Сградни инсталации в Галерия Мол Бургас

01.09.2012, Брой 4/2012 / Проекти, реализации /

  • Сградни инсталации в Галерия Мол Бургас
  • Сградни инсталации в Галерия Мол Бургас
  • Сградни инсталации в Галерия Мол Бургас

Проекти, реализации

 

Търговският център е сред първите обекти в България, сертифицирани по LEED

В средата на м. май т. г. бе открит Галерия Мол Бургас. Според инвеститорите това е първият модерен мол в града и първият зелен търговски център в България, сертифициран по американската система за устойчиво строителство LEED.

Молът разполага с 1200 паркоместа. Общата площ на съоръжението е 35 000 кв. м. Инвестицията е в размер на 75 млн. евро. Галерия Мол Бургас се състои от следните части: входна зона; 52 магазина; супермаркет с площ от 4653 кв. м, 8 заведения за хранене с обща площ от 534 кв. м, както и зала за хранене - 637 кв. м; самостоятелен ресторант - 921 кв. м; кинокомплекс с 9 кинозали; обслужващи помещения за административния и техническия персонал; складови площи; технически помещения; покрит паркинг. Конструкцията на сградата е стоманобетонна. Фасадата e облицована с композитни алуминиеви пана и фасадна силикатна мазилка.

Галерия Мол Бургас е част от верига шопинг центрове със същото наименование, разработена и управлявана от Globe Trade Centre (GTC), в няколко държави в региона.

Слаботокови системи
При изграждането на Галерия Мол Бургас фирма ПРОТЕХ е подизпълнител и отговаря изцяло за всички слаботокови системи на обекта, а именно - пожароизвестителна, пожарогасителна, СОТ, контрол на достъп, видеонаблюдение, оповестяване и озвучаване, газ детекция за подземните паркинг зони и СКС в зоната на CinemaCity. „Беше реализирана и софтуерна интеграция на пожароизвестителната система и системата за газ детекция с BMS системата на обекта”, коментира Георги Дамянов, технически директор в компанията. „Дейностите по тези системи включваха изработване на работни проекти, базирани на техническото задание и изискванията на инвеститора и получените идейни проекти, доставка, кабелиране, монтаж, пуск и пълен тест на системите”, допълва той.

По негови думи изборът на конкретно оборудване е продиктуван от няколко фактора: първо, оборудването трябва да отговаря като технически параметри и функционалност на изискванията, зададени от инвеститора; на второ място, изборът на техника е предопределен от конкретните параметри на работната среда и степента на риск (при системите за сигурност) и на последно, но не и по важност, е необходимо изпълнението да се вмести в бюджетните лимити на инвеститора.

„Благодарение на високите технологии, използвани в разработката и реализирането на системите, имаше възможност да се използват продукти от различни производители, без това да повлияе на ефективността на работа с тях. Бяха инсталирани системи на фирмите SIEMENS - СОТ, газ детекция, ПГС; SCHRACK SECONET - пожароизвестяване, реализиране на блокировки и следене на сигнали от ПГС, газово пожарогасене; BOSCH - видеонаблюдение; ТОА - фоново озвучаване, оповестяване. Всички системи са реализирани с
възможност за централизирано и децентрализирано опериране и наблюдение
Въпреки специфичните условия поради разчупената архитектура и размерите на обекта, които затрудняваха комуникацията по магистралите за данни, бяха използвани най-нови технологии за приемане и предаване на данни чрез преобразуватели и медия конвертори, за комуникация жично и по оптика. Чрез използването на разпределена логика между централното оборудване и периферните устройства е възможно получаването и изпращането на информация между тях да става с възможно най-висока скорост, което води до бързо получаване на събития в системата от операторите и възможно най-спешна реакция при предотвратяване на инциденти”, разказва г-н Дамянов.

„Вграденият 20-битов DSP процесор за обработка на изображението във видеокамерите на Bosch осигурява ненадминато качество и детайлност на картината”, коментират от Bosch Системи за сигурност, доставчик на камерите за видеонаблюдението в комплекса. „Това позволява на операторите да увеличават произволни части от сцената, без да се губи яснотата по периметъра на сцената. По този начин лесно могат да се разглеждат конкретни детайли от картината като човешки лица или регистрационни номера на автомобили. Всичко това ни дава възможността да наблюдаваме и най-обширното пространство с по-малко камери, което на свой ред понижава разходите по инсталирането и поддръжката на системата”, допълват те.

ОВК инсталации
В процеса на изпълнение на обекта фирма Атаро клима е извършила различни видове дейности в областта на ОВК. Сред тях са: монтаж на въздухопроводната инсталация в машинното помещение на кината Cinema city, сплит и мултисплит системи Daikin в прожекционните коридори на Cinema city и административната част на мола, слънчеви колектори за БГВ в Pure Health & Fitness, носеща конструкция за обезшумяващ таван в Playground, както и климатичните и вентилационни инсталации в магазините на редица известни търговски марки.

“Обемът на изпълнената работа е монтаж на над 10 500 кв. м въздуховоди, 1100 броя вентилационни решетки и 73 броя сплит системи”, коментират от компанията. “След завършването на обекта Атаро клима направи баланс и наладка на всички вентилационни, климатични и водни инсталации”, допълват те.

От компанията споделят, че на обекта са монтирани термопомпени климатични агрегати с висок коефициент на енергийна ефективност, достигащ до COP - 4,53, както и слънчеви колектори за оползотворяване на слънчевата енергия за производство на топла вода за битови нужди.

“Различните подобекти са изпълнени в изключително кратки срокове, като според обема на работа фирма Атаро клима е участвала с между 10 и 50 монтажника, за които разнообразната и специфична дейност на обекта е повдигнала нивото на професионална квалификация и опит”, описват извършената работа по проекта от Атаро клима.


 

BMS система
BMS системата на сградата, изградена от фирма Ню Систем, обхваща близо 2000 физически сигнала (physical data points), както и приблизително 1000 интеграционни точки. “Интегрирали сме чилъри, котли, т. нар. Rooftops и WSHP, дизелгенератори, трите енергийни центъра, топлостудомери; някои подсистеми в сградата като система за дъждовна вода, система за питейна вода, система за отопление на тръби”, споделя Мария Накова, мениджър продажби Сградна автоматизация в Ню Систем. “За осъществяване на интеграциите на Галерия Бургас сме използвали LON, Modbus и Mbus протоколи. Доставихме и инсталирахме полевата автоматика, доставихме и програмирахме DDC контролерите и операторската станция, както и проектиране, производство, монтаж и пуск на табла автоматика (DDC табла). Изготвихме документация за цялата система и обучение на съответния персонал.
Галерия Бургас има

четири взаимосвързани операторски станции
Едната е предназначена основно за управление на ОВиК инсталациите на целия мол без кината, има отделна операторска станция за кината, още една за управление и наблюдение на електроинсталациите в мола и четвърта станция, предназначена да обслужва нуждите на търговска верига магазини. Друга особеност на обекта е, че съгласно изискванията на клиента системата за автоматизация на мола е базирана на оборудване на Siemens, а системата на кината - на Шнайдер, и в същото време двете системи са свързани помежду си”, допълва тя.

“За Галерия Мол Бургас доставихме: СОТ, газ детекция, ПГС, високотехнологичната система за сградна автоматизация (BMS) с марка Desigo - програмируеми модулни контролери PX и TX-I/O модули, както и мениджмънт станция за визуализация Desigo Insight V4”, коментират от Siemens. “BMS системата Desigo предлага възможност за реализиране на значителна енергийна ефективност чрез управление на консумираната енергия в сградата и последващо намаляване на разходите, без компромис в комфорта. За разлика от други мерки за енергийна ефективност, инвестицията в сграден мениджмънт има много по-кратък срок на възвръщаемост и ниски оперативни разходи. За Галерия Мол Бургас се очаква

възвръщаемостта да е дори в период по-кратък от 2-3 години
Desigo BMS дава възможност за свързване и с други устройства по протоколите KNX, LonWorks, M-Bus, ModBus RTU и OPC, които за този обект са котли, чилъри, Rooftop машини, водни кули, противопожарна инсталация, дизел агрегат, централни топломери, осветление и др.

За управлението и енергийния мениджмънт на ОВК инсталациите доставихме вентили и задвижки от серията Acvatix, спечелили престижната награда IF 2012. Те предлагат възможност за реализиране на висока енергийна ефективност чрез прецизен контрол и скорост на регулиране.

За надеждното контролиране на процеса на студо/топло производство доставихме също и необходимото полево оборудване: температурни сензори, датчици за налягане, диференциални пресостати и др. от серията Symaro.

За бъдещите си клиенти Siemens отскоро започна да доставя най-новата система за сграден мениджмънт Desigo версия 5, която достига още по-високи нива на интеграция и възможности за енергиен мениджмънт”, разказват от компанията.

Според Мария Накова системите за сградна автоматизация вече могат не само да подобряват и повишават комфорта в една сграда и да го постигат с минимални разходи, но и да контролират цялостното потребление на енергия на сградата. “GTC като инвеститор на проекта организира среща още на ранен етап при изпълнение на проекта, за да може да се синхронизират отделните инсталации и системи и да отговорят на изискванията, които е необходимо да покрият съгласно стандарта LEED. Ню Систем се гордее, че й беше гласувано доверие да бъде част от този проект”, заявява в заключение г-жа Накова. 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Сградни инсталации в Колайдър Активити ЦентърПроекти, реализации

Сградни инсталации в Колайдър Активити Център

Колайдър Активити Център е разположен на площ от 15 хиляди кв. м, които включват и предвидения на ниво -1 паркинг.

Сградни инсталации в Сан Стефано ПлазаПроекти, реализации

Сградни инсталации в Сан Стефано Плаза

Емблематичната сграда в очакване на сертификат за устойчиво и енергийно ефективно строителствоВ началото на м. март т.

Съвременни подходи и решения в областта на осветлениетоТехническа статия

Съвременни подходи и решения в областта на осветлението

Осветлението днес се развива изключително динамично по отношение надизайн, материали и технологии, паралелно с електрониката, автоматизацията, комуникационните и компютърни системи и всички други взаимосвързани области, които намират приложение в съвременните интелигентни сгради и домове. Осветителните решения се разработват на базата на концепцията за свързани в мрежа смарт системи, които позволяват лесна инсталация, интуитивно управление, дълга и безпроблемна експлоатация, възможности за отдалечен мониторинг и контрол от всяка точка и интерактивна комуникация с ползвателя и с останалите системи в дома или сградата.

Нови интегрирани решения за сградни инсталации на SiemensТехническа статия

Нови интегрирани решения за сградни инсталации на Siemens

Нови интегрирани решения за сградни инсталации на SiemensНай-новото решение на направление Сградни Технологии на Siemens е интегрираната платформа за сградна автоматизация и управление на системите за сигурност Desigo CC. Тази система е една от първите на пазара, успяла да обедини широк набор от сградни системи, които могат да бъдат управлявани чрез интуитивен потребителски интерфейс.

Сградни инсталации в Sofia Ring Mall – част 2

В продължение на материала от бр. 6/2014 на сп.

Промишлени сградни инсталации

В продължение на темата за най-съвременните технологии и решения, намиращи приложение в изграждането на индустриални помещения, списанието за сградни системи, оборудване и инструменти - ТД Инсталации, представя коментари на фирмите Карана, КИС Клима и Ховал.

Нови изисквания към осветлението в LEED v4Техническа статия

Нови изисквания към осветлението в LEED v4

Green Building Council наскоро въведе последното четвърто поколение на рейтинговата система за зелени сгради Leadership in Energy & Environmental Design (LEED). Строителните проекти могат да бъдат регистрирани по досега действащата версия LEED 2009 или по новата LEED v4 до 1 юни 2015 г.

Инсталации в МБАЛ Черноморска – БургасПроекти, реализации

Инсталации в МБАЛ Черноморска – Бургас

Многопрофилна болница за активно лечение „Черноморска - Бургас” е първата за комплексна здравна грижа в най-големия жилищен комплекс на града „Меден рудник”, в който живеят над 80 хиляди души. Изградена е чрез публично-частно партньорство между община Бургас и МБАЛ „Д-р Пенкови”.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. ТД Инсталации. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top