Сградни инсталации на Софарма Бизнес Тауърс

01.12.2011, Брой 6/2011 / Проекти, реализации /

  • Сградни инсталации на Софарма Бизнес Тауърс

Проекти, реализации

 

Милица Атанасова

На 10 октомври т. г. в София бе открита новата бизнес и търговска сграда Софарма Бизнес Тауърс (СБТ). Сградата се отличава със заложените енергийно ефективни технологии. Софарма имоти АДСИЦ е вложил в реализацията над 50 млн. евро, според експерти инвестиция от този род се изплаща за период от 7 до 10 г.
Обектът е с разгъната застроена площ 51 000 кв.м. Освен бизнес офиси, разположени в две кули, комплексът включва двуетажен търговско-развлекателен комплекс с разгъната застроена площ 11 000 кв.м и голям озеленен покрив. От Софарма отбелязват, че сградите са Клас А, най-високият клас според европейските и световните класификации за търговски и офис площи.

Сградите са с децентрализирана отоплителна система с разположени по периметъра конвектори. Те работят само когато е необходимо, през по-голямата част от годината дори не се налага да работят. Всичко е подчинено на идеята да се пести до 50% от обичайно използваната във всяка сграда енергия. „Фирма Термоклима 2005 е разработила технически и работен проект на целия комплекс в тази част, както и постоянен авторски надзор до реализирането на проекта”, коментира инж. Богомил Хорозов, управител на компанията. „Основните съоръжения за обекта са проектирани с оборудване на фирма GEA - Австрия, и HITACHI - термопомпени водоохлаждащи агрегати за молове. Преимуществата на съоръженията са в много високия коефициент на трансформация, сертифицирани по EUROVENT, много ниски шумови нива на най-висока скорост, много малък разход на ел. енергия за конвекторите”, допълва той.

Фирма Дамвент е доставила

20 броя рекуперативен блок с вградена термопомпа
VEDA Max.E-Mini за СБТ. “Съвсем логично, с оглед новите изисквания по отношение енергоспестяване, както и класа на обекта, беше заложено на съоръжение тип е-кономайзери”, коментират от компанията.
„Специално за дадения обект решението VEDA Max.E-Mini беше подобрено и модифицирано конструктивно, като бяха използвани най-висок енергиен клас IE3 вентилатори, тип plug fan с вграден честотен регулатор. Беше добавена клапа за рециркулация, позволяваща на съоръжението да работи при най-ниски външни температури без нужда от допълнителен топлинен източник. Използването на специална шумопоглъщаща материя цели понижаването на нивото на звуково налягане и достигане на желаните шумови нива в помещенията. Всяко едно от съоръженията е произведено с вграден свободно програмируем DDC контролер, с възможност за връзка към централната BMS на сградата.

За целите на обекта и проекта са произведени и двата стандартни типоразмера на VEDA Max.E-Mini - Mini 1с дебит до 2000 м3/ч и Mini 2 с дебит до 3200 м3/ч.
Със спечелването на този престижен проект, Дамвент затвърждава позицията си на лидер в производството и иновациите на комплексни решения за вентилация и климатизация от най-висок енергиен клас и с най-висока ефективност на оползотворяване на отпадната топлина”, заявяват от Дамвент.
Фасадата на Софарма Бизнес Тауърс
е специално разработена по системата double skin (двойна кожа) - във фугата между двете стъкла на фасадата са разположени специални автоматизирани слънцезащитни “щори”. Прозорците се отварят за проникване на свеж и чист въздух в помещенията. За създаването на тази уникална фасада бе създаден консорциум от няколко фирми - Кристиян Нейко, Рейнърс, Астрал и Ретро солар.
Осветлението на сградата е система от висящи осветителни тела. Те използват максимално ефективно интензитета на светлината. Както и останалата част от сградната инсталация, осветлението е свързано с BMS, която позволява автоматичното му управление.

„Основното при проектирането на ел. инсталациите
в СБТ е идеята за висока степен на сигурност и най-важното - непрекъснатост на електрозахранването”, коментира инж. Здравко Евлогиев, управител на Контурпроект, проектант на част Електро. „Това е постигнато с изграждането на двустранни връзки на средно напрежение към ЧЕЗ. От друга страна, товарите към трансформаторите са подредени по начин, позволяващ АВР на НН на всяка двойка трансформатори. Приоритетно при резервирането са захранени бизнес и офис консуматорите за сметка на търговски и HVAC консуматори. Ядрото на енергийния център са четири сухи трансформатора по 1600 kVA. Допълнително, за консуматорите „първа” категория е предвиден дизелгенератор с върхова мощност 980 kW и 60 kW UPS за консуматорите „нулева” категория. Разпределителните уредби на страна РУ-СР и РУ-НН са на фирма ABB.
Правилното проектиране на електрозахранването в търговско-административен комплекс с мащабите и функциите на СБТ е от изключителна важност. Захранването в сградите изцяло се базира на шинопроводи. Изградени са 12 шинопровода за различни цели от 400 A до 2000 A, като са доставени общо повече от 1000 м от фирма Legrand.

„Успешно внедрихме шинопроводната система за електрозахранване и електроразпределение серия SCP като аналог на традиционните методи с използване на кабели”, коментира инж. Андрей Йовчев, Техническа поддръжка и Обучение в Льогранд България.
„Изборът на внедрените решения бе продиктуван от следните фактори: 

- сигурност на електрозахранването в случай на пожар - при използване на сухи трансформатори, в комплект с шинопроводи, се елиминира опасността от разпространение на огъня. Цялата гама продукти на Legrand е “fire retardant”, съгласно стандарт IEC 60332-3, т. е. не поддържа и не разпространява горенето и е тествана за устойчивост на огън, съгласно DIN 4102-09 и EN1366-3; висока устойчивост на къси съединения, тестове и сертификати, съгласно IEC EN 60439-2; нормална работа при 40 градуса околна температура, без необходимост от редуциране на натоварването, спрямо 35 градуса, изискуеми по стандарт; механически блокировки, с цел избягване на грешки и намаляване на времето, необходимо за монтаж на шинопроводните системи; ниски електромагнитни емисии, съответно ниски загуби на електроенергия по време на експлоатацията на сградите;

- лесно проектиране, сигурен и бърз монтаж - основно се следва архитектурата на обекта, като завоите са винаги под прав ъгъл; възможно е изработване на елементи с нестандартни размери; осигурява се автоматично, равномерно разпределение на натоварването между трите фази на шинопроводите; възможност за работа под напрежение, без опасност за хората; степен на прахо- и влагозащита IP55.

- гъвкавост на системата при монтаж, благодарение на компактните си размери, дори в малки пространства; позволяват разширяване и преконфигуриране на системата за електрозахранване, във всеки един момент при експлоатация на обекта; окомплектовани са с нужните аксесоари за различен начин на монтаж, дори в силно сеизмични зони; не е необходимо периодично техническо обслужване”, допълва той.

„Гръбнакът на преносната мрежа са два 1600 A и два 1250 A разпределителни шинопровода. Най-общо те могат да бъдат разделени на технологични / HVAC шинопроводи, резервирани шинопроводи от дизелгенератора и такива захранващи офисната част на сгради А и Б от 3 до 21 етаж. Всички главни, разпределителни, етажни и технологични ел. табла са захранени с къси връзки към шинопроводните системи на сградите. Ел. апаратурата и корпусите на таблата са доставка на Siemens.
Изградено е работно, дежурно, рекламно, аварийно и адресируемо евакуационно осветление. Реализирано е 100% управление на осветителните системи в обществените и офисните части през BMS системата. В офисите на бизнес центъра и част от обществените зони е реализирано

DALI управление на осветителното оборудване
Монтирани са над 2000 броя енергоикономични луминесцентни осветителни тела с огледални решетки и директна-индиректна светлоразпределителна крива с DALI интерфейс. Използването им води до значителни икономии на ел. енергия и по-добър зрителен комфорт. Това позволява, от една страна, максимална гъвкавост при конфигурирането на желани площи. От друга страна, благодарение на димерното управление 0-100% на светлоизточниците се постига до 50% икономия на ел. енергия.

Връзка на електрическите системи към BMS системата на сградата позволява: мониторинг на ел.инсталацията на всички главни и етажни ел. табла; електромери с комуникационен протокол за контролно измерване на ел. енергията на всички подобекти; мултимерни устройства за следене на параметрите на мрежата на всички изводи РУ-НН на ТП; възможност за анализи, превенция и изготвяне на товарови графици по зони, блокове и системи; ел. управление на осветлението през BMS/DALI за всички обществени и офис зони; ел.управление на всички HVAC системи; ел. управление на щори в офисите”, разказва инж. Евлогиев.

Фирма DTS Цифрови преносни системи е изградила системата за автономно електрозахранване на сградата, състояща се от дизелгенератор с мощност 1000 kVA на италианския производител VISA и непрекъсваемо токозахранващо устройство UPS с мощност 80kVA на френско-италианския производител SOCOMEC.
„Максимално са използвани “green” технологиите при конвенционалното енергообезпечаване, като би могло да се помисли и за бъдещо инсталиране на фотоволтаична система”, коментира г-н Иван Попов, управител на компанията.


 

Системата за сградно управление (BMS)
осигурява надеждното управление на сградните инсталации - ВиК, електро, измервания.
„Проектът и изпълнението на BMS и сградната автоматизация е изцяло наше дело”, споделя  инж. Красимир Обретенов, управител на фирма ЕЛТРОНИК. „За пълно обхващане на системите за управление и наблюдение в сградите са използвани едни от най-модерните европейски концепции за сградна автоматизация. За максимална гъвкавост сградната автоматика е изградена от напълно самостоятелни подсистеми, работещи в синхрон с BMS: Всеки етаж от сградите се управлява с два локални контролера CX9000 (Beckhoff). Те правят връзка със системата от по-високо ниво BMS по Ethernet, а с локалните подсистеми се свързват чрез Gateway KNX , EnOcean и LON.
Осветителните тела се управляват по протокол DALI, който чрез Gateway KNX/DALI и EnOcean се свързва с локален етажен контролер. По този начин се постигат две цели - високо качество, при максимален комфорт и пълна диагностика  на над 7000 DALI баласта чрез BMS.
Всички конвектори се управляват локално по протокол MATRIX на GEA и чрез Gateway LON се свързват към локалните контролери. С цел икономия на енергия на отваряемите прозорци са монтирани магнитно управляеми контакти на фирма Omnio, работещи по безжичен протокол EnOcean. По този начин запазихме фасадните панели от механични дейности и значително намалихме окабеляването на сградата.

Вградените оптични щори се управляват по протокол KNX със SHUTTER/BLIND ACTUATOR N523/11 на SIEMENS. Алгоритмите за управление се коригират автоматично от монтирани на покривите на сградите метеостанции на фирма Elsner, измерващи температура, сила на вятъра, слънчева радиация и осветеност. Метеостанциите комуникират директно с актуаторите по протокол KNX. Така се постигат висока енергийна ефективност и икономии на енергия за отопление, охлаждане и осветление на кулите при максимален комфорт. Всички измервания на енергии в сградите са с дистанционно отчитане.

Управлението на сградите се осъществява от BMS, изграден на базата на HMI/SCADA GENESIS 64 на ICONICS с лиценз за 25 000 точки.
Като цяло в сградите има над 7000 DALI баласта, над 5000 точки KNX, над 1000 точки EnOcean, над 1500 точки LON, над 150 точки Ethernet, над 100 контролера, над 80 точки MPbus, над 50 точки Mbus и всички работят в синхрон в единен BMS. Цялата нисковолтова апаратура, включително таблата са от гамата на SIEMENS”, допълва инж. Обретенов.

“В СБТ има вградени много наши изделия, някои са доставени от Елтроник, други чрез Дамвент и други фирми”, коментира г-жа Гергана Ангелова, управител на Белимо България.

„Доставили сме бътерфлай клапи и вентили с MP Bus изпълнителни механизми и изпълнителни механизми за клапи за въздух. Доставените от нас изпълнителни механизми са свързани в цифрова система за управление по стандарта на BELIMO - MP Bus. Предимствата в използването на MP Bus управлението на BELIMO е постигането на по-добра функционалност и компановка на системата, както и по-добрата комплексна цена, поради значителното редуциране на средства за окабеляване”, разказва тя.

Оптимизация на пътникопотока и връщане на eнергия в мрежата
„Целта на Алекс ЕА беше да предложи най-доброто решение за гладко и плавно придвижване на хората в СБТ”, коментират от компанията, доставила и монтирала асансьорите. „След подробен анализ бяха избрани най-подходящите модели асансьори, които да функционират правилно и да се интегрират добре с оборудването на сградата. Оптимизирането на пътникопотока в двете кули беше една от основните цели при избора на модел асансьорни уредби. И затова бяха доставени най-бързите асансьори на Балканите - KONE MiniSpace 3.5 м/с и 2.5 м/с”, допълват те.

„Освен това е приложена иновативната технология KONE Polaris Destination Control System - кабина без кабинна бутониера. Това позволява групирането на хората и оптимизирането на трафика чрез предварително задаване на желания етаж. Също така друга основна стратегия при избора на този модел асансьори е икономичната консумация на електроенергия и опазването на околната среда. Използваната т.нар. Green Technology, позволява връщането на електроенергия по време на работа на асансьорите обратно в мрежата на сградата”, разказват от Алекс ЕА.

„Динакорд България достави и пусна в действие система за гласово евакуационно оповестяване и фоново озвучаване в СБТ”, споделя Николай Христозов, представител на компанията. „Системата е реализирана с централна апаратура Бош, серия Плена. Апаратурата от серия Плена позволява изграждането на системи в пълно съответствие със стандарт БДС EN 60849 и е сертифицирана по БДС EN 54-16. Бош Плена е изградена на модулен принцип. В основата й стои контролер LBB1990/00 с комутатор за 6 зони, с вграден модул за евакуационни съобщения, усилвател 240 W/100 V и микрофон за извънредни съобщения.

С добавяне на допълнителни устройства, системата може лесно да се разшири до 60 зони, с до 8 микрофонни пулта за отправяне на текущи съобщения. Система Плена притежава множество възможности, сред които най-отличителните са: пълен самоконтрол, автоматично превключване на резервен усилвател при отказ на основен усилвател, автоматично превключване към резервно електрозахранване 24 V DC, при отпадане на основното електрозахранване, работа в двуканален режим за едновременно предаване на фонова музика и съобщения; съвместяване със системи за пожароизвестяване, с автоматично стартиране на съобщение за евакуация при пожар; съвместяване със системи за сградна автоматизация за автоматично предаване на сигнал за повреда.

Системата, изградена в СБТ, е със 17 зони за отправяне на служебни и евакуационни съобщения. В част от зоните на системата е предвидена възможност за предаване на фонова музикална програма. В отделни обособени части от сградата е предвидена и възможност за включване на локален музикален източник, като при това приоритетното излъчване на съобщения от усилвателната централа се запазва.

Служебните съобщения се отправят посредством 3 дистанционни микрофонни пулта. Евакуационните съобщения се отправят от отделен микрофон само за извънредни съобщения, разположен в усилвателната централа, а при подаване на управляващ сигнал от системата за пожароизвестяване в сградата се стартира автоматично предаване на предварително записано съобщение за евакуация. Системата разполага и с автономно резервно електрозахранване от акумулаторни батерии, което позволява над 30 минути работа при пълно натоварване”, разказва той. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!Фирмена статия

Интегрирана POS система за видеонаблюдение в магазините, вече е достъпна и за малкия бизнес!

Имате нужда от защита?! Решението е много лесно - Microinvest  търговски софтуер с интеграция на система за видеонаблюдение от Dahua.

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветлениеТехническа статия

Предимства на светодиодната технология в аварийното осветление

LED осветлението е все по-предпочитана технология в редица обществени, търговски и индустриални приложения, в това число и в аварийното осветление. Това е обусловено от факта, че светодиодните осветители притежават някои характеристики, които ги правят подходящо решение за аварийни осветителни инсталации.

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сградиТехническа статия

Повишаване на качеството на осветлението в търговски сгради

Повечето проекти, касаещи обновяване на осветлението в търговски сгради, са съсредоточени върху намаляване на енергопотреблението. Според данни от различни изследвания осветлението в тези обекти обикновено заема над една трета от разходите за електроенергия.

Решения за нискотемпературно отоплениеТехническа статия

Решения за нискотемпературно отопление

При употребата на нискотемпературно централно отопление е особено важно да се постигне правилно управление на потребителско ниво, за да може да се гарантира и точната степен на охлаждане на топлоподаването. Ниската температура на подаване сама по себе си не представлява голям проблем за термостатичното управление на радиатора.

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизацияТехническа статия

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Сградите са сред най-големите консуматори на електроенергия в наши дни. Годишно те потребяват около 40% от използваното електричество в глобален план и притежават огромен потенциал за икономии на енергия.

Контрол на микроорганизмите във водопроводните инсталацииТехническа статия

Контрол на микроорганизмите във водопроводните инсталации

Факторите, благоприятстващи формирането на биофилм във водоразпределителните системи, са няколко - устойчивостта на бактериите към дезинфектанти, неправилното използване на самите дезинфектанти, естеството и концентрацията на биоразградимите вещества, температурата и конструкционните материали на водопроводите.До момента по-голямата част от проучванията на биофилмите, образуващи се в тръбите за питейна вода, третират материалите, от които е изградена водоразпределителната система, по която се движи водата преди да навлезе във водопроводната мрежа, обслужваща потребителите.

ОВК инсталации в пасивни сградиТехническа статия

ОВК инсталации в пасивни сгради

По-добрата информираност относно енергийната ефективност и изменението на климата стана причина за редица нови посоки на развитие на строителния сектор - например с концепции като пасивни къщи, нисковъглеродни сгради и дори сгради с нулеви емисии. Всички нисковъглеродни сгради, било то къщи, офис сгради или заводи, постигат общата си цел като прилагат всякакви екологични технологии и стратегии.

Сградни инсталации в Колайдър Активити ЦентърПроекти, реализации

Сградни инсталации в Колайдър Активити Център

Колайдър Активити Център е разположен на площ от 15 хиляди кв. м, които включват и предвидения на ниво -1 паркинг.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top