомана на съдовете гарантира ... още

https://water-bulgaria.com

ВиК Добрич избира доставчик на помпи

... центробежни хоризонтални помпени агрегати – за транспортиране на питейна вода - едностъпални и многостъпални"; Обособена позиция 2 – ... многостъпални помпени агрегати – за транспортиране на питейна вода и хидрофорни помпи"; Обособена позиция 4 - " ... още

https://water-bulgaria.com

MidCoast Water трансформира ВиК мрежата в Глостър с помощта на Bentley WaterGEMS

... не трябва да са едностенното средство за доставяне на вода до необходимите нива за обслужване. Съществуващата водоснабдителна система ... на помпи и главни прекъсвания). Обемът на съхраняваната вода в системата ще се увеличи, което увеличава сигурността ... още

https://water-bulgaria.com

Финализират водния цикъл на Монтана

... рехабилитирана и 15,32 км водопреносна мрежа за питейна вода в Монтана, която ще обслужва общо 14 000 жители ... . С реализацията доставянето на питейна вода, отвеждането и пречистването на отпадъчните води в града вече ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода избира доставчик на лабораторни технически средства

Софийска вода откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши ... още

https://industryinfo.bg

БМГК връчи годишните си награди в Деня на миньора

... на пясъчното поле в пречиствателната станция за питейна вода на Софийска вода в Бистрица. Национална награда за социално-отговорна кампания ... още

https://industryinfo.bg

ВиК Ямбол откри търг за доставка на водомери

... позиция № 2 - Доставка на едноструйни водомери за студена вода мокър тип; Обособена позиция № 3 - Доставка на ... многоструйни водомери за студена вода; Обособена позиция № 4 - Доставка на волтманови (фланшови) ... още

https://industryinfo.bg

Хидробластери URACA

... и трябва да бъдат почиствани. Техниката за чистене с вода под високо налягане се доказва като икономически най-изгодна ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода избира фирма за изграждане на канализационни клонове

Софийска вода откри обществена поръчка за извършване на строителни и монтажни ... още

https://water-bulgaria.com

HAESTAD решения за ВиК дружества

... при проектиране, управление и поддържане на мрежи за питейна вода, канализация, отпадни и дъждовни води. WaterGEMS и SewerGEMS помагат ... за моделиране и управление на мрежи за доставка на вода, предлагащо пълен набор от развити модули за всички задачи ... още

https://water-bulgaria.com

Топлофикация София избира фирма за ремонт на регулиращи клапи

... клапи са тип "Бътерфлай", стоманени, спирателни, за топлоносител гореща вода с работна температура 10150°С, условно налягане PN 2 ... още

https://hvac-bulgaria.com

Технологиите за пречистване на вода са сред ключовите сегменти на тайванския бизнес

... аксесоари за такива съоръжения – филтри, мембрани, диспенсъри за вода, йонизатори и др. "Компанията Aqua-Win Water Corporation, ... промишлени системи за пречистване на питейна и технологична вода. Сред големите производители, доставчици и износители на ... още

https://water-bulgaria.com

КлиВенТо достави адиабатни изпарители Fresco

... си метод на охлаждане, при който се използва единствено вода. Охлаждането чрез изпарение е не само екологично, едновременно с ... още

https://hvac-bulgaria.com

Alfa Laval доставя система за пречистване на вода на MAN Diesel & Turbo

... двигателя, и дава възможност изпусканата от плавателния съд вода да бъде чиста в съответствие с критериите на Международната ... за да разработим и усъвършенстваме системата за пречистване на вода. Получаването на сертификат за одобрение за PureNOx е ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Приятна атмосфера за лекарския кабинет – чист въздух и приятна температура

... отвън. Две перфектно допълващи се системи Термопомпата въздух/вода Hoval Belaria SRM (16) допълва Комфортната вентилация оптимално ... вентилация Hoval HomeVent Comfort FR (600) и въздух/вода термопомпа Hoval Belaria SRM (16) за цялостна екологично ... още

https://hvac-bulgaria.com

EPDM 70 Peroxide

... цвят; - Добра химическа съвместимост с водни съединения, гореща вода и пара; - Много добра издръжливост и устойчивост на ... от този материал, може да се използват за питейна вода, в хранителната и фармацевтичната индустрия, отоплителни и фотовалтаични ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Deublin с изложение на международната конференция по еластомери през 2015 г.

... ще демонстрира пълна гама ротационни съединения за подаването на вода, пара, горещо масло, хидравлична течност във въртящи се съоръжения ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Далкия Варна участва в проект за устойчиво градско развитие

... в индивидуалните части на системите за отопление и гореща вода. още

https://hvac-bulgaria.com

Термопомпа въздух-вода ORANGE

... фреон R410A; модел Orange – новата серия термопомпи въздух-вода, налична в 12 типоразмера, проектирани и реализирани за ... и капацитет – Автоматично управление на производство на топла вода за битови нужди – Интелигентно управление на обезскрежаване – ... още

https://hvac-bulgaria.com

Бош Термотехника представи актуални решения на годишната си търговска среща

... енергия, където Бош ще предлага и термопомпени агрегати въздух/вода с висок COP (коефициент на трансформация). Гостите се ... запознаха със спецификите на новата линия термопомпи въздух/вода Compress 6000, както и с термопомпата за производство ... още

https://hvac-bulgaria.com

Brita търси сътрудничество с български производители на шприцовани елементи

... е производител на системи и патрони за филтриране на вода в домакинството, както и на професионални продукти за ... филтриране на вода за кафе-машини, вендинг автомати, комбинирани фурни и съдомиялни ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода избира фирма за поддръжка на машини за полагане на тръби

Софийска вода стартира процедура за избор на изпълнител, който ще извършва ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Индуматик предлага иновативно решение в областта на точковото заваряване от Parker Hannifin

... в заваръчните клетки, за да се предотврати попадането на вода върху електрониката. Дори тогава е било необходимо да ... била съсредоточена върху редуцирането на излишните движения и отпадната вода. Те решават, че могат да спестят няколко секунди ... още

https://automation-bulgaria.com

Балканфарма-Дупница търси техник отопление и вентилация

... Обслужва климатичните инсталации, инсталациите за пречистена вода и системата за сградна автоматизация (СЗА) ... съоръженията за ОВ, системи за пречистена вода, системи за пара, сгъстен въздух ... инсталации и съоръжения за пара, вода, въздух и азот ще се ... още

https://hvac-bulgaria.com

Изпълнителният директор на Софийска вода е новият мениджър на Veolia за България

... юли т. г. Бруно Рош, изпълнителен директор на "Софийска вода" АД, ще изпълнява и длъжността мениджър на Veolia за ... доставчик на комунални услуги е мажоритарен акционер в "Софийска вода". На поста мениджър на Veolia за България Бруно Рош ... още

https://water-bulgaria.com

Кондензатори с въздушно охлаждане и сухи течностни охладители

... изисквания със забележителна точност. Сухите охладители използват течност (вода или гликол) в спомагателни и самостоятелни охлаждащи системи ... традиционните охладителни кули, тъй като няма консумация на вода и риск от бактериален растеж. Общите разходи ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Софийска вода обяви търг за подмяна на улични водопроводи

Софийска вода избира фирма, която да извърши подмяна на улични водопроводи ... още

https://water-bulgaria.com

Слънчеви колектори Bisolid

... който ще отговори на всекидневните ви нужди от топла вода, пестейки ви разходи за ток през лятото и ... енергийни източници – слънцето. Слънчевите колектори Bisolid осигуряват топла вода за битово потребление или поддържат отоплението, като покриват ... още

https://hvac-bulgaria.com

Софийска вода организира oтворени врати в ПСПВ "Бистрица"

... ден на околната среда 5 юни Софийска вода ще проведе ден на отворените врати в пречиствателната ... процеса на пречистване на питейната вода и методите, чрез които от Софийска вода следят за качеството й. В ... само с придружител", уточняват от Софийска вода. още

https://water-bulgaria.com

Пожарогасителна система на Siemens обезопаси сървърите на голяма университетска болница в Германия

... резултат от гасене с други средства като пяна или вода. Химичният агент Novec 1230, който се съхранява в течна ... още

https://industryinfo.bg

Системи за автоматизация на товарене/разтоварване на течности от Honeywell Enraf

... процесите по товарене и разтоварване на течности, различни от вода, по безопасен, сигурен и документиран начин. Тя предоставя цялата ... още

https://automation-bulgaria.com

Стартира търг за доставка на помпени агрегати

... центробежни хоризонтални помпени агрегати за чиста вода, сух монтаж; 2. Доставка на ... центробежни вертикални помпени агрегати за чиста вода, сух монтаж 3. Доставка на ... вертикални потопяеми помпени агрегати за чиста вода; 4. Доставка на 17 бр. ... още

https://water-bulgaria.com

Топлообменници Alfa Nova с дифузно споени пластини

... издръжливост • AlfaNova може да се използва при вода със силна или слаба алкалност • Висока топлинна ефективност ... PED или ASME Приложения: • Топлофикация • Подгряване на вода за домакинства • Подово отопление • Топлинни помпи • Радиаторно отопление още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Алфа Лавал инсталира пластинчат топлообменник с двойна стена в Китай

... охлаждащ агент се използва монохлорбензен вместо вода, тъй като смесването на обработваното вещество с вода ще доведе до образуването на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

ТУ-Габрово избира доставчик на ВиК услуги

... офертите следва да е определена цена за: доставяне на вода, отвеждане на отпадъчни води, пречистване на отпадъчни води. Процедурата ... още

https://water-bulgaria.com

Бош Термотехника проведе семинар в ТУ Габрово

... на тема "Енергоспестяващи решения за отопление и топла вода" проведе Бош Термотехника в Техническия университет в Габрово. ... решения за отопление и топла вода, термични соларни системи за топла вода, технологии за подпомагане на отопление ... още

https://hvac-bulgaria.com

Х-пръстени

... масла и греси, хидравлични флуиди HFA, HFB, HFC и вода до +80°C; - FKM - минерални и синтетични масла и ... греси, горива, вода до +80°C и устойчивост на широк спектър от ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

ВиК Хасково спечели състезанието по откриване на скрити течове

... , а на трето място се наредиха участниците от Софийска вода. В събитието, което се проведе в Банско, се включиха ... още

https://water-bulgaria.com

Медноспоени топлообменници

... ефективност и асиметрични потоци при използване на вода за отопление или БГВ. Разполагаме в наличност ... PED или ASME Приложения: • Климатизация • Топлофикация • Подгряване на вода за домакинства • Подово отопление • Топлинни помпи • Радиаторно отопление ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Алфа Лавал бе избрана за доставчик на топлообменници в проекти на Сирмак Интернешънъл

... ®. Биогазът се пречиства чрез премахване на примесите като вода, сероводород и твърди частици, след което енергийното му ... в завода, е въздушен топлообменник за производството на вода за охлаждане за разнообразни процеси, например за охладителя. ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Софийска вода откри търг за обслужване на средства за защита

Софийска вода откри търг за абонаментно сервизно обслужване на средства за ... още

https://industryinfo.bg

Топлообменник на Алфа Лавал предпазва водата от замръзване в базов лагер на Антарктида

... да гарантират наличието на достатъчно отопление, електричество, прясна вода и храна. Полевите екипи с необходимото им облекло ... през зимата предизвикателството е да не се допусне питейната вода да замръзне. Пластинчатият топлообменник на „Алфа Лавал“ ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

ВиК Силистра избира доставчик на ПЕВП фитинги и скоби

... хигиенна оценка или сертификат за допустим контакт с питейна вода или еквивалент. Прогнозната стойност на поръчката е 3 хил ... още

https://water-bulgaria.com

ВиК Комплект представи нов модел ултразвуков разходомер

... на фирмата. Решението е подходящо за гореща, студена, течаща вода, киселини, основи, хранителни продукти и т.н. в напорни ... още

https://water-bulgaria.com

КлиВенТо достави на Фикосота Синтез газови котли и горелки Ferroli

... MIKRO M50/ M70. Те служат за производство на гореща вода за отоплителна инсталация и за производство на битова гореща ... още

https://hvac-bulgaria.com

Софийска вода подкрепя "Часът на земята"

... петиция в защита на ценния воден ресурс. Софийска вода ще се включи в кампанията като представи историята на ... река Искър", информират от дружеството. През 2009 година Софийска вода въведе в експлоатация най-голямата когенераторна инсталация във ВиК ... още

https://water-bulgaria.com

Топлообменници на Алфа Лавал подпомагат пестенето на енергия в ''Уан Брайънт Парк''

... външният въздух и охладителна кула, които произвеждат студена вода в пластинчатите топлообменници. Това ограничава или елиминира нуждата ... е и система за събиране на дъждовната вода и повторна употреба на вода. Водата ще се използва в охладителните ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Украински производител на пречистватели търси български партньори

... Digidrol, специализирана в производството на пречистватели на въздух и вода чрез озон, търси български партньори. Това стана ясно ... бизнес партньори у нас: производители на безалкохолни напитки и вода, плодове и зеленчуци, както и компании, занимаващи ... още

https://industryinfo.bg

Нестле планира нови инвестиции в България

... в модерни високотехнологични подобрения с цел намаляване консумацията на вода и електроенергия. Благодарение на тях всеки час Нестле ... България спестява над 7500 литра вода в производствените си процеси. За постигането на устойчиво ... още

https://industryinfo.bg

КлиВенТо достави изпарителни охладители Fresco OK в Стара Загора, София и Харманли

... въздух по лесен и естествен път - чрез изпарение на вода. Охладителите са незаменими в много производствени процеси или при ... на 350 куб. м въздух при максимална консумация на вода 100 л/час; нулеви емисии, без хладилен агент; ниска ... още

https://hvac-bulgaria.com

Bosch Термотехникa и НБУ организираха семинар за енергоспестяващи решения за отопление и топла вода

... студенти на тема "Енергоспестяващи решения за отопление и топла вода". Събитието се проведе на 19 март в Корпус 2 ... предстоящото въвеждане на българския пазар на серия термопомпи въздух/вода, която е уникална с цялостния дизайн на външното тяло ... още

https://hvac-bulgaria.com

Хидро-Хикс-България представи съоръжения на Euraqua в МТП Пловдив

... събитието фирмата представи утвърдени фирмени технологии за третиране на вода, както и най-новите тенденции и продукти в сферата ... още

https://water-bulgaria.com

Над 100 изложители участваха в тазгодишните издания на MachTech&InnoTech и Вода София

... за индустриална техника и воден мениджмънт MachTech&InnoTech и Вода София отчитат тазгодишните им издания като успешни, споделиха ... на компаниите в изложението. Тазгодишното издание на изложението Вода София го утвърди като най-големия бизнес форум в ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Предпазни бътерфлай клапи с хидравличен контрол Valvotubi

... на Valvotubi на фирмения щанд в рамките на изложението Вода София 2015 (щанд A/C16) или на сайта на ... още

https://water-bulgaria.com

Biomar от ЕнвироХеми - енергия от отпадъчната вода

... (В5) в зала 4 на 44-ото специализирано изложение Вода София в Интер Експо Център фирма ЕнвироХеми представя анаеробната ... редукция на замърсителите, но и органичното съдържание на отпадъчната вода може да бъде трансформирано в енергия под формата на ... още

https://water-bulgaria.com

Система за вакуумно отводняване на плоски покриви POLO-UDS от Акварор

... може да приема до 17-18 л/сек. дъждовна вода. Действието се основава на принципа на скачените съдове – основната ... щанда на фирмата (D3, зала 4) на специализираното изложение Вода София 2015. още

https://water-bulgaria.com

Високонапорни бутални помпи Uraca вече и в изпълнение за питейна вода

... помпи с модели, специално изпълнени за работа с питейна вода. „Високонапорните бутални помпи на Uraca са с висок ... с високата им екологичност, високонапорните бутални помпи за питейна вода Uraca имат следните технически предимства: - изпълнение със или ... още

https://water-bulgaria.com

Днес е последният изложбен ден на Вода София 2015

... деветото издание на специализираното международно изложение за водния сектор Вода София за 2015 г. Като част от съпъстващата ... множество семинари, дискусии и презентации. "И тази година Вода София се радва на засилен посетителски интерес от страна ... още

https://water-bulgaria.com

Регулиращи вентили Valvotubi – специфики и приложения

... разнообразни приложения на Valvotubi можете да научите на изложението Вода София 2015 (щандA/C16) или на сайта на фирмата ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода внедрява нова информационна система

"Софийска вода" АД внедри нова клиентска информационна система, съобщиха от дружеството. ... повторни проверки за качеството на данните", предупреждават от Софийска вода. В новата система всички клиентски номера ще започват със ... още

https://water-bulgaria.com

Модулни решения за пречистване на индустриални отпадъчни води и водоподготовка

Фирма ЕнвироХеми, която е сред участниците в специализираното изложение Вода София 2015, представя на своя щанд (В5, зала 4) ... още

https://water-bulgaria.com

Интелигентен водомер iPerl от Акварор

... на фирма Акварор (D3, зала 4) на специализираното изложение Вода София 2015. още

https://water-bulgaria.com

Отказоустойчиви задвижки SCHIEBEL – безопасност и сигурност

На своя щанд D7 в зала 4 на изложението Вода София 2015 фирма Аква Джет 2011 представя новостите в ... още

https://water-bulgaria.com

Нови възможности за финансиране на ВиК проекти

... Булаква, която се проведе в рамките на изложението Вода София днес. В момента се подготвят техническите задания ... критерии и директиви, свързани с качеството и необходимото количество вода при поносима цена на услугата", обясни Николай Нанков. ... още

https://industryinfo.bg

Седма международна конференция Булаква

... Интер Експо център, София, паралелно с Деветото международно изложение ВОДА СОФИЯ. Тазгодишното издание на форума ще бъде на тема ... ресурси се очертава да доведат до 40% недостиг на вода до 2030 г.", коментират организаторите. Шест са основните ... още

https://water-bulgaria.com

„Софийска вода” АД използва последните технологии за управление и експлоатация на ВиК мрежи

... технологиите за мониторинг и контрол върху качеството на питейната вода и решенията за автоматично управление на пречиствателни станции, ... на работата си и обслужването на клиентите. "Софийска вода" АД се стреми да използва последните технологии в ... още

https://water-bulgaria.com

Вентили Valvotubi на Вода София 2015

... за налягане, сертификати за съвместимост със системи за питейна вода и др. Фирмата представя новостите в портфолиото си на ... щанд A/C16 в рамките на специализираното изложение Вода София 2015 от 11 до 13 март. още

https://water-bulgaria.com

Иновативни технологии за водоподготовка и третиране на индустриални отпадъчни води от ЕнвироХеми

... (В5) в зала 4 на 44-ото специализирано изложение Вода София в Интер Експо Център – София фирма ЕнвироХеми представя ... още

https://water-bulgaria.com

Вода и доверие на кредит – кредитен водомер срещу нелоялни абонати от Акварор

... и комбинирания водомер срещу „законната” кражба на питейна вода от т. нар. байпасни противопожарни връзки. Според него ... и икономическа отговорност за задоволяване нуждите от питейна вода както на населението, така и на националното стопанство ... още

https://water-bulgaria.com

Аква Джет 2011 представя акцентите в портфолиото на SCHIEBEL Antriebstechnik на Вода София

На своя щанд D7 в зала 4 на изложението Вода София 2015 фирма Аква Джет 2011 представя новостите в ... още

https://water-bulgaria.com

E-ежедневник Water Sofia 2015 Daily

... официален медиен партньор на специализираното изложение за ВиК сектора Вода София 2015, организирано от Интер Експо Център, Екология ... бъдат информирани за новостите от изложбената зала на Вода София 2015, както и за най-новите предложения ... още

https://water-bulgaria.com

SBPC инсталира пластинчат топлообменник с двойна стена на Алфа Лавал

... охлаждащ агент се използва монохлорбензен вместо вода, тъй като смесването на обработваното вещество с вода ще доведе до образуването на ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Започна 9-ото издание на Вода София

... издание на ежегодната специализирана изложба за водния сектор Вода София 2015. Събитието, организирано от Интер Експо ... предвидили и множество семинари, дискусии и презентации. "Вода София утвърди през годините своята роля за ускоряване внедряването ... още

https://water-bulgaria.com

Утре се откриват MachTech&InnoTech и Вода София

... оборудване MachTech&InnoTech 2015 и изложението за ВиК оборудване Вода София 2015. Двата B2B форума, които се провеждат до ... и нова версия на зарядна колонка за електромобили. "Ежегодно Вода София цели да привлече вниманието на държавните институции и ... още

https://industryinfo.bg

Нови издания на TLL Media на специализираните изложения от 11 до 13 март

... вземе участие в специализираните международни изложения MachTech&InnoTech 2015, Вода София 2015, Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2015 и ... още

https://industryinfo.bg

Обявиха преференциални входни карти за Wasser Berlin

... евро. Изложението, посветено на добива и дистрибуцията на прясна вода, както и нейното пречистване, ще се проведе от 24 ... още

https://water-bulgaria.com

Правителството и бизнеса ще дискутират ефективността във ВиК сектора на Булаква

... март в рамките на B2B форума за воден мениджмънт Вода София 2015. "Икономическото ползване на водата е една от ... още

https://water-bulgaria.com

Покана за безплатен вход на Вода София 2015

... март т. г. в София. Официален медиен партньор на Вода София 2015 е Екология & Инфраструктура - българското професионално техническо ... технологии за добив, бутилиране и дистрибуция на питейна вода. В рамките на изложението ще се проведат седмата ... още

https://water-bulgaria.com

Приключиха пробите на новата ПСОВ в Кърджали

... пречиствателна станция за отпадъчни води с чиста и отпадъчна вода в Кърджали са завършени, съобщиха от община Кърджали. Успешно ... съоръжения и сгради по пътя на пречистване на отпадъчната вода, по пътя на третиране на утайките, генериращи се по ... още

https://water-bulgaria.com

Проект за пасивна детска градина в Бургас

... за управление на консумацията на енергия, оползотворяване на дъждовната вода за поливни нужди и за управление на отпадъците (разделно ... още

https://industryinfo.bg

Акварор ще презентира решение срещу нелоялни ВиК абонати на Вода София

... , наречено "кредитен водомер", ще ограничава преминаващото количество вода до необходимото само за неотложни битови нужди, ако абонатът ... и комбиниран водомер срещу законната кражба на питейна вода от т.нар. байпасни противопожарни връзки", допълват ... още

https://water-bulgaria.com

На MachTech&InnoTech фирмите ще покажат високо ниво на технологиите

... по едно и също време с традиционното международно изложение ВОДА СОФИЯ, заявиха от Интер Експо Център. „Загубата на Русия ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Апаратура за анализ на води от Thermo Scientific ще представи Аквахим на Вода София 2015

... ще презентира най-актуалните продукти на Thermo Scientific на Вода София 2015, съобщиха от компанията. В рамките на специализираната ... в оборудването за мониторинг на ключови показатели на суровата вода и на водата в процеса на пречистване от глобалния ... още

https://water-bulgaria.com

Филбо ще презентира новостите в производствената си гама на Вода София

... производствена си гама на специализираното изложение за ВиК сектора Вода София, което ще се проведе от 11 до 13 ... още

https://water-bulgaria.com

Три специализирани е-ежедневника за предстоящите изложения

... медиен партньор на специализираните международни изложения MachTech&InnoTech 2015, Вода София 2015 и Save the Planet 2015, които ще ... за новостите от изложбените зали на MachTech&InnoTech 2015, Вода София 2015 и Save the Planet 2015, както и ... още

https://industryinfo.bg

Водоснабдяване Дунав търси фирма за метрологична проверка на водомери

... проверка на различни видове водомери за студена и топла вода, волтманови водомери с фланшово присъединяване и комбинирани водомери с ... още

https://industryinfo.bg

WILO и Gruenbeck със съвместна презентация в Бургас

... Gruenbeck ще бъде "Технологии и инсталации за обработка на вода за питейни и индустриални нужди". Продуктите и технологиите, които ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода избира доставчик на трансформатори

Софийска вода обяви началото на процедура за избор на изпълнител, който ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода внедрява иновация на стипендиант от УАСГ

... място в конкурса за стипендия „Веолия“, обявен от Софийска вода, съобщават от дружеството. Проектът й за проверка на ефективността ... . "Основната цел на стипендиантската програма, която обяви Софийска вода, е да даде шанс и да насърчи бъдещи специалисти ... още

https://water-bulgaria.com

Atlas Copco спечели награда за най-устойчива машиностроителна компания

... корупцията, както и насърчаването на достъпа до чиста питейна вода в нужадещите се страни. Класацията "100 най-устойчиви компании ... безопасност и приходи, свързани с потреблението на енергия и вода. още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Устойчиво развитие във водоснабдяването е темата на World Water Day 2015

... привлече внимание към важността на снабдяването с питейна вода и ефективното управление на водните ресурси за съществуването ... на риска във водния сектор, качеството на питейната вода и най-съвременните технологии в областта на водоснабдяването и ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода избира доставчик на пожарогасители

Софийска вода стартира процедура за избор на фирма, която ще извърши ... още

https://industryinfo.bg

MAGNA 3 - интелигентност от ново поколение

... помпа за: • отопление • климатизация • охлаждане • системи за битова гореща вода • геотермални термопомпени системи • соларни отоплителни системи С индекс за ... още

https://hvac-bulgaria.com

ВиК Хасково търси доставчик на водопроводно оборудване

... за отстраняване на повреди по тръбопроводи за студена питейна вода с налягане до 16 атмосфери. Количеството на повредите и ... още

https://water-bulgaria.com

Евротех представи нова серия дозиращи помпи за химическата индустрия

... суспензии като варно мляко, калиев перманганат, активен въглен, амонячна вода и др. още

https://industryinfo.bg

Започва изграждането на язовир ''Пловдивци''

... хил. души ще имат непрекъснат достъп до по-качествена вода, посочи Павлова. Общата стойност на проекта е 47,4 ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода търси механошлосер

Софийска вода търси да назначи механошлосер в СПСОВ Кубратово. Задължения: • Извършва ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Camozzi представи нов модел регулиращ клапан за микро дозиране

... среден вискозитет като разтворители, смазочни материали, реактиви, лепила и вода", допълниха от ЛД. Повече информация за новото предложение за ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Управление на циркулационни помпи за отопление и БГВ

... производителите на циркулационни помпи за отопление и битова гореща вода (БГВ) са насочени към подобряване на тяхното управление и ... още

https://automation-bulgaria.com

Топлофикация Русе избира доставчик на пластинчати топлообменници

... kW. Уредите са предназначени за подгряване на битово гореща вода, а заедно с тях трябва да бъдат доставени с ... още

https://hvac-bulgaria.com

Топлообменници на Алфа Лавал подпомагат пестенето на енергия в ''Уан Брайънт Парк''

... външният въздух и охладителна кула, които произвеждат студена вода в пластинчатите топлообменници. Това ограничава или елиминира нуждата ... е и система за събиране на дъждовната вода и повторна употреба на вода. Водата ще се използва в охладителните ... още

https://hvac-bulgaria.com

Започна стипендиантска програма на Софийска вода в УАСГ

Софийска вода обяви началото на стипендиантска програма за учебната ... факултет на УАСГ“, заяви изпълнителният директор на „Софийска вода“ АД Бруно Рош по време на конференция, посветена ... може да бъде открита на страницата на Софийска вода в интернет. още

https://water-bulgaria.com

20% отстъпка за записване предлагат организаторите на Вода София до края на декември

... условия за участие в предстоящото издание на изложението Вода София 2015 г. предлагат организаторвите от агенция ... страната", казват от агенция Булгарреклама. Експерти определят Вода София като единственото бизнес изложение във водния бранш ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода откри търг за ремонт на външно осветление

Софийска вода ремонт откри процедура за избор на изпълнител, който ще ... още

https://lighting-bulgaria.com

Кюстендилска вода търси доставчик на РЕ тръби и фитинги

Кюстендилска вода започна процедура за избор на фирма, която да извършва ... бъдат извършвани след предварителна заявка от страна на Кюстендилска вода. Количествата ще бъдат определяни в зависимост от нуждите на ... още

https://water-bulgaria.com

УМБАЛ Св. Георги откри търг за доставка на котли

... котел 4 Gcal/h и комбиниран на пара и вода. Общата прогнозна стойност на поръчката е 357 960 лв ... още

https://hvac-bulgaria.com

Десета конференция ''Вода в градовете''

Десето издание на специализираната конференция "Вода в градовете" ще се проведе от 17 до 19 ... още

https://water-bulgaria.com

ВиВ Изоматик внедри система за автоматизирано и дистанционно управление в помпени станции на ВиК Силистра

... . Обектът, предназначен за снабдяване на градския район с питейна вода, е реализиран с помощта на продукти от серията Automation ... управление (САУ) на помпите в зависимост от нивото на вода в резервоарите. За всяка от трите помпени станции е ... още

https://automation-bulgaria.com

Омекотителни инсталации за вода в производството

Спецификите на омекотителните инсталации за вода в производството са представени в новия брой на сп. ... Екология & Инфраструктура. В редица производства използването на омекотена вода в технологичните процеси е от съществено значение, сред тях ... още

https://water-bulgaria.com

Седма конференция за намаляване на загубите на вода се проведе в София

... на международната конференция за намаляването на загубите на вода във водоснабдителните системи, организирана от Българската асоциация по водите ... за изготвяне на стратегия за намаляване на загубите на вода в България. Темата, представена от Малкълм Р. ... още

https://water-bulgaria.com

Евротех ще представя продуктите на Андритц Атро на българския пазар

... , че могат да транспортират големи количества чиста или отпадна вода до фиксирани височини, с КПД до 86%", разказват за ... още

https://water-bulgaria.com

Седма конференция ''Намаляване на загубите на вода във водоснабдителните системи''

... специализираната международна конференция за "Намаляване на загубите на вода във водоснабдителните системи" ще се проведе на 10 ... ниво на течовете. "Проблемът със загубите на вода изисква незабавно внимание и подходящи действия за намаляваненастреса ... още

https://water-bulgaria.com

Алфа Лавал внедри два топлообменника и CIP модул в италианска централа

... -точно двата топлообменника M30 (единият е резервен). Те използват вода от река Минчо, за да охлаждат водата в системата ... още

https://hvac-bulgaria.com

БАВ открива седмо издание на конференцията за намаляване на загубите на вода

... международна конференция за "Намаляване на загубите на вода във водоснабдителните системи". Иновативните решения за намаляване ... на водната инфраструкутура. "Проблемът със загубите на вода изисква незабавно внимание и подходящи действия за ... още

https://water-bulgaria.com

Втора Балканска конференция и изложение ''Вода и енергия''

Втора Балканска конференция и изложевие "Вода и енергия" организират ВиК асоциациите на Албания (SHUKALB) и ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода провежда търг за метални капаци

Софийска вода обяви началото на процедура за избор на фирма, която ... още

https://water-bulgaria.com

Пренос на природен газ по вода

... Процесите и дейностите при транспортирането на природен газ по вода са разгледани детайлно в рубриката "Газ, нефт, ... като например прах, въглероден диоксид, сероводород, хелий, вода и тежки въглеводороди, които биха причинили затруднения при ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

SBPC инсталира пластинчат топлообменник с двойна стена на Алфа Лавал

... охлаждащ агент се използва монохлорбензен вместо вода, тъй като смесването на обработваното вещество с вода ще доведе до образуването на ... още

https://hvac-bulgaria.com

Daikin разшири възможностите на системата за сградно управление iTM

... и др. Освен климатичния контрол и производството на топла вода iTM вече предлага и възможност за директно свързване към ... стаите за гости; Altherma Flex Type системата за топла вода; климатичните камери, грижещи се за свежия въздух в помещенията ... още

https://automation-bulgaria.com

XII конференция за нагревателни котли ICBT в Щирк, Полша

... ; модернизация на котли; материали в технологиите за подгряване на вода; ерозия, корозия и замърсяване на нагревни повърхности; изгаряне и ... още

https://hvac-bulgaria.com

Софийска вода търси доставчик на електроматериали

Софийска вода започна процедура за избор на фирма, която да достави ... и Schneider. Предварителната стойност на доставките, обявена от Софийска вода, е 303 хил. лв. без ДДС. При кандидатстването участниците ... още

https://electrical-bulgaria.com

Нов вид централа за районно охлаждане използва морска вода и естествени хладилни агенти

... на естествени хладилни агенти и местни ресурси като морска вода и отпадна топлина, като така намалява разходите и ... които се свържат към мрежата, могат да използват студената вода според нуждите си от охлаждане. Изчисленията показват, че клиентите ... още

https://hvac-bulgaria.com

Ден на отворените врати в ПСОВ Кубратово на 4 октомври

... води ПСОВ Кубратово на 4 октомври т. г. Софийска вода организира Ден на отворените врати в съоръжението. За улеснение ... . и връщане - 15:00 ч. "Освен доставянето на питейна вода с най-високо качество ние полагаме грижи да я ... още

https://water-bulgaria.com

БАВ проведе семинар за качеството на питейните води

... лабораторни методи за анализ на сурова и питейна вода и аналитична апаратура. Светлин Гарев от WAGO Kontakttechnik ... Александър Кирилов демонстрира иновативни решения Metrohm за анализ на вода. Фирма Пайплайф България, която предлага решения за пълния ... още

https://water-bulgaria.com

Алфа Лавал бе избрана за доставчик на топлообменници в проекти на Сирмак Интернешънъл

... ®. Биогазът се пречиства чрез премахване на примесите като вода, сероводород и твърди частици, след което енергийното му ... в завода, е въздушен топлообменник за производството на вода за охлаждане за разнообразни процеси, например за охладителя. ... още

https://hvac-bulgaria.com

Кюстендилска вода избира фирма за доставка на електроенергия

Кюстендилска вода започна процедура за избор на фирма, която да извърши ... още

https://industryinfo.bg

i-Series - Иновативни термопомпи за отопление, климатизация и производство на битова гореща вода

... на отпадна топлина, което позволява на практика безплатно топла вода, когато вътрешните тела работят в режим на охлаждане. ... позволява работа с вътрешни тела едновременно на фреон, на вода (подово отопление, вентилаторни конвектори, радиатори) и може да ... още

https://hvac-bulgaria.com

Топлообменник на Алфа Лавал предпазва водата от замръзване в базов лагер на Антарктида

... да гарантират наличието на достатъчно отопление, електричество, прясна вода и храна. Полевите екипи с необходимото им облекло ... през зимата предизвикателството е да не се допусне питейната вода да замръзне. Пластинчатият топлообменник на „Алфа Лавал“ ... още

https://hvac-bulgaria.com

Софийска вода търси фирма за транспорт на утайки

Софийска вода започна процедура за избор на фирма, която да извърши ... , за целия период на договора. Пълните изисквания на Софийска вода са публикувани на сайта на АОП. още

https://water-bulgaria.com

ODE представи нова серия вентили от технополимер

... нас. "Моделите 21APB и 31APB са подходящи за пара, вода и газове, и допълват фирмената гама от малки вентили ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Софийска вода откри търг за изграждане на кабелна мрежа в СПСОВ Кубратово

Софийска вода стартира процедура за избор на изпълнител, който ще извърши ... документация може да бъде изтеглена от сайта на Софийска вода. още

https://electrical-bulgaria.com

Софийска вода избира доставчик на пожарни хидранти

Софийска вода обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши ... още

https://industryinfo.bg

ПСОВ Кубратово отбелязва 30 години

... 30 години от създаването си, съобщават от Софийска вода. Съоръжението работи непрекъснато от пускането си в експлоатация ... нови технологии и отлични специалисти", коментират от Софийска вода. От дружеството предвиждат организирането на дни на отворени ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода търси доставчик на водоплътни таблени саваци

Софийска вода провежда процедура за избор на изпълнител, който да извърши ... още

https://water-bulgaria.com

Bonomi Group поднови сертификата си за продукти санитарно изпълнение

... материали, които могат да бъдат в контакт с питейна вода. Още информация вижте тук. още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Троут фарм избира фирма за играждане на многофункционална ферма

... , склад за фураж, оранжерия за пречистване на отпадната вода след пречиствателните станции, оранжерия с хидропонна инсталация, съоръжение ... към източната фасада. Захранването на фермата с производствена вода ще се осъществи чрез водовземане от р. Лом, ... още

https://industryinfo.bg

''Енергия и вода'' е тема на World Water Week 2014

"Енергия и вода" е темата на предстоящото издание на World Water Week ... още

https://water-bulgaria.com

Студент изобрети лупа, която пречиства вода чрез слънчеви лъчи

... студент разработи иновативна технология за пречистване на замърсена вода - двуметрова оптична леща, която загрява водата чрез ... след консумация на замърсена с болести и патогени вода”, обяснява създателят на технологията Дешон Хенри. Оптичната ... още

https://water-bulgaria.com

ВиК Кърджали търси доставчик на електрическа енергия

... в поръчката обхващат доставка към помпена станция за промишлена вода, намираща се в кв. Прилепци и пречиствателна станция за ... питейна вода, намираща се в района на с. Енчец. Необходимото количество ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Hoval инсталира 50 соларни колектора на Хотел Калина Гардън

... гарантират постоянен дебит и температура на топла вода за над 600-те посетители, съобщиха ... HVAC-Bulgaria.com от компанията. "Топлата вода в банята е един от основните параметри ... слънцето, за да доставят битова гореща вода за гостите на хотела, дори в ... още

https://hvac-bulgaria.com

171 тона въглероден диоксид са спестени с технология PlantBottle на минерална вода Банкя

... се произвеждат всички бутилки от 500 мл. на минерална вода Банкя, компанията е спестила 171 тона въглероден диоксид. " ... екологично-отговорната си политика през тази година минералната вода Банкя въвежда технологията PlantBottle и в производството си ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода обяви нови дати за рехабилитация на Рилски водопровод

Нови дати обявиха от Софийска вода за извършването на рехабилитацията на Рилския водопровод. Планираните за ... извършени на 13 и 14 август 2014 г. "Софийска вода ще информира детайлно своите клиенти за графика на работа ... още

https://water-bulgaria.com

VRF Системи с воден източник W серия

... - и среднотемпературни източници на топлина, като например море, подпочвена вода, промишлена отпадна топлина, които се използват за охлаждане и ... още

https://hvac-bulgaria.com

Софийска вода търси доставчик на освободени фланци за РЕ фланшови накрайници

Софийска вода обави процедура за избор на фирма, която да извърши ... още

https://water-bulgaria.com

Сероводородът в Черно море може да се използва за производство на електроенергия

... водород или ток чрез извличане на сероводорода от морската вода. До края на годината те планират разработването на инсталация ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Софийска вода търси доставчик на фланшови спирателни кранове

Софийска вода започна процедура за избор на фирма, която да извърши ... обособена позиция е необходимо да се осигурят на Софийска вода фланшови спирателни кранове DN800 и DN1000. За осъществяването на ... още

https://water-bulgaria.com

НС търси фирма за ремонт на водна инфраструктура на лечебно-възстановителна база

... водопровод и текущ ремонт на помпена станция за минерална вода на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание във ... се извърши текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, намираща се във Велинград, водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода откри търг за ремонт на барабани и ролки за филтър-преси

Софийска вода стартира процедура за избор на изпълнител, който ще извърши ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Електрозаваряема машина Elektra 315

... електрозаварка, подходяща за заваряване на тръбопроводи за пренос на вода и газ под налягане и противопожарни системи, чрез нисковолтово ... още

https://water-bulgaria.com

ЕК провежда консултации относно Директивата за питейната вода

... комисия провежда обществена консултация за качеството на питейната вода в ЕС. Намерението бе обявено при оповестяването ... изключени от обсега на Директивата. Бутилираната вода, включително натуралната минерална вода, трябва да отговаря на изискванията ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода търси доставчик на бандажни колела за утаители

Софийска вода обяви началото на процедура за избор на изпълнител ... без ангажимент от страна на Възложителя, уточняват от Софийска вода. Предварителната стойност на поръчката е 65 900 лв. ... са описани детайлно на интернет страницата на Софийска вода. още

https://industryinfo.bg

Соларни колектори WOLF

... за Вашите лични изисквания - инсталация за подгряване на битовата вода или в система с подпомагане на отоплението. Процесът на ... още

https://hvac-bulgaria.com

Рока България получи две награди в конкурса ''Най-зелените компании в България''

... Roca разработва, водят до 50% и повече икономия на вода. Всички продуктови каталози и брошури на компанията обръщат внимание ... информация за възможностите за пестене на вода и енергия и за разхода на вода на продуктите, предлагани от фирмата. Върху ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода търси фирма за изграждането на пожароизвестителна система

Софийска вода обяви публична покана с валидност до 10 дена за ... . Пълният пакет документи са достъпни на сайта на Софийска вода. Условията за кандидатстване, посочени от дружеството, са публикувани на ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода търси доставчик на тръби и фитинги

Софийска вода обяви процедура за избор на фирма, която да извърши ... още

https://water-bulgaria.com

Спирален топлообменник утайка-към-вода

... дълговечен заварен топлообменник. Предлага се в конфигурации утайка-към-вода или утайка-към-утайка. още

https://water-bulgaria.com

С пускането на най-малкия водороден автомобил в света отбелязаха Деня на енергетика в Бургас

... е добит чрез специална миниатюрна електролитна станция от чиста вода. Водородът се зарежда в резервоара на колата, а ... за производството си единствено енергия от ВЕИ - слънце и вода. Демонстриран бе прототип на електротурбина, произвеждаща ток от вятър ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

FRESCO OK – Адиабатен охладител

... на 350 куб. метра въздух при максимална консумация на вода 100 л /час); - Намалено потребление (около 1/ ... с традиционните охладители); - Екологичен, тъй като работи с вода и електрическата енергия; - Надежден, защото има непрекъсната рециркулация ... още

https://hvac-bulgaria.com

Ротационни съединения серия 2400 на Deublin

... живот в тежки условия. Разчетени са за налягане на вода до 10 bar, ниски обороти и работна температура до ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Тангра оборудва с вентилационни системи първата сертифицирана пасивна детска градина

... топлоизточник в пасивната сграда е термопомпен агрегат "въздух-вода", а като допълваща и резервна мощност при много ниски ... отопление. Поставен е комбиниран бойлер за подгряване на вода от слънчева инсталация със селективни колектори. Всички външни ... още

https://hvac-bulgaria.com

Системи за топлинна обработка на утайка

... при мезофилно разграждане (тръба в тръба, спирални утайка-към-вода, спирални утайка-към-утайка) и пластинчати топлообменници при ... термофилно разграждане (тръба в тръба, спирални утайка-към-вода, спирални утайка-към-утайка). За целите на обработката ... още

https://water-bulgaria.com

Юроком 2000 представи решения на Belven и на различни производители на геосинтетични материали на Вода София 2014

... на своите партньори по време на международната специализирана изложба Вода София, която се проведе от 28 до 30 май ... още

https://water-bulgaria.com

Себа КМТ представи логери за измерване на шум и акустичен мониторинг на ВиК мрежи на Вода София 2014

... зонов мониторинг Sebalog N-3 по време на изложението Вода София 2014 в София. Логерите служат за мониторинг на ... още

https://water-bulgaria.com

Кселекс представи нов модел винтова помпа със сменяем статор на Вода София 2014

В тазгодишното си представяне на изложението Вода София фирма Кселекс представи иновативна ексцентрична (винтова) помпа със ... още

https://water-bulgaria.com

Уплътнителна паста за тръби представи Виктория 2005 на Вода София 2014

... фирма Виктория 2005 по време на международната специализирана изложба Вода София, която се проведе от 28 до 30 май ... на резбови съединения в тръбите за топла и студена вода, природен газ и сгъстен въздух", коментираха изложителите. Сред предимствата ... още

https://water-bulgaria.com

Херц България представи новата фирмена гама екструдери ExOn на Вода София 2014

... от новата серия ExOn в рамките на тазгодишното изложение Вода София, което се проведе между 29 и 30 май ... още

https://water-bulgaria.com

Райкомерс Конструкшън обяви победителя във викторината по време на Вода София 2014

... компанията проведе в рамките на тазгодишното издание на Вода София. Петър Парчев, старши геолог от фирма Трейс ... година Райкомерс Конструкшън взе участие в международното специализирано изложение Вода София. „По време на събитието имахме възможността ... още

https://water-bulgaria.com

Булаква представи иновациите във водния сектор

... ". Събитието бе част от съпътстващата програма на специализираното изложение Вода София 2014, което продължава и днес с разнообразни съпъстващи ... още

https://water-bulgaria.com

Вода София 2014 стартира с много нови български изложители

"Тази година изложенията Вода София и Булконтрола/Бултерм стартираха с много нови български ... разговори и преговори и това допринася за ползотворната атмосфера. Вода София и Булконтрола/Бултерм имат много голям потенциал на ... още

https://water-bulgaria.com

Фирма HOBAS представя: тръбопроводни системи от стъклопласт

... сфери на приложение: снабдяване с питейна вода, напояване, отвеждане на отпадъчни води, дренаж ... зала 3 на 43-ото специализирано изложение Вода София в Интер Експо Център - София, ... умален модел на резервоар за питейна вода (на снимката), както и модел ... още

https://water-bulgaria.com

Машини за челно и електродифузно заваряване от Acuster Global на Вода София 2014

... на фирма “Пейчев” EООД по време на специализираното изложение Вода София 2014 (28 – 30 май) в Интер Експо Център ... още

https://water-bulgaria.com

Herborner предлага нови серии помпи за плувни и пречиствателни съоръжения

... серията са решение за изпомпване на вода за къпане, прясна и морска вода, отпадъчни промишлени води и други ... , сертифицирано за употреба и в системи с питейна вода, осигурява изключително гладка повърхност и увеличава хидравличната ефективност ... още

https://water-bulgaria.com

Италианска компания за ВиК услуги търси партньорства в България

... пробиването на кладенци и съответните агрегати за теглене на вода до 1200 метра дълбочина. Фирмата изгражда, поддържа, реконструира и ... още

https://industryinfo.bg

Нова гама полиетиленови тръби показа фирма Спиралико на Вода София

... на участието си на тазгодишното издание на специализираното изложение Вода София фирма Спиралико представя новостите в портфолиото си, сред ... в презентацията на фирмата са полиетиленови тръби за питейна вода, достъпни в широка гама от размери – от ф ... още

https://water-bulgaria.com

Иновативни технологи за пречистване на питейна вода представя Аквафор на Вода София 2014

... ефективно да се пречиства водопроводна,чешмяна и сондажна вода навсякъде по света", коментират изложителите. Компанията ... батерия, които повишават многократно качеството на питейната вода. Системите за обратна осмоза, които фирмата произвежда ... още

https://water-bulgaria.com

Еко Проект представя трислойни тръби за безизкопно полагане на Вода София 2014

... представянето на габровския производител Еко Проект на международното изложение Вода София 2014, което се провежда от 28 до 30 ... още

https://water-bulgaria.com

Силен интерес към шестото издание на Булаква

... съпътстващата програма в първия ден на специализираното изложение Вода София 2014, което продължава и днес с разнообразни ... организаторите от Агенция Булгарреклама. Тематичният спектър на изложба Вода София се допълва и от паралелно провеждащото се 43 ... още

https://water-bulgaria.com

Спечелете самолетен билет от Райкомерс Конструкшън!

По време на изложението Вода София 2014 фирма Райкомерс Конструкшън предлага на своите посетители ... още

https://water-bulgaria.com

Хобас България с презентация в съпътстващата програма на Вода София

... фокус в съпътстващата програма на провеждащото се международно изложение Вода София. Представянето на новостите в продуктовата гама и предлаганите ... течове - DHI технология за намаляване на общите загуби на вода. Темата ще бъде водена от д-р инж. Зденек ... още

https://water-bulgaria.com

ПЕВП тръби за напорни тръбопроводи и газопреносни мрежи на Eurotubi

... Пейчев” ЕООД, която е сред участниците в специализираното изложение Вода София 2014, представя на своя щанд ПЕВП тръби за ... възможност за широката им употреба. Основни приложения: системи за вода; газ и биогаз; канализация и подземни дренажни системи. ... още

https://water-bulgaria.com

Презентация на серия некръгли профили, възможности за безизкопно полагане на продукти и резервоари за питейна вода

... на продукти HOBAS, както и резервоари за питейна вода HOBAS. HOBAS е водещ доставчик на висококачествени ... отворен изкоп, микротунелиране и релайнинг, над земя и под вода) при водопроводи, канализации, напорни тръбопроводи, охлаждащи системи, ... още

https://water-bulgaria.com

Първият ден на Вода София - 28 май, предлага разнообразна съпътстваща програма

... ден на специализираните изложения Булконтрола и Вода София 2014 се провежда и ... новата книга “Намаляване на загубите на вода от водоснабдителните системи (проф. д-р ... Адаптиране на България към недостига на вода в резултат на бъдещото изменение на ... още

https://water-bulgaria.com

Райкомерс Конструкшън подарява самолетен билет на Вода София 2014

... „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД ще вземе участие в международното изложение Вода София. Събитието ще се проведе от 28 до 30 ... май. Подробна информация за викторината на „Райкомерс Конструкшън“ на Вода София можете да намерите на сайта на фирмата www ... още

https://water-bulgaria.com

Булконтрола и Вода София започват днес в София

... областта на водния сектор и измервателната техника Булконтрола и Вода София започват днес и ще продължат до 30 май ... се провежда и 8-мото издание на специализираната изложба Вода София 2014, насочена към специалисти от водния сектор и ... още

https://industryinfo.bg

Откри се 8-ото издание на Вода София

... на традиционната специализирана изложба в областта на водния сектор - Вода София 2014. Събитието ще продължи до 30 май, петък ... още

https://water-bulgaria.com

Siemens България представя актуални решения за водния сектор на Булконтрола и Вода София 2014

... България в тазгодишното издание на специализираните изложения Булконтрола и Вода София 2014, които ще се проведат от 28 ... SITRANS F MAG 8000 – серия магнитно-индуктивни разходомери за вода. Едно от предимствата им е независимото захранване чрез батерия ... още

https://industryinfo.bg

Daikin празнува 90-годишнина

... на стайната влажност без необходимост от външен източник на вода. Системата e обновена през 2013 г. като става ... Daikin представи продуктовата гама Altherma термопомпа въздух-вода за жилищно отопление и топла вода. Гамата бе допълнена през 2014 г ... още

https://hvac-bulgaria.com

Lowara представи нова серия хоризонтални едностъпални центробежни помпи

... с максимално налягане от 16 бара и да изпомпва вода с температура от -20 °C до +140 °C. Предлага ... се и високотемпературно изпълнение, което може да транспортира вода от -40 °C до +180 °C. Сред предимствата им ... още

https://water-bulgaria.com

Hitachi Air Conditioning и Актон електроникс проведоха семинар за климатична техника

... климатизация (чилъри). Вниманието на гостите привлякоха моделите системи „въздух-вода” Yutaki, достъпни в стандартни сплит модели и като високотемпературни ... още

https://hvac-bulgaria.com

Кондензатори с въздушно охлаждане и сухи течностни охладители

... изисквания със забележителна точност. Сухите охладители използват течност (вода или гликол) в спомагателни и самостоятелни охлаждащи системи ... традиционните охладителни кули, тъй като няма консумация на вода и риск от бактериален растеж. Общите разходи ... още

https://hvac-bulgaria.com

SIV представя ERP решение за управление на ВиК дружества на Булаква 2014

... , която ще се проведе в рамките на специализираното изложение Вода София между 28 и 29 май 2014 г. в ... решения за компании, разпределящи електрическа и топлоенергия, газ и вода, като предлага и своя собствена IT инфраструктура, специализиран софтуер ... още

https://water-bulgaria.com

Тангра представи нови компактни въздухоподаващи блокове

... дават възможност за вграждане на един или два топлообменника "вода-въздух", работещи в режим отопление и/или охлаждане, в ... още

https://hvac-bulgaria.com

Софийска вода търси доставчик на модулна система за видеозаснемане на канали

Софийска вода обяви процедура за избор на изпълнител за доставката на ... още

https://industryinfo.bg

Възможност за безплатно посещение предлагат организаторите на Булконтрола и Вода София

... на предстоящите издания на международните специализирани изложения Булконтрола и Вода София 2014, които ще се проведат от 28 до ... още

https://water-bulgaria.com

Рационалното използване на водата акцент на Вода София 2014

... Българската асоциация по водите (БАВ). Посетителите на ВОДА СОФИЯ ще имат възможността да се запознаят съвременните ... технологии, използвани за снабдяване с питейна вода, напояване, отвеждане на отпадни води, дренаж на пътища ... още

https://water-bulgaria.com

KNX Association връчи десетите си годишни награди

... на сградата, резервното захранване и качеството на непитейната вода в кладенеца. Белгийската фирма Vecolux спечели наградата в ... на електроенергия извън разпределителната мрежа, на доставките на вода, както и на батериите в соларната централа. Турският ... още

https://automation-bulgaria.com

КлиВенТо проведе годишно обучение в централите на Ferroli и Systema в Италия

... технологии за усвояването на газ, пара, дим и топла вода от централно отопление, слънчева и геотермална енергия чрез решения ... осигури отопление през зимата, охлаждане през лятото и топла вода през цялата година", разказаха от КлиВенТо. Gruppo Ferroli е ... още

https://hvac-bulgaria.com

Daikin представи новата хибридна термопомпа Altherma

... хибридна термопомпа Altherma, която комбинира термопомпа тип „въздух-вода“ и кондензен газов котел. Според производителите новото устройство ... сметки", обясняват от Daikin. Хибридната термопомпа загрява течащата вода в диапазон от 25°C до 80°C, ... още

https://hvac-bulgaria.com

Възможностите за сътрудничество обсъдиха кметът на София и Софийска вода

... за преразглеждане на договора между Столична община и Софийска вода поиска кметът на София Йорданка Фандъкова по време на ... 23 април среща с новия изпълнителен директор на Софийска вода Бруно Рош. Той встъпи в длъжност в началото на ... още

https://water-bulgaria.com

ВиК Благоевград търси доставчик на водомери и разходомери

... доставката на едноструйни и многоструйни водомери за студена вода, втората позиция - доставка на волтманови (фланшови) ... позиция изисква доставка на комбинирани водомери за студена вода, петата обособена позиция - доставка на ултразвукови разходомери ... още

https://water-bulgaria.com

Hurner Weld Control EF представя Келмапласт-България на Вода София 2014

... фирма Келмапласт-България по време на осмото издание на Вода София 2014, съобщават организаторите. "Това е първата машина в ... затягане. На своя щанд по време на специализираната изложба Вода София, която ще се проведе от 28 до 30 ... още

https://water-bulgaria.com

Роудшоу представя Loctite 55 в четири български града

... 55 с DVGW/KTW одобрение за газ и питейна вода. Детайли за предстоящите събития може да получите от Амакс ... още

https://industryinfo.bg

Топлообменници Alfa Nova с дифузно споени пластини

... издръжливост • AlfaNova може да се използва при вода със силна или слаба алкалност • Висока топлинна ефективност ... CE / PED или ASME Приложения • Топлофикация • Подгряване на вода за домакинства • Подово отопление • Топлинни помпи • Радиаторно ... още

https://hvac-bulgaria.com

Индустриал Партс представя DDE центрофуги на Вода София 2014

... участието си в предстоящото издание на международната специализирана изложба Вода София 2014. Тазгодишното издание на събитието ще се състои ... още

https://water-bulgaria.com

Siemens представи ново поколение фланцови вентили Acvatix

... . Според производителите новите вентили са подходящи за студена вода, топла вода и вода с антифриз. Те се предлагат в номинални класове ... още

https://hvac-bulgaria.com

МС одобри Стратегия за развитието на водния сектор до 2023 г.

... за опазване на околната среда. Според документа загубите на вода трябва да намалеят до 49% за предстоящия период от ... още

https://water-bulgaria.com

Нови участници и технологии на Вода София 2014

... , ще бъдат представени по време на предстояща специализирана изложба Вода София, която ще се проведе в дните от 28 ... полза на бизнеса и неговото международно партньорство. Паралелно с Вода София в Интер Експо Център ще се проведе и ... още

https://water-bulgaria.com

Лабораторният изпитвателен комплекс на Софийска вода с подновена акредитация

Лабораторният изпитвателен комплекс на Софийска вода получи сертификат и заповед за акредитация за следващия 4- ... още

https://industryinfo.bg

Xylem модернизира водопроводната система на винарната Паска във Верона

... група Lowara GHV30 поддържа водопроводната система, като отстранява "остатъчната вода" - вторичен продукт от процеса на осмоза, от системата ... отклонява в три различни силози. След това "остатъчната вода" се преразпределя във винарната и може да се ... още

https://water-bulgaria.com

СИАД разработи система за биологично третиране на вода с озон

СИАД разработи системата за биологично третиране на вода с озон СИАД MIXFLO3. Контактът между O3 и отпадните ... прилагането на MIXFLO3 технологията има много близък контакт между вода и газ, с цел постигне много висока ефективност на ... още

https://industryinfo.bg

Хоризонтални многостъпални помпи Tecno/Tecnoself

... /Tecnoself на ESPA са предназначени за работа с чиста вода, за водоснабдяване, повишаване на налягането, нпояване. Помпите от серията ... още

https://water-bulgaria.com

Устойчиво градско водоснабдяване

... водните ресурси на всеки етап: от снабдяването с чиста вода до нейното използване за различни нужди от потребителите. ... технологиите, като например новите системи за ефективен разход на вода в съвременните перални и съдомиялни, са спомогнали за ... още

https://water-bulgaria.com

Аква продукти внедри мембранни технологии в домашни филтърни системи

... технологии, разработи фирма Аква продукти. Системите осигуряват пречистване на вода до един кран от домакинството. "Най-новият и ... наномембрани. Нанофилтрацията се използва за получаване на чиста вода, от която не са отстранени жизненоважните соли и ... още

https://water-bulgaria.com

Столична община търси фирма за реконструкцията на водна каскада пред НДК

... изградена помпена станция с 3 работни помпи, засмукващи вода от най-долното езеро. С реконструкцията се предвижда ... захранването да стане от новопроектиран водопровод за условно чиста вода, свързан с тръбни кладенци. Настоящото проектно предложение ... още

https://water-bulgaria.com

Система за обратна осмоза FRO720 - Merlin®

... пречистване на води по метода “обратна осмоза”. Количеството пречистена вода на ден дава възможност системата да се използва както ... в домакинства с повишена потребност от чиста вода, така и за обекти като ресторанти, магазини, малки ... още

https://water-bulgaria.com

Община Ракитово търси фирма за реконструкцията на ВиК мрежата в града

... два подобекта - в единия влиза водопроводната мрежа за питейна вода по ул. Райна Княгиня с дължина 1155.70 м ... , а другият обхваща водопровода за минерална вода по същата улица с дължина 665 м. В рамките ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода откри търг за ремонт на електродвигатели

Софийска вода стартира процедура за избор на изпълнител за ремонт на ... още

https://electrical-bulgaria.com

28-29 май - Конференцията Булаква ще представи иновативни решения за водния сектор

... г. в ИЕЦ София по време на специализираното изложение Вода София, съобщиха организаторите от Българската асоциация по водите ... научно-изследователски разработки. Парелно с конференцията Булаква и изложението Вода София ще се проведе и 43-ото издание на ... още

https://water-bulgaria.com

Предстои шестото издание на международната конференция БУЛАКВА

... център, София, паралелно с най-голямата годишна водна изложба Вода София, ще се проведе шестото издание на международната конференция ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода избира доставчик на лагери

Софийска вода стартира процедура за избор на фирма, която ще извършва ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Софийска вода търси фирма за ремонта на потопяеми и непотопяеми помпени агрегати

Софийска вода започна процедура за избор на изпълнител на ремонтните дейности ... още

https://water-bulgaria.com

Потопяеми помпи за дренаж на чиста вода MXO

... Потопяемите помпи за дренаж на чиста вода MXO са предназначени за дренаж на чиста вода без суспензия на твърди частици, ... отвеждане на дъждовна вода или вода от преливане на резервоари и басейни. Особености: Максимален ... още

https://water-bulgaria.com

Парадайс Електрик Консулт проектира система за катодна защита на пристанище ''Сарафово''

... много уязвими по отношение на корозията, породена от морската вода. Проектът предвижда инсталация на система за катодна защита с ... , морското течение и морски трафик и солеността на морската вода и др.”, допълниха от компанията. още

https://electrical-bulgaria.com

HMI/SCADA решения на Iconics сред финалистите в конкурса за наградата ''Инженери 2014''

... мониторинга, анализирането, организирането и прогнозирането на потреблението на енергия, вода и вредни емисии", коментират от Атикс. "Програмата има възможност ... още

https://automation-bulgaria.com

ВиК Пазарджик откри обществена поръчка за доставка на водомери

... поръчка за доставка на водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане ... "В". Обхватът на температурата на измерваната вода е от 0,10 °С до най ... 300 °С за водомерите за студена вода. Прогнозната стойност на поръчката е 120 000 ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода търси доставчик на РЕ фитинги за електрозаварка и челна заварка

Софийска вода обяви началото на процедурата за доставка ... и челна заварка. При втората на Софийска вода трябва да бъдат осигурени фитинги за бърза механична ... . Повече информация за изискванията на Софийска вода може да видите на сайта на АОП. още

https://water-bulgaria.com

Котел PREX N AS

... N AS е генератор тип моноблок стоманен за прегрята вода с три хода на димните газове, от които два ... АКСЕСОАРИ ПО ЗАПИТВАНЕ - Економайзер - Горелка - Тест нипел на изходящата вода - Стълба и площадка - Система за контрол B.E.C ... още

https://hvac-bulgaria.com

АЕЦ Козлодуй търси доставчик на калциев хидроксид

... вар на прах, необходима за производството на химически обезсолена вода за V и VI енергоблокове. Доставките ще бъдат осъществявани ... още

https://industryinfo.bg

Второ издание на конкурса за късометражни филми We Art Water

... издание на своя конкурс за късометражни филми на тема "Вода и канализация". Тази година конкурсът има три категории: микро ... още

https://water-bulgaria.com

MF Multifunctional VRF хибридни термопомпи

... всички нужди от отопление, климатизация и Битова Гореща Вода с възможност за надграждане с различни топлоизточници. Рекуперативна ... съчетано с целогодишно икономично производство на Битова Гореща Вода с утилизация на отпадната топлина от работата на ... още

https://hvac-bulgaria.com

Мобилен охладител Polifemo

... изпарение, който наподобява водопад в планината. Polifemo използва студена вода за охлаждане на въздуха, а още по-добре с ... в електрическата мрежа и да напълните съда със студена вода. още

https://hvac-bulgaria.com

Нова серия хибридни термопомпи представя на българския пазар Hisense/Hitachi-България

... подово или конвекторно отопление и производство на битова гореща вода с утилизация на отпадна топлина през лятото. "Hisense ... преобразува и се използва за производството на битова гореща вода. Системата има възможност за контролиране на работата на ... още

https://hvac-bulgaria.com

Потопяеми помпи за дренаж на чиста вода DMR

... дренаж без суспензия на твърди частици, отвеждане на дъждовна вода или вода от преливане на резервояри и басейни още

https://industryinfo.bg

Потопяеми помпи за дренаж на чиста вода DMR

... дренаж без суспензия на твърди частици, отвеждане на дъждовна вода или вода от преливане на резервоари и басейни. Материали: Външно ... още

https://water-bulgaria.com

Добромир Симидчиев подаде оставка като зам.-министър на регионалното развитие

... е директор "Инженерни услуги и активи" в дружеството Софийска вода, както и технически мениджър в "Делфин проект екотехника". още

https://water-bulgaria.com

2-3 юни - Конференция ''Питейни и отпадни води - предизвикателства и устойчивост'' в Охрид

... -новите технологии и начини за намаляване на загубите на вода и нови методи за мониторинг и управление на ВиК ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода търси доставчик на реагенти

Софийска вода обяви началото на процедура за доставката на реагенти (флокуланти – ... гарантирани количества на поръчваните стоки. Сред изискванията на Софийска вода е участниците да има възможност за осигуряване на ритмични ... още

https://industryinfo.bg

Термопомпени системи и Омния контракторс ще представят специализирани ОВК решения на ЕЕ & ВЕИ 2014

... на изложението фирмата ще представи ново поколение термопомпи въздух/вода, които използват нов тип скролови компресори със специален дизайн ... , за да го охлажда. Новото поколение термопомпа въздух/вода е с възможност за подаване на температура на водата ... още

https://hvac-bulgaria.com

Софийска вода откри търг за обслужване на горелки, котли и газови инсталации

Софийска вода откри търг за обслужване на горелки, котли и газови ... още

https://hvac-bulgaria.com

Преносима потопяема помпа с намалени размери Vigila

... са предназначени за дренаж и отводняване на сравнително чиста вода. Характеристики: - тяло на помпата и засмукващата част от пропилен ... още

https://water-bulgaria.com

Газов котел UltraGas

... топлина на газовете се предава на връщащата студена вода, увеличавайки ефективността на котела, а това от ... UltraGas не изисква минимално количество циркулираща вода, минимална температура на връщащата вода или димните газове. По-голяма ефективност ... още

https://hvac-bulgaria.com

Шрак Техник организира томбола за поръчки над 500 лв.

... на външен и вътрешен басейн с минерална вода; външно джакузи с минерална вода; сауна; парна баня; турска баня; контрастни топила ... още

https://electrical-bulgaria.com

Апартаментни абонатни станции на Данфосс са използвани в нов лондонски жилищен комплекс

... отоплителна система, която осигурява моментално производство на гореща вода при необходимост. Макар и без централен бойлер не ... е необходимо апартаментните станции да съхраняват някакво количество вода, с което се свежда до минимум загубата на ... още

https://hvac-bulgaria.com

Софийска вода търси доставчик на неметални капаци и гривни за канализационни ревизионни шахти

Софийска вода започна процедура за избор на доставчик на неметални капаци ... още

https://water-bulgaria.com

Италиански бойлери и нагреватели на вода

Италиански бойлери и нагреватели на вода с маркировка СЕ. Продуктовата гама включва 26 модела газови ... още

https://hvac-bulgaria.com

ВиК Варна търси доставчик на помпени агрегати

... доставката на 8 броя центробежни помпени агрегати за чиста вода, сух монтаж. При втората е необходима доставката на 8 ... броя потопяеми помпени агрегати за чиста вода. Общата прогнозна стойност на поръчката за двете обособени позиции ... още

https://water-bulgaria.com

Veolia Environnement отбелязва 160-годишен юбилей

... Environnement оперира чрез дружествата си Далкия Варна и Софийска вода. още

https://water-bulgaria.com

Българско участие в заседанието на ръководния комитет в областта на водите към ЕК

... Европейското партньорство за иновации в областта на водите (ЕПИ Вода) към Европейската комисия се проведе в началото на ... Европейското партньорство за иновации в областта на водите (ЕПИ Вода) е създадено с цел да подпомага и улеснява икономическия ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода извършва изместване на стратегически водопровод

Софийска вода стартира дейностите за подготовка по изместването на стратегически водопровод ( ... изграждане на Владайски колектор при кв. Бенковски. Водопроводът доставя вода от резервоар Колежа на близо 1/3 от територията ... още

https://water-bulgaria.com

Повече от 52 000 домакинства в България използват природен газ

... 55 лв., като в тях е включена и топлата вода”, коментират предимствата на природния газ от дружеството. Според данните ... , закупуването на газовото оборудване и системите за битова гореща вода са включени в списъка на енергоефективните решения, за които ... още

https://powerindustry-bulgaria.com

Софийска вода търси доставчик на аварийни скоби и универсални куплунг жиба

Софийска вода обяви началото на процедура за избор на фирма за ... още

https://water-bulgaria.com

Започна доизграждането на Главен канализационен клон I в кв. Симеоново

... по трасето. То е част от инвестиционната програма Софийска вода с предварителна стойност близо 1,9 млн. лв. „Проектът ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода търси доставчик на нови и резервни помпени агрегати

Софийска вода обяви началото на процедура за избор на изпълнител на ... за калови води, утайки и условно чисти води. Софийска вода се нуждае и от доставка на самозасмукващи бензинови помпени ... още

https://water-bulgaria.com

Обсъждат приотетите проекти във водния сектор в Добрички регион

... е заложена необходимостта от обезпечаване на областта с питейна вода от още един водоизточник – язовир Цонево чрез изграждане на ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода избира доставчик на индустриален UPS

Софийска вода, район Младост стартира обществена поръчка за доставка на комутационно ... още

https://electrical-bulgaria.com

Нови инвестиции във водопроводната мрежа на Кърджали

... по пътя Кърджали-Енчец. Ще бъдат намалени загубите на вода, свързани с постоянните течове на водопровода, породени от лошото ... на проекта ще предотврати риска от спиране на питейната вода на гр. Кърджали при възникване на аварийна ситуация за ... още

https://water-bulgaria.com

Проект за воден цикъл стартира в Троян

... близо 9784 жители и да намалеят загубите на питейна вода. "Това е най-големият проект, който е изпълняван на ... жители от града, да бъде намалена и загубата на вода, както и да бъде подобрено екологичното равновесие на територията ... още

https://water-bulgaria.com

Hoval представи иновативен проточен бойлер

... представи иновативно решение за проточно загряване на битова гореща вода (БГВ), съобщиха от компанията. „Мodul-plus e ... . Подходящ е за сгради с пиково потребление на гореща вода, например: хотели, училища, спортни центрове, ресторанти, университети, ... още

https://hvac-bulgaria.com

Проведе се международна конференция за намаляване на загубите на вода

... издание на международната конференция „Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи”. Събитието се организира от ... практики на дружеството в намаляването на загубите на вода. Третата сесия включваше презентациите „Приложение на ... още

https://water-bulgaria.com

Започна конференцията за намаляване на загубите на вода

... на международната конференция за намаляване на загубите на вода във водоснабдителните системи. Събитието, което ще продължи ... представят решения за намаляване на физическите загуби на вода; разглеждат се проблеми при намаляване на търговските загуби ... още

https://water-bulgaria.com

Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи

Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи - 11 - 12 Ноември 2013 още

https://industryinfo.bg

Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи

Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи - 11 - 12 Ноември 2013 още

https://water-bulgaria.com

Конференцията за намаляване на загубите на вода се открива в понеделник

... на международната конференция за намаляване на загубите на вода във водоснабдителните системи ще започне в понеделник, 11 ... представени решения за намаляване на физическите загуби на вода; ще бъдат разгледани проблеми при намаляване на търговските ... още

https://water-bulgaria.com

Изтича срокът за регистрация с преференции в конференцията ''Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи''

... за регистрация в Шестата международна конференция "Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи" без 10% увеличение на таксата за ... още

https://water-bulgaria.com

София Тех Парк търси фирма за инженеринга на Иновационен форум

... ще се осъществява от двутръбна отоплителна система (топла вода от ТЕЦ). Топлата вода ще се осигурява целогодишно от ТЕЦ. В ... още

https://industryinfo.bg

Започва втори етап от ремонта на резервоар Лозенец

... бъде доставяна по алтернативни трасета”, уточняват от Софийска вода. Дейностите, включени в подмяната на крановете, са необходими ... неговото обновяване ще бъдат намалени физически загуби на вода, които са под непрекъснатото внимание на дружеството. ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода избира доставчик на ел. табло за управление на помпени агрегати

Софийска вода откри процедура за избор на кандидат, който ще извърши ... на клеморед за свързване към SCADA система на Софийска вода. Прогнозната стойност на поръчката е 30 000 лв. Срокът ... още

https://electrical-bulgaria.com

Софийска вода откри търг за подмяна на топлопроводи и топлоизолация

Софийска вода стартира процедура за избор на изпълнител, който ще извърши ... още

https://hvac-bulgaria.com

Центробежни електрически помпи SH на Lowara

... неръждаема стомана AISI 316. Приложения: Транспортиране на вода и чисти, химически неагресивни или леко агресивни течности ... . • Водоснабдяване и повишаване на налягането. • Циркулация на вода в климатични системи. • Системи за измиване. • Промишлени ... още

https://water-bulgaria.com

Демонстрационният камион на Siemens за енергийна ефективност посети ТУ София

... източници на енергия (газ, пара и вода); макет на помпена станция за питейна вода с три отделни помпи, които могат ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода избира доставчик на консумативи и резервни модули за уреди Хах Ланге

Софийска вода обяви началото на процедура за избор на изпълнител за ... участие може да намерите на интернет страницата на Софийска вода. още

https://water-bulgaria.com

НОИ избира доставчик на конвектори

... предназначени за открит нискостенен монтаж в комплект с топлообменник вода/въздух, вана за кондензат, вградено електронно табло за ... Qот=2800W при средна скорост на вентилатора и топлоносител вода с температура 70/60°С и температура на помещението ... още

https://hvac-bulgaria.com

Арома откри новия си завод днес

... оборудване, нови технологии и съвременни системи за пестене на вода и енергия. „Арома разширява производствената си база с нов ... още

https://industryinfo.bg

Топлофикация Русе подменя горивната технология и помпите за топлоснабдяване

... и промяна в системата за подгряване на суровата технологична вода и преминаване към използване на отпадна топлина от охладителните ... още

https://hvac-bulgaria.com

Софийска вода и Столична община започнаха съвместен проект за обучение

... здравословния начин на живот, започнаха Столична община и Софийска вода. Началото на кампанията бе поставено на 18 септември в ... и за по-големите ученици. Паралелно с това Софийска вода проверява и издава сертификати от акредитираната си лаборатория на ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода търси доставчик на фланшови спирателни кранове

Софийска вода обяви началото на процедурата за избор на изпълнител за ... още

https://water-bulgaria.com

Нов нискотемпературен хидравличен модул за термопомпите VRV на Daikin

... охлаждане, въздухообработващи климатични камери и нискотемпературни радиатори. Той доставя вода от 50 °С до 450 °С без необходимост ... което също дава директен контрол върху температурата на горещата вода", обясняват от Daikin. Термопомпата VRV IV е с ... още

https://hvac-bulgaria.com

Софийска вода търси доставчик на бътерфлай кранове и обратни клапи Бътерфлай

Софийска вода обяви процедурата за избор на доставчик на предварително зададени ... още

https://water-bulgaria.com

АЕЦ Козлодуй избира доставчик на електромагнитни клапани

... бр. електромагнитни клапани. Клапаните са предназначени за подаване на вода на задбуталното пространство на помпи 5,6TQ14(24,34 ... още

https://automation-bulgaria.com

Софийска вода започва мащабен ремонт по бул. Сливница в София

... -ви водопроводен ринг стартира от днес, съобщават от Софийска вода. В дейностите, включени в него, се предвижда подмяната на ... още

https://water-bulgaria.com

Подови конвектори TANGRA FFCU

... конвектори са с работна температура на топло и студоносителя (вода) от -5°С до +55°С и могат да ... още

https://hvac-bulgaria.com

Софийска вода търси фирма за поддръжката на три когенераторни агрегата

Софийска вода започна процедура по избор на изпълнител на пълната сервизна ... поддръжка може да намерите на интернет страницата на Софийска вода. още

https://powerindustry-bulgaria.com

Софийска вода реализира мащабни ремонтни дейности за 2013-та

... 3 млн. лева на водоснабдителната мрежа е стартирала Софийска вода в София през август. Изграждане на канализацията и подмяна ... 2014 г., съобщават от компанията. Според програмата на Софийска вода през септември ще започне вторият етап от ремонта на ... още

https://water-bulgaria.com

Качеството на питейната вода в София се следи в реално време

... всички точки от водопроводната мрежа, съобщиха от Софийска вода. Близо 10 000 анализа извършва компанията, като следи ... повече от 50 показателя на питейната вода месечно, съгласно нормативните изисквания. „Освен задължителния по ... още

https://water-bulgaria.com

НЕК ремонтира водовземната кула на ВЕЦ Пещера

... предпоставките за възнкиване на аварийни ситуации и подаване на вода. Работата може да се извърши от специализирана водолазна фирма ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода завърши ремонта на Рилския водопровод преди предвидените срокове

... мащабен ремонт на Рилския водопровод завършиха екипи на Софийска вода само с три поредни прекъсвания на водата, вместо предварително ... общо количество 10 литра в секунда”, допълват от Софийска вода. още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода стартира мащабен проект за обновяване на ВиК инфраструктурата по бул. Витоша

Софийска вода започва първи етап от изпълнението на мащабен проект за ... подмяна на канализационни отклонения. През последните десет години Софийска вода е инвестирала над 408 млн. лева във ВиК системата ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода избира доставчик на дизелов агрегат

Софийска вода търси фирма, която да достави и монтира трифазен дизелов ... още

https://electrical-bulgaria.com

Софийска вода e инвестирала общо 408 млн. лв. във ВиК инфраструктура

... налягане, пречистване и следене на качеството на предоставяната питейна вода и пречистване на отпадните води на нашите клиенти", обясняват ... , в който има 77,1% мажоритарно участие, Софийска вода управлява и поддържа водопроводна мрежа от 4200 км и ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода реализира две сложни ремонтни операции в центъра на столицата

... края на месец юли т. г. Софийска вода извърши подмяна на два спирателни крана Ф 400 и ... и заваръчни работи направиха възможно пускането на питейната вода още в 6 часа и 10 минути сутринта в ... ден далеч преди обявения срок”, уточниха от Софийска вода. още

https://water-bulgaria.com

15 октомври е срокът за предаване на доклади за симпозиума на Европейската асоциация по водите

... . в Мюнхен, Германия. Основната тема на симпозиума ще бъде "Вода, енергия и ресурси: иновативни и устойчиви решения". Тя е ... още

https://water-bulgaria.com

Подмяна на отоплителна инсталация в жилищна сграда

... от това на газов котел. - индивидуална термопомпа въздух-вода. Предимства: изключително ефективни, много ниска цена на получената ... банката ще определя цената на кубичен метър топла вода; консумацията на вода ще се отчита с водомери, като отчитането ... още

https://hvac-bulgaria.com

9-11 октомври Международен воден форум в Будапеща

... обсъдени въпроси, свързани със стремежа за универсален достъп до вода и канализация в световен мащаб, интегрирано управление на ... , както и използването на зелени технологии за чиста вода. Участието в семинарите, включени в програмата, е безплатно ... още

https://water-bulgaria.com

Софийска вода търси инвертор за помпи

Софийска вода откри процедура за избор на фирма, която ще извърши ... още

https://electrical-bulgaria.com

Кюстендилска вода избира доставчик на фасонни части и фитинги

Кюстендилска вода откри обществена поръчка за доставка на фасонни части и ... още

https://water-bulgaria.com

Удължен е срокът за презентациите в конференцията за намаляване на загубите на вода

... на Шестата международна конференция за намаляване на загубите на вода във водоснабдителните системи, което ще се проведе на 11 ... един от най-мащабните по темата за загубите на вода на Балканския регион. Конференцията се подкрепя от Европейската ... още

https://water-bulgaria.com

КлиВенТо проведе семинари за енергийна ефективност

... модулиращ абсорбционен чилър, произвеждащ топла вода за отопление и БГВ или охладена вода на база литиев бромид, топлинен рекуператор ... димни газове – вода за отопление и климатизация ... още

https://hvac-bulgaria.com

Енергоспестяващи технологии с използване на абсорбционни чилъри

... и климатизация на сгради и производство на битова гореща вода с използване на кондензационен модулиращ абсарбционен чилър и слънчев ... , можем да се произведе хладилна мощност и битова гореща вода, както и термична енергия, с която да се намалят ... още

https://hvac-bulgaria.com

ODE представи новия си продуктов каталог за 2013 г.

... ODE - електромагнитни клапани от месинг и неръждаема стомана за вода, въздух, пара, агресивни флуиди, специални конструкции за високо налягане ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Зелените технологии са в основата на 42% от приходите на Siemens

... решенията за пречистване на въздуха и доставката на питейна вода са насочени усилията на Siemens. Най-новата когенерационна мощност ... още

https://industryinfo.bg

Софийска вода извършва технологични ремонти по резервоар Лозенец

Софийска вода започна мащабни ремонтни дейности по резервоар Лозенец, което налага ... рамките на настоящата година. Резервоар Лозенец снабдява с питейна вода два от водопроводните рингове в централната част на София ... още

https://water-bulgaria.com

КлиВенТо проведе поредица от семинари в страната

... да се използват и за производство на битова гореща вода. В рамките на събитията бяха представени и рекуператори ... и индустриални халета, посредством ефективна технология с използване на вода, характеризиращи се с лесен монтаж и поддръжка. „Разгледаните ... още

https://hvac-bulgaria.com

Софийска вода повишава квалификацията на служителите си с европейски проект

Софийска вода обяви началото на проект за подобряване на знанията и ... реализирането на проекта повече от 200 служители на Софийска вода ще имат възможност да повишат своите компетентности и ефективността ... още

https://industryinfo.bg

Изтича срокът за представяне на резюмета за конференцията ''Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи''

... резюмета за традиционната 6-та конференция "Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи" е 1 юли т. г., ... на ВиК системите, с ударение върху намаляване загубите на вода. Конференцията, която се подкрепя от Европейската асоциация по водни ... още

https://water-bulgaria.com

Електромагнитни клапани за гореща вода или пара от ODE

... присъединяване на резба 1/4”. Предназначени са за гореща вода или пара до 180°С. Типичното им приложение е ... още

https://machinebuilding-bulgaria.com

Контролен и захранващ кабел ÖLFLEX® ROBUST

... По-точо казано: ÖLFLEX ®ROBUST е устойчив срещу вода, масло (включително биоразградими масла),мазнини, химикали и температурни ... кабелите са подложени на поток от технологична вода, отпадни води и гореща вода, съдържаща мастни разтворители. ÖLFLEX® е ... още

https://electrical-bulgaria.com

Технологии за пречистване на води представи Amcon на Вода София

... , дъщерно дружество на японската Amcon, по време на изложението Вода София, което се проведе между 29 и 31 май ... още

https://water-bulgaria.com

Загорка бе отличена за най-зелен бизнес

... производствените процеси с цел намаляване на използваните енергия и вода, намаляване на CO2 отпечатъка, доброволчески дейности, насочени към околната ... още

https://industryinfo.bg

Кселекс представи машини за третиране на отпадни води на Вода София

... третиране на отпадни води представи фирма Кселекс на изложението Вода София, което се проведе между 29 и 31 май ... експо център, София. "Кселекс е редовен участник в изложбите Вода София. За това издание решихме, че ще бъде полезно ... още

https://water-bulgaria.com

Соларен кондензен модул Bosch Condens 5000 FM Solar

... със слоесто пълнене за соларно подгряване на битова вода Алуминий-силициев топлообменник (пясъчна отливка) - Горелка ... стомана - Модулираща мощност за отопление и топла вода - Модулиращата циркулационна помпа енергиен клас А гарантира ... още

https://hvac-bulgaria.com

Предстои сертифицирането на новия ни склад по международния стандарт BREEAM

... процеси, които пряко рефлектират върху намаляване разходите на вода и енергия. Част от зелените ни активности са ... с оптимизиране на енергийната ефективност, намаляване консумацията на вода и на емисиите CO2, е непрекъснатата комуникация за повишаване ... още

https://industryinfo.bg

КлиВенТо ще проведе семинари за енергийна ефективност

... модулиращ абсорбционен чилър, произвеждащ топла вода за отопление и БГВ или охладена вода на база литиев бромид, топлинен рекуператор ... димни газове – вода за отопление и климатизация ... още

https://hvac-bulgaria.com

Провежда се 7-мото издание на специализираната изложба ВОДА СОФИЯ

... бе открито 7-мото издание на международната специализирана изложба ВОДА СОФИЯ, което ще продължи до 31 май. Традиционно ... съвременна техника и съоръжения за водния бранш. Паралелно с ВОДА СОФИЯ се провежда и 42-рата международна специализирана изложба ... още

https://water-bulgaria.com

Проведе се петото издание на БУЛАКВА в рамките на ВОДА СОФИЯ 2013

... петата международна конференция БУЛАКВА по време на специализираното изложение ВОДА СОФИЯ в Интер Експо Център в София на 29 ... още

https://water-bulgaria.com

Вода София

Вода София - 29 - 31 Май 2013 още

https://water-bulgaria.com

Вода София

Вода София - 29 - 31 Май 2013 още

https://industryinfo.bg

Международна специализирана изложба ВОДА СОФИЯ 2013

7-мото издание на международната специализирана изложба ВОДА СОФИЯ ще се проведе от 29 до 31 май ... , съвременна техника и съоръжения за водния бранш. Паралелно с ВОДА СОФИЯ ще се проведе и 42-рата международна специализирана ... още

https://water-bulgaria.com

29 – 31 май 2013 г. - Международна специализирана изложба ВОДА СОФИЯ 2013

7-мото издание на международната специализирана изложба ВОДА СОФИЯ ще се проведе от 29 до 31 май ... , съвременна техника и съоръжения за водния бранш. Паралелно с ВОДА СОФИЯ ще се проведе и 42-рата международна специализирана ... още

https://ind