Сградна автоматизация в лечебни и здравни заведения

30.04.2020, брой 2/2020 / Техническа статия / Сградна автоматизация

  • Сградна автоматизация в лечебни и здравни заведения
  • Сградна автоматизация в лечебни и здравни заведения
  • Сградна автоматизация в лечебни и здравни заведения
  • Сградна автоматизация в лечебни и здравни заведения

Техническа статия

 

Системите за сградна автоматизация (BAS) са неизменна част от модерните болнични и здравни заведения по цял свят. В допълнение към стандартните си функции за управление на сградните услуги – осветление, електрооборудване, ОВК, пожароизвестяване, сигурност и контрол на достъпа, тези платформи притежават и богат асортимент от допълнителни възможности. Сред тях са инструменти за енергийна ефективност, поддържане на оптимален комфорт за пациентите и персонала, управление на критични болнични системи и инсталации и др. Развитието на сегмента през последните години позволява използване на ресурса на иновативни технологии като облачните изчисления, изкуствения интелект, IoT и др.

Функции на BAS платформите в здравния сектор

Платформите за сградна автоматизация в болници, поликлиники и други здравни заведения позволяват централизирано управление на всички интегрирани и цифровизирани аспекти от дейността на организацията. Те събират, съхраняват и обработват гигантски масиви от данни, които постъпват в системата чрез широк набор от полеви входящи точки, включително сензори, измервателни прибори, командни панели и др. Достъпът до системата е възможен на различни йерархични нива и посредством локални и отдалечени устройства като персонални компютри, смартфони и таблети.

В платформата могат да бъдат въведени параметри и допустими стойности за управление за микроклимата в отделните зони и помещения, включително такива със специално предназначение като операционни, изолационни зали, отделения за интензивна грижа и реанимация и др. В някои от тях са налице индивидуални изисквания за температурата, влажността, чистотата на въздуха, които могат да се управляват и от локални устройства за мониторинг с контролни табла, ситуирани в самата зала, както и чрез уеб-базиран клиент за достъп.

Съвременните решения за сградна автоматизация в болнични и здравни институции позволяват интегриране в цялостна платформа на технологичните системи в сградата (например тези за сгъстен въздух), системите за управление на заетостта на стаите и леглата, както и такива за проследяване в реално време на движението на пациентите и персонала в заведението с помощта на карти или други идентификатори. Освен централизирано, параметрите на средата в стаите могат да бъдат управлявани и локално на ниво пациент с цел осигуряване на възможности за персонализирана настройка и оптимален комфорт.

Енергиен мониторинг и мениджмънт

Огромните обеми информация, които интелигентните сензори, измервателни прибори и IoT устройства позволяват да бъдат генерирани за целите на високотехнологичната съвременна сградна автоматизация, могат да бъдат анализирани и използвани с цел повишаване на критични сградни показатели като енергийната ефективност. Инструментите за енергиен мониторинг и мениджмънт, интегрирани в BAS платформите за лечебни и здравни заведения, правят възможно регулираното управление спрямо реалните потребности на енергоинтензивни сградни услуги като осветлението, отоплението, вентилацията и климатизацията.

Важен елемент от този процес е мониторингът на контролирани среди като лабораториите, операционните зали, чистите помещения и други обекти със специални изисквания по отношение параметрите на микроклимата. При тях работата на ОВК инсталациите с пълна мощност през цялото време би генерирала огромно натоварване, свързано с голямо потребление на електроенергия. Ето защо управлението им според моментната необходимост спомага за редуциране на общата консумация и повишаване на енергийната ефективност на сградата.

Освен данни за това колко електричество консумират отделните системи в различни сценарии и режими на работа, управителите на здравни институции могат да се информират и колко реално струва това на заведението. Енергийният мениджмънт дава информация и за това как може работата на оборудването да бъде оптимизирана, а също и как влияе една неефективно функционираща или неизправна инсталация върху сметките за електроенергия и комфорта в сградата.
Интеграция със системите за сигурност

Ключова функция на платформите за сградна автоматизация в здравния сектор е да обезпечават сигурността на обекти като болници, поликлиники, лечебни центрове, лаборатории и др. Освен физическата безопасност на хората, оборудването и материалните активи, в модерната ера е от ключово значение опазването и на сигурността на данните.

Що се отнася до традиционните аспекти на този сегмент, видеонаблюдението и пожарната защита са критични елементи от платформите за сградна автоматизация и комбинирано управление на опасностите, които се внедряват във все повече здравни обекти. IP-базираните системи за мрежово видеонаблюдение позволяват детайлен непрекъснат мониторинг на случващото се в отделните помещения и зони на сградата, както и в околностите й. Високото качество на заснетите изображения и видеозаписи правят възможно не само регистрирането на широк набор от рискове за сигурността, но дори и идентифицирането на злонамерени лица, превозни средства и др.

Интегрирането на различни типове датчици в BAS платформата позволява също ранната детекция на пожари и други опасности за здравето и живота на пациентите и персонала. Централизираната платформа може автоматично да подаде сигнал към системата за пожарогасене, да задейства известителните системи, които навигират евакуацията на обекта, както и незабавно да уведоми съответните спешни служби.


 

Контрол на достъпа и уведомителни функции

Важна функция на системите за сградна автоматизация в сектора на здравеопазването е проследяването и управлението на човекопотока в сградата – пациенти, посетители, придружители и персонал. На база съответната схема за идентификация отделни служители могат да получават достъп до различни зони и помещения в обекта, а пациентите – да бъдат регистрирани, да заключват и отключват стаите си, да използват асансьорите и да се придвижват до необходимите кабинети, зали и лаборатории. Платформата за контрол на достъпа може да включва биометрични технологии, инструменти за разчитане на баркодове, идентифициране на регистрационни номера и други формати.

На пазара в сегмента се предлагат и специализирани болнични интерком системи, чрез които пациентите да изпращат сигнали към медицинския персонал или да се свързват със сестрите и санитарите посредством аудио- или видеовръзка. На подобен принцип посетителите имат възможност да комуникират с настанените в болницата без осъществяване на физически контакт, когато обстоятелствата не го позволяват. С помощта на гласови или цифрови уведомителни системи служителите на болничното или здравното заведение също могат да общуват помежду си, както и да известяват външните посетители и пациентите за различни събития. Уведомителните функции на системите за сградна автоматизация в този сектор включват и наличието на дигитални табла и монитори, които спомагат за управление на навигацията из сградата, реда на прием в кабинетите и обезпечават всички необходими информационни задачи. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Съвременни системи за периметрова охранаТехническа статия

Съвременни системи за периметрова охрана

Съвременните системи за периметрова охрана съчетават физически средства за сигурност и контрол на достъпа с модерни технологии, които допълват и подсилват функционалността им, улесняват управлението и гарантират надеждната им работа.

Благодарение на последните достижения при сензорите и видеонаблюдението в комбинация с иновации като изкуствен интелект и машинно обучение, периметровата охрана продължава да е сред най-търсените решения в областта на сигурността.

Мрежови видеорекордери (NVR)Техническа статия

Мрежови видеорекордери (NVR)

Мрежовите видеорекордери (Network video recorder, NVR) са специализирани системи, използвани все по-често в сградните решения за сигурност и видеонаблюдение поради множеството им предимства в сравнение с популярните дигитални видеорекордери (DVR).

Мрежовите видеорекордери се отличават от DVR системите основно по това, че входящият сигнал постъпва чрез мрежова връзка вместо посредством директна връзка към карта или тунер за видеозапис.

Системи за управление на опасноститеТехническа статия

Системи за управление на опасностите

С нарастващата автоматизация на сградните системи и услуги и тяхното масово консолидиране в единни платформи за сграден мениджмънт все по-популярни стават комбинираните решения за контрол на рисковете, познати като системи за управление на опасностите (Danger management systems, DMS)

AI технологии в сградната автоматизацияТехническа статия

AI технологии в сградната автоматизация

В ерата на автоматизацията сградните системи и услуги стават все по-интелигентни, свързани и интегрирани. Технологии като Internet of Things (IoT) и изкуственият интелект (Artificial Intelligence, AI) с помощта на сензори, инструменти за машинно обучение и комплексни алгоритми задават още по-високи стандарти за взаимодействие между потребителите, свързаните устройства и системите

Light + Building отбелязва 20-годишен юбилей през 2020 г.Бизнес

Light + Building отбелязва 20-годишен юбилей през 2020 г.

Най-новите решения, породени от разширяването на пазарите в световен мащаб, ще бъдат представени от множество изложители във Франкфурт на Майн от 8 до 13 март 2020 г.

Енкодери за асансьорна техникаТехническа статия

Енкодери за асансьорна техника

Основна задача при експлоатацията на асансьорна техника е гарантирането на надеждно и безопасно функциониране на системата. За това се грижат специални енкодери, които осигуряват прецизно управление на вертикалното издигане и измерване на скоростта, с която асансьорът се движи.

Те намират приложение както при пътническите, така и при товарните асансьорни системи с електрическо задвижване.

Стремим се винаги да доставяме само качествени продукти и услугиФирмена статия

Стремим се винаги да доставяме само качествени продукти и услуги

Специално за новия брой 2/2019 на сп. ТД Инсталации управителят на Комикон инж. Александър Савов разкрива най-актуалните новости около компанията и приоритетите за бъдещо развитие. От разговора ни с него ще научите повече и за водещите тенденции в сферата на сградната автоматизация към момента.

"Всички говорят за smart buildings. А как да преценим доколко една сграда е "smart"? Определено оценката зависи от това, какви са възможностите на функциониращите в нея подсистеми и до каква степен отделните такива взаимодействат помежду си и се допълват", коментира той. "Всички експонати, които представяме на изложението Smart Cities, са приложими при изграждането на инсталации за интелигентни домове, сгради, градове".

NFC технологията в сградната автоматизацияТехническа статия

NFC технологията в сградната автоматизация

NFC (Near Field Communication) технологията е сред иновациите, които постепенно намират разнообразни пазарни приложения в редица сфери на съвременния живот.

Постепенно NFC навлиза и в автоматизацията – от автоматично отключване или заключване на вратите на автомобила, включване на GPS навигацията или пускане на радиото – до интелигентните домове и сгради, в които все повече ежедневни дейности стават автоматизирани.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top