Сградни инсталации на България Мол

14.12.2012, Брой 6/2012 / Проекти, реализации /

  • Сградни инсталации на България Мол
  • Сградни инсталации на България Мол

Проекти, реализации

 

Част I. Eлектроинсталации, осветителни системи, BMS и системи за сигурност.

На 1 декември т. г. официално бе открит най-новият търговски център в София - България Мол. На церемонията присъства президентът на България Росен Плевнелиев, който подчерта важността на обекти от този тип за развитието на модерната визия на страната. Освен с иновативна архитектура, проектът се отличава с реализацията на съвременни технически решения в областта на сградните инсталации. Инвеститори в България Мол са компаниите L. S. Property и Salamanca Capital.

Маркан Сервиз е главен изпълнител на обекта в част електро и слаботокови системи, реализирайки дейностите си посредством подизпълнители.
Фирма Шнайдер Електрик участва като доставчик на продукти и решения при

изграждане на електроинсталациите в проекта
„Като се започне с консултиране при проектиране на инсталациите, консултиране при вземане на решения, избор на иновативни продукти при реализиране на проекта, консултиране при асемблиране на електрическите табла, за да се постигне гарантираното високо качество”, описват дейностите си по проекта от компанията и продължават: „Чрез нашите модулни уредби за вторично електроразпределение тип SM6 свързваме обекта към електроенергийната мрежа. Комплектните разпределителни устройства (КРУ) от този вид напълно отговарят на европейските стандарти и са в съответствие на всички изисквания за електромагнитна съвместимост. Чрез тях се извършва и измерването и закупуването на електроенергията от електроразпределителното дружество на страна 20 kV. Следва понижаване на напрежението на 400 V с помощта на сухи трансформатори тип TRICAST, произведени според най-високите световни изисквания. Следва разпределение на електроенергията към консуматорите с помощта на Типови Изпитани табла тип Prisma Plus. Тези табла отговарят на стандарт БДС EN 60439-1, както и притежават гаранцията на Шнайдер Електрик България за лицензирано и контролирано асемблиране. На обекта са инсталирани и компенсатори на реактивна мощност, благодарение на които разходите за консумация на реактивна енергия са сведени до минимум”.

За реализацията на част електро ОБО Беттерманн е доставила KTS - кабелоносещи системи, кабелни скари, стълби и укрепване, включително всички елементи за изграждането на пълна кабелна система; VBS - свързващи и укрепващи системи  разклонителни кутии, отваряеми инсталационни тръби Quick Pipe, кабелни връзки, дюбели за бърз монтаж; UFS - подови и подподови системи - подови канали и подови кутии включително всички необходими елементи за изграждането на пълна подова система; BSS - противопожарни системи; противопожарни прегради тип FPS. „Всички продукти се характеризират с надеждност, удобство и бързина при инсталиране и позволяват последващи промени и преработки”, коментират от компанията. “В процеса на работа се наложи осигуряването на навременна техническа помощ при проектиране и специфициране на системите, спазването на изключително кратки срокове за доставка, както и намирането на точните решения за всеки един детайл от доставените системи”, допълват от ОБО Беттерманн.
Системи за осветление
Основен подизпълнител на системите за интериорно осветление в търговския център е фирма Телетек. „За нас подборът на подходящо и съответстващо на проекта светлинно решение винаги е било предизвикателство и отговорност”, споделя инж. Антонина Димитрова, управител на компанията. „Натрупаният опит от реализацията на подобни проекти ни помогна много и за България Мол. Проектът се изпълняваше чрез подхода Design and Built, което ни даде възможността ефективно и резултатно да работим както с главния изпълнител Маркан Сервиз, така и с проектантския екип на Студио 17.5-М. Силата на нашия екип проектно осветление е в умението да влиза дълбоко в същността на проекта и съобразно изискванията му да дава различни решения за осветлението, основани на многовариантно светлотехническо проектиране. Ролята ни при реализацията на интериорното осветление в Мол България обхваща множество дейности - от избора на подходящи икономични и енергийноефективни светлинни решения, оптимизиране на броя и разположението на осветителните тела при спазване на нормените светлотехнически показатели до оформянето на конкретна спецификация, съответстваща на бюджета.

Самият проект за интериорно осветление изискваше използването на качествени материали и системи на утвърдени европейски и световни фирми. Партньорството на Телетек с водещите европейски производители ES-SYSTEM, TRILUX, ROVASI, предлагащи богата гама осветителни тела за търговско-развлекателни центрове, ни даде възможност да оформим цялостното решение. В обекта са доставени и вложени енергийно икономични осветители с висококачествени оптични системи, постигащи желаните интериорна визия и светлинен ефект. Осветителните тела на паркинг нивата се характеризират с нетипичен дизайн, отличаващ се от традиционните решения за подобни зони.

Всички осветителни тела са комплектовани с ЕПРА, енергоспестяващи компактни луминесцентни лампи и T5 лампи с дълъг живот. Освен осветлението за общите части, Телетек достави и система за евакуационно и аварийно осветление. При избора на тази система водещ критерий беше улеснената експлоатация и високата надеждност. За това заложихме на адресируемата система с централен мониторинг и евакуационните осветители на полската фирма ES-SYSTEM, която следи и информира за състоянието на всеки отделен осветител дори и чрез интернет, изключително лесна е за инсталация и с висока сигурност по време на експлоатация в съответствие с всички световни нормативи за евакуационно и аварийно осветление”, дава детайли относно реализацията инж. Димитрова.
В България Мол са инсталирани и


 

най-новите датчици за движение
Argus Standard на Schneider Electric. Монтираният на таван Argus Standard 360° проследява движението на обекти в радиус от 360°. Със своята светочувствителност 5-2000 lux датчикът гарантира включването на осветлението, само когато е индикирано присъствие и светлината в помещението е под установения праг на осветеност. „С инсталираните детектори за движение и присъствие, България Мол ще постигне до 30% спестявания от разходите си за осветление, което ще повиши енергийната ефективност на търговския център. Работата ни по този обект доказва, че Шнайдер Електрик е предпочитан партньор при изграждане на енергийно ефективни обекти от висок клас, в които качеството, надеждността и сигурността са основни критерии”, коментира инж. Иван Ламбиев, инженер продажби в компанията.

Фирма Икис Груп е основен доставчик на осветлението за кина Арена, детски център Extreme kids, магазини Premium, Mtel, Pulsar, Casyopea, BATA, аптека Subra. „Основните критерии за избора на осветителни тела бяха функционалността и енергийната ефективност. За целта са използвани основно LED светлоизточници и компактни луминесцентни лампи. Също така в комплекс Арена е изградена централна система за аварийно осветление, както автоматизирана система за управление на осветлението, свързано с прожекциите в кинозалите. Всички осветителни тела, заложени в изпълнението на проектите, отговарят на европейските стандарти за качество и са енергоспестяващи. Партньорите, на които се доверихме, са компаниите Philips, Osram, Beghelli, Tridonic”, споделя инж. Филип Шкембов, управител на Икис СЛ.

Николай Янев, управител на главния изпълнител Маркан Сервиз, споделя: „Фасадното осветление на България Мол е реализирано с RGB светодиодни осветители на Philips  от серията VAYA LINEAR, общо 505 броя, с различни дължини (0.33 м и 1м). Използваните осветителни тела за външно приложение са с най-висок клас оптика и много добро смесване на цветовете, надеждни и лесни за поддръжка, с висока степен на защита IP65, температурен диапазон от -40 °C до +35 °C, захранване 100 V-240 V АС, индивидуално адресируеми. Динамичното управление на фасадното осветление е реализирано с един контролер на Philips IPLAYER3  по DMX канал, който управлява и част от интериорното динамично светодиодно осветление. Изградената система позволява програмиране на голям брой динамични светлинни сценарии, които могат да се активират както индивидуално, така и по предварително зададен график.

В част осветление сме изпълнили програма максимум по отношение на енергийна ефективност. На всеки от етажите има датчици за осветеност, като последно светва най-горното ниво, което поради наличието на атриум, е най-дълго осветено”.

Системата за сградна автоматизация
е реализирана от фирма Ню Систем с продукти Siemens. „Мащабът на проекта България Мол в частта му сградна автоматизация е наистина е огромен, имайки предвид сигналите, които са над 4500”, разказва инж. Мария Накова, мениджър продажби Сградна автоматизация в компанията. „В обхвата й е включено следното:
- управление на 65 броя джет (jet) вентилатори спрямо нивата на въглероден окис (CO) в гаражите;
- управление на покривни централи, обслужващи „мини мола”, управлението им е посредством интеграция по MODBUS протокол;
- LON интеграция на покривни централи, обслужващи мола;
- интеграция на автономни термопомпени климатизатори с водно охлаждане (WSHP) в магазините по MODBUS протокол;
- управление на водни кули, обслужващи WSHP и осигуряващи охлаждането на покривните централи;
- управление на котли, работещи на газ/нафта;
- интеграция по MODBUS протокол на хидрантни помпи и помпи за питейна вода;
- наблюдение на измервателни устройства: интеграция на газмери, над 70 мултимера и над 150 електромера по MODBUS; извършваме отчитане на над 40 водомера, които сме доставили, посредством импулси;
- наблюдение на слаботоковите и силнотоковите системи средно напрежение, главни разпределителни табла и други;
- управление осветлението 150 кръга в мола по времеви график и по вътрешна осветеност, както и външното фасадно осветление по външна осветеност”, допълва тя.

Инж. Накова информира, че системата за BMS е йерархично изградена на три нива: полево оборудване, обхващащо сензори, вентили, изпълнителни механизми, стайни термостати, честотни преобразуватели. Тяхната цел е да предават определена информация на второ ниво, а именно на DDC (direct digital control) оборудване. Към него се включват всички модули, чрез които се извършва регулиране, управление или наблюдение на процесите, както и захранващи устройства.

„В България Мол сме използвали програмируеми контролери, чийто софтуер е специално разработен за нуждите на сградата от серията PXC на Siemens. На трето ниво слагаме мениджмънт станцията или операторската станция, с която работи съответния технически, поддържащ сградата персонал, фасилити компания. За операторската станция са разработени графични страници с помоща на специализиран софтуер Desigo Insight V4.1 и наши специалисти, които отговарят на конкретните системи изградени в сградата. За нуждите на България Мол сме предвидили две мениджмънт станции, едната от които е изцяло предназначена за системата за отопление, вентилация и климатизация, а другата обхваща останалите системи като ВиК, слаботокови, силнотокови, наблюдение на средно напрежение, ГРТ1 и ГРТ2”, внася детайли относно реализацията Мария Накова.

„Използваната за този обект система Desigo 4 предоставя максимална енергийна ефективност и възвръщаемост на инвестициите в краткосрочен план, съчетани с висока надеждност и безотказна работа на системите. Инсталирането и експлоатацията на цялата гама е оптимизирано за максимално облекчаване на крайния потребител. Системата предлага пълна съвместимост с Microsoft и отговаря на международните стандарти за комуникация по BACnet - ЕN ISO 16484-5, ANSI, ASHRAE, B.I.G.-EU. Комуникацията е отворена и предлага връзки с други устройства по протоколи като KNX, LonWorks, M-Bus, ModBus RTU и OPC. Ниво автоматика бе изградено с ново поколение контролери и I/O модули, сформиращи т. нар. модулна серия за автоматика. Разработката включва компактен дизайн, високоскоростен обмен на данни и голямо разнообразие от универсални, аналогови и цифрови сигнали.

Предлаганият софтуер за програмиране на ниво автоматика е изключително гъвкав и богат на редица готови разработени и тествани приложения от Siemens. Базира се на свободно програмиране, като основното ядро е сформирано върху базова платформа на Simatic. Системата покрива международните стандарти за енергийна ефективност EN 15232”, разказват от фирмата-доставчик Siemens.

В реализацията на BMS системата са вложени кабели Lapp Kabel тип OLFLEX CLASSIC 110,110CY, 130H; UNITRONIC LIYCY, LIYY, BUS EIB. „Продуктите, които доставихме, са с перфектно немско качество. Техни предимства са цената, навременната доставка, бързият и лесен монтаж”, споделя Михаил Бояджийски, продуктов мениджър на Lapp Kabel във ВиВ Изоматик.

Системи за сигурност
Телелинк, един от основните партньори на Bosch Системи за сигурност в България, проектира, изгради и въведе в експлоатация интегрирана система за сигурност и безопасност, обединяваща отделните подсистеми за пожароизвестяване, публично оповестяване/евакуация и озвучаване, видеонаблюдение, контрол на достъпа и сигнално-охранителна техника, базирана изцяло на продуктите на немската компания.

„Базирано на общата интеграционна платформа за управление и мониторинг на системите за сигурност на Bosch BIS (Building Integration System), търговският център получи едно цялостно системно решение. Софтуерът поддържа редица приложения, като е съвместим с всички системи за сигурност на Bosch и може да се свързва със системи на други производители чрез ОPC интерфейс”, разказва инж. Мартин Петров, търговски инженер, бизнес направление Сигурност и Автоматизация в Телелинк.

„Основното изискване на клиента беше системата за пожароизвестяване бе да гарантира бързо и надеждно разпознаване на признаците за възникващ пожар. Също така, вероятността за фалшиво сработване и последващата ненужна евакуация на хора трябваше да се сведе до минимум. Тези изисквания бяха успешно постигнати с помощта на пожароизвестителни модулни централи от серията FPA-5000, изключително гъвкави, лесни за употреба и разширение адресируеми централи и серията интелигентни димооптични, термични и комбинирани пожароизвестители на BOSCH - FAP/FAH/FAP-DOT 420, с вградени алгоритми за разпознаване на пожар.

Публично-оповестителната и гласово-евакуационна система Plena на Bosch, с общо 36 зони, е свързана с пожароизвестителната система. Приблизително 600 броя високоговорители в търговския център и 240 броя в офисната част предават съобщения и инструкции за евакуация. В общите части на комплекса са инсталирани над 60 броя високоговорители за таванен монтаж от серията LBC-3086. Централното оборудване за контрол и управление на системата за оповестяване и озвучаване е реализирано от 2 броя микрофонни пултове от серия LBB-1956, контролен пулт серия LBB-1990. Необходимата мощност, гарантираща покритието по отделните нива на сградата, е поверена на усилвателите от серията PLN-1P1000 и рутерите LBB-1935/20. Източникът на музика е от серията PLE-SDT на Bosch.

Партньорите на Bosch от Телелинк изградиха и системите за видеонаблюдение, сигнално-охранителна техника и контрол на достъпа. Системата за видеонаблюдение оперира с над 80 мегапикселови IP видеокамери и общо 10 монитора в контролния център за наблюдение. Тя обхваща цялата сграда - търговския център, офис сградата и подземните нива на паркинга.

Системата е особено важна за комплекса, като работи 24 часа, 7 дни в седмицата. От съществено значение се явява работата на надеждна и гъвкава система за видеонаблюдение, както и дискретно покритие на най-критичните зони в търговския център. Телелинк внедри софтуерната платформа на Bosch - BVMS (Bosch Video Management System), с IP камери от сериите AutoDome 700 PTZ и мегапикселови Dinion MiniDome.

Цялостното системно решение е завършено с мониторинг център, като управлението на системата е осъществено чрез мениджмънт платформата за видеонаблюдение Bosch Video Management System (BVMS), IP-базирано решение за видеосистеми за охрана, осигуряващо безпроблемния мениджмънт на цифрово видео, аудио и друга информация през изградената IP структурна кабелна мрежа.

Охранителната система осигурява надеждна защита от влизане с взлом, и направи възможно използването на функцията взимане/сваляне от охрана на отделни части от търговския комплекс. Графичният потребителски интерфейс на системата MAP-5000 с един контролен център в контролното помещение на търговския център напълно покри изискванията на клиента за интуитивна работа със системата за охрана. Чрез зоновите разширители EMIL-120 и конвенционални PIR детектори от професионалната серия се реализира ценово ефективно решение, без да се прави компромис с надеждността на системата”, описва в подробности съвместната работа на Телелинк и Bosch инж. Петров.

„Съчетаването на продукти и услуги от Bosch и партньорите от Телелинк беше подходящото решение за търговски център България Мол. Постигната е целта за изграждането на голям търговски център с надеждни и интегрирани системи за сигурност, като това е в основата на избора на един доставчик, проектант и изпълнител за всички системи за сигурност”, подчертава в заключение той. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Столична община изгражда инсталации, оползотворяващи геотермална енергия, в две детски градиниПроекти, реализации

Столична община изгражда инсталации, оползотворяващи геотермална енергия, в две детски градини

Партньор на Столична община по процедура BGENERGY-1.002 "Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост" е исландската фирма Verkís, базирана в Рейкявик.

Сградни инсталации в Колайдър Активити ЦентърПроекти, реализации

Сградни инсталации в Колайдър Активити Център

Колайдър Активити Център е разположен на площ от 15 хиляди кв. м, които включват и предвидения на ниво -1 паркинг.

Дизайнерски светлинни решения

Фирма Загата е изпълнител на специфичните осветители по идея на арх. Николов като фасадно осветление с монтаж на нестандартен архитектурен метален детайл, осветление на стъклената козирка централен вход - вградени осветителни тела в стъкло, осветление на парапетите в централен атриум и, не на последно място, светлинна инсталация в стъклен атриум входно пространство с размери 12х6 м и монтаж на стъклен покрив.

Кабелни скари, инсталационни тръби и крепежи

НИДАКС България е единствен и основен доставчик на кабелни скари, инсталационни тръби и крепежи за нуждите на проекта Сан Стефано Плаза.“При подновяване на строителните дейности инвеститорът не се поколеба и избра доказаното качество на продуктите с марка НИДАКС за изграждането на всички кабелни трасета в комплекса.

Система за сградна автоматизацияПроекти, реализации

Система за сградна автоматизация

Фирма Шнайдер Електрик България е доставила и внедрила в сградата новата платформа за сградна автоматизация StruxureWare Building Operations (SBO), която управлява централизирано HVAC системата, елементи от електрическите инсталации, като освен управлението е интегриран и енергиен мениджмънт за всички части от сградата.

Канализационна система за отделяне на твърди частициПроекти, реализации

Канализационна система за отделяне на твърди частици

Фирма Вило България е внедрила канализационната система за отделяне на твърди частици при по-ниска консумация на вода EMUport на Сан Стефано Плаза. “Това е и първият реализиран обект с тази система в страната”, коментират от компанията.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top